ID: 702S_Varmvektsbillett skrottlapp Utgave: 14 Side: 1 av 9 Utarbeidet av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ID: 702S_Varmvektsbillett skrottlapp Utgave: 14 Side: 1 av 9 Utarbeidet av:"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM Prosessbeskrivelse Tittel: Varmvektsbillett/ skrottlapp ID: 702S_Varmvektsbillett skrottlapp Utgave: 14 Side: 1 av 9 Utarbeidet av: Godkjent av: Gyldig fra: Morten Røe, 15. oktober 2012 Klassifiseringsutvalget 1.mars Hensikt: Dokumentere synlig og kodet tekst om vedkommende slakt. Spesifisere hva som skal stå på skrottlappen. Spesifisere innhold av strekkoder. En felles standard for varmvektsbillett over hele landet sørger for en rasjonell håndtering av slakt. Varmvektsbillett skal ha et utseende og en form som gjør den lett lesbar både for automatisk og manuell avlesning. Den skal ha en form som gjør den funksjonell, enkel å betjene. Lappen må være rivesikker. Den må tåle fuktighet. 2. Omfang: Skrottlapp er standard merkesystem for alle slakt slaktet på slakterier som er med i klassifiseringsordningen. 3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget har ansvar og myndighet til å godkjenne kravspesifikasjonen for varmvektsbillettens kvalitet. 4. Beskrivelse: Varmvektsbillett blir skrevet ut på termopapir (2 sjikts termobillett) av en termoskriver eller papir som passer for termotransfer. To billetter skrives ut ved siden av hverandre. Sum format for to billetter er 104mm bred og 125mm lang. Nødvendig printerutstyr er modell 501/F4 eller liknende. Den leveres på ruller, ca 140mm i diameter. Hver rull inneholder ca. 600 sett med doble billetter. Mellom hvert sett av lapper skal det stanses ut et hull, konfetti. Alt stanseavfall skal være fjerna fra rullen. Området mellom lappene i hvert par perforeres slik at disse lett skiller lag under arbeid. Papiret må tilfredsstille emballasjekonvensjonens krav om helsemessig sikkerhet i forbindelse med næringsmidler. Skrottlappen, synlig tekst og strekkoder, skal være av en slik kvalitet at den er lesbar i hele tidsrommet fra slakting til nedskjæring. 5 Strekkodene: Strekkodene som benyttes er av type "Kode 128". Skriftbredde per kode er 4,5cm. Hver kode kan inneholde inntil 26 tegn (brutto). På hver skrottlapp kan det printes ut inntil 2 strekkoder. På den ordinære skrottlappen som alle slakt skal merkes med printes strekkode 1 og 4. Med denne klassifiseringsendringen erstatter den nye strekkode 4 den gamle strekkode 2. I tillegg kan det printes ut en ekstraskrottlapp. Denne lappen printes ut hvis slaktet skal til observasjon, forsøk etc. 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 1

2 5.1 Strekkodenes innhold: Fra 4. april i 2011 vil slaktenes strekkode bestå av to koder, kode 1 og kode 4. Fra samme dato utgår kode 2. Slakteriene kan valgfritt velge å skrive ut kode 3. Strekkode nr. 1: Posisjon Strekkode 1 Format 1 Tolkingskode=1 2-4 EFTA nummer Skrottnummer Varenummer Fettgruppe Slaktedato (ÅUUD) Slaktevekt 4.1 Strekkode nr. 4 for STORFE: Startposisjon Slutt- Posisjon Strekkode 4 Antall posisjoner 1 1 Tolkingskode=4 2 4 Fødeland 3 posisjoner 5 16 Produsent- og individnummer 12 posisjoner, format Alder i dager 4 posisjoner, format Rase (Husdyrregisteret) 2 posisjoner, format Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format SRM/ IKKE SRM 1 posisjon Fødeland: Tre posisjoner for fødeland, ingen endring. Slakteland utgår. Produsent- og individnummer, blir totalt 12 siffer. Produsentnummer er 8 siffer og individnummer er 4 siffer. Alder i dager: Slaktets alder i måneder beregnes av terminalen ut fra alder, slaktedato minus fødselsdato. Rase: To siffer som hentes fra Husdyrregisteret. Ansvarlig klassifisør: 3 posisjoner, klassifisør taster inn sitt Animalia nummer, se spesifikasjon 101 i Klassifiseringshåndboken. SRM/ IKKE SRM: Ikke SRM har verdi 0 (null), mens SRM har verdi S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 2

3 Ny strekkode nr. 4 for GRIS og PURKE: Startposisjon Sluttposisjon Strekkode 4 Antall posisjoner 1 1 Tolkingskode=4 1 posisjon 2 4 Fødeland 3 posisjoner 5 16 Produsent og individnummer 12 posisjoner, format GP7 nummer 4 posisjoner, format Ledig 2 posisjoner Klassifisør nummer 3 posisjoner, format Ledig 1 posisjon Tolkingskode: Første siffer i strekkode nr. 2. Skal være siffer 4 fra 4. april Fødeland: Endres ikke, 047 for Norge. Slakteland utgår fra strekkoden. Produsent og individnummer: 8 siffer for produsent og 4 siffer for individnummer. Ikke utfylte posisjoner gis verdi 0 (null) GP7 nummer: Instrumentet som er brukt i forbindelse med GP måling, 4 siffer Klassifisør nummer: Animalias klassifisør nummer, nummeret som er klassifisørens autorisasjonsnummer. Strekkode nr. 4 for SMÅFE: Startposisjon Sluttposisjon Strekkode 4 Antall posisjoner 1 1 Tolkingskode=4 2 4 Fødeland 3 posisjoner 5 16 Produsent- og individnummer 12 posisjoner, format Ledig Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format SRM/ IKKE SRM 1 posisjon Produsent- og individnummer, blir totalt 12 siffer. Hvis dyreholdsidentifikator blir brukt, så er produsentnummer 7 siffer og individnummer på 5 siffer. Dette er det samme som standarden for RFID brikkene. Hvis produsentnummer er 8 siffer, så er individnummer 4 siffer. For de øvrige feltene, se strekkode 4 for storfe. 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 3

4 Strekkode nr. 4 for HEST og RÅNE: Startposisjon Slutt- Posisjon Strekkode 4 Antall posisjoner 1 1 Tolkingskode=4 2 4 Fødeland 3 posisjoner 5 16 Produsent- og individnummer 12 posisjoner, format Ledig Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format Ledig 1 posisjon Produsent og individnummer: 8 siffer for produsent og 4 siffer for individnummer. Ikke utfylte posisjoner gis verdi 0 (null) Strekkode nr. 3: Start Slutt Strekkode 3 for gris Format posisjon posisjon 1 1 Tolkingskode=3 2 4 Fett1 fra GP instrument Fett2 fra GP instrument Kjøtt2 fra GP instrument Totif fra GP instrument Kjøttfarge fra GP instrument Ledige felter 5.2 Forklaring på innhold i strekkode Eftanummer for de ulike slakteriene, se spesifikasjon 220Klassifisering100S, 3 posisjoner Skrottnummer - 6 posisjoner, numerisk felt, slakterienes løpenummer for slaktene Varenummer - 6 posisjoner, numerisk felt, 3 første posisjoner angir slakt kategori: 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 4

5 5.2.3 Koder for de ulike slaktkategorier 3 første posisjoner Slaktkategori Bokstavkode Anmerkning 160 Kalv K 162 Ung okse A 163 Okse B 164 Kastrat C 166 Kvige D 168 Ung ku E 169 Ku F 170 Gris G 171 Purke, skåldet P 172 Råne, skåldet R 173 Gris, flådd G Ny 174 Purke, flådd P 175 Råne, flådd R 176 VAK gris G Ny 180 Ung sau U 181 Sau S 182 Dielam L 183 Lam L 185 Vær V 186 Geit I 187 Kje J 188 Hest H 190 Rein 191 Reinkalv Posisjon 4 og 5 angir KLASSE: Numerisk felt KLASSE 01 P- 02 P 03 P+ 04 O- 05 O 06 O+ 07 R- 08 R 09 R+ 10 U- 11 U 12 U+ 13 E- 14 E 15 E+ 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 5

6 5.2.5 Posisjon 6 angir VARIANT innen slaktkategori: Numerisk felt Dyreslag Variant 0 Storfe Ordinær 3 Storfe Halal 4 Storfe Økologisk 7 Storfe Nødslakt 9 Storfe Spesial 0 Gris Ordinær 1 Gris Hampshire 2 Gris Ordinær m/kjeber 3 Gris Noroc m/kjeber 4 Gris Økologisk 5 Gris Ordinær uten hode og forlabber 6 Gris Noroc uten hode og forlabber 7 Gris Økologisk m/kjeber 8 Gris Økologisk uten hode og forlabber 0 Småfe Ordinær 2 Småfe Villsau 3 Småfe Halal 4 Småfe Økologisk 7 Småfe Nødslakt 9 Småfe Spesial Fettgruppe -2 posisjoner, numerisk felt Numerisk felt Fettgruppe Hvis slaktet er anmerket for gult fett, vil fettgruppe angis som virkelig fettgruppe (1 til 15) + 30, dvs. et tall fra og med 31 til og med 45. Hvis slaktet har anmerking for GULT FETT, skal det skrives GF i felt for fettgruppe (synlig tekst) på skrottlappen. 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 6

7 5.2.7 Slaktedato (Datoformat i strekkode: ÅUUD) Posisjon i kode 1 Forklaring 19 Siste siffer i årstall, f.eks 1 ==> Ukenummer i kalenderåret, Nummer for ukedag: 1=mandag 2=tirsdag 3=onsdag 4=torsdag 5=fredag Slaktevekt, 4 posisjoner, siste posisjon er for første desimal av vekten angitt i kilo. For alle slaktkategorier med unntak av gris oppgis slaktevekt i strekkode som 98 % av Varmvekt. For slaktkategori Gris som skal omsettes uten hode og forlabber, oppgis 98 % av Varmvekt uten hode og forlabber. For beregning av vekt i strekkode benyttes følgende formel: 98 % vekt uten hode og forlabber= (98 % vekt med hode og labber ) * For slaktkategori Gris som skal omsettes med hode og forlabber oppgis 98 % av varmvekt i strekkoden. Slike slakt vil ha 0 i sistesiffer i strekkode Fødeland Tre siffer, tre posisjoner i strekkode nr. 4 Fødeland Landnummer Land, navn US 001 USA CA 002 Canada RU 007 Russland GR 030 Hellas NL 031 Nederland BE 032 Belgia FR 033 Frankriket ES 034 Spania HU 036 Ungarn IT 039 Italia RO 040 Romania CH 041 Sveits AT 043 Østerrike GB 044 Storbrittania DK 045 Danmark SE 046 Sverige NO 047 Norge PL 048 Polen DE 049 Tyskland MX 052 Mexico AR 054 Argentina BR 055 Brasil AU 061 Australia 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 7

8 Fødeland Landnummer Land, navn NZ 064 New Zealand JP 081 Japan TR 090 Tyrkia FO 298 Færøyene GL 299 Grønland PT 351 Portugal LU 352 Luxenburg IE 353 Irland IS 354 Island AL 355 Albania MT 356 Malta CY 357 Cypros FI 358 Finland BG 359 Bulgaria LT 370 Litauen LV 371 Latvia EE 372 Estland AD 376 Andorra MC 377 Monaco UA 380 Ukraina YU 381 Jugoslavia SI 386 Slovenia BA 387 Bosnia Herzegovina MK 389 Makedonia CZ 420 Tsjekkia SK 421 Slovakia LI 423 Lichtenstein UY 598 Uruguay KZ 707 Kazakhstan IL 972 Israel IS Produsentregistrets nummer (8 posisjoner) Posisjon Innhold Fylke Kommune Produsent nummer Individnummer 4 eller 5 siffer. 4 siffer for storfe og gris og 5 siffer for småfe. For småfe er første siffer siste siffer i årstallet for fødeår. 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 8

9 Rase Rase nr. Rasenavn 01 NRF 02 Jersey 03 Sidet Trønder- og Nordlandsfe 04 Telemarksfe 05 Dølafe 06 Raukolle 07 Sør- og Vestlandsfe 08 Vestlandsfe 09 Holsteinsfe 10 Rødbroget dansk fe 21 Hereford 22 Charolais 23 Aberdeen Angus 24 Limousine 25 Simmentaler 26 Blonde d'aquitaine 27 Scottish Highland 28 Tiroler Grauvieh 29 Dexter 30 Piemontese 31 Galloway 98 Krysninger 99 Ukjent 6. Leselig tekst på skrottlappen: Nr. Hva Format 1 Dato dd.mm.yyyy 2 Skrottnummer 6. 3 IS Produsentnummer 8. 4 Merkenr/ Individnr 4. 5 Slaktkategori i klartekst 6 Slaktkategori som 1 bokstav, se tabell bokstav 7 Klasse 2 bokstaver, EUROP systemet 8 Fettgruppe eller Kjøttprosent Fettgruppe, 2 bokstaver eller kjøttprosent, 2 tall 702S_Varmvektsbillett/ Skrottlapp_14 Side 9

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

2.12.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 204. av 6. oktober 2005

2.12.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 204. av 6. oktober 2005 2.12.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/275 BESLUTNING nr. 204 2010/EØS/67/47 av 6. oktober 2005 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget

Prosessbeskrivelse. Tittel: GP7 -instrumentet. Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012. Godkjent av: Klassifiseringsutvalget Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM Tittel: GP7 -instrumentet ID: 305S_GP7 instrumentet Versjon: 5 Side: 1 av: 9 sider Utarbeidet av: Godkjent av: Gyldig fra: Morten Røe, 5. januar 2012 Klassifiseringsutvalget

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Prosessbeskrivelse. Tittel: Tråputeskåring internkontroll. Versjon: 1. Godkjent av Bransjestyret 25.4.14 Prosessbeskrivelse KVALITETSSYSTEM ID: DVK 1.5 Tråputeskåring internkontroll Utarbeidet av Animalia: Magne Kjerulf Hansen Tittel: Tråputeskåring internkontroll Versjon: 1 Godkjent av Bransjestyret 25.4.14

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Småfesesongen starter

Småfesesongen starter NR 2 2010 Småfesesongen starter Fra og med uke 35 er vi i gang med slakting av sau og lam. Denne høsten vil vi slakte småfe både på Oppdal og i Malvik. Vi vil i så stor grad som mulig forsøke å kjøre de

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 1 / 14 MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT Hensikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

Hovedrundskriv. Innhold

Hovedrundskriv. Innhold Hovedrundskriv Innhold Innledning... 3 1. LOVBESTEMMELSER... 3 1.1 Hjemmel for innkreving... 3 1.2 Rederiets ansvar... 3 1.3 NAV - kontorets ansvar... 3 1.4 Manglende innbetaling... 3 2. SKIP SOM OMFATTES

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Systems. Learner Response

Systems. Learner Response Quick Start Guide Learner Response Systems Systems Learner Response Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Oversikt 2 Hva følger med? 3 Hva trenger du? 3 Installering og konfigurering

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Nr. 35/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/126/EF. av 20. desember 2006

Nr. 35/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/126/EF. av 20. desember 2006 Nr. 35/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/126/EF 2012/EØS/35/24 av 20. desember 2006 om førerkort (omarbeiding)(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer