Rapport. Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 60/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 60/2015"

Transkript

1 Rapport 0/0 Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson Reisevaner i Vestfoldbyen 0/

2

3 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Forord Reisevaneundersøkelsen 0/ (RVU 0/) ble gjennomført fra august 0 til september 0. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønstre. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål. Hoveddelen av RVU 0/ er finansiert av Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Statens vegvesen Region sør, Buskerud fylkeskommune, kommunene Ringerike og Hole, Buskerudby-samarbeidet, Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vært med på å bestille og finansiere tilleggsutvalg for kommunene som inngår i byregionene i Region sør: Buskerudbyen, Ringeriksregionen, Vestfoldbyen, Grenland, Arendalsregionen og Kristiansandsregionen. I denne rapporten presenteres resultater fra tilleggsutvalget i Vestfoldbyen. I tillegg til denne rapporten er det laget tilsvarende rapporter for hver av de andre byregionene i Region sør, samt en egen rapport med resultater for hele Region sør, med hensikt å sammenligne de seks byområdene som inngår i regionen. Rapportene er bestilt og finansiert av Samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region sør. Maria Broomé Rustad og Kristina Ellwood har vært kontaktpersoner hos Statens vegvesen Region sør, og Trine Flagstad har vært kontaktperson hos Vestfold fylkeskommune. Fra Urbanet Analyse har Ingunn Ellis vært prosjektleder. Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson har vært prosjektmedarbeidere. Gunnar Berglund i Asplan Viak har laget alle kart. Katrine Kjørstad har vært kvalitetssikrer. Oslo,. august 0 Katrine Kjørstad Bård Norheim Urbanet Analyse rapport 0/0

4

5 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Innhold Sammendrag... i Tilgang til transportressurser... i Reiseomfang og transportmiddelbruk... ii Reiseformål... iv Innledning.... Bakgrunn.... Temaer som inngår i RVU-undersøkelsen.... Hva er en reise?.... Geografisk avgrensning... Gjennomføring og metode.... Intervjuopplegg.... Svarprosent.... Frafall og vekting.... Stedfesting.... Feilmarginer.... Bivariate vs. isolerte sammenhenger... Tilgang til transportressurser.... Førerkort og tilgang til bil.... Parkeringsforhold ved bolig og arbeidssted.... Tilgang til kollektivtransport Tilgang til sykkel og MC/moped... Reiseomfang og reisemønster Reiseomfang på daglige reiser Når foregår reisene?.... Hvor går reisene?... Transportmiddelbruk.... Transportmiddelfordeling.... Reiselengde og tidsbruk.... Reisetidspunkt fordelt etter transportmiddel.... Transportmiddelfordeling etter målpunkt for reisen... Reiseformål og transportmiddelbruk.... Oversikt over reiseformål.... Arbeidsreiser.... Skolereiser.... Tjenestereiser.... Handle- og servicereiser.... Følge- og omsorgsreiser.... Besøksreiser.... Øvrige fritidsreiser... Referanseliste... Urbanet Analyse rapport 0/0

6 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

7 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Sammendrag Reisevaneundersøkelsen 0/ (RVU 0/) ble gjennomført fra august 0 til september 0, og er den syvende i rekken. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønstre. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål. Som i 00 og 00 er det trukket et omfattende tilleggsutvalg fra byregionene i Region sør, noe som gir grunnlag for å kartlegge reisevaner på et lavere geografisk nivå. I denne rapporten beskrives reisevaner og tilgangen til transportressurser til befolkningen i Vestfoldbyen, dvs. kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme. Tilgang til transportressurser Befolkningens tilgang til bil har økt I 0/ har % av den voksne befolkningen i Vestfoldbyen førerkort for bil, mot % i 00. % bor i en husholdning med tilgang til minst en bil. Fra 00 til 0/ har både andelen med førerkort og andelen som bor i en husstand med tilgang til minst en bil økt noe. Hver husholdning har tilgang til, biler i snitt. Det er en lavere andel med førerkort og tilgang til bil i sentrumsnære områder enn i områder utenfor sentrum. For eksempel bor % av befolkningen i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy i en husholdning uten tilgang til bil, mot % i Tønsberg utenfor sentrum. Et flertall har tilgang gratis parkering hos arbeidsgiver 0 % av de yrkesaktive i Vestfoldbyen har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver. Hvor arbeidsplassen er lokalisert har stor betydning for om man har gratis tilgang til parkering eller ikke. 0 % av de som har arbeidsplass i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver, mot % i Tønsberg utenfor sentrum. Andelen med god tilgang til kollektivtransport har økt Tilgang til kollektivtransport er en funksjon av avstand til holdeplass og avgangsfrekvens. % av befolkningen i Vestfoldbyen bor under 00 meter fra en holdeplass for kollektivtransport hvor det går minst fire avganger i timen. % har et kollektivtilbud som går minst fire ganger i timen. Tilgangen til kollektivtransport er en god del bedre i Horten sentrum og i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy enn andre steder i Vestfoldbyen. Urbanet Analyse rapport 0/0 i

8 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Reiseomfang og transportmiddelbruk Vi reiser lenger per dag enn tidligere Hver person i Vestfoldbyen foretar, reiser per dag i snitt. En gjennomsnittsreise er, kilometer lang og varer i minutter. Dette er en økning i både reiselengde og tid fra tidligere år. I 00 var gjennomsnittsreisen på, kilometer og varte i 0 minutter og i 00 var gjennomsnittsreisen på, kilometer og varte i minutter. Fordi gjennomsnittlig reiselengde øker, reiser hver person lenger per dag i 0/ enn tidligere. Hver person i Vestfoldbyen reiser til sammen kilometer per dag i snitt, en økning på hele kilometer fra 00. Høyere bilandel i 0/ enn i 00 Fra 00 til 0/ økte bilførerandelen fra % til 0 % mens bilpassasjerandelen gikk ned fra % til %. Til sammen utgjør bilreisene % av alle de daglige reisene. % av reisene til befolkningen i Vestfoldbyen er gangturer, % er sykkelturer og % er kollektivreiser. Lavere bilandel i sentrumsområder enn i resten av kommunen I de fleste kommunene er det lavere bilandel og høyere andel miljøvennlige transportmidler i sentrum av kommunen enn i kommunen for øvrig. For eksempel er bilførerandelen i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy på %, mot % i Tønsberg utenfor sentrum. Kollektivandelen er imidlertid ofte høyere i områdene utenfor sentrum. For eksempel er kollektivandelen i Holmestrand utenfor sentrum på % mot % blant bosatte i sentrum. Bilreiser utgjør nesten 0 % av transportarbeidet Selv om gangturene er mange, er de også korte. Gangturer utgjør derfor kun % av det daglige transportarbeidet målt i kilometer. Kollektivreisene er relativt lange i Vestfoldbyen, og selv om kollektivandelen av antall reiser er relativt lav ( %), utgjør kollektivreisene % av transportarbeidet målt i kilometer. Bilførerreiser utgjør % av transportarbeidet og bilpassasjerreiser utgjør %. ii Urbanet Analyse rapport 0/0

9 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 0 Horten 0/ Horten 00 Horten Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum Prosent Til fots Sykkel Kollektiv-transport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur S: Transportmiddelfordeling på daglige reiser. RVU 00-0/ Urbanet Analyse rapport 0/0 iii

10 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Reiseformål av reiser er en handle-/servicereise Handle- og servicereiser utgjør den største andelen av de daglige reisene, med %. % av reisene er arbeidsreiser, % er følge- og omsorgsreiser, % er besøksreiser og % av reisene er øvrige fritidsreiser. av følge- og omsorgsreiser gjennomføres med bil % av alle følge- og omsorgsreisene i Vestfoldbyen foregår med bil som fører. Et stort flertall av arbeidsreisene, tjenestereisene, handle-/servicereisene og besøksreisene foregår også med bil. % av skolereisene gjennomføres som bilfører, mens % gjennomføres med kollektivtransport. % foregår til fots og % med sykkel. % av fritidsreisene er til fots. Arbeid Skole Tjeneste Handel/service Følge/omsorg 0 Besøk Øvrig fritid Gange Sykkel Kollektivtransport Bilfører Bilpassasjer Annet Figur S: Transportmiddelfordeling fordelt etter reiseformål. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/ iv Urbanet Analyse rapport 0/0

11 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Innledning. Bakgrunn Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 0/ (RVU 0/) er den sjuende reisevaneundersøkelsen som er gjennomført i Norge. De seks foregående ble gjennomført i,,, 00, 00 og 00. Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Reisevaneundersøkelsene omfatter alle typer personreiser, både dagliglivets korte reiser og lengre reiser som gjennomføres sjeldnere, samt bruk av alle typer transportmidler, inkludert gange. Transportøkonomisk institutt har hatt det faglige ansvaret for alle disse undersøkelsene. Bakgrunnen for undersøkelsen og gjennomføring/metode er nærmere beskrevet i TØI-rapport /0 «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 0/ nøkkelrapport» (Hjorthol m.fl. 0). I dette og neste kapittel refereres det kort til hovedtrekkene fra denne nøkkelrapporten. På samme måte som for reisevaneundersøkelsen i 00 og 00 ble det i forbindelse med RVU 0/ trukket et omfattende tilleggsutvalg fra byregionene i Region sør. Dette gir grunnlag for å undersøke reisevaner på et lavere geografisk nivå. I denne rapporten beskrives reisevaner og tilgangen til transportressurser til befolkningen i Vestfoldbyen, dvs. kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme. Det er også utarbeidet tilsvarende rapporter for de øvrige byregionene i Region sør: Buskerudbyen, Ringeriksregionen, Grenland Arendalsregionen og Kristiansandsregionen, samt en rapport for hele Region sør (Ellis m.fl. 0a, Ellis m.fl. 0b, Ellis m.fl. 0c, Haugsbø m.fl. 0a, Haugsbø m.fl. 0b, Haugsbø m.fl. 0c, Haugsbø m.fl. 0d). I rapporten har vi analysert data fra reisevaneundersøkelsen 0/, og sammenlignet resultatene med tilsvarende resultater fra RVU 00 og 00. I sammenligningen har vi kun basert oss på resultater fra TØI-rapport /0: «Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 00» (Brechan og Vågane 0). Vi har altså ikke gjort egne analyser av RVU 00 og RVU 00. I tillegg til rapporten er det utarbeidet et Excel-vedlegg med alle tabellgrunnlag som ligger til grunn for analysen. Undersøkelsen er finansiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, samt regionale myndigheter. Data er samlet inn av TNS Gallup, og data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Transportøkonomisk institutt. Verken Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor eller TØI er ansvarlige for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her. Datasettet som er benyttet i analysene er datert.0.0. Eventuelle endringer i RVU-data etter dette tidspunktet er ikke fanget opp i analysene. Urbanet Analyse rapport 0/0

12 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Temaer som inngår i RVU-undersøkelsen I reisevaneundersøkelsene innhentes bakgrunnsopplysninger om intervjupersonen og husholdningen vedkommende tilhører, tilgang til transportressurser som førerkort og bil, parkering og tilgang til kollektivtransportsystemet, i tillegg til kartlegging av reiseaktivitet. Når det gjelder reiser spørres det om hvilke reiser man har foretatt på en gitt registreringsdag, samt lengre reiser som er foretatt siste måned.. Hva er en reise? Daglige versus lange reiser Begrepet daglige reiser dekker alle reiser en person har foretatt i løpet av en konkret dag, både korte daglige reiser og lengre reiser som foretas sjelden. Med lange reiser menes alle reiser som er mil eller lengre, samt alle reiser til/fra utlandet, uavhengig av reiselengde. Hvordan man definerer reiseformål Reisene avgrenses og defineres ut fra formålet på bestemmelsesstedet. Når man har kommet fram til stedet for formålet med reisen, avsluttes reisen. For eksempel er en reise til butikken en handlereise, en reise til arbeid er en arbeidsreise osv. Reiser som ender i eget hjem defineres ut fra formålet på foregående reise. En reise fra arbeidet og hjem er en arbeidsreise, mens en reise hjem fra et besøk hos en venn er en besøksreise. Figuren nedenfor viser et eksempel på en reise en tilfeldig person har gjennomført i løpet av registreringsdagen. Første reise er hjemmefra til barnehagen for å levere barn. Dette defineres derfor som en følge- og omsorgsreise. Deretter reiser vedkommende fra barnehagen til arbeid, en reise som defineres som en arbeidsreise. Etter arbeidsdagens slutt reiser vedkommende innom butikken på vei hjem. Reisen fra arbeid til butikken defineres som en innkjøpsreise, og det gjør også reisen fra butikken og hjem. På ettermiddagen foretar denne personen et besøk til sine foreldre, som genererer to besøksreiser. Denne måten å registrere reiser og reiseformål på fører til en viss underrepresentasjon av arbeidsreiser og en viss overrepresentasjon av innkjøps- og omsorgsreiser. For fullstendig spørreskjema, se Hjorthol m.fl. 0. Urbanet Analyse rapport 0/0

13 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Figur.: Definisjon av reiser. Kilde: Hjorthol m.fl. 0.. Geografisk avgrensning Region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Tilleggsutvalgene til RVU0/ er bare trukket fra byregionene i Region sør, dvs. Buskerudbyen, Ringeriksregionen, Vestfoldbyen, Grenland, Arendalsregionen og Kristiansandsregionen. Derfor er det bare i disse byregionene vi kan vise egne nøkkeltall. Soneinndeling i Vestfoldbyen I denne rapporten presenteres nøkkeltall for Vestfoldbyen, og ulike soner innenfor dette byområdet. Når vi har delt Vestfoldbyen inn i ulike soner har vi i hovedsak forholdt oss til kommunegrensene. Sonene er inndelt slik at det i hver sone er, med enkelte unntak, minst 00 intervju. Der det er for få intervju i kommunene har vi valgt å slå to-tre kommuner sammen. For en del kommuner har vi skilt ut et sentrumsområde. Soneinndelingen er gjort i samråd med representanter for det aktuelle byområdet. Tabellen under viser inndelingen av Vestfoldbyen, samt antall respondenter i hver sone. Soneinndelingen er i hovedsak identisk med inndelingen i 00 og 00, men med noen endringer. I 0/ inngår Tjøme kommune i samme sone som Nøtterøy kommune, mens Tjøme tidligere har inngått i samme sone som Stokke kommune. Stokke kommune er egen sone i 0/. Det vil si at nøkkeltall som presenteres for sonene Tjøme/Nøtterøy og Stokke ikke er sammenlignbare over tid. Holmestrand kommune var ikke inkludert i 00. Figur.: Soner i Vestfoldbyen, samt antall respondenter i de ulike sonene. RVU 0/, RVU 00 og RVU 00. Ikke alle respondenter har informasjon om grunnkrets, slik at det ikke nødvendigvis her helt samsvar mellom antall respondenter i en kommune og antall respondenter i de sonene som inngår i kommunen. Urbanet Analyse rapport 0/0

14 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Sone Antall respondenter i RVU 0/ Antall respondenter i RVU 00 Antall respondenter i RVU 00 Vestfoldbyen Horten kommune 0 Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand kommune 0 - Holmestrand sentrum - Holmestrand utenfor sentrum - Sandefjord kommune 0 Sandefjord sentrum 0 Sandefjord utenfor sentrum Tønsberg kommune 0 Nøtterøy/Tjøme - - Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0 Tønsberg utenfor sentrum 0 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme - - Larvik kommune Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum Stokke kommune - - Figur.: Oversikt over soneinndelingen i Vestfoldbyen. RVU 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

15 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Gjennomføring og metode Populasjonen i reisevaneundersøkelsene er bosatte i Norge som er år eller eldre. Det er ingen øvre aldersgrense, men institusjonsbeboere er utelatt. Utvalget er trukket fra det sentrale folkeregisteret. Det samme ble gjort i 00, 00 og 00. For å unngå frafall på grunn av flytting, dødsfall etc., er det gjort uttrekk kvartalsvis. RVU 0/0 er den største nasjonale reisevaneundersøkelsen som er gjennomført, og det er foretatt intervju med om lag 00 personer på landsbasis. Av disse inngår om lag 000 i basisutvalget, og resten inngår i tilleggsutvalgene som er finansiert av Statens vegvesen og regionale myndigheter. I området som inngår i region sør ble det foretatt til sammen intervjuer, med både basisutvalg og tilleggsutvalg.. Intervjuopplegg Datainnsamlingen for RVU 0/0 ble gjennomført som telefonintervju. Tilsvarende metode ble brukt i de fem foregående reisevaneundersøkelsene, mens man i RVU gjennomførte personlige intervju. Transportøkonomisk institutt har hatt det faglige ansvaret for alle de gjennomførte undersøkelsene. Det har vært ulike firmaer som har gjennomført datainnsamlingen, og i 0/ var det TNS Gallup som sto for datainnsamlingen. Intervjuopplegget er som følger:. Alle personene i utvalget får først tilsendt et brev med en kort orientering om at de er trukket ut til å delta i reisevaneundersøkelsen. Brevet beskriver kort formålet med undersøkelsen, og en oppgitt dato for rapportering av reiser (dvs. registreringsdagen). Med brevet følger også en «dagbok» hvor man kan registrere sine reiser den utvalgte dagen, og eventuelle lange reiser man har foretatt i løpet av den siste måneden.. Et par dager etter mottak av introduksjonsbrevet blir man ringt opp av TNS Gallup for en motivasjonssamtale og materiellsjekk, samt for å avtale registreringsdag (hovedsakelig dagen oppgitt i introduksjonsbrevet).. En kort stund etter avtalt registreringsdag blir man ringt opp igjen for å svare på selve undersøkelsen. Reiseaktiviteten viser klare årstidsvariasjoner, både når det gjelder omfang, transportmiddelbruk og reiseformål. For å fange opp disse variasjonene, spres datainnsamlingen til reisevaneundersøkelsene over hele året. Det intervjues hver dag med Tidligere ble det brukt litt varierende utvalgsprosedyrer. Urbanet Analyse rapport 0/0

16 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ unntak av spesielle høytids- og helligdager. Intervjuarbeidet startet ultimo august 0 og ble avsluttet ultimo september 0.. Svarprosent Svarprosenten i RVU 0/0 er på 0 %. Vel to tredeler av frafallet skyldes problemer med å oppnå kontakt med intervjupersonene og andre tekniske problemer, mens en tredel skyldes at personen ikke ønsket å delta i undersøkelsen. Svarprosenten for RVU 0/ er vesentlig lavere enn for de tidligere reisevaneundersøkelsene. Årsaken til dette er synkende svarvillighet i befolkningen, kombinert med at det er vanskeligere å oppnå kontakt. Alle intervjuundersøkelser opplever tilsvarende nedgang.. Frafall og vekting Fordi datamaterialet består av et nasjonalt utvalg supplert med regionale tilleggsutvalg, må det vektes for å korrigere for ulik trekksannsynlighet i ulike områder. I tillegg er datamaterialet vektet etter sesong, alder og ukedag. Det er Transportøkonomisk Institutt som har hatt ansvaret for vektingen. Ved vekting etter geografi, er det valgt å dele landet inn i soner med minst intervjuer (noen mindre avvik forekommer). Sonene består av kommuner eller deler av fylker som har tilnærmet like utvalgsprosenter. I størst mulig grad er store kommuner definert som egne soner. Kommunene Oslo, Bergen og Trondheim er delt i henholdsvis fire, tre og fire soner basert på bydeler (gruppert etter samme kriterier som gruppering av kommuner). Vekting etter sesong, alder og ukedag har skjedd som justeringer innenfor de geografiske vektingssonene.. Stedfesting Fra og med RVU 00 har start- og endepunkt for reisene, bosteder og arbeidsplasser (gjelder for personer med fast oppmøtested) vært stedfestet til grunnkrets. Stedfesting gir bedre grunnlag for utvikling av transportmodeller, muliggjør mer detaljerte geografiske analyser av reisevanene og gjør det mulig å koble til informasjon om stedene der reisene har foregått. Metodene for stedfesting har vært under stadig forbedring. Til RVU 0/0 er det under intervjuet brukt et avansert system basert på en integrasjon av adresseregistre, stedsnavnregister, bedriftsregister, butikkregister, holdeplassregister og et interaktivt digitalt kartsystem. Systemet er utviklet for RVU av Nordeca AS i samarbeid med TNS Gallup. TØI har kvalitetssikret resultatene. En stor andel av materialet tilfredsstiller kravet om entydig stedfesting det vil si at reise, bosted eller arbeidsplass med høy grad av sikkerhet er knyttet For å utligne sesongmessig underdekning, ble det gjennomført noen ekstra intervjuer i Finnmark januar 0. Urbanet Analyse rapport 0/0

17 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ til riktig grunnkrets. Om lag % av bostedene og 0 % av arbeidsplassene er entydig stedfestet. For reisene er andelene henholdsvis % i startpunkt, % i endepunkt og % i både start- og endepunkt. Andelene gjelder for reisepunkt i Norge.. Feilmarginer Resultater som bygger på opplysninger om et utvalg av befolkningen, vil alltid være heftet med usikkerhet, og må tolkes innenfor en viss grad av feilmargin. Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse, måten utvalget er trukket på og fordelingen til det aktuelle kjennemerket. Usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 0. Hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet, er det mulig å beregne hvor stor denne feilmarginen er. I tabellen nedenfor har vi laget noen eksempler på størrelsen til feilmarginene med varierende utvalgsstørrelse, og med et konfidensintervall på %. Tabell.: Feilmarginer ved ulike utvalgsstørrelser og observerte andeler. Signifikansnivå på 0,0. Antall observasjoner Resultatet i utvalget (prosent) /0 0/0 0/0 0,,0, 00,,, 00,,, 00,,0, 00,,, 000 0,,, Dersom utvalgsstørrelsen er på 000 personer, og 0 % av disse har førerkort for bil, vil feilmarginene være på +/-, prosentpoeng, og den reelle fordelingen i befolkningen ligger i intervallet,, %. Men hvis man har et utvalg på bare 00 personer med samme svarfordeling, må dette resultatet tolkes innenfor en feilmargin på +/-, prosentpoeng. På bakgrunn av resultatet kan vi si at den reelle fordelingen i befolkningen ligger i intervallet,, %. Feilmarginene er med andre ord store. Når vi presenterer resultater for en del soner i Vestfoldbyen er det heftet feilmarginer av denne størrelsesorden til resultatene. Det vil si at det må være store forskjeller mellom to soner eller to undersøkelsesår, for at vi kan konkludere med at det er en reell forskjell. Figuren nedenfor viser en situasjon hvor det i et år er % med førerkort for bil, og i et annet år er 0 % med førerkort for bil. De sorte linjene viser feilmarginene, dvs. hvilket intervall resultatene må tolkes innenfor. I en sone med 00 svar, ser vi at linjene overlapper hverandre. Resultatene er derfor ikke signifikant forskjellig fra hverandre. Med 000 svar overlapper ikke linjene, og resultatene er signifikant forskjellige. Urbanet Analyse rapport 0/0

18 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Figur.: Eksempel på feilmarginer for to ulike utvalgsstørrelser.. Bivariate vs. isolerte sammenhenger I en del steder i rapporten beskriver vi forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen (slik som kjønn, alder utdanning mv.) når det gjelder reiseatferd og transportmiddelbruk. Forskjellene som gjengis er kun bivariate sammenhenger, og ikke de isolerte årsakssammenhengene. For eksempel: Hvis det er slik at kvinner reiser mer med kollektivtransport enn menn og at personer uten tilgang til bil reiser mer med kollektivtransport enn personer med tilgang til bil, så kan det være slik at kvinner reiser mer med kollektivtransport nettopp fordi de i mindre grad enn menn har tilgang til bil. Men det kan også være andre årsaker til at kvinner reiser mer med kollektivtransport enn menn, som for eksempel formål med reisen eller andre forhold. Poenget er at siden vi kun beskriver bivariate sammenhenger, kan vi ikke si noe om årsaken til at disse sammenhengene finnes. Urbanet Analyse rapport 0/0

19 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Tilgang til transportressurser Tilgang til transportressurser legger føringer på befolkningens valg av reisemåte. Hensikten med dette kapitlet er å gi oversikt over befolkningens tilgang til sentrale transportressurser: førerkort og bil, parkeringsdekning, tilgang til kollektivsystemet, og tilgang til sykkel og MC/moped.. Førerkort og tilgang til bil Førerkortandelen har økt fra 00 til 0/ Figuren nedenfor viser hvor stor prosentandel av den voksne befolkningen i Vestfoldbyen som har førerkort for bil. I hele Vestfoldbyen er det % av den voksne befolkningen som har førerkort for bil. Dette er noe høyere enn foregående år: I 00 var det % og i 00 var det % som hadde førerkort for bil. Førerkortandelen er høyest blant bosatte i Stokke kommune ( %) og lavest blant bosatte i Horten kommune ( %). Videre ser vi at andelen med førerkort for de fleste kommunene er lavere blant bosatte i sentrum enn i resten av kommune. For eksempel har % av befolkningen i Horten sentrum førerkort for bil mot 0 % i resten av kommunen. Det er en noe høyere førerkort andel blant menn, personer i aldersgruppen - år, par med barn, yrkesaktive, personer med høy utdanning og høy personinntekt. Det er også en høyere førerkortandel blant personer med dårlig tilgang til kollektivtransport. Urbanet Analyse rapport 0/0

20 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 0/ Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 00 Prosent Figur.: Prosentandel av personer år og eldre med førerkort for bil, RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

21 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Husholdningenes tilgang til bil har økt fra 00 til 0/ Andelen av befolkningen som bor i en husholdning uten tilgang til minst en bil sank fra % i 00 til % i 0/, hele Vestfoldbyen sett under ett. Samtidig har gjennomsnittlig antall biler hver husholdningen har tilgang til økt fra, til,. Det er høyest andel som bor i en husholdning uten tilgang til bil på Nøtterøy/Tjøme ( %), og færrest i Stokke kommune ( %). Gjennomsnittlig antall biler per husholdning er lavest blant bosatte på Nøtterøy/Tjøme og i Tønsberg kommune (,). På samme måte som for andel med førerkort for bil, er det en høyere andel som bor i en husstand uten tilgang til bil i sentrum av en kommune enn i kommunen for øvrig. For eksempel bor % av befolkningen i Larvik sentrum i en husholdning uten tilgang til bil, mot % av befolkningen utenfor sentrum. % av de spurte oppgir at de eier eller disponerer bil med elektrisitet som drivstoff, og % eier eller disponerer hybridbil. Blant bosatte på Nøtterøy/Tjøme er det % som eier/disponerer el-bil. Det er en noe høyere andel som bor i en husholdning som ikke disponerer bil blant personer i aldersgruppen - år, enslige, ikke-yrkesaktive, personer med utdanning på grunnskole- og videregående skolenivå, og personer med lav personinntekt. Det er også en høyere andel som bor i en husholdning som ikke disponerer bil blant de som har svært god tilgang til kollektivtransport. Gjennomsnittlig antall biler er basert på husholdninger både med og uten bil. Urbanet Analyse rapport 0/0

22 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 0 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 0/ Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ingen biler En bil To biler Tre biler eller flere Figur.: Antall biler i husholdningen prosentandel som bor i en husholdning som disponerer hhv. ingen, en, to eller tre biler eller flere. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

23 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00,,, Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 0/ Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 00 Antall biler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Figur.: Gjennomsnittlig antall biler husholdningen disponerer, RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

24 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Disse forskjellene innad i byregionen kan også illustreres i kart. Kartet nedenfor viser befolkningens tilgang til bil i ulike områder i Vestfoldbyen. I kartillustrasjonene har vi tatt utgangspunkt i informasjon på grunnkretsnivå, for å få fram nyanser som ikke kommer fram i den relativt grove soneinndelingen. Jo grønnere et område er skravert, jo færre bor i en husholdning med tilgang til bil. I områder som er skravert i gult er biltilgangen lik gjennomsnittet for hele region sør, mens områder i brunt har en høyere andel husholdninger med tilgang til bil. I mange grunnkretser er det imidlertid ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å gjøre en slik analyse. Dette gjelder områder som ikke er skravert. Vi ser tydelig at biltilgangen er lavere i sentrumsområdene enn i mer perifere områder. Dette gjelder både i alle kommunene. Figur.: Befolkningens tilgang til bil, basert på informasjon på grunnkretsnivå. RVU 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

25 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ På en typisk dag har av anledning til å bruke bil Basert på informasjon om førerkortinnehav og tilgang til bil er det utarbeidet en indeks som viser mulighet til å bruke bil på den aktuelle registreringsdagen. Majoriteten av befolkningen i Vestfoldbyen har anledning til å bruke bil på registreringsdagen, dvs. at de både har førerkort og bil, og at bilen er ledig ( %). Dette er en liten økning fra foregående år. Til sammen er det 0 % som ikke har førerkort og eller bil, og dermed ingen mulighet til å kjøre. Det er en større andel som har anledning til å bruke bil blant befolkningen i Stokke kommune ( %) enn i de øvrige kommunene, og det er færrest blant befolkningen i Horten kommune ( %). Videre er det en noe lavere andel som har anledning til å bruke bil blant befolkningen i sentrum sammenlignet med områdene utenfor sentrum. For eksempel er det % av befolkningen i Horten sentrum som har anledning til å bruke bil, mot % av befolkningen i Horten utenfor sentrum. Det er en noe større andel som alltid har tilgang til bil blant menn, personer i aldersgruppen - år, par uten barn, yrkesaktive, personer med høy utdanning og høy personinntekt. Det er også en høyere andel som alltid har tilgang til bil blant personer med dårlig tilgang til kollektivtransport. Urbanet Analyse rapport 0/0

26 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 0 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 0 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 0/ Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg/Nøttery sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ikke bil, ikke førerkort Bil, men ikke førerkort Førerkort og bil, også på hele reg.dag Førerkort, men ikke bil Førerkort og bil, men ikke på reg.dag Figur.: Indeks for førerkortinnehav og biltilgang, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

27 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Parkeringsforhold ved bolig og arbeidssted Tilgang til parkering er i stor grad med på å påvirke transportmiddelvalget. Har man mulighet til å sette fra seg bilen, er det mye større sannsynlighet for at man velger bil framfor andre transportmidler. I dette avsnittet vil vi belyse befolkningens tilgang til parkering ved egen bolig og de yrkesaktives tilgang til parkering ved arbeidsplassen. Svært god tilgang til parkering ved egen bolig Nytt av årets reisevaneundersøkelse er at det er stilt spørsmål om tilgang til parkering ved egen bolig. Spørsmålet er kun stilt til personer bosatt i kommuner med mer enn innbyggere (Hjorthol m.fl. 0). Kommunene Holmestrand og Stokke er derfor ikke inkludert. Resultatene viser at et stort flertall av befolkningen i Vestfoldbyen har tilgang til egen parkeringsplass ved boligen ( %). Andelen er lavest blant befolkningen i Tønsberg/Nøtterøy sentrum ( %) og i Larvik sentrum ( %). Det er en noe lavere andel med tilgang til egen parkeringsplass ved boligen blant personer i aldersgruppen - år, enslige, ikke-yrkesaktive og personer med lav og personinntekt. Det er også lavere andel med tilgang til egen parkeringsplass ved boligen blant de med svært god til kollektivtransport. Vestfoldbyen Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Prosent Figur.: Prosentandel som har tilgang til egen parkeringsplass ved boligen. RVU 0/. Flertallet har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver Et stort flertall av de yrkesaktive i Vestfoldbyen har tilgang til gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver, og de fleste har godt med plass. Til sammen har 0 % gratis p-plass hos arbeidsgiver, dersom vi ser hele Vestfoldbyen under ett. Dette er på samme nivå som 00, men en nedgang fra 00. % oppgir at de må betale for parkering hos arbeidsgiver, og % oppgir at de må betale for å parkere andre steder enn hos arbeidsgiver. Kun % oppgir at de ikke har noen parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen. Urbanet Analyse rapport 0/0

28 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Andelen som parkerer gratis hos arbeidsgiver er høyest blant bosatte i Horten kommune (til sammen %), og lavest blant bosatte i Tønsberg kommune (til sammen %). Videre er andelen lavere blant bosatte i Tønsberg/Nøtterøy sentrum (til sammen %) enn i områdene utenfor sentrum. Andelen med gratis parkering hos arbeidsgiver er høyest blant menn og personer med lav utdanning. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten Holmestrand 0/ Holmestrand 00 - Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 - Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 - Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 - Tønsberg sentrum 0/ Tønsberg sentrum 00 Tønsberg sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gratis parkering hos arbeidsgiver, god plass Betaler for parkering hos arbeidsgiver Betaler for andre p-muligheter Gratis parkering hos arbeidsgiver, dårlig plass Andre gratis p-muligheter Ingen p-mulighet på/ved arbeidsplassen Figur.: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen blant bosatte i ulike områder, yrkesaktive. Prosent. RVU 00-0/. Soner som ikke vises i figuren har ikke tilstrekkelig med data. Neste figur viser parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen etter hvor arbeidsplassen er lokalisert. Det er færre med gratis tilgang til parkeringsplass hos arbeidsgiver blant de som har arbeidsplass i Tønsberg/Nøtterøy sentrum (0 %) enn blant de som har arbeidsplass andre steder i Vestfoldbyen. 0 % av de som har arbeidsplass i Tønsberg/Nøtterøy sentrum må betale hos arbeidsgiver. Urbanet Analyse rapport 0/0

29 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0 0 Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gratis parkering hos arbeidsgiver Betaler for parkering hos arbeidsgiver Andre gratis parkeringsmuligheter Betaler for andre parkeringsmuligheter Ingen mulighet for parkering på/ved arbeidsplassen Figur.: Parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen etter hvor arbeidsplassen er lokalisert, yrkesaktive. Prosent. RVU 0/. Soner som ikke vises i figuren har ikke tilstrekkelig med data. Kartet nedenfor illustrerer hvordan parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen varierer etter hvor arbeidsplassen er lokalisert, med utgangspunkt i informasjon på grunnkretsnivå. Slik får fram nyanser som ikke kommer fram i soneinndelingen. Jo grønnere et område er skravert, jo færre arbeidsplasser i området tilbyr gratis parkering. I områder som er skravert i gult er andelen arbeidsplasser som tilbyr gratis parkering lik gjennomsnittet for hele region sør, mens områder i brunt har en høyere arbeidsplasser med gratis parkering enn gjennomsnittet i region sør. I mange grunnkretser er det imidlertid ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å gjøre en slik analyse. Dette gjelder områder som ikke er skravert. Vi ser tydelig at det er færre arbeidsplasser med tilgang til gratis parkeringsplass i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy sentrum. Også i noen områder av Sandefjord sentrum og Larvik sentrum er det noe færre som har tilgang til gratis parkeringsplass ved arbeidsplassen. Urbanet Analyse rapport 0/0

30 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Figur.: Tilgang til gratis parkering ved arbeidsstedet etter arbeidsplassens beliggenhet, etter i hvilken grunnkrets arbeidsplassen er lokalisert. RVU 0/.. Tilgang til kollektivtransport Tilgang til kollektivtransport i et område er en sum av flere ulike faktorer. I reisevaneundersøkelsen spørres det om avstand fra bolig til holdeplass for det kollektive transportmidlet man vanligvis bruker, eller som det kan være aktuelt å bruke, og avgangsfrekvens fra denne holdeplassen på dagtid (mellom klokka og ) og i morgenrush (mellom klokka og ). Svarene på disse spørsmålene gjenspeiler ikke nødvendigvis det faktiske kollektivtilbudet. Særlig blant de som bruker kollektivtransport i liten grad, kan svarene være unøyaktige. Videre er det knyttet usikkerhet til disse resultatene fordi relativt mange av respondentene ikke har 0 Urbanet Analyse rapport 0/0

31 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ svart på spørsmålene. I Vestfoldbyen som helhet er det 0 % som ikke har svart på spørsmålet om avgangsfrekvens. En stor andel av befolkningen bor nær en holdeplass for kollektivtransport I hele Vestfoldbyen bor % av befolkningen under 00 meter fra en holdeplass det kan være aktuelt å bruke (figur.). Dette er en del høyere enn i 00, men på samme nivå som i 00. Andelen som bor mellom 00 meter og en kilometer unna en holdeplass for kollektivtransport er på %. Andelen av befolkningen som bor under 00 meter fra en holdeplass for kollektivtransport er lavest blant bosatte kommunene Holmestrand ( %) og ( %). I Holmestrand kommune oppgir % at avstanden til nærmeste holdeplass det kan være aktuelt å bruke er to kilometer eller mer. I alle kommunene er det en høyere andel som bor nær en holdeplass for kollektivtransport som det kan være aktuelt å bruke i sentrum enn i kommunen for øvrig. For eksempel er det % som bor under 00 meter unna holdeplass i Horten sentrum, mot % i Horten utenfor sentrum. I alle områdene er tendensen at andelen som bor under 00 meter fra en kollektivholdeplass går ned fra 00 til 00, for deretter å øke i 0/. Hva dette kan skyldes er uklart. Flest med høy avgangsfrekvens i Tønsberg kommune I Vestfoldbyen har % av de som har svart på spørsmålet om avgangsfrekvens et kollektivtilbud som går minst fire ganger i timen på dagtid, og % har et tilbud som går minst to ganger i timen (figur,). Videre er det % som har en avgang i timen, og % har avgangsfrekvens sjeldnere enn dette. Andelen av befolkningen som har høy avgangsfrekvens (minst fire ganger i timen) har økt fra % i 00. Økningen har vært størst blant bosatte i Tønsberg kommune og på Nøtterøy/Tjøme. Det er en høyere andel med høy frekvens blant bosatte i Tønsberg kommune ( %) og på Nøtterøy/Tjøme ( %) enn i de øvrige kommunene. Videre er og andelen høyere i Tønsberg/Nøtterøy sentrum ( %) enn i resten av kommunen. Andelen med svært lav frekvens, dvs. avgang sjeldnere enn en gang i timen er høyest blant bosatte i Larvik utenom sentrum ( %). Urbanet Analyse rapport 0/0

32 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 0 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Under 00 meter 00- meter 000 til meter 00 til meter Over 000 meter Figur.: Avstand fra bolig til holdeplass for kollektivtransport det kan være aktuelt å bruke, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

33 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 0 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 0 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 0 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg sentrum 0/ Tønsberg sentrum 00 Tønsberg sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Minst fire ganger i timen Minst to ganger i timen En gang i timen Sjeldnere Figur.: Avgangsfrekvens fra holdeplass for kollektivtransport det kan være aktuelt å bruke, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

34 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Indeks for tilgang til kollektivtransport På bakgrunn av spørsmålet om avstand fra bolig til stoppested og avgangsfrekvens er det laget en indeks for tilgang til kollektivtransport, jf. tabellen nedenfor. Svært god tilgang til kollektivtransport er definert som å ha under en kilometer til holdeplassen og minst fire avganger i timen. Her er det viktig å huske at mange av respondentene ikke har svart på spørsmålene. I Vestfoldbyen som helhet er det 0 % som ikke har svart på spørsmålet om avgangsfrekvens. Tabell.: Indeks for tilgang til kollektivtransport, basert på RVU-spørsmål om avstand til holdeplass og avgangsfrekvens på dagtid. (Kilde: Hjorthol m.fl. 0). Under km, km Over, km Minst avgang pr time Svært god God Svært dårlig - avgang pr time God Middels god Svært dårlig avgang pr time Middels god Dårlig Svært dårlig Sjeldnere Dårlig Svært dårlig Svært dårlig Basert på denne inndelingen har % av befolkningen i Vestfoldbyen svært god tilgang til kollektivtransport, og % har god tilgang. Befolkningens tilgang til kollektivtransport har økt fra 00 til i dag. Befolkningen i Tønsberg kommune har best tilgang til kollektivtransport. Her har % svært god tilgang til kollektivtransport. Også på Nøtterøy/Tjøme er det god tilgang til kollektivtransport (0 %). I begge disse områdene har det skjedd en kraftig økning i befolkningens tilgang til kollektivtransport fra 00 til 0/. Det er bedre tilgang i sentrum av Tønsberg/Nøtterøy enn i områdene utenfor. I kommunene Holmestrand, Sandefjord og Stokke er det bare - % av befolkningen som har svært god tilgang til kollektivtransport, mens over 0 % har dårlig eller svært dårlig tilgang. Urbanet Analyse rapport 0/0

35 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Svært god tilgang God tilgang Middels god tilgang Dårlig tilgang Svært dårlig tilgang Figur.: Indeks for tilgang til kollektivtransport, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

36 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Kartet nedenfor viser befolkningens tilgang til kollektivtransport der de bor, med utgangspunkt i informasjon på grunnkretsnivå. Jo grønnere et område er skravert, jo bedre er tilgangen til kollektivtransport i området. I gule områder er tilgangen til kollektivtransport middels god, og den er dårlig i de røde områdene. Vi ser at tilgangen til kollektivtransport er best i deler av Tønsberg kommune samt på Nøtterøy/Tjøme, men at dette ikke følger soneinndelingen. Befolkningen i deler av Horten sentrum har også god tilgang til kollektivtransport. Figur.: Befolkningens tilgang til kollektivtransport der de bor, basert på informasjon på grunnkretsnivå Definisjonen av hva som er et godt kollektivtilbud er i stadig utvikling, og det å ha under en kilometer til holdeplassen og avgangsfrekvens minst fire ganger i timen kvalifiserer ikke nødvendigvis til å ha svært god tilgang til kollektivtransport i byområder. Urbanet Analyse rapport 0/0

37 Kommuner delt i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vi har gjort en ny inndeling av indeksen for tilgang til kollektivtransport. På denne måten kan vi skille ut den delen av befolkningen som har et ekstremt godt tilbud, som kan forventes å konkurrere godt mot bilen. Samtidig er definisjonen av hva som er et svært dårlig kollektivtilbud satt strengere enn i den opprinnelige indeksen. Blant annet er alle som har avgangsfrekvens sjeldnere enn én gang i timen plassert i kategorien svært dårlig tilgang. Tabell.: Oversikt over definisjonen av tilgang til kollektivtransport. Egenutviklet variabel (Urbanet). Under 00 m 00 m km km, km, km til km Over km Minst avg. pr time Ekstremt god Svært god Middels Middels Svært dårlig Minst avg. pr time Svært god God Middels Dårlig Svært dårlig - avg. pr time God Middels Dårlig Dårlig Svært dårlig avg. pr time Middels Dårlig Dårlig Svært dårlig Svært dårlig Sjeldnere Svært dårlig Svært dårlig Svært dårlig Svært dårlig Svært dårlig Den nye inndelingen gir ganske store utslag på hvordan befolkningen fordeler seg på indeksen. For Vestfoldbyen sett under ett er det kun % som har det vi har kalt ekstremt god tilgang til kollektivtransport, og % som har svært god tilgang. Samtidig ser vi at andelen med dårlig eller svært dårlig tilgang til kollektivtransporten er høyere med denne inndelingen enn den tradisjonelle. I Holmestrand kommune og i Stokke kommune har over 0 % et svært dårlig kollektivtilbud med den nye indeksen. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme 0 Horten sentrum Horten utenfor sentrum 0 Holmestrand sentrum - Holmestrand utenfor sentrum - Tønsberg sentrum 0 Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum 0 Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ekstremt god tilgang Svært god tilgang God tilgang Middels god tilgang Dårlig tilgang Svært dårlig tilgang Urbanet Analyse rapport 0/0

38 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Figur.: Ny indeks for tilgang til kollektivtransport, prosent. RVU 0/. av har periodekort eller lignende I 0/ hadde % av befolkningen i Vestfoldbyen flerreisekort, periodekort eller lignende (figur.). Dette er omtrent på samme nivå som 00 ( %), men en økning fra 00 ( %). Andelen med periodekort eller lignede er høyest blant bosatte i Tønsberg kommune ( %), og lavest blant bosatte i Sandefjord kommune ( %). Det er omtrent ingen forskjell mellom bosatte i sentrum og i kommunen for øvrig. Det er en større andel personer med periodekort eller lignende blant kvinner, personer i aldersgruppen - år, personer med grunnskoleutdanning, samt personer med lav inntekt. Også personer uten førerkort og bil og personer uten tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver har periodekort i større grad enn andre.. Tilgang til sykkel og MC/moped av har tilgang til sykkel i brukbar stand % av befolkningen i Vestfoldbyen har tilgang til sykkel i brukbar stand. Dette tallet er stabilt fra 00-0/. Andelen som har sykkel er lavest blant bosatte i Holmestrand kommune ( %) og høyest blant bosatte i Tønsberg kommune ( %). Av de som har sykkel i Vestfoldbyen er det % som oppgir at de har el-sykkel (RVU0/). Andelen med el-sykkel er på % i Larvik kommune og % i Tønsberg kommune. Det er en større andel med tilgang til sykkel blant personer i aldersgruppen - år og - år, par med barn, yrkesaktive, personer med høy utdanning og høy inntekt. Det er også en noe høyere andel med sykkel blant personer med førerkort og bil. av har tilgang til MC/moped I Vestfoldbyen har % av befolkningen på år og eldre tilgang til MC/moped. Andelen som har MC/moped er høyest blant bosatte på Nøtterøy/Tjøme ( %). Det er en større andel med tilgang til MC/moped blant menn, personer i aldersgruppen - år og - å, personer med lav inntekt og personer med høy personinntekt. Urbanet Analyse rapport 0/0

39 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten Holmestrand 0/ Holmestrand 00 0 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 0 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 00 Prosent Figur.: Prosentandel av befolkningen som har flerreisekort, periodekort eller lignende for kollektivtransport. RVU 00-0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

40 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Reiseomfang og reisemønster I dette kapitlet gis det en oversikt over reiseomfanget og reisemønsteret til befolkningen i Vestfoldbyen Det gis oversikt over hvor mye vi reiser, når vi reiser og hvor vi reiser. Oversikt over transportmiddelfordeling og reiseformål på reisene gis i kapittel (transportmiddelfordeling) og kapittel (reiseformål).. Reiseomfang på daglige reiser Antall daglige reiser er stabilt over tid % av befolkningen i Vestfoldbyen foretok ingen reiser på registreringsdagen. Dette er en nedgang fra 00 ( %), men omtrent på samme nivå som i 00 ( %). I snitt foretok befolkningen i Vestfoldbyen, reiser per person per dag i 0/, det samme som i 00, men en nedgang 00 (,), jf. figur.. Det er små forskjeller i reiseomfang mellom kommunene som inngår i Vestfoldbyen. Det er en større andel personer som ikke reiste på registreringsdagen blant personer i alderen år og eldre, personer uten barn, ikke yrkesaktive, personer med lav utdanning, personer med lav personinntekt og personer uten tilgang til bil. Gjennomsnittslengden per reise øker Intervjupersonene spørres etter reiselengde og tidsbruk på reisene de har gjennomført. Dette kan være vanskelig å anslå, og kvaliteten på oppgitt reiselengde kan være varierende (Stangeby 000). Men vi kan anta at kvaliteten på disse svarene er den samme fra år til år, og at resultatene dermed er sammenlignbare over tid. En gjennomsnittlig daglig reise i Vestfoldbyen er på, kilometer, og den varer i minutter (figur.). Dette er en økning fra foregående år, både når det gjelder reiselengde og tidsbruk. I 00 var gjennomsnittslengden per reise på, kilometer, med en varighet på 0 minutter, og i 00 var gjennomsnittsreisen på, kilometer og varte i minutter. At reisene blir stadig lenger er en del av en nasjonal tendens (Hjorthol m.fl. 0). En gjennomsnittlig reise er lengst blant befolkningen i Holmestrand utenfor sentrum (, km) og i Larvik utenfor sentrum (, km), og kortest blant befolkningen i Tønsberg/Nøtterøy sentrum (, km). Gjennomsnittlig reiselengde er kortest blant kvinner, personer i aldersgruppen - år og år og eldre, enslige med barn og ikke-yrkesaktive. Den er også kortere blant personer uten førerkort og tilgang til bil. 0 Urbanet Analyse rapport 0/0

41 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 00 Antall reiser,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Figur.: Gjennomsnittlig antall reiser per person per dag. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

42 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00,,, Horten 0/ Horten 00 Horten 00,,, Holmestrand 0/ Holmestrand 00,, Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00,,, Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00,,, Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00,,, Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00,,,0 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00,,, Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00,,, Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00,,, Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00,, Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00,, Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00,,0,0 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00,,, Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00,,, Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00,,,0 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00,,, Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00,,, Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 00 Kilometer,,, Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

43 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ De aller fleste daglige reisene er korte. % av reisene er kortere enn én kilometer og til sammen % er under kilometer. % av reisene er kilometer eller lengre. % av de daglige reisene i Vestfoldbyen er på mil eller lengre, det vil si at de faller inn under definisjonen av lange reiser. Disse lange reisene trekker opp den gjennomsnittlig reiselengden. Dersom vi kun ser på reiser som er på under mil, ser vi at gjennomsnittlig reiselengde per reise er på, kilometer, hele Vestfoldbyen sett under ett. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum,,,,,,,,,,,,,,,,,0,, Kilometer Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise under mil. RVU 0/. Gjennomsnitt vs median for å belyse reiselengde Det er flere måter å presentere hva som er den «typiske» verdien på en variabel. Når det gjelder reiselengde og reisetid er det mest vanlig å bruke gjennomsnitt. Et annet mye brukt mål er medianen, som er verdien til det tallet som deler et utvalg i to deler. Fordelen ved å bruke median i forhold til gjennomsnitt, er at median er stabil overfor ekstreme observasjoner. Når vi bruker median som mål på hva som er den typiske reiselengden, er bildet et helt annet enn når gjennomsnittet brukes. Den typiske reisen er da på kilometer, det vil si at halvparten av reisene er fire kilometer eller mindre og halvparten av reisene er over fire kilometer. Bak en gjennomsnittlig reiselengde på, kilometer skjuler seg altså noen få svært lange reiser som trekker snittet opp. Urbanet Analyse rapport 0/0

44 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum,0,0,0,0,0,0,0,0,,,0,0,0,,0,0,,0, Kilometer Figur.: Median reiselengde (km) per reise. RVU 0/. Vi reiser lenger per dag enn tidligere Hver person i Vestfoldbyen i tilbakelegger kilometer per dag i gjennomsnitt, og bruker minutter på å reise. Dette er en økning på over kilometer fra 00, noe som hovedsakelig skyldes at hver reise er lenger enn tidligere. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 0 Vestfoldbyen 00 Kilometer Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per person per dag. RVU 0/. Når foregår reisene? Flere reiser foregår om ettermiddagen enn om morgenen Fordeling av reisene over døgnet har endret seg lite i perioden 00-0/. % av reisene foregår i tidsrommet mellom kl og 0., og % av reisene foregår i tidsrommet mellom kl..00 og.. % av reisene foregår midt på dagen (kl ) og % av reisene foregår om kvelden/natten (kl ). Vi ser en rushtidstopp om morgenen mellom klokken , og en noe større rushtidstopp om ettermiddagen fra kl Urbanet Analyse rapport 0/0

45 Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Kl. 0-0: % Kl. 0-: % Kl. -: % Kl. -0: % Figur.: Daglige reiser fordelt på starttidspunkt, prosent. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/. Vi reiser med på hverdager enn på helgedager Vi foretar flere reiser per dag på hverdager enn på helgedager. For eksempel foretar en person som er bosatt i Vestfoldbyen, reiser i snitt på en torsdag, mot, reiser på en søndag.. Hvor går reisene? De fleste reisene foregår innad i egen kommune 0 % av reisene til de bosatte i Vestfoldbyen foregår internt i Vestfoldbyen, % av reisene går mellom Vestfoldbyen og Oslo/Akershus, % mellom Vestfoldbyen og andre steder i Region sør, % mellom Vestfoldbyen og Norge for øvrig, og % av reisene skjer helt utenfor Vestfoldbyen. Figuren nedenfor viser hva som er målpunktet til reisene til de bosatte i Vestfoldbyen. Siden de fleste reiser er lokale forklares mye av mønsteret av hvor folk bor. Vi ser at Sandefjord sentrum er det største målpunktet: % av reisene ender her. Urbanet Analyse rapport 0/0

46 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Stokke Region sør ellers Oslo/Akershus Resten av landet Prosent Figur.: Prosentandel av reisene som foretas av befolkningen i Vestfoldbyen som ender i ulike områder. RVU 0/. Kartene på de neste sidene viser hvordan reisene til de bosatte i Vestfoldbyen, og som ender i hver enkelt kommune, kommer fra. Det er god retningsbalanse i reisene, slik at man ville ha fått det samme mønsteret dersom man så på hvor reiser som starter i hver enkelt kommune ender. De aller fleste reisene er kommuneinterne reiser. Horten kommune: % av alle reiser som ender i Horten kommune starter også i Horten kommune. % starter i Tønsberg kommune og % starter i Holmestrand kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Holmestrand kommune: % av alle reiser som ender i Holmestrand kommune starter i Holmestrand kommune. % starter i Horten kommune og % i Tønsberg kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Tønsberg kommune: % av alle reiser som ender i Tønsberg kommune starter i Tønsberg kommune. % starter på Nøtterøy/Tjøme og % starter i Horten kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Nøtterøy/Tjøme: % av reisene som ender på Nøtterøy/Tjøme kommune starter på Nøtterøy/Tjøme. % starter i Tønsberg kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Sandefjord kommune: % av alle reiser som ender i Sandefjord kommune starter i Sandefjord kommune. % starter i Larvik kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Larvik kommune: % av alle reiser som ender i Larvik kommune starter i Larvik kommune. % starter i Sandefjord kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Stokke kommune: % av alle reiser som ender i Stokke kommune starter i Stokke kommune. % starter i Tønsberg kommune og % i Sandefjord kommune. Til sammen % starter utenfor Vestfoldbyen. Urbanet Analyse rapport 0/0

47 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Horten kommune: Interne reiser % Holmestrand kommune: Interne reiser % Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Horten kommune starter. Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Holmestrand kommune starter. Urbanet Analyse rapport 0/0

48 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Tønsberg kommune: Interne reiser % Nøtterøy/Tjøme: Interne reiser % Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Tønsberg kommune starter. Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i kommunene Nøtterøy/Tjøme starter. Urbanet Analyse rapport 0/0

49 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Sandefjord kommune: Interne reiser % Larvik kommune: Interne reiser % Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Sandefjord kommune starter. Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Larvik kommune starter. Urbanet Analyse rapport 0/0

50 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Stokke kommune: Interne reiser % Figur.: Oversikt over hvor reisene som ender i Stokke kommune starter. 0 Urbanet Analyse rapport 0/0

51 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Transportmiddelbruk I dette kapitlet gis det en oversikt over befolkningens bruk av ulike transportmidler, samt sentrale egenskaper ved reiser foretatt med ulike transportmidler, slik som reiselengde og reisetid.. Transportmiddelfordeling Andelen reiser som bilfører har økt noe fra 00 til 0/ Transportmiddelfordelingen har holdt seg relativt stabil i perioden 00-0, men med noen variasjoner. For hele Vestfoldbyen sett under ett gikk bilførerandelen opp fra % i 00 til 0 % i 0/, mens bilpassasjerandelen gikk ned fra % til %. Dette er en tendens vi også ser nasjonalt (Hjorthol m.fl. 0). I 0/ gjennomføres % av reisene til fots, % med sykkel og % med kollektivtransport. Bilførerandelen er lavest blant beboerne i kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg og Sandefjord (i underkant av %). Sykkelandelen er høyest blant bosatte i kommunene Horten, Tønsberg, Sandefjord og Stokke (ca. %), mens gangandelen er høyest blant bosatte i Horten kommune (0 %). Bosatte i Tønsberg kommune og Larvik kommune har høyest kollektivandel ( %). I de fleste kommunene er det en lavere bilandel og en høyere andel reiser med miljøvennlige transportmidler i sentrum av kommunen enn i kommunen for øvrig. For eksempel er bilførerandelen i Tønsberg/Nøtterøy sentrum på %, mot % i Tønsberg utenfor sentrum. Kollektivandelen er imidlertid ofte høyere i områdene utenfor sentrum. For eksempel er kollektivandelen i Holmestrand utenfor sentrum på % mot % blant bosatte i sentrum. Både bilførere og bilpassasjerer ble bedt om å oppgi hvor mange personer det var i bilen på bilreisene de foretok. Gjennomsnittlig antall personer i bilen var på, i 0/, en nedgang fra tidligere år. I 00 var det i snitt, personer per bil, og i 00 var det i snitt, personer per bil. Urbanet Analyse rapport 0/0

52 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 0 Horten 0/ Horten 00 Horten Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum Prosent Til fots Sykkel Kollektiv-transport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på daglige reiser, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

53 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Kartet nedenfor viser transportmiddelfordelingen basert på informasjon på grunnkretsnivå, for å få fram nyanser som ikke kommer fram i sonestrukturen. Jo grønnere et område er skravert, jo høyere er andelen av reisene som foregår med miljøvennlige transportmidler (gange, sykkel og kollektivtransport). I områder som er skravert i gult er andelen miljøvennlige transportmidler lik som gjennomsnittet for hele region sør, mens områder i brunt har en høyere andel bilbaserte reiser. I mange grunnkretser er det imidlertid ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å gjøre en slik analyse. Dette gjelder områder som ikke er skravert. Vi ser tydelig at andelen miljøvennlige transportmidler er høyest i sentrumsområdene i særlig Larvik kommune og i Sandefjord kommune. Videre er det en høy andel miljøvennlig transport i området Tønsberg/Nøtterøy. Figur.: Reisemiddelfordeling blant befolkningen i Vestfoldbyen, basert på informasjon på grunnkretsnivå. RVU 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

54 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Tabellen nedenfor viser hvordan kollektivreisene fordeler seg på buss, tog og andre kollektive transportmidler. For hele Vestfoldbyen utgjør buss 0 % av alle kollektivreisene, mens tog utgjør 0 %. % er annen kollektivtransport, dvs. enten drosje, båt eller T-bane-/trikkereiser foretatt andre steder. Blant bosatte i Stokke kommune og Holmestrand kommune utgjør tog % av kollektivreisene. Tabell.: Ulike kollektive transportmidlers andel av kollektivtransporten. RVU 0/. Buss Tog Annet koll Samlet kollektivandel Vestfoldbyen % 0 % % % Horten % % % % Holmestrand % % % % Tønsberg % % % % Sandefjord % % % % Larvik % % % % Stokke % % % % Nøtterøy/Tjøme % % % % Demografiske forskjeller i transportmiddelbruk Nedenfor beskrives kort forskjeller i transportmiddelbruk blant ulike grupper Gangturer: Det er størst andel gangturer blant kvinner, personer i alderen - år og år og eldre, ikke-yrkesaktive, personer med lav utdanning og lav personinntekt. Det er også en større gangandel blant personer uten førerkort og tilgang til bil, de uten p-plass ved egen bolig og de uten tilgang til p-plass hos arbeidsgiver. Sykkelturer: Det er noe større andel sykkelturer blant menn, personer i alderen - år, personer med lav utdanning og lav personinntekt. Det er også en større sykkelandel blant personer uten førerkort og tilgang til bil og personer uten gratis p-plass hos arbeidsgiver. Kollektivreiser: Det er en noe større andel kollektivreiser blant kvinner, personer i alderen - år, ikkeyrkesaktive, og personer med lav utdanning og lav personinntekt. Det er også en tørre kollektivandel blant personer uten førerkort og tilgang til bil, personer uten tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver og personer med svært god tilgang til kollektivtransport. Bilførerreiser: Det er størst andel bilførerreiser blant menn, personer i alderen - år, yrkesaktive, personer med utdanning over grunnskolenivå og personer med middels til høy personinntekt. Det er også en større bilførerandel blant personer med tilgang til flere biler, personer med tilgang til parkering ved egen bolig, personer med tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver og personer med dårlig tilgang til kollektivtransport. Forskjellene som gjengis er kun bivariate sammenhenger, og ikke de isolerte effektene. Urbanet Analyse rapport 0/0

55 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Bilpassasjerreiser: Det er størst andel bilpassasjerreiser blant kvinner, personer i alderen - år, ikkeyrkesaktive, personer med lav utdanning og personer med lav personinntekt. Det er også en større bilpassasjerandel blant personer uten førerkort og tilgang til bil, og personer uten tilgang til p-plass hos arbeidsgiver. Antall daglige reiser med ulike transportmidler Gjennomsnittlig antall reiser i Vestfoldbyen ligger på i overkant av tre reiser per dag. Når vi fordeler disse reisene på transportmiddel, foretar en gjennomsnittlig person i dette området 0, gangturer per dag, 0, sykkelturer, 0,0 kollektivreiser,, bilturer som sjåfør og 0, reiser som bilpassasjer per dag. I tillegg foretas det 0,0 reiser med andre transportmidler, som f.eks. fly. Gjennomsnittlig antall sykkelturer per person per dag er høyest blant bosatte på Nøtterøy/Tjøme (0,), og antall kollektivreiser per person per dag er høyest blant bosatte i Holmestrand kommune (0,). Tabell.: Gjennomsnittlig antall reiser per person per dag fordelt på hovedtransportmiddel, blant bosatte i Vestfoldbyen. RVU 0/ Alle reiser Til fots Sykkel Bilfører Kollektivtransport (eks fly) Bilpassasjer Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Annet. Reiselengde og tidsbruk Kollektivreisene er de lengste reisene En gjennomsnittlig reise blant bosatte i Vestfoldbyen er på, kilometer og varer i minutter. Det er stor forskjell i reiselengde for reiser gjennomført med ulike transportmidler. Gangturer: Gangturene er de korteste reisene. En gjennomsnittlig gangtur er på, kilometer, men tar likevel omtrent like lang tid som andre reiser: minutter. En gjennomsnittlig gangtur er lengst i Tønsberg utenfor sentrum (, km) og kortest i Sandefjord sentrum og Larvik sentrum (, km). Sykkelturer: En gjennomsnittlig sykkeltur er, kilometer, og tar minutter. En gjennomsnittlig sykkeltur er lengst på Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme (, km) og kortest i Horten Urbanet Analyse rapport 0/0

56 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ sentrum (, km). Disse tallene må imidlertid tolkes med stor varsomhet, da sykkelandelen er lav og det dermed ligger få reiser til grunn for tallene. Kollektivreiser: Kollektivreisene er de lengste reisene i snitt. Selv når vi tar ut fly, er en gjennomsnittlig kollektivreise på, kilometer, og tar hele 0 minutter. En gjennomsnittlig kollektivreise er lengst i Larvik utenfor sentrum ( km) og kortest på Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme (, km). Bilførerreiser: En gjennomsnittlig bilreise som bilfører er på, kilometer og tar minutter. En gjennomsnittlig bilførerreise er lengst i Holmestrand utenfor sentrum (, km) og kortest i Larvik sentrum (, km). Bilpassasjerreiser: En gjennomsnittlig reise som bilpassasjer er en god del lenger enn bilførerreisen, og er på, km i snitt og tar minutter. Bilpassasjerreisen er lengst i Horten utenfor sentrum (, km) og kortest i Larvik sentrum (, km). Urbanet Analyse rapport 0/0

57 Kommuner inndelt i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen,,,,,, Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,0,,,,,,0,,,, 0,,,,, Horten sentrum,,, 0,,, Horten utenfor sentrum,,,0,, Holmestrand sentrum,0,,,,, Holmestrand utenfor sentrum,,,,,, Tønsberg/Nøtterøy sentrum,,,,,, Tønsberg utenfor sentrum,0,,,,, Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme,,,,,, Sandefjord sentrum,0,,,,, Sandefjord utenfor sentrum,,,,,, Larvik sentrum,,,,,, Larvik utenfor sentrum,,,0, Kilometer Alle reiser Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer, Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise fordelt på transportmiddel, alle daglige reiser. RVU 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

58 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ av bilreiser er under tre kilometer Figuren nedenfor viser hvor stor andel av reisene med ulike transportmidler som er av ulik reiselengde, fordelt på hovedtransportmiddel. Gangturer: De fleste gangturene er korte. % er kortere enn kilometer, og til sammen er i underkant av 0 % av gangturene under kilometer. Sykkelturer: % av sykkelturene er under kilometer, og % er mellom, kilometer. Til sammen er % av sykkelturene under kilometer. % av sykkelturene er kilometer eller mer. Kollektivreiser: % av kollektivreisene er under kilometer. % av kollektivreisene er 0 kilometer eller mer, og til sammen % er kilometer eller mer. Bilførerreiser: % av bilførerreisene er under kilometer, og til sammen % er under kilometer. 0 % av bilførerreisene er over kilometer. Bilpassasjerreiser: % av bilpassasjerreisene er under kilometer, og til sammen % er under kilometer. % av bilpassasjerreisene er over kilometer. Når gjennomsnittlig reiselengde for bilpassasjerreisene likevel er lenger enn for bilførerreisene, skyldes dette at en større andel av reisene er svært lange. Til fots 0 Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Prosent Mindre enn km til, km til, km til, km til, km 0 km eller lengre Figur.: Prosentandel av reisene som er av ulik reiselengde, etter hovedtransportmiddel. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/ De få lange daglige reisene trekker opp den gjennomsnittlig reiselengden. Neste figur viser gjennomsnittlig reiselengde for ulike transportmidler når reiser over mil utelates fra analysen. Gjennomsnittlig reiselengde for både kollektivreisen, bilførerreisen og bilpassasjerreisen går da ned. Gjennomsnittlig reiselengde for en bilpassasjerreise er nå på, kilometer, og passasjerreisen og bilførerreisen blir tilnærmet like lange. Særlig påvirker dette de svært lange passasjerreisene i Horten utenfor sentrum, som reduseres fra, kilometer til, kilometer, og de svært lange kollektivreisene i Larvik utenfor sentrum, som reduseres fra kilometer til, kilometer. Urbanet Analyse rapport 0/0

59 Kommuner inndelt i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen,,,,,, Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,0,0,,,,,,0,,,,0, Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,, Kilometer Alle reiser Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise fordelt på transportmiddel, daglige reiser under mil. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

60 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Gjennomsnitt versus medianverdi Tabellen nedenfor viser medianverdien som mål for den typiske reiselengden, et mål som er mer robust for ekstrem-verdier enn gjennomsnittsverdien. Dette påvirker reiselengden til alle transportmidlene, og den typiske reisen framstår en god del kortere enn når vi baserer oss på gjennomsnittet. Den typiske gangturen er da kilometer, den typiske sykkelturen er kilometer, den typiske kollektivreisen er kilometer, den typiske bilførerreisen er kilometer og den typiske bilpassasjerreisen er kilometer. Tabell.: Median reiselengde (km) per reise, fordelt på transportmiddel. RVU 0/. Alle reiser Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Vestfoldbyen Kommuner Horten Kommuner delt i soner Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Bilreiser utgjør nesten 0 % av transportarbeidet Gangreisene er mange, men korte. De utgjør dermed kun % av det daglige transportarbeidet målt i antall kilometer. Kollektivreisene er relativt lange i Vestfoldbyen, og selv om kollektivandelen målt i antall reiser er relativt lav ( %), utgjør kollektivreisene % av transportarbeidet målt i antall kilometer. Bilførerreiser utgjør % av transportarbeidet og bilpassasjerreiser utgjør %. Bilfører- og bilpassasjerreisenes samlede andel av transportarbeidet har endret seg lite fra 00 til 0/, men bilførerreiser utgjør en større del i 0/ enn i Urbanet Analyse rapport 0/0

61 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 0 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 0 Holmestrand 0/ Holmestrand Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 0 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 0 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Hovedtransportmidlenes andel av transportarbeidet, alle daglige reiser. Prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

62 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Hver person reiser kilometer som bilfører hver dag Hver person i Vestfoldbyen i tilbakelegger kilometer per dag i gjennomsnitt, og bruker minutter på å reise. Av dette er, kilometer reiser som bilfører og, kilometer reiser som bilpassasjer. Man reiser i snitt,0 kilometer per dag med kollektivtransport,, kilometer til fots og, kilometer med sykkel. Vestfoldbyen,0,,, Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Gjennomsnittlig daglig reiselengde per transportmiddel per person. RVU 0/. Reisetidspunkt fordelt etter transportmiddel Figurene på neste side viser når på døgnet reier med ulike transportmidler foregår. Gangturer: Gangturene er relativt jevnt fordelt over døgnet, og er uten de store rushtidstoppene. % av gangturene foregår mellom klokken , % mellom kl , % mellom klokken.00 og. og % på kveldstid/natt (mellom kl ). Sykkelturer: Sykkelturene har en annen fordeling enn gangturene, med mer tydelige rushtidstopper. % av sykkelturene foregår mellom klokken , % mellom kl , % mellom klokken.00 og. og 0 % på kveldstid/natt (mellom kl ). Kollektivreiser: Fordelingen av kollektivreiser har også markerte rushtidstopper. % av kollektivreisene foregår klokken , og % mellom klokken Videre foregår % av kollektivreisene på dagen i mellom disse rushtidstoppene, og % på kveldstid/natt. Bilførerreiser: Bilførerreisene følger i stor grad fordelingen til alle reiser, fordi de utgjør den største andelen av reisene. % av bilførerreisene foregår klokken , og % mellom klokken Videre foregår % av bilførerreisene på dagen i mellom disse rushtidstoppene, og 0 % på kveldstid/natt. Bilpassasjerreiser: Bilpassasjerreisene har en noe annen profil enn bilførerreisene, med et større tyngdepunkt på ettermiddagen. Bare % av passasjerreisene foregår mellom kl og 0., mens % foregår på kvelden. Urbanet Analyse rapport 0/0

63 Prosent Prosent Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Klokkeslett Alle reiser Gangturer Sykkelturer Figur.: Daglige gang- og sykkelturer fordelt på starttidspunkt, prosent. Vestfoldbyen. RVU 0/ Klokkeslett Alle reiser Kollektivreiser Figur.: Daglige kollektivreiser fordelt på starttidspunkt, prosent. Vestfoldbyen. RVU 0/ Klokkeslett Alle reiser Bilførerreiser Bilpassasjer Figur.: Daglige bilreiser fordelt på starttidspunkt, prosent. Vestfoldbyen. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

64 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Transportmiddelfordeling etter målpunkt for reisen Tabellen nedenfor viser transportmiddelbruk etter hva som er målpunkt for reisen, det vil si hvilken sone reisen ender i. Vi ser at reiser som ender i sentrumsområdene har høyere gangandel enn reisene som ender i andre deler av kommunene. For eksempel er gangandelen på reiser som ener i Horten sentrum på % mot % resten av kommunen. Tabell.: Transportmiddelbruk etter hva som er målpunkt for reisen. Reiser som er foretatt av bosatte i Vestfoldbyen. RVU 0/. Prosent. Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestra nd sentrum Holmestra nd utenfor sentrum Tønsberg sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tj øme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Stokke Region sør ellers Oslo/ Akershus Resten av Norge Til fots % % % % 0 % % % % % % % % % 0 % % Sykkel % % % % % % % % % % % % % % % Kollektivtransport % % % % % % % % % % % % % % % Bilfører % % 0 % 0 % % % % % % 0 % % % % % % Bilpassasjer % % % % % % % % % % % % % % % Annet % % % % % % % % % % % % % % % SUM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Antall reiser (uvektet N) Urbanet Analyse rapport 0/0

65 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Reiseformål og transportmiddelbruk I dette kapitlet gir vi en oversikt over formålet til de daglige reisene, og sentrale egenskaper ved reisene til ulike formål: transportmiddelbruk, reiselengde, og når reisen foretas. Avsnitt. gir en oversikt, mens hvert reiseformål beskrives mer i detalj i avsnitt.... Oversikt over reiseformål Om lag av reiser er en handle-/servicereise Handle- og servicereiser utgjør den største andelen av de daglige reisene, og deretter følger fritidsreiser og arbeidsreiser. I hele Vestfoldbyen er % av reisene en handle- eller servicereise, % er arbeidsreiser, % er følge- eller omsorgsreiser og % er besøksreiser. % av reisene er øvrige fritidsreiser. Reiseformålene for de daglige reisene har endret seg lite i løpet av perioden fra 00 til 0/, men det er en liten økning i andelen arbeidsreiser. Reiseformål er definert på følgende måte: - Arbeidsreiser: reiser til/fra arbeid - Skolereiser: reiser til/fra skole/studiested - Tjenestereiser: reiser i arbeid for arbeidsgiver eller egen næring - Handle- og servicereiser: innkjøp av dagligvarer, alle andre innkjøp, service/diverse ærend (bank/post, reisebyrå etc.), medisinske tjenester (lege/sykehus, apotek) - Omsorgs- og følgereiser: hente/bringe/følge barn til/fra barnehage/park/dagmamma/skole, hente/bringe/følge barn til/fra sport- og fritidsaktiviteter, andre hente-/bringe-/følgereiser - Besøk: privat besøk hos familie, venner, sykebesøk - Øvrige fritidsreiser: fornøyelse innendørsaktiviteter (kino, teater, konsert, museum, kultur/fritid som tilskuer), fornøyelse utendørsaktiviteter (sportsstevner, andre stevner etc.), organiserte fritidsaktiviteter som utøver, gikk/syklet/jogget en tur/skitur/luftet hund, vedlikehold, dugnadsarbeid el. utenfor hjemmet (pusse båt, hjelpe andre, dugnad etc.), annen fritid og rekreasjon, ferie- og helgereiser (korte og lange) Urbanet Analyse rapport 0/0

66 Kommuner delt inn i soner Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Sandefjord 00 0 Larvik 0/ Larvik 00 Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme 0/ Nøtterøy 00 Nøtterøy Stokke 0/ Stokke/Tjøme 00 Stokke/Tjøme 00 0 Horten sentrum 0/ Horten sentrum 00 Horten sentrum 00 Horten utenfor sentrum 0/ Horten utenfor sentrum 00 Horten utenfor sentrum 00 Holmestrand sentrum 0/ Holmestrand sentrum 00 Holmestrand utenfor sentrum 0/ Holmestrand utenfor sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 0/ Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg/Nøtterøy sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00/ Tønsberg utenfor sentrum 00 Tønsberg utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme 0/ Nøtterøy utenfor sentrum 00 Nøtterøy utenfor sentrum 00 Sandefjord sentrum 0/ Sandefjord sentrum 00 Sandefjord sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00/ Sandefjord utenfor sentrum 00 Sandefjord utenfor sentrum 00 Larvik sentrum 00/ Larvik sentrum 00 Larvik sentrum 00 Larvik utenfor sentrum 0/ Larvik utenfor sentrum 00 Larvik utenfor sentrum Prosent Arbeid Skole Tjeneste Handel Omsorg Fritid Besøk Annet Figur.: Reiseformål for daglige reiser, prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

67 Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Handle- og servicereisene er de korteste reisene Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig reiselengde for de daglige reisene fordelt etter reisens formål. Handle- og servicereisene er de korteste reisene. For hele Vestfoldbyen er handle- og servicereisene, kilometer i snitt. En gjennomsnittlig handle-/servicereise er lengst i Holmestrand kommune (, km) og kortest på Nøtterøy/Tjøme (, km). Arbeidsreisene er på, kilometer i snitt for hele Vestfoldbyen, og er lengst i Holmestrand kommune (, km), og kortest på Nøtterøy/Tjøme (, km). Besøksreiser er på, kilometer i gjennomsnitt. De er lengst i Sandefjord kommune (, km) og kortest i Horten kommune (, km). Tjenestereisene er på, kilometer i snitt, hele Vestfoldbyen sett under ett. Antall tjenestereiser er for få til å kunne oppgi reiselengde på lavere nivå enn for hele Vestfoldbyen samlet. Vestfoldbyen,,, Horten,,,0, Holmestrand Tønsberg,,,,,, Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme,0,,,,,,,, Kilometer,,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,, 0,,,, Arbeid Skole Handel/service Følge/omsorg Fritid Besøk, Figur.: Gjennomsnittlig reiselengde (km) per reise, etter reiseformål. Prosent. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

68 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Over av følge- og omsorgsreiser gjennomføres med bil Transportmiddelfordelingen er forskjellig på reiser til ulike formål. Arbeidsreiser: På arbeidsreiser er bilen mest brukte transportmiddelet. % av arbeidsreisene er en bilførerreise, % er reiser med kollektivtransport, % er gangturer, % er sykkelturer og % er reiser som bilpassasjer. Skolereiser: På skolereiser er transportmiddelfordelingen en helt annen enn på arbeidsreiser. Her er kollektivtransport det mest brukte transportmiddelet. % av skolereisene foregår med kollektivtransport, % til fots, % sykler, % kjører bil og % sitter på med andre. Tjenestereiser: Også på tjenestereiser er bilen det mest brukte transportmiddelet. % av tjenestereisene er en bilførerreise. % er reiser med kollektivtransport, % er gangturer, % er sykkelturer og % er reiser som bilpassasjer. Handle- og servicereiser: På handle- og servicereiser er % av reisene en bilførerreiser og % sitter på med andre. % går, % sykler og % reiser med kollektivtransport. Følge- og omsorgsreiser: På følge og omsorgsreiser er bilførerandene på %, og % sitter på med andre. % går, % sykler og % reiser med kollektivtransport. Besøksreiser: % reiser med bil som fører og % sitter på med andre på besøksreiser. % går, % sykler og % reiser med kollektivtransport. Øvrige fritidsreiser: På øvrige fritidsreiser er transportmiddelfordelingen svært annerledes enn for de fleste andre reiseformål. Gangandelen er høy og det er en relativt lav bilandel. % går, % sykler og % reiser med kollektivtransport. % kjører bil og % sitter på med andre. Arbeid Skole Tjeneste Handel/service Følge/omsorg Besøk Øvrig fritid Prosent Gange Sykkel Kollektivtransport Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling fordelt etter reiseformål. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

69 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Arbeidsreiser % gjennomfører minst en arbeidsreise i løpet av en dag % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en arbeidsreise i løpet av en typisk dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0,0 arbeidsreiser i løpet av dagen. Tallet inkluderer både de yrkesaktive og de ikke-yrkesaktive, samt både hverdager og helgedager. Det foretas flest arbeidsreiser blant befolkningen i Stokke kommune (0,) og færrest blant befolkningen i Sandefjord sentrum (0,). Arbeidsreisene gjennomføres i større grad av menn, personer i alderen - år og personer med utdanning over grunnskolenivå og personer med høy personinntekt. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Figur.: Gjennomsnittlig antall arbeidsreiser per person per dag. RVU 0/. Arbeidsreisen er kilometer i snitt % av arbeidsreisene i Vestfoldbyen er under kilometer, mens % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig arbeidsreise er på, kilometer og tar minutter. Dette er en økning i både reiselengde og tid fra 00. Tabell.: Reiselengde per reise for arbeidsreiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km til, km 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall arb.reiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % % % 0 % % %.. 0 Vestfoldbyen 00 % % % % % %.. 0 De fleste arbeidsreisene gjennomføres med bil 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser I Vestfoldbyen gjennomføres % av arbeidsreisene til fots. % sykler, % reiser med kollektivtransport, % kjører bil og % sitter på med andre. Fra 00 til 0/ har det vært Urbanet Analyse rapport 0/0

70 Prosent Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ en liten økning i andel arbeidsreiser som foregår som bilfører, og en tilsvarende nedgang i bilpassasjerandelen. Det er lavere bilandel på arbeidsreiser i Tønsberg kommune enn i de øvrige kommunene, og sykkelandelen på arbeidsreiser er på %. Holmestrand kommune har høyest kollektivandel ( %). Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme Nøtterøy Stokke 0/ Prosent Til fots Sykkel Kollektiv-transport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på arbeidsreiser. Prosent. RVU 00-0/. Størstedelen av arbeidsreisene foregår i rushtiden 0 % av arbeidsreisene starter mellom klokken 0.00 og 0., og % starter mellom klokken.00 og.. 00:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for arbeidsreiser. Prosent. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/. 0 Urbanet Analyse rapport 0/0

71 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Skolereiser % gjennomfører minst en skolereise i løpet av en dag % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en skolereise i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0, skolereiser i løpet av en dag. Dette gjelder skolereiser blant barn som er år og eldre. Det foretas flest skolereiser blant befolkningen i Larvik sentrum (0,0) og færrest blant befolkningen i Holmestrand sentrum (0,0). Skolereisene foretas i størst grad av personer i alderen - år. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Figur.: Gjennomsnittlig antall skolereiser per person per dag. RVU 0/. Skolereisen er kilometer i snitt % av skolereisene i Vestfoldbyen er under kilometer, og % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig skolereiser er på, kilometer og tar 0 minutter. Dette er noe lenger enn for tidligere år men til kortere tid, noe som skyldes et skifte i transportmiddelbruk. Antall skolereiser er imidlertid lavt, og tallene må tolkes med varsomhet. Tabell.: Reiselengde per reise for skolereiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser til, km til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall skolereiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % % 0 % % % %.. 0 Vestfoldbyen 00 % % % % % %.. / av skolereisene gjennomføres med kollektivtransport % av skolereisene foregår til fots. % med sykkel, % med kollektivtransport, % med bil som fører og % som bilpassasjer. Det har vært en nedgang i andel skolereiser til fots og Urbanet Analyse rapport 0/0

72 Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ en økning i andel skolereiser med kollektivtransport fra 00 til 0/. Antall skolereiser er imidlertid lavt, og tallene må tolkes med varsomhet. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på skolereiser. Prosent. RVU 00-0/. De fleste skolereisene foregår kl. 0-0 og - % av skolereisene starter mellom klokken 0.00 og 0., og % starter mellom klokken.00 og :00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for skolereiser. Prosent. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/.. Tjenestereiser % gjennomfører minst en tjenestereiser i løpet av en dag % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en tjenestereiser i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0,0 tjenestereiser i løpet av dagen. Tjenestereiser gjennomføres i større grad av menn, personer i alderen - år og personer med høy personinntekt. Urbanet Analyse rapport 0/0

73 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Figur.: Gjennomsnittlig antall tjenestereiser per person per dag. RVU 0/. Tjenestereisen er kilometer i snitt % av tjenestereisene i Vestfoldbyen er under kilometer, mens % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig tjenestereise er på, kilometer og tar minutter. Dette er kortere enn for 00, men til samme tid. Antall tjenestereiser er imidlertid lavt, og tallene må tolkes med varsomhet. Tabell.: Reiselengde per reise for tjenestereiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 til, km til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall tjenestereiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % 0 % % % % %. Vestfoldbyen 00 % 0 % % % % %. De fleste tjenestereisene gjennomføres med bil 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser % av tjenestereisene foregår til fots, % med sykkel, % med kollektivtransport, % med bil som fører og % med bil som passasjer. Det har vært en økning i andel tjenestereiser som gjennomføres som bilfører fra 00 til 0/. Antall tjenestereiser er imidlertid svært lavt, og tallene må tolkes med stor varsomhet. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på tjenestereiser. Prosent. RVU 00-0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

74 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Tjenestereisene er spred over hele døgnet 0 00:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for tjenestereiser. Hele Vestfoldbyen. Prosent. RVU 0/.. Handle- og servicereiser 0 % gjennomfører minst en handle-/servicereise i løpet av en dag 0 % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en handle/servicereise i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0, slike reiser i løpet av dagen. Befolkningen i Horten sentrum foretar flest handle- og servicereiser (,0) og befolkningen i Larvik utenfor sentrum foretar færrest handle-/servicereiser (0,). Handle- og servicereiser gjennomføres i større grad av kvinner, personer i alderen år og eldre. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0 0, 0,0 0, 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser Figur.: Gjennomsnittlig antall handle/servicereiser per person per dag. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

75 Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Handle-/servicereisene er kilometer i snitt % av handle/servicereisene i Vestfoldbyen er under kilometer, og % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig handle/servicereisene er på, kilometer og tar minutter. Dette er omtrent samme reiselengde og tid som tidligere år. Tabell.: Reiselengde per reise for handle/servicereiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km til, km til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall handlereiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % 0 % % % % %. Vestfoldbyen 00 % % % % % %. De fleste handle- og servicereisene gjennomføres med bil % av handle- og servicereisene foregår til fots, % sykler, % reiser med kollektivtransport, % kjører bil og % sitter på med andre. Fra 00 til 0/ har det vært en liten økning i andel handle/servicereiser som foregår som bilfører. Det er en noe lavere bilandel på handle- og servicereiser i Holmestrand kommune enn i de øvrige kommunene. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 0 Horten 0/ Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 0 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på handle/servicereiser. Prosent. RVU 00-0/. Handlereisene foregår jevnt utover fra klokken ti Handle- og servicereisene foregår stort sett fra klokken.00, og spres utover døgnet, men med et tyngdepunkt etter kl..00. % av handle/servicereisene starter mellom klokken.00 og.. Urbanet Analyse rapport 0/0

76 Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ :00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for handle-/servicereiser. Prosent. Hele Vestfoldbyen. RVU 0/.. Følge- og omsorgsreiser % gjennomfører minst en følge- og omsorgsreise i løpet av en dag % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en følge- og omsorgsreiser i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0, slike reiser i løpet av dagen. Det foretas flest følge- og omsorgsreiser blant befolkningen i Sandefjord utenfor sentrum (0,0) og færrest blant befolkningen i Tønsberg utenfor sentrum (0,). Kvinner og menn foretar like stor andel følge- og omsorgsreiser. Følge- og omsorgsreisene foretas i større grad personer i alderen - år, personer med høy utdanning og personer med førerkort og tilgang til bil. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser Figur.: Gjennomsnittlig antall følge-/omsorgsreiser per person per dag. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

77 Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Følge-/omsorgsreisen er kilometer i snitt % av følge-/omsorgsreisene i Vestfoldbyen er under kilometer, og % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig følge-/omsorgsreisene er på, kilometer og tar minutter. Dette er samme reiselengde og tid som tidligere år. Tabell.: Reiselengde per reise følge-/omsorgsreiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km til, km til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall omsorgsreiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % % % % % %. Vestfoldbyen 00 % % % 0 % % %. De fleste følge- og omsorgsreisene gjennomføres med bil % av følge- og omsorgsreisene foregår til fots, % med sykkel og % med kollektivtransport. % kjører bil og % sitter på med andre. Dette er likt som i 00, hele Vestfoldbyen sett under ett. Men vi ser at bilførerandelen har gått noe opp i Tønsberg kommune på bekostning av gangandelen. Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Tønsberg 00/ Tønsberg Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på følge-/omsorgsreiser. Prosent. RVU 00-0/. (Kommuner som ikke vises i figuren har for få reiser) Nesten 0 % av følge- og omsorgsreisene foregår etter kl..00 % av følge- og omsorgsreisene starter mellom klokken.00 og.. Videre foregår en del mellom klokken 0.00 og 0. og mellom.00 og :00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for følge-/omsorgsreiser. Hele Vestfoldbyen. Prosent. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

78 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/. Besøksreiser 0 % gjennomfører minst en besøksreiser i løpet av en dag 0 % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en besøksreise i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0, slike reiser i løpet av dagen. Det foretas flest besøksreiser blant befolkningen i Larvik sentrum (0,) og færrest blant befolkningen i Holmestrand utenfor sentrum (0,0). Besøksreiser gjennomføres i større grad av personer i alderen - år og år og eldre, enslige, ikke-yrkesaktive, personer med lav utdanning og lav personinntekt, og personer uten tilgang til førerkort og bil. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Figur.: Gjennomsnittlig antall besøksreiser per person per dag. RVU 0/. Besøksreisen er kilometer i snitt % av besøksreisene i Vestfoldbyen er under kilometer, og % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig besøksreise er på, kilometer og tar minutter. Dette er litt lenger enn i 00, men til samme tid. Tabell.: Reiselengde per reise for besøksreiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km til, km 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall besøksreiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % % % % % %. 0 Vestfoldbyen 00 % % % % % %. De fleste besøksreisene gjennomføres med bil % av besøksreisene foregår til fots, % med sykkel, % med kollektivtransport. % kjører bil og % sitter på med andre. Fra 00 til 0/ har det vært en nedgang i andel besøksreiser som foregår som til fots og som bilpassasjer, og en økning i bilførerandelen. Urbanet Analyse rapport 0/0

79 Prosent Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Det er lavere bilandel og høyere sykkelandel på arbeidsreiser i Sandefjord kommune enn i de øvrige kommunene. Nøtterøy/Tjøme har høyest kollektivandel ( %). Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Holmestrand 0/ Tønsberg 00/ Tønsberg 00 0 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 0 Larvik 0/ Larvik 00 0 Nøtterøy/Tjøme Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.0: Transportmiddelfordeling på besøksreiser. Prosent. RVU 00-0/. (Kommuner som ikke vises i figuren har for få reiser) Besøksreisene foregår stort sett på ettermiddagen og kvelden Besøksreisene foregår stort sett på ettermiddag/kveld, og hele 0 % av reisene starter mellom klokken.00 og :00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for besøksreiser. Hele Vestfoldbyen. Prosent. RVU 0/.. Øvrige fritidsreiser 0 % gjennomfører minst en fritidsreise i løpet av en dag 0 % av befolkningen i Vestfoldbyen gjennomfører minst en øvrig fritidsreise i løpet av en dag, og i gjennomsnitt foretar hver person 0, slike reiser i løpet av dagen. Det foretas flest Urbanet Analyse rapport 0/0

80 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ fritidsreiser blant befolkningen i Stokke kommune (0,) og færrest blant befolkningen i Holmestrand utenfor sentrum (0,). Fritidsreisene gjennomføres i større grad av personer alderen - år og år og eldre og ikke-yrkesaktive. Vestfoldbyen Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Nøtterøy/Tjøme Horten sentrum Horten utenfor sentrum Holmestrand sentrum Holmestrand utenfor sentrum Tønsberg/Nøtterøy sentrum Tønsberg utenfor sentrum Nøtterøy utenfor sentrum/tjøme Sandefjord sentrum Sandefjord utenfor sentrum Larvik sentrum Larvik utenfor sentrum Figur.: Gjennomsnittlig antall øvrige fritidsreiser per person per dag. RVU 0/. Fritidsreisen er kilometer i snitt % av de øvrige fritidsreisene i Vestfoldbyen er under kilometer, og % er på 0 kilometer eller mer. En gjennomsnittlig fritidsreise er på, kilometer og tar minutter. Dette er en økning i både reiselengde og tid fra tidligere år. Tabell.: Reiselengde per reise for øvrige fritidsreiser, Vestfoldbyen. RVU 00-0/. Mindre enn km til, km 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0,,0,,0 Antall reiser til, km til, km til, km 0 km eller mer Gj.snittlig reiselengde (km) Gj.snittlig reisetid (min) Antall fritidsreiser (uvektet N) Vestfoldbyen 0/ % % % % % %..0 0 Vestfoldbyen 00 % % 0 % % % %. 0. av fritidsreiser gjennomføres til fots % av de øvrige fritidsreisene foregår til fots, % med sykkel, % med kollektivtransport. % kjører bil og % sitter på med andre. Dette er en noe høyere bilførerandel og en noe lavere bilpassasjerandel enn i Urbanet Analyse rapport 0/0

81 Prosent Kommuner Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 0/ Vestfoldbyen 00 Horten 0/ Horten 00 Holmestrand 0/ Holmestrand 00 Tønsberg 00/ Tønsberg 00 Sandefjord 00/ Sandefjord 00 Larvik 0/ Larvik 00 Nøtterøy/Tjøme Nøtterøy 00 Stokke 0/ Stokke/Tjøme Prosent Til fots Sykkel Kollektivtransport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Figur.: Transportmiddelfordeling på øvrige fritidsreiser. Prosent. RVU 00-0/. Fritidsreisene foregår stort sett på ettermiddagen og kvelden Fritidsreisene foregår stort sett på ettermiddag/kveld, og % av reisene starter mellom klokken.00 og.. 00:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: 0:00-0: :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 - : :00 -. Figur.: Fordeling av reiser over døgnet for øvrige fritidsreiser. Hele Vestfoldbyen. Prosent. RVU 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0

82 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

83 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Referanseliste Brechan og Vågane 0: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 00. TØI-rapport /0 Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson 0a: Reisevaner i Region sør 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson 0b: Reisevaner i Buskerudbyen 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson 0c: Reisevaner i Vestfoldbyen 0/. Urbanet Analyse rapport 0/0 Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson 0a: Reisevaner i Ringeriksregionen 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson 0b: Reisevaner i Grenland 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson 0c: Reisevaner i Arendalsregionen 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson 0d: Reisevaner i Kristiansandsregionen 0/. Urbanet Analyse rapport /0 Hjorthol, Randi, Øystein Engebretsen og Tanu Priya Uteng 0: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 0/ nøkkelrapport. TØI-rapport /0 Stangeby, Ingunn 000: Metoder i reisevaneforskningen. En diskusjon av metodiske problemer knyttet til nasjonale reisevaneundersøkelser. TØI-rapport /000 Urbanet Analyse rapport 0/0

84 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

85 Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Urbanet Analyse rapport 0/0

86 Urbanet Analyse AS Storgata, 0 Oslo Tlf: [ + ]

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 TØI rapport 1215/2012 Inge Brechan Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 TØI Rapport 1215/2012 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Inge Brechan Liva Vågane Transportøkonomisk

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2002/62 Notater 2002

Notater. Hanne Cecilie Hougen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. 2002/62 Notater 2002 2002/62 Notater 2002 Hanne Cecilie Hougen Notater Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 10.12 Forord

Detaljer

Jon Martin Denstadli TØI rapport 865/2006. Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser

Jon Martin Denstadli TØI rapport 865/2006. Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Jon Martin Denstadli Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 TØI rapport 865/2006 Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Den nasjonale

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet v /Guro Berge Statens vegvesen Region Midt v /Eva Larsen. 503500 2004-12-08 Solveig Meland 37

Statens vegvesen Vegdirektoratet v /Guro Berge Statens vegvesen Region Midt v /Eva Larsen. 503500 2004-12-08 Solveig Meland 37 NOTAT SINTEF Teknologi og samfunn Veg og samferdsel Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA GJELDER Oppfølging

Detaljer

Rapport. Bildeling som klimatiltak? Potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling. Alberte Ruud Ingunn Opheim Ellis 11 / 2008

Rapport. Bildeling som klimatiltak? Potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling. Alberte Ruud Ingunn Opheim Ellis 11 / 2008 Rapport Alberte Ruud Ingunn Opheim Ellis 11 / 2008 Bildeling som klimatiltak? Potensialet for redusert bilbruk ved satsing på bildeling Foto: Arne Danielsen Forord På oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Petter Christiansen Øystein Engebretsen Arvid Strand TØI rapport 1102/2010. Bybanen i Bergen. Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner

Petter Christiansen Øystein Engebretsen Arvid Strand TØI rapport 1102/2010. Bybanen i Bergen. Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner Petter Christiansen Øystein Engebretsen Arvid Strand TØI rapport 1102/2010 Bybanen i Bergen Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner TØI rapport 1102/2010 Bybanen i Bergen Petter Christiansen

Detaljer

Notat. Nullvekstmålet. Hvordan man kan fordele transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014

Notat. Nullvekstmålet. Hvordan man kan fordele transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014 Notat 74/2014 Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg Nullvekstmålet Hvordan man kan fordele transportveksten Forord Nasjonal Transportplan slår fast at «Veksten i persontransporten i storbyområdene

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Tre mulige banestrekninger Trafikantenes verdsetting av tid og potensialet for togreiser

Tre mulige banestrekninger Trafikantenes verdsetting av tid og potensialet for togreiser Rapport 28 / 2011 Katrine N Kjørstad Ingunn O Ellis Tormod W Haug Bård Norheim Tre mulige banestrekninger Trafikantenes verdsetting av tid og potensialet for togreiser Forord På oppdrag for Jernbaneverket

Detaljer

Notat. Tidsverdistudien blant trafikanter i Oslo og Akershus. Utvalg og metode 31 / 2010. Ingunn Opheim Ellis

Notat. Tidsverdistudien blant trafikanter i Oslo og Akershus. Utvalg og metode 31 / 2010. Ingunn Opheim Ellis Notat Ingunn Opheim Ellis 31 / 2010 Tidsverdistudien blant trafikanter i Oslo og Akershus Utvalg og metode Innhold 1. DEL 1 UTVALGSTEORI... 3 1.1 Populasjon, utvalg, frafall og utvalgsskjevhet... 3 1.1.1

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Et kollektivt løft for Sola

Et kollektivt løft for Sola TØI rapport 1223/2012 Liva Vågane Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Sola Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1223/2012

Detaljer

STF50 A07024 Åpen RAPPORT. RVU 2005 Hovedresultater fra Drammensområdet. Solveig Meland. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging

STF50 A07024 Åpen RAPPORT. RVU 2005 Hovedresultater fra Drammensområdet. Solveig Meland. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging STF50 A07024 Åpen RAPPORT RVU 2005 Hovedresultater fra Drammensområdet Solveig Meland SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Mai 2007 IV V SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer analyseresultater

Detaljer

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Sammendrag: Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Forfattere: Anne Madslien Jens Rekdal Odd I Larsen Oslo 2005, 88 sider Innledning Samferdselsmyndighetene i Norge har engasjert Transportøkonomisk

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2008

Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2008 SINTEF A10283 Åpen RAPPORT Reisevaneundersøkelse for Bergensområdet 2008 Datagrunnlag og hovedresultater Solveig Meland SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mai 2009 II IV V SAMMENDRAG Denne

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014 Rapport 51b/2014 Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Ellis Tormod Wergeland Haug Mads Berg Mari Betanzo Bård Norheim Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer