Småfesesongen starter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småfesesongen starter"

Transkript

1 NR Småfesesongen starter Fra og med uke 35 er vi i gang med slakting av sau og lam. Denne høsten vil vi slakte småfe både på Oppdal og i Malvik. Vi vil i så stor grad som mulig forsøke å kjøre de dyrene som hører hjemme i Oppdalsregionen til anlegget i Oppdal. Vi antar at ca 30 40% av alle småfe vil bli slaktet på Oppdal, og de øvrige slaktes på det nye anlegget på Sveberg. For å være svært konkurransedyktige på priser og betingelser, har vi med virkning fra 1.august gjennomført justeringer av tilleggene. Med dette skal våre betingelser være Stort behov for kjøtt hos Grilstad Konsernet Grilstad har hatt en god start på året, med økt volum og en drift som går med overskudd. Konsernet bruker årlig et volum på ca tonn kjøttråvare. I egen slakting har vi i dag tonn. Det øvrige volumet må kjøpes av andre svært konkurransedyktige. Se de nye prisene under Priser og betingelser. Minner ellers om viktigheten av at dyrene er merket med RFID-merker. Dette er avgjørende for å få slakteprosessen til å fungere godt på slakteriet. Vi minner om at vi er med og sponser disse merkene til våre produsenter, så ta kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller ønsker å bestille øremerker. Ber også om at det leveres med utfylt individliste når dyrebilen skal komme og hente slaktedyrene. Dyreslag Forbruk i stk Egen slakting Kjøp fra andre Gris Storfe Sau/lam Med bakgrunn i det store behovet for kjøtt som vi har, og ønsket om å ha kontroll over mer Norske råvarer, oppfordrer vi sterkt om å få tilgang på mer slakt fra bønder i Midt- Norge regionen, sier Grilstadlederne Odd Arne Dalsegg og Ståle Gausen. Grilstad satser svært tungt i Trøndelag, og vi håper at landbruket i området er med å bidra gjennom god tilgang på råvarer. Midt-Norge Slakteri leverandører (konkurrenter) i Norge. Dette gjør at konsernledelsen har signalisert at Grilstad ønsker en betydelig økning av slaktevolum i egen regi. Årsforbruket av kjøtt (i antall dyr) i Grilstad er: AS har i mange år vært best på pris til bonde, og dette videreføres med de priser og tillegg som du kan oppnå hos Midt-Norge Slakteri AS. Vi mener derfor at vi har et svært godt tilbud til produsentene, og du som produsent kan bidra til å bygge opp kjøttforedling i Trøndelag gjennom å levere slakt til Midt- Norge Slakteri AS, sier Dalsegg og Gausen. Få informasjon på epost For at vi enklere og raskere skal få oversendt informasjon til våre leverandører, ber vi om din epost - adresse. Du vil da alltid motta informasjonen først! Solid drift første halvår Første halvår 2010 ble avsluttet med solide tall for Midt-Norge Slakteri AS. Omsetningen for de første 6 månedene var på kr 134 millioner, som er kr 10 millioner høyere enn året før, og et resultat ut 2.kvartal på kr 2,4 milli - oner før skatt, som også er en bedring i forhold til samme tid i Volumene viser en svært god utvikling på storfe, samt en fin økning i grisvolumet. Etter en svak start for sau/lam, har de siste månedene tatt igjen det tapte. - Vi er svært fornøyde med slaktingen så langt, og spesielt for storfe. Vi tror nå på en god høst, og med regionens beste priser, samt den realitet at vi ikke krever kr ,- i andelsinnskudd, tror vi at bøndene vil øke leveransene til oss, sier daglig leder Erik Bentzen. Tilbakemeld ingene etter siste høstens slakting for sau/ lam, samt de leveranser vi har sett i vår og i sommer, gjør at vi også er optimister i forhold til lamme volumet, sier Bentzen. 1

2 Oppstart av fellesslakteriet styreleder i Nortura Sveinung Svebestad og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk klipper snora og åpner det nye slakteriet på Sveberg. Fasade fra felleslakteriet på Sveberg. Slakting er en oppgave som vi prøver å gjennomføre på en mest mulig etisk (dyrevernmessig), hygienisk og kostnadseffektiv måte. I Trøndelag har vi hatt mange slakterier, som etter hvert hadde en gjen - nomsnittsalder på over 50 år. Det gjorde at vi hadde mange nedslitte anlegg med gamle linjer. Nå er det klart for oppstart i et moderne slakteri på Sveberg, og vi har store forventninger til at dette skal blir en god løsning i forhold til dyrevern med et svært moderne slaktefjøs, god hygienisk kvalitet og effektiv drift. At vi i felles skap klarer å få kostnadene ned vil gi grunnlag for å holde en god pris til bonden, samt skape økt konkurransekraft for både Nortura og Grilstad. Ros fra Landbruks - ministeren Grilstad har investert store beløp i dette prosjektet. Det gjør vi fordi vi mener denne løsningen er riktig for våre bedrifter, forbrukerne og ikke minst for den midt-norske bonden. Dette er industrielt et godt prosjekt, og Landbruks og Matminister Lars Peder Brekk uttalte under åpningen; - Ved å etablere et felles slakteri på Malvik, viser Nortura og Grilstad hvordan kjøttindustrien kan overleve i et høykostland. Anlegget i Malvik er fornuftig for samfunnet, riktig for industrien og lønnsomt for bøndene. Dette er et nytt og historisk samarbeid mellom to sterke konkurrenter innen norsk kjøttbransje. Vi er enige med landbruksminis - teren, og tror at løsningen vil være til inspirasjon for andre i kjøttbransjen, men også for andre næringer innenfor landbruket. Et annet viktig poeng som landbruksministeren tok opp i sin tale var at aktørene fortsetter å ha en meget sterk konkurranse, både mot produsentene og mot forbrukerne. Nå skal vi i de kommende året vise at vi fortsetter som konkurrenter, til bondens fordel, selv om vi tar ut storskala - gevinster i slaktingen. Dette skal vi klare, og vi ønsker svært gjerne å øke våre volumer, da vi trenger mye mer slakt enn det vi i dag slakter selv. Sterk satsning i Trøndelag I uke 35 skal produksjonen av hamburgere, karbonader, kjøttkaker med mer starte i Åsen. Fra og med september vil aktiviteten ta seg betydelig opp ved dette anlegget. Samtidig starter også skjæringen av sau/lam. Fra september vil mellom ansatte ha sin arbeidsplass i Åsen. Hver uke skal det nå skjæres over 500 storfe, samt flere tusen lam, samt ukentlig produksjon av tonn hamburgere og kjøttkaker. Vi er stolte over denne etableringen, og vi er stolte av å være den største kjøttforedleren i regionen, med våre anlegg i Åsen og Ranheim. Norges største spekepølsefabrikk, som vi har på Ranheim, utvider i disse dager sin kapasitet på tørking av spekepølser. Dette med bakgrunn i stor etterspørsel, og hvor vi ikke har klart å levere nok til markedet. Kapasiteten til tørking av spekepølser øker nå med 70% ved anlegget på Ranheim. Alle i arbeid Fra 1. september vil slaktingen overføres til fellesslakteriet. Med denne endringen vil mange av de ansatte i Midt-Norge Slakteri AS skifte arbeidsoppgaver. Vi har klart å gjennomføre denne prosessen uten at noen ved anleggene i Verdal og Levanger blir arbeidsledige. Alle får arbeid! Løsningen har blitt at de fleste har fått nye stillinger i vår fabrikk i Åsen, samt at en del starter hos Nortura på Steinkjer, samt en starter hos Inderøy Slakteri AS. Sjåfører, administrasjon og produsentrådgivere fortsetter selvsagt i Midt-Norge Slakteri AS. Vi vil takke alle som nå går over i nye stillinger, for en utrolig god innsats over mange år, og at dere har stått på hele veien. Dere har alle vist en fantastisk omstillingsvilje og et pågangsmot som vi setter stor pris på. Lykke til videre i nye spennende oppgaver! Felles nødslakteri Som tidligere nevnt, skal Nortura og Midt-Norge Slakteri AS starte felles nødslakteri. Dette blir ved vårt anlegg i Levanger. Det vil nå i den kommende måneden bli gjennomført en del endringer ved slakteriet, slik at oppstarten av slaktingen i Levanger vil skje i oktober. I mellomtiden vil vi slakte nødslaktene våre ved anlegget i Steinkjer. Alle innmeldinger av nødslakt skjer som tidligere, til Midt-Norge Slakteri AS. Av konserndirektør Ståle Gausen 2

3 Gris antall kr 17, kr 32, kr 47, kr 57, kr 67,- 90 eller mer kr 77,- Nye priser og betingelser Midt-Norge Slakteri gjennomførte fra august nye priser og betingelser ved levering av slakt. Dette for at vi fortsatt skal være best på pris til våre produsenter. Våre nye betingelser fra er: GRIS Smågris antall kr 21, kr 31, kr 41,- 100 eller mer kr 51,- GRILSTAD-TILLEGG: Grilstad-tillegg kr.1,75 pr. kg. Dette betales direkte ut på avregningen. NORHAM-TILLEGG: Det utbetales et tillegg på kr. 0,50 pr. kg. for dokumentert Norhamgris. KOMBITILLEGG PÅ SLAKTEGRIS: Kombinertbesetninger vil få et Kombitillegg på kr. 9,- pr slaktegris. Kombitillegget oppnås kun på egenprodusert smågris. Tillegget utbetales sammen med årsbonus. SKYVETILLEGG: For gris som skyves til 2.uke (dvs. uka etter ønsket slakteuke.) gis det et ekstra tillegg på kr.75,- pr. gris. TOPPRIS/VEKT: Topprisen for gris går opp til 90 kg så lenge markedet er i balanse. KVANTUMSBASERT ÅRSBONUS: Samme sats for både slaktegris og smågris: Nytt tillegg som gjelder for gris som er levert fra og med: stk tom 399 stk kr 35,- pr. stk 400 stk tom 499 stk kr 38,- pr. stk 500 stk tom 749 stk kr 41,- pr. stk 750stk tom 999 stk kr 44,- pr. stk 1000 stk tom 1249 stk kr 48,- pr. stk 1250 stk tom 1499 stk kr 51,- pr. stk 1500 stk tom 1749 stk kr 52,- pr. stk 1750 stk tom 1999 stk kr 54,- pr. stk 2000 stk eller fler kr 55,- pr. stk Årsbonus slaktegris, summeres og utbetales året etter leveransene. Gruppe og sats for slaktegris beregnes for alle slaktegris levert på året, men utbetales for antall gris levert etter STORFE Storfe antall Tillegg pr. kg Direktelevering kr 0, kr 2, kr 2, kr 3, kr 2,20 13 eller fler kr 3,35 KVALITETS-TILLEGG Grilstad-tillegg smågris kr 150,- Kvalitetstillegg klasse U- tom E+ kr 5,- R- tom R+ kr 3,- O- tom O+ kr 1,50 pr. kg for ungokse/ kvige/kastrat/ungku Årsbonus storfe kg kr 0,30 pr. kg kg kr 0,40 pr. kg kg kr 0,50 pr. kg kg eller mer kr 0,60 pr. kg Det ytes kvalitetstillegg for ung okse, kastrat, kvige og ung ku i de respektive klassene for for dyr som veier 225 kg og oppover. Fettgruppe må være innenfor gruppe 1+ tom 3-.) forts. neste side 3

4 MERPRIS FOR KJØTTFE: Midt-Norge Slakteri AS har gleden av å tilby en merpris for kjøttfe. Tillegget forut setter innmelding på avtale. Det betales per kg: kr 9,- for kjøttfe i klasse R-/R/R+ kr 10,- for klasse U-/U/U+ kr 11,- klasse E-/E/E+ Dette gjelder for rasene Charolais, Limousin, Simmental, Blonde D Aquitaine som er de tunge rasene, samt Aberdeen Angus og Hereford som er de lette rasene. Alle slakt må ha fettgruppe mellom 1+ til og med 3+. Alle slakt må ha dokumentasjon på minimum 7/8 krysningsgrad. Dette erstatter alle andre tillegg, og for Charolais gjelder forskyving av fetttrekk med to trinn og makspris til 450 kg. NB! Det betales ikke kjøttfe - tillegg for dyr som har gjødselskade på hud kategori 2. SKJERPA KRAV TIL DOKUMENTASJON PÅ KJØTTFE Alle dyr som meldes på som kjøttfe må forhånds godkjennes før henting på gården. Skriftlig dokumentasjon må derfor ordnes i forbindelse med innmelding. Kjøttfe kan dokumenteres slik: P-bevis fra Storfekjøttkontrollen Stamtavle fra TINE Utskrift fra husdyrregisteret Utfylling av MNS sitt skjema Kategori Charolais Lim, Sim, Blond Heref/Angus Ung okse kg kg kg Kvige kg kg kg Kastrat kg kg kg Ku og ung ku kg Kjøttfedyr uten forhåndsgodkjenning vil ikke bli avregna som kjøttfe. SMÅFE Følgende priser gjelder for småfe i sesongen 2010: Fra ytes det Grilstad-tillegg for alle leverte lam til Midt-Norge Slakteri AS. GRILSTADTILLEGG SMÅFE Uke Uke kr 1,25 Uke kr 0,25 Uke kr 1,00 Uke 50- kr 0,25 Tillegg pr. kg Grilstad-tillegg sau/ungsau/vær kr 0,20 Samlasting Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og stoppsats fjernes. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass. Kvalitetslam Det tilbys kr 2,75 pr. kg for lam over 16 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3-. SMÅFE Småfe antall kr 10, kr 17, kr 25, kr 33, kr 42,- 130 eller fler kr 52,- Økolam Økotillegget utbetales med kr 3,- pr kg lam. Dette er inkludert i avregningsprisen. Skyvetillegg Ved behov for å skyve slakting ut over ønsket slakteuke, blir det ytet et tillegg på kr 0,50 pr kg. I tillegg garanterer slakteriet for prisen i den ønskede uka. Dette er aktuelt i slaktesesongen når innmeldingene blir høyere enn kapasiteten, og vi må forskyve slaktingen. Krav om elektronisk identifikasjonsmerking av sau/lam Landbruks- og Matdepartementet vedtok den 16.juli en ny lov for merking av småfe. Denne lovendringen medfører at alle sau og lam skal fra 2011 merkes med et visuelt merke og et elektronisk (RFID) merke på alle dyr. Begge øremerkene skal ha 7 sifret identifikator, og dyrene skal være merket i løpet av 30 dager etter fødsel. I tillegg krever slakteriene at dyrene er merket med RFID-merker. Dette er vi avhengige av for å få en effektiv slakting, og sikrer produsenten at han får oppgjør for riktige dyr, samt sikrer riktig rapportering. Tilskudd for RFID-merking Midt-Norge Slakteri AS er med på å sponse kjøp av RFID øremerker fra OS-ID, ved at du som leverandør får en lavere innkjøpspris. Mattilsynet krever nå at alle lam i fremtiden skal ha RFID-merker. 4

5 Informasjon til våre svineprodusenter Da har vi kommet fram til innspurten for slakting på vårt slakterianlegg i Verdal, og i uke 35 starter vi slaktingen av gris på Steinkjer. Slakteriet i Verdal startet driften i 1974, og ble oppkjøpt av Inderøy Slakteri AS/Midt-Norge Slakteri AS i Siden den gang har vi slaktet ca gris på anlegget. Nå er tiden inne for å finne nye løsninger som sikrer oss slakting med god kvalitet og effektiv drift. Flytting av slaktingen av gris vil ikke innebære vesentlige forandringer for våre produsenter. Innmelding, transport og avregning skal fortsatt behandles av oss som vanlig. Inntransport kan foregå hver ukedag, men vil bli justert til to til tre dager i uken alt etter hvor mye gris som er påmeldt. Klubbmerking av slaktegris: Klubbmerking skal gjøres i god tid før levering, helst en eller to uker før levering. Vi vil bruke samme klubber som tidligere. Alle slaktegrisene skal klubbmerkes på begge skinkene etter 1. september. Returgris: Alle griser som skal i retur skal merkes med en klubbe som har tekst; RETUR. Klubber for dette skal finnes i alle dyrebiler. Henting av returgris skal skje etter kl dagen etter slakting på Steinkjer. Grilstad følger plan overskudd første halvår Selv med et stort tempo på restrukturering, har Grilstad også klart å holde og styrke sin markedsmessige posisjon. Selskapet er fortsatt den klare markedslederen på spekemat, og har også en svært sterk utvikling innfor flere ferskvareområder. Vi nevner spesielt hamburgere og leverpostdeig, som har hatt en eventyrlig vekst. En reduksjon fra 18 til 8 fabrikker har gitt store utslag i lavere kostnader og bedret inntjening for konsernet. Dette gjør at Grilstad-konsernet, som hadde svært tøffe år i 2008 og 2009, nå igjen Konsernsjef tjener penger på sin kjøttproduksjon. Odd Arne Dalsegg -Vi vil gi honnør til alle våre ansatte for en god innsats i en vanskelig periode og for god forståelse for nødvendighet for omstilling, og at de har vist så stor omstillingsvilje, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg. Ny dyrebil Midt-Norge Slakteri har i det siste året bedret dyrebilparken. Dette for å øke kapasitet og bedre kvaliteten på dyretransporten. Med leveranser av 2 nye dyreskap som har 2 etasjer, vil kapasiteten på transport av småfe og gris bedres betydelig. Totalt har vi nå 3 dyrebiler med 2 etasjer. Det er i tillegg bestilt ytterligere en ny bil med 2 etasjer med levering i november/desember Midt-Norge Slakteri AS - telefon

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene 2012 Økt omsetning tar andeler på gris Midt-Norge Slakteri AS (MNS) har også i 2012 et godt driftsår å vise til. Vi hadde en generell økning av priser og betingelser til produsent i 2012, og forventningen

Detaljer

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Indrefileten INFORMASJONSBLAD FRA PRIMA JÆREN 13. ÅRGANG/2011 NO2/UKE 23 Jacobs Utvalgte: Jæren Smak - fra jord til bord Heading Ingress SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Foto: Bit Reklame AS Styrelederen

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri Rapport nr. Å0809 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri August 2008 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Møreforsking AS Tone Beate Gjerstad og Pål

Detaljer

Følger maten fra jord til bord

Følger maten fra jord til bord lørdag Følger maten fra jord til bord Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk. / Presentasjon: Margaret Mathisen VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer