Mikrobiologi, hygiene og renhold i pelagisk sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobiologi, hygiene og renhold i pelagisk sektor"

Transkript

1 Mikrobiologi, hygiene og renhold i pelagisk sektor Kvalitetshåndbok Pelagisk kvalitet - fra hav til fat

2 Hvem/hva er mikroorganismene? Prioner (kugalskap) Virus Bakterier Hygiene Mikroskopiske sopp Mikroskopiske parasitter Mikroalger (skjell)

3 Mikrobiologi Mikrobiologi er læren om levende vesener som er for små til å kunne sees direkte. Virus, bakterier, mugg og gjærsopp er de mikroorganismene en oftest hører om. I tillegg inkluderes også ofte mikroskopiske alger og prioner til mikroorganismene. Prioner er et ganske uvanlig smittestoff, som har vist seg å kunne gi alvorlige og uhelbredelige sykdommer som kugalskap. Prioner er ikke et problem hos fisk. Det er lett å forestille seg at disse organismene er små når en vet at 1000 bakterier kan stilles ved siden av hverandre på en millimeter. Virus er faktisk enda mindre, det går 10 til 100 virus på lengden til en bakterie, prioner er enda mindre. Det er først i det siste århundrene en er blitt observant på hvilken viktig rolle mikroorganismer spiller i både som hjelpere og som sykdomsorganismer.

4 Sopp To typer sopp gjærsopp, lav ph muggsopp, lite vann Muggsopp kan produsere farlige giftstoff Muggsopp Mykotoksiner Gjærsopp

5 Sopp Sammen med bakterier er sopp en viktig gruppe mikroorganismer som deltar ved bederving av matvarer. Mens bakteriene er encellede organismer, kan soppene være både encellede og flercellede. Soppene inndeles også etter dette, nemlig i gjærsopp som er encellede og muggsopp som er flercellede. Formeringen skjer vesentlig ved knoppskyting eller ved hjelp av sporer. Muggsoppene danner sporer som er hardføre og kan spres over lange distanser med luften. Ved vekst på matvarer kan soppen enkelte ganger dekke hele overflaten. De vanligste muggsopper i forbindelse med næringsmidler er Penicillium, Aspergillus og Mucor. Enkelte muggsopper er i stand til å produsere noen meget giftige forbindelse (mykotoksiner) som særlig kan være et problem i fôrmidler og tørre næringsmidler. Et eksempel her kan være aflatoksiner produsert av Aspergillus flavus. Aflatoksinene utgjør noen av de mest giftige naturlige substanser en kjenner, og kan blant annet føre til kreft hos mennesker.

6 Bakteriers form (morfologi) Bakteriene kan inndeles og systematiseres på grunnlag av flere egenskaper. En av de viktigste inndelingsmåtene er å beskrive dem etter utseende (morfologi). Det er tre hovedformer: 1) Kuleformede bakterier (kokker), 2) Stavformede bakterier (basiller) og 3) Spiralformete bakterier (spiriller). Kokker monokokker diplokokker streptokokker stafylokokker Stavbakterier ( basiller ) Spiralbakterier (spiriller)

7 Sporer og flageller En del bakterier er bevegelige. Dette gjelder i særlig grad stavbakteriene. Egenbevegelsene utføres ved hjelp av svingtråder, såkalte flageller. Noen arter av bakterier har evne til å danne såkalte sporer. I næringsmiddelsammenheng gjelder dette bakterier som tilhører slektene Bacillus og Clostridium. Under ugunstige forhold vil vanlige bakterieceller dø ut, mens bakteriesporen kan overleve og utvikle seg til nye bakterieceller når miljøet blir mer gunstig. Som eksempel kan nevnes at sporene kan tåle koking i timevis, de kan tørke fullstendig inn og motstå syrer eller lut som dreper vanlige bakterieceller. Bakterie med flageller Bakterie som er i ferd med å danne spore

8 Biofilm Noen bakterier har evnen til å klumpe seg sammen og vokse i organisk materiale som finnes i større eller mindre ujevnheter på overflater. Dette kalles biofilm. Når bakterier finnes i biofilm er de til en viss grad beskyttet mot ytre påvirkninger som desinfeksjonsmidler. Det er derfor viktig til en hver tid å fjerne organisk materiale ved gode vaskerutiner. Bildet viser bakterier som har festet seg i en mikroskopisk sprekk på en tilsynelatende helt ren overflate av rustfritt stål

9 Hva påvirker bakteriers vekst Temperaturen har stor betydning for vekst av mikroorganismer som bakterier og sopp. Generelt sett går veksthastigheten ned ved lavere temperatur. Dersom produkter blir dypfrosset stopper all mikrobiell aktivitet opp. Fettharskning ved kjemisk reaksjon med luftens oksygen, vil imidlertid kunne foregå, selv om hastigheten blir nedsatt ved lave temperaturer. Vannaktivitet (a w ) sier hvor mye fritt vann som er tilgjengelig for vekst av mikroorganismer i en matvare. Uten fritt vann kan ingen levende organismer vokse. For pellagiske fiskeslag vil mengden fritt vann ikke begrense veksten av mikroorganismer, med mindre produktene konserveres med for eksempel tilsats av salt eller sukker. Atmosfæren har også stor betydning. For å redusere veksten av bedervelsesbakterier i konsumprodukter kan pelagisk fisk vakuumpakkes, eller pakkes i modifisert atmosfære der en tilsetter nitrogen (N 2 ), karbondioksid (CO 2 ) eller oksygen (O 2 ) i konsentrasjoner over det en finner i luften. Konserveringsmidler kan tilsettes for å hemme vekst av bakterier eller sopp. For noen sykdomsfremkallende bakteriers vekst, vil mengden av andre ufarlige bakterier kunne spille inn. Ufarlige bakterier konkurrerer i noen tilfeller med de skadelige organismene om tilgjengelig næring.

10 Bakteriell vekst ved todeling Generasjonstid (g) = 20 minutter g timer uhemmet vekst = 144 delinger Gir 2,2 x gram cellemasse, eller 4000 vekten av jordkloden 8

11 Bakteriers formering Bakteriene formerer seg ved enkel todeling, idet bakteriene snøres av omtrent midt på, og hvor hver halvpart danner nye ferdige bakterieceller. Tiden som går med fra en ny bakteriecelle dannes til den på ny deler seg kalles generasjonstiden. Generasjonstiden varierer hos ulike bakteriegrupper. Ved optimum vekst kan generasjonstiden hos visse Vibrio bakterier være så kort som 10 minutter. Under slike forhold kan en bakteriecelle i løpet av timer være opphav til flere millioner nye celler. Reproduksjonsevnen hos bakteriene kan således under gunstige forhold være enorm.

12 Mye mat, mange bakterier og stort areal utrolig at det går så bra! kg mat bakterier per gram Areal som en fotballbane

13 I løpet av et 70 årig liv spiser et menneske fra et vestlig land i størrelsesorden 35 tonn mat. Dette tilsvarer vekten av seks afrikanske elefanter. Denne maten kommer i nær kontakt med vårt mage og tarmsystem som har slimhinner med en nesten utrolig stor overflate. En har beregnet den innvendige overflaten av tarmene våre tilsvarer arealet av en fotballbane. Dette gjøre nedbrytning og et effektivt opptak av viktige næringsmidler mulig, men fører også til at maten vi spiser, inkludert mikroorganismene som finnes der, kommer i svært intim kontakt med kroppen vår. Med et slikt perspektiv er det ikke overraskende at vi som mennesker er opptatt av at maten vår ikke bare skal være tiltalende og smake godt den må også være trygg. Selv om mat av god kvalitet også inneholder bakterier, gir disse bare unntaksvis problemer i form av sykdom.

14 Kimtall: det totale antall kimer (forråtnelses- og tarmbakterier og soppsporer) ved dyrking på vekstmedium av en gitt prøve (matvarer, overflater etc). De siste årene: Fokus på kimtall i oppdrettsfisk sammenlignet med pelagisk fisk Påstand: Pelagisk fisk etter landing har generelt høyere kimtall (N forråtnelsesbakterier) enn oppdrettsfisk!

15 Vekst av forråtnelsesbakterier (platetelling) i sjømat Forråtnelsesbakterier i oppdrettslaks sammenlignet med pelagisk kvitfisk i 2002 og x10^3 1x10^4 1x10^5 1x10^3 1x10^4 1x10^ Farmed salmon Pelagic white fish

16 Sammenligning av kimtall: Pelagisk fisk Vi mangler tilstrekkelige data/analyser fra pelagisk fisk for sikkert å kunne avvise el. bekrefte påstanden Oppdrettslaks Kvalitetsprosjektet fra hav til fat & Planlagt EU-prosjekt Bl.a. fokus på hygiene i alle produksjonsledd!

17 Hovedfaktorer som påvirker hygiene (mikrobiologisk kvalitet og mattrygghet) Transporttid Lagringstemperatur, emballering Personlig hygiene hos personalet Fiskefartøy Utstyr ombord (grobunn/substrat for dannelse av biofilm) Vannforsyning og vannkvalitet Spyling og rensing Kjølekapasitet og tetthet i tankene Håndtering under ilandføring og bearbeiding Vannforsyning og vannkvalitet (drikkevannkvalitet!) Spyling og renserutiner Utstyr/maskiner (grobunn/substrat for dannelse av biofilm)

18 Viktig bakterie: Listeria monocytogenes Kan gi sykdom hos konsumentene! Kort stavbakterie, danner ikke sporer Kan vokse uten oksygen Kan vokse ved lav temp., 0 C (maks. 45 C) Vokser i ph-området Vokser i opp til 10% NaCl Overlever opp til 30% NaCl Påvirkes ikke av frysing Kan danne biofilm på utstyr på fartøy og i foredlingsanlegg

19 Forekomst av Listeria monocytogenes i sjømat (fra internasjonal litteratur) Listeria monocytogenes påvises regelmessig i sjømat. Her er en oversikt på typiske verdier hentet fra en internasjonal publikasjon. Unprocessed and frozen fish 0-50 % Processed seafood 0-26 % Shrimps 0-20 % Crustaceans 0-7,5 % Smoked salmon and trout 0-75 % (Ben Embarek, Int. J. Food Protect., 1994, 23, 17-34)

20 Aktuelt hygienerelatert problem: eksport av norsk fisk (oppdrettslaks) til Kina Listeria er vanlig forekommende in naturen (jord og i/på dyr). Kan forekomme i en rekke ulike matprodukter deriblant sjømat som røkelaks. Forekommer ikke hos fisk i åpent hav! Kontaminering skjer på båten eller på landanlegg! Utfordring å bli kvitt Listeria på fartøy og i alle produksjonsanlegg

Hygiene og mikrobiologi

Hygiene og mikrobiologi Hygiene og mikrobiologi Ranveig E. Prøven Hygiene og mikrobiologi Vg1 Restaurant- og matfag Bokmål 4 Mattrygghet Forord Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 ISBN-10: 82-05-35726-9 ISBN-13: 978-82-05-35726-x

Detaljer

Vedlegg 3 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Næringsmiddelfarer

Vedlegg 3 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Næringsmiddelfarer Utarbeidet av: Dagligvare handelen Vedlegg 3 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Næringsmiddelfarer Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge Handel AS - ICA - Rema 1000 Versjon: 2012

Detaljer

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft

IKA Kongsberg, Frogs vei 48 - Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no IKA Kongsberg IKS v/ Vibeke Hammerhaug Frogs vei 48 611 KONGSBERG Dato: 28. mai 2015 Vår ref: 201505106

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 2 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Rensing av Vann i lokalt og globalt perspektiv

Rensing av Vann i lokalt og globalt perspektiv Rensing av Vann i lokalt og globalt perspektiv Et prosjekt utført av 3KJ ved Sjøvegan videregående skole: Anisa Dahir Ingelin Skipenes Østrem Joachim Salomonsen Sigmund Pettersen Øystein Lauritzen Innledning...

Detaljer

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3

Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet. Biologiske faktorer - Grete Wikstrand - Mo i Rana 14.03.2007 3 Biologiske faktorer Mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkninger hos mennesker som kommer i kontakt med slike. (Best.nr. 550). Biologiske

Detaljer

Forord. Sammendrag. 1 Innledning 1

Forord. Sammendrag. 1 Innledning 1 Forord Hensikten med prosjektet er å undersøke om: - Sterilgods som hentes fra sterilsentral og blir fraktet gjennom sykehuskorridorer kan bli kontaminert underveis, og dermed øke faren for sykehusinfeksjoner

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet

Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Rengjøring og desinfeksjon i husdyrholdet Innhold 1. Hvorfor rengjøring og desinfeksjon? Hva må til? 2. Gode rengjørings- og desinfeksjonsprinsipper 3. Rengjøring av drikkevannssystemer 4. Viktig å vite

Detaljer

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og mattrygghet Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere og mattrygghet Av Roald Bøe, Claudette Bethune og Anne-Katrine Lundebye Haldorsen, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning). Internasjonalt

Detaljer

Tannhelse og medfødt hjertefeil

Tannhelse og medfødt hjertefeil Tannhelse og medfødt hjertefeil Innhold Tannhelse hos barn med hjertefeil 4 Nye retningslinjer for å forhindre endokarditt 7 fakta om endokarditt 9 2 Ny brosjyre om tannhelse I dette heftet kan du lese

Detaljer

Tannhelse og medfødt hjertefeil

Tannhelse og medfødt hjertefeil Tannhelse og medfødt hjertefeil Innhold Tannhelse hos barn med hjertefeil 4 Nye retningslinjer for å forhindre endokarditt 7 fakta om endokarditt 9 Ny brosjyre om tannhelse I dette heftet kan du lese om

Detaljer

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Eirik Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Vekstfaktorer. 1 Klimatiske vekstfaktorer. 1.1 Temperatur

Vekstfaktorer. 1 Klimatiske vekstfaktorer. 1.1 Temperatur Vekstfaktorer De faktorene som former levevilkårene for trærne kalles vekstfaktorer Vekstfaktorene virker sammen og kan påvirke hverandre. En plante må ha et minimum av hver vekstfaktor for å kunne leve.

Detaljer

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen En leveranse i prosjektet «Tiltak for økt kontroll med listeria i laksenæringen» FHF # 900521 - januar 2015 Even Heir, Solveig

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Skadeinsekter og soppangrep

Skadeinsekter og soppangrep Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være

Detaljer

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium

SPISS ISSN 1891-490X. 250/135 g Soporset Medium Tidsskriftet for teknologi- og forskningslære SPISS 2011 Innhold Forord...03 Bare positivt å trene på treningsstudio?... 06 Fra råvann til rentvann... 09 Hvordan takler kroppen ulike typer kosthold?...

Detaljer

Sporedannende bakterier

Sporedannende bakterier Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 22/ 2013 Sporedannende bakterier Utfordringer for mjølkekvalitet, fôrkvalitet og dyrehelse Astrid Johansen 1, Maria Stokstad 2, Åshild T. Randby 3, Toril Lindbäck

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel B Vannkvalitet. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel B Vannkvalitet. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel B Vannkvalitet B. VANNKVALITET... 5 B.1 INNLEDNING... 5 B.1.1 Generelt om drikkevann og helse... 5 B.1.2 Prinsipper for fastsettelse av kvalitetskrav... 6 B.1.2.1 Generell

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Hei, jeg er. vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland

Hei, jeg er. vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland Hei, jeg er vennen din! Tom Weinholdt & Øyvind Bruland Forord Utgitt av Dinamo Effekt Healthcare Tekst og ide: Tom Weinholdt Illustrasjon: Morten Hornburg Art Director: Laila Lüthcke Medisinsk redaktør:

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC 1 Vannforsyningens ABC Kapittel B Vannkvalitet B. VANNKVALITET... 5 B.1 INNLEDNING... 5 B.1.1 Generelt om drikkevann og helse... 5 B.1.2 Prinsipper for fastsettelse av kvalitetskrav... 6 B.1.2.1 Generell

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA. Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA. Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr DISKUSJONSNOTAT Mars 20 03 BIOTEKNOLOGINEMNDA Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag: 24. mars 2003,

Detaljer

Klar ferdig SPIS EU-prosjekt for trygg spiseklar mat se side 7

Klar ferdig SPIS EU-prosjekt for trygg spiseklar mat se side 7 Nr. 03 2013 Årg. 04 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Søker svar på gjellesykdom Dyrker amøber Se side 4 6 Klar ferdig SPIS EU-prosjekt for trygg spiseklar mat se side 7 Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer