Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid"

Transkript

1 Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Landsgj.snitt 0901 Risør Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,6 87,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 37,9 37,9 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 20,7 20,7 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 25, ,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 78,1 77,6 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 72, ,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 17 17,2 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 46,6 47,4 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 61,9 54,3 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,54 0,53 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 72,4 73,4 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 33, ,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 35,8 33,5 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,64 0,65 0, Grimstad Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 92,8 95,8 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 37,1 37,1 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 26,8 27,1 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 31, ,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 80, ,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 74, ,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,8 15,2 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 43,2 43,6 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 66,5 64,8 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,61 0,61 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 69, ,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 36, ,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 31,5 29,5 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,66 0,65 0, Arendal Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 88,7 89,4 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 28,2 28,2 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 24,7 24,8 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 29,4 29,9 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 80,5 79,7 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 73 74,1 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,5 14,4 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 39, ,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 65,3 64,6 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,6 0,6 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 69,8 70,3 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 36,3 36,6 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 31,2 30,8 35,7

2 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,67 0,66 0, Gjerstad Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,4 94,8 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 28,6 28,6 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 9,5 9,4 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 18,8 19,5 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 77,3 78,2 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 71 69,9 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,1 14,1 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 50,9 50,1 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 59, ,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,41 0,42 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 77,6 79,9 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 32,1 32,7 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 35,5 33,3 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,58 0,64 0, Vegårshei Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 94,7 88,1 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 42,9 42,9 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 15,6 15,1 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 26,1 26,5 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 83,7 81,7 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 75,2 75,3 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 10,6 10,9 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 53,1 54,6 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 74,4 81,3 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,42 0,43 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 74,9 75,3 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 29,5 30,2 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 26,8 32,2 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,67 0,61 0, Tvedestrand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 88,4 92,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) ,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 20, ,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 24,9 25,4 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 80, ,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 70,3 70,7 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,8 15,1 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 46,1 47,9 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 55,5 59,5 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,53 0,54 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 71,8 73,6 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 35,3 33,5 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 33, ,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,67 0,63 0,67

3 0919 Froland Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 81,6 86,6 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 26,3 26,3 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 13,6 14,4 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 20,6 20,9 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 81,4 83,7 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 72,4 74,8 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,5 14,6 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 48,8 47,5 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 64 66,9 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,5 0,5 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 72,9 73,5 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 33,1 33,8 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 28,5 27,1 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,59 0,63 0, Lillesand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 88,6 87,8 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 22,2 22,2 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 26,3 26,8 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 32,4 32,6 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 83,1 83,4 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 74,5 75,5 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14 14,3 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 40 41,2 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 75,5 73,9 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,6 0,59 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 71,7 71,4 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 35,4 36,4 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 30,5 30,2 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,66 0,66 0, Birkenes Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 86,1 85,2 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 33,3 33,3 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 18 17,9 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 24,2 24,6 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 83,4 83,6 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 76,8 77,7 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 14,1 14,4 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 50,5 48,9 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 63,7 71,5 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,52 0,52 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 74,6 74,3 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 32,7 33,7 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 31,7 29,7 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,6 0,59 0, Åmli Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,8 84,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 41,2 41,2 38,2

4 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 16 14,7 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 23,7 24,6 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 78,1 77,7 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 69, ,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 16 19,1 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 52,8 53,4 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 65,7 66,7 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,46 0,48 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 70,9 71,5 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 33,1 30,5 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 36 38,2 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,6 0,58 0, Iveland Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 81,3 85,7 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 29,4 29,4 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 10,2 9,8 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 17,7 19,3 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) ,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 72,5 69,6 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 16,8 16,5 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 50,2 51,6 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 62, ,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,48 0,46 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 77,7 81,3 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) ,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 43,8 54,8 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,52 0,52 0, Evje og Hornnes Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 82,6 86,1 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 28,6 28,6 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 16,2 16,6 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 22,4 23,9 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 81,4 80,2 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 75,4 77,6 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 16 16,5 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 50,8 51,6 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 56 60,8 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,55 0,54 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 74,1 72,7 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 32,6 33,6 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 34,5 36,8 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,62 0,55 0, Bygland Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 114,9 108,5 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 33,3 33,3 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 18,3 19,9 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 30 29,9 32,3

5 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 79, ,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 75,8 77,6 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 20,1 21,1 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 48,6 53,4 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 66,7 66,7 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,49 0,5 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 73,4 72,5 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 25, ,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 41,9 41,7 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,71 0,67 0, Valle Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 103,2 96,2 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 46,7 46,7 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 16,1 16,3 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 27,1 27,6 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 84,6 85,2 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 82 80,3 77,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 17,5 14,9 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 45,9 45,2 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 83, ,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,44 0,42 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 74,9 76,3 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 28,1 26,4 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 38, ,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,54 0,6 0, Bykle Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 97,9 93,1 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) 15,4 15,4 38,2 Andel menn med høyere utdanning (prosent) 22,9 22,9 26,2 Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) 33,6 31,5 32,3 Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 89,7 87,6 82,7 Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) 91, ,1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 16,1 15,7 13,9 Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) 36,8 38,1 34,7 Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 68,4 76,5 68,5 Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) 0,54 0,56 0,6 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) 68,8 69,4 70,5 Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent) 30,8 31,8 36,5 Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) 40 31,4 35,7 Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) 0,72 0,65 0,67 Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent): Kilde: KOSTRA Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent):

6 Kilde: Kommune- og fylkestingsvalget Andel menn med høyere utdanning (prosent): Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk Andel kvinner med høyere utdanning (prosent): Kilde: Utdanningsstatistikk og Befolkningsstatistikk Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent): Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent): Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr): Kilde: Skattestatistikk for personer Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr): Kilde: Skattestatistikk for personer Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent): Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent): Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden: Kilde: FD-trygd Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår): Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent): Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent): Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent):

7 Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk Ny yrkesstandard (STYRK-08) for årene 2011 og Indikatoren er allikevel sammenlignbar over tid. Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår): Kilde: Utdanningsstatistikk

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt

Regional Monitor. FoU rapport nr. 2/2011. inkludering uføretrygd deltid omstilling. kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt FoU rapport nr. 2/2011 Regional Monitor kvalifisering avvik frafall omsorgsvikt inkludering uføretrygd deltid omstilling oppvekst arbeid kultur helse aktiviteter opplevelser impulser demens psykisk helse

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015

Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015 Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015 Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2013-2014 Tiltak under 3.0 Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Detaljer

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014

Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 Overordnede føringer. Kommunenes inntektssystem Tar ikke høyde for at vi var 5 kommuner til og med 1991 Tar utgangspunkt i at vi er en ideel kommune med

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt.

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt. NAV kontorene i Aust-Agder sin tilgjengelighet på telefon En undersøkelse av tilgjengelighet i praksis Sammendrag: Fylkesmannen i Aust-Agder får flere henvendelser fra brukere som opplyser at de ikke oppnår

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 TØI-rapport 867/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 59 sider Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN

TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 TANNHELSETJENESTEN 2 Tannhelsetjenesten ÅRSMELDING 2013 0. Hovedtrekk Tannhelsen blant barn og ungdom i Aust-Agder er bedre enn noen gang, og ligger over landsgjennomsnittet

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Likestilling og mangfold som satsningsområde. Likestillingsstatistikk Finnmark. Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø. ffk.no

Likestilling og mangfold som satsningsområde. Likestillingsstatistikk Finnmark. Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø. ffk.no Likestilling og mangfold som satsningsområde Likestillingsstatistikk Finnmark Møte 14. september 2010 Fylkeshuset Vadsø ffk.no F r ams i de : He r me t i k k e nnær i ngs hagefi k kl i k e s t i l l i ngs

Detaljer

Flere tar høyere utdanning

Flere tar høyere utdanning Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I og har

Detaljer

Rutetabell gyldig fra 14.08.13. Aust-Agder. og linjer til/fra Kristiansand. Vi kjører for deg! nettbuss.no

Rutetabell gyldig fra 14.08.13. Aust-Agder. og linjer til/fra Kristiansand. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 14.08.13 Aust-Agder og linjer til/fra Kristiansand Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold Høytids- og helligdager... 2 Skoledager og skolefri...2 Linjekart...3, 5 og 24 Hvordan betaler

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

Rutetabell gyldig fra 14.08.13. Aust-Agder. og linjer til/fra Kristiansand. Vi kjører for deg! nettbuss.no

Rutetabell gyldig fra 14.08.13. Aust-Agder. og linjer til/fra Kristiansand. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 14.08.13 Aust-Agder og linjer til/fra Kristiansand Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold Høytids- og helligdager... 2 Skoledager og skolefri...2 Linjekart...3, 5 og 24 Hvordan betaler

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13

Lokal energiutredning 2013. Østre Agder, 22/11-13 Lokal energiutredning 2013 Østre Agder, 22/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i kommunens driftsregnskap.

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i kommunens driftsregnskap. 0 SAMLET VIRKSOMHET I den samlede oversikt vil vi fokusere på generelle utviklingstrekk i Birkenes de siste fire år med spesiell vekt på siste år. Ny organisasjon trådte i kraft 15. august der kommunen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011 Rapport utarbeidet av IRIS ved: Atle Blomgren, Martin Gjelsvik og Ann Karin T. Holmen Finansiert av: Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand

Detaljer