Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet"

Transkript

1 NR Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet I forbindelse med den nye struktur - endringen i kjøttbransjen i Midt- Norge ønsker vi med denne informasjonen å gi deg en nærmere informasjon om hvordan framtiden blir for deg som kjøttprodusent. Vi er kjent med påstanden om at vi går mot en monopolisering på slakting i Trøndelag. Dette vil vi på det sterkeste avvise da Midt-Norge Slakteri AS fortsatt vil være det ledende private alternativet til kjøttsamvirket i Midt-Norge, og som vil konkurrere om å få mest mulig slakt fra deg som produsent. Konkurransen i markedet vil videreføres i full styrke, samtidig som vi ønsker å møte fremtiden med å samarbeide for å få kostnadene ned, og med det styrke vår konkurransekraft og opp rettholde en høy pris til produsentene. SPIS Grilstad overtar aksjene i Midt-Norge Slakteri AS i 2010 SPIS Grilstad AS vil fra januar 2010 overta aksjene i Midt-Norge Slakteri AS. Dette har ligget som en forutsetning for den strukturelle endringen som nå er gjort i slakterisektoren i Trøndelag. Denne endringen vil ikke medføre vesentlige endringer i forhold til den praktiske hverdagen for våre leverandører. Et resultat av dette oppkjøpet er at SPIS Grilstad AS sine varer i større grad vil bli produsert på Trønderske råvarer! Bakgrunnen for kjøpet er ønsket om å bygge et sterkt kjøttkonsern med hovedkontor og base i Trønde - lag. I tillegg har mye av det slaktet som er produsert i Trøndelag blitt viderefor edlet i andre deler av landet, dette ønsker vi nå i støre grad skal videreforedles i vår regionen, og med det skape ytterligere verdiskapning i Midt-Norge. SPIS Grilstad AS er det eneste selskapet som satser på videreforedling av kjøtt i Trøndelag i større omfang, og det er viktig for oss å videreføre denne satsning i regionen. Det er med stor ydmykhet SPIS Grilstad AS ønsker å befeste sin posisjon i primærproduksjonen. SPIS Grilstad AS er klar over hvor kompetansen befinner seg, og ønsker derfor at hovedadministrasjonen for slakteridelen fortsatt skal ligge i Levanger. Dette betyr at du som produsent vil treffe de samme hyggelige folka når du melder på dine dyr på det samme telefonnummeret som i dag. Du vil også kunne forholde deg til samme produsent råd givere og de samme sjåfører som du har et forhold til i dag. Derfor vil det være kjente fjes som kommer hjem på gården til deg for å hente slaktedyr. Avregninger og annet vil bli sendt ut fra Levanger. Dette betyr at du skal henvende deg hit ved spørsmål, kommentarer etc. I 2009 vil dyrene bli slaktet på Verdal, Levanger og Oppdal. Når slakterianlegget på Sveberg står ferdig vil storfe og småfe slaktes der. Grisen vil da bli slaktet på Steinkjer. ALT ANNET VIL FORBLI UENDRET. 1

2 SPIS Grilstad AS hadde et vanskelig år i Konsernet tapte over 90 millioner på driften sin dette året. I tillegg er det i regnskapet gjennomført nedskrivninger av verdier på anlegg, avskrivninger rundt Sveberg prosjektet og andre restruktureringskostnader. For å bedre konsernets inntjening er det gjennomført mange tiltak i det siste halve året. Det er gjennomført strukturelle tiltak med nedlegging av flere anlegg, og bemanningen er redusert med over 150 ansatte. Det forventes at i løpet av året vil det være redusert med ytterligere stillinger. I tillegg er aktiviteter som medførte store tap i 2008 nå avsluttet (tapas, kylling med mer). Ledelsen i SPIS Grilstad AS har Lys i tunnelen SPIS Grilstad AS produserer under følgende varemerker: (I tillegg til dette produserer SPIS Grilstad AS under andre merker, både egne og merker som eies av dagligvarekjedene.) signalisert at effekter av de iverksatte tiltakene skal vises før sommeren, og det kan bekreftes at en allerede i april ser forbedringer i regnskapene. Det er hyggelig å se at tiltakene og den store arbeids - innsatsen som ansatte i SPIS Grilstad AS har ytet nå gir utslag i bedret resultat, sier nytilsatt konsernsjef Odd Arne Dalsegg. Vi ser absolutt lys i tunnelen, sier en offensiv konsernsjef. SPIS Grilstad AS er klar markedsleder på spekemat og tar markedsandeler. For tiden har konsernet en markedsandel på 50,9% innenfor dette segmentet. Også innenfor salg til storkjøkken (restauranter, hoteller, institusjoner osv.) har selskapet en meget god utvikling. Godt år for Midt-Norge Slakteri AS i 2008, og bra start i 2009 Selv om Midt-Norge Slakteri AS valgte å utbetale høyere priser enn sine konkurrenter i avregningspriser, fikk Midt-Norge Slakteri AS et bra år i Selskapet, som slaktet tonn slakt, fikk en omsetning på kr 255 millioner og hadde et resultat før skatt på kr 3,7 millioner. I et år hvor marginene i bransjen var svært små, er selskapet svært godt fornøyd med dette resultatet. Vi har en bedrift som drives svært godt, og selskapet har godt salg og en svært god likviditet, uttaler styreleder Håvard Gausen. Vi er meget godt rustet til å delta veldig aktivt i konkurransen om råvarene i regionen, og vi ønsker svært gjerne flere leverandører sier Gausen. Midt-Norge Slakteri AS hadde i 1. tertial 2009 et resultat på kr 0,4 millioner. Dette er kr bedre enn på samme tid året før. Fakta om Midt-Norge Slakteri AS: Omsetningen var i 2008 på kr 255 milli oner, og et slaktevolum på tonn. Selskapet hadde ved årsskiftet en egenkapital på Kr 8 millioner, og dette utgjør en egenkapitalandel på 34%. Henter slakt fra Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Selskapet eies i dag av familiene Bentzen og Gausen, hvor de eier 50% hver. Fakta om SPIS Grilstad AS: Konsernet hadde i 2008 kr.2,1 milli - arder i omsetning. Er Norges største private kjøttforedlings bedrift, og er den klare markedsleder på spekemat i Norge med en markedsandel på 50,9%. Konsernet bruker ca tonn kjøttråvarer pr. år. Egenkapitalen i konsernet var ved årsskiftet på Kr 552 millioner, og utgjorde en egenkapitalandel på 35%. Egen - kapitalandelen etter 1.tertial 2009 er på 37%. Konsernet eies av Jenssen Holding AS 65% (Anton og Erling Jenssen) og Nordic Capital Partners II AS 35%. Konsernet har ca. 750 ansatte. Odd Arne Dalsegg er fra 4. mai tilsatt som konsernsjef i SPIS Grilstad AS. Odd Arne har bred erfaring innen næringsmiddel - indu strien. Han har vært ansatt i Delikat ( ), og i KIMS/Chips som direktør for vareforsyning og teknisk direktør for Skandinavia. Erfaring fra kjøttindustrien har han fra sine 5 år i Nortura. Der var Odd Arne administrerende direktør for Terina, og senere direktør for drift i område Sør (12 fabrikker 2500 ansatte). Han var administrerende direktør for Kjeldsberg før han startet hos SPIS Grilstad. Ståle Gausen er konserndirektør i SPIS Grilstad AS og har blant annet ansvar for råvarer (inklusive slakteridrift), produsentretta aktiviteter, innkjøp og informasjon. Gausen har tidligere vært daglig leder i Inderøy Slakteri AS, administrerende direktør i Midt-Norge Slakteri AS og har det siste halve året vært konstituert konsernsjef i SPIS Grilstad AS. Gausen vil være ansvarlig for å sette trykk på konsernets satsning på slakting. 2

3 Ønsker mer slakt! Med bakgrunn i ønsket om mer råvarer til våre anlegg, har Midt-Norge Slakteri AS valgt å øke pristilleggene for storfe og gris. Direktelevering kr 0,30 pr. kg. 1-2 dyr kr 2,95 pr. kg. 3-5 dyr kr 3,45 pr. kg. 6-9 dyr kr 4,10 pr. kg dyr kr 4,20 pr. kg. 13 eller mer kr 4,25 pr. kg. STORFE: GRIS: MNS-tillegget økes med kroner 1,- i innmeldingsperioden fra 4. mai til 19. juni. Dyrene skal være slaktet før 1. august. I tillegg til ordinære priser har vi da følgende tillegg: Vi øker vårt MNS-tillegg med 10 øre fra 4. mai og ut året. MNS betaler da ut kr 1,75 pr. kg. i MNS-tillegg til våre svineprodusenter. Vi minner også om at vår toppvekt på gris er på 85,0 kg. Midt-Norge Slakteri AS vil med dette vise oss fra en offensiv side hvor vi bidrar til en bedre inntjening hos bonde. Vi minner også om at vi som eneste slakteri i Trøndelag betaler ut 30 øre i bonus (mns-tillegg) direkte på oppgjør i Se alle våre gode priser og betingelser på Realiteter rundt samarbeidet mellom SPIS Grilstad og Nortura Ingen endringer i tilførselsmarkedet Midt-Norge Slakteri AS beholder sine kjøttleverandører og vil arbeide aktivt for å øke sitt slaktevolum Nortura beholder sine kjøttleverandører Strukturendringene som er besluttet er gjort på grunnlag av rasjonalisering i slakteprosessen. Dette ved å begrense fremtidig investeringer og ta ut storskalafordeler. Slakting er i utgangspunktet en kostnad hvor bransjen her har mulighet til å redusere denne. Ved å redusere denne kostnaden har vi en bedre mulighet til å øke inntjening til bonden. Konkurransen om leverandørene vil fortsette i uforminsket styrke. Bygger på et forretningsmessig konsept om at stort volum gir lavere enhetskostnader To aktører som tar ansvar og kutter slaktekostnader sammen Sikrer en sterk kjøttindustri i Trøndelag Full konkurranse i forbruker- og tilførselsmarkedet Fremtidens løsning for Trøndelag Er samfunnsmessig og industrielt riktig og fornuftig 3

4 Trøndelag nødslakteri et felles nødslakteri Det arbeides også med å etablere et felles nødslakteri for Nortura og SPIS Grilstad AS. Dette vil bli etablert på Levanger nærmere bestemt MidtNorge Slakteri AS sine eksisterende lokaler. Forventet oppstart av dette nødslakteriet antas å være til sommeren Dette anlegget vil da anslagsvis slakte 700 purker og 2300 storfe pr. år. Dette nødslakteriet vil da hente nødslakt til både våre og Nortura sine leverandører. Sluttmarkedet: Også i sluttmarkedet blir konkurransen videreført. Fortsatt full konkurranse om forbrukerne med gode merkevarer! Fakta rundt samarbeid om slakting mellom SPIS Grilstad AS og Nortura Nortura kjøper slakterianlegget i Slaktevolum Storfe Gris Sau/lam Malvik SPIS Grilstad AS leieslakter fra høsten 2010 gris, småfe og storfe. Leieslaktavtalen er på 19 år Anlegget i Malvik blir slakteri for storfe og småfe, og anlegget i Steinkjer for gris Nortura stk stk stk SPIS Grilstad AS stk stk stk Fabrikkarealet på dagens fabrik- Gjennomsnittlig transporttid for ker er på kvm, og reduseres nå til kvm Energiforbruket vil bli redusert med % storfe vil øke med 35 min. og for småfe øker transporttiden med 8 minutter Gjennomsnittsalder på anleggene som legges ned er 50 år 4

5 Look to Trøndelag Også mange andre har innsett at den valgte løsningen er riktig for våre bedrifter, forbrukeren og ikke minst bonden. Redaktøren i bladet Svin oppfordrer industrien til Look to Trøndelag! Faksimile fra Svin 10/2008. Look to Trøndelag! At trøndere er fornuftige mennesker er kanskje ikke noe nytt. Nå er dette ettertrykkelig bekreftet. Med Norturas kjøp av Spis-slakteriet er en historisk milepæl slått dypt ned i den solide fjellgrunnen i Malvik og Midt-Norge. Dette var bra, og dette bør vi se mer av, ikke bare i kjøttindu - strien, men i kraftfôrindustrien og andre deler av landbruket også. Det er bøndenes penger og verdier som forvaltes, og da bør tingene gjøres så rasjonelt og effektivt som mulig. Slakterier og kraftfôrfabrikker er bare redskaper på veien til økt verdiskapning av bondens produkter. La konkurransen stå mellom produkter og varemerker. I leddene foran bør en gjøre alt som er mulig for å produsere så billig og rasjonelt som mulig. Alle som har bidratt til den fornuftige løsningen i Trøndelag, trøndere og ikke-trøndere, fortjener en stor takk fra norske bønder og samfunnet i sin alminnelighet. Det vil sikkert kunne oppstå problemer som ingen riktig overskuer i dag, og det er selvfølgelig trist at slike prosesser berører enkeltmennesker, ansatte og familier på uheldig vis. Men verden står dessverre ikke stille. Utviklingen raser av gårde, og stillstand og repetisjon av gamle handlingsmønstre er ofte synonymt med avvikling. Ikke minst har bøndene følt disse kreftene på kroppen i mange år, og de har vært raske med å tilpasse seg en verden i stadig bevegelse Derfor tror vi at mange kjøttprodusenter i Trøndelag både er glade og lettet over at tidligere konkurrenter lot fornuften seire. Det er for øvrig ingen nyhet at slakteri - bedrifter som er knivskarpe konkurrenter også kan samarbeide. I årevis har det gått kjøtt- og råvarestrømmer fram og tilbake mellom konkurrerende kjøttbedrifter. Slaget om forbrukerne står uansett ikke ved slakteridøra i Malvik. Nå kan vi bare håpe at også andre aktører i slakteribransjen og andre deler av landbruket lar seg inspirere av det som har skjedd i Trøndelag. Det er mye å hente. Bøndenes industri- og salgssamvirke er ikke til for bedriftenes skyld, men for bøndenes. Så derfor; Look to Trøndelag! 5

Småfesesongen starter

Småfesesongen starter NR 2 2010 Småfesesongen starter Fra og med uke 35 er vi i gang med slakting av sau og lam. Denne høsten vil vi slakte småfe både på Oppdal og i Malvik. Vi vil i så stor grad som mulig forsøke å kjøre de

Detaljer

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene 2012 Økt omsetning tar andeler på gris Midt-Norge Slakteri AS (MNS) har også i 2012 et godt driftsår å vise til. Vi hadde en generell økning av priser og betingelser til produsent i 2012, og forventningen

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong!

Kjø bransjen 4. Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus. Klar for ny grillsesong! Kjø bransjen 4 2009 F Biprodukter i stampe intervjuet: Lars Aashammer Besøk i slakterforretning i Dublin Datasyrt grisehus Klar for ny grillsesong! 20 10 18 5 6 6 7 7 8 8 9 9 nyheter innhold Nordfjord

Detaljer

KJØ BRANSJEN 12. God jul. Ny kost ved Denja Voss

KJØ BRANSJEN 12. God jul. Ny kost ved Denja Voss KJØ BRANSJEN 12 2008 F Nortura og Spis Grilstad i tett slakterisamarbeid Forsikring mot Listeria lønnsomt Ivar Rimstad om 2009 Inderøy Slakteri 70 år God jul Ny kost ved Denja Voss Pakkeløsninger for alle!

Detaljer

Vi tar ansvar og sørger for at produksjonen skjer trygt og forsvarlig.

Vi tar ansvar og sørger for at produksjonen skjer trygt og forsvarlig. Vi tar ansvar og sørger for at produksjonen skjer trygt og forsvarlig. 5 25 4 2 3 15 REGION VEST GILDE VEST BA 2 1 1 5 I hele 1 kroner Netto driftsinntekter 3 566 334 3 471 867 Driftskostnader 3 586 538

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Kjø bransjen 1. Elgprodukter fra Østfold til Berlin

Kjø bransjen 1. Elgprodukter fra Østfold til Berlin Kjø bransjen 1 2 011 F Ekspertpanel ser i glasskulen Cardinal med nytt eggpakkeri Slaktet gris nr. 100 000 i 2010 Vil ha mer Omega 3 i pølser Elgprodukter fra Østfold til Berlin Spennende hverdagsretter

Detaljer

KJØ BRANSJEN 3/4. Kjøttbransjen på Alimentaria-messen

KJØ BRANSJEN 3/4. Kjøttbransjen på Alimentaria-messen KJØ BRANSJEN 3/4 2008 F Taper millioner på skitne slaktedyr Slaktestatistikken 2007 Nortura vil droppe målprisen 5 EM-medaljer i kjøttfag Kjøttbransjen på Alimentaria-messen Grillen verdens mest allsidige

Detaljer

Kjø bransjen 9. Fet kjøttmat er helsekost. Prisdryss over Finsbråten Fjørfevekst på globalt nivå Helle-konkurs skaper sinne Tema-sider om ingredienser

Kjø bransjen 9. Fet kjøttmat er helsekost. Prisdryss over Finsbråten Fjørfevekst på globalt nivå Helle-konkurs skaper sinne Tema-sider om ingredienser Kjø bransjen 9 2010 F Prisdryss over Finsbråten Fjørfevekst på globalt nivå Helle-konkurs skaper sinne Tema-sider om ingredienser Fet kjøttmat er helsekost Fusjoner Fusjoner skaper skaper stor stor smak

Detaljer

Kjø bransjen 2. Hampshire-produsent og Norsvin-leder på grensen

Kjø bransjen 2. Hampshire-produsent og Norsvin-leder på grensen Kjø bransjen 2 2009 F Skittentrekk skaper irritasjon MatBørsen med nytt ferdigmatkonsept På slakteri i Mexico En smak av NEF-dagene Hampshire-produsent og Norsvin-leder på grensen innhold 10 6 14 5 6

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

Kjø bransjen 5. Jubileumsmarkering med stil

Kjø bransjen 5. Jubileumsmarkering med stil Kjø bransjen 5 2010 F Lavere driftsmargin i KLF-bedriftene Kom miljøkravene i forkjøpet Spesiell grisesatsing på Jæren Mer fra IFFA-messen Jubileumsmarkering med stil RÖK KOK SENTE FRITÖS LEVERANSERNA

Detaljer

Kjø bransjen 3. Stolt av kylling-satsing

Kjø bransjen 3. Stolt av kylling-satsing Kjø bransjen 3 2009 F Angus-bedrifter økte omsetningen Fatland med gode slaktetall Trener hardt til kjøttfag-em CT-undersøkelse av spekeskinker Stolt av kylling-satsing 10 16 20 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10

Detaljer

KJØ BRANSJEN 10. Dommerveteran og jubilant i sitt13. NM

KJØ BRANSJEN 10. Dommerveteran og jubilant i sitt13. NM KJØ BRANSJEN 10 2008 F Swazibiff på vei til Norge Stråtveit måtte gå i Spis Grilstad Årets lam er rekordstore Fokus på fjørfetransport Dommerveteran og jubilant i sitt13. NM INNHOLD 11 5 6 6 7 8 8 8 9

Detaljer

KJØ BRANSJEN 11. Fantastisk NM-suksess for Jens Eide Kjøttforretning

KJØ BRANSJEN 11. Fantastisk NM-suksess for Jens Eide Kjøttforretning KJØ BRANSJEN 28 F «Prisbombe» kan ramme kjøttindustrien Kjøttbransjen på SIAL-messen M I N I T E M A: Økologisk kjøttproduksjon Varanger Vilt har årets kjøttvare Fantastisk NM-suksess for Jens Eide Kjøttforretning

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

VIKTIGE HENDELSE. Januar

VIKTIGE HENDELSE. Januar Innhold Viktige hendelser 4 Nøkkeltall 7 sjefens kommentar 8 ledelsen 9 styrets beretning 10 styret 14 Resultatregnskapet 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter 19 Revisjonsberetning 36 Tillitsvalgte 37 Miljø

Detaljer

Kjø bransjen 4. Egg i bulk hos Eggprodukter AS. Jubileumssider fra 20 til 28

Kjø bransjen 4. Egg i bulk hos Eggprodukter AS. Jubileumssider fra 20 til 28 Kjø bransjen 4 2010 F Mange aljer Vågen Gård Norske bedrifter saksøkes IFFA-messen 2010 Stabburet satser på leverposteien Jubileumssider fra 20 28 Egg i bulk hos Eggprodukter passion! Du kjenner oss sikkert.

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder KJØ BRANSJEN 2 2008 F Matbørsen fortsatt opp Vellykket bransjetur til Kiel Sørlandskjøtt i medvind Intervjuet: Erik Yggeseth Topp kjøtt-utdanning i voksen alder Provencalsk lammestek vårens vakreste mateventyr!

Detaljer

bransjen Mer og mer fugl og halal ved Kalbakken Kjøtt

bransjen Mer og mer fugl og halal ved Kalbakken Kjøtt bransjen 1 2 012 F Milliontrekk for skitne slaktedyr Landbruksmelding uten nyheter Burgerjafs for Espeland intervjuet: Danish Crown Mer og mer fugl og halal ved Kalbakken Kjøtt MatPrat Den raske veien

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag.

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Leders tale til årsmøtet 1. juni 2012 Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Vi har grunn til å være stolte av våre produksjoner, våre produkter og vår organisasjon.

Detaljer