Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv"

Transkript

1 Foto: EU Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Av Mai 2008 Morten Harper, utredningsleder

2 Hva er tjenestedirektivet? Omstridt: Tjenestedirektivet ble vedtatt av EU i desember Det har vært det mest omstridte direktivet i unionens historie. Formålet: Tjenestedirektivet skal øke handelen med tjenester på tvers av landegrensene i EU. Direktivet legger opp til mest mulig fri flyt av tjenester og begrenser de nasjonale kontrollmulighetene. Lisboa-strategien: Direktivet er en oppfølging av Lisboastrategien, vedtatt av EU i mars Her heter det at EU skal bli «den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden» innen Da må konkurransen om tjenester øke og lønningene presses ned. 70 prosent av BNP: En tjeneste er ifølge EU all økonomisk virksomhet som ikke er omsettelige varer. Tjenestemarkedet utgjør omlag 70 prosent av bruttonasjonalproduktet i EU og EØS. Derfor har tjenestedirektivet så stor betydning for veldig mange.

3 Norge kan si nei Kommer i EØS: Tjenestedirektivet ligger innenfor EØS-avtalens område. EU- og EØS-landene har frist for å gjennomføre direktivet innen 28. desember Reservasjonsretten: Norge kan, i motsetning til EUs medlemsland, si nei til tjenestedirektivet ved å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen (veto). Fagforbund krever veto: Fellesforbundet, El & IT Forbundet, Handel og Kontor, Norsk Post og Kommunikasjonsforbund, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Transportarbeiderforbund, Utdanningsforbundet, samt LO i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

4 Et grenseløst tjenestemarked slik EU-kommisjonen ser det Foto: EU

5 Og realiteten: sosial dumping

6 EU-kommisjonen har laget denne, ikke uttømmende, listen: Tjenesteytelser levert av de fleste lovregulerte erhverv (f.eks. advokater, skatterådgivere, arkitekter, ingeniører og revisorer), håndverkere, forretningsrelaterte ytelser (f.eks. kontorvedlikehold, ledelseskonsulentvirksomhet, arrangementsvirksomhet, inkasso, annonserings- og rekrutteringsytelser), distribusjonsvirksomhet (inkl. detalj- og engrossalg av varer og tjenester), tjenesteytelser innenfor turisme (f.eks. reisebyråvirksomhet), fritidsaktiviteter (f.eks. treningssentra og fornøyelsesparker), anleggsvirksomhet, installasjon og vedlikehold av utstyr, informasjonsvirksomhet (f.eks. webportaler, nyhetsbyråvirksomhet, forlagsvirksomhet og dataprogrammeringsytelser), overnatting og matvarevirksomhet (f.eks. hoteller, restauranter og catering), undervisning og utdannelse, utleie (herunder bilutleie) og leasing, eiendomsmeglervirksomhet, sertifiserings- og utprøvingsvirksomhet. Hva tjenestedirektivet omfatter Direktivet omfatter alle tjenester som ikke er særskilt unntatt.

7 Unntakene i tjenestedirektivet Direktivet gjelder som utgangspunkt ikke tjenester som er regulert i egne direktiv, som post og strømforsyning (art. 2). Unntak nevnt i direktivet er: Utøvelse av offentlig myndighet (politi, fengsler, domstoler). Helsetjenester og ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse (art. 2.2 og 2.3). Enkelte tjenester av allmenn økonomisk interesse som post, «visse tjenester i gass- og elektrisitetssektoren» og avfallsbehandling. Skipstransport og havnetjenester, flytransport, transport på vei og jernbane, leiebilkjøring og ambulansekjøring (art. 2.2d). Derimot omfattes kjøreskoler, bilutleie og en del andre tjenester innen transport. Utleie av arbeidskraft fra vikarbyråer (art. 2.2e). Andre sider av vikarbyråer, som rekruttering og headhunting, omfattes av direktivet. Audiovisuelle tjenester (TV, radio, filmframvisning) (art. 2.2g). «Sosialtjenester knyttet til sosiale boliger, barnepleie og støtte til familier og personer i nød». Denne formuleringen gjør det ytterst uklart hvilke sosialtjenester direktivet omfatter, Også for disse tjenestene gjelder den generelle etableringsfriheten i EU (EF-traktatens art. 43) og den frie flyten av tjenester (art. 49).

8 Offentlige tjenester i en gråsone Ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse. Tjenester uten mål om profitt/fortjeneste, som f.eks offentlig skole og sykehus. Tjenester av allmenn økonomisk interesse. Offentlige tjenester som er i et marked. Skillet er skjønnsmessig, og det er EUkommisjonen og EF-domstolen som avgjør.

9 Opprinnelseslandsprinsipp? Det opprinnelige direktivforslaget inneholdt et opprinnelseslandsprinsipp, som i klartekst sa at det var regelverket i tjenesteyterens hjemland som skulle anvendes og kontrollen utføres av hjemlandets myndigheter. Begrepet «opprinnelseslandsprinsipp» er nå fjernet, og erstattet med «fri utveksling av tjenesteytelser». De Facto: «den faktiske forskjellen mellom disse begrepene er begrenset». Professor Finn Arnesen: «det kan virke som om endringen er av mer kosmetisk enn praktisk betydning».

10 «Fri utveksling» av tjenester Hovedregel: er man godkjent i ett EU-/EØS-land, er man godkjent i alle. Artikkel 16.1 fastslår at vertslandet bare kan kontrollere besøkende tjenesteytere hvis: Kravene må ikke diskriminere direkte eller indirekte etter nasjonalitet eller, for firma, på grunnlag av den medlemsstat der de er etablert. Kravene skal være begrunnet i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelse eller miljøvern. Kravene skal sikre at det tilsiktede målet oppfylles, og må ikke gå utover det som er nødvendig for å nå dette målet. Disse påbudene setter stramme rammer for hva det er mulig for landene å kontrollere.

11 Tjenestedirektivet overfører makt på nye områder fra Norge til EU og EØS.

12 Foto: EU TD overfører makt fra politikk til jus, fra folkevalgte organer til domstolene.

13 Tjenestedirektivet vil føre til mer sosial dumping.

14 Ill: Robert Nyberg TD fratar Norge (og Sverige) virkemidler i kampen mot sosial dumping.

15 Tjenestedirektivet vil føre til at store deler av offentlig virksomhet blir betraktet som en vare i et marked.

16 TD kan gjøre det ulovlig å forbeholde et tjenesteområde for offentlig drift, for eksempel tjenester som vann og avløp.

17 Foto: EU TD vil trolig trekke stadig nye områder inn i den samme markedsbaserte tankegangen.

18 Tjenestedirektivet aksepterer ikke forbrukervern som eget kontrollhensyn.

19 TD vil føre til flere utenlandske aktører innenfor finans og eiendomsmekling, som kan skape problemer for mange forbrukere i Norge.

20 TD fører til færre kontrollmuligheter og legger grunnlaget for mer kriminalitet.

21 Hva mener befolkningen? Nei til EU bestilte spørreundersøkelse i november 2006.

22 Massiv motstand mot sosial dumping EU diskuterer et tjenestedirektiv som gjelder selskapers adgang til å ta oppdrag i andre medlemsland, og hvilke sosiale og lønnsmessige vilkår det skal skje på. Dersom EU vedtar tjenestedirektivet, mener du at Norge bør innføre tjenestedirektivet uansett, ikke bør innføre hvis det fører til sosial dumping, eller bør Norge legge ned veto mot å innføre tjenestedirektivet uansett? Bare ja-folk vil innføre tjenestedirektivet uansett, og bare 25% av dem vil innføre det uansett uten forbehold Sentrum Blå/ Høyre Rød/ Venstre NEI JA Kvinner Menn Befolkning 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Bør innføre tjenestedirektivet uansett Bør ikke innføre hvis det gir sosial dumping Bør legge ned veto uansett Vet ikke / annet

23 Massiv Ap-motstand dersom tjenestedirektivet medfører sosial dumping

24 Reservasjonsretten (veto) i EØS Nei til EUs krav: bruk reservasjonsretten. Det er ingen krav til begrunnelse for å bruke reservasjonsretten. Hvordan kan EU reagere? Reaksjoner kan kun være innenfor samme vedlegg i EØS-avtalen. Veto mot tjenestedirektivet vil altså ikke berøre vareeksporten. Reaksjonene må være proporsjonale og forstyrre avtalen minst mulig. Avklaringene må finnes i politiske forhandlinger. Norge har gode kort som stabil handelspartner og stor energileverandør.

25 Soria Moria åpner for veto Soria Moria-erklæringen: «Regjeringen vil arbeid for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping.» Videre at reservasjonsretten kan brukes hvis «særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen». De Facto: «tjenestedirektivet vil gjøre kampen mot sosial dumping vanskeligere.» Direktivet liberaliserer og øker omfanget av tjenestehandel på tvers av landegrensene. I mange nye EU-land er lønnsnivået en tidel av det norske. Det gir et press for sosial dumping.

26 Takk for oppmerksomheten!

Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene. et arbeidsdokument

Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene. et arbeidsdokument Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene et arbeidsdokument Forord Høsten 2007 inngikk Fagforbundet en samarbeidsavtale med med Nei til EU, i hovedsak om forskjellige utredningsoppgaver. Først ut

Detaljer

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Nei til EU Storgt. 32 0184 Oslo Oslo 08.10.08 Det kongelige nærings- og handelsdepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Det vises til høringsbrevet

Detaljer

for reguleringer i arbeidslivet

for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum-notat Fafo-notat

Detaljer

Tjenester til enhver pris?

Tjenester til enhver pris? vett Nei til EUs skriftserie Nr 1 mai 2006 TEMA: TJENESTEDIREKTIVET Tjenester til enhver pris? Tjenester til enhver pris? Til debatten om EUs tjenestedirektiv Av Dag Seierstad Nei til EUs skrifteserie

Detaljer

Tjenestedirektivet Hva bør utredes og hvorfor?

Tjenestedirektivet Hva bør utredes og hvorfor? Tjenestedirektivet Hva bør utredes og hvorfor? Fafo Østforum seminar 27. mars 2007 Innledning ved Hans O. Felix EL & IT Forbundet Lysbilde nr.: 1 Vedtak i LO 20.11.06 innstilling til sekretariatet om å

Detaljer

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0186 Oslo Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 07/00074-65 02.02.2007 Saksbehandler: EL & IT Forbundet HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET EL & IT Forbundet har mottatt LOs

Detaljer

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Peter Ørebech Tjenestedirektivet 2006 sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 Februar 2007 Forord Det har blitt hevdet i den norske debatten om EUs tjenestedirektiv

Detaljer

Lokale konsekvenser av EØS

Lokale konsekvenser av EØS vett Nei til EUs skriftserie Nr. 4 Juli 2007 TEMA: EØS-avtalen Lokale konsekvenser av EØS Lokale konsekvenser av EØS Av Morten Harper Med bidrag til eksempler fra Eli Berg, Arne Byrkjeflot, Olav Flaate,

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre? Rapport 4: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Vikarbyrådirektivet Fra vondt til verre? 2 Forord Rapporten Vikarbyrådirektivet fra vondt til verre? er skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu i De Facto

Detaljer

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Peter Ørebech Tjenestedirektivet 2006 sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 Februar 2007 Forord Det har blitt hevdet i den norske debatten om EUs tjenestedirektiv

Detaljer

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping

EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping Roar Eilertsen og Stein Stugu April 2008 Forord Den norske regjeringen har fortsatt ikke bestemt seg for om den går inn for at Norge skal si ja til EUs

Detaljer

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet.

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. Torunn Kanutte Husvik Nestleder Nei til EU EUs helsepolitikk i støpeskjeen Helsetjenester lå opprinnelig i tjenestedirektivet Etter mye motstand

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

og EUs tjenestedirektiv] Rapport skrevet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

og EUs tjenestedirektiv] Rapport skrevet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet [ Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv] MENON-publikasjon nr. 3/2008 Mars 2008 Av Gjermund Grimsby Leo A. Grünfeld Rapport skrevet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet MENON Business Economics

Detaljer

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad www.lo.no 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

1.1 Hva er EU-kommisjonen?

1.1 Hva er EU-kommisjonen? Tirsdag den 15. november 2005 kl 09.00 1. Gi en kort fremstilling EU kommisjonen. 2. Gi en kort fremstilling av begrepet direktiv. Drøft hvilke konsekvenser det kan få for en stat dersom den ikke gjennomfører

Detaljer

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 000 f7i FAGFORBUNDET Europautredningen Senter for europarett Pb 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 FAGFORBUINDETS

Detaljer

Europautredningen og kommunal sektor

Europautredningen og kommunal sektor Side 1 av 5 Europautredningen og kommunal sektor EØS reduserer skillet mellom innenriks og utenriks. Norsk europapolitikk handler først og fremst om innenrikspolitisk gjennomføring og forvaltning, men

Detaljer

HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE

HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE Rapporten er utarbeidet av Ida Søraunet Wangberg og Lars Gunnesdal i Manifest Tankesmie

Detaljer

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten.

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. ØMU kvinner og velferd, v/siri Jensen Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. Jeg vil ta utgangspunkt i kvinnenes relativt sterke stilling i Norge i dag. Når jeg

Detaljer

DEMNINGEN BRISTER? EØS undergraver fagbevegelsens makt

DEMNINGEN BRISTER? EØS undergraver fagbevegelsens makt DEMNINGEN BRISTER? EØS undergraver fagbevegelsens makt Les mer om: Nytt EU-direktiv som truer den norske modellen «EØS begrenser ikke mulighetene til å sikre norske arbeidstakeres faglige og sosiale rettigheter»,

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere?

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Fafo Østforum 11. mars 2008 Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Mads Magnussen og Helle Nørgaard Nærmere om temaet for utredningen

Detaljer

Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden

Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden Statusrapport Januar 2006: EU-utvidelsen og konsekvensene for arbeidsmobiliteten til Norden Halvårsnotat fra Arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråds Arbeidsmarkedsutskott 1 Jon Erik Dølvik og Line Eldring,

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer