Innovative Business Software A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovative Business Software A/S"

Transkript

1 Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014

2 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der beskrives i dette dokument, er givet i henhold til en licensaftale eller fortrolighedsaftale. Softwaren må kun anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i disse aftaler. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse til andre formål end køberens personlige brug uden skriftlig tilladelse fra Innovative Business Software A/S. Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon Innovative Business Software A/S

3 1 Indholdsfortegnelse Bemærk: Denne Tech Note (TN) indeholder kun udvalgte emner. For yderligere information venligst se den relevante Administratormanual, som kan downloades her.. INTRODUKTION 3 SIA/CID Konvertering 5 Om SIA-Konvertering 6 Om CID-Konvertering 7 Om SIA/CID Konverteringssæt 10 OPSÆTNING 15 UDVALGTE PICKLISTER 33 Udvalgte Picklister 35 APPENDIKS 39 Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) 40 Appendiks B - SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning) 43 STIKORDSREGISTER 45 Technical Note SIA/CID Konvertering

4 Innovative Business Software A/S

5 INTRODUKTION 3

6 Innovative Business Software A/S

7 5 SIA/CID Konvertering Om SIA-Konvertering 6 Om CID-Konvertering 7 Om SIA/CID Konverteringssæt 10

8 6 SIA/CID Konvertering Om SIA-Konvertering Om SIA-Konvertering Bemærk: Denne manual indeholder ikke en detaljeret gennemgang af SIA-standarden. For mere information, se SIA-formatet SIA formatet er opbygget som følger: SIA-formatets opbygning. SIA Format EE Beskrivelse SIA Hændelsestype er en to-bogstavskode, der overordnet beskriver hændelsen. For eksempel "BA" = Burglary Alarm/Tyverialarm eller "CL" = Close/Tilkobling. interview Format I interview bliver indholdet af SIA Hændelsestypen angivet ved %E AAAA uu BBBB SIA Adressefelt er en firecifret værdi (enten decimal eller hex), der er knyttet til Hændelsestypen (fx "BA0203" eller "BA0FA0"). Afhængig af Hændelsestypen, så indeholder Adressefeltet typisk et Zonenummer, et Områdenummer eller et Brugernummer. SIA Modifikator er en to-bogstavskode, der angiver betydningen af indholdet i den umiddelbart efterfølgende SIA Hændelsesparameter (BBBB). For eksempel "ri" betyder, at indholdet i den efterfølgende værdi i SIA Hændelsesparameteren er et Områdenummer. SIA Hændelsesparameter er en firecifret værdi (enten decimal eller hex), der er knyttet til den umiddelbart foregående SIA Modifikator (uu). I interview bliver indholdet af SIA Adressefeltet angivet ved %A I interview er indholdet af SIA Modifikatoren uændret. I interview bliver indholdet af SIA Hændelsesparameteren angivet ved %B Notation for at konvertere SIA-signaler i interview. Innovative Business Software A/S

9 SIA/CID Konvertering 7 Om CID-Konvertering Om CID-Konvertering Bemærk: Denne manual indeholder ikke en detaljeret gennemgang af CID-standarden (Contact ID). For mere information, venligst se CID-formatet CID-formatet er opbygget som følger: CID-formatets opbygning. CID Format QXYZ Beskrivelse CID Hændelsestypen (Q) er et enkelt bogstav eller ciffer, der indikerer om Hændelsen er en Alarm ("E", "A" eller "1") eller Restore ("R" eller "3"). CID Hændelseskoden (XYZ) er en trecifret værdi, der overordnet beskriver hændelsen (fx "130" = Burglary Alarm/Tyverialarm). Sammen bliver de til for eksempel "E130" eller "R131". interview Format I interview bliver indholdet af CID Hændelsestypen - og koden angivet ved %E GG CID Områdenummer er en tocifret værdi. I interview bliver indholdet af CID Områdenummeret angivet ved CCC CID Zonenummer er en trecifret værdi. Bemærk: %A kræver fire tegn i interview. Når man indtaster CID Zonenummer, skal man derfor altid indsætte et foranstillet nul. Hvis CID Zonenummer for eksempel er "713", så skal man indtaste "0713". Notation for at konvertere CID-signaler i interview. %B I interview bliver indholdet af CID Zonenummeret angivet ved %A Technical Note SIA/CID Konvertering

10 8 SIA/CID Konvertering Om CID-Konvertering SIA/CID Konvertering i interview Fase Beskrivelse SIA eksempel Modtagelse interview modtager SIA/CID-signalet. BA0401 Match interview forsøger at matche SIA/CID-signalet ved. "føre" SIA/CID-signalet ned igennem den tilknyttede PA???? SIA/CID Konvertering. SIA/CID Konverteringen består af to (eller flere) SIA/CID Konverteringssæt, som er arrangeret i en prioriteret rækkefølge. Hvert SIA/CID Konverteringssæt består af to (eller flere) Hændelsestyper og to Konverteringsdefinitioner, der bestemmer, hvordan SIA/CID Hændelsestyperne (og deres indhold i form af Adressefelt, Modifikator og/eller Hændelsesparameter) skal konverteres/fortolkes i interview. OP0080 OP????..... interview finder et match. Det første match, som interview finder på sin vej ned igennem SIA/CID Konverteringen, bliver brugt til at konvertere SIA/CID-signalet til en Hændelse i interview. CL???? BA???? BR????.. Innovative Business Software A/S

11 SIA/CID Konvertering 9 Om CID-Konvertering Fase Beskrivelse SIA eksempel Konvertering interview konverterer SIA/CID-signalet til en Alarmhændelseskode, som defineret i det pågældende SIA/CID Konverteringssæt. For eksempel kan SIA/CID Konverteringssættet bestemme, at hvis Hændelsestypen (%E) matcher "BA", så skal "BA" konverteres til Alarmhændelseskoden Alarm og Zonetypen Tyverialarm/BUR) og at værdien af indholdet i det tilhørende Adressefelt (%A) skal konverteres til en Zone i interview. interview slår Zonen op på panelet og trækker den relevante instruks (fx Zone 401 er oprettet som "Tyverialarm/BUR" og trækker Instruksen "Tyveri"). Præsentation interview præsentere Alarmen i Alarmkøen og opdaterer Alarmloggen. Sådan fungerer SIA/CID Konverteringen i interview. BA0401 -> %E = indholdet af Hændelsestypen = BA -> Alarm (Alarmhændelseskode) Tyverialarm/BUR (Zonetype) %A=indholdet af Adressefeltet = > Zone 401. Tyverialarm Zone 401 Technical Note SIA/CID Konvertering

12 10 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Om SIA/CID Konverteringssæt Eftersom SIA/CID Konverteringssættene er de grundlæggende byggesten i enhver SIA/CID Konvertering, er det vigtigt at forstå hvordan de fungerer og hvordan man opretter dem korrekt. Hvert Konverteringssæt består af følgende: To Konverteringsdefinitioner, der bestemmer hvordan værdien i Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) for hver enkelt Hændelsestype (%E) i tabellen, skal fortolkes/konverteres. Det er Konverteringsdefinitionerne, der bestemmer, om værdien i Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) skal konverteres til en Zone, et Område eller et Brugernummer i interview. For eksempel om værdien i Adressefeltet (%A) i "BA0302" skal konverteres til "Zone 302" eller "Område 302" i interview. En tabel, der bestemmer hvilke Hændelsestyper (%E), der skal konverteres. Bemærk: Som udgangspunkt bliver indholdet af Adressefeltet, Modifikatoren og Hændelsesparameteren (for hver Hændelsestype i tabellen) konverteret ifølge en af de to Konverteringsdefinitioner. Derudover kan man definere en individuel konvertering på hver enkelt Hændelsestype, der overskriver definitionen i de to Konverteringsdefinitioner. SIA/CID Konverteringssæt. Innovative Business Software A/S

13 SIA/CID Konvertering 11 Om SIA/CID Konverteringssæt Konverteringsdefinitionen "Normal" Konverteringsdefinitionen "Normal" konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og/eller et Område. Konverteringsdefinitionen "Normal". Eksempler Zonedefinition Områdenr. Resultat %A %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til en Zone og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Område. %B %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Område. TiFr%A [tom] Indsætter "TiFr" som præfiks på konverteringen. For eksempel hvis %A er "0010", så bliver det konverteret til "TiFr0010" i interview. %H40+500A [tom] Fortolker indholdet af %A som en Hex-værdi efterfulgt af 4 nuller og adderer 500 (decimal). Se flere eksempler i afsnittet "SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning)" på side 43. Eksempler på brug af Konverteringsdefinitionen "Normal". Technical Note SIA/CID Konvertering

14 12 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) eller Hændelsesparameteren (%B) til enten et Brugernummer og en Zone eller et Brugernummer og et Område. Hvis man derfor ønsker at anvende et givent indhold i enten Adressefeltet (%A) eller Hændelsesparameteren (%B) som et Brugernummer i interview, så skal man anvende denne Konverteringsdefinition. Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". Eksempler Zonedefinition Områdenr. Brugernr. Resultat [tom] [tom] %A Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. [tom] [tom] %B Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. %A [tom] %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til en Zone og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. %B [tom] %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. [tom] %A %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til et Område og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. [tom] %B %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Område og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. AR%B %B %A Indsætter "AR" som præfiks på konverteringen. Eksempler på brug af Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". For eksempel hvis %B er "0010", så bliver det konverteret til "AR0010" i interview. Se flere eksempler i afsnittet "SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning)" på side 43. Innovative Business Software A/S

15 SIA/CID Konvertering 13 Om SIA/CID Konverteringssæt Hændelsestyper (tabel) Tabellen Hændelsestyper indeholder de Hændelsestyper, som interview konverterer ved hjælp af en af de to Konverteringsdefinitioner ("Normal" eller "Brugernr. inkl."). Hændelsestyper (tabel). Bemærk: interview konverterer de indkomne SIA/CID-signaler på baggrund af det første match, som det møder på sin vej ned igennem hvert enkelt SIA/CID Konverteringssæt i den endelige SIA/CID Konvertering. Hvis man derfor ønsker at matche specifikke værdier (eller intervaller af værdier), så er rækkefølgen af Hændelsestyperne vigtig. For eksempel hvis man ønsker at konvertere "CL0401" på en anden måde end alle andre CL-signaler "CL????", så skal det unikke match "CL0401" befinde sig over/før det generiske match "CL????" for at blive konverteret. I modsat fald vil (dvs hvis det unikke match "CL0401" befinder sig under/efter det generiske match "CL????") vil det unikke match bliver konverteret via det generiske match. Placer derfor unikke matches så tidligt i tabellerne som muligt. Bemærk: For at ændre rækkefølgen af Hændelsestyper så marker den ønskede Hændelsestype og tryk Ctrl+Pil Op/Pil Ned for at rykke Hændelsestypen op eller ned. Bemærk: For hver Alarm man opretter skal man oprette en tilsvarende Restore. Eksempler Hændelsesdata (%E) Adressedata (%A) Resultat BA [tom] Matcher og konvertere alle SIA Hændelsestyper af typen "BA" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= BA BA9999_d eller BA BAFFFF_h). BA 0330 Matcher og konverterer SIA Hændelsestypen "BA", hvor Adressefeltet (%A) er "0330" (= BA0330). BA 01 Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der indeholder "BA" og hvor Adressefeltet (%A) begynder med "01" (= BA _d eller BA FF_h). Technical Note SIA/CID Konvertering

16 14 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Hændelsesdata (%E) B_ (eller) B? Adressedata (%A) [tom] Resultat Matcher og konverterer alle SIA Hændelsestyper, der begynder med "B", lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= BA, BB, BC... BZ). _A [tom] Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der ender på "A" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= AA, BA, CA,... ZA). _R [tom] Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der ender på "R" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= AR, BR, CR,... ZR). E11_ [tom] Matcher og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E110 - E119 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. E13[0-4] [tom] Matcher og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E130 - E134 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. E2[0-9][0-9] [tom] Mathcer og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E200 - E299 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. Innovative Business Software A/S

17 OPSÆTNING 15

18 16 OPSÆTNING SIA/CID Konvertering - Grundlæggende Opsætning Trin Opgave Henvisning 1 Forbered og planlæg konverteringsforløbet. Inden man går i gang, er det vigtigt at (a) indhente information om Panelet (fx sender Panelet værdier i decimal- eller hexformat?) og (b) tage stilling til hvordan Zoner skal konverteres i interview (fx skal alle Til- og Frakoblingssignaler konverteres til et bestemt interval af Zoner i interview?). 2 Analyser Panelet for bl.a. at afgøre hvor mange SIA/CID Konverteringssæt, der er nødvendige for at kunne opbygge en komplet SIA/CID Konvertering. Se "Forberedelse og Planlægning" på modstående side. Se "Analyser SIA/CID Panelet" på side Opret SIA/CID Konverteringssættene. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på side Opbyg SIA/CID Konverteringen ved at (1) tilføje de ønskede SIA/CID Konverteringssæt og (2) sortere dem i den ønskede rækkefølge. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side Test SIA/CID Konverteringen ved at knytte den til et Testpaneltype. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på side Knyt Testpaneltypen til et Panel på Testkunden. Se "Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden" på side Test SIA/CID Konverteringen på Panelet på Testkunden. Se "Test SIA/CID Konverteringen" på side Knyt SIA/CID Konverteringen til et "levende" SIA/CID Panel. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til et SIA/CID Panel" på side 31. De nødvendige trin for at opbygge en SIA/CID Konvertering i interview. Innovative Business Software A/S

19 OPSÆTNING 17 Trin 1 - Forberedelse og Planlægning Inden man går i gang SIA/CID Konvertering, er det vigtigt at gennemgå følgende punkter. 1 Både og SIA/CID anvender begreberne "Zone" og "Område", men interview kan "kun" generere Alarmer på Zoner. Hvis man vil generere en Alarm fra et Område, så skal Området konverteres til en Zone i interview. Inden man går i gang med at konvertere SIA/CID-signaler, skal man derfor tage stilling til følgende: Hvad vil jeg bruge Zonenummeret til? Hvad vil jeg bruge Områdenummer til? 2 Værdien i SIA Adressefeltet/CID Områdenummer (%A) afhænger af Hændelsestypen (%E) og kan derfor have forskellige betydninger. Afhængig af Hændelsestypen så kan værdien i Adressefeltet være et Zonenummer, et Områdenummer eller et Brugernummer. 3 Værdien i SIA Adressefeltet/CID Områdenummer (%A) er enten decimal eller hex. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 4 Værdien i SIA Hændelsesparameteren (%B) afhænger af SIA Modifikatoren (uu) og kan derfor have forskellige betydninger. Afhængig af SIA Modifikatoren så kan værdien i SIA Hændelsesparameteren have forskellige betydninger. 5 Værdien i SIA Hændelsesparameteren (%B) er enten decimal eller hex. Som standard er værdien hex, men nogle Paneler sender den i decimal. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 6 Værdien i CID Zonenummeret (%B) er enten decimal eller hex. Som standard er værdien hex, men nogle Paneler sender den i decimal. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 7 Sørg for, at følgende er oprettet/opdateret (med de ønskede værdier) i interview: Picklisten Zonetyper. Testkunde med Testpanel, der indeholder de ønskede Zoner Paneltype til test. Henvisning For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. Technical Note SIA/CID Konvertering

20 18 OPSÆTNING Trin 2 - Analyser SIA/CID Panelet Dette trin kræver følgende: Oversigt over de SIA/CID-signaler, som Panelet sender (se panelfabrikantens dokumentation). Det første skridt er at analysere Panelet. Formålet er, at finde ud af, hvor mange SIA/CID Konverteringssæt, som man skal oprette for efterfølgende at kunne oprette den endelige SIA/CID Konvertering. Antallet af SIA/CID Konverteringssæt afhænger af, hvilke SIA/CID Hændelsestyper man med fordel kan gruppere i samme SIA/CID Konverteringssæt. For eksempel kan analysen vise, at selvom SIA Hændelsestyperne er forskellige, så indeholder de begge Områdenummeret i SIA Adressefeltet. I det tilfælde kan man nøjes med at oprette et SIA/CID Konverteringssæt, der kan matche/konvertere disse i det samme SIA/CID Konverteringssæt. Næste skridt er at oprette SIA/CID Konverteringssættene. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på modstående side. Innovative Business Software A/S

21 OPSÆTNING 19 Trin 3 - Opret SIA/CID Konverteringssæt Efter at have analyseret panelet, så er næste skridt at oprette de ønskede SIA/CID Konverteringssæt. Bemærk: Det samme Konverteringssæt kan indgå i flere forskellige SIA/CID Konverteringer. Bemærk: Første gang man opretter et SIA/CID Konverteringssæt, så skal man også oprette et separat Konverteringssæt, hvis eneste (men vigtige) opgave er at fange eventuelle ukendte SIA/CID-signaler (typisk kaldet "USIA/CID"). På den måde sikrer man, at interview "fanger" eventuelle ukendte SIA/CID-signaler. Dette kan for eksempel ske i de tilfælde, hvor Konverteringssættene ikke dækker alle signaler eller fordi panelet sender et SIA/CID-signal, som ikke fremgår af panelfabrikantens dokumentation. 1. Åbn picklisten SIA/CID Konverteringssæt. (Stamkartoteker 1, Anlæg>Paneler). Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på side Indsæt ny (F3). 3. Giv SIA/CID Konverteringssættet et navn. 4. Opret Konverteringsdefinitionen "Normal" som følger: 1. I Normal/Zonedefinition indtast den parameter, der skal konverteres til en Zone i interview. 2. I Normal/Områdenummer indtast den parameter, der skal konverteres til et Område i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til et Område, så efterlad feltet tomt. 5. Hvis Konverteringssættet indeholder Hændelsestyper, hvis værdier skal konverteres til Brugernumre i interview, så opret Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl" som følger: 1. I Brugernummer inkl/zonedefinition indtast den parameter, der skal konverteres til en Zone i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til en Zone, så efterlad feltet tomt. 2. I Brugernummer inkl/områdenummer indtast den parameter, der skal konverteres til et Område i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til et Område, så efterlad feltet tomt. 3. I Brugernummer inkl/brugernr. indtast den parameter, der skal konverteres til et Brugernummer i interview. 6. Dobbeltklik i tabellen Hændelsestyper. 7. I Hændelsesdata indtast parameteren for den Hændelse, der skal matches. Technical Note SIA/CID Konvertering

22 20 OPSÆTNING Bemærk: For hver Alarm man opretter, skal man huske at oprette en tilsvarende Restore. 8. I Adressedata (%A) gør et af følgende: For at matche indholdet i Adressefeltet (%A) ved hjælp af de parametre, som er angivet i Konverteringsdefinitionerne, så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i Adressefeltet (%A) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kunne gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 9. I Modifikator gør et af følgende: For at matche alle SIA Modifikatorer (uu) så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i SIA Modifikatoren (uu) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kun gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 10. I Parameter (%B) gør et af følgende: For at matche indholdet i SIA Hændelsesparameteren (%B) ved hjælp af de parametre, som er angivet i Konverteringsdefinitionerne, så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i SIA Hændelsesparameteren (%B) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kun gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 11. Vælg den Alarmhændelseskode, som SIA/CID-signalet skal konverteres til i interview. 12. Hvis Hændelsen kun skal registreres i loggen (og dermed ikke vises i Alarmkøen), så marker Log-only. 13. Indtast Zonedefinition. 14. Vælg den Zonetype, som Hændelsen skal konverteres til i interview. 15. Hvis Hændelsen indeholder en værdi i enten Adressefeltet (%A) eller SIA Hændelsesparameteren (%B), der skal konverteres til et Brugernummer, så marker Brugernummer relevant. På den måde vil Hændelsen bliver konverteret efter de parametre, der er angivet i Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." Bemærk: Hvis man efterlader feltet tomt, så bliver Hændelsen konverteret efter Konverteringsdefinitionen "Normal". 16. Giv en kort beskrivelse. 17. Klik OK. 18. For at tilføje yderligere Hændelser til Konverteringssættet så gentag fra Trin For at oprette yderligere SIA/CID Konverteringssæt så gentag fra trin Hvis det er første gang, man opretter SIA/CID Konverteringssæt, så skal man også oprette et Konverteringssæt, der "fanger" eventuelle ukendte SIA/CID Hændelsestyper. Gør som følger: Innovative Business Software A/S

23 OPSÆTNING 21 SIA/CID Konverteringssæt der "fanger" ukendte SIA/CID-signaler. Bemærk: USIA/CID Konverteringssættet skal kun oprettes en gang. Derefter skal man indsætte USIA/CID Konverteringssættet nederst i fremtidige SIA/CID Konverteringer. På den måde sikrer man, at eventuelle ukendte SIA/CID signaler, som af den ene eller anden årsag ikke kan matches i SIA/CID Konverteringen, bliver "fanget" og præsenteret i interview. Næste skridt er at opbygge SIA/CID Konverteringen. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side 25. E K S E M P E L Lad os sige, at vi har et SIA panel og gerne vil matche alle BA-signaler og konvertere dem til Tyverialarmer på de tilsvarende Zoner i interview. Af panelets dokumentation fremgår det, at panelet sender BA-signaler i følgende format: BA [Zonenummer] Det fortæller os følgende: 1. SIA Hændelsestypen (%E) er "BA" (Burglary Alarm / Tyverialarm). For at kunne præsentere BA som en Tyverialarm i interview, så skal BA derfor konverteres til (a) en Hændelseskode af typen Alarm og til (b) en Zonetype af typen Tyverialarm. 2. SIA Adressefeltet (%A) indeholder Zonenummeret. 3. Hverken SIA Modifikatoren eller SIA Hændelsesparameteren (%B) er inkluderet i BA-signalet. Disse kan derfor ignoreres. Technical Note SIA/CID Konvertering

24 22 OPSÆTNING Vi opretter derfor følgende SIA/CID Konverteringssæt: Derefter dobbeltklikker vi i tabellen Hændelsestyper for at oprette match/konvertering for "BA". Konverteringssættet ser nu ud som nedenfor. Hermed har vi oprettet et Konverteringssæt, der (a) matcher alle BA-signaler og (b) konverterer værdien i Adressefeltet (%A) til en Tyverialarm på den tilsvarende Zone i interview. Innovative Business Software A/S

25 OPSÆTNING 23 E K S E M P E L E K S E M P E L Technical Note SIA/CID Konvertering

26 24 OPSÆTNING E K S E M P E L E K S E M P E L Innovative Business Software A/S

27 OPSÆTNING 25 Trin 4 - Opbyg SIA/CID Konverteringen Næste skridt er at opbygge SIA/CID Konverteringen ved hjælp af SIA/CID Konverteringssættene. 1. Åbn picklisten SIA/CID Konvertering (Stamkartotek 1, Anlæg>Paneler). Se "SIA/CID Konverteringer (pickliste)" på side Indsæt ny (F3). 3. Giv SIA/CID Konverteringen et navn. 4. Giv en kort beskrivelse. 5. Dobbeltklik på den/de ønskede SIA/CID Konverteringssæt (højre tabel), som skal udgøre SIA/CID Konverteringen (venstre tabel). 6. Til sidst tilføjes det SIA/CID Konverteringssæt, der "fanger" eventuelle ukendte SIA/CIDsignaler. Bemærk: Det er vigtigt, at dette Konverteringssæt ligger nederst i SIA/CID Konverteringen. 7. Sørg for at Konverteringssættene er sorteret i den ønskede rækkefølge. For at omsortere et sæt så marker sættet og tryk Ctrl+pil op/ctrl+pil ned. Bemærk: Rækkefølgen af SIA/CID Konverteringssættene er vigtig. interview matcher indgående SIA/CID signaler i rækkefølgen top-til-bund. Det første match, som inter- VIEW finder, vil interview anvende til at konvertere SIA/CID-signalet. De sorterede SIA/CID Konverteringssæt udgør nu den endelige SIA/CID Konvertering. 8. Klik OK. Næste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et Testpanel. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på næste side. Technical Note SIA/CID Konvertering

28 26 OPSÆTNING Trin 5 - Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen Næste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til den Paneltype, der bliver brugt til at teste Paneler. 1. Åbn picklisten Paneltyper. 2. Åbn Paneltypen, der bliver brugt på Testpaneler. 3. I SIA/CID Konvertering vælg SIA/CID Konverteringen. 4. (Valgfrit) Marker SIA/CID addr decimal for at fortolke værdien i SIA Adressefeltet/CID Zonenummer som decimal. Hvis dette felt tomt, så fortolker interview værdien som hex. Bemærk: Selvom SIA som udgangspunkt specificerer SIA Adressefeltet som en hexadecimalværdi, så sender enkelte Paneler det muligvis alligevel som en decimalværdi. Venligst se panelfabrikantens dokumentation. 5. (Valgfrit) Marker SIA/CID param decimal for at fortolke værdien i SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummeret som decimal. Hvis dette felt er tomt, så fortolker interview værdien som hex. Bemærk: Selvom SIA som udgangspunkt specificerer SIA Hændelsesparameter som en decimalværdi, så sender enkelte Paneler det muligvis alligevel som en hexadecimalværdi. Venligst se panelfabrikantens dokumentation. Innovative Business Software A/S

29 OPSÆTNING 27 Eksempel på Paneltype, der bliver brugt til at teste Paneler. 6. Klik OK. Næste skridt er at knytte Testpaneltypen til et Panel på Testkunden. Se "Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden" på næste side. Technical Note SIA/CID Konvertering

30 28 OPSÆTNING Trin 6 - Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden Næste skridt er at knytte Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden. 1. Åbn Testkunden i ANL. 2. Åbn et Testpanel. 3. I Paneltyper vælg Testpaneltypen. Eksempel på Testpanel, der er knyttet til en Testpaneltype på en Testkunde. 4. Klik OK. 5. Gem ændringerne (F9). Næste skridt er at teste SIA/CID Konverteringen. Se "Test SIA/CID Konverteringen" på modstående side. Innovative Business Software A/S

31 OPSÆTNING 29 Trin 7 - Test SIA/CID Konverteringen Næste skridt er at teste om SIA/CID Konverteringen fungerer korrekt. Det gør man ved at generere en manuel Alarm i form af en speciel SIA/CID syntaks. SIA-syntaks To åbne hårde parentes er SIA Præfi ks SIA Hændelsesty pe (EE) SIA Adressef elt (AAAA) SIA Modifikat or (uu) SIA Hændelsesparame ter (BBBB) To lukkede hårde parentes er [[ AN ]] E K S E M P E L [[ANBA0002]] [[ANFA ]] [[ANCG0203ri0231]] CID-syntaks To åbne hårde parentes er CID Præfi ks CID Hændelsesty pe (Q) CID Hændelsesko de (XYZ) CID Områdenum mer (GG) CID Zonenumm er (CCC) To lukkede hårde parentes er [[ BE _ ]] E K S E M P E L [[BE ]] [[BR ]] 1. Sørg for, at Anlægskartoteket, Hovedkøen og Alarmbehandlingsvinduet er åbne. 2. I Anlægskartoteket åbn Testkunden og vælg Testpanelet. 3. Højreklik på en vilkårlig Zone og vælg "Generer Alarm" (Ctrl+A). Generer Manuel Alarm (dialog). Technical Note SIA/CID Konvertering

32 30 OPSÆTNING 4. I Kommentar indtast SIA/CID-signalet, som skal testes/simuleres. Bemærk: Det simulerede SIA/CID-signal overskriver automatisk indholdet i både Zone og Signaltype. 5. Klik OK. interview sender nu det simulerede SIA/CID-signal til Koncentratoren, som returnerer det til interview som et "ægte" SIA/CID-signal. interview "fører" SIA/CID-signalet igennem den til Kunden tilknyttede SIA/CID Konvertering for at matche/konvertere signalet. Det simulerede SIA/CID-signal dukker op i Hovedkøen som en Alarm på Testkunden. 6. Tag Alarmen. 7. I Alarmbehandlingsvinduet åbn Alarmloggen. 8. Dobbeltklik på SIA/CID-signalet. Alarmlogdetaljer (vindue). 9. Gennemgå felterne for at bekræfte, at SIA/CID-signalet er blevet konverteret som forventet. 10. Hvis der opstår en fejl under SIA/CID Konverteringen, så genererer interview en fejlkode/fejlmeddelelse på Zonen "EvConv" og viser denne i Tekst. For en oversigt over mulige SIA/CID Fejlkoder- og Fejlmeddelelser, se "SIA/CID Konvertering (Fejlkoder)" på side Gentag testen ved at simulere forskellige typer af SIA/CID-signaler. Bemærk: Det er vigtigt, at man tester SIA/CID Konverteringen grundigt ved at simulere så mange slags forskellige SIA/CID-signaler som muligt. Dette gælder selvfølgelig både (forventede) korrekte signaler, men også (forventede) forkerte signaler såvel som ugyldige signaler for netop at bekræfte, at SIA/CID Konverteringen er opbygget korrekt. Sidste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et "levende" SIA/CID Panel. Innovative Business Software A/S

33 OPSÆTNING 31 Trin 8 - Knyt SIA/CID Konverteringen til et SIA/CID Panel Sidste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et operationelt ("levende") SIA/CID Panel. 1. Åbn picklisten Paneltyper. 2. Åbn Paneltypen, der skal knyttes til SIA/CID Konverteringen. 3. I SIA/CID Konvertering vælg SIA/CID Konverteringen. 4. Klik OK. Hermed er SIA/CID Konverteringen nu i operation. Technical Note SIA/CID Konvertering

34 Innovative Business Software A/S

35 UDVALGTE PICKLISTER 33

36 Innovative Business Software A/S

37 Udvalgte Picklister 35

38 36 Udvalgte Picklister SIA/CID Konverteringer (pickliste) Parameter Beskrivelse Funktion Opbygger SIA/CID Konverteringer 1. Henvisning - Brug - Indeholdte picklister - Eksempler "SIA01", "CID", "CU-30". SIA/CID Konverteringer (pickliste). SIA/CID Konverteringer (pickliste). A: Egenskaber. B: Omfattede SIA/CID Konverteringssæt. C: Ej omfattede (men tilgængelige) SIA/CID Konverteringssæt. Felt A SIA/CID Konvertering Beskrivelse B Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (tabel) C Ej Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (tabel) Navnet på SIA/CID Konverteringen. Indeholder en kort beskrivelse. Beskrivelse Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (dvs de konverteringssæt, som udgør konverteringen). Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på modstående side. Ej omfattede (men tilgængelige) SIA/CID Konverteringssæt. Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på modstående side. 1 En måde at konvertere signaler fra Paneler, der sender signaler, der følger enten SIA eller CID standarden, til interview. Innovative Business Software A/S

39 Udvalgte Picklister 37 SIA/CID Konverteringssæt (pickliste) Funktion Parameter Henvisning - Brug - Indeholdte picklister - Eksempler Beskrivelse Definerer SIA/CID Konverteringssæt 1. Se "SIA/CID Konvertering" på side 5. "SIA Normal", "CU_01", "CU_02". SIA/CID Konverteringssæt (pickliste). A: Navn/ID. B : Konverteringsdefinitionen "Normal". C: Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". D: Beskrivelse. E: SIA/CID hændelser der skal matches/konverteres i dette sæt (tabel). A SIA/CID Sæt Felt Beskrivelse Navnet på SIA/CID Konverteringssættet. 1 Sæt der bruges til at opbygge SIA/CID Konverteringer. Technical Note SIA/CID Konvertering

40 38 Udvalgte Picklister Felt B Konverteringsdefinitionen "Normal" C Konverteringsdefinitionen "Brugernummer inkl." D Beskrivelse E Hændelsesdata (%E) Adressedata (%A) Modifikator Parameter (%B) Hændelseskode Log Only Zonedefinition Definition Zonetype Brugernummer relevant Beskrivelse Beskrivelse Den Konverteringsdefinition, der anvendes på de Hændelsestyper, der ikke indeholder et Brugernummer. Feltet Zonedefinition indeholder de SIA/CID data, der skal konverteres til en Zone i interview. For eksempel hvis Zonedefinition indeholder "%A", så bliver indholdet af SIA Adressefeltet/CID Zonenummer (%A) konverteret til en Zone i interview. Feltet Områdenummer indeholder de SIA/CID data, der konverteres til et Områdenummer i interview. For eksempel hvis Områdenr. indeholder "%B", så bliver indholdet af SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummer (%B) konverteret til et Område i interview. Den Konverteringsdefinition, der anvendes på de Hændelsestyper, der indeholder et Brugernummer. Feltet Brugernummer indeholder de SIA/CID data, der skal konverteres til et Brugernummer i interview. Indeholder en kort beskrivelse. SIA/CID Hændelsestypen, der skal matches. SIA Adressefelt/CID Zonenummer, der skal matches. SIA Modifikatoren, der skal matches. SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummer, der skal matches. Den Alarmhændelseskode, som SIA/CID-signalet konverteres til i interview. Markeret: Signalet er Log-only. Viser hvilke SIA/CID data, der skal konverteres til en Zone i interview. For eksempel "%A" er indholdet af Adressefeltet eller "%B" er indholdet af Hændelsesparameteren. Zonetypen der skal konverteres i interview. Markeret: interview anvender Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." på den pågældende Hændelsestype (se punkt C ovenfor). Tom: interview anvender Konverteringsdefinitionen "Normal" på den pågældende Hændelsestype (se punkt B ovenfor). Indeholder en kort beskrivelse. Innovative Business Software A/S

41 APPENDIKS 39

42 40 APPENDIKS Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Hvis der opstår en fej under SIA/CID Konverteringen, så returnerer interview en Fejlkode (Return Code, RC) og en Fejlmeddelelse. Fejlkoden bliver genereret på Zonen "EvConv" (Event Conversion) og præsenteret i et af følgende tre formater: Præfiks UZ:EvConv Event conv. error, Afhænger af fejlen RC=%1!, Def=%2!, Data=%3! RC=%1!, Def=%2! RC=%1! De tre mulige SIA/CID Fejlkodeformater. Fejlkode (RC=) Fejlmeddelelse 1 Event message conversion not found. 2 Invalid event message format character. Mulige årsager 3 No conversion match. Den indgående SIA/CID Hændelsestype (fx "BB") er ikke defineret i den tilknyttede SIA/CID Konvertering (eller SIA/CID Konverteringssæt) og kan derfor ikke konverteres. Fejlretning 1. Find ud af hvilken SIA/CID Hændelsestype, der ikke er defineret (se Alarmloggen). 2. Opret og indsæt SIA/CID Hændelsestypen i de respektive SIA/CID Konverteringssæt. 11 Zonedefinitionsfejl: Invalid definition. Det SIA/CID Konverteringssæt, der skal fange ukendte SIA/CID Hændelsestyper (typisk kaldet "USIA/CID") er ikke indsat i bunden af SIA/CID Konvertering. 1. Sørg for, at SIA/CID Konverteringssættet ("USIA/CID") er oprettet. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på side Indsæt SIA/CID Konverteringssættet ("USIA/CID") i bunden af SIA/CID Konverteringen. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side 25. Innovative Business Software A/S

43 APPENDIKS 41 Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Fejlkode (RC=) Fejlmeddelelse 12 Zonedefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 13 Zonedefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. 21 Områdedefinitionsfejl: Ugyldig definition. 22 Områdedefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 23 Områdedefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. 31 Brugerdefinitionsfejl: Ugyldig definition. 32 Brugerdefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 33 Brugerdefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. Mulige årsager Panelet sender hexværdier (eller andre ikkedecimalværdier). Fejlretning 1. Sørg for, at Testpanelet er konfigureret til at tolke SIA/CID værdierne i det korrekte talformat (decimal eller hex). Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på side 26. E K S E M P E L Technical Note SIA/CID Konvertering

44 42 APPENDIKS Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) UZ: USIA/C betyder, at XY er en ukendt SIA Hændelsestype. E K S E M P E L UZ: 1 betyder, at Zone 1 er ukendt. E K S E M P E L UZ:EvConv SIA/CID konverteringsfejl,,rc=12,def=%a,data=00af betyder, at Panelet er sat til at forvente en decimal værdi (RC=12) i SIA Adressefeltet (%A), men at feltet indeholdt en hex værdi (00AF). Innovative Business Software A/S

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

FILTRERING AF RAPPORTER

FILTRERING AF RAPPORTER FILTRERING AF RAPPORTER Når en rapport er publiceret, er det muligt at filtrere i den. Det er nyttigt, hvis man fx ønsker at segmentere på bestemte svar. Men før det kan lade sig gøre, skal du specificere,

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Dato: 06-02-2017 Version Status 1.0 Gældende fra den 7. februar 2017 Ansvarlig Jan Hauerslev Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Hotel med gæster Programmér metoden stayingforatleast. Metoden skal returnere alle de gæster, der bliver boende i mindst d dage. Udvid Guest-klassen med de nødvendige get-metoder.

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Geometri, (E-opgaver 9b)

Geometri, (E-opgaver 9b) Geometri, (E-opgaver 9b) Indhold GEOMETRI, (E-OPGAVER 9B)... 1 Arealet af en er ½ højde grundlinje... 1 Vinkelsummen i en er altid 180... 1 Ensvinklede er... 1 Retvinklede er... Sinus,... FORMLER... 3

Detaljer

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 5.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport Betjeningsvejledning SMS 8500 V5 - SMS 8500 V5 - Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Detaljer

3-FASET SYMMETRISK BELASTNING. Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger

3-FASET SYMMETRISK BELASTNING. Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger AC 3-FASET SYMMETRISK BELASTNING Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger Én definition af betingelser for symmetri: Netstrømmene er lige store i de

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Version

Indholdsfortegnelse. Version Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Ansat... 5 Min læringshistorik... 5 Mine tilmeldinger... 6 Leder... 7 Ansattes læringshistorik... 7 Mit teams tilmeldinger... 9 Underviser... 10 Evalueringsrapport...

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul Vektorer i planen. Et opläg. Udgave 2. 3 4 4 2 2011 Karsten Juul Til eleven FormÅlet med dette häfte er ikke at du skal få träning i at skrive besvarelser af standardopgaver. FormÅlet er at du skal få

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Skov med hjorte (stag = hjort) Programmér metoden ofspecies. Metoden skal returnere en hjort af arten species. Hvis der ikke findes en sådan hjort returneres null. Udvid

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Nøgleord og begreber

Nøgleord og begreber Oversigt [LA] 0 Nøgleord og begreber Egenværdi Egenvektor Hvordan findes egenværdier Karakteristisk polynomium Egenrum Uafhængige egenvektorer Hvordan beregnes egenvektorerne Angivelse af egenrum Calculus

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 4.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

1 Definition. En funktion f(x, y) har et lokalt minimum i punktet (a, b), hvis. der i en lille cirkelskive herom gælder

1 Definition. En funktion f(x, y) har et lokalt minimum i punktet (a, b), hvis. der i en lille cirkelskive herom gælder Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

f(a, b) er en lokal minimumsværdi.

f(a, b) er en lokal minimumsværdi. Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Lokalt maksimum/minimum Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum

Detaljer

Lektion 2. Differentiable funktioner. Den afledte funktion, differentialkvotienten. Tangent og lineær approximation. Maksimum og minimum

Lektion 2. Differentiable funktioner. Den afledte funktion, differentialkvotienten. Tangent og lineær approximation. Maksimum og minimum Lektion Differentiable funktioner Den afledte funktion, differentialkvotienten Tangent og lineær approimation Maksimum og minimum Taylor polynomiet Opgaver Differentiable funktioner Lad f() være en kontinuert

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Rotationsarmatur. Dimensioner

Rotationsarmatur. Dimensioner RC Dimensioner ØU Ød H 0 ØA Beskrivelse RC er et cirkulært rotationsarmatur med stilbare lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort

Detaljer

Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver. Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver. Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark misvpe@ruc.dk Hva er en kommunikativ problemløsningsoppgave? Definisjon TASK

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 import java.util.*; public class A { private ArrayList list; 3 import

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat anvendes i forbindelse med eksport via webservicen wsieksport (ws17). WSDL definitionen for wsieksport rummer den formelle definition i

Detaljer

Modul nr Newton Engia - Risbjergskolen

Modul nr Newton Engia - Risbjergskolen Modul nr. 1870 Newton Engia - Risbjergskolen Tilknyttet rom: Newton-rom ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark 1870 Newton håndbok - Newton Engia - Risbjergskolen Side 2 Kort om denne modulen

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ø U Ød B C Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

Rapport. Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt

Rapport. Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt SOR Rapport Utgave 2 2002 48. Årgang Karen Christensen Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt Side 4 Johans Tveit Sandvin Meget er forskjellig, men er det utenpå? Likheter og forskjeller

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1)

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) G7050 G7050 Brugervejledning D A N S K N O R S K SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) Dele af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din telefon afhængig af telefonens software og din netudbyder. G7050

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Oversigt [S] 9.6, 11.1, 11.2, App. H.1

Oversigt [S] 9.6, 11.1, 11.2, App. H.1 Oversigt [S] 9.6, 11.1, 11.2, App. H.1 Nøgleord og begreber Funktioner af flere variable Grafen og niveaukurver Grænseovergange og grænseværdier Kontinuitet i flere variable Test kontinuitet Polære koordinater

Detaljer

Type S605 Utvendige og innvendige konstruksjoner Dimensjonering av lagtykkelser

Type S605 Utvendige og innvendige konstruksjoner Dimensjonering av lagtykkelser Type S605 Utvendige og innvendige konstruksjoner Dimensjonering av lagtykkelser Brannmaling til bærende stålkonstruksjoner Brannmaling til bærende stålkonstruksjoner Nullifire brannmaling til utendørs

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Basal type konvertering i Java

Basal type konvertering i Java Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Basal type konvertering i Java Denne artikel beskriver hvordan man konverterer mellem forskellige typer i Java. Den forudsætter kun minimalt kendskab

Detaljer

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheter skal ikke betraktes som direkte kjøps- eller salgsanbefalinger, men skal kun forstås som de muligheter vi ved handelsbordet i Saxo

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 32FQ80 B5 E(05) Cover.fm Page 1 Wednesday, May 29, 2002 4:19 PM 4-087-551-31(2) R Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento

Detaljer

Montering av ditt nye bad

Montering av ditt nye bad Montering av ditt nye bad NO Nettoline (B) Gratulerer med ditt nye bad la oss hjelpe deg med å samle og montere produktene. Vi setter stor pris på at du har valgt å kjøpe våre kvalitetsprodukter, som vi

Detaljer

Nyheder MapBasic

Nyheder MapBasic Nyheder MapBasic 11.0 11.5 Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Maj 2012 Agenda Nyheder i MapBasic 11.0 MapBasic 11.0.x MapBasic 11.5 Spørgsmål Nyheder i MapBasic 11.0 11.0 MapBasic 11.0: Listevindue

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange relation A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 public class A { private ArrayList list; 3 public class A

Detaljer

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP

Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Utførelse av programmer, metoder og synlighet av variabler i JSP Av Alf Inge Wang 1. Utførelse av programmer Et dataprogram består oftest av en rekke programlinjer som gir instruksjoner til datamaskinen

Detaljer

Oppsummering spørsmål fra gruppearbeidene

Oppsummering spørsmål fra gruppearbeidene Oppsummering spørsmål fra gruppearbeidene 1 Situasjonen Det er i situasjonen vi velger, vi handler og viser vår individualitet. Det er i situasjonen vi blir en del av det sosiale. Det er i situasjonen

Detaljer

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 27/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheter skal ikke betraktes som direkte kjøps- eller salgsanbefalinger, men skal kun forstås som de muligheter vi ved handelsbordet i Saxo

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Mads Pinvig Rasmussen. Gutt 11 år 0 Magnus Johannsen Gutt 14 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Mads Pinvig Rasmussen. Gutt 11 år 0 Magnus Johannsen Gutt 14 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget I.I.T.O.P. Vi kommer fra Odense S Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 8 gutter. Vi representerer Dalumskolen Type lag: Skolelag

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Trinitron Colour Television

Trinitron Colour Television 4-89-43-31 (1) R 4894331 Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning Manual de Instrucciones Kayttöohje Bruksanvisning Instruções de funcionamento Styrfunktioner DK ES FI NO PT SE KV-36FS76 E 22 Sony

Detaljer

Bilag 4 bilag 4.txt Fra: Ingunn Moe Sendt: 19. december 2013 13:35 Til: Henrik Gommesen (SET) Cc: Knut M. Aanstad; Nenad Keseric; Sverre Trollnes; Jo Overå; Morten Olof Dillner; Peter

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter.

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Min læringshistorik Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Leder Leder Underviser Mine tilmeldinger Ansattes læringshistorik Mit teams tilmeldinger Evalueringsskema Denne rapport viser dine

Detaljer

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Detaljer

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling Brugervejledning Brukerhåndbok System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling ART22683-105_rev-B.indd 1 1/8/15 3:46 PM Indholdsfortegnelse Indikationer... 1 Advarsler...

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes SCRAPLIGHTS responsibly reimagining cardboard boxes 2 3 Seth Grizzle vandt sin første farvekonkurrence som 8 årig, mens Jonathan Junker dimitterede som cykelrytter på omtrent samme tidspunkt. De har kendt

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

Katekesens formål og indhold Et oplæg til mødet for sognets kateketer, august 2004 1 Nina Lassen, kateket

Katekesens formål og indhold Et oplæg til mødet for sognets kateketer, august 2004 1 Nina Lassen, kateket Katekesens formål og indhold Et oplæg til mødet for sognets kateketer, august 2004 1 Nina Lassen, kateket Hvis vi skal kunne uddybe vores tro, så må vi lytte til ekkoet (ordet Katekese kommer fra græsk

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer