Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt"

Transkript

1 Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

2 Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB) «Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.» Pasientsikkerhetskampanjen

3 Hvordan samstemme? Samstemming utføres ved å innhente mest mulig fullstendig og oppdatert informasjon om legemidlene en pasient bruker. Dette inkluderer navn på legemiddel, navn på virkestoff, administrasjonsform, styrke, dosering, og bruksområde. Informasjon fra tilgjengelige kilder sammenlignes med hverandre. Pasienten selv, eller den som håndterer pasientens legemidler, bør forespørres om faktisk bruk av legemidler der dette er mulig. Eventuelle uoverensstemmelser (både tilsiktede og utilsiktede) avklares, dokumenteres og videreformidles.

4 Kilder til informasjon Den som håndterer legemidlene er den beste og mest sikre kilden Pasienter som håndterer LM sine selv og kan gjøre rede for dette Snakke med pasienten Be pasienten vise frem legemidlene sine og fortelle hva han/hun tar og hvorfor Snakke med pårørende Fastlegens legemiddelliste Informasjon om legemidler hentet ut på apoteket Journal fra tidligere sykehusopphold (epikriser etc) Reseptformidleren/Kjernejournal I tillegg: Pasienter med bistand fra kommunehelsetjenesten Medisinkort/legemiddelkurve fra hjemmesykepleie/sykehjem Pasienter med multidose Ordinasjonskort/multidoseskjema

5 Utføring av legemiddelintervju Spør pasienten: hvilke medisiner tar du? Navn, styrke, form, dosering, intervall/frekvens, tidspunkt osv Spør pasienten aktivt etter: Reseptfrie legemidler Vitaminer, kosttilskudd, helsekost Øyedråper Inhalasjoner Injeksjoner Kremer, salver, plaster Legemiddel som ikke blir tatt daglig Legemiddel som kan tas ved behov når, hvor ofte osv Legemiddel som pasienten har sluttet å ta f.eks i forb.m. innleggelse Legemiddelallergier Om pasienten har sluttet å ta medisiner på grunn av bivirkninger Vesentlig å undersøke pasientens etterlevelse hva tar pasienten i forhold til hva han/hun ikke tar, og eventuelt når tar/ikke tar

6 Samstemming Verifisering Vurdere informasjonskilden(e) sikker/usikker gyldighet/varighet (dato) Sikre at tilsiktede endringer er dokumentert Sikre at det ikke er utilsiktede endringer som ikke er argumentert for (seponeringer, doseendringer, nye legemidler etc) Dokumentasjon og kommunikasjon Dokumenter kilder til informasjon Dokumenter og kommuniser eventuelle uoverensstemmelser (tilsiktede og utilsiktede endringer)

7 Case 1 LM A og B seponert/ nullet av fastlege ved innleggelse ØHD LM A og B (ny styrke) restartet av fastlegen, manglende dokumentasjon Utskrivningsrapport uten LM A og B. To viktigste punkter for å unngå feil: 1. Kommunikasjon 2. Dokumentasjon CosDoc legemiddelliste uten LM A og B LM A og B (ny styrke) på siste ordinasjonskort Utskrivningsrapport uten LMinfo Restarter LM A og B basert på siste ordinasjonskort Måned 1 Måned 2 og 3 Måned 4 HBT HBT SH 1 (ØH) Fastlege SUS 1 HBT SUS 2 7 avdelinger/virksomheter involvert Mangler oppdaterte ordinasjonskort, epikriser etc Mangler legemiddelinformasjon i epikriser etc SH 2 SH 3

8 Eksempel på utføring av samstemming Olga, 84 år, legges inn på ØHD med tungpust og feber; infeksjon? Aktuelle diagnoser: KOLS, glaukom, HT Multidose fra HBT Legemiddelliste i innleggelsesrapport fra fastlege: Budesonid/Formoterol (Symbicort) inh 160/4,5 1x2 Tiotropium (Spiriva) inh 18mcg Furosemid (Furix) po 20mg Amlodipin (Norvasc) po 5mg Legemiddelliste i medisinkort: Ipratropium (Atrovent) nebs 0,25mg 1x4 Salbutamol (Ventoline) nebs 2,5mg 1x4 Furosemid (Furix) po 40mg x2 Amlodipin (Norvasc) po 5mg Amoksicillin 500mg po x4 Paracetamol (Paracet) po 500mg vb Zopiklone (Imovane) po 5mg vb tk

9 Legemidler i bruk (LIB) Etter legemiddelintervju med Olga og sjekk av MDkort: Budesonid/Formoterol (Symbicort) inh 160/4,5 1x2 Tiotropium (Spiriva) inh 18mcg Furosemid (Furix) po 20mg Amlodipin (Norvasc) po 5mg Latanoprost (Xalatan) oc 50 mcg vesp Salbutamol (Ventoline) inh 100mcg 1-2 x4 vb Paracetamol (Paracet) po 500mg 1-2 x 3 vb Pantoprazol (Somac) po 20mg Oxazepam (Sobril) po 10mg vb tk Multivitamin po

10 Samstemming innleggelse på ØHD Inn.rapport Medisinkort LMI (LIB) Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 1x2 Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 1x2 Samstemt Mangler i kurve Tiltak Påføres kurve Tiotropium (Spiriva) 18mcg Ipratropium (Atrovent) 0,25mg nebs 1x4 Tiotropium (Spiriva) 18mcg Får ipratropium via nebs under oppholdet Påføres kurve og nulles under nebs-behandling Furosemid (Furix) 20mg Furosemid (Furix) 40mg x2 Furosemid (Furix) 20mg Dose økt Doseøkning dokumenteres Amlodipin (Norvasc) 5mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Ok - Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Mangler i kurve Påføres kurve Salbutamol (Ventoline) 2,5mg nebs 1x4 Salbutamol (Ventoline) 100mcg inh 1-2 x4 vb Får nebs under oppholdet Dokumenteres Paracetamol (Paracet) 500mg vb Paracetamol (Paracet) 500mg 1-2 x3 vb Dosering ikke spesifisert Dosering påføres kurve Pantoprazol (Somac) 20mg Mangler i kurve Påføres kurve Zopiklone (Imovane) 5mg vb tk Oxazepam (Sobril) 10mg vb tk Multivitamin Feil legemiddel Mangler i kurve Endres til oxazepam Påføres kurve Amoksicillin po 500mg x4 Ny, kur Påføres tidsramme/varighet

11 Samstemming utskrivning fra ØHD LM v/innleggelse Medisinkort Epikrise Samstemt Tiltak Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 1x2 Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 2x2 Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 2x2 Doseøkning Dokumenteres Tiotropium (Spiriva) 18mcg Ipratropium (Atrovent) 0,25mg nebs 1x4 Tiotropium (Spiriva) 18mcg Byttes tilbake til tiotropium Furosemid (Furix) 20mg Furosemid (Furix) 40mg x2 Furosemid (Furix) 40mg Dose økt Dokumenteres Amlodipin (Norvasc) 5mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Ok Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Ok Salbutamol (Ventoline) 100mcg inh 1-2 x4 vb Salbutamol (Ventoline) 2,5mg nebs 1x4 Salbutamol (Ventoline) 2,5mg nebs 1x4 Byttes tilbake til inh Endres i epikrise Paracetamol (Paracet) 500mg 1-2 x3 vb Pantoprazol (Somac) 20mg Paracetamol (Paracet) 500mg 1-2 x3 vb Pantoprazol (Somac) 20mg Pantoprazol (Somac) 20mg Mangler i epikrise Ok Påføres epikrise Oxazepam (Sobril) 10mg vb tk Zopiklone (Imovane) 5mg vb tk Zopiklone (Imovane) 5mg vb tk Feil legemiddel Endres til oxazepam i epikrise Multivitamin Mangler i epikrise Påføres epikrise Amoksicillin po 500mg x4 Amoksicillin po 500mg x4 Nytt legemiddel, kur tidsramme? Påføres seponeringsdato i epikrise

12 Samstemming ved ankomst SH (korttid) og restart av MD LM v/innleggelse Epikrise Samstemt Tiltak Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 1x2 Tiotropium (Spiriva) 18mcg Furosemid (Furix) 20mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Salbutamol (Ventoline) 100mcg inh 1-2 x4 vb Paracetamol (Paracet) 500mg 1-2 x3 vb Pantoprazol (Somac) 20mg Oxazepam (Sobril) 10mg vb tk Multivitamin Budesonid/Formoterol (Symbicort) 160/4,5 2x2 Tiotropium (Spiriva) 18mcg Furosemid (Furix) 40mg Amlodipin (Norvasc) 5mg Latanoprost (Xalatan) 50 mcg vesp Salbutamol (Ventoline) 2,5mg nebs 1x4 Pantoprazol (Somac) 20mg Zopiklone (Imovane) 5mg vb tk Amoksicillin po 500mg x4 i 3 dager Dose økt Ok Dose økt Ok Ok Var inh, fikk nebs på sykehuset. Mangler i epikrise Ok Feil legemiddel Lege endrer medisinkort Lege endrer medisinkort Byttes tilbake til inh. Lege endrer medisinkort Påføres epikrise Endres til oxazepam av lege Mangler i epikrise Lege vurderer Fortsette som før Nytt legemiddel, kur Lege ordinerer i medisinkort

13 Gjennomføring oppsummert Samstemming nødvendig: Ny pasient Oppstart multidose Etter korttidsopphold e.l. Etter sykehusopphold Årlig kontroll av medisinkort Årlig kontroll av ordinasjonskort Samstem legemiddellisten med tilgjengelige og aktuelle kilder: Pasienten selv (pårørende) Fastlege Sykehjem/Sykehus Avklar uoverensstemmelser og ta kontakt med behandlende lege for å rette opp i disse

14 Case 2 Kommunikasjon går begge veier KHT har også ansvar for å følge opp når ting ikke stemmer Pasienten er meget forvirret og blir lagt inn på SUS. Pasienten står på 14 faste LM og ett ved behov. 4 av disse kan gi sløvhet og forvirring, samt 3 BT-medisiner. SUS og SH endrer flere LM. 3 av 4 LM som kan gi forvirring og sløvhet er seponert. Ett er endret i dose og til vb, og ett nytt LM er lagt til.* Sykehjemslege bestiller ny multidose. Oppdatert ordinasjonskort finnes i EPJ. Spl kontakter fastlege for å endre vb LM til fast (pasientens ønske) Fastlege har ikke lest epikrise fra SUS og SH og bruker gammel LMliste ved faxing til apoteket: alle 4 LM tilbake Samstemming i forbindelse med prosjektet oppdager «feilen» i mars samt ett LM på fastlegens liste som ikke er på MDkort. Fastlegen vil revurderer de 4 LM som egentlig var endret. Måned 1 og 2 Måned 3 Måned 6 HBT HBT SUS SH HBT LMG Fastlege *Korttidsvirkende BZD i stedet for langtidsvirkende BZD

15 «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» Dvs: Til en hver tid skal legemiddellisten være oppdatert og korrekt. Samstemming er en kontinuerlig prosess som krever god kommunikasjon og riktig dokumentasjon Spørsmål???

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Legemidler. Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger

Legemidler. Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger Legemidler Kristine Lundereng Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket i Levanger Reseptekspedisjon Et lite sykehusapotek Nytte / Effekt LEGEMIDLER Bivirkning / Kostnad Legemiddel, naturlegemiddel, helsekost..

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer