NLSH Bodil Stien Haugene, NLSH 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006"

Transkript

1 BASISKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING NLSH 2006

2 Hvordan finne prosedyren i Doc Map Pulsen Håndbøker Legemiddelhåndbok NLSH

3 SYKEHUSAPOTEKETS FORPLIKTELSER Legemiddelleveranse. Smertekasetter. Cytostatikakurer. Andre spesialproduserte apotekvarer. Reseptekspedering. LIS-arbeid Månedlige spesifiserte kostnadsoversikter for hver avdeling. Farmasøytisk rådgivning / tilsyn Rådgivning om legemiddelbruk til polikliniske og nyutskrevne pasienter Antidot-lager Beredskapslager av legemidler Kliniske utprøvninger

4 LIS-AVTALEN Legemiddel-innkjøps-samarbeid Rabattavtale på legemidler, ernæring, infusjonsvæsker Tilpasset hvert HF Gjelder 1-2 år Forpliktelse

5 BESTILLING AV LEGEMIDLER Legemidler, naturlegemidler, kosttilskudd, helsekostprodukter. Enkelte handelsvarer. Egen bestillingsblankett eller forhåndstrykt liste Legemidler kan bare rekvireres av lege eller tannlege. Original rekvisisjon eller telefax. Unntaksvis pr telefon. LIS-avtalen eller andre legemiddellister skal følges. Sykepleier* og lege skriver under. Uutfylt del sperres av lege. A-preparater : hvit resept i tillegg

6 APOTEKETS BEHANDLING AV AVDELINGENES BESTILLINGER Hvert sykehus egne bestillingsfrister Farmasøyt vurderer bestillingen Apotektekniker plukker frem og puncher Kontrolleres Apoteket får daglig leveranse fra grossist Ved behov fra andre steder lengre leveringstid

7 REKVIRERING AV LEGEMIDLER UTENOM APOTEKETS ÅPNINGSTID Sykehusapoteket har ikke vakt. Ved akutt behov kan lege kontakte sentralbordet som kontakter farmasøyt på liste. Frivillig ordning. Ikke garantert tilgjengelighet. Evt. låne fra annet sykehus. Evt. kontakte vakt på NMD: Tlf

8 MOTTAK AV LEGEMIDLER FRA APOTEK Sykepleier som mottar skal kvittere og kontrollere mot rekvisisjon og pakkseddel. Varene settes umiddelbart på plass. Avvik meldes umiddelbart til apoteket. Narkotika og B-preparater: 2 personer skal kvittere for innføring i regnskapet. Pakkseddel oppbevares til månedsfaktura er kontrollert. Originale rekvisisjoner oppbevares av apoteket i 10 år.

9 UTFORMING AV MEDISINROM Alle kliniske avdelinger skal ha eget rom til oppbevaring og håndtering av legemidler Låsbart Krav til utstyr: Håndvask, god ventilasjon, god belysning, kjøleskap, giftskap, skap eller hyller for pasienters private legemidler, arbeidsbenk Bør i tillegg ha: Avtrekk for blanding av antibiotika, mulighet for gjennomlysning av løsninger til parenteral bruk

10 NØKKELRUTINER Alle lagre skal være låst. Begrense antall nøkler. Unntak: Nøkkelkort med adgangskode. Antall nøkler og håndtering av disse skriftlig dokumentert. Kun sykepleier/vernepleier og lege. Avleveres ved vaktskifte.

11 OPPBEVARING AV LEGEMIDLER Medisinrom, medisinskap, giftskap, kjøleskap Innelåst Rengjøring, gjennomgang av lager Returskjema. Innredes etter ATC-systemet I kjøleskapet sorteres etter lm-form. Temperaturlogg. Kaldt: 2-8 C / kjølig: 8-15 C Akuttenheter oppbevares forsvarlig. Desinfeksjonsmidler og reagenser innelåst i egne skap.

12 RETUR AV LEGEMIDDELRESTER Alle legemiddelrester bør om mulig oppbevares i originalemballasje. Rester i fast form (tabletter, kapsler, supp) kan kastes i gul boks. Sendes til apoteket. Miksturer sendes apoteket. Injeksjoner til apoteket i originalemballasje. Ubrutte glass/ampuller, hetteglass med oppløsningsvæske og hetteglass med restinnhold bringes til apoteket av avdelingspersonalet Infusjonsposer med legemiddel tømmes i kloakksystemet på avd. Også med innhold av antibiotika og hormoner. Unntak: cytostatika

13 RETUR AV LEGEMIDDELRESTER Cytostatika i originalemballasje til apotek. Ubrutte glass/ampuller, hetteglass med oppløsningsvæske og hetteglass med restinnhold bringes til apoteket av avdelingspersonalet. Cytostatika utblandet i infusjonspose kontakt apoteket i det enkelte tilfelle. Generelt: Brukte kanyler, venfloner o.l. kastes i kanylebøtte. Kastes i risikoavfall. Utstyr som har vært i kontakt med antibiotika, hormoner og cytostatika behandles som risikoavfall. Kastes direkte i risikoavfallsesken.

14 Apotekets krediteringsregler 1. Kjøpt fra sykehusapoteket 2. Kjøpt for bruk på post 3. Skjema for retur av legemidler skal alltid være utfylt 4. Minst 6 måneders holdbarhet 5. Uskadd og forseglet pakning 6. Enkle hetteglass, ampuller, enpac/hele brett og endoser i uskadde esker 7. Legemidlene skal være oppbevart under korrekte betingelser

15 Farmasøytisk tilsyn Mål: Sikre riktig og økonomisk lm-bruk for pasientene, sykehuset og samfunnet. Skal være et ledd i avdelingenes kvalitetssikringsarbeid. Evaluering av rutiner. Rådgivning. Samarbeid med den enkelte avdeling og ledelse.

16 Farmasøytisk tilsyn; arbeidsformer Tilsyn avtales i god tid. Nødvendig HP innkalles. Avtale om hvilke områder som skal gjennomgås. Befaring, samtaler, intervjuer, gjennomgang av dokumenter Avdekkede problemområder vurderes i samarbeid med aktuell ledelse Rapport

17 Farmasøytisk tilsyn; arbeidsformer Rådgivning om enkeltposters system for legemiddelhåndtering Undervisning av helsepersonell og enkeltpasienter / pasientgrupper om legemidler og legemiddelbruk Legemiddelstatistikk Deltakelse i lm-komitè, kvalitetsutvalg

18 Legemiddelinformasjon til pasienter Hensikt: Sikre at pasienten har kunnskap om hvorfor, hvordan og hvor lenge lm skal brukes. Tilstrekkelig kunnskap om virkning og bivirkning. Lege: Info om nye lm. Skriftlig info med gjennomgang ved utskrivning. Sykepleier: Info om lm mens pas er innlagt. Farmasøyt: Info om legemidler og deres bruk på apoteket etter utskrivning (resepter) eller på post under oppholdet.

19 Avviksmelding Hensikt: Registrering av avvik bidrar til å dokumentere forbedringsområder ved NLSH. Den som oppdager avviket fyller ut skjemaet SJ0023. Avd.leder følger opp avviket. Behandles på lavest mulig nivå i organisasjonen. Vurderer om videresendes til Kvalitetsutvalget. Benytter da IK-2448 fra Statens helsetilsyn.

20 Eksempel på intern avviksregistrering Kontroll Utlevering Etter inntak

21 Eksempel på intern avviksregistrering Manglet i dosett For mye i dosett Feil styrke Feil lmform Feil tidspunkt Glemt å gi Feil pasient

22 EKSEMPLER PÅ FEIL ved NLSH Mikstur gitt iv. Skulle gis peroralt. Ordinert 24IE Insulatard- fikk 10IE Actrapid Tablett knust for å gi sammen med mikstur. Ble gitt iv. Muntlig ordinasjon- forveksling mellom mg og ml. Pas fikk feil dose. Legemiddelregning- feil beregnet dose

23 Eks på feil Bytte til andre preparat som viste seg å ikke være synonympreparat. Lm opptrukket i sprøyte, ble liggende etter at pas hadde fått sin dose. Rest ble senere gitt til annen pas. Misforståelser angående merking. Gitt feil dose av uregistrert legemiddel Overføring av legemiddelopplysninger- dokumentert på flere steder/glemt å overføre-dosen gitt flere ganger.

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

nyttfra Sykehusapotekene

nyttfra Sykehusapotekene nr. 1-2005 Uregistrerte - uten markedsføringstillatelse Godkjenningsfritak For å ekspedere et uregistrert legemiddel til en avdeling eller til en pasient på resept kreves det en søknad om godkjenningsfritak

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir

Store faglige utfordringer Kvinne-barn-senteret blir nr. 4-2005 nyttfra Sykehusapotekene i Midt-Norge i Trondheim på Kvinnebarn-senteret samarbeidspartner for riktig legemiddelbruk i Trondheim vil, fra første dag, bidra ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs

Detaljer

Påavdelingen2c er fagdekningenstyrket sidenforrige stillingsoversiktderefikk. Endringenbestårhovedsakeligi:

Påavdelingen2c er fagdekningenstyrket sidenforrige stillingsoversiktderefikk. Endringenbestårhovedsakeligi: Fylkesmanneni Hordaland Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks7310 5020BERGEN UnntattoffentlighetOff.l. 13 Deresref. Deresbrevav: Vår ref. Emnekode Dato 2011/7170733.1 201200253-35 SARK-41 06. september2012

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2014. 14. september 2015 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2014. 14. september 2015 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2014 14. september 2015 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2014 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009

Legemiddelberedskap. Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oslo, oktober 2009 Legemiddelberedskap Veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Versjonsnummer: 1.1 Versjonsdato: Veileder med anbefalinger utarbeidet av Sykehusapotekene HF Oppdragsgiver:

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering Internserien 7/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav

Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Legemiddelhåndteringen i kommunehelsetjenesten - helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav Til: Landets fylkesleger Landets kommuner RUNDSKRIV IK-14/2001

Detaljer

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering av fakta...

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DEN NASJONALE PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER TRYGG MEDISIN BRUK Hva er sikkert for deg og barnet? Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 Hans

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer