Innovative Business Software A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovative Business Software A/S"

Transkript

1 Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014

2 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der beskrives i dette dokument, er givet i henhold til en licensaftale eller fortrolighedsaftale. Softwaren må kun anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i disse aftaler. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse til andre formål end køberens personlige brug uden skriftlig tilladelse fra Innovative Business Software A/S. Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon Innovative Business Software A/S

3 1 Indholdsfortegnelse Bemærk: Denne Tech Note (TN) indeholder kun udvalgte emner. For yderligere information venligst se den relevante Administratormanual, som kan downloades her.. INTRODUKTION 3 SIA/CID Konvertering 5 Om SIA-Konvertering 6 Om CID-Konvertering 7 Om SIA/CID Konverteringssæt 10 OPSÆTNING 15 UDVALGTE PICKLISTER 33 Udvalgte Picklister 35 APPENDIKS 39 Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) 40 Appendiks B - SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning) 43 STIKORDSREGISTER 45 Technical Note SIA/CID Konvertering

4 Innovative Business Software A/S

5 INTRODUKTION 3

6 Innovative Business Software A/S

7 5 SIA/CID Konvertering Om SIA-Konvertering 6 Om CID-Konvertering 7 Om SIA/CID Konverteringssæt 10

8 6 SIA/CID Konvertering Om SIA-Konvertering Om SIA-Konvertering Bemærk: Denne manual indeholder ikke en detaljeret gennemgang af SIA-standarden. For mere information, se SIA-formatet SIA formatet er opbygget som følger: SIA-formatets opbygning. SIA Format EE Beskrivelse SIA Hændelsestype er en to-bogstavskode, der overordnet beskriver hændelsen. For eksempel "BA" = Burglary Alarm/Tyverialarm eller "CL" = Close/Tilkobling. interview Format I interview bliver indholdet af SIA Hændelsestypen angivet ved %E AAAA uu BBBB SIA Adressefelt er en firecifret værdi (enten decimal eller hex), der er knyttet til Hændelsestypen (fx "BA0203" eller "BA0FA0"). Afhængig af Hændelsestypen, så indeholder Adressefeltet typisk et Zonenummer, et Områdenummer eller et Brugernummer. SIA Modifikator er en to-bogstavskode, der angiver betydningen af indholdet i den umiddelbart efterfølgende SIA Hændelsesparameter (BBBB). For eksempel "ri" betyder, at indholdet i den efterfølgende værdi i SIA Hændelsesparameteren er et Områdenummer. SIA Hændelsesparameter er en firecifret værdi (enten decimal eller hex), der er knyttet til den umiddelbart foregående SIA Modifikator (uu). I interview bliver indholdet af SIA Adressefeltet angivet ved %A I interview er indholdet af SIA Modifikatoren uændret. I interview bliver indholdet af SIA Hændelsesparameteren angivet ved %B Notation for at konvertere SIA-signaler i interview. Innovative Business Software A/S

9 SIA/CID Konvertering 7 Om CID-Konvertering Om CID-Konvertering Bemærk: Denne manual indeholder ikke en detaljeret gennemgang af CID-standarden (Contact ID). For mere information, venligst se CID-formatet CID-formatet er opbygget som følger: CID-formatets opbygning. CID Format QXYZ Beskrivelse CID Hændelsestypen (Q) er et enkelt bogstav eller ciffer, der indikerer om Hændelsen er en Alarm ("E", "A" eller "1") eller Restore ("R" eller "3"). CID Hændelseskoden (XYZ) er en trecifret værdi, der overordnet beskriver hændelsen (fx "130" = Burglary Alarm/Tyverialarm). Sammen bliver de til for eksempel "E130" eller "R131". interview Format I interview bliver indholdet af CID Hændelsestypen - og koden angivet ved %E GG CID Områdenummer er en tocifret værdi. I interview bliver indholdet af CID Områdenummeret angivet ved CCC CID Zonenummer er en trecifret værdi. Bemærk: %A kræver fire tegn i interview. Når man indtaster CID Zonenummer, skal man derfor altid indsætte et foranstillet nul. Hvis CID Zonenummer for eksempel er "713", så skal man indtaste "0713". Notation for at konvertere CID-signaler i interview. %B I interview bliver indholdet af CID Zonenummeret angivet ved %A Technical Note SIA/CID Konvertering

10 8 SIA/CID Konvertering Om CID-Konvertering SIA/CID Konvertering i interview Fase Beskrivelse SIA eksempel Modtagelse interview modtager SIA/CID-signalet. BA0401 Match interview forsøger at matche SIA/CID-signalet ved. "føre" SIA/CID-signalet ned igennem den tilknyttede PA???? SIA/CID Konvertering. SIA/CID Konverteringen består af to (eller flere) SIA/CID Konverteringssæt, som er arrangeret i en prioriteret rækkefølge. Hvert SIA/CID Konverteringssæt består af to (eller flere) Hændelsestyper og to Konverteringsdefinitioner, der bestemmer, hvordan SIA/CID Hændelsestyperne (og deres indhold i form af Adressefelt, Modifikator og/eller Hændelsesparameter) skal konverteres/fortolkes i interview. OP0080 OP????..... interview finder et match. Det første match, som interview finder på sin vej ned igennem SIA/CID Konverteringen, bliver brugt til at konvertere SIA/CID-signalet til en Hændelse i interview. CL???? BA???? BR????.. Innovative Business Software A/S

11 SIA/CID Konvertering 9 Om CID-Konvertering Fase Beskrivelse SIA eksempel Konvertering interview konverterer SIA/CID-signalet til en Alarmhændelseskode, som defineret i det pågældende SIA/CID Konverteringssæt. For eksempel kan SIA/CID Konverteringssættet bestemme, at hvis Hændelsestypen (%E) matcher "BA", så skal "BA" konverteres til Alarmhændelseskoden Alarm og Zonetypen Tyverialarm/BUR) og at værdien af indholdet i det tilhørende Adressefelt (%A) skal konverteres til en Zone i interview. interview slår Zonen op på panelet og trækker den relevante instruks (fx Zone 401 er oprettet som "Tyverialarm/BUR" og trækker Instruksen "Tyveri"). Præsentation interview præsentere Alarmen i Alarmkøen og opdaterer Alarmloggen. Sådan fungerer SIA/CID Konverteringen i interview. BA0401 -> %E = indholdet af Hændelsestypen = BA -> Alarm (Alarmhændelseskode) Tyverialarm/BUR (Zonetype) %A=indholdet af Adressefeltet = > Zone 401. Tyverialarm Zone 401 Technical Note SIA/CID Konvertering

12 10 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Om SIA/CID Konverteringssæt Eftersom SIA/CID Konverteringssættene er de grundlæggende byggesten i enhver SIA/CID Konvertering, er det vigtigt at forstå hvordan de fungerer og hvordan man opretter dem korrekt. Hvert Konverteringssæt består af følgende: To Konverteringsdefinitioner, der bestemmer hvordan værdien i Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) for hver enkelt Hændelsestype (%E) i tabellen, skal fortolkes/konverteres. Det er Konverteringsdefinitionerne, der bestemmer, om værdien i Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) skal konverteres til en Zone, et Område eller et Brugernummer i interview. For eksempel om værdien i Adressefeltet (%A) i "BA0302" skal konverteres til "Zone 302" eller "Område 302" i interview. En tabel, der bestemmer hvilke Hændelsestyper (%E), der skal konverteres. Bemærk: Som udgangspunkt bliver indholdet af Adressefeltet, Modifikatoren og Hændelsesparameteren (for hver Hændelsestype i tabellen) konverteret ifølge en af de to Konverteringsdefinitioner. Derudover kan man definere en individuel konvertering på hver enkelt Hændelsestype, der overskriver definitionen i de to Konverteringsdefinitioner. SIA/CID Konverteringssæt. Innovative Business Software A/S

13 SIA/CID Konvertering 11 Om SIA/CID Konverteringssæt Konverteringsdefinitionen "Normal" Konverteringsdefinitionen "Normal" konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) og Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og/eller et Område. Konverteringsdefinitionen "Normal". Eksempler Zonedefinition Områdenr. Resultat %A %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til en Zone og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Område. %B %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Område. TiFr%A [tom] Indsætter "TiFr" som præfiks på konverteringen. For eksempel hvis %A er "0010", så bliver det konverteret til "TiFr0010" i interview. %H40+500A [tom] Fortolker indholdet af %A som en Hex-værdi efterfulgt af 4 nuller og adderer 500 (decimal). Se flere eksempler i afsnittet "SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning)" på side 43. Eksempler på brug af Konverteringsdefinitionen "Normal". Technical Note SIA/CID Konvertering

14 12 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) eller Hændelsesparameteren (%B) til enten et Brugernummer og en Zone eller et Brugernummer og et Område. Hvis man derfor ønsker at anvende et givent indhold i enten Adressefeltet (%A) eller Hændelsesparameteren (%B) som et Brugernummer i interview, så skal man anvende denne Konverteringsdefinition. Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". Eksempler Zonedefinition Områdenr. Brugernr. Resultat [tom] [tom] %A Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. [tom] [tom] %B Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. %A [tom] %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til en Zone og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. %B [tom] %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til en Zone og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. [tom] %A %B Konverterer indholdet af Adressefeltet (%A) til et Område og indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Brugernummer. [tom] %B %A Konverterer indholdet af Hændelsesparameteren (%B) til et Område og indholdet af Adressefeltet (%A) til et Brugernummer. AR%B %B %A Indsætter "AR" som præfiks på konverteringen. Eksempler på brug af Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". For eksempel hvis %B er "0010", så bliver det konverteret til "AR0010" i interview. Se flere eksempler i afsnittet "SIA/CID Konvertering (Sybase Mønstersøgning)" på side 43. Innovative Business Software A/S

15 SIA/CID Konvertering 13 Om SIA/CID Konverteringssæt Hændelsestyper (tabel) Tabellen Hændelsestyper indeholder de Hændelsestyper, som interview konverterer ved hjælp af en af de to Konverteringsdefinitioner ("Normal" eller "Brugernr. inkl."). Hændelsestyper (tabel). Bemærk: interview konverterer de indkomne SIA/CID-signaler på baggrund af det første match, som det møder på sin vej ned igennem hvert enkelt SIA/CID Konverteringssæt i den endelige SIA/CID Konvertering. Hvis man derfor ønsker at matche specifikke værdier (eller intervaller af værdier), så er rækkefølgen af Hændelsestyperne vigtig. For eksempel hvis man ønsker at konvertere "CL0401" på en anden måde end alle andre CL-signaler "CL????", så skal det unikke match "CL0401" befinde sig over/før det generiske match "CL????" for at blive konverteret. I modsat fald vil (dvs hvis det unikke match "CL0401" befinder sig under/efter det generiske match "CL????") vil det unikke match bliver konverteret via det generiske match. Placer derfor unikke matches så tidligt i tabellerne som muligt. Bemærk: For at ændre rækkefølgen af Hændelsestyper så marker den ønskede Hændelsestype og tryk Ctrl+Pil Op/Pil Ned for at rykke Hændelsestypen op eller ned. Bemærk: For hver Alarm man opretter skal man oprette en tilsvarende Restore. Eksempler Hændelsesdata (%E) Adressedata (%A) Resultat BA [tom] Matcher og konvertere alle SIA Hændelsestyper af typen "BA" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= BA BA9999_d eller BA BAFFFF_h). BA 0330 Matcher og konverterer SIA Hændelsestypen "BA", hvor Adressefeltet (%A) er "0330" (= BA0330). BA 01 Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der indeholder "BA" og hvor Adressefeltet (%A) begynder med "01" (= BA _d eller BA FF_h). Technical Note SIA/CID Konvertering

16 14 SIA/CID Konvertering Om SIA/CID Konverteringssæt Hændelsesdata (%E) B_ (eller) B? Adressedata (%A) [tom] Resultat Matcher og konverterer alle SIA Hændelsestyper, der begynder med "B", lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= BA, BB, BC... BZ). _A [tom] Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der ender på "A" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= AA, BA, CA,... ZA). _R [tom] Matcher og konverterer de SIA Hændelsestyper, der ender på "R" lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder (= AR, BR, CR,... ZR). E11_ [tom] Matcher og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E110 - E119 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. E13[0-4] [tom] Matcher og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E130 - E134 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. E2[0-9][0-9] [tom] Mathcer og konverterer CID Hændelsestyper i intervallet E200 - E299 lige meget hvad Adressefeltet (%A) indeholder. Innovative Business Software A/S

17 OPSÆTNING 15

18 16 OPSÆTNING SIA/CID Konvertering - Grundlæggende Opsætning Trin Opgave Henvisning 1 Forbered og planlæg konverteringsforløbet. Inden man går i gang, er det vigtigt at (a) indhente information om Panelet (fx sender Panelet værdier i decimal- eller hexformat?) og (b) tage stilling til hvordan Zoner skal konverteres i interview (fx skal alle Til- og Frakoblingssignaler konverteres til et bestemt interval af Zoner i interview?). 2 Analyser Panelet for bl.a. at afgøre hvor mange SIA/CID Konverteringssæt, der er nødvendige for at kunne opbygge en komplet SIA/CID Konvertering. Se "Forberedelse og Planlægning" på modstående side. Se "Analyser SIA/CID Panelet" på side Opret SIA/CID Konverteringssættene. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på side Opbyg SIA/CID Konverteringen ved at (1) tilføje de ønskede SIA/CID Konverteringssæt og (2) sortere dem i den ønskede rækkefølge. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side Test SIA/CID Konverteringen ved at knytte den til et Testpaneltype. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på side Knyt Testpaneltypen til et Panel på Testkunden. Se "Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden" på side Test SIA/CID Konverteringen på Panelet på Testkunden. Se "Test SIA/CID Konverteringen" på side Knyt SIA/CID Konverteringen til et "levende" SIA/CID Panel. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til et SIA/CID Panel" på side 31. De nødvendige trin for at opbygge en SIA/CID Konvertering i interview. Innovative Business Software A/S

19 OPSÆTNING 17 Trin 1 - Forberedelse og Planlægning Inden man går i gang SIA/CID Konvertering, er det vigtigt at gennemgå følgende punkter. 1 Både og SIA/CID anvender begreberne "Zone" og "Område", men interview kan "kun" generere Alarmer på Zoner. Hvis man vil generere en Alarm fra et Område, så skal Området konverteres til en Zone i interview. Inden man går i gang med at konvertere SIA/CID-signaler, skal man derfor tage stilling til følgende: Hvad vil jeg bruge Zonenummeret til? Hvad vil jeg bruge Områdenummer til? 2 Værdien i SIA Adressefeltet/CID Områdenummer (%A) afhænger af Hændelsestypen (%E) og kan derfor have forskellige betydninger. Afhængig af Hændelsestypen så kan værdien i Adressefeltet være et Zonenummer, et Områdenummer eller et Brugernummer. 3 Værdien i SIA Adressefeltet/CID Områdenummer (%A) er enten decimal eller hex. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 4 Værdien i SIA Hændelsesparameteren (%B) afhænger af SIA Modifikatoren (uu) og kan derfor have forskellige betydninger. Afhængig af SIA Modifikatoren så kan værdien i SIA Hændelsesparameteren have forskellige betydninger. 5 Værdien i SIA Hændelsesparameteren (%B) er enten decimal eller hex. Som standard er værdien hex, men nogle Paneler sender den i decimal. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 6 Værdien i CID Zonenummeret (%B) er enten decimal eller hex. Som standard er værdien hex, men nogle Paneler sender den i decimal. Find ud af om værdien er decimal eller hex. 7 Sørg for, at følgende er oprettet/opdateret (med de ønskede værdier) i interview: Picklisten Zonetyper. Testkunde med Testpanel, der indeholder de ønskede Zoner Paneltype til test. Henvisning For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. For yderligere information, se panelfabrikantens dokumentation. Technical Note SIA/CID Konvertering

20 18 OPSÆTNING Trin 2 - Analyser SIA/CID Panelet Dette trin kræver følgende: Oversigt over de SIA/CID-signaler, som Panelet sender (se panelfabrikantens dokumentation). Det første skridt er at analysere Panelet. Formålet er, at finde ud af, hvor mange SIA/CID Konverteringssæt, som man skal oprette for efterfølgende at kunne oprette den endelige SIA/CID Konvertering. Antallet af SIA/CID Konverteringssæt afhænger af, hvilke SIA/CID Hændelsestyper man med fordel kan gruppere i samme SIA/CID Konverteringssæt. For eksempel kan analysen vise, at selvom SIA Hændelsestyperne er forskellige, så indeholder de begge Områdenummeret i SIA Adressefeltet. I det tilfælde kan man nøjes med at oprette et SIA/CID Konverteringssæt, der kan matche/konvertere disse i det samme SIA/CID Konverteringssæt. Næste skridt er at oprette SIA/CID Konverteringssættene. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på modstående side. Innovative Business Software A/S

21 OPSÆTNING 19 Trin 3 - Opret SIA/CID Konverteringssæt Efter at have analyseret panelet, så er næste skridt at oprette de ønskede SIA/CID Konverteringssæt. Bemærk: Det samme Konverteringssæt kan indgå i flere forskellige SIA/CID Konverteringer. Bemærk: Første gang man opretter et SIA/CID Konverteringssæt, så skal man også oprette et separat Konverteringssæt, hvis eneste (men vigtige) opgave er at fange eventuelle ukendte SIA/CID-signaler (typisk kaldet "USIA/CID"). På den måde sikrer man, at interview "fanger" eventuelle ukendte SIA/CID-signaler. Dette kan for eksempel ske i de tilfælde, hvor Konverteringssættene ikke dækker alle signaler eller fordi panelet sender et SIA/CID-signal, som ikke fremgår af panelfabrikantens dokumentation. 1. Åbn picklisten SIA/CID Konverteringssæt. (Stamkartoteker 1, Anlæg>Paneler). Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på side Indsæt ny (F3). 3. Giv SIA/CID Konverteringssættet et navn. 4. Opret Konverteringsdefinitionen "Normal" som følger: 1. I Normal/Zonedefinition indtast den parameter, der skal konverteres til en Zone i interview. 2. I Normal/Områdenummer indtast den parameter, der skal konverteres til et Område i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til et Område, så efterlad feltet tomt. 5. Hvis Konverteringssættet indeholder Hændelsestyper, hvis værdier skal konverteres til Brugernumre i interview, så opret Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl" som følger: 1. I Brugernummer inkl/zonedefinition indtast den parameter, der skal konverteres til en Zone i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til en Zone, så efterlad feltet tomt. 2. I Brugernummer inkl/områdenummer indtast den parameter, der skal konverteres til et Område i interview. Hvis Hændelsen ikke indeholder en parameter, der skal konverteres til et Område, så efterlad feltet tomt. 3. I Brugernummer inkl/brugernr. indtast den parameter, der skal konverteres til et Brugernummer i interview. 6. Dobbeltklik i tabellen Hændelsestyper. 7. I Hændelsesdata indtast parameteren for den Hændelse, der skal matches. Technical Note SIA/CID Konvertering

22 20 OPSÆTNING Bemærk: For hver Alarm man opretter, skal man huske at oprette en tilsvarende Restore. 8. I Adressedata (%A) gør et af følgende: For at matche indholdet i Adressefeltet (%A) ved hjælp af de parametre, som er angivet i Konverteringsdefinitionerne, så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i Adressefeltet (%A) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kunne gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 9. I Modifikator gør et af følgende: For at matche alle SIA Modifikatorer (uu) så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i SIA Modifikatoren (uu) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kun gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 10. I Parameter (%B) gør et af følgende: For at matche indholdet i SIA Hændelsesparameteren (%B) ved hjælp af de parametre, som er angivet i Konverteringsdefinitionerne, så efterlad feltet tomt. For at matche indholdet i SIA Hændelsesparameteren (%B) ved hjælp af et unikt match/interval af matches, der kun gælder denne Hændelse, så indtast den ønskede parameter i feltet. 11. Vælg den Alarmhændelseskode, som SIA/CID-signalet skal konverteres til i interview. 12. Hvis Hændelsen kun skal registreres i loggen (og dermed ikke vises i Alarmkøen), så marker Log-only. 13. Indtast Zonedefinition. 14. Vælg den Zonetype, som Hændelsen skal konverteres til i interview. 15. Hvis Hændelsen indeholder en værdi i enten Adressefeltet (%A) eller SIA Hændelsesparameteren (%B), der skal konverteres til et Brugernummer, så marker Brugernummer relevant. På den måde vil Hændelsen bliver konverteret efter de parametre, der er angivet i Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." Bemærk: Hvis man efterlader feltet tomt, så bliver Hændelsen konverteret efter Konverteringsdefinitionen "Normal". 16. Giv en kort beskrivelse. 17. Klik OK. 18. For at tilføje yderligere Hændelser til Konverteringssættet så gentag fra Trin For at oprette yderligere SIA/CID Konverteringssæt så gentag fra trin Hvis det er første gang, man opretter SIA/CID Konverteringssæt, så skal man også oprette et Konverteringssæt, der "fanger" eventuelle ukendte SIA/CID Hændelsestyper. Gør som følger: Innovative Business Software A/S

23 OPSÆTNING 21 SIA/CID Konverteringssæt der "fanger" ukendte SIA/CID-signaler. Bemærk: USIA/CID Konverteringssættet skal kun oprettes en gang. Derefter skal man indsætte USIA/CID Konverteringssættet nederst i fremtidige SIA/CID Konverteringer. På den måde sikrer man, at eventuelle ukendte SIA/CID signaler, som af den ene eller anden årsag ikke kan matches i SIA/CID Konverteringen, bliver "fanget" og præsenteret i interview. Næste skridt er at opbygge SIA/CID Konverteringen. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side 25. E K S E M P E L Lad os sige, at vi har et SIA panel og gerne vil matche alle BA-signaler og konvertere dem til Tyverialarmer på de tilsvarende Zoner i interview. Af panelets dokumentation fremgår det, at panelet sender BA-signaler i følgende format: BA [Zonenummer] Det fortæller os følgende: 1. SIA Hændelsestypen (%E) er "BA" (Burglary Alarm / Tyverialarm). For at kunne præsentere BA som en Tyverialarm i interview, så skal BA derfor konverteres til (a) en Hændelseskode af typen Alarm og til (b) en Zonetype af typen Tyverialarm. 2. SIA Adressefeltet (%A) indeholder Zonenummeret. 3. Hverken SIA Modifikatoren eller SIA Hændelsesparameteren (%B) er inkluderet i BA-signalet. Disse kan derfor ignoreres. Technical Note SIA/CID Konvertering

24 22 OPSÆTNING Vi opretter derfor følgende SIA/CID Konverteringssæt: Derefter dobbeltklikker vi i tabellen Hændelsestyper for at oprette match/konvertering for "BA". Konverteringssættet ser nu ud som nedenfor. Hermed har vi oprettet et Konverteringssæt, der (a) matcher alle BA-signaler og (b) konverterer værdien i Adressefeltet (%A) til en Tyverialarm på den tilsvarende Zone i interview. Innovative Business Software A/S

25 OPSÆTNING 23 E K S E M P E L E K S E M P E L Technical Note SIA/CID Konvertering

26 24 OPSÆTNING E K S E M P E L E K S E M P E L Innovative Business Software A/S

27 OPSÆTNING 25 Trin 4 - Opbyg SIA/CID Konverteringen Næste skridt er at opbygge SIA/CID Konverteringen ved hjælp af SIA/CID Konverteringssættene. 1. Åbn picklisten SIA/CID Konvertering (Stamkartotek 1, Anlæg>Paneler). Se "SIA/CID Konverteringer (pickliste)" på side Indsæt ny (F3). 3. Giv SIA/CID Konverteringen et navn. 4. Giv en kort beskrivelse. 5. Dobbeltklik på den/de ønskede SIA/CID Konverteringssæt (højre tabel), som skal udgøre SIA/CID Konverteringen (venstre tabel). 6. Til sidst tilføjes det SIA/CID Konverteringssæt, der "fanger" eventuelle ukendte SIA/CIDsignaler. Bemærk: Det er vigtigt, at dette Konverteringssæt ligger nederst i SIA/CID Konverteringen. 7. Sørg for at Konverteringssættene er sorteret i den ønskede rækkefølge. For at omsortere et sæt så marker sættet og tryk Ctrl+pil op/ctrl+pil ned. Bemærk: Rækkefølgen af SIA/CID Konverteringssættene er vigtig. interview matcher indgående SIA/CID signaler i rækkefølgen top-til-bund. Det første match, som inter- VIEW finder, vil interview anvende til at konvertere SIA/CID-signalet. De sorterede SIA/CID Konverteringssæt udgør nu den endelige SIA/CID Konvertering. 8. Klik OK. Næste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et Testpanel. Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på næste side. Technical Note SIA/CID Konvertering

28 26 OPSÆTNING Trin 5 - Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen Næste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til den Paneltype, der bliver brugt til at teste Paneler. 1. Åbn picklisten Paneltyper. 2. Åbn Paneltypen, der bliver brugt på Testpaneler. 3. I SIA/CID Konvertering vælg SIA/CID Konverteringen. 4. (Valgfrit) Marker SIA/CID addr decimal for at fortolke værdien i SIA Adressefeltet/CID Zonenummer som decimal. Hvis dette felt tomt, så fortolker interview værdien som hex. Bemærk: Selvom SIA som udgangspunkt specificerer SIA Adressefeltet som en hexadecimalværdi, så sender enkelte Paneler det muligvis alligevel som en decimalværdi. Venligst se panelfabrikantens dokumentation. 5. (Valgfrit) Marker SIA/CID param decimal for at fortolke værdien i SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummeret som decimal. Hvis dette felt er tomt, så fortolker interview værdien som hex. Bemærk: Selvom SIA som udgangspunkt specificerer SIA Hændelsesparameter som en decimalværdi, så sender enkelte Paneler det muligvis alligevel som en hexadecimalværdi. Venligst se panelfabrikantens dokumentation. Innovative Business Software A/S

29 OPSÆTNING 27 Eksempel på Paneltype, der bliver brugt til at teste Paneler. 6. Klik OK. Næste skridt er at knytte Testpaneltypen til et Panel på Testkunden. Se "Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden" på næste side. Technical Note SIA/CID Konvertering

