Bakgrunnen for prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnen for prosjektet"

Transkript

1 Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet BISEKSEMINAR Oslo 4. mai 2009 Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, Norge

2 Bakgrunnen for prosjektet Eldre en større del av befolkningen i løpet av år vil opp mot 25 % av befolkningen være 65 + år I 2030 vil de aller fleste eldre ha førerkort for bil (flere blant menn enn blant kvinner Bedre helsetilstand, mer fritid, økt tilgang til bil og rimelig god inntekt større mulighet for aktiviteter og reiser blant de yngre eldre (65-75 år) enn i dag bilvaner fra yngre dager? En relativt stor andel vil også tilhøre de eldre eldre (80+ år), der flertallet er kvinner med et behov for tilrettelagt transport og spesielle transporttjenester

3 Problemstillinger Hva slags aktivitetsmønster/livsstil har ulike aldersgrupper av eldre? Hva slags utvikling har vi sett over tid for eldres reisemåter? Hvilke aktiviteter regnes som viktige og hva oppleves som mindre viktig for eldre? Hvilken betydning har bilen for de eldres aktiviteter og livskvalitet?

4 Transportbehov et avledet behov Transport er først og fremst et hjelpemiddel til å tilfredsstille behov knyttet til: Praktiske gjøremål Sosiale behov men også: Behov for sikkerhet, trygghet osv Behov for selvrealisering, aktelse osv (Inspirert av Maslows behovshierarki)

5 Velferd og livskvalitet en analyseramme Erik Allardt: Att ha (inntekt, arbeid, ressurser etc) arbeidsreiser, innkjøpsreiser Att älska (familiefelleskap, vennskap, menneskelig samhandling) besøksreiser, følge/omsorgsreiser Att vara (fritidssysler, anseelse, uerstattelighet) fritidsreiser av ulike slag

6 Prosjektet er todelt Analyse av tilgjengelige data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene for å undersøke utvikling av mobilitetsmønstre blant eldre over tid og variasjoner Fokusgruppeundersøkelser av eldre om deres mobilitetsmønstre/livsstil, mobilitetsbehov og visjoner om framtida. I fokusgruppene legges det vekt på å få fram vurdering av velferds- og livskvalitetsmessige aspekter ved bilbruk og annen reiseaktivitet, grupper avholdt i Oslo og Stjørdal.

7 Endring i reisevaner over tid førerkort og tilgang til bil for kvinner Kvinner 1985 Kvinner

8 Periodeeffekt for middelaldrende kvinner på 70-og 80-tallet Mange av kvinnene i aldersgruppen år tok førerkort sent (i en periode med tydelig likestillingsdebatt på mange områder) Måtte ta førerkort fordi mannen ble syk og ikke kunne kjøre selv Ble oppfordret av sine barn til å ta førerkort

9 Endring i reisevaner over tid førerkort og tilgang til bil for menn menn 1985 menn

10 Endring i reisevaner over tid kvinners bilreiser per dag 2,5 2 1,5 1 Kvinner 1985 Kvinner ,

11 Endring i reisevaner over tid menns bilreiser per dag 3 2,5 2 1,5 1 Menn 1985 Menn ,

12 Har ikke bil (2005) Har ikke bil Kvinne 80 + år 73 Mann 80 + år 23 Kvinne år 29 Mann år 7 Kvinne år 11 Mann år

13 Eldre kvinners og menns livssituasjon er forskjellig Svært mange kvinner på 80 + år er enker og lever alene 72% Svært mange menn i samme alder er gift 72 % - og har yngre ektefeller som også vil være en praktisk støtte Med tanke på tiltak for å bedre daglig transport for eldre er dette viktig å huske på

14 Handlereiser - å ha - i ulike aldersgrupper (2005) antall reiser per dag 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0, år år 80 + år 0,4 0,2 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted

15 Shopping er mer enn bare å kjøpe Menn trekkes mer i innkjøpsaktivitet når de blir pensjonister Butikken og kjøpesenteret blir også møtested på småsteder Kvinner i storbyen og de som bor sentralt på småstedet handler ofte, men lite hver gang for å slippe å bære tungt

16 Reisemåte på handlereiser å ha Bilfører Bilpassasjer Til fots/sykkel Kollektivt Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted

17 Fritidsreiser å være 2005 antall reiser per dag 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, år år 80 + år 0,2 0,1 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted

18 Reisemåte på fritidsreiser å være Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted Bilfører Bilpassasjer Til fots/sykkel Kollektivt

19 Besøksreiser å elske 2005 antall reiser per dag 0,7 0,6 0,5 0,4 0, år år 80 + år 0,2 0,1 0 Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted

20 Reisemåte på besøksreiser å elske Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Storby Omegn Småsted Bilfører Bilpassasjer Til fots/sykkel Kollektivt

21 Reiselengde per dag 2005 Småsted Mann Storby Kvinne Storby Mann år år 80 + år Småsted Kvinne Omegn Kvinne Omegn Mann

22 Aktivitetsmønstre blant eldre Flere reiser Flere formål Å være Bilførere Ikke gange Sjåførene som elsker Flest bilførere Flest med flere reiser Flest å elske reiser Noen å være reiser Noen å ha reiser De innkjøpsorienterte Bilførere Noen kollektivbrukere Ingen til fots Få reiser Flest å ha reiser Ingen å være reiser De aktive fritidsorienterte Flest til fots Passasjerer i bil Flere reiser Flest å være reise Ingen å ha reiser De lavmobile Flest med få reiser Flest kollektivbrukere Flest bilpassasjerer Fotgjengere Gange Ikke bilførere Én reise (tur/retur), ett formål Ingen å være reiser Kollektivt

23 Kjennetegn ved de ulike gruppene Flere reiser Flere formål Å være Bilførere Ikke gange Sjåførene som elsker Færrest med helsemessige problemer Flest med bil i går Flest menn Færrest eldre De innkjøpsorienterte Flere med helsemessige problemer Flere eldre De aktive fritidsorienterte Færre med helsemessige Problemer Færre eldre De lavmobile Flest med helsemessige problemer Færrest med tilgang til bil Færrest med førerkort Flest kvinner Flest eldre Gange Ikke bilførere Én reise (tur/retur), ett formål Ingen å være reiser Kollektivt

24 Bilens betydning Bosatte i Oslo klarer dagliglivet stort sett uten bil, men de bruker den relativt mye særlig mennene Bosatte i Stjørdal klarer mye av dagliglivets aktiviteter uten bil dersom de bor sentralt i tettstedet De klarer seg ikke dersom de bor perifert i kommunen. Nesten total mangel på offentlig kommunikasjon Bilen gir mulighet for impulsive aktiviteter, kontroll over tilværelsen frihet, opplevelse av mestring bidrar til positivt selvbilde

25 Tilpasninger av bilbruk Kjører bare når det er lyst Kjører ikke til sentrum Kjører når det er lite trafikk Kjører ikke når det er vanskelig føre Vil ikke gi opp bilen vil beholde bilen så lenge det er liv i oss Gudny 83 år Sette fra seg bilen nei, jeg går og tenker på hva slags bil jeg skal kjøpe neste gang

26 Tiltak for å sikre de eldres mobilitet og tilgjengelighet til aktiviteter Egeninitierte: Flytte sentralt mindre leilighet Bedre kjøreferdighetene (mer praksis, kurs 65+) Begrenset bruk av bilen Ønsker - eksempler: Å kunne bruke bilen lengst mulig Bedre og billigere kollektivtransport Spesielle transporttilbud: servicelinjer, TT-kort ( uten at man nærmest på være på dødens rand ) Hjemkjøring av varer Bokbuss Hjelp til vedlikehold, hagestell, snømåking etc for å kunne bo hjemme lenger

27 Videre arbeid Reisevaneundersøkelsene har gitt opplysninger om det faktiske reiseomfanget men ikke om de reisene som ikke blir gjort det reisebehovet som ikke blir tilfredsstilt Fokusgruppene har gitt informasjon om hva de eldre setter pris på og hvilke ønsker de har men dette er få og utvalgte grupper Det trenges derfor: Dybdeundersøkelser (fokusgrupper, intervjuer) med flere grupper av eldre Kvantitative undersøkelser med store representative utvalg for å kvantifisere de kvalitative opplysningene

Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter

Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter TØI-rapport 998/2008 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Liva Vågane og Åse Nossum Oslo 2008, 86 sider Sammendrag: Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter Foreldrene vil skjerme barnas

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle

Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Susanne Nordbakke TØI rapport 855/2006 TØI rapport 855/200 Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Susanne Nordbakke

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling Sammendrag: Yrkesaktives reiseaktivitet En analyse av faktorer som påvirker bilordninger, parkeringsmuligheter, omfang og transportmiddelbruk på reiser til/i arbeid TØI rapport 444/1999 Forfatter: Jens

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Sammendrag: Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Forfattere: Anne Madslien Jens Rekdal Odd I Larsen Oslo 2005, 88 sider Innledning Samferdselsmyndighetene i Norge har engasjert Transportøkonomisk

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer