/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed"

Transkript

1 APOS2 REST API

2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne. Dokument oversigt: APOS2 Bulk data import / export APOS2 Security APOS2 Installation, Operation and Monitoring APOS2 Service Catalogue APOS2 Data Models APOS2 Administration Guide Alle dokumenterne kan findes på: Dette dokument beskriver REST API til APOS 2. 2

3 Versioner Version Date Description /03/2012 Initial version /03/2012 tilføjet parametre til enhed opret og ret /03/2012 flere services samt dimension på parametre /04/2012 resterende services samt eksempler på alle læsninger /05/2012 tilføjet getunitsforclass, udvidet beskrivelse af retengagement /05/2012 tilføjet getattachedunitsforperson /07/2012 Services til at modificere integration attributter tilføjet /08/2012 tilføjet og opdateret /09/2012 Flyttet GetPersonListeUdFraLeder og GetPersonListeUdFra- Stedfortraeder til composite sektion /10/2012 Opdateret mht. virkningfra, virkningtil på opdaterende funktioner /11/2012 Opdateret Stedfortræder beskrivelsen /11/2012 GetFunctionsForSubtree parameter krav ændret /12/2012 GetEngagementKaskadeForFunktion tilføjet, beskrivelse af EndEngagment ændret /01/2013 tilføjet beskrivelse ved services hvor aktive gyldighed kan angives med virkningfra og virkningtil. Link til Live eksempler fjernet /01/2013 GetOrganisationList beskrivelse tilføjet /01/2013 RetEngagement interface ændringer /02/2013 Tilføjet GetClosestResponsible service /02/2013 Fra/til på opret stedfortræder /02/2013 Tilføjet beskrivelse af getfunctioncascade, indført beskrivelse af format parameter /03/2013 Opdateret parametre på organisationenhedret /03/2013 Tilføjet dokumentation af EndOrganisation /03/2013 fjernet getpersonlisteforsubtree /05/2013 Tilføjet dokumentation af GetNearestRelationBetweenOrganizations /05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed /05/2013 rettet GetEngagementDetailed brugerid beskrivelse /05/2013 tilføjet engagementuuid til retbuger /05/2013 tilføjet locationuuid til GetUnitDetails /06/2013 beskrevet unituuid for RetEngagement /06/2013 opdater parametre for GetFunctionsForUnit /06/2013 tilføjet bvn til GetKlasseForFacet /07/2013 ændret beskrivelse af GetPersonListeUdFraLeder 3

4 /08/2013 ændret beskrivelse af OrganisationEnhedRet og div, tekst rettelser /08/2013 Tilføjet dokumentation af OrganisationEnhedAktiver /09/2013 GetEntireHierarchy udvidet /09/2013 RetLokation parametre beskrevet, table float fixed /09/2013 GetFunctionCasade, udvidet med flere parametre /10/2013 GetAttachedPersonsForUnit, added format /10/2013 GetFunctionsForUnit, added attached /11/2013 OrganisationEnhedAfslut, kan nu afslutte et helt undertræ /11/2013 GetClosestResponsible udvidet med flere parametre /11/2013 GetTilknyttedeEnheder service /12/2013 GetClosestResponsible udvidet med excludevacantfunctions /01/2014 TilknytItSystemOrganisationEnhed /02/2014 opdateret OpretBruger parameter beskrivelse /02/2014 opdateret GetAdresseList new parameter /03/2014 Beskrivelse af GetClosestResponsible og GetFunctionsForPerson revideret /03/2014 TilknytEngagmeentEnhed, EndTilknytEngagementEnhed service beskrivelser tilføjet /03/2014 GetUnitDetails udvidet /03/2014 JSON on GetEngagementDetailed /04/2014 Tilføjet beskrivelse af GetFunction /04/2014 Tilføjet beskrivelse af EndBruger /05/2014 Opdater PersonOpret api beskrivelse /05/2014 Tilføjet parameter brugertypeuuid til bruger services /09/2014 Tilføjet beskrivelse af GetAttachedEngagementsToUnit /09/2014 GetAttachedEngagementsToUnit, tilføjet parameter active /09/2014 updated attachment services. Indhold 1 Generelt om API et Hvorfor et REST API? Service API grundlæggende Entiteter og id Kald af service metoder URL opbygning Service kald eksempel

5 2 Service beskrivelser 8 3 Service eksempler Generelt for services Generelt for opdaterende services Organisation GetOrganisationList EndOrganisation GetEntireHierarchy GetUnitDetails GetLocations GetFunction GetFunctionsForUnit GetFunctionsForPerson GetAttachedPersonsForUnit GetAttachedUnitsForPerson GetUnitsToRoot GetUnitsForClass GetFunctionsForSubTree GetBruger GetItSystemList GetOrganisationEnhedIntegration RetOrganisationEnhedIntegration EndOrganisationEnhedIntegration OrganisationEnhedOpret OrganisationEnhedRet OrganisationEnhedAfslut OrganisationEnhedAktiver OrganisationOpret LokationOpret EndLocation MovePersonLokation EndFunction CreateLeaderFunction UpdateLeaderFunction MoveAttachedPersons EndAttachedPersons AttachPerson AttachPersonToFunction OrganisationEnhedTilknyt EndAttachedUnits MoveAttachedUnits OrganisationEnhedFlyt

6 OrganisationFunktionFlyt OpretBruger RetBruger EndUser EndBruger GetPersonUuiderFraBrugerId GetClosestResponsible GetNearestRelationBetweenOrganizations GetTilknyttedeEnheder TilknytItSystemOrganisationEnhed EndAttachedItSystem TilknytEngagementEnhed EndTilknytningEngagementEnhed GenerateBrugernavnItSystem Part GetPersonList GetAdresseList PersonOpret PersonRet OpretGeografiskAdresse RetGeografiskAdresse GetGeografiskAdresse ImportGeografiskAdresse EndGeografiskAdresse Klassifikation GetKlassifikationList GetFacetterForKlassifikation GetKlasseForFacet GetKlasseList KlassifikationSelect OpretKlassifikation RetKlassifikation AfslutKlassifikation OpretFacet RetFacet AfslutFacet OpretKlasse RetKlasse AfpublicerKlasse Composite services GetEngagement GetEngagementDetailed GetFunctionCascade

7 3.6.4 GetLokationDetails GetCompanyDepartmentOffice FindPersonsEngagedInSubtree OpretEngagement RetEngagement EndEngagement RetLokation OpretStedfortraeder RetStedfortraeder GetStedfortraederListe GetPersonListeUdFraLeder GetPersonListeUdFraStedfortraeder CompleteExport SecurityChecker DPR CompleteExport GetEngagementKaskadeFunktion GetAttachedEngagementsForUnit EndAttachmentEngagementToUnit AttachEngagementToUnit CleanPersonerUdenEngagementer Deprecated and not in use Removed services Appendiks I.a opdaterende service response eksempler Succes ved opret Manglende parameter Entitet ikke fundet I.b læsende service eksempler GetOrganisationList GetEntireHierarchy GetUnitDetailsResponse GetLocations GetFunction GetFunctionsForUnit GetFunctionsForPerson GetAttachedPersonsForUnit GetAttachedUnitsForPerson GetUnitsToRootResponse GetUnitsForClassResponse GetFunctionsForSubTreeResponse GetFunctionCascadeResponse

8 GetBrugerResponse GetPersonListResponse GetAdresseListResponse GetKlassifikationListResponse GetFacetterForKlassifikationResponse GetKlasseForFacetResponse GetKlasseListResponse KlassifikationSelectResponse GetEngagementResponse GetEngagementDetailedResponse GetLokationDetailsResponse CompleteExportResponse

9 1 Generelt om API et 1.1 Hvorfor et REST API? Fordi det har god performance, er nemt at integrere til og nemt at teste. Læs mere her om REST services i det offentlige. 1.2 Service API grundlæggende Dette afsnit beskriver grundlæggende anvendelse af service API et Entiteter og id Alle entitier har et Universally Unique ID (UUID). Dette anvendes som oftest til at referere til entiteter, men brugervendtnøgle er også unique og kan med forde anvendes i nogle services hvor dette er tilladt. Der hvor typen uuid er angivet refereres der til en tekststreng der unikt identificere en entitet. 1.3 Kald af service metoder Alle metoder kan kaldes med GET eller POST. Der differentieres ikke på Http method, da vi således ikke behøver at sikre denne konfiguration i den kaldende klient. Der er dog anbefalinger til hvilken method der skal bruges under de enkelte service beskrivelser, men vi anvender ikke andre method s som DELETE, CREATE etc. Når der angives dynamiske parameter lister, såsom arbejdsopgave[x], betyder det at flere kan sættes således:?arbejdsopgave0=cbb4fdad-e b-bd6d c6bfab &arbejdsopgave1=97fdb8f5-050e-442b-9bc8-fa5386c6aedf Hvis flere parametre er angivet med samme variable i parents betyder det at de hænger sammen i gruppe, eksempel for integrationattributname[y] og integrationattributvalue[y] :?integrationattributname0=los-nr&integrationattributvalue0= URL opbygning Service komponenterne er opdelt i fire, vist herunder, se tabel 2, for en forklaring af tokens i URL. Organisation komponent 9

10 Part komponent Klassifiaktion komponent Sammensatte services komponent token <server> :<port> -<miljø> beskrivelse DNS navnet på serveren angives hvis den ikke kører på port 80, typisk vil den være på port 8080, som er standard for Tomcat angives hvis det ikke er produktions serveren, alternativt -test el. -trial Tabel 2: URL tokens Eksempel på URL til servicen GetEntireHierarchy på den offentlige test server: Eksempel på URL til servicen GetEntireHierarchy på en produktions server, Bemærk at -test er udeladt.: 10

11 1.3.2 Service kald eksempel Figur 1 viser sekvens af lokation oprettelse med alle service kald til at fremfinde relationer etc. Figur 1: Opret lokation sekvens. 11

12 2 Service beskrivelser I de følgende afsnit beskrives service opdelt på komponenter. For en klient hvor APOS2 er installeret med alle 3 komponenter er det betydningsløst hvor services eksekveres. Hver service er beskrevet med parametre til input og deres tilhørende type og beskrivelse. 3 Service eksempler For alle services gives eksempler på kald i Appendiks II, se sektion 4.1. Services til læsning har fulde eksempler enkeltvist. Services der opdaterer har lignende response struktur, hvorfor de har ét samlet afsnit. 3.1 Generelt for services Parameteren vt (forkortelse af valid tid) er anvendt til at lave opslaget eller opdateringen på det angivne tidspunkt og angives som dato i formattet DD-MM-YYYY. Eftersom APOS2 er tidsstyret ned til sekunder, vil en dato bliver fortolket til midt på dagen før ved opslag og til 1 sekund før midnat dagen før ved rettelser. Hvis datoen ikke angives antages den i servicen til at være nu. rt (revisions tid), anvendes kun af enkelte services. Når rt ikke er angivet antages det at være nu. orguuid, der hvor denne parameter kan angives sikrer man en søgning i den korrekt organisation. Angives orguuid IKKE antages først oprettede organisation. I beskrivelserne af parametre til services angives r som required parameter og o som optional parameter. De fleste services returnerer kun XML. Ved de services der kan returnere JSON skal accept HTTP header sættes. Det skal være text/xml eller application/json. format parameteren kan angives for services hvor det understøttes, indholdet af parameteren bruges til at overskrive accept header. For CSV format angives eksempelvist værdien text/csv. 3.2 Generelt for opdaterende services På grund af virknings perioder for relationer kan der angives virkningfra, virkningtil på opdaterende funktioner. Det kan dog udelades hvor der så antages virkningfra er nu (minus 1 dag) og virkningtil ikke er angivet, hvilket vil sige gyldig indtil afsluttet eller ændret. 12

13 3.3 Organisation GetOrganisationList Returnerer alle gyldige organisationer med type angivelse. Servicen kan returnere JSON eller XML. Ingen parametre udover vt kan angives. Gå til for response eksempel EndOrganisation Denne service gør en organisation INAKTIV fra angivet tidspunkt. Servicen kan returnerer XML response. uuid r UUID uuid på organisation uuid der gøres inaktiv Tabel 3: EndOrganisation parametre GetEntireHierarchy Denne service returnerer hele hierakiet for en organisation. Svaret indeholder enheder med stam information samt reference til overordnet enhed med objektid, som er APOS2 s interne id. Hele strukturen kan udledes af overordnetid, som er en reference til objectid på parent. type i svaret kan være child eller root. root noden er roden på organisationen, ved at tage udgangspunkt i denne kan man traversere strukturen fra toppen. Hensigten med servicen er at kunne returnere et organisations træ så hurtigt som muligt. Servicen kan returnere JSON eller XML. uuid o UUID organisation uuid, hvis udeladt anvendes første registrerede Oganisation pathtorootunituuid o UUID enhed uuid, hvis angivet returneres kun enheder i stien til roden subtreeunituuid o UUID enhed uuid, hvis angivet returneres kun hieraki for enheden og undertræ Tabel 4: GetEntireHierarchy parametre Gå til for response eksempel. 13

14 3.3.4 GetUnitDetails Giver flere detaljer på en enhed såsom integrationatttributter, tilknyttede enheder mm. Enheden kan identificeres med én af 3 nøgler; uuid, objectid eller bvn. Response format er XML. Servicen understøtter POST. uuid UUID o organisationenhed uuid uuids UUID o organisationenhed uuid på flere enheder locationuuid UUID o uuid på en lokation, vil returnere enhed som lokationen tilhører bvn tekststreng o organisationenhed brugervendtnoegle objectid heltal o organisationenhed intern object id Tabel 5: GetUnitDetails parametre Gå til for response eksempel GetLocations Returnerer lokationer på en enhed med stam information. Hensigten er at kunne liste lokationer hurtigst muligt via denne diskrete service. Kan returnere JSON eller XML. uuid r UUID organisationenhed uuid Tabel 6: GetLocations parametre Gå til for response eksempel GetFunction Returnerer organisationfunktioner ud fra funktionens uuid eller bvn. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID o organisationfunktion uuid bvn tekststreng o organisationfunktion brugervendtnoegle uuid UUID o organisationfunktion uuid type UUID o type af funktion, kan angive engagement, leder m.fl. Kan også udelades Tabel 7: GetFunction parametre Gå til for response eksempel. 14

15 3.3.7 GetFunctionsForUnit Returnerer organisationfunktioner der er tilknyttet en enhed. Enheden kan fremsøges med enten uuid eller bvn. type angives til at filtrere på organisationfunktionstype, angives den ikke, returneres alle typer. Svaret indeholder tilknyttede organisationfunktioner med tilknyttede personer og opgaver. Servicen indeholder pagination. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID r organisationenhed uuid bvn tekststreng o organisationenhed brugervendtnoegle type UUID o klasse uuid på organisationfunktiontype limit heltal o max antal resultater start heltal o angivelse af resultat start til pagination attached true/false o hvis den er sat returnerer kun funktioner der tilknyttet vis TIlknyttedeFunktioner på enheden, pagination fungerer ikke med denne. Tabel 8: GetFunctionsForUnit parametre Gå til for response eksempel GetFunctionsForPerson Returnerer organisationfunktioner der er tilknyttet en person. Personen kan fremsøges med enten uuid eller bvn. type angives til at filtrere på organisationfunktionstype, angives den ikke, returneres alle typer. Svaret indeholder tilknyttede organisationfunktioner med tilknyttede personer, opgaver og enheder. Svaret giver aktive funktioner, samt en struktur med kommende aktive funktioner der matcher (afventende) og funktioner der har været aktive (afsluttede). Funktioner optræder i de aktive hvis de har en AKTIV værdi i Gyldighed på det tidspunkt der forespørges. De optræder i afventende hvis de på nuværende tidspunkt er INAKTIV og der i fremtiden kommer en AKTIV periode. De optræder i afsluttede hvis de på nuværende tidspunkt har INAKTIV periode og der ikke fremtiden kommer en AKTIV periode. Returnerer JSON eller XML, understøtter format. uuid UUID o person uuid bvn tekststreng o person brugervendtnoegle type UUID r klasse uuid på organisationfunktiontype Tabel 9: GetFunctionsForPerson parametre Gå til for response eksempel. 15

16 3.3.9 GetAttachedPersonsForUnit Lister personer der blot er tilknyttet en enhed. Returnerer JSON eller XML. Understøtter format parameteren. uuid UUID r organisationenhed uuid Tabel 10: GetAttachedPersonsForUnit parametre Gå til for response eksempel GetAttachedUnitsForPerson Lister personer der blot er tilknyttet en enhed. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID r organisationenhed uuid Tabel 11: GetAttachedUnitsForPerson parametre Gå til for response eksempel GetUnitsToRoot Fra en given enhed i en given organisation returneres stam information på enheder i stien fra enheden til rod enheden i organisationen. Rækkefølgen er yderste node først. Returnerer JSON eller XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid på child orguuid UUID o organisation uuid Tabel 12: GetUnitsToRoot parametre Gå til for response eksempel GetUnitsForClass Returnerer enheder der har given klasse som opgave, enhedstype eller branche. Returnerer JSON eller XML. 16

17 classuuid UUID r uuid på klasse start UUID o heltal til angivelse af start for pagination limit UUID o heltal til pagination max Tabel 13: GetUnitsForClass parametre Gå til for response eksempel GetFunctionsForSubTree Returnerer alle organisationfunktioner for en enhed og alle enheder der er children til enheden. Indeholder pagination. Hensigten er at kunne søge mere bredt i organisation med et enkelt opslag, bemærk classuuid der muliggører at man kan søge på organisationfunktioner der varetager bestemte opgaver.. dvs er tilknyttet angiven klasse. Med showunits, inkluderer svaret de enheder funktionerne er tilknyttede. Returnerer JSON eller XML. uuid UUID o organisationenhed uuid på parent, hvorfra alle underliggende enheder tages m unituuid UUID o angives hvis der kun ønskes søgning på en bestemt organisationenhed og ikke orguuid UUID o organisation uuid type UUID o klasse uuid på organisationfunktion type classuuid UUID o klasse uuid, matcher på opgaver i funktion showunits boolean o true / false limit heltal o max antal resultater start heltal o angivelse af resultat start til pagination Tabel 14: GetFunctionsForSubTree parametre Gå til for response eksempel GetBruger Returnerer en bruger identificeret med én af parametrene: uuid, bvn eller personuuid. Resultatet kan endvidre reduceres ved at angive hvilket itsystem brugeren skal være tilknyttet. Response format er XML. uuid UUID o bruger uuid bvn tekststreng o bruger brugervendtnoegle personuuid UUID o person uuid itsystemuuid UUID o itsystem uuid Tabel 15: GetBruger 17

18 Gå til for response eksempel GetItSystemList Returnerer alle aktive IT-systemer Response format er XML GetOrganisationEnhedIntegration Modtag OrganisationEnhedIntegration attributter, med mulighed for at vælge tidpunkt, med et selvvalgt attribut navn eller flere. Response format: XML Eksempel: Der skal findes ud af mange EAN-numre og KØR-org.-numre en bestemt bruger er tilknyttet. brugerid brugerid r brugerens brugernavn, man ønsker at få fat i name tekststreng r Navn på attribut(er) der skal ændres f.eks EAN, flere kan angives separeret med, Tabel 16: GetOrganisationEnhedIntegration parametre RetOrganisationEnhedIntegration Redigere OrganisationEnhedIntegration, med et selvvalgt attribut navn, med eller uden underorganisationer til en selvvalgt værdi, med mulighed for at vælge tidpunkt. Response format: XML Eksempel: Børn- og Ungdomsforvaltningen skal havde et nyt EAN-numre og dette skal rettes og det skal først virke fra en bestemt dato. Angiv enten bvn eller uuid til at identificere enheden. uuid UUID o organisationenhed uuid bvn bvn o organisationenhed med bvn - tager præcedens over UUID name tekststreng r Navn på attribut der skal ændres f.eks EAN value tekststreng r Hvad værdien skal ændres til children true/false o angiver om ændringen også skal ske på underorganisationer. værdien er som default angivet false Tabel 17: RetOrganisationEnhedIntegration parametre 18

19 EndOrganisationEnhedIntegration Afslutter OrganisationEnhedIntegration, med selvvalgt attribut navn, med eller uden underorganisationer, med mulighed for at vælge tidspunkt. Response format: XML Eksempel: Børn- og Ungdomsforvaltningen skal havde slettet alle EAN-numre. Uuid UUID r organisationenhed uuid, sættes som overordnet name tekststreng r Navn på attribut der skal ændres f.eks EAN children true/false o angiver om ændringen også skal ske på underorganisationer. værdien er som default angivet false Tabel 18: EndOrganisationEnhedIntegration parametre OrganisationEnhedOpret Opretter en enhed som underenhed til angivne enhed. incrementbvn kan anvendes til at tælle op hvis brugervendtnoegle er et heltal. Response format er XML. parentuuid UUID r organisationenhed uuid, sættes som overordnet orguuid UUID o organisation uuid enhedsnavn tekststreng r navn på den nye enhed enhedstype UUID r klasse uuid ejerskabstype UUID o klasse uuid bvn tekststreng o Brugervendtnøgle branche UUID o klasse uuid opgaver UUID o klasse uuider i en comma sepereret string incrementbvn boolean o true / false, hvis angivet laver bvn integrationattributname[x] tekststreng o navn på integration attribut integrationattributvalue[x] tekststreng o grupperet med integrationattributname Tabel 19: OrganisationEnhedOpret parametre 19

20 OrganisationEnhedRet Retter en enhed. Response format er XML. uuid UUID r organisationenhed uuid enhedsnavn tekststreng o nyt navn bvn tekststreng o Brugervendtnøgle enhedstype UUID o klasse uuid ejerskabstype UUID o klasse uuid branche UUID o klasse uuid opgaver UUID o klasse uuider i en comma sepereret string type2 UUID o klasse uuid integrationattributname[x] tekststreng o navn på integration attribut integrationattributvalue[x] tekststreng o grupperet med integrationattributname Tabel 20: OrganisationEnhedRet parametre OrganisationEnhedAfslut Afslutter en enhed, dvs gyldighed sættes til INAKTIV. Response format er XML. uuid UUID r organisationenhed uuid endsubtree boolean o true/false om hele undertræet i den givne organisation skal afsluttes. Default er false orguuid UUID o organisation uuid skal gives ifm. afslutning af undertræ Tabel 21: OrganisationEnhedAfslut parametre OrganisationEnhedAktiver Aktiverer en enhed, som var inaktiv før. Response format er XML. uuid UUID r enhed uuid vt tekststreng o virkningstid i format dd-mm-yyyy Tabel 22: OrganisationEnhedAktiver parametre 20

21 OrganisationOpret Opretter en ny organisation. Response format er XML. organisationsnavn tekststreng r navn på nye organisation enhedsnavn tekststreng r navn på rod enhed til nye organisation Tabel 23: OrganisationOpret parametre LokationOpret Opretter en lokation på givne enhed. Response format er XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid adresseuuid UUID o adresse uuid, tilknyt en adresse til lokationen lokationsnavn tekststreng o navn på lokation aabningstider tekststreng o åbningstider i fri tekst pnummer tekststreng o fysisk arbejdssteds nr Tabel 24: LokationOpret parametre EndLocation Afslutter en lokation. Returnerer XML. uuid UUID r lokation uuid Tabel 25: EndLocation parametre MovePersonLokation Flyt personers relation lokation, dette er ArbejderHer relationen. Enten enkelt uuid på person angives eller uuid er på flere personer via uuids. fromenheduuid skal angives for at fjerne evt. eksisterende placering. Servicen tager personer som input, men følger egentligt engagementet. Returnerer XML. 21

22 uuid UUID o uuid på person der placeres uuids UUID o komma separeret liste af flere personer fromenheduuid UUID r enhed som personerne er engageret i tolokationuuid UUID r uuid på lokation som personer placeres på, angiv null for at fjerne relation Tabel 26: MovePersonLokation parametre EndFunction Afslutter en given organisationfunktion, dv.s gyldighed sætte til INAKTIV. Returnerer XML. uuid UUID r organisationfunktion uuid Tabel 27: EndFunction parametre CreateLeaderFunction Opretter en tom organisationfunktion af typen leder tilknyttet givne enhed. Returnerer XML. unituuid UUID r organisationenhed uuid lederbetegnelse UUID r klasse uuid til betegnelse af leder lederansvaruuids UUID o klasse uuid til angivelse af ansvar, flere separeret med, funktionsnavn tekststreng o navn på lederfunktion virkningfra dato streng o virkningfra kan angives istedet for vt virkningtil dato streng o kan angives sammen med virkningfra eller vt til at angive aktive gyldigheds periode for funktion Tabel 28: CreateLeaderFunction parametre 22

23 UpdateLeaderFunction Retter enorganisationfunktion af typen leder. Returnerer XML. uuid UUID r organisationfunktion uuid lederbetegnelse UUID r klasse uuid til betegnelse af leder lederansvaruuids UUID o klasse uuid til angivelse af ansvar, flere separeret med, funktionsnavn tekststreng o navn på lederfunktion personuuids UUID o person uuid på tilknyttet person, flere separeret med, Tabel 29: UpdateLeaderFunction parametre MoveAttachedPersons Flytter tilknyttede personer fra en enhed til en anden. Returnerer XML. fromuuid UUID r organisationenhed uuid på en enhed der flyttes fra touuid UUID r organisationenhed uuid på en enhed der flyttes til uuid UUID o person uuid uuids UUID o person uuid på tilknyttet person, flere separeret med, Tabel 30: MoveAttachedPersons parametre 23

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Konceptuel model for Aktør/adresse

Konceptuel model for Aktør/adresse Konceptuel model for Aktør/adresse Præsentation for Videnskabsministeriet 6. december 2005 Revideret 7. december 2005 Udkast til fælles offentlig konceptuel begrebsmodel for aktører og tilknyttede adresser

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Dato: 06-02-2017 Version Status 1.0 Gældende fra den 7. februar 2017 Ansvarlig Jan Hauerslev Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Detaljer

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat anvendes i forbindelse med eksport via webservicen wsieksport (ws17). WSDL definitionen for wsieksport rummer den formelle definition i

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Hotel med gæster Programmér metoden stayingforatleast. Metoden skal returnere alle de gæster, der bliver boende i mindst d dage. Udvid Guest-klassen med de nødvendige get-metoder.

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

API-søk. Innholdsfortegnelse. Kort beskrivelse. Parametere:

API-søk. Innholdsfortegnelse. Kort beskrivelse. Parametere: API-søk Innholdsfortegnelse Kort beskrivelse Parametere: sokeverdi depotinstitusjonidliste treffperside digitalisert arkivniva side Sortering enhetstypeidliste samfunnsektorid landkode fylkenr kommunenr

Detaljer

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan GraphQL Hva, hvorfor, hvordan Dag Olav Prestegarden BouvetOne Nord, 4. mai 2017 Ikke dette Eller dette Men dette Noen problemer med web-apier i dag GraphQL som løsning Features ved GraphQL Agenda Skjemadefinisjon

Detaljer

Nyheder MapBasic

Nyheder MapBasic Nyheder MapBasic 11.0 11.5 Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Maj 2012 Agenda Nyheder i MapBasic 11.0 MapBasic 11.0.x MapBasic 11.5 Spørgsmål Nyheder i MapBasic 11.0 11.0 MapBasic 11.0: Listevindue

Detaljer

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning Regin til DKABM Dato : 2007-05-04 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabel sammenligner de fire forskellige produkter i -familien: Det grundlæggende Platform samarbejdsbaseret Windows og Mac-computere Se computerkrav i Produktbemærkninger

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet

En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet API- dokumentasjon En beskrivelse av API for innhenting av informasjon fra registeret for sentralt godkjente foretak Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Side: 2 av 7 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 5.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister UDTRÆKSBESKRIVELSE CPR's vejregister Denne kopi af vejregistret er udarbejdet specielt i forbindelse med kommunesammenlægningen, men indeholder de kommuner og veje der vil være gældende pr. 1. januar 2007.

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Skov med hjorte (stag = hjort) Programmér metoden ofspecies. Metoden skal returnere en hjort af arten species. Hvis der ikke findes en sådan hjort returneres null. Udvid

Detaljer

Interface to building application

Interface to building application GeoIntegrasjon Interface to building application GeoIntegrasjon Standardized electronic interaction for geo-related administrative procedures between case, archives, maps, technical systems, land register

Detaljer

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport Betjeningsvejledning SMS 8500 V5 - SMS 8500 V5 - Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 import java.util.*; public class A { private ArrayList list; 3 import

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Version

Indholdsfortegnelse. Version Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Ansat... 5 Min læringshistorik... 5 Mine tilmeldinger... 6 Leder... 7 Ansattes læringshistorik... 7 Mit teams tilmeldinger... 9 Underviser... 10 Evalueringsrapport...

Detaljer

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio)

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Dato: 2015-03-09 Revidert: 2015-03-31 I Electronic Portfolio Editor kan du oppdatere informasjon om portfolioen, lenking, beholdning, noter osv. Trinn 1 Søk

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter.

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Min læringshistorik Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Leder Leder Underviser Mine tilmeldinger Ansattes læringshistorik Mit teams tilmeldinger Evalueringsskema Denne rapport viser dine

Detaljer

Implementering av caching ved hjelp av Spring. Christian Vestøl 27.04.06

Implementering av caching ved hjelp av Spring. Christian Vestøl 27.04.06 Implementering av caching ved hjelp av Spring Christian Vestøl 27.04.06 Agenda Kort introduksjon til Spring med Spring Praktiske eksempler Forskjellige rammeverk for caching April 2006 2 Kort om Spring

Detaljer

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19

Prosedyrer. Lars Vidar Magnusson. October 26, Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS October 26, / 19 Prosedyrer Lars Vidar Magnusson October 26, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 26, 2011 1 / 19 Repetisjon om triggere og prosedyrer Triggere og prosedyrer ligner på hverandre

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Oppsummering - Kurset (10/11-2015)

Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Oppsummering - Kurset (10/11-2015) Grunnleggende HTML... 1 Basic JavaScript... 2 Variabler:... 3 Operatorer:... 4 Klikkhendelser... 5 Kontrollstrukturer... 5 Valgsetninger... 5 Betingelser/påstander...

Detaljer

Diverse eksamensgaver

Diverse eksamensgaver Diverse eksamensgaver Noen har fått den idé å lage et språk hvor klasser kan ha noe tilsvarende byvalue-result -parametere. Klasser har ingen konstruktører, og by-value-result parametere spesifiseres som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamensdag: 15. desember 2010 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 8 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: INF2220

Detaljer

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007.

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007. Object interaction Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007 1 Innhold Til nå: Hva objekter er og hvordan de implementeres I klassedefinisjonene: klassevariable (fields), konstruktører

Detaljer

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Gruppe prosjekt del 3 INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Del 1 Forholdet mellom HTML, JavaScript og MongoDB HTML, er et markeringsspråk for hypertekst. HTML benyttes for å strukturere

Detaljer

Vedlegg B: Produktdokumentasjon

Vedlegg B: Produktdokumentasjon Vedlegg B: Produktdokumentasjon 1.1 Logge inn Det første som møter brukeren når brukeren kommer til siden for første gang er en innloggingsmeny slik som den nedenfor. Her vil brukeren bli bedt om å logge

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document Revision Log Date Version Change Reference Author 08-12-2014 1.0 Initial document. Amit Kumar 09-12-2014 1.01 Incorporated comments of Leikny

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner

Oppgaver Oppgave a: Sett opp mulige relasjoner Løsningsforslag til øving 4: Relasjonsmodellen Kjell Toft Hansen 18.09.2008 Opphavsrett: Forfatter og AITeL Lærestoffet er utviklet for faget LO151D Informatikk 1: databaser Oppgaver Oppgave a: Sett opp

Detaljer

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003

INF1000 HashMap. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 INF1000 HashMap Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 2. november 2003 Dette dokumentet skal tas med en klype salt og forfatteren sier fra seg alt ansvar. Dere bør ikke bruke definisjonene i dette dokumentet

Detaljer

Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF Kompilatorteknikk Våren 2015

Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF Kompilatorteknikk Våren 2015 Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF5110 - Kompilatorteknikk Våren 2015 Her beskrives syntaksen og den statiske semantikken (hva som skal sjekkes av kompilatoren) til språket Compila15. Den

Detaljer

Introduksjon til objektorientert programmering

Introduksjon til objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering Samt litt mer om strenger og variable INF1000, uke6 Ragnhild Kobro Runde Grunnkurs i objektorientert programmering Strategi: Splitt og hersk Metoder kan brukes

Detaljer

Databaser: Relasjonsmodellen, del I

Databaser: Relasjonsmodellen, del I LC238D http://www.aitel.hist.no/fag/_dmdb/ Databaser: Relasjonsmodellen, del I En relasjon er en matematisk mengde side 2 Egenskaper ved relasjoner side 3 Entitetsintegritet side 4-5 Referanseintegritet

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 4.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante effekter, som har en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingen

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Dagens tema: Sjekking

Dagens tema: Sjekking Dagens tema Dagens tema: Sjekking Navnebinding (obligatorisk oppgave 3) Biblioteket Logging Riktig bruk av navn (frivillig) Typesjekking (frivillig) Hele prosjektet Strukturen til kompilatoren vår f.pas

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 11. juni 2004 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 8

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012 INF1010 - Notater Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 10. juni 2012 1 Tilgangsnivåer 2 CompareTo Modifier Class Package Subclass World public Y Y Y Y protected Y Y Y N no modifier Y Y N N

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

3 Filstruktur. Slik ser filstrukturen til applikasjonen ut når den er lagt ut på server eller når den er deployet.

3 Filstruktur. Slik ser filstrukturen til applikasjonen ut når den er lagt ut på server eller når den er deployet. Driftsmanual - BAKE 1 Innledning Denne applikasjonen er skrevet i Spring framework og kjører på tomcat 7, og er avhengig av å ha kontakt med REST-tjenesten til produksjonsdatabasen. Det er lagt inn en

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

Vedlegg 5 Bilag Vedlegg 2. Bruk av EKWebService. Notat

Vedlegg 5 Bilag Vedlegg 2. Bruk av EKWebService. Notat Vedlegg 5 Bilag Vedlegg 2 Bruk av EKWebService Notat Funksjoner... 2 GetTreeData... 2 GetSearchData... 2 GetNoteData... 2 GetDocumentData... 2 Utføre kall mot webservice... 3 Bruk av valgfrie parameter...

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Brukerveiledning for ArkN4

Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledningen er delt inn i 3 deler: 1. Konfigurasjon av ArkN4 2. Kjøre ArkN4 3. Opprette ny database Eksemplene i dette kapitlet viser hvordan man velger de forskjellige

Detaljer

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Repetisjon av løkker og funksjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Gjennomgang av Øving 3 Repetisjon 2 Praktisk info Prosjekter i PyCharm må startes med

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

SPARQL. Daniel Reinholdt. Trondheim Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim / 17

SPARQL. Daniel Reinholdt. Trondheim Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim / 17 SPARQL Daniel Reinholdt Trondheim 30.09.16 Daniel Reinholdt (NTNU) SPARQL Trondheim 30.09.16 1 / 17 Oversikt 1 SPARQL Hva er SPARQL? Fordeler med et språk som SPARQL 2 Grunnleggende informasjon Joseki

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange relation A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 public class A { private ArrayList list; 3 public class A

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DNS-tjener Oppgave a: Klientmaskinens primære DNS suffiks. Windows maskiner i et DNS-domene har ett primært DNS suffiks som angir hvilket DNSdomene maskinen tilhører.

Detaljer

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 5 Python (TDT4110) Repetisjon av løkker og funksjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Gjennomgang av Øving 3 Repetisjon 2 Praktisk info Prosjekter i PyCharm må startes med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF5110 Eksamensdag : Tirsdag 5. juni 2007 Tid for eksamen : 14.30-17.30 Oppgavesettet er på : 6 sider (pluss vedlegg) Vedlegg

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Figur y. Eksempel 3 Forskriften. Grafen for en funktion f : D R. Niveaukurven(konturlinjen) af kote k for en funktion. Figur

Figur y. Eksempel 3 Forskriften. Grafen for en funktion f : D R. Niveaukurven(konturlinjen) af kote k for en funktion. Figur Oversigt [S] 9.6,.,.2, App. H. En generel funktion [S] 9.6 Functions and surfaces Nøgleord og begreber Funktioner af flere variable Grafen og niveaukurver Grænseovergange og grænseværdier Kontinuitet i

Detaljer

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse

Produktinfo WebService. integrasjonsbeskrivelse Produktinfo WebService integrasjonsbeskrivelse Innhold PRODUKTINFO WEBSERVICE 1 INTEGRASJONSBESKRIVELSE 1 DOKUMENTINFORMASJON 3 1. ARKITEKTUR OG TEKNOLOGI 4 1.1. ARKITEKTUR OG DATAFLYT 4 1.2. TEKNOLOGI

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Til Jernbaneverket Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Revision 1.0 Dato 07-06-2013

Detaljer

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Gjelder for: SMS Gateway Standard SMS Gateway Proff SMS Gateway PSK Utviklingsmanual v.2.20 05.09.2016 Side 1 av 9 Produktbeskrivelse

Detaljer

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION

LIBRARIES SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION 2004-2-07-08:57:37 frtgr00lib Konsern - Anlegg - INN Page SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION File: "frtgr00lib" Date: "2004-2-07-08:57:37.9" Options: DocPostScript DocAlignToPage DocProgram DocStructSequence

Detaljer

INF1000 Metoder. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004

INF1000 Metoder. Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004 INF1000 Metoder Marit Nybakken marnybak@ifi.uio.no 16. februar 2004 Motivasjon Når man begynner å skrive store programmer, vil man fort oppleve at programmene blir uoversiktlige. Det blir vanskeligere

Detaljer

INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster

INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset Rep: Metoder Java-programmene så langt

Detaljer

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println(" - " + navn + " : " + krop);

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println( -  + navn +  :  + krop); Serveren import java.util.*; /* * Created on 23-08-2006 * @author rling public class Aktivitet implements Global Object[] boff; String[] buff; //ArrayList aktiviteter; //ArrayList egenskaber; Model model;

Detaljer

Rep: Metoder. INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster. Rep: Metoder. 3 typer variable: Klassevariable. Java-programmene så langt i kurset:

Rep: Metoder. INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster. Rep: Metoder. 3 typer variable: Klassevariable. Java-programmene så langt i kurset: INF1000 (Uke 6) Mer om metoder, tekster Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Rep: Metoder Java-programmene så langt i kurset: består av en enkelt klasse i klassen kan

Detaljer