Prognose 2009 mars 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prognose 2009 mars 09"

Transkript

1 Prognose 2009 mars 09

2 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv ) Sau/lam ) Gris ) Egg ) Kylling* Kalkun ) For storfe er det inkludert en antatt MUL-import av tonn storfekjøtt m/ben. Videre er WTO-kvoten på 1084 tonn tatt med. 2) Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 400 tonn MUL m/ben. 3) Inkludert spekk (500 tonn) og WTO-kvoten på tonn. 4) Det forutsettes ingen import av egg. Forutsetninger prisuttak: Avvik fra målpris på gris, storfe og lam i 1. halvår 2009 uttak av målpris i 2. halvår. Uttak av målpris på egg. * For kylling prognoseres det et underskudd som forventes dekket gjennom salg av inngående lager av hel kylling. Dette krever reduksjon i tilførslene, og underdekning på tonn i 2009 gir ønskelig lager ved utgangen året.

3 Vesentlige årsaker til endring i markedsbalansen for 2009, ift januarprognosen Storfe/kalv tonn lavere salg og 800 tonn høyere tilførsler enn sist forventet. Den prognoserte underdekningen av norskprodusert vare og kvoteimport reduseres til om lag tonn. Høyere tilførsler skyldes større kuslakting hittil i år og lavere melkeprognose enn sist prognosert. Sau/lam 900 tonn lavere salg og 400 tonn lavere tilførsler enn sist prognosert for Lavere tilførsler skyldes lavere bestand ved inngangen til året enn sist anslått. Underdekningen av norskprodusert vare og kvoteimport reduseres da med 500 tonn til om lag tonn. Gris tonn lavere tilførsler og tonn lavere engrossalg av svinekjøtt enn forventet i siste prognose. Dette øker overdekningen med 600 tonn til tonn, inkludert spekk og importkvote. Egg 600 tonn lavere tilførsler, men uendret engrossalg fra siste prognose. Dette gir om lag markedsdekning av norskprodusert vare. Kylling Det forventes fortsatt at lageret bygges ned med om lag 4 tusen tonn i løpet av året.

4 Prognose storfe 2009 mars 09 Forutsetninger tilførsler: Slaktevekt om lag 2 kg høyere enn i 2008 vekt okse: 300kg Total storfebestand pr 1. august 2009 er prognosert ca. 14 tusen dyr lavere enn året før. Bestand av mjølkekyr er prognosert nesten 9 tusen lavere. Det er prognosert en økning i antall ammeku på om lag 2 tusen dyr Slakting av ku: nedgang på 6 % færre dyr Slakting av okse: nedgang på nesten 2 % færre dyr Totale tilførsler: nedgang på 3 % til tonn

5 Prognose storfe 2009 mars 09 Forutsetninger engrossalg: Avvik fra målpris i 1. halvår 2009 om lag 30 øre avvik Prisøkning på 9 % i gjennomsnitt for år 2009 Totalt engrossalg: nedgang på 3 % tonn (prisøkning bidrar til reduksjon i engrossalget) Forutsetninger import: Såkalt MUL-import på tonn (inkl. bein) WTO-kvote på BALANSE før adm. import i 2009: TONN

6 Prognose sau/lam 2009 mars 09 Forutsetninger tilførsler: Slaktevekt 0,6 kg lavere enn i 2008 vekt lam: 18,5 kg Bestand av v.f. sau pr 1. januar 2009: reduksjon på 1 % Bestand av sau og lam ved beiteslipp (1/6): uendret Uendret slakting fra januar til og med mai (ift 2008) Totale tilførsler: reduksjon på 3 % til tonn Forutsetninger engrossalg: Uttak av ny målpris er lagt til grunn Prisøkning på 4,9 % i gjennomsnitt for år 2009 Totalt engrossalg: nedgang på 8 % til tonn (prisøkning bidrar til reduksjon i engrossalget)

7 Prognose sau/lam 2009 mars 09 Forutsetninger import: WTO-kvote på 206 tonn og import fra Island 600 tonn Import av sau/lam fra GSP-land (MUL) på 400 tonn BALANSE før adm. import i 2009: TONN

8 Prognose gris 2009 mars 09 Forutsetninger tilførsler: En liten reduksjon i slaktevekt i forhold til 2008 (ned ca 0,4 kg) Om lag uendret antall bedekninger som påvirker 2009 Økning i effektiviteten på 0,5 % Antall gris øker med 0,5 % Totale tilførsler: uendret på tonn

9 Prognose gris 2009 mars 09 Forutsetninger engrossalg: Avvik fra målpris i 1. halvår 2009 om lag 80 øre avvik Prisøkning på 3,4 % i gjennomsnitt for år 2009 Totalt engrossalg: reduksjon på 1 % til tonn Forutsetninger import: Import av spekk på 500 tonn WTO-kvote på tonn Total import: om lag tonn BALANSE 2009: TONN

10 Prognose egg 2009 mars09 Markedsbalanse for egg i tonn, prognose fra mars 2009 Tilførsler % endring Engrossalg % Import endring Markedbalanse skallegg 1.T ,8 % ,2 % T ,1 % ,3 % T ,4 % ,7 % År ,5 % ,2 % Prognose 1.T ,0 % ,1 % -5 2.T ,1 % ,8 % 18 3.T ,4 % ,1 % -26 År ,8 % ,9 % -13

11 Prognose egg 2009 mars 09 Forutsetninger tilførsler: Gjennomsnittlig levealder: 76 uker fram til påske, uker resten av året Ingen endring i dødeligheten på verpehøner Siste 12 måneder (tom. februar 2009) er det klekket om lag 4 % flere kyllinger av verperase enn året før (tall fra SLF) Det forutsettes uendret verpeprosent og en liten økning i gjennomsnittlig eggvekt Totale tilførsler: økning på 4 % tonn

12 Prognose egg 2009 mars 09 Forutsetninger engrossalg: Uttak av nye målpriser Prisøkning på 5,4 % i gjennomsnitt for år 2009 Totalt engrossalg: økning på 1 % tonn Om lag markedsbalanse i 2009

13 Prognose kylling 2009 mars09 Prognose fra mars 2009 Forutsetninger: Registrerte og prognoserte data Endring fra foregående år Salgsprod. Import Engrossalg Balanse Salgsprod. Engrossalg 1.T ,1% 10,9 % 2.T ,1% 15,6 % 3.T ,2% 15,8 % År ,2% 14,3 % 1.T ,0% 5,2 % 2.T ,1% 4,0 % 3.T ,1% 6,0 % År ,6% 5,0 % Økning i engrossalget på 5 % I 2009 prognoseres det lagernedbygging for kylling.

14 Prognosert markedsbalanse forutsetter avvik fra målpris på gris, ellers uttak for alle dyreslag tonn tertial 2. tertial 3. tertial Storfe/kalv Sau/lam Gris Egg => Prognose fra mars 2009; forutsetter avvik fra målpris på gris, ellers uttak av målpris => Markedsbalanse = Prognoserte tilførsler + Antatt import - Prognosert engrossalg => Import = WTO-kvoter, MUL-import, spekk/småflesk og Islandslam. Importen er skjønnsmessig fordelt pr tertial => Både 2. og 3. tertial inneholder 2 uker mer enn 1. tertial!

15 Prognose mars 09 til mars måneders rullerende Det utarbeides en rullerende prognose minst 12 måneder frem i tid. For storfe og sau/lam prognoseres importbehovet å øke ytterligere noe. For egg viser 12 måneders prognosen større tilførsler og overdekning på 200 tonn. For de andre dyreslagene avviker ikke 12 måneders prognosen mye fra prognosen for kalenderåret Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv Sau/lam Gris Egg Kylling Kalkun

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura

Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura Agrovisjon 2007: Storfekjøtt et vekstområde for norsk landbruk? Asgeir Svendsen, fagsjef, Nortura 100 95 90 Utvikling av produksjon og engrossalg for storfe/kalv siden 1980 Tusen tonn 85 80 75 70 65 60

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg

Internasjonale rammevilkår. handelspolitikk. Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Internasjonale rammevilkår handelspolitikk Med vekt på effekten på markedet for kjøtt og egg Versjon per mai 2015 Internasjonale rammevilkår - handelspolitikk Nedenfor omtales kort elementer i rammevilkåra

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer