SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat"

Transkript

1 Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse. Ideen til seminaret kom som et resultat av arbeidet i LRS øvingsforum som er et underbruk av lokal redningssentral. Årets seminar er det andre i rekken. Jacobsen refererte fra to tilsyn som HRS (hovedredningssentralen) har hatt med vår lokale redningssentral i : Det første tilsynet som var i 2009 resulterte i noen anmerkninger som blant annet gikk på at man var i tvil om hvorvidt samvirketanken var godt nok forankret i politidistriktet. Det andre tilsynet fant sted høsten 2010 og var en oppfølger av det første. Dette tilsynet ga et helt annet inntrykk enn det første. I rapporten heter det blant annet at redningstjenesten i fungerer meget godt, at samvirketanken er godt forankret og at alle aktører har et eierforhold til den og til redningstjenesten. Videre sier rapporten at LRS øvingsforum fungerer meget bra. Jacobsen konkluderte med at han fra sitt ståsted mener at den del av redningstjenesten som foregår på bakken fungerer svært bra men at det kan være forbedringspotensiale i stabsarbeidet rundt om. Dette kan allikevel ikke sies å være av kritisk art da det ikke er fremkommet kritikk av betydning mot måten aksjoner har vært organisert og ledet på i året som har gått. Han refererte fra LRS øvingsforum sin øvingsplan for 2011: Søksseminaret 9/3 er altså første aktivitet i Vannredningskurs i Flatanger April. Kurset er en videreføring av vinterkurset i Skorovatn men med nytt tema. Temaet er valgt som en erkjennelse av at mange drukner i Nord- Trøndelag i løpet av et år. LRS-øvelse i Levanger kommune 2. november. Operasjonsleder Lars Letnes, NT politidistrikt Gikk gjennom innsatsplanen for søk etter savnet person på land. Det ble ellers opplyst senere i seminaret at man er i ferd med å lage en egen innsatsplan for Namsenvassdraget med egne UMS- varslingslister osv. 1

2 Sivilforsvaret, FORF og FM i Viktig å tenke langsiktig og utholdenhet i starten av en aksjon slik at en ikke bruker opp alle ressurser (mannskaper) første dag. De enkelte ressursleverandører må ha dette i bakhodet. I tilfeller hvor savnede har våpen og hvor det kan være fare for at han/hun kan bruke det, går en redningsaksjon over til å bli en ren politiaffære. Det er veldig viktig at personer utenfor politiet som måtte få kjennskap til at en savnet er i besittelse av våpen uten opphold varsler politiet om dette. I NT politidistrikt er det nå ansatt faste innsatsledere (IL) som er spesielt utdannet for oppgaven. Disse er å finne i alle distriktets regioner. I mange tilfeller vil en redningsaksjon gå over til å bli et søk etter en antatt omkommet person (SEAO). Dette skal markeres fordi det er forskjellige forskrifter som styrer en redningsaksjon og et søk etter en antatt omkommet. Det vil være styrende for ressursbruk, finansiering osv. Det er politimesteren som avgjør når en aksjon skifter fra redning til SEAO. Frivillige uorganiserte skal før de settes inn i en innsats godkjennes av politiet (IL). Operasjonssentralen har etablert gode rutiner i form av innsatsplaner m.m. for utkalling av ressurser. Det er allikevel slik at det i mange tilfeller må utvises skjønn fra operasjonslederens side. Dette kan selvsagt føre til at det i noen tilfeller kan bli varslet ut for sent osv. Men ser en tilbake på de innsatser en har hatt må en si at dette i det alt vesentlige har gått veldig bra. Ledere på ulike nivå i de organisasjoner / etater som er en del av redningstjenesten i Nord- Trøndelag har stående invitasjon til å besøke operasjonssentralen for å se hvordan det jobbes der. Det er bare å stikke innom. I de tilfeller hvor utlegg ifm innsatser skal refunderes er det viktig å oppgi korrekte fakturaadresser for å unngå unødig merarbeid. Når det gjelder skade på utstyr (gjelder de frivillige organiserte og uorganiserte) så er det viktig at saken fremmes på riktig måte. Røde Kors i NT har etablert gode rutiner for dette. Innsatsleder (IL) Johnny Olsen, politiet i Steinkjer Tok for seg erfaringer fra en konkret hendelse: Søk etter en savnet 83 år gammel mann som var på bærtur i område Støa, Ogndal i Steinkjer kommune tirsdag 17. August Det var godt vær men svært varmt. 2 Mannen ringte selv 112 kl Han fortalte at han var uten mat, drikke og kart og at han ikke lenger visste hvor han var. Han sa at han hadde falt flere ganger. Han hadde forlatt sin bil ved

3 Sivilforsvaret, FORF og FM i veien ca. kl samme dag. Veien viste seg å være RV762. Han hadde begrenset batterikapasitet på mobilen. Kl ble HRS varslet. Det første tiltaket fra operasjonsleders side var å sende en politipatrulje til stedet for en nærmere rekognosering før eventuelt andre ressurser ble varslet ut. IL pluss to andre tjenestemenn kjørte ut og fant riktig veg og den savnedes bil. De hadde på dette tidspunkt godt håp om å finne den savnede ganske fort. Politibilen trafikerte veien mens blålys og sirene stod på for at den savnede skulle kunne observere dette. I tillegg gikk man i terrenget og ropte. Samtidig ble han ringt opp på nytt men han observerte dessverre ingenting av dette i første omgang. Og selv om savnede forklarte at han satt med ryggen til en fjellvegg / ås og så vann og en gård så var det ikke mulig å lokalisere ham. Kl sier han at han kan høre sirenen på politibilen men dette førte ikke til funn. Flere ressurser ble utkalt: Seaking, Politihunder og Norske redningshunder, Røde Kors kl.16.01, sivilforsvaret kl At sivilforsvaret ble utkalt en time senere enn øvrige ressurser var ikke tilsiktet men en uheldig glipp. Etterhvert var følgende ressurser til stede: 5 polititjenestemenn herav 2 m/hund, 4 fra Norske Redningshunder m/3 hunder, 11 fra Røde Kors Hjelpekorps, 20 fra FIG Steinkjer pluss en Seaking fra 330-skvadronen. Et leteområde ble definert og søk igangsatt. Kl ble den savnede funnet av Seaking. Han lå da på ryggen i en tett skog. For å illustrere hvor vanskelig det var å finne ham kan vi ta med at mannskapet pratet med ham i telefonen og spurte ham om han hørte helikopteret. Til slutt fikk de øye på ham i skogen. Diverse som kom frem: Sporing med mobil kan være vanskelig i grisgrendte strøk der det er langt mellom senderne. Nøyaktigheten avhenger av tettheten på senderne. Dette skal visstnok være delvis eliminert på de nye IFONene da de har en GPS-funksjon som kan spores. Det er viktig at operasjonssentralen tidlig tar kontroll over den savnedes telefonbruk i den hensikt å spare batteriet i dennes telefon. I den forbindelse bla.a. å komme seg i kontakt med pårørende og henstille om at de ikke ringer til savnede og motsatt at savnede ikke ringer dem. All kommunikasjon må rutes gjennom operasjonssentralen for å spare batteriet i savnedes telefon. Det er ikke mulig å sende sms til operasjonssentralen. Men det er derimot rutine at operasjonsleder sender sms til den savnedes telefon i de tilfeller man ikke har telefonkontakt. Hvis savnede beveger seg og ved det kommer til et sted med dekning så vil meldingen nå ham/henne. Det er viktig at opplysninger som kommer frem om savnede fra ulike hold fortest mulig blir verifisert. I gitte tilfeller kan slike opplysninger ha betydning for hvordan innsatsen skal organiseres og ledes. På spørsmål fra representant for 330 skvadronen om det er ønskelig at maskinen først skal lande i nærheten av KOPL for brief ble følgende fastslått: Pri 1 er gjennomsøk av primærteig som gjerne tildeles på veg til søksområdet. Deretter får situasjonen avgjøre om man skal lande for nærmere orientering / brief ved IL sin KOPL. 3

4 Sivilforsvaret, FORF og FM i Hundefører i politiet Kasper Tronstad Innledet ved å beskrive forskjellen på et menneskes luktesans kontra en hunds. Han illustrerte det ved å si at et menneske kan lukte et område stort som en fyrstikkeske mens en hund tilsvarende kan lukte et område stort som en fotballbane. Snakket om forskjellige søkemetoder, om at hundene også er trent opp til å finne lik i tillegg til levende, at narkotikahunder også kan brukes til søk etter savnede personer. Han understreket også betydningen av å være godt forberedt ved inntreden i en innsats. En hundeekvipasje er når den går i innsats utstyrt for å klare seg på egen hånd uten bistand i et døgn. Hvis flere hunder er i innsats og / eller innsatsen varer lenge er det klokt at en hundefører er hos IL som rådgiver. IL skal ikke vente lenge på hundefører med å sette i gang søk med andre ressurser. Tiden kan være avgjørende for overlevingsgraden! Hund og fører tilpasser seg aktuell situasjon men må selvsagt få god orientering om hva som er gjennomsøkt og hvor søksmannskaper befinner seg. Hundefører vil så ta hensyn til dette opp mot vindretning m.m. En grunnregel er at en alltid ønsker å starte ved sist sett uansett. Så startes gjerne søket med et grovsøk der det gås på vinden. Erfaring viser at en kan måtte søke gjennom tidligere søksområder på nytt. Det er blitt gjort funn i tidligere søksområder, både områder som tidligere er gjennomsøkt med hund og ved f.eks. manngard. Hundeekvipasjene brukes gjerne også om natta og / eller i dårlig vær selv om andre ressurser da ligger i ro. Det er fornuftig å loggføre og måle inn alt som hunden reagerer på selv om funn ikke gjøres. Det er ønskelig at hundefører bruker trackingfunksjonen på sin GPS og legger dette inn på kart i KOPL eller ved Operasjonssentralen slik at en lett kan se hvor det er gått. Lurt å omgjøre kart til bilder for visualisering. Om vinteren trenes det på å søke med hund fra snøscooter. Dette har gitt gode resultater og gjør blant annet at en kan søke over store områder på mindre tid. I et snøras er det enda viktigere enn ellers å komme hurtig i gang med søk. Det kan være snakk om sekunder eller minutter mtp å berge liv. Vent ikke på hund før dere begynner! Hunder kan også brukes i leir- og jordskred. Var f.eks. i Namsosraset. 4

5 Sivilforsvaret, FORF og FM i Norske Redningshunder v/knut Gartland Innledet ved å fortelle at det er totalt 14 ekvipasjer i Trøndelag. Av disse er to i Stjørdal og en på Høylandet. Sa videre at han ønsket å gi uforbeholden ros til operasjonssentralen i NT da denne gjør en meget god jobb sett fra NRH sitt ståsted. Som sine politikolleger er de utrustet for å klare seg første døgnet uten bistand. Hundeførerne har stor erfaring og det anbefales at de blir brukt som rådgivere i leteaksjoner. De har hele Midt-Norge som nedslagsfelt og er også blitt brukt på Østlandet. Er flere enn to ekvipasjer i aksjon sendes en rådgiver til IL sin KOPL. Ble litt diskusjon om hvorvidt det er riktig / ikke riktig å etablere en rutine som går på at operasjonssentralen oppgir kontaktinfo til IL slik at denne kan kontaktes mens ressursen er på vei til søksområdet. Man landet på at dette må vurderes fra gang til gang. I noen tilfeller kan det være slik at ressurser kommer til stedet før IL eller andre politifolk. Da vil man måtte få tildelt søketeig / oppdrag fra operasjonssentralen i påvente av at IL kommer på plass og får orientert seg. I andre tilfeller kan det være nødvendig å skjerme IL for henvendelser. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold, sivilforsvaret Redegjorde for sivilforsvarets oppsetninger i NT, muligheter og begrensniger: 5 6 FIG (Måltall er 24 i hver avd og 6 avdelinger) 2 FIG-P(personell) (Deler materiell med FIG og samme måltall som FIG). Utholdenhet er en utfordring med totalt ca.200 mannskaper i Distriktet. Kan hente inn ressurser fra nabodistrikt. Både materiell og personell. Leverer fortsatt forpleining men vurderer metode fra innsats til innsats. Hovedoppgaven til sivilforsvaret er å være forsterkningsressurs til helse, brann og politi. Ellers: I 2010 har sivilforsvaret i NT vært involvert i 14 innsatser på en eller annen måte. Disse har ikke avdekket nye utfordringer men har så langt det vites gått helt greit.

6 Sivilforsvaret, FORF og FM i Sivilforsvarsavdelinger og mannskaper trenger som alle andre hendelser for å skaffe og vedlikeholde kompetanse og motivasjon. Redningstjenesten som sådan har en forpliktelse til å bruke aktuelle ressurser. Varsle heller en gang for meget enn en gang for lite! Utvikle et kommandoplasskonsept for IL: Det har vært snakket om å utvikle et konsept for en fast ordning for IL sin kommandoplass ved ulike innsatser. Distriktssjefen slo et slag for å komme i gang med dette som et samarbeid innenfor redningsfamilien i NT. Major Øyvind Moe, HV 12 Redegjorde for de kapsiteter som HV spesielt og Forsvaret generelt sitter inne med og hvordan de kan bestilles. Ca 100 ansatte ved Værnes, derav 54 ved HV 12. Dette inkluderer administrativt personell. Bistand ved redningsaksjoner, muligheter: Har totalt 6 hundeekvipasjer, 4 godkjente og 2 aspiranter. Personell kjentmenn Avdelinger: tropper og områder Nattoptikk (SHV har stor kapasietet på optikk både for dag- og nattsøk) Kan låne inn materiell fra Forsvaret forøvrig Forlegningsmuligheter Begrensninger: HV trener ikke spesifikt på redningsoperasjoner. Øver mannskapene i ordinære styrker bare annethvert år men befalet årlig. Innsatsstyrken øver inntil 20 dager årlig. Erfaringer fra 2009 (Var ingen aksjoner i 2010): Termisk kamera brukt i leteaksjon. Gode erfaringer. Sjeldnere trening gir lengre KLAR-tid. Samlokalisering av søksledelse viktig: Hvem gjør hva? Og hvem kan gjøre hva? God dialog med politiet og andre sivile aktører i redningstjenesten. Godt motiverte mannskaper som er lett å få ut til redningsaksjoner. Kompetansen vil selvsagt være varierende. Sambandsmidler- og rutiner er gode internt men kan være utfordrende i samarbeid med andre først og fremst pga materiell som ikke går over ens osv. Stammespråk: Viktig at en enes om viktige begrep. Felles situasjonsforståelse er avgjørende for et godt resultat. 6

7 Sivilforsvaret, FORF og FM i Bjørn Åge Fjeseth, Røde Kors Hjelpekorps Ressurser: 15 korps i NT 253 godkjente medlemmer 2010 et rekordår mtp aksjoner: 22 oppdrag (hovedsaklig henteoppdrag) fra AMK, 25 fra LRS, 6 bistand til Sør-Trøndelag, 4375 timer innsats i NT hvorav mye gikk med til to store leteaksjoner etter antatt omkome i område Verdal. 7 Vakta er varslingshode for alle korps i NT. Tlf personer deler på vakta og går 14 dager ad gangen. Varslingen foregår ved at vakta varsler korpsleder som så sender UMS til medlemmene. Hvem er Hjelpekorpser? Minimum 18 år. 30 timer førstehjelpskurs. Grunnleggende utdanning i ettersøk / redning for vinter og barmark. Korpsleder ansvarlig for å finne skikkede. Må bestå førstehjelpsprøve hvert 3. år. Andre fagområder er også på veg til å komme inn under denne ordningen. Medlemmene er et tverrsnitt av befolkningen. Det gjør at mange medlemmer vil ha relevante kunnskaper og ferdigheter med seg fra sitt yrke som kan komme til nytte i korpssammenheng. Røde Kors sin sentralorganisasjon produserer lærestoff som kursrekker osv. Et eksempel på dette er Søkemetoder på land. Hjelpekorpsenes styrke og svakheter Mange kan møte i tidlig fase av en aksjon men det kan variere veldig fra korps til korps og fra situasjon til situasjon. Gode på organisering av søk. Mannskapene er ledet. Har båter, biler, snøscootere, ATV-er, sambandsmidler, førstehjelpsutstyr, kart, GPS, lys pluss mye mer. Spesialressurser Rennende vann Grong / Overhalla Brattlende (Fjellklatring) Verdal Strand / sjø Kolvereid, Malm og Inderøy Snøskred Namsskogan Om transportmidler 16 snøscootere med pulk i korpsene sin eie. I tillegg har mange korpsmedlemmer sine private.

8 Sivilforsvaret, FORF og FM i Forholdsvis store båter i Malm, Kolvereid og Inderøy. Elvebåter av mindre type i Overhalla og Grong. Satsingsområder Kompetanseheving er avgjørende for utvikling av det enkelte medlem og for korpsene. Det finnes et vell av kurs som kan tas lokalt. I tillegg har man deltagere på sentralt 10 dagers lederkurs hvert år. Øvelser: Frekvensen vil variere fra korps til korps siden alt jo er basert på frivillighet. Samband: Har 10 fastmonterte repeatere i NT i master som bla.a. eies av Telenor, Norkring o.l. I tillegg har man 5 mobile som kan utplasseres ifm aksjoner etter behov. Tracking: GPS som viser hvor den som bærer den er til enhver tid. Målet er at denne funksjonen skal kunne etableres ved enhver innsats slik at KOPL til enhver tid kan se hvor mannskapene i felten fysisk befinner seg. Stikkord er sikkerhet men også effektivitet for planlegging og drift av aksjoner. Kommandoplass: Det jobbes med et prosjekt der beredskapsbil m/telt, kartverk og planverktøy blant annet inngår. Saken skal opp på årsmøtet i NT i april. Avrunding ved Jan Birger Jacobsen Konklusjonen etter årets seminar og fjorårets virksomhet må være at samvirket går så det suser i NT! I tillegg mener jeg at det som kom frem på fjorårets seminar som forbedringspunkter forlengst er tatt fatt i og at det er ordnet. Utfordring til først og fremst Sivilforsvaret og Røde Kors: Jobb videre med konseptet for en kommandoplass for IL og dennes hjelpere. Samarbeid om det med alle i redningsfamilien. Finn først ut hvordan det bør se ut, hva som trengs av materiell og utstyr. Finn så ut hva vi til sammen har og hva som må anskaffes av noen. 8

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2011 SIVILFORSVARET Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 HMS/Sikkerhetsbestemmelser for

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET Årsoversikt 2010 SIVILFORSVARET 2 INNHOLD ÅRSOVERSIKT 2010: Emne........................................................ Side nr. Innholdsoversikt.......................................... 2 Forord v/distriktssjefen....................................

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2007 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 3 2007 ISSN: 0803-8961 Nr 3.2007 49.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013

Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt. Årsoversikt 2013 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Årsoversikt 2013 Innholdsfortegnelse Distriktssjefen har ordet... 3 Om tjenesteplikten... 5 Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt på facebook... 7 Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer