Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag LRS øvingsforum"

Transkript

1 Nord-Trøndelag LRS øvingsforum Årsrapport 2012 Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum 1

2 LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF, FM i Nord-Trøndelag og Forsvaret ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT NORD-TRØNDELAG LRS ØVINGSFORUM 2012 Mandat / historien Nord-Trøndelag LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten innen LRS` geografiske ansvarsområde. Årsaken var blant annet et ønske om å få større forutsigbarhet / lengre planleggingshorisont og en bedre totaloversikt over den samlede øvingsaktiviteten i distriktet. Etter tilsyn fra HRS med LRS har det fremkommet at dette er noe som HRS ønsker, og følgelig er påpekt som svært positivt. Representasjon i forumet Politiet: Politioverbetjent Stig Fredriksen. Helse: Fagutviklingssykepleier Bodil Holm, AMK Fagkonsulent Arild Bråten, prehospital klinikk. Brann: Håvard Sæther, Namsos 110. Fylkesmannen: Tore Wist, beredskapssjef og seniorrådgiver Knut Bakstad. FORF: Tor Andre Weiseth, Røde Kors Hjelpekorps. Sivilforsvaret: Sivilforsvarsinspektør Torkild Bruun. Forsvaret: Major Bente Rosenberg Andersen Organisering Politiets representant har ledet arbeidet mens sivilforsvarets representant har vært sekretær. Slik har det forøvrig vært siden forumet ble opprettet og vil fortsatt være det i Aktiviteter 2012 Alle planlagte aktiviteter har blitt gjennomført, og aktivitetskalenderen er kontinuerlig ajourført etter hvert som aktivitetene har blitt meldt inn. Interne møter / aktiviteter Møte 11. januar temaer: Planlegging av første møte for prosessen med LRS-øvelsen 2012 Scenario for LRS-øvelsen Årsrapporten 2011 Møte 15. juni temaer: Rednings- og beredskapsseminar i Vikna / Nærøy 7/9-12 Evaluering av 2012 Møte 3. september temaer: Rednings- og beredskapsseminar i Vikna / Nærøy 7/9-12 2

3 LRS-øvelsen i Lierne 18/10 Table-top for redningsledelsen og PM stab 4/10. Lokalt kurs Samvirke på skadested 2013 AVINOR-øvelse i Stjørdal, utfordringer Steinkjerøvelsen 2012 Aktivitetsplan 2013 Møte 11. september temaer: Opptak av nytt medlem i øvingsforum, Forsvaret ved HV12 Om ressursbruk, prioritering av øvingskommuner osv. Table-top for redningsledelsen 4/10-12 Arbeidsmøte leder / sekretær 14. november temaer: Aktivitetsplan 2013 Årsavslutning / evaluering av 2012 Møte 26. november temaer: Om videre arbeid i forum, samarbeid med andre om planlegging, prinsipper osv. Aktivitetsplan 2013 Rolleavklaringer / rolleforståelse vedrørende helses representasjon på skadested Har AKP endret navn til RKP? Julehilsen til samarbeidspartnere Profileringsartikkel Årsrapport 2012 Søksseminar på Steinkjer 7. mars se også egen rapport Det var, nær sagt som vanlig, stor oppslutning om seminaret fra alle aktuelle etater / organisasjoner. Følgende innledere orienterte om diverse emner: Stabssjef hos politiet, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret og tok for seg aktivitetene i 2011 samt plan for Han var også innom hva som måtte komme av konsekvenser for arbeidet med redningstjenesten med bakgrunn i Innsatsleder og hundefører Ketil Reistad hadde et friskt og fordomsfritt innlegg om sine og sine kollegers oppgaver. Operasjonsleder og leder i øvingsforum, Stig Fredriksen i samarbeid med innsatsleder Ulf Bertil Wiseth tok for seg en søksaksjon fra A til Å.. Fartøysjef Arild Myrvold, 330-skvadronen på Ørlandet, orienterte om deres virksomhet og hvilke ønsker de har for å få til et godt resultat. Bjørn Magnussen, HRS Sør-Norge, minnet om organiseringen av redningstjenesten, om prinsippene for den og om egen organisasjon. Tor Andre Weiseth, Røde Kors Hjelpekorps NT orienterte om det nye hjelpemiddelet tracking. Sivilforsvarets distriktssjef presenterte det nye Innsatsleders KO for seminardeltagerne. 3

4 Stor oppslutning om seminaret. Politiets innsatselder-ko. Beredskapsbil Nord-Trøndelag Røde Kors Fartøysjef Arild Myrvold, 330-skvadronen Politiets innsatselder-ko. Sivilforsvarets distriktssjef Jørn Myrvold Vannredningskurs i Flatanger mars se øvingsdirektiv og evalueringsrapport I underkant av 150 personer fra politi, helse, brann, sivilforsvar, frivillige, redningsskøyta, SNO, Olav Duun vgs, Norsk Luftambulanse(kun personell), kystvakta og Namsos dykkerselskap var involvert i kurset medregnet kurselever, instruktører, admin.personell, observatører og markører. Kurset var delt i to, hvorav første dag var skolemessig undervisning mens dag to var lagt opp som en innsatsøvelse på og ved sjø. Alt foregikk i Flatanger: Teori, 4

5 bespisning, kursåpning og avslutning var lagt til Lauvsnes forsamlingshus. Elevene fra Olav Duun vgs. overnattet denne gang i idrettshallen og ikke i telt. Været tatt i betraktning så var det lurt. Første kursdags aktiviteter foregikk innenfor gangavstand fra huset. Innsatsøvelsen hadde utspring fra Bjørøystøa settefiskanlegg med aktiviteter i og ved sjøen, blant annet på øyer i nærheten. Settefiskanlegget tok velvillig imot kurset og la alt til rette for at det skulle bli vellykket. Honnør til disse! Kystvakta driver berging. Samvirke. Rednings- og beredskapsseminar for redningstjeneste og kommuner i Rørvik 7. september 2012 Etter anmodning fra lensmannen i Vikna gjennomførte øvingsforum et rednings- og beredskapsseminar for aktører i redningstjenesten og nøkkelpersoner i kommunene Vikna og Nærøy. Seminaret må også ses på som en del av forberedelsene til LRS-øvelsen som går i Vikna i Det er laget et eget referat / egen rapport fra seminaret hvor det meste av det som ble behandlet på seminaret er nevnt. Seminaret hadde gledelig stor deltagelse fra både redningspersonell og kommunene og ble godt mottatt. Politiet i Ytre Namdal. Vikna og Nærøy kommune i samvirke. 5

6 LRS-øvelse i Lierne 18.oktober 2012 Iht. langsiktig øvingsplan var årets øvelse lagt til en kommune i politiets gamle vaktregion 5 som omfattet kommunene Snåsa, Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan.. Årets øvelse var en samvirkeøvelse med svenske redningsmyndigheter. Øvelsen ble kjørt i sanntid, dvs at nødetatene rykket ut fra sine respektive baser. Bl.a. rykket ambulanse, politi ut fra Namsos som ligger ca. 15 mil fra øvelsesstedet. Hensikten var å øve samvirke mellom de forskjellige etater og organisasjoner i ekstraordinære situasjoner med utgangspunkt i LRS plan. Herunder å øve samvirke med svenske myndigheter. Å sørge for at de forskjellige etater og organisasjoner blir bedre kjent med hverandres muligheter og begrensninger samt til organiseringen av redningsarbeidet i ekstraordinære situasjoner. Som i 2011 kom man i planleggingsprosessen frem til at scenariet skulle være så stort at det innebar oppgaver for både primæretater og hjelpestyrker. Videre skulle Sykehuset Namsos øves i å håndtere masseskade, Lierne kommune skulle utfordres på naturlige oppgaver. En landet i likhet med fjorårets øvelse i Levanger på en bussulykke med ca involverte og mange av disse hardt skadde. Selve skadestedet var lagt til området der veien fra Kvelia kommer inn på hovedveien mellom Lierne og Gäddede. Øvelsen var vellykket i den forstand at alle deltagere fikk øve på sine oppgaver fordi man også denne gang var villig til å lage et stort nok scenariet. Videre at deltagerne hadde fått god informasjon om øvelsen på forhånd og at mange hadde forberedt seg godt til den ved å gjennomgå planverk osv. Som en del av øvelsen gjennomførte forum en tabletop for redningsledelsen og politimesterens stab på samme scenariet i forkant av redningsøvelsen, nærmere bestemt den 4. oktober. Her må det sies at man kom et skritt videre ift fjorårets tilsvarende øvelse. Evalueringsrapport vil bli ferdigstilt i medio januar. Innsatsleders kommandoplass. Norsk og svensk redningstjenste i samvirke. Politioverbetjent Stig Fredriksen Leder øvingsforum Nord-Trøndelag politidistrikt Sivilforsvarsinspektør Torkild Bruun Sekretær øvingsforum Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt 6

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum

Nord-Trøndelag LRS øvingsforum LRS øvingsforum Årsrapport LRS - Øvingsforum 1 2 LRS NORD-TRØNDELAG ØVINGSFORUM 1.Generelt om øvingsforum 1.1. Mandat / historien LRS opprettet i november 2004 et øvingsforum for å samordne øvingsvirksomheten

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse.

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENE EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENES RAPPORT FOR TILSYNSPERIODEN 2007-2009 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Metodikk... 4 Oppsummeringer...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010 SAMØV - et forum for etater, virksomheter og organisasjoner som ønsker å styrke sin redningsfaglige beredskap gjennom felles øvelser og samarbeid BUSKERUD EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Lieråsen 2010 De som

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Medlemmer: Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF og FM i Nord- Trøndelag. Erfaring/sammendrag

LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag Medlemmer: Helsevesenet, Brannvesenet, Politiet, Sivilforsvaret, FORF og FM i Nord- Trøndelag. Erfaring/sammendrag Nord- Erfaring/sammendrag SEMINAR ETTERSØKNING/LETEAKSJON LRS Øvingsforum Nord- politidistrikt Nord- Innledning Fredag 9.4.10 gjennomførte Nord- politidistriktet (LRS Øvingsforum) seminar ettersøkning

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Forord Øvingsledelsen viser til evalueringsmøte og rapporter og vil med bakgrunn i dette fremheve sentrale læringspunkter etter Øvelse Vikafjell i denne rapporten.

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING

Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING Foto: Kåre Krumsvik, Helse Stavanger HF Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING Versjon 1. Utarbeidet for og av samvirkeaktørene Brann, Helse, Politiet, Sivilforsvaret, Heimevernet, Fylkesmannen og Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Evalueringsrapport Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Scenario 3 3. Deltakere 3 3.1 Øvingsledelse 3 3.2 De som ble øvd 4 3.3 Responscelle 4 4. Mål for øvelsen

Detaljer

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI Ansvarlig: NVE, i samarbeid med: Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Aust-Agder, KDS Agder, KDS Buskerud, Post- og teletilsynet, Statens Vegvesen,

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 22. 23. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk brannbefals Landsforbund, Sivilforsvaret,

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE Tid: torsdag 20. mars Møte innkalt av: Asbjørn Lund Sted: Statens Hus, Lillehammer Møtereferat: Lisbeth B. Huse Møtetid: 10 1430 Møteleder: Asbjørn Lund

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat

Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Møtereferat Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat 28. 29. april 2014 Park Inn Radisson Oslo Airport Tilstede var representanter fra: Ole Gladsø, FORF Lars Otto Laukvik, DNK Anne Hjort, Norsk brannbefals landsforbund

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2014 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 14 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Innlegg, Første møtet med Sivilforsvaret... 7 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Detaljer