Kjøtt- og eggmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøtt- og eggmarkedet"

Transkript

1 Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2016

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe, storfe 4 Gjennomsnittsvekter og tilførsler for fjørfekjøtt 5 Tilførsler av gris fordelt på vektgrupper 6 Tilførsler av gris fordelt på kjøttprosent 7 Tilførsler av all okse fordelt på vektgrupper 8 Tilførsler av all okse fordelt på klasse 9 Tilførsler av lam fordelt på vektgrupper 10 Tilførsler av lam fordelt på klasse 11 Fordeling innen de enkelte dyregrupper 12 Salgsproduksjon og engrossalg 13 Markedsbalanse 14a 14b 14c Lager på fryseri ved utgangen av måneden Regulering ved innfrysning Uttak fra fryseri 15 Reguleringseksport 16 Import 17 Salgsproduksjon 18 Forbruk av kjøtt og egg Diagram 19 Registrert salgsproduksjon 20 Norturas andel av tilførslene 21 Samletabell konsumprisindex, salgsproduksjon og forbruk Diagram

3 Tabell 1 - Tilførsler i Nortura Antall og kg År mottatt (regnskverdier Endring ift 2015 Varekaregori Kode NavVarekategori Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Gris 11 SLAKTEGRIS ,2 % 102,9 % 12 PURKE ,7 % 83,2 % 13 RÅNE ,7 % 106,7 % Gris Totalt ,1 % 101,4 % Storfe 21 ALL OKSE ,7 % 105,0 % 22 KVIGE ,3 % 98,3 % 23 ALL KU ,1 % 102,7 % 28 KASTRAT ,9 % 108,8 % 31 KALV ,0 % 86,0 % Storfe Totalt ,2 % 103,3 % Småfe 41 SAU ,7 % 103,0 % 42 LAM ,4 % 99,8 % 44 DIELAM ,0 % 231,8 % 45 VÆR ,4 % 103,6 % 46 UNG SAU ,3 % 117,9 % 51 GEIT ,1 % 107,0 % 52 KJE ,2 % 96,1 % Småfe Totalt ,8 % 101,1 % Totalsum ,7 % 102,0 %

4 Tabell 2 - Tilførsler i Nortura Antall og kg Kolonneetiketter Endring ift 2015 Radetiketter Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Egg ,6 % 102,3 % Kylling ,4 % 87,1 % Kalkun ,3 % 90,3 % Totalsum

5 Tabell 3 - Gjennomsnittsvekter i Nortura Gj snitt vekt År mottatt (regnskap) Avregningsundertype Varekategori Gris PURKE 143,10 140,41 148,45 RÅNE 92,71 91,85 94,55 SLAKTEGRIS 77,09 80,22 79,92 Gris Totalt 79,97 83,02 82,41 Småfe DIELAM 20,40 20,00 18,54 GEIT 20,49 21,29 21,47 KJE 7,83 7,49 7,73 LAM 19,16 19,41 18,74 SAU 32,23 32,85 32,65 UNG SAU 26,58 27,49 27,40 VÆR 40,87 42,58 43,08 Småfe Totalt 20,75 21,01 20,46 Storfe ALL KU 269,26 273,42 275,09 ALL OKSE 302,10 309,08 316,06 KALV 122,54 123,74 123,81 KASTRAT 259,40 269,12 271,27 KVIGE 215,15 223,54 225,85 Storfe Totalt 269,55 277,94 283,75

6 Tabell 4 - Fjørfeslakting i Nortura År mottatt (regnskverdier Varehovedkategori Varekaregori Kode N Gj snitt vekt Vekt Gj snitt vekt Vekt Gj snitt vekt Vekt 40 FJØRFE SLAKT Kylling 1, , ,49 1, ,40 Kalkun 8, , ,57 8, ,70 40 FJØRFE SLAKT Totalt 4, , ,06 4, ,10

7 Antalls% 10% Figur 5 - Vektgruppefordeling - slaktegris 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% 0%

8 Antalls% 16% Figur 6 - Fordeling kjøtt% slaktegris 14% 12% 10% 8% 6% % 2% 0% År Gjennomsnittlig kjøtt% , , ,79

9 25,00 % Antalls% Figur 7 - Vektgruppefordeling all okse 20,00 % 15,00 % 10,00 % ,00 % 0,00 %

10 Figur 8 - Klassefordeling all okse antall E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P

11 Antalls% 12,00 % Figur 9 - Vektgruppefordeling lam 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % ,00 % 0,00 %

12 Antall Figur 10 - Klassefordeling lam Importkvote* E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P

13 Tabell 11 Fordeling innen dyregrupper Gris Antalls% Vekt% PURKE 3,5 % 6,3 % RÅNE 0,6 % 0,7 % SLAKTEGRIS 95,9 % 93,0 % Storfe Antalls% Vekt% ALL KU 41,1 % 39,9 % ALL OKSE 46,9 % 52,3 % KALV 5,0 % 2,2 % KASTRAT 0,9 % 0,8 % KVIGE 6,1 % 4,9 % Sau/lam Antalls% Vekt% LAM 86,0 % 78,3 % DIELAM 0,0 % 0,0 % UNG SAU 3,2 % 4,3 % SAU 10,3 % 16,3 % VÆR 1 % 1 % Geit/kje Antalls% Vekt% KJE 59,5 % 34,6 % GEIT 40,5 % 65,4 %

14 År 2016 Tabell 12 - Salgsproduksjon og engrossalg Reg. salgsproduksjon Indeks Eksport Import Engros-salg Indeks Gris Storfe Kalv Sau/lam Geit/kje Hest Kylling Kalkun Egg

15 Tabell 13- Markedsbalanse per år Storfe per uke 52 År Tilførsler Importkvote* Engrossalg Balanse Adm. og annen import Markedsdekning inkl. adm.import *Omfatter bl.a. SACU-import på tonn storfekjøtt omregnet m/ben samt WTO-, EU- og GSP-kvote. Sau/lam År Tilførsler Importkvote* Engrossalg Balanse Adm. og annen import Markedsdekning inkl. adm.import *Fra Island: 600 tonn. WTO-kvote på 206 tonn og 78 tonn SACU m/ben. Gris År Tilførsler Importkvote* Engrossalg Balanse Adm. og annen import Markedsdekning inkl. adm.import *Spekk og småflesk utgjør om lag tonn og 700 tonn av WTO/EU-kvoter. Egg År Tilførsler Importkvote* Engrossalg Balanse ** *250 tonn av WTO-kvote på tonn og EU-kvote på 290 tonn skallegg. ** 740 tonn er tatt ut i førtidsslakting i 1. halvår

16 Tabell 16 - Import (tonn) År Svin svinefett storfe sau/lam *tabellen inneholder all import innen for hvert dyreslag, men det er hovedsakelig import på kvoter og administrert tollnedsettelse.

17 Tabell 14 a - Lager på fryseri ved utgangen av måneden (TONN) 2016 Gris Storfe Kalv Sau/Lam Ialt Herav stykket Egg og prod.kjøtt Pr. 1/ Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/

18 Tabell 14 b - Regulering ved innfrysing i 2015 (TONN) 2016 Gris Storfe Kalv Sau/Lam Ialt Herav stykket og prod.kjøtt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt I alt I alt I alt

19 Tabell 14 c - Uttak fra fryseri i 2015 (TONN) 2016 Gris Storfe Kalv Sau/Lam Ialt Herav stykket og prod.kjøtt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt I alt I alt I alt

20 Tabell 15 - Reguleringseksport (TONN) 2016 Storfe Kalv Sau/lam Gris Egg Januar - Februar - Mars 66 - April Mai 216 Juni 238 Juli 69 August 45 - September Oktober November Desember tertial tertial tertial I alt

21 Tabell 17 - Salgsproduksjon, hele landet (tonn) År Storfe Kalv Gris * Sau/Lam Geit/Kje Hest I alt *) F.o.m blir gris avregnet uten hode og forlabb

22 Tabell 18 - Forbruk av kjøtt og egg STORFE KALV SAU/LAM SV.KJØTT 1) GEIT/KJE HEST FJØRFEKJØTT ÅR Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. Forb. kg.pr. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb. m.kg. innb ,5 11,4 7,8 2,2 15,1 4,2 50,3 14,2 0,3 0,1 2,2 0,6 116,2 32, ,4 12,8 6,5 1,7 18,3 4,7 66,9 17,4 0,3 0,1 1,9 0,5 143,3 37, ,3 18,5 2,2 0,5 22,3 5,5 85,1 20,9 0,3 0,1 0,9 0,2 186,1 45, ,7 19,0 2,3 0,6 21,9 5,4 88,4 21,6 0,2 0,1 0,9 0,2 191,5 46, ,0 16,6 1,6 0,4 19,8 4,8 79,9 19,5 0,3 0,1 0,9 0,2 170,6 41, ,2 17,8 2,6 0,6 22,1 5,4 76,0 18,5 0,3 0,1 0,7 0,2 175,0 42, ,4 15,9 2,4 0,6 23,6 5,7 80,1 19,4 0,3 0,1 0,7 0,2 172,5 41, ,1 16,5 2,3 0,6 23,5 5,7 79,8 19,3 0,4 0,1 0,6 0,2 174,7 42, ,1 17,1 2,5 0,6 24,6 5,9 84,1 20,3 0,4 0,1 0,6 0,2 183,4 44, ,0 18,2 2,0 0,5 22,4 5,4 85,7 20,6 0,4 0,1 0,7 0,2 187,1 44, ,7 17,4 2,3 0,6 24,2 5,8 86,7 20,7 0,4 0,1 0,7 0,2 186,9 44, ,4 18,2 1,8 0,4 21,9 5,2 84,1 20,0 0,3 0,1 0,8 0,2 185,3 44, ,2 16,8 1,4 0,3 25,4 6,0 80,4 19,0 0,3 0,1 0,8 0,2 179,4 42, ,4 17,6 1,3 0,3 23,8 5,6 83,5 19,7 0,4 0,0 0,8 0,2 184,3 43, ,0 18,1 1,3 0,3 22,7 5,3 85,5 20,1 0,4 0,1 0,9 0,2 187,7 44, ,8 17,9 1,3 0,3 23,5 5,5 85,8 20,0 0,3 0,1 0,9 0,2 47,1 11,0 188,6 44, ,2 18,6 1,6 0,4 24,8 5,7 92,8 21,5 0,3 0,1 0,9 0,2 46,7 10,8 200,6 46, ,3 19,5 2,1 0,5 24,0 5,5 95,8 22,1 0,3 0,1 0,8 0,2 26,3 6,2 46,1 10,6 233,7 54, ,4 19,6 1,4 0,3 26,1 6,0 100,2 23,0 0,3 0,1 0,7 0,2 28,1 6,4 45,3 10,4 242,1 55, ,0 20,1 1,0 0,2 22,8 5,2 103,8 23,7 0,3 0,1 0,7 0,2 30,4 6,9 45,8 10,5 247,0 56, ,5 19,9 1,1 0,2 24,6 5,6 105,5 24,0 0,3 0,1 0,6 0,1 32,6 7,4 46,1 10,5 252,2 57, ,0 20,3 0,8 0,2 24,3 5,5 105,7 23,9 0,3 0,1 0,6 0,1 34,2 7,7 45,6 10,3 255,9 57, ,6 20,3 1,3 0,3 23,6 5,3 101,6 22,8 0,3 0,1 0,6 0,1 37,1 8,3 45,8 10,3 255,1 57, ,8 20,2 2,3 0,5 24,1 5,4 103,9 23,1 0,3 0,1 0,6 0,1 39,5 8,8 46,2 10,3 261,5 58, ,3 19,8 2,4 0,5 22,6 5,0 109,8 24,3 0,2 0,1 0,6 0,1 44,4 9,9 46,3 10,4 269,5 59, ,8 19,3 2,4 0,5 25,4 5,6 106,2 23,4 0,2 0,1 0,6 0,1 46,3 10,2 47,2 10,9 269,0 59, ,1 19,7 2,2 0,5 25,1 5,5 108,6 23,8 0,2 0,1 0,6 0,1 50,7 11,1 49,9 10,9 277,5 60, ,3 19,9 2,1 0,5 26,7 5,8 111,0 24,2 0,2 0,1 0,5 0,1 53,6 11,7 51,0 11,1 285,5 62, ,6 19,4 2,1 0,5 28,0 6,1 114,8 24,8 0,2 0,1 0,5 0,1 58,4 12,6 49,4 10,7 293,7 63, ,5 19,2 2,1 0,5 26,6 5,7 115,6 24,8 0,3 0,1 0,4 0,1 63,0 13,5 51,5 11,1 297,5 63, ,3 20,0 2,1 0,4 26,4 5,6 126,5 26,9 0,3 0,1 0,4 0,1 70,2 14,9 51,4 11,0 320,2 68, ,8 20,1 2,0 0,4 28,5 6,0 124,0 26,0 0,3 0,1 0,4 0,1 79,3 16,6 54,4 11,6 330,3 69, ,5 18,5 1,7 0,3 24,9 5,2 122,8 25,4 0,3 0,1 0,4 0,1 85,3 17,7 57,8 12,0 325,0 67, ,6 18,3 1,6 0,3 26,7 5,5 124,9 25,6 0,3 0,1 0,4 0,1 82,7 16,9 58,1 11,9 326,2 66, ,2 18,6 1,9 0,4 25,1 5,1 130,2 26,3 0,2 0,0 0,4 0,1 86,6 17,5 59,1 11,9 336,6 68, ,3 19,0 2,1 0,4 25,7 5,1 128,5 25,6 0,3 0,1 0,4 0,1 92,4 18,4 63,5 12,7 344,6 68, ,7 18,6 2,4 0,5 26,2 5,2 126,6 24,9 0,3 0,1 0,4 0,1 104,5 20,6 62,3 12,3 355,1 70, ,9 17,9 2,3 0,4 26,4 5,1 131,7 25,6 0,3 0,0 0,2 0,0 100,6 19,6 66,5 13,0 353,3 68,6 2015* 102,0 19,6 1,7 0,3 26,2 5,0 136,3 26,3 0,2 0,0 0,1 0,0 94,6 18,2 65,8 12,7 361,1 69,4 2016** 102,0 19,5 1,7 0,3 25,7 4,9 136,4 26,0 0,2 0,0 0,1 0,0 99,0 18,9 66,3 12,7 365,0 69, *) Foreløpige tall **) Prognose Forbruket pr. innbygger omfatter alt kjøtt, såvel salg som hjemmeforbruk 1) Fra og med er gris avregnet uten hode og forlabb. Kilde: Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning. EGG SUM KJØTT I ALT

23 **viser balansen uten adm. import og beholdning på reguleringslager kg/person 30 Forbruksutvikling, kg/innbygger * 2016** STORFE SAU/LAM Serie3 FJØRFEKJØTT EGG Kilde: Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning *) Foreløpige tall **) Prognose

24 Tabell 19 - Registrert salgsproduksjon, hele landet GRIS STORFE KALV SAU/LAM GEIT/KJE HEST SUM 2016 Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Tonn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember kvartal kvartal kvartal kvartal tertial tertial tertial halvår halvår Året

25 Tilførselsprosent Tabell 20 - Norturas andel av tilførslene (Vektprosent) 1980 År 75,2 Gris Storfe 78,6 65,3 Kalv Sau/Lam 73,5 Geit/Kje 69,8 59,9 Hest al slakting 76,2 4-beinte Egg Kylling Kalkun ,3 79,2 69,9 75,0 70,3 60,0 77, ,7 79,4 75,2 76,6 71,3 62,0 78,1 81, ,0 79,1 76,0 76,6 71,8 63,8 78,1 81, ,4 79,2 74,7 77,4 72,2 56,2 78,4 82, ,7 79,3 73,3 78,1 72,5 48,6 78,7 83, ,6 79,5 73,9 78,6 73,8 58,8 78,8 82,8 86, ,5 80,0 74,8 79,3 73,5 56,1 79,5 83,0 85,9 80, ,0 80,2 69,9 78,3 74,7 55,3 79,7 83,3 86,4 85, ,3 79,4 69,7 76,0 73,2 54,5 78,7 83,3 84,9 88, ,3 78,3 38,1 74,6 67,8 48,2 77,6 82,1 82,6 92, ,3 78,3 65,1 74,0 69,4 46,2 77,1 79,8 80,9 95, ,2 78,1 67,2 72,8 69,5 45,6 76,4 76,8 77,7 95, ,3 78,0 67,8 73,0 69,9 49,8 76,4 77,6 78,4 93, ,1 77,9 67,3 72,4 70,4 50,9 76,2 76,7 76,3 96, ,6 77,1 68,4 71,4 71,1 46,7 76,0 74,2 75,1 93, ,1 76,5 67,0 72,1 72,7 48,6 75,7 72,8 71,4 95, ,6 76,6 65,5 72,0 72,0 46,4 76,0 71,2 84,4 98, ,8 76,1 68,5 71,4 71,5 49,7 75,9 67,9 88,2 95, ,9 75,8 74,7 71,8 75,7 46,3 75,8 68,7 86,4 93, ,9 76,2 79,0 74,2 76,8 46,9 76,7 66,1 83,8 88, ,8 76,0 80,3 74,0 79,6 47,5 76,1 66,6 86,8 85, ,6 75,6 79,3 73,3 77,0 45,6 75,3 67,0 82,4 89, ,7 75,5 80,7 70,1 75,3 46,2 74,5 64,4 82,4 86, ,8 74,8 81,6 69,5 73,8 43,9 72,7 63,7 80,5 79, ,6 74,6 82,0 70,1 72,5 48,9 72,1 70,3 77,8 76, ,6 75,1 83,7 70,6 73,9 49,0 72,3 74,0 77,9 69, ,2 75,1 85,3 70,7 71,2 47,6 72,1 73,9 75,1 68, ,0 73,0 86,4 70,1 68,7 50,2 70,6 73,1 73,4 71, ,4 69,9 85,0 67,3 67,8 49,7 67,8 71,2 73,5 70, ,3 68,9 85,5 65,6 69,8 44,4 66,7 71,9 73,2 68, ,2 69,5 86,3 66,2 63,8 38,1 66,8 69,0 72,8 69, ,5 70,3 85,2 66,4 69,9 41,7 66,9 66,6 72,3 65, ,7 71,0 85,6 67,1 70,0 44,6 67,2 69,5 71,5 68, ,4 72,1 89,4 67,9 67,7 43,3 67,4 71,1 71,8 72, ,9 72,7 86,9 67,5 67,9 52,8 67,3 72,1 58,2 70,2 Kilde: Landbruksdirektoratet Norturas markedsandel - tilførsler 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50, Total slakting 4-beinte Egg Kylling Kalkun

26 Tabell 21 - Samletabell konsumprisindeks, salgsproduksjon og forbruk for årene KONSUMPRISINDEKS Kjøtt 103,5 101,8 100,0 102,8 104,7 106,5 105,0 107,9 111,9 111,6 109,1 104,1 104,8 104,3 106,2 108,6 111,4 Fisk 112,0 113,5 112,7, 114,6 115,1 117,2 117,4 119,1 124,0 128,9 128,9 133,7 136,0 136,8 143,9 150,6 161,7 Matvarer 105,0 103,0 101,3 104,8 106,7 108,4 109,8 112,5 117,3 121,9 121,8 120,3 121,2 122,5 126,1 129,3 132,4 Totalindeks 105,5 108,7 110,1 112,8 113,3 115,1 117,7 118,6 123,1 125,7 128,8 130,4 131,4 134,2 136,9 139,8 144,8 SALGSPRODUKSJON (Mill. kg.) Storfe 88,0 83,1 82,9 82,7 84,0 84,9 85,1 82,2 84,2 82,9 81,6 79,5 75,6 81,0 76,2 77,7 79,9 Kalv 2,3 2,2 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,6 1,6 1,8 2,1 2,3 2,2 1,7 1,5 Sau/lam 23,1 24,0 24,6 23,9 25,5 25,3 24,6 22,9 23,7 23,5 23,9 22,9 22,3 22,9 23,6 25,0 25,4 Svin 102,0 108,0 103,3 105,4 112,9 112,3 115,9 117,4 122,4 123,4 128,5 130,5 131,2 127,1 128,5 134,3 137,4 Hest, geit 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 Sum 216,1 218,3 214,0 214,9 225,3 225,3 228,4 225,0 232,8 232,0 236,2 235,4 231,9 233,9 230,9 239,0 244,5 Kylling 35,2 34,6 38,0 40,5 44,5 47,2 52,9 61,0 73,0 68,6 72,7 73,6 79,3 91,8 93,5 80,3 86,3 Kalkun 4,6 4,7 5,1 5,9 6,8 6,4 7,0 7,1 8,8 10,2 8,5 9,2 9,9 9,9 10,6 10,9 10,3 Egg 44,3 45,1 44,5 46,3 48,5 46,7 46,5 48,6 51,3 54,1 55,1 55,1 58,1 59,5 60,4 60,7 61,5 FORBRUK PR. INN- BYGGER (KG.)* Storfe 20,2 19,8 19,7 19,7 19,9 19,4 19,2 20,0 20,1 18,5 18,6 18,6 19,0 18,6 18,0 18,1 19,5 Kalv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 Sau/lam 5,4 5,0 5,4 5,8 5,8 6,1 5,7 5,6 6,0 5,2 5,1 5,1 5,1 5,3 5,2 5,1 4,9 Svin 23,1 24,3 23,4 23,8 24,2 24,8 24,8 26,9 26,0 25,9 26,3 26,3 25,6 24,9 25,1 25,7 26,0 Hest, geit 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0, Totalt 49,4 49,9 49,3 49,9 50,5 50,9 50,3 53,1 52,6 50,0 50,5 50,5 50,3 49,5 48,7 49,3 50,7 Fjørfekjøtt 8,8 9,9 10,2 11,1 11,7 12,6 13,5 14,9 16,6 17,7 16,9 17,5 18,4 20,3 22,3 18,4 18,9 Egg 10,3 10,4 10,9 10,9 11,1 10,7 11,1 11,6 11,6 12,0 11,9 11,9 12,7 12,5 12,5 12,2 12,7

27 INDEKS = 100 KONSUMPRISINDEKS Utvikling siden ,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Totalindeks Matvarer Kjøtt 60,0 50, Kilde: Statistisk Sentralbyrå

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabell/figurnummer Kjøttmarkedet 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler i antall og tonn 2 Gjennomsnittsvekter for de ulike dyreslag 3 Tilførsler av gris fordelt på vektgrupper 4 Tilførsler av gris fordelt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Prognose 2012 sept 11

Prognose 2012 sept 11 Prognose 2012 sept 11 Prognose 2011 sept 2011 Balanse Adm. import tom. aug Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 600 98 6 000 1) 92 300 102-4 700

Detaljer

Prognose 2012 nov 11

Prognose 2012 nov 11 Prognose 2012 nov 11 Prognose 2011 nov 2011 Balanse Adm. import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 81 800 98 6 000 1) 93 600 103-5 700 5 200-500

Detaljer

Prognose 2017 september 16

Prognose 2017 september 16 Prognose 2017 september 16 Prognose 2016 september 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 000 100-13 500 Sau/lam 25 600 102 1 006 2) 25 200

Detaljer

Prognose 2016 september 15

Prognose 2016 september 15 Prognose 2016 september 15 Prognose 2015 september 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 78 700 100 7 570 1) 99 700 106-13 400 Sau/lam 23 900 101 1 006 2) 25 100

Detaljer

Prognose 2018 september 17

Prognose 2018 september 17 Prognose 2018 september 17 Prognose 2017 september 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 27 000

Detaljer

Prognose 2014 november 13

Prognose 2014 november 13 Prognose 2014 november 13 Prognose 2013 november 2013 Balanse Adm. og annen import Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 82 000 106 6 400 1) 94 800

Detaljer

Råvare-/slakterimøtet

Råvare-/slakterimøtet Råvare-/slakterimøtet 5. 6. februar 2014 2014-feb EM Prognose 2014 Prognose 2014 Tilførsler ImportkvoterEngrossalg Balanse Storfe/kalv 79 800 7 570 95 700-8 330 Sau/lam 22 600 1 336 26 650-2 714 Gris 128

Detaljer

Prognose 2015 mai 15

Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 15 Prognose 2015 mai 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 96 400 103-9 700 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 850 100-900 Gris

Detaljer

Prognose 2016 mars 16

Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 16 Prognose 2016 mars 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 000 102 7 570 1) 103 300 100-14 800 Sau/lam 25 400 101 1 006 2) 25 000 98 1 400

Detaljer

Prognose 2013 januar 13

Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 januar 13 Prognose 2013 jan 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 700 104 7 600 1) 98 500 101-10 200 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2012 jan 12

Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 januar 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 98 6 900 1) 94 600 101-8 300 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 132

Detaljer

Prognose 2010 juni 10

Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 700 97 5 850 1) 89 900 98-2 350 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 700 101 600 Gris 128

Detaljer

Prognose 2015 mars 15

Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 2015 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 101 7 570 1) 95 600 102-8 500 Sau/lam 23 500 100 1 336 2) 25 750 100-900 Gris 131

Detaljer

Prognose 2017 oktober 16

Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2017 oktober 16 Prognose 2016 oktober 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 82 000 103 7 570 1) 103 100 100-13 500 Sau/lam 25 100 101 1 006 2) 24 800 97

Detaljer

Prognose 2016 januar 16

Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 103 7 570 1) 103 100 100-14 200 Sau/lam 24 800 99 1 006 2) 25 250 99 600

Detaljer

Prognose 2014 mars 14

Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 14 Prognose 2014 mars 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 900 96 7 570 1) 94 700 98-7 300 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 128

Detaljer

Prognose 2018 november 17

Prognose 2018 november 17 Prognose 2018 november 17 Prognose 2017 november 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 800 103 7 570 1) 102 300 98-10 900 Sau/lam 26 800 106 400 2) 27 500 112-300

Detaljer

Prognose 2017 mars 17

Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 17 Prognose 2017 mars 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 500 103 7 570 1) 102 400 98-11 300 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2014 juni 14

Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 14 Prognose 2014 juni 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 800 98-7 700 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2008 juli 08

Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 08 Prognose 2008 juli 2008 Balanse Adm. import pr. mai Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm. import pr. mai Storfe/kalv 84 700 101 5 300 1) 100 300

Detaljer

Prognose 2010 mai 10

Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 500 96 5 850 1) 89 100 98-1 800 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 500 101 800 Gris 128 600

Detaljer

Prognose 2012 juni 12

Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 77 600 95 6 900 1) 94 950 101-10 450 Sau/lam 23 200 101 1 350 2) 25 450 104-900 Gris 132

Detaljer

Prognose 2013 november 12

Prognose 2013 november 12 Prognose 2013 november 12 Prognose 2012 nov 2012 Balanse Adm. import tom. september Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 78 400 96 6 550 1) 96 350

Detaljer

Prognose 2017 januar 17

Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 17 Prognose 2017 januar 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 300 102 7 570 1) 103 300 99-12 400 Sau/lam 26 000 102 1 006 2) 25 700 105

Detaljer

Prognose 2017 november 16

Prognose 2017 november 16 Prognose 2017 november 16 Prognose 2016 november 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 900 103 7 570 1) 103 400 100-13 900 Sau/lam 25 250 101 1 006 2) 24 450

Detaljer

Prognose 2011 mars 11

Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 11 Prognose 2011 mars 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 900 99 6 450 1) 92 150 101-3 800 Sau/lam 23 800 100 1 350 2) 26 100 100-1 000 Gris

Detaljer

Prognose 2012 mars 12

Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 78 650 97 6 900 1) 94 800 101-9 200 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 133

Detaljer

Prognose 2017 mai 17

Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 17 Prognose 2017 mai 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 103 7 570 1) 102 300 98-11 400 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 25 900 105 1 200

Detaljer

Prognose 2014 mai 14

Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 14 Prognose 2014 mai 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94 700 98-7 600 Sau/lam 22 850 100 1 336 2) 26 200 100-2 000 Gris 129

Detaljer

Prognose 2017 juni 17

Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 17 Prognose 2017 juni 2017 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 83 400 102 7 570 1) 101 400 97-10 500 Sau/lam 26 100 103 1 006 2) 26 800 109 300

Detaljer

Prognose 2013 mars 13

Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 13 Prognose 2013 mars 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 80 400 103 7 600 1) 98 500 101-10 600 Sau/lam 23 400 105 1 350 2) 25 600 102-850 Gris

Detaljer

Prognose 2015 november 14

Prognose 2015 november 14 Prognose 2015 november 14 Prognose 2014 november 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 100 95 7 570 1) 94 250 97-7 600 Sau/lam 23 500 103 950 2) 25 800 99-1 350 Gris

Detaljer

Prognose 2016 juni 16

Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 102 7 570 1) 103 350 100-14 500 Sau/lam 25 400 102 1 006 2) 24 700 97 1 700

Detaljer

Prognose 2015 september 14

Prognose 2015 september 14 Prognose 2015 september 14 Prognose 2014 september 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 95 7 570 1) 93 800 97-6 800 Sau/lam 22 900 100 1 336 2) 25 450 97-1 200

Detaljer

Prognose 2009 jan 09

Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 jan 09 Prognose 2009 januar 2009 Produksjon Importkvoter Engrossalg Tonn % Tonn % Balanse Storfe/kalv 82 700 96 5 300 1) 96 400 99-8 400 Sau/lam 23 400 101 1 200 2) 26 600 97-2 000 Gris 123

Detaljer

Prognose 2014 september 13

Prognose 2014 september 13 Prognose 2014 september 13 Prognose 2013 september 2013 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 102 7 570 1) 98 200 101-11 200 Sau/lam 23 400 105 1 336 2) 25 700 103-950

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2015 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. oktober 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2017 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012

Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 Markedsprognose kjøtt og egg pr. november 2012 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2015 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 INNHOLD ENDRINGER FRA SISTE

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Prognose 2015 juni 15

Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 15 Prognose 2015 juni 2015 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 79 100 101 7 570 1) 97 600 104-10 900 Sau/lam 23 900 101 1 050 2) 25 350 99-400 Gris

Detaljer

Prognose 2014 januar 14

Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 14 Prognose 2014 januar 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 800 96 7 570 1) 95 700 99-8 300 Sau/lam 22 600 98 1 336 2) 26 650 101-2 750 Gris

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. september 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

Prognose 2011 jan 11

Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 jan 11 Prognose 2011 januar 2011 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 750 99 6 450 1) 91 700 101-3 500 Sau/lam 24 000 101 1 350 2) 25 900 100-550 Gris 128

Detaljer

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 51,14 50,64 50,14 49,64 49,14 48,64 48,14 46,14 45,54 44,94 44,34 43,74 43,14 42,54 40,04 140,1-175,0 kg 51,54 51,04 50,54 50,04

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 52,40 51,90 51,40 50,90 50,40 49,90 49,40 47,40 46,80 46,20 45,60 45,00 44,40 43,80 41,30 140,1-175,0 kg 52,80 52,30 51,80 51,30

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen 1-2015 De første månedene har gitt oss en svært stor vekst i slaktingen. Størst volumvekst har det vært på gris, hvor vi så langt i år har en volumvekst på 43,3 % (kg) i forhold til i fjor. Noe av dette

Detaljer

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017

Røros Slakteri As Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 14/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 18. juni kl. 13:00 (Møte nr. 8 2007) Møtet ble satt kl. 13:05 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal»

Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» Erfaringer fra prosjektet «Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal» 16.MARS 2017 MATHILDE SOLLI EIDE Bakgrunn for prosjektet M&R Bondelag inviterte høsten 2012 forvaltning og næring til møte

Detaljer

Importstatistikk 2016

Importstatistikk 2016 Importstatistikk 25 Tittel Import i år -hele året. 2 2 21 19 834 15 1 1 95 9 132 213 214 5 2 944 2 412 178 1 666 3 263 3 218 2 852 2 41 1 64 1 215 828 874 673 729 796 715 21 - Storfe, ferskt 22 - Storfe,

Detaljer

Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg

Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg Veileder Administrering av tollnedsettelser for kjøtt og egg Tollnedsettelser for kjøtt og egg skal vurderes etter forskrift om administrative tollnedsettelse for landbruksvarer (FAT). Formålet med forskriften

Detaljer

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam

Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam Markedsregulering og markedssituasjonen for sau/lam 03.04.2017 Nortura markedsregulator på kjøtt og egg Hensikten med markedregulering Sikre avsetning for bonden sine produkt til en forutsigbar og stabil

Detaljer

Formålet til Nortura SA

Formålet til Nortura SA Formålet til Nortura SA Nortura har som formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon. 17.02.2012 2 Positiv Pålitelig

Detaljer

Importstatistikk 2017

Importstatistikk 2017 Importstatistikk 25 Tittel Import i hele år - t.o.m. august. 2 2 21 19 834 15 1 9 132 12 893 5 2 852 2 412 178 2 41 1 666 1 64 1 88 1 215 828 62 874 729 796 715 198 491 21 - Storfe, ferskt 22 - Storfe,

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

4 Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende - markedsregulator

4 Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende - markedsregulator Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 2011 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Kapittel 6.1. Kjøttforbruk Kjøttforbruket i Norge gjengis ofte på tre forskjellige måter, som alle gir litt ulike opplysninger om ulike typer forbruk.

Kapittel 6.1. Kjøttforbruk Kjøttforbruket i Norge gjengis ofte på tre forskjellige måter, som alle gir litt ulike opplysninger om ulike typer forbruk. KAPITTEL 6 KAPITTEL 6: FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER Sammendrag Kjøttforbruket øker ikke fra 29 til 21. Både bransjens beregninger av det reelle kjøttforbruket og helsemyndighetenes tall over engrosforbruket

Detaljer

Rapporterte utførte årsverk i 2011 i kjøttbransjen viser en nedgang fra 2010: Årsproduksjon i Norge i tonn *

Rapporterte utførte årsverk i 2011 i kjøttbransjen viser en nedgang fra 2010: Årsproduksjon i Norge i tonn * SLAKT, KJØTT- OG EGGKVALITET KJØTTETS TILSTAND 212 SAMMENDRAG Antall slakterier som deltar aktivt i den norske klassifiseringsordningen, er redusert fra 64 i 1996 til 33 i løpet av 211. Per 31/12 211 var

Detaljer

Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk. Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA

Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk. Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA Matnæringen - Positive ringvirkninger av et levende landbruk Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura SA Formålet til Nortura SA Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får

Detaljer

Lammesesongen resultat - markedssituasjonen nå og framover

Lammesesongen resultat - markedssituasjonen nå og framover Lammesesongen 2016 - resultat - markedssituasjonen nå og framover Bondebladet 9.6.16 2 Prognose 2014 juni 2014 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 95 7 570 1) 94

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014

Jordbruksforhandlingene 2014 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vedtatt i styremøte 10. mars 2014 INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2014

Detaljer

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill til: Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNHOLD 1 Hovedtrekkene i Norturas innspill 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2015 - overordna forhold 2 1.2 Jordbrukets

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2015-04 Slakteriene, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Bente Malonæs (24 13 10 49), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67) Vår dato: 23.01.2015 Vår referanse:

Detaljer

TOLLADMINISTRERING. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle. Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Colourbox.

TOLLADMINISTRERING. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle. Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Colourbox. TOLLADMINISTRERING Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle Presentasjon importørsamling KLF 10. mars 2016 Janna Bitnes Hagen Colourbox.com IMPORTVERNET Gi tollnedsettelse Mål å legge til rette

Detaljer

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 2011 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

Detaljer

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg

Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Norturas rolle ved prissetting av kylling, kalkun og egg Kylling/kalkun vs egg (1) Egg: Målpris fastsettes i Jordbruksforhandlingene Nortura gir innspill til avtaleparter Målpris er «engrospris i markedet»,

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2013-14 Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Torun Bue (24 13 10 43), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67), Bente Malonæs (24 13 10 49) Vår dato: 19.12.2013

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA

Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA Rundskriv 40/12 Kontaktperson: Slakterier, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund, Nortura SA Torun Bue (24 13 10 43), Bente Malonæs (24 13 10 49), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67) Vår dato: 19.12.2012

Detaljer

Innspill til jordbruksforhandlingene 2010

Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 Vedtatt i Styremøte 16.mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedtrekk i Norturas uttale 2 1.1 Jordbruksforhandlingene 2010 2 1.2 Hovedprioriteringer 3 2 Ny fraktordning

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

75 % 61 % 86 % FORBRUK OG FOR- BRUKERHOLDNINGER. tonn importert storfekjøtt. har tillit til norske kjøttprodukter

75 % 61 % 86 % FORBRUK OG FOR- BRUKERHOLDNINGER. tonn importert storfekjøtt. har tillit til norske kjøttprodukter 6 FORBRUK OG FOR- FORBRUK OG BRUKERHOLDNINGER FORBRUKERHOLDNINGER KJØTTETS TILSTAND 212 INNLEDNING: Beregninger av det reelle kjøttforbruket viser at vi spiser ca. 5 kilo kjøtt i året. Forbruket av de

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2013

Grunnlagsdokument storfe 1. halvår 2013 1 1. GRUNNLAGSDOKUMENTET INNHOLD OG BAKGRUNN... 3 2. HOVEDTREKK I DOKUMENTASJON OG VURDERINGER... 4 2.1 MARKEDSORDNINGEN FOR STORFEKJØTT RAMMER OG REGELVERK... 4 2.2 MAKROØKONOMI, FORBRUKERTRENDER OG RAMMEVILKÅR...

Detaljer