Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura"

Transkript

1 Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

2 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn * Produksjon 67,1 73,3 79,8 74,4 69,3 72,8 74,1 76,2 75,3 75,1 81,5 79,0 83,4 82,8 86,5 84,0 85,0 87,9 90,7 95,4 90,2 85,4 85,2 84,8 86,1 86,9 87,2 84,3 Engr.salg 77,4 67,7 75,8 67,8 70,4 73,6 78,0 75,0 78,2 72,6 75,7 78,3 78,1 81,9 86,5 86,9 89,2 88,3 91,3 91,7 92,5 91,3 89,7 91,8 92,9 91,2 91,1 92,8 Prod. inkl. imp. 81,5 79,0 83,4 82,9 87,1 85,8 88,7 90,9 94,0 98,8 93,2 89,9 89,6 92,5 93,0 94,3 91,6 89,4 * Prognose fra januar 2007

3 Historisk oversikt Kukontrollen : Middel årsavdrått pr. ku i kontrollen

4 Utvikling søknad 1. januar Ant bes m/melkekyr Ant Melkekyr Ant bes m/ammekyr Ammekyr Kyr i alt Det er 16 tusen færre kyr i 2007 enn i 2003.

5 Prognose 2008 september 2007 Produksjon Anslag Salg Markeds- Tonn % import Tonn % balanse Storfe/kalv ) Sau/lam ) Gris ) Annet Totalt ) I importkvoten for storfe er det inkludert en antatt MUL-import av tonn storfekjøtt u/ben, tilsvarende ca tonn kjøtt m/ben. MUL-kvoten er i 2007 økt med 500 tonn (u/bein). Videre er WTO-kvoten på 1084 tonn tatt med. 2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og en MUL-import på ca. 200 tonn. 3) Inkludert spekk (1300 tonn) og WTO-kvoten på tonn. Forutsetninger prisuttak: Ung okse: uttak av målpris Lam: uttak av målpris Gris: uttak av målpris Forutsetning storfe: - slaktevekt for okse om lag 2,5 kg høyere enn i 2007 Forutsetning gris: - drøyt 1 % reduksjon i antall bedekninger i perioden som påvirker slaktevekt om lag 2,5 kg høyere enn i effektiviteten er forutsatt å øke med 0,5 % Forutsetning lam: - uendret slaktevekt ift 2007 (18,5 kg er forutsatt)

6 Storfe i 2009 sett med optimistiske kjøttøyne 2009 Melkeytelse 7000 Antall melkekyr Antall Ammekyr Kjøttprod pr årsku 260/310 Norsk produksjon i alt (Tusen tonn) Forbruk i alt (Tusen tonn) Import (derav kvoter 4,5) (Tusen tonn) 90,5 73% + 27% 95,8 5,3

7 Hvorfor Storfekjøtt taper i konkurransen med melka. Melkeprodusenten har ikke tilstrekkelig fokus på kjøtt produksjon. Ammeku har fått stor oppmerksomhet. Ingen strategisk tekning om storfekjøttets fremtid. Utvikling i slaktekvalitet negativ for markedet Storfe er den viktigste aktøren i norsk landbruk.

8 Et prosjektsamarbeid mellom GENO og Gilde Norsk Kjøtt Mål for prosjektet: Utvikle en konkurransedyktig verdikjedebasert varestrøm for norsk storfekjøtt produsert på NRF. 50 % av storfekjøttet skal inngå i varestrømmen. Forbrukerne skal oppleve et mørere storfekjøtt NRF-kjøttprodusentene skal føle stolthet over kjøttet de leverer

9 Offisielle anbefalinger med hensyn på norsk kosthold: for mye fett, særlig mettet fett for mye sukker for mye salt for mye alkohol for lite fysisk aktivitet Over halvparten av det mettede fettet i norsk kosthold kommer fra meieri- og kjøttprodukter. Storfekjøtt utgjør 27% av kjøttinntaket. Gilde sitt bidrag for å fremme folkehelsen vil være å tilby kjøttprodukter med minst mulig mettet fett. Hovedbudskapet fra ernæringseksperter vil være: Magert er sunt Skal vi jobbe med eller mot?

10

11

12 Hva kan gjøres på gården? Redusere stress for dyrene. Hvor kan det gjøres forbedringer? Ved driving, på gården og på slakteri Opplessing, transportens forløp og oppstallingstid på slaktefjøs Sammenblanding av dyr, før, og under transport Dyr som er stresset øker energiforbruket og dette vil føre til at energilagrene i muskulaturen tappes. Dette kan være årsak til et uheldig ph forløp etter slakting. VED NYBYGG OG OMBYGGING SKAL DET TAS HENSYN TIL AT DYRENE SKAL TIL SLAKTERIET!

13 Krav for råvarer til Gilde Ekstra: Kategorier som inngår ung okse, kvige, kastrater, ung ku Slaktevekt Slakteklasse O- eller bedre Fettklasse 1+ tom 3- Godkjent KSL og medlem i Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen = kr 1,50 Gilde Ekstra tillegg til produsent

14 Hva kan gjøres på gården - Fôring? Sterk fôring Beite gunstig for å oppnå mørt i kjøtt. intramuskulært fett øker med økende tilvekst og økende alder NRF-dyr har mer intramuskulært fett enn dyr av kontinentale kjøttferaser ved lik vekt og alder. Det er god sammenheng mellom fôrstyrke, tilvekst og klassifisering i fettgruppe ved en gitt alder og vekt Kanadiske og amerikanske forsøk viser at beitegrøde til dyr i vekst også vil øke innhold av omega3 fettsyrer og konjugert linolsyre (CLA) i slaktet

15 Effekt av ulik fôrstyrke på tidspunkt for slaktemodning: Moderat Svak Vekt Sterk Alder

16 Dekningsbidrag ved ulik fôringsstrategi: Kjøttproduksjon på okser fra melkebruk Sterk Alt. 1 Alt. 2 Svak Alt. 3 okse okse okse Grovfôrslag RB E RB E RB E Startvekt, kg Slaktevekt, kg Fôringstid, måneder Sum FEm grovfôr Sum FEm kraftfôr Sum FEm Sum produksjonsinntekter Dekningsbidrag u/tilskudd DB m/tilskudd, sone DB m/tilskudd, sone DB m/tilskudd, sone Dekningsbidrag per mnd., sone Dekningsbidrag per mnd., sone Dekningsbidrag per mnd., sone NB: Det er en sammenheng mellom tilvekst og optimal slaktevekt. Høy tilvekst gir slaktemodning ved en lavere vekt enn lavere tilvekst. Gjelder alle raser men nivåene er avhengig av rase.

17 Hva betyr slakteplanlegging for produksjonen? Oksefjøs innkjøpte dyr 50 plasser

18 Hvilke konsekvenser får ulike strategier? Fôrings -tid mnd Ant slakt pr år Sl. - vekt Kg. kjøtt prod. Fôr i alt pr år Fôrforbruk pr kg kjøtt Svak fôring ,7 Sterk foring ,7

19 Stadig flere slakt av ung okse blir for tunge Ung okse, vektgruppefordeling Antalls% kg - 125kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg > 400 kg

20 Begrunnelse for endringer av kravene til råvare til Gilde Ekstra: Bedre spisekvaliteten med hovedvekt på mørhet Innsnevring av fettklasse vil medføre magrere storfeslakt Lavere vektgrense vil medføre jevnere stykningsdeler Nye vektgrenser vil gi signaler om foringsstrategi til produsenten Bedre utnyttelse av mordyr, flere kviger til slakt skal ha hatt en kalv

21 Begrunnelse for endringer av kravene til råvare til Gilde Ekstra: Ekstensiv fremfôring er negativt for mørhet. NRF dyr med slaktevekt over 320 kg fôres ekstensivt. Ekstensiv fremfôring øker fremfôringstiden og gir høyere fôrforbruk Redusere fettmengde Ernæringsmessig ønsket utvikling. Norge eksporterer i dag fett til en lav pris Tunge slakt gir større andel med fettrekk Økt fettavsetning gir høyere fôrforbruk Ønskelig å få med kvalitetskjøtt fra kviger og ung ku - de har problemer med et vektkrav på 250 kg. Noteringsprisen stimulerer til slakt over 250 kg - okser

22 Målsettingen er 50% som tilfredsstiller kravene Kategori % andel i 2006 Ung okse 37,3 Kvige 13,1 Ung ku 9,3 Totalt inne riktige kategorier 29,0

23 Nortura satser på storfekjøtt. Endringer i tilleggsytelser 2007: Gilde Ekstra + 16,3 millioner Økt tillegg Norsk Kjøttfe + 1,2 millioner Økt avtaletillegg kr 0,75 68% avtale dyr + 32,6 millioner Nortura har økt tilleggsytelsene med ca 50 millioner på årsbasis. I tillegg kommer 8 millioner i merpris på Gilde Ekstra som hentes i markedet (50 øre pr kg)

24 Norsk Familieøkonomi 4.aug.2007

25 Intensiv eller ekstensiv kjøttproduksjon? Metanproduksjon (kg) i storfekjøttproduksjon (Volden & Nes 2007) Alder ved slakting Slaktevekt, kg Metan 150 dager til 365 dager, Metan 366 dager til slakting Sum metan fra 5 mnd til slakting,kg 14 mnd mnd mnd mnd

26

27

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer