Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0"

Transkript

1 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0

2 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING FORMÅL REFERENCER MODUL OVERSIGT MODUL GUIDE CGUARDLOGRECORDSET AddLogEvent GetLogCountTotal GetLogEvent_Index CGUARDLOGVIEWDLG InitLogList OnInitDialog CGUARDTECHAPP InitInstance CGUARDTECHDLG AlarmListAddItem AlarmStat Comm_Thread EventListAddItem InitEventList LoadList OnAlarmActivate OnAlarmConfirm OnAlarmConfirmAll OnAlarmDeactivate OnInitDialog OnSirenCancel OnSysCommand OnSystemConfig OnUnitConfig OnUserAdmin OnViewLog StartCommThread StopCommThread CGUARDTECH Connect Disconnect SendMassage CGUARDTECHREGDB CheckAndInitReg GetComPort Get Enable Get From Get Msg Get Subj Get To GetODBCconnect GetSMTPServer SetComPort Set Enable Set From Set Msg Set Subj...18 GuardTech Projekt 2

3 Set To SetODBCconnect SetSMTPserver CGUARDTECHSERIAL InitPort ReciveChar WriteString CGUARDUNITSRECORDSET AddUnit DeleteUnit GetDefaultConnect GetNumberUnits GetUnitInfo GetUnitInfo_Index UpdateUnitInfo CGUARDUSERSRECORDSET AddUser CheckPIN DeleteUser GetAccessID GetDefaultConnect GetNumberUsers GetUserID GetUserInfo GetUserInfo_Index GetUserName UpdateUserInfo CLOGASC GetDefaultConnect CLOGCOUNTTOTAL GetDefaultConnect CSYSTEMCONFIGDLG CUNITADDDLG CUnitAddDlg CUNITCONFIGDLG CUnitConfigDlg LoadUnitsFromDB OnInitDialog OnUnitAdd OnUnitDelete OnUnitEdit UIDToCString UNameToByte UnitListAddItem CUNITEDITACCESSDLG CUNITEDITLOCKDLG CUnitEditLockDlg OnTestLock CUNITEDITSENSORDLG CUNITEDITSIRENDLG CUnitEditSirenDlg OnTestSiren CUSERADDDLG CUSERADMINDLG LoadUsersFromDb OnAddUser OnEditUser OnInitDialog OnRmUser...32 GuardTech Projekt 3

4 UserListAddItem CUSEREDITDLG Indledning 1.1. Formål Dette dokument har til formål at give et overblik over input/output fra de enkelte og hvilke funktioner der kalder hvilke. Funktionerne er beskrevet under de Class es som de tilhøre, dette er gjort for at lette arbejdet med at finde funktionerne i koden, det gør også de forskellige Class es lettere at genbruge. Under punkt 2. er der tegnet et modul diagram. Der er i dette diagram kun inkluderet de funktioner der laver kald til andre classers, de funktioner der ikke laver kald til andre classes er udeladt, for at lette overskueligheden af diagrammet Referencer Der henvises til følgende dokumenter. GuardTech Projekt 4

5 2. Modul oversigt CGuardTechApp InitInstance CGuardTechApp (Constructor) CGuardTechDlg OnViewLog Comm_Thread AlarmListAddItem EventListAddItem InitEventList OnSysComma nd OnInitDialog OnSystemConfig OnUnitConfig OnUserAdmin CAboutDlg CSystemConfigDlg CGuardLogViewDlg CGuardTechSerial CGuardTech CUnitConfigDlg CUserAdminDlg InitLogList Connect SendMessage LoadUnitsFromDB OnUnitAdd OnUnitDelete OnUnitEdit OnEditUser LoadUsersFromDb OnRmUser OnAddUser CGuardLogRecordSet CUnitAddDlg CGuardUnitsRecordSet CUserEditDlg CUserAddDlg AddLogEvent GetLogEventIndex GetLogCountTotal GetDefaultConnect CUnitEditLockDlg CUnitEditAccessDlg CUnitEditSensorDlg CUnitEditSirenDlg CGuardUsersRecordSet CLogAsc CLogCountTotal GetDefaultConnect GetDefaultConnect GetDefaultConnect CGuardTechRegDb GuardTech Projekt 5

6 3. Modul Guide 3.1. CGuardLogRecordSet Denne class er brugt som adgangs vej til den del af databasen der har med logning at gøre AddLogEvent CTime Time Tidspunktet på hændelsen som skal gemmes i loggen CString EventText En tekst som beskriver hændelsen som skal gemmes. CString UserName Navnet på brugeren der udløste hændelsen. BYTE UnitID ID et på den enhed hvor hændelsen skete. BYTE BusID Enhedens adresse på bussen. BOOL Funktion Return TRUE hvis hændelsen blev gemt, ellers FALSE CLogAsc.GetDefaultSQL Tilføjer en ny post i loggen GetLogCountTotal Long Funktion Return Antal af poster i log databasen CLogCountTotal.GetDefaultSQL Henter det totale antal af poster i databasen GetLogEvent_Index Long Index Index på den post der skal hentes CTime * Time Pointer til et CTime object som kommer til at indeholde tidspunktet på hændelsen. CString * EventText Pointer til en CString, som kommer til at indeholde teksten for hændelsen. CString * UserName Pointer til en CString som kommer til at indeholde navnet på brugeren der udløste hændelsen BYTE * UnitID Pointer til en BYTE som kommer til at indeholde ID et på den enhed som udløste hændelsen BYTE * BusID Pointer til en BYTE som kommet til at indeholde GuardTech Projekt 6

7 BusID et på den enhed som udløste hændelsen. BOOL Funktion Return TRUE hvis der blev læst fra databasen ellers FALSE CLogAsc.GetDefaultSQL Henter poster fra databasen med index fra første post CGuardLogViewDlg Denne class er brugt til at vise loggen i en dialog box InitLogList CGuardLogRecordSet.GetLogCountTotal CGuardLogRecordSet.GetLogEvent_Index Henter hele logen fra databasen ind i listen på dialogen OnInitDialog CGuardLogViewDlg.InitLogList Laver kolonne overskrifter og henter data fra databasen ind i listen CGuardTechApp Denne class er den Windows 95, starter når programmet startes InitInstance CGuardTechDlg.DoModal. GuardTech Projekt 7

8 Åbner programmets primære dialog, og afslutter programmet når denne dialog lukkes CGuardTechDlg Denne class er programmets primære dialog box, det er også denne class der indeholder kommunikations threaden AlarmListAddItem Int ItemID Hvilken ID posten skal have i listen. Int AlramType Hvilken type alarm. 1 = Advarsel 2 = Alarm 3 = Info CString Alarm Teksten der beskriver alarmen Int Funktion Return Hvilken ID posten fik i listen. CGuardTechRegDb.Get Enable CGuardTecg .SendMessage Denne funktion tilføjer en post til alarm listen, og retunere postens ID hvis det lykkedes, ellers retunere den AlarmStat BOOL Active Status på alarm systemet TRUE = Alarmen er aktiv FALSE = Alarmen er deaktiv Ændre alarm status indikatoren på den primære dialog box Comm_Thread LPVOID pparam Pointer til det object der startede thread en UINT Funktion Return System return CGuardTechSerial.InitPort GuardTech Projekt 8

9 CGuardTechSerial.WriteString CGuardTechSerial.ReciveChar CGuardTechRegDb.GetComPort CGuardTechDlg.AlarmStat CGuardTechDlg.EventlistAddItem CGuardTechDlg.AlarmListAddItem CGuardUsersRecordSet.GetAccessID CGuardUsersRecordSet.GetUserName CGuardUsersRecordSet.CheckPIN CGuardUnitsRecordSet.GetNumberUnits CGuardUnitsRecordSet.GetUnitInfo_Index Denne procedure startes i en thread for sig selv, hvor den så styre alt den serielle kommunikation med de eksterne enheder EventListAddItem Int ItemID Hvilken ID posten skal have i listen. CString Event En tekst der beskriver hændelsen. CString UserName Brugeren der udløste hændelsen. Int Funktion Return Hvilken ID posten fil i listen. CGuardLogRecordSet.AddLogEvent Funktionen tilføjer en post til Evnet listen, og retunere hvilken ID posten fik hvis det lykkedes, ellers retunere den InitEventList CGuardLogRecordSet.GetLogCountTotal CGuardLogRecordSet.GetLogEvent_Index Henter de første 14 poster fra databasen og viser dem i event listen på den primære dialog box LoadList CListCtrl * plist Pointer til listen der skal have en icon liste hentet int * pnarray Array af icon er const int nsize Størrelse af array et GuardTech Projekt 9

10 Henter listen af iconer, til alarm listen, på den primære dialog box OnAlarmActivate CGuardTechDlg.AlarmStat CGuardTechDlg.EventListAddItem Når brugeren trykker på knappen Activacte i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen aktivere alarm systemet OnAlarmConfirm CGuardTechDlg.EventListAddItem Kvittere den alarm der er valgt i alarm listen, og tilføjer en post til loggen OnAlarmConfirmAll CGuardTechDlg.EventListAddItem Kvittere for alle alarmerne i alarm listen, og tilføjer en post til loggen OnAlarmDeactivate GuardTech Projekt 10

11 CGuardTechDlg.AlarmStat CGuardTechDlg.EventListAddItem Når brugeren trykker på knappen Deactivacte i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen deaktivere alarm systemet OnInitDialog CGuardTechDlg.StartComThread CGuardTechDlg.InitEventList CGuardTechDlg.AlarmStat CGuardTechRegDb.CheckAndInitReg Laver den basale program opsætning, nulstilling af variable, kalder init funktioner fra de forskellige objecter, og starter kommunikations threaden OnSirenCancel CGuardTechDlg.EventListAddItem Når brugeren trykker på knappen Cancel Siren i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen slukke sirenen OnSysCommand CAboutDlg.DoModal Når brugeren ønsker at se About box en så er det denne funktion der kalders, derudover er det denne funktion der behandler alle system beskeder fra Windows OnSystemConfig GuardTech Projekt 11

12 CGuardRegDb.Get Enable CGuardRegDb.GetSMTPServer CGuardRegDb.Get From CGuardRegDb.Get To CGuardRegDb.Get Subj CGuardRegDb.Get Msg CGuardRegDb.GetODBCconnect CGuardRegDb.GetComPort CGuardRegDb.Set Enable CGuardRegDb.SetSMTPserver CGuardRegDb.Set From CGuardRegDb.Set To CGuardRegDb.Set Subj CGuardRegDb.Set Msg CGuardRegDb.SetODBCconnect CGuardRegDb.SetComPort CSystemConfigDlg.DoModal Når brugeren trykker på knappen System Config i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen vise system konfigurationen for brugeren så han kan ændre den OnUnitConfig CUnitConfigDlg.DoModal Når brugeren trykker på knappen Unit Config i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen vise enheds konfigurationen for brugeren så han kan ændre den OnUserAdmin CUserAdminDlg.DoModal Når brugeren trykker på knappen User Administration i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen starte bruger administrationen. GuardTech Projekt 12

13 OnViewLog CGuardLogViewDlg.DoModal Når brugeren trykker på knappen View Log i den primære dialog box, vil denne funktion blive kaldt. Og så vil funktionen hente og vise loggen StartCommThread Denne funktion starter threaden til den serielle kommunikation StopCommThread Denne funktion stopper kommunikations threaden CGuardTech Denne class styre alt omkring at sende Connect BOOL Funktion Return TRUE = Hvis vi fik forbindelse til SMTP serveren. FALSE = Hvis vi ikke fik forbindelse. CGuardTechRegDb.GetSMTPServer GuardTech Projekt 13

14 Etablere en forbindelse til den SMTP server der er angivet i registrerings databasen Disconnect BOOL Funktion Return TRUE = Vi har afbrudt forbindelsen. FALSE= Det mislykkedes Afbryder forbindelsen til SMTP serveren SendMassage BOOL Funktion Return TRUE = en blev sendt FALSE = Der blev ikke sendt nogle s CGuardTech .Connect CGuardTech .Disconnect CGuardTechRegDb.Get From CGuardTechRegDb.Get To CGuardTechRegDb.Get Subj CGuardTechRegDb.Get Msg Sender en , udfra de informationer der står i registrerings databasen CGuardTechRegDb Denne class fungere som adgang til GuardTech s del af Windows 95 s registrerings database CheckAndInitReg CGuardTechRegDb.Set Enable CGuardTechRegDb.SetSMTPserver CGuardTechRegDb.Set From CGuardTechRegDb.Set To CGuardTechRegDb.Set Subj CGuardTechRegDb.Set Msg CGuardTechRegDb.SetODBCconnect CGuardTechRegDb.SetComPort GuardTech Projekt 14

15 Checker om de nødvendige informationer eksistere i registrerings databasen, hvis de mangler bliver de skrevet med standart værdier GetComPort CString Funktion Return Navnet på COM porten. Henter navnet på den COM port der blev valgt i system konfigurations dialog box en fra registrerings databasen Get Enable int Funktion Return >0 = Der skal sendes 0 = Der skal IKKE sendes Henter fra registrerings databasen om brugeren ønsker en sendt ved alarm Get From CString Funktion Return Afsenderens adr. Henter fra registrerings databasen hvilken adr. der skal bruges som afsender af e- mail en Get Msg GuardTech Projekt 15

16 CString Funktion Return Selve beskeden Henter selve beskeden fra registrerings databasen Get Subj CString Funktion Return ens emne Henter emnet fra registrerings databasen Get To CString Funktion Return Modtagerens adresse Henter adr. på hvem der skal modtage en fra registrerings databasen GetODBCconnect CString Funktion Return Navnet på ODBC forbindelsen Henter navnet på ODBC forbindelsen i registrerings databasen, som skal bruges til at forbinde til databasen GetSMTPServer GuardTech Projekt 16

17 CString Funktion Return Navnet på SMTP serveren Henter navnet på SMTP serveren fra registrerings databasen, som skal bruges til at sende e- mail SetComPort CString Port Navnet på COM porten Gemmer den COM port brugeren vælger under system opsætning i registrerings databasen Set Enable int Enable 0 = Der skal ikke sendes >0 = Der skal sendes Gemmer i registrerings databasen om brugeren ønsker at have sent når en alarm udløses Set From CString From Afsenderens addr. Gemmer afsender adressen på den der sendes i registrerings databasen Set Msg GuardTech Projekt 17

18 CString Msg beskeden Gemmer selve beskeden i registrerings databasen Set Subj CString Subj ens emne Gemmer emnet i registrerings databasen Set To CString To Modtageren af en Gemmer hvem en skal sendes til i registrerings databasen SetODBCconnect CString ODBC Navnet på ODBC forbindelsen Gemmer navnet på ODBC forbindelsen i registrerings databasen SetSMTPserver GuardTech Projekt 18

19 CString ServerName Navnet på SMTP serveren Gemmer navnet på SMTP serveren i registrerings databasen CGuardTechSerial Denne class styre alt omkring COM porten InitPort UNIT PortNr Nummeret på COM porten 1 = COM1 2 = COM2 3 = COM3.. UNIT baud Hastighed char parity Paritet UNIT databits Databits UNIT stopbits Stopbits DWORD dwcommevents Kommunikation s hændelser BOOL Funktion Return TRUE = Porten blev åbnet.. FALSE =Kunne ikke åbne porten Åbner den serielle port, med den ønskede hastighed m.m ReciveChar BYTE * Buffer Pointer til en BYTE, hvor den gemmer det modtaget tegn. BOOL Funktion Return TRUE = Der blev modtaget et tegn FALSE = Der var en timeout Modtager en karakter fra den serielle port. GuardTech Projekt 19

20 WriteString BYTE * Buffer Pointer til den string der sendes int BufferLen Længde på den serelle port. Skriver en string til den serielle port CGuardUnitsRecordSet Denne Class bruges som adgang til den del af Databasen der har med enheds konfigurationen at gøre AddUnit BYTE UnitID Enheden s ID BYTE BusID Enhedens adr på den serielle bus.. BOOL Disabled TRUE = Enheden er disabled FALSE = Enheden er enabled. BOOL Funktion Return Kunne enheden tilføjes CGuardUnitsRecordset.GetDefaultSQL Tilføjer en enhed til databasen DeleteUnit BYTE UnitID Enhedens ID BYTE BusID Enhedens adresse på bussen BOOL Funktion Return Kunne enheden slettes CGuardUnitsRecordSet.GetDefaultSQL Sletter en enhed i databasen GetDefaultConnect GuardTech Projekt 20

21 CString Funktion Return Retunere ODBC forbindelse s string CGuardTechRegDb.GetODBCconnect Henter navnet på ODBC forbindelsen fra registrerings databasen GetNumberUnits long Funktion Return Antal af enheder. CGuardUnitsRecordSet.GetDefaultSQL Henter det totale antal af enheder i databasen GetUnitInfo BYTE UnitID Enhedens ID BYTE BusID Enhedens Adresse på bussen BOOL * Disabled Pointer til en BOOL, som kommer til at indeholde om enheden er disabled. BOOL Funktion Return Kunne der læses fra databasen CGuardUnitsRecordSet.GetDefaultSQL Henter informationer omkring en enhed, fra databasen GetUnitInfo_Index unsigned char Index Index i databasen BYTE * UnitID Pointer til en BYTE som kommer til at indeholde, enhedens ID BYTE * BusID Pointer til en BYTE som kommer til at indeholde, enhedens adresse på bussen BOOL * Disabled Pointer til en BOOL som kommer til at indeholde, om enheden er diablen GuardTech Projekt 21

22 BOOL Funktion Return Kunne der læses fra databasen CGuardUnitsRecordSet.GetDefaultSQL Henter informationer omkring en enhed fra databasen, med et index fra første post UpdateUnitInfo BYTE UnitID Enhedens ID BYTE BusID Enhedens adresse på bussen BYTE NewBusID Enhedens nye adresse på bussen BOOL Disabled Er enheden diabled BOOL Funktion Return Kunne enheden opdateres CGuardUnitsRecordSet.GetDefaultSQL Opdatere informationer omkring en enhed i databasen CGuardUsersRecordSet Denne Class fungere som adgang til den del af databasen, der har med brugeradministration at gøre AddUser long ID Bruger ID CString UserName Brugerens navn int PINCode Brugerens PIN kode BOOL PINRequired Kræves der PIN kode af brugeren. BOOL Disabled Er Brugeren disabled BOOL Funktion Return Kunne der skrives til databasen CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Tilføjer en bruger til databasen CheckPIN BYTE UserID Brugerens ID BYTE PIN1 Første halvdel af PIN koden GuardTech Projekt 22

23 BYTE PIN2 Anden halvdel af PIN koden BOOL Funktion Return TRUE = PIN koden blev valideret FALSE = PIN koden kunne ikke valideres CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Checker om brugerens PIN kode er den samme som den der står i databasen DeleteUser long ID Brugeren s ID BOOL Funktion Return Kunne brugeren slettes CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Sletter en bruger fra databasen GetAccessID BYTE UserID Brugeren s ID BYTE Funktion Return 0 = Bruger disabled 1 = Brugeren har adg. uden PIN 2 = Brugeren har adg. men skal indtaste PIN CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Retunere hvilken type adgang brugeren har GetDefaultConnect CString Funktion Return ODBC forbindelses string CGuardTechRegDb.GetODBCconnect GuardTech Projekt 23

24 Henter navnet på ODBC forbindelsen fra registrerings databasen GetNumberUsers int Funktion Return Antal Brugere CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Retunere det totale antal af brugere i databasen GetUserID long Funktion Return Første fri bruger ID CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Retunere første frie bruger ID i databasen GetUserInfo long ID Bruger ID CString * UserName Pointer til en CString som kommer til at indeholde brugerens navn int * PINCode Pointer til en int, som kommer til at indeholde brugerens PIN kode. BOOL * PINRequired Pointer til en BOOL, som kommer til at indholde om brugeren skal bruge PIN. BOOL * Disabled Pointer til en BOOL, som kommer til at indholde om brugeren er disabled. BOOL Funktion Return Kunne der læses fra databasen CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Henter informationer omkring brugeren fra databasen GetUserInfo_Index GuardTech Projekt 24

25 int Index Index til posten i databsen. long * ID Pointer til en long, som kommer til at indeholde brugerens ID CString * UserName Pointer til en CString som kommer til at indeholde brugerens navn int * PINCode Pointer til en int, som kommer til at indeholde brugerens PIN kode BOOL * PINRequired Pointer til en BOOL, som kommer til at indeholde om der er kævet PIN kode af brugeren. BOOL * Disabled Pointer til en BOOL, som kommet til at ideholde om brugeren BOOL Funktion Return Kunne posten hentes fra databasen CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Henter informationer omkring brugeren fra databasen, med index fra den første post GetUserName long ID Bruger ID CString Funktion Return Brugerns navn CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Henter brugerens navn ud fra hans ID i databasen UpdateUserInfo long ID Brugerens ID CString UserName Brugerens Navn int PINCode Brugerens PIN kode BOOL PINRequired Kræves der PIN kode af brugeren BOOL Disabled Er Brugeren disabled BOOL Funktion Return Kunne databasen opdateres CGuardUsersRecordset.GetDefaultSQL Opdatere brugerens informationer i databasen. GuardTech Projekt 25

26 3.10. CLogAsc GetDefaultConnect CString Funktion Return ODBC forbindelses string CGuardTechRegDb.GetODBCconnect Henter navnet på ODBC forbindelsen fra registrerings databasen CLogCountTotal GetDefaultConnect CString Funktion Return ODBC Forbindelses string CGuardTechRegDb.GetODBCconnect Henter navnet på ODBC forbindelsen fra registrerings databasen CSystemConfigDlg Denne Class bruges til at vise systemets konfiguration, og lader brugeren ændre i den CUnitAddDlg Denne Class giver brugeren mulighed for at tilføje enheder til systemet CUnitAddDlg Classens Constructor. GuardTech Projekt 26

27 3.14. CUnitConfigDlg Denne class giver brugeren mulighed for at konfigurere enhederne i systemet, samt tilføje og slette enheder CUnitConfigDlg volatile int * pparam Pointer til global variabel til at styre thread en med Classens Constructor LoadUnitsFromDB CGuardUnitsRecordSet.GetNumberUnits CGuardUnitsRecordSet.GetUnitInfo_Index CUnitConfigDlg.UnitListAddItem Henter en total liste af enheder fra databasen, og viser dem i dialog box en OnInitDialog CUnitConfigDlg.LoadUnitsFromDB Opsætter dialog box en og henter data fra databasen OnUnitAdd CGuardUnitsRecordSet.AddUnit CUnitConfigDlg.UNameToByte GuardTech Projekt 27

28 CUnitConfigDlg.LoadUnitsFromDB CUnitAddDlg.DoModal Hvis brugeren trykker på knappen Add Unit, så er det denne funktion som vil blive kaldt, denne funktion vil så give brugeren mulighed for at tilføje enheder til systemet OnUnitDelete CGuardUnitsRecordSet.DeleteUnit CUnitConfigDlg.UNameToByte Hvis brugeren trykker på knappen Delete Unit, så er det denne funktion som vil blive kaldt, denne funktion vil så give brugeren mulighed for at Fjerne enheder til systemet OnUnitEdit CGuardUnitsRecordSet.GetUnitInfo CGuardUnitsRecordSet.UpdateUnitInfo CUnitConfigDlg.LoadUnitsFromDB CUnitEditAccessDlg.DoModal CUnitEditLockDlg.DoModal CUnitEditSensorDlg.DoModal CUnitEditSirenDlg.DoModal CUnitConfigDlg.LoadUnitsFromDB Hvis brugeren trykker på knappen Edit Unit, så er det denne funktion som vil blive kaldt, denne funktion vil så give brugeren mulighed for at rette informationerne omkring de enheder der er i systemet UIDToCString BYTE ID Unit ID CString Funktion Return Unit Name GuardTech Projekt 28

29 Konvertere en enheds ID nummer til navnet på enheden UNameToByte CString UNavn Unit Name BYTE Funktion Return Unit ID Konvertere en enheds navn til det tilsvarende ID UnitListAddItem int BusID Postens ID i listen CString Type Tekst der beskriver typen BOOL Status Enheden s status int Funktion Return Postens id i listen Tilføjer en post til listen over enheder i systemet CUnitEditAccessDlg Denne class er brugt til at vise en dialog box, hvor brugeren kan editere en adgangs enhed i systemet CUnitEditLockDlg Denne class er brugt til at vise en dialog box, hvor brugeren kan editere en låse enhed i systemet CUnitEditLockDlg volatile int * pparam Pointer til global variabel som bruges til at styre thread en Classens Constructor. GuardTech Projekt 29

30 OnTestLock Hvis brugeren trykker på knappen Test Lock, så vil denne funktion blive kaldt, hvor efter låsen i systemet vil blive checket CUnitEditSensorDlg Denne class er brugt til at vise en dialog box, hvor brugeren kan editere en Sensor enhed i systemet CUnitEditSirenDlg Denne class er brugt til at vise en dialog box, hvor brugeren kan editere en sirene enhed i systemet CUnitEditSirenDlg volatile int * pparam Pointer til global variabel som bruges til at styre thread en med OnTestSiren Hvis brugeren trykker på knappen Test Lock, så vil denne funktion blive kaldt, hvor efter sirenen i systemet vil blive checket CUserAddDlg Denne Class er brugt til at vise brugeren en dialog box, hvor han kan tilføje nye brugere. GuardTech Projekt 30

31 3.20. CUserAdminDlg Denne class er brugt til at vise brugeren en dialog box, hvor brugeren kan administrere de brugere der er oprettet i systemet, samt tilføje og slette brugere LoadUsersFromDb CGuardUsersRecordSet.GetNumberUsers CGuardUsersRecordSet.GetUserInfo_Index CUserAdminDlg.UserListAddItem Henter en liste af brugere fra databasen, og setter dem ind i en liste på dialog box en OnAddUser CUserAdminDlg.LoadUsersFromDb CGuardUsersRecordSet.AddUser CUserAddDlg.DoModal Hvis brugeren trykker på knappen Add User, så vil denne funktion blive kaldt, hvor efter brugeren har mulighed for at tilføje en ny bruger til systemet OnEditUser CUserAdminDlg.LoadUserFromDb CGuardUsersRecordSet.GetUserInfo CGuardUsersRecordSet.UpdateUserInfo CUserEditDlg.DoModal Hvis brugeren trykker på knappen Edit User, så vil denne funktion blive kaldt, hvor efter brugeren har mulighed for at rette informationer omkring den valgte bruger OnInitDialog GuardTech Projekt 31

32 CUserAdminDlg.LoadUsersFromDb Denne funktion laver opsætningen af dialog box en, og henter bruger data fra databasen OnRmUser CGuardUsersRecordSet.DeleteUser Hvis brugeren trykker på knappen Delete User, så vil denne funktion blive kaldt, hvor efter brugeren har mulighed for at slette brugeren fra systemet UserListAddItem unsigned char UserID Bruger ID CString UserName Bruger navn BOOL UserEnabled Er brugeren enabled BOOL PIN Kræves der PIN af brugeren int Funktion Return Postens ID i listen Tilføjer en post til listen over brugere CUserEditDlg Denne class er brugt til at vise en dialog box, der giver brugeren mulighed for at rette en brugers informationer. GuardTech Projekt 32

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Programmering og Problemløsning, 2017

Programmering og Problemløsning, 2017 Programmering og Problemløsning, 2017 Typer og Mønstergenkendelse Part III Martin Elsman Datalogisk Institut Københavns Universitet DIKU 27. Oktober, 2017 Martin Elsman (DIKU) Programmering og Problemløsning,

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 5.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 4.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog

Paul Hinsch. MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år. Registreringsknapper og Objektdialog Brukerdefinerte registreringsknapper og objektdialog Paul Hinsch MICADO AS Utviklet MapBasic applikasjoner i 10 år Paul Hinsch MICADO AS 2011 Brukere klarer ikke alltid selv å styre hvilket kartlag data

Detaljer

FILTRERING AF RAPPORTER

FILTRERING AF RAPPORTER FILTRERING AF RAPPORTER Når en rapport er publiceret, er det muligt at filtrere i den. Det er nyttigt, hvis man fx ønsker at segmentere på bestemte svar. Men før det kan lade sig gøre, skal du specificere,

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Vedlegg B: Produktdokumentasjon

Vedlegg B: Produktdokumentasjon Vedlegg B: Produktdokumentasjon 1.1 Logge inn Det første som møter brukeren når brukeren kommer til siden for første gang er en innloggingsmeny slik som den nedenfor. Her vil brukeren bli bedt om å logge

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Hotel med gæster Programmér metoden stayingforatleast. Metoden skal returnere alle de gæster, der bliver boende i mindst d dage. Udvid Guest-klassen med de nødvendige get-metoder.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

static int skrivetidsfrist = 0; // antall overskredet tid når skrive

static int skrivetidsfrist = 0; // antall overskredet tid når skrive // Dette eksempelet viser en ReaderWriterLock beskytte en delt // ressurs som kan leses samtidig av mange tråder, men kun // skrives til av en tråd om gangen. #include "stdafx.h" using namespace System;

Detaljer

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println(" - " + navn + " : " + krop);

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println( -  + navn +  :  + krop); Serveren import java.util.*; /* * Created on 23-08-2006 * @author rling public class Aktivitet implements Global Object[] boff; String[] buff; //ArrayList aktiviteter; //ArrayList egenskaber; Model model;

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Test 2 OOP. - Prøveeksamen

Test 2 OOP. - Prøveeksamen Test 2 OOP - Prøveeksamen 2007 - Viktig: Jobb med oppgavene som om det var eksamen Ikke snakk med sidemann, ta korte pauser, benytt kun skriftlige hjelpemidler du hadde tenkt til å hatt med på eksamen.

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Dato: 06-02-2017 Version Status 1.0 Gældende fra den 7. februar 2017 Ansvarlig Jan Hauerslev Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Detaljer

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen Høgskolen i Gjøvik Avdeling for informatikk og medieteknikk Kontinuasjonseksamen EMNENAVN: EMNENUMMER: Objekt-orientert programmering IMT1082 / IMT1182 EKSAMENSDATO: 5. januar 2009 KLASSE(R): 07HB IND*

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

File: C:\My Documents\fagprove\tp\klokke.txt , 08:42:20

File: C:\My Documents\fagprove\tp\klokke.txt , 08:42:20 1 {************************************************************** 2 3 F A G P R Ø V E 4 5 F O R 6 7 H A L V A R D S K U R V E 8 9 10 11 12 Versjon: Dato: Beskrivelse: 13 ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Basal type konvertering i Java

Basal type konvertering i Java Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Basal type konvertering i Java Denne artikel beskriver hvordan man konverterer mellem forskellige typer i Java. Den forudsætter kun minimalt kendskab

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Teknologi Kontinuasjonseksamen FAGNAVN: FAGNUMMER: Objekt-orientert programmering L 183 A EKSAMENSDATO: 3. januar 2001 KLASSE: 99HINDA / 99HINDB / 99HINEA 99HDMUA / 99HDMUB

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila.

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila. Digitalisering av geoobjekter (eller tegning av stein ) Dette er en liten mal om oppsett av digitalisering av geoobjekter, f.eks. stein fra ortofoto, til Intrasis. Hvordan man setter opp shapefiler i ArcGIS

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 16 Po we ro ffice AS - v5.1.6 PowerOffice WIN - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

C:\web\service-elektronikk\fagprover\Anders\flashlite_program_Anders.pas Page 1

C:\web\service-elektronikk\fagprover\Anders\flashlite_program_Anders.pas Page 1 C:\web\service-elektronikk\fagprover\Anders\flashlite_program_Anders.pas Page 1 { F A G P R Ø V E N V Å R E N 1 9 9 9 Universitetet i Bergen Institutt for den Faste Jords Fysikk A D - K O R T P R O G R

Detaljer

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007.

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007. Object interaction Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007 1 Innhold Til nå: Hva objekter er og hvordan de implementeres I klassedefinisjonene: klassevariable (fields), konstruktører

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport Betjeningsvejledning SMS 8500 V5 - SMS 8500 V5 - Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Detaljer

BUYPASS SMARTKORT Signering/kryptering i Mozilla Thunderbird

BUYPASS SMARTKORT Signering/kryptering i Mozilla Thunderbird VEILEDNING BUYPASS SMARTKORT Signering/kryptering i Mozilla Thunderbird ÅPEN Versjon: 1.0 Versjonsdato: 10.08.2010 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47 23 14 59 00 E-mail: kundeservice@buypass.no

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

1 Kodegenerering fra Tau Suiten

1 Kodegenerering fra Tau Suiten Kodegenerering fra Tau Suiten For å generere Javakode eller en annen form for programmeringskode ut i fra Tau suiten, er det visse ting som må være utført.. En UML modell må eksistere og være korrekt.

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

LabVIEW seriekommunikasjon med mikrokontroller

LabVIEW seriekommunikasjon med mikrokontroller KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.15 OPPG.NR.: LV3 LabVIEW seriekommunikasjon med mikrokontroller Oppgave Denne oppgaven går ut på å lage et LabVIEW-program som kan kommunisere med en

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

1 Definition. En funktion f(x, y) har et lokalt minimum i punktet (a, b), hvis. der i en lille cirkelskive herom gælder

1 Definition. En funktion f(x, y) har et lokalt minimum i punktet (a, b), hvis. der i en lille cirkelskive herom gælder Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

f(a, b) er en lokal minimumsværdi.

f(a, b) er en lokal minimumsværdi. Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Lokalt maksimum/minimum Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000

Obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Leveringsfrist Oppgaven må leveres og demonstreres for tutor-veiledere senest 28/9 kl 16.00. Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i bruk av forgreninger,

Detaljer

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 OM BRUKERMANUALEN...3 2.1 Kapittel beskrivelse...3 3 INTRODUKSJON...4 4 OVERSIKT...5 5 BESKRIVELSE AV FUNKSJONER...6 5.1 GetCategory...6 5.2 GetCategoryType...6

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Testsituasjon Resultat Kommentar. Fungerer som det skal!

Testsituasjon Resultat Kommentar. Fungerer som det skal! Test- rapport Testsituasjon Resultat Kommentar Test av PHP-variablene. Sjekke om de er riktig deklarert, og om de kommer med fra form til database Alle variablene som skal leses fra konfigurasjonssiden,

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Eksamensoppgave i IMT1082 Objekt-orientert programmering

Eksamensoppgave i IMT1082 Objekt-orientert programmering Institutt for datateknologi og informatikk Eksamensoppgave i IMT1082 Objekt-orientert programmering Faglig kontakt under eksamen: Frode Haug Tlf: 950 55 636 Eksamensdato: 22.mai 2017 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005

Programmering i C++ Løsningsforslag Eksamen høsten 2005 Programmering i C++ Eksamen høsten 2005 Simen Hagen Høgskolen i Oslo, Avdeling for Ingeniørutdanning 7. desember 2005 Generelt Denne eksamensoppgaven består av tre oppgaver, pluss en ekstraoppgave. Det

Detaljer

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13

Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Oversigt [S] 11.7; [LA] 13 Nøgleord og begreber Lokalt maksimum og minimum Absolut maksimum og minimum Kritisk punkt Andenordenskriteriet Hessematricen Eksistens af absolut maksimum og minimum Køreplan

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

E-post fra Aditro Lønn

E-post fra Aditro Lønn Innhold E-post fra Aditro Lønn... 2 SMTP protokollen... 2 Aktivering av SMTP på e-post tjener... 2 Innstillinger i Neptune Meny... 2 Innstillinger i Aditro Lønn... 3 Kontroll av innstillinger... 4 Endring

Detaljer

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer