/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed"

Transkript

1 APOS2 REST API

2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne. Dokument oversigt: APOS2 Bulk data import / export APOS2 Security APOS2 Installation, Operation and Monitoring APOS2 Service Catalogue APOS2 Data Models APOS2 Administration Guide Alle dokumenterne kan findes på: Dette dokument beskriver REST API til APOS 2. 2

3 Versioner Version Date Description /03/2012 Initial version /03/2012 tilføjet parametre til enhed opret og ret /03/2012 flere services samt dimension på parametre /04/2012 resterende services samt eksempler på alle læsninger /05/2012 tilføjet getunitsforclass, udvidet beskrivelse af retengagement /05/2012 tilføjet getattachedunitsforperson /07/2012 Services til at modificere integration attributter tilføjet /08/2012 tilføjet og opdateret /09/2012 Flyttet GetPersonListeUdFraLeder og GetPersonListeUdFra- Stedfortraeder til composite sektion /10/2012 Opdateret mht. virkningfra, virkningtil på opdaterende funktioner /11/2012 Opdateret Stedfortræder beskrivelsen /11/2012 GetFunctionsForSubtree parameter krav ændret /12/2012 GetEngagementKaskadeForFunktion tilføjet, beskrivelse af EndEngagment ændret /01/2013 tilføjet beskrivelse ved services hvor aktive gyldighed kan angives med virkningfra og virkningtil. Link til Live eksempler fjernet /01/2013 GetOrganisationList beskrivelse tilføjet /01/2013 RetEngagement interface ændringer /02/2013 Tilføjet GetClosestResponsible service /02/2013 Fra/til på opret stedfortræder /02/2013 Tilføjet beskrivelse af getfunctioncascade, indført beskrivelse af format parameter /03/2013 Opdateret parametre på organisationenhedret /03/2013 Tilføjet dokumentation af EndOrganisation /03/2013 fjernet getpersonlisteforsubtree /05/2013 Tilføjet dokumentation af GetNearestRelationBetweenOrganizations /05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed /05/2013 rettet GetEngagementDetailed brugerid beskrivelse /05/2013 tilføjet engagementuuid til retbuger /05/2013 tilføjet locationuuid til GetUnitDetails /06/2013 beskrevet unituuid for RetEngagement /06/2013 opdater parametre for GetFunctionsForUnit /06/2013 tilføjet bvn til GetKlasseForFacet /07/2013 ændret beskrivelse af GetPersonListeUdFraLeder 3

4 /08/2013 ændret beskrivelse af OrganisationEnhedRet og div, tekst rettelser /08/2013 Tilføjet dokumentation af OrganisationEnhedAktiver /09/2013 GetEntireHierarchy udvidet /09/2013 RetLokation parametre beskrevet, table float fixed /09/2013 GetFunctionCasade, udvidet med flere parametre /10/2013 GetAttachedPersonsForUnit, added format /10/2013 GetFunctionsForUnit, added attached /11/2013 OrganisationEnhedAfslut, kan nu afslutte et helt undertræ /11/2013 GetClosestResponsible udvidet med flere parametre /11/2013 GetTilknyttedeEnheder service /12/2013 GetClosestResponsible udvidet med excludevacantfunctions /01/2014 TilknytItSystemOrganisationEnhed /02/2014 opdateret OpretBruger parameter beskrivelse /02/2014 opdateret GetAdresseList new parameter /03/2014 Beskrivelse af GetClosestResponsible og GetFunctionsForPerson revideret /03/2014 TilknytEngagmeentEnhed, EndTilknytEngagementEnhed service beskrivelser tilføjet /03/2014 GetUnitDetails udvidet /03/2014 JSON on GetEngagementDetailed /04/2014 Tilføjet beskrivelse af GetFunction /04/2014 Tilføjet beskrivelse af EndBruger /05/2014 Opdater PersonOpret api beskrivelse /05/2014 Tilføjet parameter brugertypeuuid til bruger services /09/2014 Tilføjet beskrivelse af GetAttachedEngagementsToUnit /09/2014 GetAttachedEngagementsToUnit, tilføjet parameter active /09/2014 updated attachment services. Indhold 1 Generelt om API et Hvorfor et REST API? Service API grundlæggende Entiteter og id Kald af service metoder URL opbygning Service kald eksempel

5 2 Service beskrivelser 8 3 Service eksempler Generelt for services Generelt for opdaterende services Organisation GetOrganisationList EndOrganisation GetEntireHierarchy GetUnitDetails GetLocations GetFunction GetFunctionsForUnit GetFunctionsForPerson GetAttachedPersonsForUnit GetAttachedUnitsForPerson GetUnitsToRoot GetUnitsForClass GetFunctionsForSubTree GetBruger GetItSystemList GetOrganisationEnhedIntegration RetOrganisationEnhedIntegration EndOrganisationEnhedIntegration OrganisationEnhedOpret OrganisationEnhedRet OrganisationEnhedAfslut OrganisationEnhedAktiver OrganisationOpret LokationOpret EndLocation MovePersonLokation EndFunction CreateLeaderFunction UpdateLeaderFunction MoveAttachedPersons EndAttachedPersons AttachPerson AttachPersonToFunction OrganisationEnhedTilknyt EndAttachedUnits MoveAttachedUnits OrganisationEnhedFlyt

6 OrganisationFunktionFlyt OpretBruger RetBruger EndUser EndBruger GetPersonUuiderFraBrugerId GetClosestResponsible GetNearestRelationBetweenOrganizations GetTilknyttedeEnheder TilknytItSystemOrganisationEnhed EndAttachedItSystem TilknytEngagementEnhed EndTilknytningEngagementEnhed GenerateBrugernavnItSystem Part GetPersonList GetAdresseList PersonOpret PersonRet OpretGeografiskAdresse RetGeografiskAdresse GetGeografiskAdresse ImportGeografiskAdresse EndGeografiskAdresse Klassifikation GetKlassifikationList GetFacetterForKlassifikation GetKlasseForFacet GetKlasseList KlassifikationSelect OpretKlassifikation RetKlassifikation AfslutKlassifikation OpretFacet RetFacet AfslutFacet OpretKlasse RetKlasse AfpublicerKlasse Composite services GetEngagement GetEngagementDetailed GetFunctionCascade

7 3.6.4 GetLokationDetails GetCompanyDepartmentOffice FindPersonsEngagedInSubtree OpretEngagement RetEngagement EndEngagement RetLokation OpretStedfortraeder RetStedfortraeder GetStedfortraederListe GetPersonListeUdFraLeder GetPersonListeUdFraStedfortraeder CompleteExport SecurityChecker DPR CompleteExport GetEngagementKaskadeFunktion GetAttachedEngagementsForUnit EndAttachmentEngagementToUnit AttachEngagementToUnit CleanPersonerUdenEngagementer Deprecated and not in use Removed services Appendiks I.a opdaterende service response eksempler Succes ved opret Manglende parameter Entitet ikke fundet I.b læsende service eksempler GetOrganisationList GetEntireHierarchy GetUnitDetailsResponse GetLocations GetFunction GetFunctionsForUnit GetFunctionsForPerson GetAttachedPersonsForUnit GetAttachedUnitsForPerson GetUnitsToRootResponse GetUnitsForClassResponse GetFunctionsForSubTreeResponse GetFunctionCascadeResponse

8 GetBrugerResponse GetPersonListResponse GetAdresseListResponse GetKlassifikationListResponse GetFacetterForKlassifikationResponse GetKlasseForFacetResponse GetKlasseListResponse KlassifikationSelectResponse GetEngagementResponse GetEngagementDetailedResponse GetLokationDetailsResponse CompleteExportResponse

9 1 Generelt om API et 1.1 Hvorfor et REST API? Fordi det har god performance, er nemt at integrere til og nemt at teste. Læs mere her om REST services i det offentlige. 1.2 Service API grundlæggende Dette afsnit beskriver grundlæggende anvendelse af service API et Entiteter og id Alle entitier har et Universally Unique ID (UUID). Dette anvendes som oftest til at referere til entiteter, men brugervendtnøgle er også unique og kan med forde anvendes i nogle services hvor dette er tilladt. Der hvor typen uuid er angivet refereres der til en tekststreng der unikt identificere en entitet. 1.3 Kald af service metoder Alle metoder kan kaldes med GET eller POST. Der differentieres ikke på Http method, da vi således ikke behøver at sikre denne konfiguration i den kaldende klient. Der er dog anbefalinger til hvilken method der skal bruges under de enkelte service beskrivelser, men vi anvender ikke andre method s som DELETE, CREATE etc. Når der angives dynamiske parameter lister, såsom arbejdsopgave[x], betyder det at flere kan sættes således:?arbejdsopgave0=cbb4fdad-e b-bd6d c6bfab &arbejdsopgave1=97fdb8f5-050e-442b-9bc8-fa5386c6aedf Hvis flere parametre er angivet med samme variable i parents betyder det at de hænger sammen i gruppe, eksempel for integrationattributname[y] og integrationattributvalue[y] :?integrationattributname0=los-nr&integrationattributvalue0= URL opbygning Service komponenterne er opdelt i fire, vist herunder, se tabel 2, for en forklaring af tokens i URL. Organisation komponent 9

10 Part komponent Klassifiaktion komponent Sammensatte services komponent token <server> :<port> -<miljø> beskrivelse DNS navnet på serveren angives hvis den ikke kører på port 80, typisk vil den være på port 8080, som er standard for Tomcat angives hvis det ikke er produktions serveren, alternativt -test el. -trial Tabel 2: URL tokens Eksempel på URL til servicen GetEntireHierarchy på den offentlige test server: Eksempel på URL til servicen GetEntireHierarchy på en produktions server, Bemærk at -test er udeladt.: 10

11 1.3.2 Service kald eksempel Figur 1 viser sekvens af lokation oprettelse med alle service kald til at fremfinde relationer etc. Figur 1: Opret lokation sekvens. 11

12 2 Service beskrivelser I de følgende afsnit beskrives service opdelt på komponenter. For en klient hvor APOS2 er installeret med alle 3 komponenter er det betydningsløst hvor services eksekveres. Hver service er beskrevet med parametre til input og deres tilhørende type og beskrivelse. 3 Service eksempler For alle services gives eksempler på kald i Appendiks II, se sektion 4.1. Services til læsning har fulde eksempler enkeltvist. Services der opdaterer har lignende response struktur, hvorfor de har ét samlet afsnit. 3.1 Generelt for services Parameteren vt (forkortelse af valid tid) er anvendt til at lave opslaget eller opdateringen på det angivne tidspunkt og angives som dato i formattet DD-MM-YYYY. Eftersom APOS2 er tidsstyret ned til sekunder, vil en dato bliver fortolket til midt på dagen før ved opslag og til 1 sekund før midnat dagen før ved rettelser. Hvis datoen ikke angives antages den i servicen til at være nu. rt (revisions tid), anvendes kun af enkelte services. Når rt ikke er angivet antages det at være nu. orguuid, der hvor denne parameter kan angives sikrer man en søgning i den korrekt organisation. Angives orguuid IKKE antages først oprettede organisation. I beskrivelserne af parametre til services angives r som required parameter og o som optional parameter. De fleste services returnerer kun XML. Ved de services der kan returnere JSON skal accept HTTP header sættes. Det skal være text/xml eller application/json. format parameteren kan angives for services hvor det understøttes, indholdet af parameteren bruges til at overskrive accept header. For CSV format angives eksempelvist værdien text/csv. 3.2 Generelt for opdaterende services På grund af virknings perioder for relationer kan der angives virkningfra, virkningtil på opdaterende funktioner. Det kan dog udelades hvor der så antages virkningfra er nu (minus 1 dag) og virkningtil ikke er angivet, hvilket vil sige gyldig indtil afsluttet eller ændret. 12

13 3.3 Organisation GetOrganisationList Returnerer alle gyldige organisationer med type angivelse. Servicen kan returnere JSON eller XML. Ingen parametre udover vt kan angives. Gå til for response eksempel EndOrganisation Denne service gør en organisation INAKTIV fra angivet tidspunkt. Servicen kan returnerer XML response. uuid r UUID uuid på organisation uuid der gøres inaktiv Tabel 3: EndOrganisation parametre GetEntireHierarchy Denne service returnerer hele hierakiet for en organisation. Svaret indeholder enheder med stam information samt reference til overordnet enhed med objektid, som er APOS2 s interne id. Hele strukturen kan udledes af overordnetid, som er en reference til objectid på parent. type i svaret kan være child eller root. root noden er roden på organisationen, ved at tage udgangspunkt i denne kan man traversere strukturen fra toppen. Hensigten med servicen er at kunne returnere et organisations træ så hurtigt som muligt. Servicen kan returnere JSON eller XML. uuid o UUID organisation uuid, hvis udeladt anvendes første registrerede Oganisation pathtorootunituuid o UUID enhed uuid, hvis angivet returneres kun enheder i stien til roden subtreeunituuid o UUID enhed uuid, hvis angivet returneres kun hieraki for enheden og undertræ Tabel 4: GetEntireHierarchy parametre Gå til for response eksempel. 13

14 3.3.4 GetUnitDetails Giver flere detaljer på en enhed såsom integrationatttributter, tilknyttede enheder mm. Enheden kan identificeres med én af 3 nøgler; uuid, objectid eller bvn. Response format er XML. Servicen understøtter POST. uuid UUID o organisationenhed uuid uuids UUID o organisationenhed uuid på flere enheder locationuuid UUID o uuid på en lokation, vil returnere enhed som lokationen tilhører bvn tekststreng o organisationenhed brugervendtnoegle objectid heltal o organisationenhed intern object id Tabel 5: GetUnitDetails parametre Gå til for response eksempel GetLocations Returnerer lokationer på en enhed med stam information. Hensigten er at kunne liste lokationer hurtigst muligt via denne diskrete service. Kan returnere JSON eller XML. uuid r UUID organisationenhed uuid Tabel 6: GetLocations parametre Gå til for response eksempel GetFunction Returnerer organisationfunktioner ud fra funktionens uuid eller bvn. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID o organisationfunktion uuid bvn tekststreng o organisationfunktion brugervendtnoegle uuid UUID o organisationfunktion uuid type UUID o type af funktion, kan angive engagement, leder m.fl. Kan også udelades Tabel 7: GetFunction parametre Gå til for response eksempel. 14

15 3.3.7 GetFunctionsForUnit Returnerer organisationfunktioner der er tilknyttet en enhed. Enheden kan fremsøges med enten uuid eller bvn. type angives til at filtrere på organisationfunktionstype, angives den ikke, returneres alle typer. Svaret indeholder tilknyttede organisationfunktioner med tilknyttede personer og opgaver. Servicen indeholder pagination. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID r organisationenhed uuid bvn tekststreng o organisationenhed brugervendtnoegle type UUID o klasse uuid på organisationfunktiontype limit heltal o max antal resultater start heltal o angivelse af resultat start til pagination attached true/false o hvis den er sat returnerer kun funktioner der tilknyttet vis TIlknyttedeFunktioner på enheden, pagination fungerer ikke med denne. Tabel 8: GetFunctionsForUnit parametre Gå til for response eksempel GetFunctionsForPerson Returnerer organisationfunktioner der er tilknyttet en person. Personen kan fremsøges med enten uuid eller bvn. type angives til at filtrere på organisationfunktionstype, angives den ikke, returneres alle typer. Svaret indeholder tilknyttede organisationfunktioner med tilknyttede personer, opgaver og enheder. Svaret giver aktive funktioner, samt en struktur med kommende aktive funktioner der matcher (afventende) og funktioner der har været aktive (afsluttede). Funktioner optræder i de aktive hvis de har en AKTIV værdi i Gyldighed på det tidspunkt der forespørges. De optræder i afventende hvis de på nuværende tidspunkt er INAKTIV og der i fremtiden kommer en AKTIV periode. De optræder i afsluttede hvis de på nuværende tidspunkt har INAKTIV periode og der ikke fremtiden kommer en AKTIV periode. Returnerer JSON eller XML, understøtter format. uuid UUID o person uuid bvn tekststreng o person brugervendtnoegle type UUID r klasse uuid på organisationfunktiontype Tabel 9: GetFunctionsForPerson parametre Gå til for response eksempel. 15

16 3.3.9 GetAttachedPersonsForUnit Lister personer der blot er tilknyttet en enhed. Returnerer JSON eller XML. Understøtter format parameteren. uuid UUID r organisationenhed uuid Tabel 10: GetAttachedPersonsForUnit parametre Gå til for response eksempel GetAttachedUnitsForPerson Lister personer der blot er tilknyttet en enhed. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID r organisationenhed uuid Tabel 11: GetAttachedUnitsForPerson parametre Gå til for response eksempel GetUnitsToRoot Fra en given enhed i en given organisation returneres stam information på enheder i stien fra enheden til rod enheden i organisationen. Rækkefølgen er yderste node først. Returnerer JSON eller XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid på child orguuid UUID o organisation uuid Tabel 12: GetUnitsToRoot parametre Gå til for response eksempel GetUnitsForClass Returnerer enheder der har given klasse som opgave, enhedstype eller branche. Returnerer JSON eller XML. 16

17 classuuid UUID r uuid på klasse start UUID o heltal til angivelse af start for pagination limit UUID o heltal til pagination max Tabel 13: GetUnitsForClass parametre Gå til for response eksempel GetFunctionsForSubTree Returnerer alle organisationfunktioner for en enhed og alle enheder der er children til enheden. Indeholder pagination. Hensigten er at kunne søge mere bredt i organisation med et enkelt opslag, bemærk classuuid der muliggører at man kan søge på organisationfunktioner der varetager bestemte opgaver.. dvs er tilknyttet angiven klasse. Med showunits, inkluderer svaret de enheder funktionerne er tilknyttede. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID o organisationenhed uuid på parent, hvorfra alle underliggende enheder tages m unituuid UUID o angives hvis der kun ønskes søgning på en bestemt organisationenhed og ikke orguuid UUID o organisation uuid type UUID o klasse uuid på organisationfunktion type classuuid UUID o klasse uuid, matcher på opgaver i funktion showunits boolean o true / false limit heltal o max antal resultater start heltal o angivelse af resultat start til pagination Tabel 14: GetFunctionsForSubTree parametre Gå til for response eksempel GetBruger Returnerer en bruger identificeret med én af parametrene: uuid, bvn eller personuuid. Resultatet kan endvidre reduceres ved at angive hvilket itsystem brugeren skal være tilknyttet. Response format er XML. uuid UUID o bruger uuid bvn tekststreng o bruger brugervendtnoegle personuuid UUID o person uuid itsystemuuid UUID o itsystem uuid Tabel 15: GetBruger 17

18 Gå til for response eksempel GetItSystemList Returnerer alle aktive IT-systemer Response format er XML GetOrganisationEnhedIntegration Modtag OrganisationEnhedIntegration attributter, med mulighed for at vælge tidpunkt, med et selvvalgt attribut navn eller flere. Response format: XML Eksempel: Der skal findes ud af mange EAN-numre og KØR-org.-numre en bestemt bruger er tilknyttet. brugerid brugerid r brugerens brugernavn, man ønsker at få fat i name tekststreng r Navn på attribut(er) der skal ændres f.eks EAN, flere kan angives separeret med, Tabel 16: GetOrganisationEnhedIntegration parametre RetOrganisationEnhedIntegration Redigere OrganisationEnhedIntegration, med et selvvalgt attribut navn, med eller uden underorganisationer til en selvvalgt værdi, med mulighed for at vælge tidpunkt. Response format: XML Eksempel: Børn- og Ungdomsforvaltningen skal havde et nyt EAN-numre og dette skal rettes og det skal først virke fra en bestemt dato. Angiv enten bvn eller uuid til at identificere enheden. uuid UUID o organisationenhed uuid bvn bvn o organisationenhed med bvn - tager præcedens over UUID name tekststreng r Navn på attribut der skal ændres f.eks EAN value tekststreng r Hvad værdien skal ændres til children true/false o angiver om ændringen også skal ske på underorganisationer. værdien er som default angivet false Tabel 17: RetOrganisationEnhedIntegration parametre 18

19 EndOrganisationEnhedIntegration Afslutter OrganisationEnhedIntegration, med selvvalgt attribut navn, med eller uden underorganisationer, med mulighed for at vælge tidspunkt. Response format: XML Eksempel: Børn- og Ungdomsforvaltningen skal havde slettet alle EAN-numre. Uuid UUID r organisationenhed uuid, sættes som overordnet name tekststreng r Navn på attribut der skal ændres f.eks EAN children true/false o angiver om ændringen også skal ske på underorganisationer. værdien er som default angivet false Tabel 18: EndOrganisationEnhedIntegration parametre OrganisationEnhedOpret Opretter en enhed som underenhed til angivne enhed. incrementbvn kan anvendes til at tælle op hvis brugervendtnoegle er et heltal. Response format er XML. parentuuid UUID r organisationenhed uuid, sættes som overordnet orguuid UUID o organisation uuid enhedsnavn tekststreng r navn på den nye enhed enhedstype UUID r klasse uuid ejerskabstype UUID o klasse uuid bvn tekststreng o Brugervendtnøgle branche UUID o klasse uuid opgaver UUID o klasse uuider i en comma sepereret string incrementbvn boolean o true / false, hvis angivet laver bvn integrationattributname[x] tekststreng o navn på integration attribut integrationattributvalue[x] tekststreng o grupperet med integrationattributname Tabel 19: OrganisationEnhedOpret parametre 19

20 OrganisationEnhedRet Retter en enhed. Response format er XML. uuid UUID r organisationenhed uuid enhedsnavn tekststreng o nyt navn bvn tekststreng o Brugervendtnøgle enhedstype UUID o klasse uuid ejerskabstype UUID o klasse uuid branche UUID o klasse uuid opgaver UUID o klasse uuider i en comma sepereret string type2 UUID o klasse uuid integrationattributname[x] tekststreng o navn på integration attribut integrationattributvalue[x] tekststreng o grupperet med integrationattributname Tabel 20: OrganisationEnhedRet parametre OrganisationEnhedAfslut Afslutter en enhed, dvs gyldighed sættes til INAKTIV. Response format er XML. uuid UUID r organisationenhed uuid endsubtree boolean o true/false om hele undertræet i den givne organisation skal afsluttes. Default er false orguuid UUID o organisation uuid skal gives ifm. afslutning af undertræ Tabel 21: OrganisationEnhedAfslut parametre OrganisationEnhedAktiver Aktiverer en enhed, som var inaktiv før. Response format er XML. uuid UUID r enhed uuid vt tekststreng o virkningstid i format dd-mm-yyyy Tabel 22: OrganisationEnhedAktiver parametre 20

21 OrganisationOpret Opretter en ny organisation. Response format er XML. organisationsnavn tekststreng r navn på nye organisation enhedsnavn tekststreng r navn på rod enhed til nye organisation Tabel 23: OrganisationOpret parametre LokationOpret Opretter en lokation på givne enhed. Response format er XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid adresseuuid UUID o adresse uuid, tilknyt en adresse til lokationen lokationsnavn tekststreng o navn på lokation aabningstider tekststreng o åbningstider i fri tekst pnummer tekststreng o fysisk arbejdssteds nr Tabel 24: LokationOpret parametre EndLocation Afslutter en lokation. Returnerer XML. uuid UUID r lokation uuid Tabel 25: EndLocation parametre MovePersonLokation Flyt personers relation lokation, dette er ArbejderHer relationen. Enten enkelt uuid på person angives eller uuid er på flere personer via uuids. fromenheduuid skal angives for at fjerne evt. eksisterende placering. Servicen tager personer som input, men følger egentligt engagementet. Returnerer XML. 21

22 uuid UUID o uuid på person der placeres uuids UUID o komma separeret liste af flere personer fromenheduuid UUID r enhed som personerne er engageret i tolokationuuid UUID r uuid på lokation som personer placeres på, angiv null for at fjerne relation Tabel 26: MovePersonLokation parametre EndFunction Afslutter en given organisationfunktion, dv.s gyldighed sætte til INAKTIV. Returnerer XML. uuid UUID r organisationfunktion uuid Tabel 27: EndFunction parametre CreateLeaderFunction Opretter en tom organisationfunktion af typen leder tilknyttet givne enhed. Returnerer XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid lederbetegnelse UUID r klasse uuid til betegnelse af leder lederansvaruuids UUID o klasse uuid til angivelse af ansvar, flere separeret med, funktionsnavn tekststreng o navn på lederfunktion virkningfra dato streng o virkningfra kan angives istedet for vt virkningtil dato streng o kan angives sammen med virkningfra eller vt til at angive aktive gyldigheds periode for funktion Tabel 28: CreateLeaderFunction parametre 22

23 UpdateLeaderFunction Retter enorganisationfunktion af typen leder. Returnerer XML. uuid UUID r organisationfunktion uuid lederbetegnelse UUID r klasse uuid til betegnelse af leder lederansvaruuids UUID o klasse uuid til angivelse af ansvar, flere separeret med, funktionsnavn tekststreng o navn på lederfunktion personuuids UUID o person uuid på tilknyttet person, flere separeret med, Tabel 29: UpdateLeaderFunction parametre MoveAttachedPersons Flytter tilknyttede personer fra en enhed til en anden. Returnerer XML. fromuuid UUID r organisationenhed uuid på en enhed der flyttes fra touuid UUID r organisationenhed uuid på en enhed der flyttes til uuid UUID o person uuid uuids UUID o person uuid på tilknyttet person, flere separeret med, Tabel 30: MoveAttachedPersons parametre 23

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Konceptuel model for Aktør/adresse

Konceptuel model for Aktør/adresse Konceptuel model for Aktør/adresse Præsentation for Videnskabsministeriet 6. december 2005 Revideret 7. december 2005 Udkast til fælles offentlig konceptuel begrebsmodel for aktører og tilknyttede adresser

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet API- dokumentasjon En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Side: 2 av 7 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 5.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister UDTRÆKSBESKRIVELSE CPR's vejregister Denne kopi af vejregistret er udarbejdet specielt i forbindelse med kommunesammenlægningen, men indeholder de kommuner og veje der vil være gældende pr. 1. januar 2007.

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 import java.util.*; public class A { private ArrayList list; 3 import

Detaljer

Interface to building application

Interface to building application GeoIntegrasjon Interface to building application GeoIntegrasjon Standardized electronic interaction for geo-related administrative procedures between case, archives, maps, technical systems, land register

Detaljer

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter.

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Min læringshistorik Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Leder Leder Underviser Mine tilmeldinger Ansattes læringshistorik Mit teams tilmeldinger Evalueringsskema Denne rapport viser dine

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Version

Indholdsfortegnelse. Version Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Ansat... 5 Min læringshistorik... 5 Mine tilmeldinger... 6 Leder... 7 Ansattes læringshistorik... 7 Mit teams tilmeldinger... 9 Underviser... 10 Evalueringsrapport...

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Implementering av caching ved hjelp av Spring. Christian Vestøl 27.04.06

Implementering av caching ved hjelp av Spring. Christian Vestøl 27.04.06 Implementering av caching ved hjelp av Spring Christian Vestøl 27.04.06 Agenda Kort introduksjon til Spring med Spring Praktiske eksempler Forskjellige rammeverk for caching April 2006 2 Kort om Spring

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007.

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007. Object interaction Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007 1 Innhold Til nå: Hva objekter er og hvordan de implementeres I klassedefinisjonene: klassevariable (fields), konstruktører

Detaljer

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19 Prosedyrer Lars Vidar Magnusson October 26, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 26, 2011 1 / 19 Repetisjon om triggere og prosedyrer Triggere og prosedyrer ligner på hverandre

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner Løsningsforslag til øving 4: Relasjonsmodellen Kjell Toft Hansen 18.09.2008 Opphavsrett: Forfatter og AITeL Lærestoffet er utviklet for faget LO151D Informatikk 1: databaser Oppgaver Oppgave a: Sett opp

Detaljer

Oppsummering - Kurset (10/11-2015)

Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Grunnleggende HTML... 1 Basic JavaScript... 2 Variabler:... 3 Operatorer:... 4 Klikkhendelser... 5 Kontrollstrukturer... 5 Valgsetninger... 5 Betingelser/påstander...

Detaljer

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 INF1000 HashMap Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 Dette dokumentet skal tas med en klype salt og forfatteren sier fra seg alt ansvar. Dere bør ikke bruke definisjonene i dette dokumentet

Detaljer

Diverse eksamensgaver

Diverse eksamensgaver Diverse eksamensgaver Noen har fått den idé å lage et språk hvor klasser kan ha noe tilsvarende byvalue-result -parametere. Klasser har ingen konstruktører, og by-value-result parametere spesifiseres som

Detaljer

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante effekter, som har en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingen

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Til Jernbaneverket Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Revision 1.0 Dato 07-06-2013

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION 2004-2-07-08:57:37 frtgr00lib Konsern - Anlegg - INN Page SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION File: "frtgr00lib" Date: "2004-2-07-08:57:37.9" Options: DocPostScript DocAlignToPage DocProgram DocStructSequence

Detaljer

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Gjelder for: SMS Gateway Standard SMS Gateway Proff SMS Gateway PSK Utviklingsmanual v.2.20 05.09.2016 Side 1 av 9 Produktbeskrivelse

Detaljer

Løse reelle problemer

Løse reelle problemer Løse reelle problemer Litt mer om løkker, metoder med returverdier og innlesing fra fil INF1000, uke4 Geir Kjetil Sandve Repetisjon fra forrige uke: while Syntaks: while (condition) do1; do2;... Eksempel:

Detaljer

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println(" - " + navn + " : " + krop);

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println( -  + navn +  :  + krop); Serveren import java.util.*; /* * Created on 23-08-2006 * @author rling public class Aktivitet implements Global Object[] boff; String[] buff; //ArrayList aktiviteter; //ArrayList egenskaber; Model model;

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere Januar 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...4 Lexmark CS310, CS410 og CS510 Serie...4 Lexmark

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

INF1000 Metoder. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004

INF1000 Metoder. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004 INF1000 Metoder Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004 Motivasjon Når man begynner å skrive store programmer, vil man fort oppleve at programmene blir uoversiktlige. Det blir vanskeligere

Detaljer

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse Produktinfo WebService integrasjonsbeskrivelse Innhold PRODUKTINFO WEBSERVICE 1 INTEGRASJONSBESKRIVELSE 1 DOKUMENTINFORMASJON 3 1. ARKITEKTUR OG TEKNOLOGI 4 1.1. ARKITEKTUR OG DATAFLYT 4 1.2. TEKNOLOGI

Detaljer

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE Datamodeller og andre UML diagrammer kan selvsagt tegnes for hånd, men vi kan også bruke alt fra enkle tegneprogrammer til komplette utviklingsmiljøer.

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Lister. Veiledning og oppgaver. Sist redigert september 2015 1 / 21

Lister. Veiledning og oppgaver. Sist redigert september 2015 1 / 21 Lister Veiledning og oppgaver Sist redigert september 2015 1 / 21 Innholdsfortegnelse Lister... 4 Standard Lister... 5 Fremmøteliste... 6 Avlysninger... 6 Aktiviteter... 7 Kopinor... 7 Flerfags Elever...

Detaljer

NKKN objektspesifikasjon og XML-eksportformat versjon 2.0

NKKN objektspesifikasjon og XML-eksportformat versjon 2.0 NKKN objektspesifikasjon og XML-eksportformat versjon 2.0 En har valgt å beskrive versjon 2.0 som en objektmodell i stedet for en datamodell eller ER-diagram da det bedre stemmer med oppbygningen av XMLformatet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1

Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015. Tid: 10-14. Hjelpemidler: Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Høgskolen i Telemark EKSAMEN 6102 DATABASER 10.12.2015 Tid: 10-14 Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Merknader: Bokmål/nynorsk 13 med forside Ingen Ingen Vedlegg: Eksempeldata til oppgave 1 Eksamensresultater

Detaljer

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S

WCFService Balanse. Didde Christensen. Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen. C r a y o n A S WCFService Balanse Didde Christensen Beskrivelse av datauttrekk fra balanseavregningen C r a y o n A S Contents Funksjonell beskrivelse av integrasjon... 2 Metode... 2 Sikkerhet... 2 WCF-service s web.config...

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

FILTRERING AF RAPPORTER

FILTRERING AF RAPPORTER FILTRERING AF RAPPORTER Når en rapport er publiceret, er det muligt at filtrere i den. Det er nyttigt, hvis man fx ønsker at segmentere på bestemte svar. Men før det kan lade sig gøre, skal du specificere,

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4 Forelesning inf - Java 4 Repetisjon: arrayer Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde,. september Deklarere og opprette array - eksempler: int[] a = new int[]; String[] a = new String[]; I

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Torsdag 5. desember 2013 Tid for eksamen

Detaljer

Kapittel 14, Hashing. Tema. Definere hashing Studere ulike hashfunksjoner Studere kollisjonsproblemet 17-1

Kapittel 14, Hashing. Tema. Definere hashing Studere ulike hashfunksjoner Studere kollisjonsproblemet 17-1 Kapittel 14, Hashing Tema Definere hashing Studere ulike hashfunksjoner Studere kollisjonsproblemet 17-1 Hashing Hashing er en effektiv metode ved lagring og gjenfinning (søking) av informasjon Søkemetoder

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

Geometri, (E-opgaver 9b)

Geometri, (E-opgaver 9b) Geometri, (E-opgaver 9b) Indhold GEOMETRI, (E-OPGAVER 9B)... 1 Arealet af en er ½ højde grundlinje... 1 Vinkelsummen i en er altid 180... 1 Ensvinklede er... 1 Retvinklede er... Sinus,... FORMLER... 3

Detaljer

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det?

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det? Obligatorisk oppgave 3 Gulbrand Grås husleiesystem Oblig 3hus litt mer tips enn i oppgaven I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer, nummerert fra -3. I hver etasje

Detaljer

Abaris-notat Teknisk beskrivelse av kodeverkskomponent for ICPC-2

Abaris-notat Teknisk beskrivelse av kodeverkskomponent for ICPC-2 Tittel: Dato: 16.03.04 Forfatter: Lars Tungen : 000 Sider/bilag: 5/0 Versjon: A Filnavn: E:\PROSJEKTER\KITH\ICPC\2004\DOKUMENTER\TEKNISK BESKRIVELSE AV KODEVERKSKOMPONENT FOR ICPC.DOC Innhold: 1. Teknisk

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Socket og ServerSocket

Socket og ServerSocket Side 1 av 5, socket og klient-tjener, V. Holmstedt, HiO 2006 Dette dokumentet er revidert den 29.8.2006, kl:12:30. Det er foretatt rettelser i begge versjoner av klassen A_Server. Socket og ServerSocket

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 06/12-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 4.mai 2011 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D Campus: LC191D Videregående

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder:

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder: Lese fra fil Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo INF1000 : Forelesning 5 Vi må først importere pakken easyio Vi åpner

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering Lørdag 6. juni 2009 Kontaktperson under eksamen: Trond Aalberg (97631088) Eksamensoppgaven er utarbeidet av Trond Aalberg og kvalitetssikret

Detaljer

Databaser & objektorientering.

Databaser & objektorientering. Databaser & objektorientering. Noen grunnbegreper innen objektorientering. Klasser og forekomster klasser beskriver strukturen for noe. Beskrivelsen inneholder: et navn attributter /egenskaper / tilstander

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster 3 emner i dag! INF1000 Uke 5 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst 1 2 Objekter og pekere Vi lager pekere og objekter når vi bruker

Detaljer

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION 2004-2-07-09:28:25 frtgr40lib Konsern - Anlegg - INN Page SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION File: "frtgr40lib" Date: "2004-2-07-09:28:25.67" Options: DocPostScript DocAlignToPage DocProgram DocStructSequence

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser

1. Innføring i bruk av MySQL Query Browser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i bruk av MySQL Query Browser Kjell Toft Hansen 28.02.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV338D Databaseadministrasjon 1. Innføring

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF1000

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 Løsningsforslag til eksamen i INF1000 Are Magnus Bruaset (oppgave 1a e og 3) Dag Langmyhr (oppgave 1f j og 2) 11. juni 2004 1 Flervalgsoppgave (I løsningsforslaget her står noen kommentarer om hvorfor

Detaljer

Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innstallasjon og komme i gang med python Claus Schive Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1050 Programmering med Python Hvilket programmeringsspråk

Detaljer

Oppgave 1 a. INF1020 Algoritmer og datastrukturer. Oppgave 1 b

Oppgave 1 a. INF1020 Algoritmer og datastrukturer. Oppgave 1 b Oppgave 1 1 a INF1020 Algoritmer og datastrukturer Forelesning 14: Gjennomgang av eksamen vår 2001 oppgave 1,2,4 Arild Waaler Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Oppgave 1 a Programmer en ikke-rekursiv

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer