Oppgradere Polycom Video-programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgradere Polycom Video-programvare"

Transkript

1 Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser. Dette dokumentet beskriver hvordan du oppgraderer programvaren og systemalternativene. Når du skal aktivere og installere oppgraderinger for Polycom videokonferanseprogrammer: 1. Innhente lisensnumre og serienumre for systemer. 2. Få nøkkelkoder fra Polycom Resource Center. 3. Laste ned Softupdate-filen fra Polycom Resource Center. 4. Installere programmet og tilleggsalternativene. Hvert av disse trinnene beskrives i de neste kapitlene. Innhente lisensnumre og serienumre for systemer Noter deg systemets serienummer og lisensnummer. Du må oppgi dem for å få nøkkelkoden som aktiverer programvareoppgraderingene og systemalternativene. Hvis programvareoppgraderingene dekkes av en programvaregaranti eller serviceavtale og du ikke kjøpte tilleggsalternativer til systemet, må du bare oppgi et serienummer. Det 14-sifrede serienummeret er et unikt nummer som identifiserer ditt system. Du finner det i Systeminformasjon-skjermbildet og på en etikett på undersiden av systemet. Lisensnummeret er nummeret du mottar når du kjøper en programvareoppgradering eller et systemalternativ. Lisensnumre har følgende format: Programvareoppgraderingslisens: U Systemalternativlisens: K Mai 2006 Utgave: /A

2 Oppgradere Polycom Video-programvare Hvis du vil oppgradere flere systemer, kan du innhente nøkkelkoder fra Polycom for alle systemene samtidig. For å innhente flere nøkkelkoder for kjøpte programvareoppgraderinger eller systemalternativer oppretter du en tekstfil som inneholder lisensnumrene og serienumrene for systemene du vil oppgradere. For å innhente flere nøkkelkoder for programvareoppgraderinger som dekkes av programvaregaranti eller serviceavtale, oppretter du en tekstfil som kun inneholder en liste over serienumre. Bruk store bokstaver når du skriver inn serienumrene. Bruk dette formatet for tekstfiler som inneholder lisensnumre og serienumre: lisensnummer<tab>systemserienummer En tekstfil med oppgraderingslisensnumre og serienumre kan for eksempel se slik ut: U <TAB> F01AB1 U <TAB> G18VR2 En tekstfil med oppgraderingslisensnumre og serienumre for systemalternativer kan for eksempel se slik ut: K <TAB> F01AB1 K <TAB> G18VR2 En tekstfil med serienumre kan for eksempel se slik ut: F01AB G18VR2 Innhente nøkkelkoder for programvareoppgraderinger og systemalternativer Før du kjører Softupdate-filen trenger du en nøkkelkode. En nøkkelkode er nummeret som aktiverer programvare eller alternativer på et bestemt system. Polycom genererer en nøkkelkode når du sender inn informasjon om lisensnummer og systemets serienummer. En nøkkelkode er bare gyldig på det systemet den er generert for. Programvarenøkkelkoder er gyldige for den versjonen av programvaren som du installerer, og eventuelle tilleggsoppdateringer som blir tilgjengelige senere. Alternativnøkkelkoder er gyldige for alle versjoner av programvaren. -2-

3 Innhente nøkkelkoder for programvare og alternativer for ett enkelt system Slik innhenter du nøkkelkoder for programvare og alternativer for ett enkelt system: 1. Åpne en nettleser og gå til Polycom Resource Center (PRC) på extranet.polycom.com. 2. Logg på Polycom Resource Center. Legg merke til at du må opprette en PRC-konto hvis du ikke har en fra før. 3. Klikk Product Activation (Produktaktivering), og gjør ett av følgende: Hvis systemet ditt dekkes av en programvaregaranti eller serviceavtale, klikker du Retrieve Software Key Code (Hent programvarenøkkelkode). Skriv inn serienummeret på systemet og versjonsnummeret på programvaren som du vil installere, og klikk Retrieved (Hent). Hvis du kjøpte en oppgraderingslisens eller systemalternativ, skriver du inn systemets serienummer og lisensnummer og klikker Generate (Generer). Nøkkelkoden vises på skjermen. Noter ned dette nummeret. Du vil trenge det under installasjonen. Innhente programvare- og alternativnøkkelkoder for flere systemer Slik innhenter du nøkkelkoder for programvare og alternativer for flere systemer: 1. Åpne en nettleser og gå til Polycom Resource Center (PRC) på extranet.polycom.com. 2. Logg på Polycom Resource Center. Legg merke til at du må opprette en PRC-konto hvis du ikke har en fra før. 3. Klikk Product Activation (Produktaktivering), og klikk deretter Attach File (Legg ved fil). 4. Bla deg frem til tekstfilen som inneholder lisensnumre og serienumre, eller bare serienumre. Disse tekstfilene beskrives i Innhente lisensnumre og serienumre for systemer. For hver fil du laster opp sender Polycom deg en e-postmelding med en tekstfil som inneholder nøkkelkodene. Denne filen, en nøkkelkodefil, bruker dette formatet: Lisensnummer<TAB>Serienummer<TAB>Alternativnøkkelkode Nedenfor vises et eksempel på en programvarenøkkelkodefil: U <TAB> E070B0<TAB>U8FB-0D4E-6E U <TAB> AK<TAB>U D

4 Nedenfor vises et eksempel på en alternativnøkkelkodefil: K <TAB> F082B1<TAB>K15B-DC2D-E K <TAB> E093B0<TAB>K27E-30F9-2D Eksemplet nedenfor viser en programvarenøkkelkodefil for systemer som dekkes av en programvaregaranti eller serviceavtale: U<TAB> F082B1<TAB>U7B6-698E C1 U<TAB> E093B0<TAB>UCC1-C9A6-FE C1 U<TAB> E070B0<TAB>UEC6-FDA0-8F C1 U<TAB> AK<TAB>U7B7-D6BD C1 Aktivere alternativer på systemet Hvis du vil aktivere systemalternativer uten å oppgradere programvaren, trenger du ikke å laste ned eller kjøre Softupdate. For å oppgradere systemalternativer på ett enkelt system, går du til System > Admin Settings (Administratorinnstillinger) > General Settings (Generelle innstillinger) > Options (Alternativer) og skriver inn alternativnøkkelen. Hvis du vil aktivere systemalternativer på flere systemer ved å bruke en batch-fil for Windows, Polycom Global Management System eller Polycom ReadiManager, går du videre til neste del. Laste ned programvaren 1. Åpne en nettleser og gå til Polycom Resource Center (PRC) på extranet.polycom.com. 2. Logg på Polycom Resource Center. 3. Klikk kategorien Downloads (Nedlastinger), og klikk deretter på produktfamilien du vil laste ned en oppgradering til. 4. Last ned den aktuelle programvareversjonen

5 Installere program og alternativer Installere en programvareoppgradering og systemtillegg på ett enkelt system 1. Kjør Softupdate-filen som du lastet ned. 2. Skriv inn informasjonen for systemet du vil oppgradere, og følg instruksjonene på skjermen. Innstilling IP Address or DNS Name (IP-adresse eller DNS-navn) Admin or Remote Access Password (Passord for administrator eller ekstern tilgang) Use Passive FTP (Bruk passiv FTP) Typical (Typisk) Custom (Egendefinert) Update Software (Oppdater programvare) Enable System Options (Aktiver systemalternativer) Change System Settings (Endre systeminnstillinger) Erase System Flash Memory (Slett systemets flash-minne) System Settings (Systeminnstillinger) All Directory Entries (Alle katalogoppføringer) Sample Site in Directory (Prøvested i katalog) Call Detail Report (Detaljrapport om samtaler) Software and Option Keys (Programvare- og alternativnøkler) Yes, I have an option key (Ja, jeg har en alternativnøkkel) Beskrivelse IP-adresse eller DNS-navn på systemet som skal oppgraderes. Hvis du oppgraderer fra versjon eller tidligere, skriver du inn administratorpassordet hvis det finnes et. Hvis du oppgraderer fra versjon 8.5 eller senere, skriver du inn passordet for ekstern tilgang hvis det finnes et. Angir passiv FTP-forbindelse til systemet, hvis nødvendig, for systemer bak en brannmur. Lar deg oppgradere systemprogramvaren og aktivere systemalternativer. Lar deg oppgradere systemprogramvaren, aktivere systemalternativer og slette systemets flash-minne. Brukes til å installere ny programvare på systemet. Brukes til å aktivere tilleggsfunksjoner, for eksempel People+Content IP, på systemet. Lar deg konfigurere LAN-egenskaper, hovedvisningsegenskaper og sikkerhetsmodus for systemet. Kun egendefinert installering. Sletter systemets flash-minne med alternativ om å lagre systeminnstillinger, katalogoppføringer og programvarenøkler. Polycom anbefaler å bruke dette alternativet kun når tjenesteleverandøren anbefaler det. Kun egendefinert installering. Lagrer alle innstillingene som er konfigurert for systemet. Lagrer oppføringene for bruk etter oppgraderingen. Lagrer prøvestedoppføringene for bruk etter oppgraderingen. Lagrer detaljrapporter om samtaler som finnes på systemet. Kun egendefinert installering. Lagrer programvare- og alternativnøkler for systemet. Kun egendefinert installering. Lar deg skrive inn alternativnøkkelen din manuelt eller bla deg frem til en tekstfil som inneholder alternativnøkkelen

6 No, I need to get an option key (Nei, jeg trenger en alternativnøkkel) User Name (Brukernavn) Password (Passord) Enter the option key manually (Skriv inn alternativnøkkelen manuelt) Find the option key in a file (Finn alternativnøkkelen i en fil) Polycom Resource Center støtter ikke dette alternativet. Bruker-ID for pålogging til Polycom Resource Center. Passord for pålogging til Polycom Resource Center. Lar deg skrive inn alternativnøkkelen manuelt. Lar deg søke deg frem til en tekstfil som inneholder alternativnøkkelen. Installere programvareoppgraderinger og systemalternativer på flere systemer Hvis organisasjonen har flere systemer, kan du velge å bruke en batch-fil for Windows, Polycom Global Management System eller Polycom ReadiManager til å oppgradere flere systemer på en gang. Oppdatere flere systemer med en batch-fil for Windows Du kan oppgradere flere systemer fra kommandolinjen ved å opprette en batch-fil for Windows. Batch-filen må inneholde en linje for hvert system som skal oppgraderes. Du kan bruke switcher i kommandolinjen for å tilpasse oppgraderingen. Bruk følgende format for hver linje. Softupdate_Version System_IP_address [switch:argument] [switch:argument].. hvor Softupdate_Version er navnet på Softupdate-filen. Eksemplet nedenfor bruker SoftupdateVSXSeries til å oppgradere programvare og alternativer på systemet med IP-adressen Softupdate henter programvarekoden fra software_keycodes.txt og alternativnøkkelkoden fra options_keycodes.txt, og begge ligger i samme katalog som filen SoftupdateVSXSeries

7 SoftupdateVSXSeries kb:options_keycodes.txt -ksb:software_keycodes.txt Switch Argumenter Systemer Beskrivelse K :passord Alle Angir passord for administrator eller ekstern tilgang (hvis det er brukt). Eksempel: -p:upda1t3 -f :filnavn Alle Angir banen og filnavnet til loggfilen. Legg merke til at du må angi en eksisterende katalog til loggfilen. Hvis ingen bane er angitt, opprettes loggfilen i samme katalog som oppdateringsprogrammet er plassert i. Eksempel: -f:c:\temp\log.txt Merk: Banen må ikke inneholde mellomrom. -fa Alle Sletter oppføringene i min katalog eller katalog. -fs Alle Sletter gjeldende systeminnstillinger. -q Alle Kjører oppgraderingen i stille modus. I stedet for å be deg angi informasjon, henter oppgraderingsprogrammet alle nødvendige data fra switchene og filene du angir i kommandolinjen. -m Alle Kjører oppgraderingen i passiv modus. Med dette alternativet kan du kjøre oppgraderingen på et system som befinner seg bak en NAT/brannmur for å oppgradere et system utenfor NAT/brannmuren. -ks VSX Ikke oppgrader programvare på systemet. Merk: Når du installerer systemalternativer, oppgraderes programvaren automatisk hvis du ikke bruker dette argumentet. Programvarenøkkelkoder -ksb :Programvarenøkkelkodefil VSX Angir plasseringen til programvarenøkkelkodefilen. Hvis ingen bane er angitt, leter oppdateringsprogrammet i gjeldende arbeidskatalog. Eksempel: -ksb:c:\temp\swkeycodes.txt Merk: Banen må ikke inneholde mellomrom. Se i Innhente programvare- og alternativnøkkelkoder for flere systemer hvis du vil ha mer informasjon om programvarenøkkelkodefiler. -ksc :Programvarenøkkelkode VSX Angir programvarenøkkelkoden til et system. Eksempel: -ksc:u3e4-7fed-a0a

8 Oppgradere Polycom Video-programvare Alternativnøkkelkoder -kb :Alternativnøkkelkodefil VSX Angir plasseringen til alternativnøkkelkodefilen som ble generert av Polycom. Hvis ingen bane er angitt, leter oppdateringsprogrammet i gjeldende arbeidskatalog. Eksempel: -kb:c:\temp\keycodes.txt Merk: Kontroller at argumentet -kb kommer før argumentet -ksb hvis du bruker begge. Banen må ikke inneholde mellomrom. Se i Innhente programvare- og alternativnøkkelkoder for flere systemer hvis du vil ha mer informasjon om alternativnøkkelkodefiler. -kc :Alternativnøkkelkode VSX Angir alternativnøkkelkoden som ble generert av Polycom for et system. Eksempel: -kc:kde5-f4df-55a PRC-tilgang -ku :PRC-brukernavn VSX Polycom Resource Center støtter ikke dette alternativet. -kp :PRC-passord VSX Polycom Resource Center støtter ikke dette alternativet. Bruke Global Management System til å oppgradere flere systemer Hvis organisasjonen bruker Polycom Global Management System til å styre systemer på nettverket, kan du bruke det til å oppgradere flere systemer. Hvis du vil oppgradere flere systemer, må Global Management System versjon 6.11 eller senere være i gang. 1. Slå sammen programvarenøkkelkodefilen og alternativnøkkelkodefilen slik at du har en enkelt tekstfil som inneholder alle nøkkelkoder til programvare og alternativer. Du kan gjøre dette ved å åpne begge filene i et tekstredigeringsprogram (for eksempel Notisblokk) og kopiere innholdet i den ene filen til slutten av den andre filen. Deretter lagrer du den sammenslåtte filen. Nedenfor vises et eksempel på en sammenslått nøkkelkodefil: K K K K U U F082B E093B E070B AK F082B E093B0 K15B-DC2D-E K27E-30F9-2D K8FB-0D4E-6E K D U7B6-698E C1 UCC1-C9A6-FE C1 U E070B0 UEC6-FDA0-8F C1 U AK U7B7-D6BD C1-8-

9 2. Logg på Global Management System-skjermbildet. 3. Klikk Software Update (Programvareoppdatering). 4. Klikk Configure SoftUpdate (Konfigurer SoftUpdate). 5. Velg enhetstype og modell, og klikk Upload (Laste opp). 6. Oppgi følgende informasjon, og klikk deretter OK (Bruk). Innstilling Update requires key file (Ved oppdatering kreves en nøkkelfil) Softupdate file to upload (Oppgraderingsfil for opplasting) Softupdate key file to upload (Oppgraderingsnøkkelfil for opplasting) Description for uploaded file (Beskrivelse av opplastet fil) Beskrivelse Angir at oppgraderingen krever en nøkkelkode for hver oppgradering av programvare og alternativer. Angir plasseringen til programvarefilen som skal lastes opp. Angir plasseringen til den sammenslåtte nøkkelkodefilen du opprettet i trinn 1 i denne prosedyren. Tilleggsinformasjon om nøkkelkodefilen. 7. Start Softupdate-programmet og klikk Update (Oppdater). Bruke ReadiManager til å oppgradere flere systemer Hvis organisasjonen bruker Polycom ReadiManager til å styre systemer på nettverket, kan du bruke det til å oppgradere flere systemer. 1. Nedlastet Softupdate fra Polycom Resource Center. 2. I ReadiManager velger du Directory Setup (Katalogoppsett) > Software Update Profiles (Programoppdateringsprofiler). 3. Rediger hver programvareoppgraderingsprofil for å angi plasseringen av programvaren og av Softupdate-nøkkelfilen, hvis den er nødvendig. Klikk OK (Bruk). 4. Velg Directory Setup > (Katalogoppsett) Software Update (Programoppdatering). 5. Velg enhetene du vil oppgradere og klikk Update (Oppdater). 6. Angi når oppgraderingen skal skje og klikk OK (Bruk). Hvis du vil ha informasjon om oppdatering av systemprogramvare med Polycom ReadiManager, ser du i Polycom ReadiManager-administratorveiledningen som du finner på

10 Informasjon om opphavsrett 2006 Polycom, Inc. Med enerett. Uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc er det ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis, eller å overføre det ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. Deler av VSX-programvaren er copyright 2001 av Dr. Brian Gladman. Følgende betingelser og ansvarsfraskrivelse gjelder Dr. Gladmans AES-krypteringsimplementering: Copyright 2001, Dr. Brian Gladman Worcester, UK. Med enerett. LISENSBETINGELSER Fri distribusjon og bruk av denne programvaren i kilde- og binærform er tillatt (med eller uten endringer), under forutsetning av at: 1. distribusjoner av denne kildekoden inneholder opphavsrettinformasjonen over, listen over betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse: 2. distribusjoner i binær form inneholder opphavsrettinformasjonen over, listen over betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjon og/eller annet tilhørende materiale: 3. innehaveren av opphavsrettens navn ikke brukes til å markedsføre produkter som er bygget med denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse. Fraskrivningsklausul Denne programvaren leveres "som den er", uten noen direkte eller indirekte garanti hva angår egenskaper, inkludert men ikke begrenset til, riktighet og egnethet for formålet. Polycom, Inc. beholder eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoen er registrerte varemerker for Polycom, Inc. Global Management System, People+Content, ReadiManager, V500 og VSX er varemerker for Polycom, Inc. Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper

Oppgradere Polycom-videoprogramvare

Oppgradere Polycom-videoprogramvare Oppgradere Polycom-videoprogramvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom HDX -systemer og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom HDX -systemer og tilbehør Installere programvare og alternativer for Polycom HDX -systemer og tilbehør Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

FTP Info til brukerne

FTP Info til brukerne FTP Info til brukerne Ftp-serveren til Statens vegvesen er tenkt benyttet for brukere som trenger å utveksle store filer. Det presiseres at ftp-serveren kun er beregnet for utveksling av filer, ikke for

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Sikkerhetsbulletin XRX fra Xerox

Sikkerhetsbulletin XRX fra Xerox Programvare som fjerner svakhet i nettverkskontroller Bakgrunn Det er en svakhet i ESS/nettverkskontrolleren som, hvis den blir utnyttet, kan føre at eksterne angripere kan utføre vilkårlig kode ved hjelp

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er)

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Xerox App Gallery Hurtigveiledning 702P03997 For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Bruk Xerox App Gallery for å finne apper med nye funksjoner og muligheter

Detaljer

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste.

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste. Sikkerhetsbulletin XRX05-004 fra XEROX XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX05-004 Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste. Følgende programvareløsning og tilhørende

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateingsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang.

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang. Sikkerhetsbulletin XRX05-003 fra XEROX XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX05-003 Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang. Følgende programvareløsning

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Installasjonsveiledning 4.2.0 Desember 2014 3725-65645-003/A Programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Copyright 2014, Polycom, Inc. Med enerett. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000 Gjør mer Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Trinn 1. Kopier kildefilen.

Trinn 1. Kopier kildefilen. Trinn 1. Kopier kildefilen. Først må du installere programmet:. Hvis du følger standard installasjonen, kan du kopiere og lagre denne filen CustomSMSProvider.groovy inn C: \ Program Files \ SysAidServer

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Skjemaer og favoritter

Skjemaer og favoritter Skjemaer og favoritter Versjon 5.1 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5

Detaljer

SIKKERHETSBULLETIN XRX FRA XEROX

SIKKERHETSBULLETIN XRX FRA XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX07-001 FRA XEROX Det er svakheter i ESS/nettverkskontrolleren som, hvis de blir utnyttet, kan føre ekstern utførelse av vilkårlig programvare, forfalskning av digitale sertifikater

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony Dele anonyme data med Lenovo Innhold Dele anonyme data med Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)...

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Manual for å oppgrade TS 1000 fra:

Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Versjon 4.xx til versjon. 5.02 F01 04.02.2011 Første versjon TKi FK Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign INNHOLD 1 GENERELT OM OPPGRADERING TIL VERSJON

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer