En utdannet verden på vandring Rettigheter og krav EU-borgere møter i godkjenningen av de regulerte yrkene i Norge «Når EU borgerskap teller»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En utdannet verden på vandring Rettigheter og krav EU-borgere møter i godkjenningen av de regulerte yrkene i Norge «Når EU borgerskap teller»"

Transkript

1 En utdannet verden på vandring Rettigheter og krav EU-borgere møter i godkjenningen av de regulerte yrkene i Norge «Når EU borgerskap teller» KKatarina G. WiKatarina G. Witek

2 Tema i dag. Grunnleggende rettigheter i EU Hvem dekkes av EU-borgerskap? Hva er et lovregulert yrke? Fast & midlertidig. Rettigheter og krav (noen). 2

3 Grunnleggende rettigheter for oss i EU og EU-borgere i Norge EØS-avtalen forplikter Norge til å ta inn EUs regelverk Avtalen omfatter de 27 EU-landene samt EFTA- landene Island, Liechtenstein og Norge. Sveits har inngått en bilateral avtale med EU når det gjelder fri Rett bevegelse til arbeid av personer. EØS-avtalen skal sikre Rett de til fire opphold friheter: fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital Rett til like arbeidsvilkår EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked, noe som gjør oss til en del av et fritt europeisk arbeidsmarked. 3

4 Rettighetene som EU direktivet gir er knyttet til EU-borgerskapet (?) Du drar nytte av Direktivet kun hvis utdanningen er fra et EU-land (?) Hvem omfattes av EU-borgerskapbegrepet? 4

5 EU-borger, hvem er det? Tredjelands-begrepet En person som har statsborgerskap i et EU-land (27 land) En person som har statsborgerskap i et EØS- land (Island, Liechtenstein og Norge) En person som har stats- borgerskap i Sveits er som regel med (EFTA) Direktivet gjelder i utgangspunkt kun for EU-(og EØS-)statsborgere. Sveits har nå inngått en avtale med EU om å ta inn direktivet i sitt regelverk. En person med dobbeltstatsborgeskap En person som er i nær familieforhold med en EU-borger kan omfattes direktivet En person med langvarig opphold (long term resident) EU-borger med utdanning fra land utenfra EU drar ikke nytte fra Direktivets «fordeler» 5

6 Hva er et lovregulert yrke? 170 yrker i Norge er lovregulerte Veiviser Yrkeslista Et lovregulert yrket er der det er satt kvalifikasjonnskrav i lov eller forskirft. Ansvaret for å innvilge eller avslå søknader om godkjenning er delegert til 16 godkjenningskontorer. EU-borgere omfattes av direktiver. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF omfatter: Sektoryrker-ordningen (harmoniserte utdanninger; automatisk godkjenning, 7 yrker, helse) Yrker i direktivets vedlegg 4 yrker+ Generell ordning (krav om bestemte kvalifikasjoner; ingen helautomatisk godkjenning) Andre direktiver: revisorer, forsikringsmeglere, advokater, noen yrker i transportsektor 6

7 Etablering eller midlettidig Regler som anvendes er forskjellige om du skal etablere deg eller jobbe midlertidig. Regler for midlertidig etablering er mer fleksible. Regler gjelder både for selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker/ansatt. 7

8 Noen viktige rettigheter du som EU/EØS borger har når du vil jobbe i et lovregulert yrke i et annet EU/EØS- land De to viktigste rettighetene: 1. Som EU/EØS-borger har du rett til å bli vurdert i samsvar med Direktivet. 2. Som EU/EØS borger har du rett til å utøve yrket ditt i et annet EU/EØS land hvis du oppfyller alle vilkårene direktivet omtaler. Forvaltningsloven gjelder som ellers Noen flere: Automatisk godkjenning anvendes ved godkjenning av «Sektoryrkene» Dokumentasjon: Det er klare krav til dokumentasjon, men. Hvis du har problemer med å skaffe deler av dokumentasjon. Kan du be om at myndighetene vertslandet gjør det for deg Du har rett til å be godkjenningsmyndighetene godta oversettelser gjort i utlandet Du har rett til å levere ytterligere dokumenter enn påkrevet Du har rett til å levere kun de dokumenter som er oppført i EU regler som påkrevet Du har rett til å levere identitetsdokumenter på originalspråket 8

9 Rettigheter Du har rett til å «etablere deg/yte tjenester» både som enkeltperson og som foretak. Du har rett til å utøve et yrke midlertidig i vertslandet dersom du ha rett til å gjøre det i hjemlandet, men det finnes forutsetninger knyttet til dette. Du kan jobbe/etablere deg midlertidig dersom du har vært lovlig etablert «hjemme» i 2 år (hvis yrket ikke er regulert hjemme) i løpet de siste 10 årene ( i noen tilfeller 3 år). Du har rett til starte å jobbe/yte tjenester midlertidig hvis du ikke har fått svar fra myndighetene innen fristen. Du har rett til å begynne å jobbe midlertidig mens du venter på JA etter at du har sendt en melding om etablering ( unntak: yrker knyttet til sikkerhet). 9

10 Rettigheter Du har rett til å avstå fra å melde deg til «bransjeorganisasjoner». Hvis dette er en fordel eller myndighetene krever det for registrering i vertslandets databaser, kan du kreve at de gjør det for deg. Når du skal søke godkjenning fordi du ikke oppfyller krav om f.eks. utdanningsnivå eller fordi det er vesentlig forskjeller, har du rett til «utligningsstiltak». Du har rett til å kreve at testen eller prøveperioden dekker kun det som ble presisert som «vesentlige forskjeller». Du kan selv velge hvilke «utligningsstiltak» du ønsker å bruke (prøveperiode, test). Rett til å velge praksisplass selv. Rett til å gå opp på nytt. 10

11 Noen krav du som EU/EØS borger møter når du vil jobbe i et lovregulert yrke i Norge Dokumentasjonskrav i forhold til både identitet og utdanningsbakgrunn. Språkkrav (!) i forbindelse med noen lovregulerte yrker for eks. styrer eller ped. leder i norsk barnehage. Krav til registrering dersom du skal jobbe midlertidig. Krav til melding om ev. medlemskap i offentlige (handels- eller lignende) registre hjemme når du skal jobbe midlertidig. Krav om å opplyse om tittelen din eller utdanningsbakgrunn når du skal jobbe midlertidig. Krav til person- /foretaksforsikring med mer når du skal jobbe midlertidig. 11

12 Nyttige kilder Users Guide. Directive 2005/36/EF 66 questions Everything you need to know about the recogntion of professional qualifcations. Dansk: «Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifika tioner inden for de lovregulerede erhverv» X ( hovedprinsippene gjelder i Norge, men husk at guiden er skrevet for det danske arbeidsmarkedet ) Your Europe X 12

13 Takk for oppmerksomheten Da åpner vi for spørsmål og kommentarer 13

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge

Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Veiledning og informasjon til helsepersonell som søker om autorisasjon eller lisens i Norge Denne veilederen er laget for å gi samlet informasjon om hvordan den som ønsker å søke om autorisasjon og lisens

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0186 Oslo Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 07/00074-65 02.02.2007 Saksbehandler: EL & IT Forbundet HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET EL & IT Forbundet har mottatt LOs

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

for reguleringer i arbeidslivet

for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum-notat Fafo-notat

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn

FORORD. Oslo, desember 2011. Kari Majorseter Tangen og Eva Kristine Sogn Utlendingsrett FORORD Brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter som gir gratis rettshjelp til kvinner i Norge. Denne brosjyren er skrevet med

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Besl. O. nr. 126. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126. Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009)

Besl. O. nr. 126. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126. Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009) Besl. O. nr. 126 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 126 Jf. Innst. O. nr. 82 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 70 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt Klar for å bo alene 02 03 06 12 15 les om Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt ba r nev er nsba

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene.

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene. Ny jobb ny lønn Å bytte jobb er en av de viktigste beslutningene du tar. Ikke bare skal du leve med jobben, og kollegaene, du skal også leve av lønnen den gir. Forhandling av lønn (og andre vilkår) når

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr DATO: FOR-2013-06-19-739 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I

Detaljer