Kjemi: Det handler om deg. Lærerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemi: Det handler om deg. Lærerveiledning"

Transkript

1 Kjemi: Det handler om deg Lærerveiledning

2 1 INNHOLD Del 1: Forslag til undervisningsopplegg... 2 Opplegg Opplegg Opplegg Opplegg

3 2 DEL 1: FORSLAG TIL UNDERVISNINGSOPPLEGG Denne delen gir eksempler på hvordan lærere kan bruke videoen Kjemi: Det handler om deg til å forberede et undervisningsopplegg om kjemi og kjemiens samfunnsmessige sider. Hvert undervisningsopplegg omfatter informasjon om målene med aktivitetene, materialene som trengs for å gjennomføre aktivitetene, aktivitetsforløpet og hvor lang tid hver enkelt aktivitet tar. Undervisningsoppleggene som presenteres, er fleksible og kan dermed anvendes i forskjellige nasjonale sammenhenger i Europa. Komponentene i hvert undervisningsopplegg beskrives nærmere i modulene som presenteres i veiledningen. OPPLEGG 1 Komme i gang Elevene får grunnleggende kunnskap om kjemi og kjemiens bruksområder ved å se videoen Kjemi: Det handler om deg. Etterpå diskuterer de kort hva de har lært. Oppfølging I fortsettelsen rettes fokuset mot kjemi og kjemiens samfunnsmessige sider. Læreren ber elevene lage en bevisstgjøringskampanje som skal øke elevenes, og særlig jenters, interesse for mulighetene som kjemiforskningen og den kjemiske industrien kan tilby ungdom. Læreren henviser til Modul 4. Likestiling: aktiviteter som øker bevisstheten om kjemi. Avslutningsvis Opplegget avsluttes med en praktisk kjemiaktivitet. Elevene deltar i en av laboratorieaktivitetene i Modul 5. Praktiske aktiviteter: materialer og egenskaper. MÅL Å søke etter ideer og tiltak som kan øke ungdommens interesse for kjemi både på skolen og senere i studie- og karrierevalg. Å motivere ungdom til å studere kjemi ved å vise dem konkrete eksempler på hvordan kjemi brukes i dagliglivet, og ved å organisere bevisstgjøringsaktiviteter som fokuserer særlig på kvinners rolle på feltet. Å endre elevenes holdning til naturfagstudiet, særlig kjemi. MATERIALER papir, fargestifter, blyanter videokamera eller fotografiapparat

4 3 datamaskin med MS-programmer og egnet programvare PROSESSEN Komme i gang Læreren viser videoen Kjemi: Det handler om deg til elevene, som deretter diskuterer kort hva de har lært. 1. Samle inn ideer Læreren deler elevene inn i små grupper som samler inn ideer for å komme i gang med arbeidet med kampanjen. Målet med kampanjen er å øke ungdoms bevissthet om kjemi, med særlig fokus på kvinners rolle på feltet. 2. Lage en kampanje Gruppene samler inn og sorterer informasjon og bestemmer hvilket format formidlingsverktøyet skal ha. De utarbeider en kommunikasjonsplan. 3. Utveksle informasjon Gruppene viser arbeidet sitt til medelevene og beskriver ideene, målsettingene, tiltakene og konklusjonene de har kommet frem til. Det endelige resultatet gjøres tilgjengelig for elever, lærere, foreldre og lokalsamfunnet. TIPS: Læreren kan stoppe aktiviteten etter trinn 3 eller fortsette med en praktisk aktivitet som gir konkrete eksempler på hvordan kjemi brukes i elevenes dagligliv. 4. Praktisk eksperiment Læreren organiserer en laboratorieaktivitet med elevene. Aktiviteten tar for seg naturlige og kunstige fibrers antennelighet og er hentet fra Modul 5. Praktiske aktiviteter: materialer og egenskaper. VARIGHET 4,5 timer (2 timer til å søke etter og diskutere ideene, 2 timer til å redigere formidlingsverktøyet, 30 minutter til eksperimentet)

5 4 OPPLEGG 2 Komme i gang Elevene blir mer bevisst på mulighetene som finnes innen kjemiforskningen og den kjemiske industrien, ved å lage et portrett av en kvinne fra hjemlandet som har gjort karriere innen kjemi eller petrokjemi. De bruker instruksjonene i Modul 4. Likestilling: aktiviteter som øker bevisstheten om kjemi. Som oppfølging Læreren viser elevene videoen Kjemi: Det handler om deg for å gi dem grunnleggende kunnskap om kjemiens mange bruksområder. Videoen er laget for å øke interessen for kjemi blant elever i videregående skole og inspirere nye talenter, og særlig jenter, til å satse på kjemi. Avslutningsvis Opplegget avsluttes med en diskusjon om kjemiindustrien og de samfunnsmessige sidene ved denne industrien. Han eller hun gir bakgrunnskunnskap om et bestemt område av kjemiindustrien (f.eks. drivstoff) med utgangspunkt i Modul 1. Bakgrunnskunnskap, som handler om kjemi i dagliglivet, Modul 2. "Kjemi: Det handler om deg"-videoen og Modul 3. Koblinger til nettressurser om kjemi og kjemiens bruksområder. Læreren setter deretter i gang en diskusjon om risikoene og mulighetene knyttet til dette området av kjemien. MÅL Å gi elevene en forståelse for kjemiens betydning i dagliglivet og øke interessen for faget. Å lære å bruke utforskende arbeidsmetoder og gjennomføre et intervju. Å bruke IKT-verktøy til å redigere en video/ppt-presentasjon. MATERIALER videokamera eller fotografiapparat datamaskin med MS-programmer og egnet programvare PROSESSEN 1) Komme i gang Læreren går grundig gjennom instruksjonene i Modul 4. Likestilling: aktiviteter som øker bevisstheten om kjemi, og forsikrer seg om at elevene har forstått dem. 2) Samle inn ideer Læreren deler elevene inn i små grupper på tre eller fire som samler inn ideer for å komme i gang med arbeidet med å portrettere en kvinnelig kjemiker fra forskningen eller industrien. Læreren kan nevne eksempler på

6 5 kvinner som på forbilledlig vis har gjort karriere på feltet, for eksempel Marie Curie. 3) Samle inn og sortere informasjon Elevene samler inn og sorterer informasjon om kjemiens rolle i dagliglivet (vis videoen Kjemi: Det handler om deg ) og særlig om kvinners rolle innen kjemiforskningen og den kjemiske industrien. 4) Utveksle informasjon Gruppene viser arbeidet sitt (film eller PowerPoint-presentasjon) til medelevene og beskriver ideene, målene, tiltakene og konklusjonene de har kommet frem til. Det endelige resultatet gjøres tilgjengelig for elever, lærere, foreldre og lokalsamfunnet (f.eks. på skolens nettside). 5) Legge opp til diskusjon Læreren legger opp til en diskusjon om kjemiindustrien og de samfunnsmessige sidene ved denne industrien. Først gir læreren bakgrunnskunnskap om et bestemt område av kjemiindustrien (f.eks. drivstoff) med utgangspunkt i Modul 1. Bakgrunnskunnskap, som handler om kjemi i dagliglivet, Modul 2. "Kjemi: Det handler om deg"-videoen og Modul 3. Koblinger til nettressurser om kjemi og kjemiens bruksområder. Deretter setter læreren i gang en diskusjon om risikoene og mulighetene knyttet til dette området av kjemien. VARIGHET 6 timer (2 timer til intervjuet, 2 timer til å redigere videoen eller lage PowerPoint-presentasjonen, 2 timer til diskusjonen)

7 6 OPPLEGG 3 Komme i gang Elevene øker bevisstheten om kjemiforskningens rolle i vannrensing ved hjelp av instruksjonene i Modul 6. Praktiske aktiviteter: vanneksperimenter. Som oppfølging Læreren viser elevene videoen Kjemi: Det handler om deg for å gi dem grunnleggende kunnskap om de mange industrielle metodene for vannrensing. Avslutningsvis Opplegget avsluttes med at læreren gir bakgrunnskunnskap om et bestemt område av kjemiindustrien (f.eks. mat, vann) og deretter setter i gang en diskusjon om risikoene og mulighetene knyttet til dette området av kjemien. MÅL Å gi elevene en forståelse for kjemiens betydning i dagliglivet og øke interessen for faget. Å bygge et soldrevet destillasjonsapparat. Å rense vann med ukonvensjonelle verktøy. MATERIALER stor bolle i metall eller plast lite, lavbunnet glass eller liten, lavbunnet kopp (rene) målebeger plastfolie (bredere enn bollen) en liten stein varmt vann konditorfarge og salt PROSESSEN 1) Komme i gang Læreren deler elevene inn i små grupper og diskuterer vannets betydning for helsen. 2) Samle inn og sortere informasjon Elevene samler inn og sorterer informasjon om vann (kilder, vannets betydning for menneskers helse, kvalitet) og forskjellige metoder for vannrensing i industrien med utgangspunkt i Modul 1. Bakgrunnskunnskap, som handler om kjemi i dagliglivet, Modul 2. "Kjemi: Det handler om deg"-videoen og Modul 3. Koblinger til

8 7 nettressurser om kjemi og kjemiens bruksområder. 3) Praktisk eksperiment Modul 6. Praktiske aktiviteter: vanneksperimenter 4) Utveksle informasjon Gruppene diskuterer konklusjonene de har kommet frem til. Det endelige resultatet (øvelsesark) gjøres tilgjengelig for elever, lærere, foreldre og lokalsamfunnet. VARIGHET 4 timer (2 timer til å søke etter, samle inn og sortere informasjon, 1 time til eksperimentene, 1 time til å utveksle informasjon)

9 8 OPPLEGG 4 Komme i gang Elevene øker bevisstheten om kjemiforskningens rolle i materialindustrien. De skal tilegne seg kunnskap om forskjellen mellom naturlige og kunstige materialers motstand mot antennelighet og hvilken betydning dette kan ha, ved hjelp av instruksjonene. Som oppfølging Læreren viser elevene videoen Kjemi: Det handler om deg for å gi dem grunnleggende kunnskap om kjemiens mange bruksområder innen kles- og moteindustrien. Deretter organiserer læreren eksperimentet om naturlige og kunstige fibrers antennelighet i Modul 5. Praktiske aktiviteter: materialer og egenskaper. Avslutningsvis Opplegget avsluttes med at læreren gir bakgrunnskunnskap om et bestemt område av kjemiindustrien (f.eks. syntetiske materialer) med utgangspunkt i Modul 1. Bakgrunnskunnskap, som handler om kjemi i dagliglivet, Modul 2. "Kjemi: Det handler om deg"-videoen og Modul 3. Koblinger til nettressurser om kjemi og kjemiens bruksområder. Læreren setter deretter i gang en diskusjon om risikoene og mulighetene knyttet til dette området av kjemien. MÅL Å gi elevene en forståelse for kjemiens betydning i dagliglivet og øke interessen for faget. Å teste naturlige og kunstige fibrers motstand mot antennelighet. MATERIALER naturlige fibrer: bomull, ull, silke, lin (2 cm remser) syntetiske fibrer: nylon, orlon, rayon, celluloseacetat (2 cm remser) bunsenbrenner PROSESSEN 1) Komme i gang Læreren deler elevene inn i små grupper og diskuterer betydningen av ulike kunstige og naturlige materialers motstand mot antennelighet. 2) Samle inn og sortere informasjon Elevene søker etter informasjon om materialer (naturlige, syntetiske, nanomaterialer) og metoder som benyttes for å teste materialenes motstand i industrien. 3) Videoen Læreren viser elevene videoen Kjemi: Det handler om deg for å gi dem grunnleggende kunnskap om kjemiens mange bruksområder innen kles- og

10 9 moteindustrien. 4) Praktisk eksperiment Modul 5. Praktiske aktiviteter: materialer og egenskaper, aktivitet 2. Naturlige og kunstige fibrers antennelighet 5) Utveksle informasjon Gruppene diskuterer konklusjonene de har kommet frem til. Det endelige resultatet (øvelsesark) gjøres tilgjengelig for elever, lærere, foreldre og lokalsamfunnet. VARIGHET 4 timer (2 timer til å søke etter, samle inn og sortere informasjon og se videoen, 1 time til eksperimentet, 1 time til å utveksle informasjon)

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

"Matte er kjedelig, fordi det er så lett"

Matte er kjedelig, fordi det er så lett "Matte er kjedelig, fordi det er så lett" Mona Røsseland Matematikksenteret (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI Innhold Hvordan gi utfordringer til alle elevene? Tilpasset undervisning

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Work Interest Explorer (WIE) i skolen

Work Interest Explorer (WIE) i skolen Work Interest Explorer (WIE) i skolen Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke WIE i karriereveiledning: Som rådgiver med enkeltelever eller grupper Som fagiærer i fagene matte, historie, samfunnsfag

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING

ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING ET IDÉHEFTE MED FIRE TEMAER OM AVFALLSFOREBYGGING LÆRERVEILEDNING INNHOLD 1 HVORFOR UNDERVISE OM Å FOREBYGGE AVFALL? 3 2 INTRODUKSJON 4 2.1 Læringsmål og pedagogisk tilnærming 2.2 Oppbygning og bruk av

Detaljer

Nettbrett og applikasjoner! - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen?!!!

Nettbrett og applikasjoner! - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen?!!! Nettbrett og applikasjoner - en ny og unik arena for læring av matematikk i barnehagen? Ved Filip Witzell, Regnbuen barnehage, Trondheim Gerd Åsta Bones, Matematikksenteret På veldig kort tid har barn

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Lærerveiledning Versjon 1.0

Lærerveiledning Versjon 1.0 Lærerveiledning Versjon 1.0 F orord Jeg jobbet som mattelærer i fem år, og har sett hvor mange unge barn som sliter med matte. Det er veldig lett for elevene å miste motivasjonen og gi opp, og de blir

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest

Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Internationaler Gastsprecher Internasjonal foredragsholder som gjest Nivå/trinn: Nivå I, ungdomsskole eller videregående skole. Tema: Elevene øver seg på å forstå hovedinnholdet i en muntlig samtale omkring

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

Holbergprisen i skolen 2011

Holbergprisen i skolen 2011 Holbergprisen i skolen 2011 Lærerrapport Mysen vgs Märit Opperud Sissel Husebråten 1 Innledning... 3 Gjennomføringen... 3 Hvorvidt det har vært en reell forskningsformidling mellom forskningsinstitusjoner

Detaljer