30 28 OPSÆTNING Trin 6 - Knyt Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden Næste skridt er at knytte Testpaneltypen til et Testpanel på Testkunden. 1. Åbn Testkunden i ANL. 2. Åbn et Testpanel. 3. I Paneltyper vælg Testpaneltypen. Eksempel på Testpanel, der er knyttet til en Testpaneltype på en Testkunde. 4. Klik OK. 5. Gem ændringerne (F9). Næste skridt er at teste SIA/CID Konverteringen. Se "Test SIA/CID Konverteringen" på modstående side. Innovative Business Software A/S

31 OPSÆTNING 29 Trin 7 - Test SIA/CID Konverteringen Næste skridt er at teste om SIA/CID Konverteringen fungerer korrekt. Det gør man ved at generere en manuel Alarm i form af en speciel SIA/CID syntaks. SIA-syntaks To åbne hårde parentes er SIA Præfi ks SIA Hændelsesty pe (EE) SIA Adressef elt (AAAA) SIA Modifikat or (uu) SIA Hændelsesparame ter (BBBB) To lukkede hårde parentes er [[ AN ]] E K S E M P E L [[ANBA0002]] [[ANFA ]] [[ANCG0203ri0231]] CID-syntaks To åbne hårde parentes er CID Præfi ks CID Hændelsesty pe (Q) CID Hændelsesko de (XYZ) CID Områdenum mer (GG) CID Zonenumm er (CCC) To lukkede hårde parentes er [[ BE _ ]] E K S E M P E L [[BE ]] [[BR ]] 1. Sørg for, at Anlægskartoteket, Hovedkøen og Alarmbehandlingsvinduet er åbne. 2. I Anlægskartoteket åbn Testkunden og vælg Testpanelet. 3. Højreklik på en vilkårlig Zone og vælg "Generer Alarm" (Ctrl+A). Generer Manuel Alarm (dialog). Technical Note SIA/CID Konvertering

32 30 OPSÆTNING 4. I Kommentar indtast SIA/CID-signalet, som skal testes/simuleres. Bemærk: Det simulerede SIA/CID-signal overskriver automatisk indholdet i både Zone og Signaltype. 5. Klik OK. interview sender nu det simulerede SIA/CID-signal til Koncentratoren, som returnerer det til interview som et "ægte" SIA/CID-signal. interview "fører" SIA/CID-signalet igennem den til Kunden tilknyttede SIA/CID Konvertering for at matche/konvertere signalet. Det simulerede SIA/CID-signal dukker op i Hovedkøen som en Alarm på Testkunden. 6. Tag Alarmen. 7. I Alarmbehandlingsvinduet åbn Alarmloggen. 8. Dobbeltklik på SIA/CID-signalet. Alarmlogdetaljer (vindue). 9. Gennemgå felterne for at bekræfte, at SIA/CID-signalet er blevet konverteret som forventet. 10. Hvis der opstår en fejl under SIA/CID Konverteringen, så genererer interview en fejlkode/fejlmeddelelse på Zonen "EvConv" og viser denne i Tekst. For en oversigt over mulige SIA/CID Fejlkoder- og Fejlmeddelelser, se "SIA/CID Konvertering (Fejlkoder)" på side Gentag testen ved at simulere forskellige typer af SIA/CID-signaler. Bemærk: Det er vigtigt, at man tester SIA/CID Konverteringen grundigt ved at simulere så mange slags forskellige SIA/CID-signaler som muligt. Dette gælder selvfølgelig både (forventede) korrekte signaler, men også (forventede) forkerte signaler såvel som ugyldige signaler for netop at bekræfte, at SIA/CID Konverteringen er opbygget korrekt. Sidste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et "levende" SIA/CID Panel. Innovative Business Software A/S

33 OPSÆTNING 31 Trin 8 - Knyt SIA/CID Konverteringen til et SIA/CID Panel Sidste skridt er at knytte SIA/CID Konverteringen til et operationelt ("levende") SIA/CID Panel. 1. Åbn picklisten Paneltyper. 2. Åbn Paneltypen, der skal knyttes til SIA/CID Konverteringen. 3. I SIA/CID Konvertering vælg SIA/CID Konverteringen. 4. Klik OK. Hermed er SIA/CID Konverteringen nu i operation. Technical Note SIA/CID Konvertering

34 Innovative Business Software A/S

35 UDVALGTE PICKLISTER 33

36 Innovative Business Software A/S

37 Udvalgte Picklister 35

38 36 Udvalgte Picklister SIA/CID Konverteringer (pickliste) Parameter Beskrivelse Funktion Opbygger SIA/CID Konverteringer 1. Henvisning - Brug - Indeholdte picklister - Eksempler "SIA01", "CID", "CU-30". SIA/CID Konverteringer (pickliste). SIA/CID Konverteringer (pickliste). A: Egenskaber. B: Omfattede SIA/CID Konverteringssæt. C: Ej omfattede (men tilgængelige) SIA/CID Konverteringssæt. Felt A SIA/CID Konvertering Beskrivelse B Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (tabel) C Ej Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (tabel) Navnet på SIA/CID Konverteringen. Indeholder en kort beskrivelse. Beskrivelse Omfattede SIA/CID Konverteringssæt (dvs de konverteringssæt, som udgør konverteringen). Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på modstående side. Ej omfattede (men tilgængelige) SIA/CID Konverteringssæt. Se "SIA/CID Konverteringssæt (pickliste)" på modstående side. 1 En måde at konvertere signaler fra Paneler, der sender signaler, der følger enten SIA eller CID standarden, til interview. Innovative Business Software A/S

39 Udvalgte Picklister 37 SIA/CID Konverteringssæt (pickliste) Funktion Parameter Henvisning - Brug - Indeholdte picklister - Eksempler Beskrivelse Definerer SIA/CID Konverteringssæt 1. Se "SIA/CID Konvertering" på side 5. "SIA Normal", "CU_01", "CU_02". SIA/CID Konverteringssæt (pickliste). A: Navn/ID. B : Konverteringsdefinitionen "Normal". C: Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl.". D: Beskrivelse. E: SIA/CID hændelser der skal matches/konverteres i dette sæt (tabel). A SIA/CID Sæt Felt Beskrivelse Navnet på SIA/CID Konverteringssættet. 1 Sæt der bruges til at opbygge SIA/CID Konverteringer. Technical Note SIA/CID Konvertering

40 38 Udvalgte Picklister Felt B Konverteringsdefinitionen "Normal" C Konverteringsdefinitionen "Brugernummer inkl." D Beskrivelse E Hændelsesdata (%E) Adressedata (%A) Modifikator Parameter (%B) Hændelseskode Log Only Zonedefinition Definition Zonetype Brugernummer relevant Beskrivelse Beskrivelse Den Konverteringsdefinition, der anvendes på de Hændelsestyper, der ikke indeholder et Brugernummer. Feltet Zonedefinition indeholder de SIA/CID data, der skal konverteres til en Zone i interview. For eksempel hvis Zonedefinition indeholder "%A", så bliver indholdet af SIA Adressefeltet/CID Zonenummer (%A) konverteret til en Zone i interview. Feltet Områdenummer indeholder de SIA/CID data, der konverteres til et Områdenummer i interview. For eksempel hvis Områdenr. indeholder "%B", så bliver indholdet af SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummer (%B) konverteret til et Område i interview. Den Konverteringsdefinition, der anvendes på de Hændelsestyper, der indeholder et Brugernummer. Feltet Brugernummer indeholder de SIA/CID data, der skal konverteres til et Brugernummer i interview. Indeholder en kort beskrivelse. SIA/CID Hændelsestypen, der skal matches. SIA Adressefelt/CID Zonenummer, der skal matches. SIA Modifikatoren, der skal matches. SIA Hændelsesparameteren/CID Områdenummer, der skal matches. Den Alarmhændelseskode, som SIA/CID-signalet konverteres til i interview. Markeret: Signalet er Log-only. Viser hvilke SIA/CID data, der skal konverteres til en Zone i interview. For eksempel "%A" er indholdet af Adressefeltet eller "%B" er indholdet af Hændelsesparameteren. Zonetypen der skal konverteres i interview. Markeret: interview anvender Konverteringsdefinitionen "Brugernr. inkl." på den pågældende Hændelsestype (se punkt C ovenfor). Tom: interview anvender Konverteringsdefinitionen "Normal" på den pågældende Hændelsestype (se punkt B ovenfor). Indeholder en kort beskrivelse. Innovative Business Software A/S

41 APPENDIKS 39

42 40 APPENDIKS Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Hvis der opstår en fej under SIA/CID Konverteringen, så returnerer interview en Fejlkode (Return Code, RC) og en Fejlmeddelelse. Fejlkoden bliver genereret på Zonen "EvConv" (Event Conversion) og præsenteret i et af følgende tre formater: Præfiks UZ:EvConv Event conv. error, Afhænger af fejlen RC=%1!, Def=%2!, Data=%3! RC=%1!, Def=%2! RC=%1! De tre mulige SIA/CID Fejlkodeformater. Fejlkode (RC=) Fejlmeddelelse 1 Event message conversion not found. 2 Invalid event message format character. Mulige årsager 3 No conversion match. Den indgående SIA/CID Hændelsestype (fx "BB") er ikke defineret i den tilknyttede SIA/CID Konvertering (eller SIA/CID Konverteringssæt) og kan derfor ikke konverteres. Fejlretning 1. Find ud af hvilken SIA/CID Hændelsestype, der ikke er defineret (se Alarmloggen). 2. Opret og indsæt SIA/CID Hændelsestypen i de respektive SIA/CID Konverteringssæt. 11 Zonedefinitionsfejl: Invalid definition. Det SIA/CID Konverteringssæt, der skal fange ukendte SIA/CID Hændelsestyper (typisk kaldet "USIA/CID") er ikke indsat i bunden af SIA/CID Konvertering. 1. Sørg for, at SIA/CID Konverteringssættet ("USIA/CID") er oprettet. Se "Opret SIA/CID Konverteringssæt" på side Indsæt SIA/CID Konverteringssættet ("USIA/CID") i bunden af SIA/CID Konverteringen. Se "Opbyg SIA/CID Konverteringen" på side 25. Innovative Business Software A/S

43 APPENDIKS 41 Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) Fejlkode (RC=) Fejlmeddelelse 12 Zonedefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 13 Zonedefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. 21 Områdedefinitionsfejl: Ugyldig definition. 22 Områdedefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 23 Områdedefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. 31 Brugerdefinitionsfejl: Ugyldig definition. 32 Brugerdefinitionsfejl: Modtog hex værdi, men er konfigureret til at forvente decimal værdi. 33 Brugerdefinitionsfejl: Modtog decimal værdi, men er konfigureret til at forvente hex værdi. Mulige årsager Panelet sender hexværdier (eller andre ikkedecimalværdier). Fejlretning 1. Sørg for, at Testpanelet er konfigureret til at tolke SIA/CID værdierne i det korrekte talformat (decimal eller hex). Se "Knyt SIA/CID Konverteringen til Testpaneltypen" på side 26. E K S E M P E L Technical Note SIA/CID Konvertering

44 42 APPENDIKS Appendiks A - SIA/CID Konvertering (Fejlkoder) UZ: USIA/C betyder, at XY er en ukendt SIA Hændelsestype. E K S E M P E L UZ: 1 betyder, at Zone 1 er ukendt. E K S E M P E L UZ:EvConv SIA/CID konverteringsfejl,,rc=12,def=%a,data=00af betyder, at Panelet er sat til at forvente en decimal værdi (RC=12) i SIA Adressefeltet (%A), men at feltet indeholdt en hex værdi (00AF). Innovative Business Software A/S

«Dejligt at man kan øve sig på smartphonen» Kursist, VUC, Sønderjylland. «Tror det kan vara en inspirationkälla för yngre.» Kursdeltakare, Hermods

«Dejligt at man kan øve sig på smartphonen» Kursist, VUC, Sønderjylland. «Tror det kan vara en inspirationkälla för yngre.» Kursdeltakare, Hermods «Dejligt at man kan øve sig på smartphonen» Kursist, VUC, Sønderjylland «Tror det kan vara en inspirationkälla för yngre.» Kursdeltakare, Hermods 1 Innhold FORORD... 3 Bakgrunn for prosjektet... 4 Smarttelefon

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark Lise Togeby Almindeligvis er man tilbøjelig til at opfatte Danmark og Sverige som to forholdsvis ens

Detaljer

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET Forhandlingene ved Det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21. 22. august 2014 BIND I Utgitt av det norske styret De Nordiske Juristmøter 2014 www.nordiskjurist.org Trykk: HG Media as Opplag: 600 Sats: Times

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Språket i smeltegryta. Presentasjon av doktoravhandlinga

Språket i smeltegryta. Presentasjon av doktoravhandlinga Språket i smeltegryta Doktordisputas ved NTNU Den 23. september 2006 forsvarte cand. philol. Randi Solheim sin avhandling Språket i smeltegryta. Sosiolingvistiske utviklingsliner i industrisamfunnet Høyanger

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

1) Matematisk kompetanse som forutsetning for borgerens aktive deltakelse i samfunnet. den kritiske kompetansen som grundige kunn-

1) Matematisk kompetanse som forutsetning for borgerens aktive deltakelse i samfunnet. den kritiske kompetansen som grundige kunn- Leder Matematikk og demokrati Har matematikk noe med demokrati å gjøre, vil noen spørre. Er ikke matematikk bare et nøytralt verktøy som vi kan bruke enten for en god eller en dårlig sak. Er ikke selveste

Detaljer

4/2014. Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard

4/2014. Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard 4/2014 Intervju: Jan Kirkedam Reportasje: Jan Frydensberg Thomsen Reportasje: Lars Rossel og Lars Nygaard Leder CAD/CAM for alle Innhold Neste år er det 30 år siden CEREC ble lansert. I dag er ingen i

Detaljer

Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom

Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom En skriftserie fra Naturfagsenteret Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom Nr 2 2011 Marianne Ødegaard, Hanne Møller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman,

Detaljer

Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden

Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden Eifred Markussen (Red.) TemaNord 2010:517 Frafall i utdanning for 16 20 åringer i Norden TemaNord 2010:517 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-1999-7

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 29, 2012 nr. 3

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 29, 2012 nr. 3 Matrix, Vol. 29, 2012 nr. 3 Indholdsfortegnelse Jon Morgan Stokkeland og Tove Mathiesen: Redaktionelt... 172 Gudrun Bodin: Utøya tragedien et forsøg på at forstå... 175 Svein Tjelta: Kommentar til Gudrun

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming?

Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming? Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming? En analyse av nyere rettspraksis om misbruksvilkåret i TEUV artikkel 102. Kandidatnummer: Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 28312 JUS399

Detaljer

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold?

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Kandidatnummer: 181157 Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 10 795 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektronisches Beschriftungsgerät Bedienungsanleitung Elektronisk etiketmaskine Brugsanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Dette er en sammenstilling av fakta opplysninger basert på en kartlegging av politikk og innsatser for

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

MORKERTRAFIK BLÅNDNING FRAN BELYSNINGS ANLÅGGNINGAR VID SIDAN AV ~ VÅGEN RAPPORT NR 1 1977

MORKERTRAFIK BLÅNDNING FRAN BELYSNINGS ANLÅGGNINGAR VID SIDAN AV ~ VÅGEN RAPPORT NR 1 1977 BLÅNDNING FRAN BELYSNINGS ANLÅGGNINGAR VID SIDAN AV ~ VÅGEN LYSTEKNISK LABORATORIUM - DANMARK V,EJDIREKTORATET - DANMARK EtEKTRISITETSFORSYNINGENS FORSKNINGSINSTITUTT - NORGE VEGDIREKTORATET - NORGE STATENS

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer