Litt informasjon. Fukt kan føre til helseplager! Større avgassinger fra materialer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt informasjon. Fukt kan føre til helseplager! Større avgassinger fra materialer"

Transkript

1 Litt informasjon Fukt kan føre til helseplager! - Mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg har en langt høyere risiko enn andre for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre liknende helseplager. Dette sier overlege Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet på Gjøvik. Det medesinske fakultet i Trondhem, NTNU har skrevet en rapport Fuktige Bygninger Gir Helseplager, rapporten er fra 11 oktober Det finnes også andre nasjonale og internasjonale rapporter/tidsskrifter som beskriver og dokumenterer ovennevnte. - Fra fukt- og råteskader avspaltes det mange skadelige kjemikalier. Disse både lukter vondt og virker luftveisirriterende. Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av midd, mugg og bakterier. Dette er uheldig både for friske mennesker og for folk med astma- og allergiplager. Dette er på ingen måte noen ny oppdagelse. Allerede i Tredje Mosebok fantes det advarsler mot helsemessige konsekvenser av fuktskader. Her var det også detaljerte beskrivelser av hvordan boligen kunne saneres med henblikk på fukt. Senere er fuktproblemet blitt tatt opp i mange offentlige utredninger, blant annet i den norske Sundhedsloven fra 1860 og i sunnhetsberetninger fra 1890-tallet. Større avgassinger fra materialer - Hvorfor har fuktproblemene igjen fått en slik aktualitet? - Dette skyldes mange forhold. En årsak kan være at vi i løpet av de siste tyve årene har fått mye tettere hus, hus med mye mer fuktighet innendørs. Når det i tillegg luftes dårlig, blir luftskiftet innendørs dårlig, noe som fører til økt fuktighet. I dag skal byggeprossesen dessuten gå så mye raskere enn tidligere. Ofte blir ikke betongen tilstrekkelig vannet (hydratisert), herdet og tørket, noe som er nødvendig for å oppnå et godt inneklima. Når den fuktige betongen deretter bygges inn bak diffusjonstette overflater, er dette svært uheldig for inneklimaet. En annen ting som også må nevnes, er mangelfullt renhold i byggeperioden. Mange er heller ikke nøye nok med å beskytte materialene mot fukt, og dette resulterer i ferske, uherdede og fuktige byggematerialer. - Hva er det som skjer når materialer utsettes for fukt? - Det blir en økt avspalting av formaldehyd og andre kjemiske stoffer fra disse materialene. Dette er stoffer som igjen kan påføre oss mennesker en del helseproblemer. Det mange nemlig ikke vet, er at en god del byggematerialer ikke tåler vann. Blir de fuktige, avspalter de en del skadelige stoffer. Selv vanlig gulvlim kan bli helt ødelagt hvis det legges på fuktig, alkalisk

2 betong. Linoleum og mineralull, som er vanlige materialer i moderne bygg, kan avspalte aldehyder hvis de blir utsatt for fuktighet. Når det gjelder vinylbelegg, inneholder dette et mykningsstoff som ofte avspalter et illeluktende stoff (2-etylheksanol) når det legges på fuktig betong. Et annet eksempel er flytesparkel, som faktisk kan avgi ammoniakk når det brukes på fuktige flater. - Når er problemene størst? - Det er spesielt i den første tiden etter at bygget er innflyttet. Etter en tid er vår erfaring at avgassingene avtar. - Hvilke helsemessige konsekvenser har fukt for oss mennesker? - Økt luftfuktighet innendørs kan blant annet medføre en økt risiko for luftveislidelser, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Dersom man prøver å gjøre rent der det er synlige fuktskader, utbedrer eller river bort slike materialer kan det spres høye konsentrasjoner av biologisk støv som kan gi andre plager. Et eksempel på dette er "toksisk febersyndrom", en influensalignende lidelse med frysninger, hodepine, nesetetthet og sår hals. Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt. - Hva gjør man hvis man først er blitt rammet av fuktproblemer? Hjelper det for eksempel å tørke ut fukt- og råteskadene? - Nei, det bør man ikke gjøre. Hvis man prøver å tørke ut fuktigheten, kan man gjøre vondt verre. Har man først fått fuktskader, skal skadde materialer som regel alltid fjernes og erstattes med tørre og uskadde materialer. Det mange ikke vet er at fuktskader som tørkes ut, faktisk kan medføre betydelig større plager og en økt helserisiko i forhold til en våt fuktskade. Hvis de soppartene som finnes i fuktskaden slipper opp for fuktighet eller annen næring, kan de nemlig komme til å endre stoffskiftet. Da dannes det lett illeluktende, irriterende og giftige gasser, såkalt M-VOC som kan trenge gjennom tak-, vegg- og gulvkonstruksjonene. Disse gassene kan senere gi opphav til ubehagelig lukt og en rekke helseplager. Også fuktighet som kommer inn i ventilasjonsanlegget kan medføre forurensninger innendørs. Derfor er det viktig med nøye vedlikehold av slike ventilasjonsanlegg. Fukt i kjellerrom er spesielt et problem for hus som er bygget før Fukten gjør nemlig at muggsopp vokser i veggen og gulvet, og disse soppene sender ut sporer og MVOC/gasser i rommet. Disse sporene er spesielt farlige for barn, fordi de ikke har det samme imunsystemet som voksne. En kjeller er vanligvis ikke egnet til å bo i fordi den er mer fuktig enn andre deler av boligen. Dermed oppstår det ofte muggsopp, noe som kan fremkalle astmatiske og allergiske reaksjoner. Dette er spesielt farlig for barn, da de er mer mottakelige overfor slike sykdommer. Den mikrobiologiske aktivitet er normalt ikke synlig. Det må brukes spesialutstyr til å hente inn prøver for analyse. Gjennom analyse får man greie på tilstanden for de områder det er tatt prøver fra, og heretter vil tiltak kunne settes i verk. Årsaker til fuktproblemer må identifiseres og utbedres. Fuktskadede elementer må fjernes eller så 2

3 må man vaske kjemisk der fjerning av tekniske grunner ikke er praktisk mulig. Omfattende mugg- og råteskader må fjernes på en slik måte at sporer og andre mikrobiologiske produkter ikke spres under saneringsprosessen. Sanering av muggsopp krever spesielt verneutstyr. Man kan sammenlikne sanering av muggsopp med sanering av ASBEST. Økt midd- og muggsoppvekst - Økt fuktighet fører ikke bare til økt avgassing. Like viktig er den oppblomstringen av husstøvmidd og muggsopper som skjer på steder med mye fuktighet. Økt fukt fører gjerne til økt biologisk aktivitet, dvs. oppblomstring av insekter og mikroorganismer. Et eksempel på dette er husstøvmidden, et bitte lite dyr som ofte finnes på mørke, varme og fuktige steder. Husstøvmidden trives særlig godt i madrasser, i sengetøy, i stoppede møbler og i teppegulv, der den livnærer seg av hudavflassinger fra oss mennesker. Er innemiljøet først angrepet av husstøvmidd, er risikoen for å utvikle allergi og astma ganske stor, sier Bakke. - Mange undersøkelser viser at husstøvmidd forekommer langt hyppigere i støvet i hus som er fuktige og fuktskadet enn i hus med fuktighet godt under 40 % i vintersesongen. Allergikere som reagerer på denne midden kan få alt fra rennende nese og øyne, eksem-plager til astmaanfall. Husstøvmidd-allergi er faktisk den hyppigst forekommende innendørsallergien som er årsak til allergisk astma i hele Europa. Muggsopp og bakterier finner vi først og fremst på forskjellige organiske materialer som løv, matvarer og bygningsmaterialer når det blir tilstrekkelig fuktig. De trives best på mørke, fuktige steder; særlig i boder, kjellere, krypkjellere, i gulv og veggkonstruksjoner, på bad og i kjøkkenskap. - Hva skal man gjøre for å unngå fukt og husstøvmidd? - Du bør først og fremst sørge for god ventilasjon av boligen. Dernest bør du holde en moderat innetemperatur (helst under 22 C) og en lav luftfuktighet. Unngå likeså kondenspunkter i huset. Soverommet er særlig viktig. Unngå for all del teppegulv, og luft sengetøyet hyppig. Vær særlig oppmerksom på fuktkilder i huset som bad, badstu, dusj, kjøkken, vaskemaskin og tørketrommel. Det er viktig å få fuktigheten ut av huset uten at den samler seg opp eller kondenseres på utsatte steder. Sørg også for regelmessig renhold. Også eventuelle klimainstallasjoner må etterses, rengjøres og vedlikeholdes. Det skal ikke forekomme oppsamling av insektrester eller annen forurensning som kan spres med ventilasjonsluften og dernest forringe innemiljøet. "Tørr luft" - Ofte får man inntrykk av at det ikke er fukt, men tvertimot tørr luft som er det største problemet for mange mennesker? 3

4 - Ja, det er riktig. Man hører ofte folk klage over tørr luft, spesielt på arbeidsplasser eller andre steder med mye kontorutstyr. Men mange studier har faktisk vist at fornemmelsen av "tørr luft" ikke har noen sammenheng med den objektive luftfuktigheten. Følelsen av "tørr luft" kan i stedet skyldes at slimhinnene er irriterte på grunn av luftforurensninger innendørs. Fornemmelsen av "tørr" luft er i dag det mest utbredte inneklimasymptomet i yrkesbygg hvor det er inneklimaproblemer. Men mange opplever det også slik i bolighus med dårlig luft og med mye støv. Alle typer av luftforurensning som irriterer huden vår og de øvre luftveiene kan faktisk medføre at inneluften føles tørr. - Jeg har hørt at høy luftfuktighet kan være en fordel for enkelte personer, for eksempel mennesker med astma og andre luftveisproblemer. Er dette tilfelle? - Under et astmaanfall er det viktig å kunne puste inn kjølig og fuktig luft. Men dette bør bare gjøres gjennom er forstøverapparat. Det er nemlig svært uheldig for allergikere å utsette seg for de negative effektene som et fuktig hjemmemiljø representerer. - Er det noe man kan gjøre for å hindre at luften føles så tørr? - Ja. Ved å sikre en god luftkvalitet og et godt renhold kan du unngå at luften føles tørr. Det er også viktig at du samtidig senker innetemperaturen. Når innetemperaturen blir lavere, vil luften vanligvis oppleves som mindre tørr enn når temperaturen innendørs er høy. - Hvor høy bør luftfuktigheten være, ut fra et rent helsemessig standpunkt? - Min vurdering er at det er en fordel om luftfuktigheten holdes lavere enn 35 % i lengre perioder gjennom fyringssesongen. Dette kan forebygge kondens i bygningskonstruksjonen og gi vanskelige livsbetingelser for husstøvmidden. Helseplager på grunn av dårlig inneklima: 1. Allergi og annen overfølsomhet. I luftveiene deler vi dette inn i tre hovedgrupper: allergi, uspesifikk hypereaktivitet og spesifikk kjemisk overfølsomhet. Pasienter med en slik overfølsomhet kan fungere som levende "røykvarslere" overfor forurensninger som vi andre ikke legger nok merke til. 2. "Inneklimasymptomer". Dette kan være irritasjonssymptomer fra hud og slimhinner i øynene og luftveiene, tørrhet i hud, hår og slimhinner samt allmennsymptomer som unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, hodepine og uvelbefinnende. Kreftsykdommer i luftveiene og andre steder kan også skyldes uheldig inneklima. Viktigst er tobakksrøyk og radon, meget sjelden asbest. Helseplager som kan skyldes dårlig inneklima: Alveolitt, lungebetennelse, astma, hyppige luftveisinfeksjoner, bronkitt (akutt og kronisk), eksem og elveblest, feber, hoste (akutt og klinisk), "høysnue", allergisk og ikke-allergisk snue, tett nese, tørr hud, utslett og øyekatarr. 4

5 Subjektive (opplevde) symptomer: Grettenhet, hodepine, irritabilitet, kløe i hud, hals, nese og øyne, konsentrasjonsproblemer, kvalme, leddsmerter, muskelsmerter, nervøsitet, slapphet, svie i øyne, tretthet, tørre slimhinner, tørste, uopplagthet og urofølelse. NB: Det er viktig å være klar over at disse symptomene kan skyldes innemiljøet, men at de ikke nødvendigvis behøver å gjøre det. Plagene kan likeså godt skyldes andre forhold, slik som virus, bakterier eller stressplager. Slik unngår du at det oppstår fuktighet: Unngå flate hustak. De lekker før eller senere. Vær kritisk til takvinduer som kan øke risikoen for lekkasjer. Ta godt vare på bygget og byggematerialene gjennom hele byggeprosessen, slik at det ikke blir bygget fuktighet og unødig forurensning inn i bygget. Betongkonstruksjoner bør vannes i en måned for å normalisere ph og unngå innebygging av alkaliske miljø. Dette kan senere skape problemer i kombinasjon med fuktighet og andre materialer. Vær oppmerksom på at betong og enkelte andre byggematerialer trenger en viss tid for å herde og tørke tilstrekkelig. For betongkonstruksjoner er det særlig viktig å kreve fuktmålinger før de bygges inn bak diffusjonstette overflater. Vær nøye med å isolere forskriftsmessig. Det må ikke være huller/gliper i isoleringen (kuldebroer), som gir kalde områder hvor det dannes kondens og dermed muggsopp. Kaldtvannsrør skal være godt isolerte. Det bør være et fuktighetsstansende lag på den varmeste siden av isoleringen, dvs. inn imot rommet. Nøyaktig utførelse av det fuktsperrende sjikt er viktig. Våtrom og tak er særlig utsatt ved lekkasjer i fuktsperren. Dersom man har hus uten fuktsperre, er det viktig å sikre seg mot kondens i takkonstruksjonen. Mange hus blir etterisolert. Hvis dette gjøres feil, kan man få dårligere forhold enn før isoleringen. Dersom et eldre hus tettes uten at det samtidig sørges for bedre ventilasjon, vil det bli stigende fuktighet og fuktproblemer. Det er bare utlufting som hjelper. Nye hus, og særlig hus av betong, skal luftes grundig det første året for at byggefuktigheten skal bli borte. Kjellere skal både være varme- og fuktighetsisolerte og holdes tørre. Terrenget langs kjellerens vegger bør ha fall bort fra bygget, slik at overflatevann dreneres bort. Nedløpsrørene bør ledes direkte til kloakksystemet. Like viktig er det at dreneringsrør langs huset skal kunne dreneres og gjennomskylles. Bruk drenerende masser/pukk på utsiden av grunnmuren. Grunnmuren må fuktsikres, anbefaler 2 sjikts tetting. Dersom det ikke velges kjeller, bør det i det minste være en krypkjeller. Andre konstruksjoner gir større risiko for fuktighetsproblemer. Krypkjellere må være tørre og ha god utlufting for å unngå fuktproblemer og muggdannelse. Unngå å bruke luftfuktere innendørs. Luftfuktere kan nemlig føre til oppvekst av mugg og bakterier. 5

6 Hva sier forskriftene? Fukt og råteskader skal ikke forekomme. Synlig muggvekst og mugglukt skal ikke forekomme (noen norm er ikke fastsatt). Byggforskriftene ( 8-37, 1997): "Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing." Helsetilsynets retningslinjer: "Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig" (Statens helsetilsyn IK og IK-2489). Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 19: "Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer". (Sosialdepartementet I-0848B). Vi tør å påstå at vi er raskest på plass hvis skaden eller uhellet er ute da vi har også har helikoptertransport som er landsdekkende. Ring Takstmann,Taksøkonom, Takst. Ing. Erik Møller Tlf eller fax:

7 Vårt firma utfører: Besiktigelse ved/kjøp/salg av eiendom tilstandsrapporterskade/skjønn- skadetakst- byggekontroll- kontraktsinngåelser. Kontroll av innemiljø: Luft- fukt- mugg- sopp- bakterier. Spesialfelt: Rådgivende konsulent innen eierskifte, byggetvist, byggesak og byggekonflikt. Sakkyndig meddommer i byggesaker. Takstmann, Takstøkonom og Takst. Ing.Erik Møller har spesialkompetanse på fukt, mugg,mikrobiologisk vekst, råte, bakterier og inneklima, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt firma og våre samarbeidspartnere har spiss og spesialutdannelse på fukt og muggsopproblemer/ inneklima som er landsdekkende Foruten å være godkjent uavhengig takstmann i Norge,er Erik Møller godkjent eiendomsmegler og takstmann i Spania. Vi formidler salg og utleie av eiendom i Spania Vi holder kurs på Kurs og Kompetansesenteret på Skolmar i Sandefjord.Våre kursdeltakere er folk fra privat og offentlig sektor, så som: Fuktteknikere, renholdsbransjen, saneringsfolk, byggmestere, eiendomsbisittere, ingeniører, advokater etc. Med vennlig hilsen Takst & Bolighjelp 7

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning 39 Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning Sammendrag Årsaker til fukt i hus Lekkasjer fra røranlegg, tak, vinduer eller grunn Fuktighet bygget inn i huset Høy fuktproduksjon i forhold til ventilasjon

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI

INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI INNEKLIMA ASTMA LUFTVEISALLERGI Råd om tiltak Nasjonalt folkehelseinstitutt Sosial- og helsedirektoratet 2005 INNHOLD KAN INNEKLIMAET GI LUFTVEISALLERGI OG ASTMA? LES MER OM BETYDNINGEN AV: Passiv røyking

Detaljer

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no IKA Kongsberg IKS v/ Vibeke Hammerhaug Frogs vei 48 611 KONGSBERG Dato: 28. mai 2015 Vår ref: 201505106

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn g o d e r å d o m Å forebygge og utbedre fuktskader i boligen En prøve med Mycotape viser at muggsoppen Stachybotrys chartarum vokser på gipsplate som er vannskadet.

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

gode yrkesliv i byggebransjen

gode yrkesliv i byggebransjen Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2011 ISBN 978-8291232-81-2 Forord Dette læreheftet er en

Detaljer

RAPPORT. Utarbeidet av:

RAPPORT. Utarbeidet av: RAPPORT Vurdering av noen viktige helse- og trivselsmessige forhold ved sammenlikning av de vinter-klimatiske forhold i Norge og i Tauro, Mogan kommune på Grand Canaria. Utarbeidet av: Kjell Aas Professor

Detaljer

Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring

Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring Byggforskserien Byggforvaltning 720.082 Sending 1 2007 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet handler om angrep av råte- og fargeskadesopp i bygningskonstruksjoner.

Detaljer

Vår ref. 200802920-27 MEBO

Vår ref. 200802920-27 MEBO BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 Telefaks 55 56 74 40 barnehage.skole bergen.lcommune.no www.bergen.kommune.no Arbeidstilsynet

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader

Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader TR F7162 - Fortrolig Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012? Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen

gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i restaurant- og matfagbransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2010 ISBN 978-82-91232-79-9

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole.

Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole. - 1 - Forord Denne masteroppgaven ble gjennomført ved Norges idrettshøgskole. Kroppsøving blant elever med astma i ungdomsskolen er i denne oppgaven omtalt på bakgrunn av et bredt teoretisk grunnlag. Hensikten

Detaljer

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima og helse? Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer