Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 3 November 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 3 November 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell"

Transkript

1 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 3 November 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Håkon Stokke Sæter

2 Innhold Operativ ledelse Sommer A Hektisk sommer 6 Fra strategi til gjøring Fra fjord til fjell 10 Musikktroppen en stor suksess 18 Nasjonal beredskap Team Hjelpekorps 20 Hvem svarer på hva? 22 Korpsstafetten: En sprek og sterk 75-åring 16 Så sitter du med det tredje nummeret av Hjelpekorpsbladet i år. Sammen med Infobrev Hjelpekorps, som sendes ut rundt den 16. hver måned til alle hjelpekorps, og Infomailene som sendes ut ca en gang i uka, føler vi at informasjonsflyten er blitt godt dekket fra Landsrådets side. Vi tar gjerne i mot tips vi kan skrive om enten i bladet eller infobrevet. Du finner info om hvordan du kan få infomailene tilsendt bakerst i bladet. I dette nummeret finner du litt forskjellig fra fjord til fjell. Jeg vil benytte anledningen til å takk for meg som redaktør av bladet og ønsker Inger lykke til! God lesing og God Jul Vi har et hovedmål om synlighet i vår hjelpekorpsstrategi. Vi ser at omtale i media øker interessen rundt vårt arbeid og gir tilgang på mange potensielle nye medlemmer. Fra 1. januar får vi en egen ansatt i Hjelpekorpsteamet, Inger Stranger Thorsen, som skal ta hånd om bladet og infomailene framover. Lars-Otto Laukvik Redaktør 2

3 Kjære Hjelpekorpsvenner! Først vil jeg takke for tilliten jeg fikk under valget i tilknytning til Landsmøtet oktober da jeg ble valgt som Landsrådsleder for perioden 2008 til Jeg har jo hatt gleden av å være med i Landsrådet siden 1999, da som regionleder, vara regionleder og siste periode som regionleder samt medlem av LR AU, og jeg har vært medlem i Hjelpekorpset siden Da jeg nå har fått mulighet til å gjøre denne jobben, har det for alvor gått opp for meg hvilke store og spennende oppgaver som ligger foran meg, og jeg er ydmyk i forhold til de krav og forventninger som møter meg i mitt arbeid. Hvis jeg og mine kolleger i Landsrådet skal klare denne jobben, er vi helt avhengige av en tett og god dialog med dere som representerer Hjelpekorpset i det daglige arbeidet. Det håper jeg vi skal klare å få til. Jeg har tatt på meg denne oppgaven fordi jeg har et stort ønske om å skulle bidra til at Hjelpekorpsene i fremtiden skal være den foretrukne samarbeidspartneren i den frivillige delen av Redningstjenesten. Det store spørsmålet blir hvordan? Jeg har da gjort meg noen tanker om hvordan vi skal klare å få dette til å bli en realitet, men for å få det til, så er hver og en av dere viktige brikker. Jeg har stor tro på at kunnskap og trening øker mestring og følgelig vil dette bli viktig i den oppskrift som jeg tror vi trenger for å skaffe flere kompetente og motiverte frivillige som kan trygge vårt lokalmiljø. Jeg vet at mange korpsledere sliter med å få medlemmer til å stille opp når aksjonsalarmen går, og jeg vet at det mange steder er vanskelig å få folk til å delta på korpsaktivi teter hvor uteaktivitet er i fokus. Denne trenden skal vi snu! Hvis vi skal være en ressurs som går ut når andre går inn, ja da må vi forsikre oss om at vi har de rette medlemmene med på laget. For å gjøre dette må vi bygge opp miljøer som liker å være ute i naturen samtidig som de tilegner seg den kunnskapen som et medlemskap i Hjelpekorpset skal gi. Vi må sikre at vi får gjennomført gode C-kurs lokalt, gode B-kurs i distriktene og sist men ikke minst må vi sørge for at vi kan tilby gode A-kurs nasjonalt. Vi er videre helt avhengig av en bærekraftig kompetanseutvikling og gode skolerte ledere, slik at vi hele tiden har tilgang på instruktører og veiledere på alle nivå i organisasjonen. Får vi til dette, tror jeg at våre med lemmer får oppleve den gode følelsen kunnskap og trening gir i forhold til det å mestre ulike situasjoner. I tillegg får Røde Kors Hjelpekorps kompetente og motiverte medlemmer som er med å trygge lokalmiljøene. Vi har gjort en stor jobb med å utvikle hjelpekorps strategi 2008 til 2018, og mange av dere har bidratt i dette arbeidet. Strategien skal nå implementeres slik at vi har et godt styringsverktøy i årene fremover, dette er et arbeid jeg gleder meg til å følge videre. Vi er også i startfasen med utrulling av vannresponsprosjektet, og vi er inne i en fase for å stake ut veien videre for DISKO-prosjektet. Dette sammen med strategien gjør at vi har store og spennende oppgaver i tiden fremover. Jeg har tatt mål av meg å skulle være en tydelig leder for Hjelpekorpsene i Norge og jeg skal gjøre mitt ytterste for å representere dere medlemmer på en god måte slik at vi i felleskap med resten av Røde Kors kan styrke det frivillige arbeidet på alle de arenaer hvor vi er representert. Vennlig hilsen Jahn Petter Berentsen Landsrådsleder HJELPEKORPS

4 Fra fjord til fjell landet rundt Operativ ledelse sommer A Nora Kaabbel og Anja Sivertsen 25 deltakere fra hele Norge. 6 personer på en trang hytte i 9 dager. 8 veiledere. 5 timer søvn på 67 timer. Redningshunder, helikoptre, fly, politi, store skadested, utallige leteaksjoner og våte myrer, dessert hver dag, stress, kart, direkte evalueringer, nervøsitet, gps, latter, mas, overraskelser, irritasjon, flott vær, knekk i selvtillit, oppbygging av selvtillit: Vi har vært på Sommer A-kurs! Det var ikke med så mye «mot i brystet», men iallfall med litt innbilt «vett i pannen» og nok «stål i ben og armer» vi troppet opp på årets Sommer A-kurs september på Merket i Valdres. Vi visste ikke hva vi gikk til hadde nesten aldri satt våre bein i et KO før da i så fall hovedsakelig kun for å få et lagsoppdrag som lagleder. Ville vi klare det som var forventet av oss? Ville vi like det? og ikke minst, ville det bidra til at vi senere ville tørre å ta aksjonslederansvar på en reell aksjon? Første kursdag, antakelig høstens flotteste dag, var Anja invitert til å klatre Store Skagadølsind et «must» en gang i livet! Skyfri himmel, varmt, sol, oransje blader på trærne. Veldig tungt å svelge Heldigvis gikk det ikke lang tid før tanker om fristende fjelltopper ubevisst ble fortrengt! På første fellessamling troppet folk opp med alle gullstripene på skuldrene sine. Heldigvis er vi blitt så gamle at vi verken lar oss skremme eller imponere av gullstriper. Alle fikk kjapt beskjed om å fjerne dem «her er vi alle likeverdige» - vår første applaudering til kursledelsen og så var kurset igang! Det føltes ikke så spenstig å måtte skrive ned «Mine forventninger til kurset» og andre tanker og følelser første kvelden, men i ettertid forstod vi hvor viktig det var for gruppeprosessen. Et A-kurs er på et helt annet nivå enn et B-kurs. 6 personer på en trang hytte 24t i døgnet i 9 dager man gjennomgår mye som gruppe og kommer i situasjoner der tålmodighet, overbevisningsevne, meklingsevne og de fleste andre evner blir satt på prøve. Når skal man svelge en kamel eller ikke, men heller ta en konflikt som kan få store konsekvenser for hvordan gruppen fungerer videre i kurset? Dette var vanskelige avveininger gjennom hele uken, og vi vegret oss nok for konflikter nettopp fordi vi var i en kurssituasjon. Kurset startet med innendørs leksjoner og gruppearbeid og var utrolig intenst fra dag én: Leksjoner fra kl. 08, halvtime lunsj, leksjoner og øvelser, halvtime middag, leksjoner, gruppeevaluering og noen timer på øret. Etter hvert ble det mer praktiske øvelser. Tre deltakere trente da KO-arbeid inne mens vi andre var ute i søk, noe vi ble evaluert ut ifra. Øvelsene eskalerte for hver dag, og krevde mer av KO og de ute, og vi fikk sett hverandre i nokså stressede situasjoner. Mye av læringa skjedde ved å observere og reflektere over egen og andres innsats og reaksjoner. Tilbakemeldingene kunne være vanskelige å svelge iblant og også vanskelige å gi. I begynnelsen var vi glade jo lengre tid det gikk før vi måtte i ilden. Vi sugde til oss den lærdom vi kunne få ut fra hva de andre på laget og de andre gruppene gjorde som ledere, hvilke tilbakemeldinger de fikk og hvordan de tok dem. Vi var heldige (synes vi iallfall i etterkant!) og fikk lede sluttøvelsen på kurset som sambandsmann og NK. Med 5t søvn de siste to døgnene, var det en interessant opplevelse på mange måter. Vi fikk kjørt oss med mange parallelle aksjoner og utfordringer og ble virkelig kjørt og satt på prøve. Selvsagt gjorde vi både fornuftige og mindre fornuftige ting mens det fosskokte på sambandet og i hodene våre. Det var slitsomt, gøy og utrolig bra trening! 4

5 Sommer A er uten tvil det beste kurset vi har deltatt på. Leksjonene var svært bra, øvelsene realistiske, mange og bra planlagt. Hovedveilederen vår var eksepsjonelt dyktig til å gi tilbakemeldinger, fikk med seg det som foregikk i gruppa, fant «de rette» ordene og turde å være direkte. Det bidro til at vi lærte mye, både av egne og andres handlinger og kommunikasjon (eller mangel på det). Med så intensive dager kommer en veldig tett på de andre, og det oppstår utfordrende situasjoner f.eks. det å skulle samarbeide med andre fra forskjellige kanter av landet som har hver sin måte å gjøre ting på. Det óg bidro til viktig lærdom det er nemlig ikke sikkert at samarbeid i KO vil gå smertefritt under en aksjon! Men selv om vi til tider ble pisket rundt, var det også rom for å bli kjent med de andre kursdeltagerne og gode vennskapsbånd ble knyttet uken i Valdres. For oss begge var det godt å erfare at man kommer langt med litt analytiske ferdigheter, evne til å jobbe raskt og under høyt press/stress, relativt gode kunnskaper i kart og kompass, evne og vilje til å ville samarbeide med andre selv med de du kanskje ikke selv ville ha valgt å samarbeide med dersom du hadde hatt et reelt valg og til å arbeide selvstendig. Kurset lærte oss mye om samarbeid og om egen og andres selvinnsikt. Det viktigste er imidlertid at vi nå gleder oss til å kalle ut til aksjoner og sitte i KO (og at vi tror vi kan utrette noe fornuftig der). Kurset gav også en forståelse for hvorfor vi under aksjoner ofte er et «ventekorps». Det er mye arbeid som må gjøres før man kan få lagene ut i søk selv om KO jobber raskt og effektivt. Som lagleder vil vi heller vente 10 min. ekstra og få et godt gjennomtenkt søks oppdrag enn omvendt; det skal vi ta med oss ved neste aksjon når utålmodigheten er stor etter å komme ut i teig! Vi vil takke kursstaben og veilederne for et meget profesjonelt gjennomført kurs. Det var utrolig motiverende med så mange dyktige mennesker rundt oss. Takk for alt dere lærte bort og utfordret oss på! Vi gleder oss til fremtidige øvelser og aksjoner selv om det er med litt skrekkblandet fryd når den første reelle aksjonen kommer! - og vær sikker, Anja bestiger «Storen» en solskinnsdag i 2009 mens Nora vel får vente med klatring til svangerskapet er overstått! HJELPEKORPS

6 Hektisk sommer Møre og Romsdal har hatt en stor økning i antall aksjoner dette året. Mest hektisk har det vært på Nordmøre, der oppdragene nærmest har stått i kø for Sunndal Røde Kors Hjelpekorps. Fra fjord til fjell landet rundt Antall aksjoner på landsbasis Oppdragiver HRS-Sør HRS-Nord Politi AMK Kystradio Brannvesenet 4 4 Andre Sum «Vi har hatt svært mange oppdrag» bekrefter korpsleder Alf Utigard. Da det sto på som verst hadde vi sju aksjoner i løpet av tre uker. Det var slik at vi knapt rakk å få tørket uniformen mellom hver alarm». Svært mange er imponert over innsatsen som Sunndal RKH har gjort denne sommeren og høsten. Korpset har 22 aktive godkjente medlemmer. På tross av ferietid, har de maktet å stille nok mannskap og gjøre en god jobb ved alle aksjonene. Flere av oppdragene har vært svært krevende, noen ganger i vanskelig fjellområder 1400 m.o.h. Det har vært søk etter savnede, assistanse til personer som har gått seg vill i tåke, transport av skadde og syke. I et tilfelle gjaldt det utenlandske turister som var blitt forgiftet etter å ha spist sopp. 6

7 Antall assistert og mannskap involvert hittil i år Antall savnet/ Funnet Funnet Fortsatt savnet Antall Timer assistert i live omkommet ved aksjonsslutt mannskap brukt *) 1 457*) *) 1000 personer fikk assistanse ifm snøfall på Sørlandet HJELPEKORPS

8 Politiet har gitt ros, og det er også tydelig at lokalsamfunnet verdsetter innsatsen som korpset gjør i redningstjenesten. Nylig mottok de ny ATV i gave fra den lokale banken. Vanskelige oppdrag er ikke ukjent for Sunndal RKH. Korpset har deltatt i mange krevende aksjoner, blant annet søket etter den savnede hundeføreren på Oppdal i fjor vinter. Her var det som mange sikkert husker ekstremt vanskelige værforhold som satte letemannskapenes kompetanse og erfaring på en hard prøve. Et år tidligere var det Sunndal RKH som lokaliserte og tok seg frem til et styrtet småfly i Torbudalen. Også dette under vinterforhold og minimal sikt Oppdrag pr distrikt 2008 Korpset på Sunndalsøra et av hjelpekorpsene som det lokale helseforetaket ønsker å inngå avtale med vedrørende pasienttransport utenfor vei. 0 Øst Mjøs Syd Vest Midt Nord «Vi ser dette som en ufordrende og interessant oppgave som også kan ha gode synergieffekter for korpset», sier korpsleder Alf Utigard. Østfold 8 Akershus 17 Oslo 21 Buskerud 25 Vestfold 143 Hedmark 33 Oppland 63 Aust-Agder 12 Vest-Agder 12 Hordaland 42 Sogn og Fjordane 31 Møre og Romsdal 51 Sør-Trøndelag 23 «Det meste av nødvendig utstyr er allerede på plass, blant annet blant annet har vi kjøpt inn satellittelefon for å være sikret samband i det vanskelige terrenget omkring oss». Telemark 46 Nordland 47 Troms 25 Finnmark 4 Rogland 5 Nord-Trøndelag Aksjonstyper Søk etter Skred/ Fallskjerm/ Assistanse Brann Annet savnet Ras Glider/ fartøy person(er) Basehopp Ass. pers/ Alpinulykke/ Drukning Søk etter Skogbrann Hente- Fjell/Bre/ savnet oppdrag Grotte fritidsbåt

9 Årets julepresang Norrøna friluftuniform Har du skaffet deg denne? Pris for denne uniformen er kr 3.300, (Veiledende pris i butikk er kr 6.000) Selges kun til godkjente medlemmer av Røde Kors Hjelpekorps. Bestilles på Som godkjent medlem må man dokumentere at hjelpekorpsprøve er avlagt og regodkjent hvert 3. år. Gyldig ID-Kort er et slikt bevis. HJELPEKORPS

10 Fra strategi til gjøring Fra fjord til fjell «En strategi gir kun løfter. Mennesker og prosesser gir resultatene» Mange MOTIVERTE KOMPETENTE FRIVILLIGE SKAPER TRYGGHET KRAV ER KULT Det har vært en omfattende strategiprosess, noe som har og er viktig for eierskapet. Strategien er utviklet av og for de frivillige og skal gi føringer for planer og aktiviteter de neste ti årene. KRAV ER KULT Mål og krav kan være to sider av samme sak. Vår oppfatning av begrepet krav er ofte at det kommer ovenfra. Nå skal krav også komme nedenfra og fra siden. Det handler om å bli tatt på alvor. Krav er en gjensidig forpliktelse som kan bidra til at du blir hørt og som igjen skal føre til handling og gjennomføring av aktiviteter. Krav er kult. I denne forbindelse er det utarbeidet et krav er kult skjema som kan benyttes. Se innstikk folder. Videre ligger det noen forutsetninger for å lykkes med gjøringa: Klar tale Sørge for å spørre og lytte til utøvende ledd En organisering som gjør oss best mulig er i stand til å hjelpe de som trenger det Dette krever god ledelse som kan tilpasse seg ulike situasjoner og det vil derfor være like viktig framover å ha fokus på utvikling av ledere. Hva skjer? På ledermøtet i Bergen september startet vi med å implementere strategien - gjøringa. Tre D-rådsledere var forespurt i forkant om å presentere sitt distrikt som en case. Disse distriktene var Rogaland, Møre og Romsdal og Buskerud. Tre grupper, fortrinnsvis sammensatt av D-rådsledere, jobbet med hver sin case og hensikten var å komme fram til konkrete mål fra strategien. Det ble lagt vekt på både langsiktige og kortsiktige mål, da det er viktig å «høste noen lave frukter» - oppnå noen raske resultater. Målene ble lagt inn i en arbeidsplan som ble presentert i plenum. Det ble også etablert «Buddies» en type mentorordning. Dvs at to og to D-rådsledere går sammen og hjelper og støtter hverandre i gjøringa. Til NM i Hjelpekorps på Elverum var en av hvilepostene knyttet til mål 4 i strategien: SYNLIG lokal aktivitet og frivillig innsats Oppgaven ble besvart av alle lagene og lød som følger: Lokalavisa: Ditt lag i NM Hvordan få oppslag om ditt lags innsats inn i lokalavisa? Hva gjør dere? Svarene er sammenstilt og resultatet kan benyttes som en plan/framgangsmåte for å oppnå flere medieoppslag: NYTTIGE TIPS Tar kontakt med en journalist i lokalavisa, gjerne i forkant Fortelle om hva vi gjør, vår frivillige innsats Tar journalisten med på øvelse/trening slik at han/hun får se hvordan vi arbeider Benytte anledningen til å fortelle om andre aktiviteter vi i Røde Kors bedriver. Beredskapsdag, frivillighet, førstehjelpskurs Om ikke journalisten har tid eller interesse, skriver vi en artikkel selv som vi sender redaktøren i avisa sammen med bilder. Vinkle det til både action, medmenneskelighet og beredskap Vise at det å delta i NM er noe som vi trener til hele året og hvordan dette henger sammen med våre øvrige aktiviteter i hjelpekorpset Sette mål for antall oppslag i året! Nå er neste steg for D-rådslederne å samle sine korpsledere og fortsette arbeidet med disse. Distriktene Rogaland, Møre & Romsdal og Buskerud er nå i gang og har bestemt tid for sine samlinger, også mange andre distrikt gjør likedant og har bestemt samling før jul. Møtene fortsetter på nyåret. 10

11 KRAV ER KULT TIL: FRA: KRAV: Hvis du i rollen som LØFTE: Jeg lover i rollen som (Her beskrives et konkret krav, behov, ønske til for eksempel D rådsleder) (Løftet må være tydelig på handling; hva du skal gjøre) HJELPE ANDRE! LÆRE MER! Bruke tida mi på noe meningsfullt og være del av et sosialt felleskap. Utvikle meg og få utfordringer bli sett. Kjenner du deg igjen? Dette er kjernen i Hjelpekorpsstrategi Strategien viser retning og prioriteringer. Den sier samtidig noe om hvordan vi vil ha det her hos oss i Hjelpekorpset, hva som er viktig for at vi skal være: «BEST PÅ SØK OG REDNING FRA FJORD TIL FJELL». Krav kommer ofte ovenfra, og nå skal krav også komme nedenfra og fra siden. Krav forplikter i den forstand at man må bli hørt og tatt på alvor. Dette forplikter igjen til gjennomføring og handling. Krav er kult. Mer enn 100 hjelpekorpsere har vært med å utvikle denne strategien. Landsrådet har deretter diskutert seg fram til fem hovedmål. De to første målene i strategien handler om hva vi vil oppnå og de tre neste målene sier noe om hvordan dette skal gjøres. I april 2008 vedtok Landstyret «Hjelpekorpsstrategi » og ba i sitt vedtak om at «alle ledd i organisasjonen tar hensyn til denne ved utarbeidelse av handlingsprogram og budsjett». FOR Å LYKKES VIL VI: Ha klar tale! Sørge for å spørre og lytte til utøvende ledd Organisere oss slik at vi er best mulig i stand til å hjelpe de som trenger oss NÅR strategien har lykkes, vil du oppleve: At strategien er meningsfull ved utarbeidelse av planer At du får læringstilbud At du blir hørt og sett At du får være med på forskjellige aktiviteter Samarbeid og riktig bruk av ressurser

12 MÅL 3: Organisasjonen styrker de frivilliges evne til EFFEKTIV innsats Delmål: Antall samarbeidsprosjekter og spesialgrupper lokalt, region, nasjonalt, internasjonalt % av frivillig tid brukt til humanitær innsats Økt ressursbruk til kompetansebygging, øvelser, praksis og sosialt, søk og redning, utstyr og tilretteleggelse for beredskap MÅL 4: SYNLIG lokal aktivitet og frivillig innsats Delmål: Antall medieoppslag lokalt og nasjonalt % av aktivitet som synliggjøres Antall frivillige som er synliggjort Målt kunnskap i befolkningen om RKH aktiviteter MÅL 5: Utvikler og støtter sine FRIVILLIGE LEDERE Delmål: Antall ledere i videreutviklingsprogram Evaluere operativ ledelse for alle aksjoner Evaluere arbeid i alle styrer og råd 360 lederevaluering Antall ledere med mentor/støttefunksjon

13 Hjelpekorpsstrategi VISJON: Best på søk og redning fra fjord til fjell Røde Kors Hjelpekorps MÅL 1: Mange, motiverte og kompetente FRIVILLIGE Delmål: Antall aktive med godkjent basiskompetanse Antall timer beredskap/forebygging Antall timer og antall oppmøtte på søk og redning Tilfredshetsrapport frivillige Antall godkjente på hvert nivå i kompetanse stigen: lokalt, spesialist, leder, regionalt, nasjonalt og internasjonalt MÅL 2: Skaper TRYGGHET i LOKALMILJØET Delmål: Antall sanitetsvakter og andre lokale tjenester Antall deltakere på førstehjelpskurs Tilfredshetsrapport kommuner, oppdragsgivere og samarbeidspartnere %-andel av søk og redningsoppdrag der RKH blir brukt Nøkkeltall om resultater for søk og redning (tidsbruk, resultat)

14 5 PUNKTS GJØRINGA Etter at forhåndsvarsling ble igangsatt har Landsråd Hjelpekorps med omfattende støtte fra alle ledd i Røde Kors og spesielt fra D-råd og lokale Hjelpekorps planlagt gjennomføring av «aksjon strategi». Landsstyret har fattet iverksettelsesvedtak, og på dette grunnlag er utarbeidet «ordre» 5 punkts gjøringa. I denne første del av oppdraget prioriteres 3 delmål. Når disse er utført, følges det opp med supplerende oppdrag inntil alle delmål er utført (implementert). For å kunne gjennomføre ordren kan det være behov for å sette krav til den lederen «5 punkts gjøringa» kommer fra. Dette kan gjøres ved bruk av «krav er kult» skjema som er en gjensidig kontrakt mellom leder og det utførende ledd. 1. Situasjonen De savnede: Motiverte og kompetente frivillige. Beskrivelse: Flere frivillige organisasjoner opplever en flukt fra medlemskap, også våre korps sliter med rekrutteringen. Det er behov for frivillig beredskap og det fins mange meningsfulle oppgaver som skaper trygge lokalmiljø. Hensikten er å styrke Hjelpekorpset og skape en ny driv. Hjelpekorpset skal forsterke sin posisjon som en troverdig leverandør og samarbeidspartner i Redningstjenesten og som en vesentlig del av Røde Kors i Norge. Hypotesen: Røde Kors arbeid utføres lokalt. De utøvende frivillige er kjernen i Hjelpekorpsets arbeid. Det er korpsene som vet og gjør. Organisasjonen skal styrke de frivlliges evne til EFFEKTIV innsats. Hjelpekorpset vil legge vekt på de aktivitetene som motiverer til frivillig innsats i korpsene samt å støtte lederutvikling. Andre enheter som er med i operasjonen: Nabokorps og alle lokale ledd. 324 korps på landsbasis. Underleggelser og avgivelser: Nå starter GJØRINGA. Det er for og med utøvende ledd at Hjelpekorpset kan nå målene. For å effektivisere gjøringa vil resten av organisasjonen spørre og lytte til hva de utøvende i korpsene er opptatt av. Det er korpsene selv som setter sine mål, velger hva de vil prioritere og utvikler sine handlingsplaner. 2. Oppdraget Oppdraget er å befeste Hjelpekorpset posisjon som best på søk og redning. Oppdraget er å styrke motivasjonen og kompetanse hos korpsenes frivillige, samt å rekruttere flere. Slik kan vi sammen nå det andre hovedmålet om å skape trygghet i lokalmiljøet. I første del av søket er det tre delmål som prioriteres i oppdraget til korpsene: Øke antall aktive medlemmer med basiskompetanse. Oppnå medieoppslag om innsatsen til det lokale korpset og synliggjøre de frivillige. 3. Utførelse Plan: Jeg vil at de utøvende frivillige og frivillige ledere opplever innsatsen som meningsfull, opplever å få utfordringer og delta i et inspirerende sosialt miljø. Jeg vil fokusere på utviklingen av kompetanse og dermed bidra til motivasjon og kvalitet i arbeidet. Jeg vil at frivillige og deres innsats for å hjelpe andre skal synliggjøres. Vår organisasjonen skal måles på at den styrker de frivilliges evne til effektiv innsats. Jeg vil at tilfredshetsrapporter og evaluering av arbeidet bidrar til kontinuerlig forbedring. Jeg vil at samfunnet skal vite at Hjelpekorpset er best på søk og redning. Korpsenes oppdrag: Du skal rapportere antall med basiskompetanse per 1. juni 2008, samt å sette mål for antall aktive med basiskompetanse per 31 desember Du skal sette mål for antall lokale medieoppslag i 2009 og for hvor mange frivillige som skal synliggjøres. Du skal utvikle korpsets handlingsplan og milepælplan for hvordan målene nås. Depot og inspirasjon: Organisasjonen skal støtte og utvikle sine frivillige ledere. Korps som har bra gjennomføring av sine handlingsplaner, og korps med gode resultater på målene sine vil bli æret og hedret. Vennskapelig og inspirerende konkurranse mellom korps vil bli oppmuntret. Landsrådet vil at klar tale, informasjon og kommunikasjon mellom alle ledd og nivåer samt fokus på effektivisering av organisasjonen bidrar til at målene nås. 4. Administrasjon og FORSYNING Røde Kors organisasjonen er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe de som trenger oss. Forsyninger bestilles fra sentraladministrasjonen og Landsrådet. Forsyninger skal bidra til effektivisering av lokalt arbeid. Det vil bli tilrettelagt for utvikling av kompetanse og godkjenningsordninger på forskjellig nivå. 5. Samband OG LEDELSE Samband: KO opprettes med toveis kommunikasjonsmuligheter mellom KO og korpsene gjennom internett, mail og andre kanaler. Gjøringa er en naturlig del av kommunikasjon og møteplasser i organisasjonen, så som Årsmøter, Korpsledersamlinger og Ledersamlinger. Ledelse: Landsrådet leder aksjonen. Min plass: - er i KO og støttes av Landsrådet. Gjenta oppdrag: Lykke til med «gjøringa»! Med hilsen fra Landsrådet Hjelpekorps v/ole Gladsø

15 Stilling ledig som Operativ leder i Oslo Røde Kors Hjelpekorps Oslo Røde Kors Hjelpekorps er en del av Oslo Røde Kors, og har i dag 190 aktive medlemmer. Våre hovedaktiviteter er beredskapsarbeid, redningstjeneste, sanitetstjeneste ved idrettsarrangement og konserter, kursvirksomhet og ambulansekjøring. Oslo Røde Kors Hjelpekorps er et eget Hjelpekorps distrikt. Vi er interessert i å komme i kontakt med DEG som vil være med å lede driften av Hjelpekorpset. Operativ leder styrer den daglige operative driften av hjelpekorpset med handlingsplan, budsjett og terminplan som de viktigste rammebetingelsene. Operativ leder har med seg et godt fungerende og kompetent korpsråd bestående av troppsledere og fagledere. Disse fungerer som et eget rådgivende organ med månedlige møter. Hjelpekorpset har og en kontorfunksjon med saksbehandler som håndterer daglige oppgaver, og som er korpsets ansikt utad på dagtid. Du kan også knytte til deg et eget sett med NK-operative som kan bistå deg i det daglige arbeidet. Operativ leder rapporterer direkte til Distriktsrådsleder. Oppgaver: Lede Korpsråd Følge opp troppsledere og fagledere Samarbeide tett med saksbehandler på daglig kontor Utarbeide og følge opp terminplanen i samarbeid med resten av Korpsråd Legge til rette for befalsopplæring og lederutvikling Delta på forberedende Distriktrådsmøter og Distriktrådsmøter Delta på D-råds-/korpsrådsamling Delta i utarbeidelsen av handlingsplanen og budsjett Følge opp budsjettet gjennom året Representere korpset på eksterne møter og samlinger Stillingen som Operativ leder er en av hjelpekorpsets viktigste lederoppgaver, og gir store muligheter for personlig utvikling. Som Operativ leder i Oslo Røde Kors Hjelpekorps er det viktig at du innehar evne til å lede og motivere andre mennesker, samt har interesse innen beredskap og ønske om å utvikle og videreføre Hjelpekorpset rolle som beredskapsorganisasjon. Om du ikke har alle relevante kompetanse per dags dato, vil det legges til rette for at du vil få nødvendig opplæring og tilbud om kurs. Vi ønsker en person som: Har gode samarbeidsevner og som kan lede og inspirere andre frivillige Har kunnskap om og interesse for organisasjonsarbeid Er ansvarsfull og trives i en allsidig hverdag Trives med operativt arbeide Liker utfordringer Vi kan tilby: Et veldrevet hjelpekorps med mange dyktige medlemmer og ledere Uniformsordning Mobiltelefonordning Korpshytte i Østmarka Deltakelse på LOUP Vi gjør oppmerksom på at denne stillingen er et frivillig ulønnet verv. Men oppfordrer alle ansatte som er interessert, og frivillige medlemmer utover Oslo RKH om å søke. Vi vil legge til rette det som trengs for at du skal kunne utføre rollen som Operativ leder. Dersom dette høres interessant ut, ber vi deg ta kontakt med distriktsrådsleder Karina Spilde, tlf Evnt Søknadsfrist er 12. desember HJELPEKORPS

16 En sprek og sterk 75-åring Det er en usedvanlig sprek 75-åring vi skal presentere denne gang. Oslo Røde Kors Hjelpekorps, stiftet 15. november Med sine 190 aktive medlemmer er korpset landets største. Kanskje ikke helt unaturlig etter som Oslo Røde Kors er et eget distrikt. Korpset ledelse har derfor status og funksjon som et d-råd hvor Karina Spilde for tiden er d-rådsleder. Som leder av Oslo Røde Kors Hjelpekorps (ORKH) har hun et stort ansvar. Korpset har en egen heltidsansatt saksbehandler som tar seg av de vanlige sakene. Korpset har dessuten en egen avdeling for ekstern undervisning. Oslo Røde Kors Hjelpekorps undervisning har oor korpset. I motsetning til de fleste andre korps, er ORKH organisert i fire tropper, hvorav den ene er en ambulansetropp. I hver tropp, litt avhengig av troppens størrelse, er det flere lag. Sanitetstroppene arbeider på samme måte som de fleste korps, mens ambulansetroppen består av medlemmer med godkjent utdanning som ambulansepersonell. Korpset har avtale med AMK om suppleringstjeneste og er i beredskap hver kveld og i helgene. I Oslo betyr det svært mange oppdrag. Det sier seg selv at suppleringstjenesten innbærer svært mange rene transportoppdrag, men når behovet er der får korpset også haste- og akuttoppdrag. Om vinteren har korpset dessuten all transport utenfor vei, spesielt i Oslomarka, hvor snøscooteren er flittig i bruk. For uten de fire troppene er korpset også organisert i fagavdelinger. Det er samband, depot, instruksjon og beredskap. Dette betyr at det er aktiviteter i korpset mer eller mindre hver eneste dag. Korpset har to faste møtedager i måneden. Vi har ingen utfordringer med rekrutteringen, sier Karina Spilde. Det er nok som vil være med og stiller opp. Men hun sukker over at de for tiden ikke har noen som vil påta seg å være operativ leder. Det betyr at hun også må ta seg av den jobben. Dermed blir det krevende for Karina Spilde, som kan se tilbake på 24 aktive år i ORKH. Det er troppene som tar seg av alle sanitetsvaktene korpset har året rundt. På disse vaktene stiller korpset med lag hvor medlemmene minimum har grunnutdanning i førstehjelp. Som alle andre korps på sanitetsvakt er hovedoppgaven å assistere deltagere og publikum hvis det skulle bli behov. I Oslo er det nok flere «attraktive» vakter enn mange andre steder i landet. Eksempler på sanitetsvakter kan være konserter i Oslo Spektrum, på Valle Hovin og på Rådhusplassen. Det er skiarrangementer i Holmenkollen, fotballkamper på Ullevål, svømmestevner, ridestevner, båtracet på Oslofjorden og mange andre arrangementer. Om vinteren har korpset blant annet vakt i slalombakken på Tryvann. ORKH har også en hytte, Bamsebo, i Østmarka. Den brukes til mange forskjellige aktiviteter. Bamsebo har overnattingsplass til mange og hytta er ofte i bruk til kurs og sosiale sammenkomster. Grunnkursene i førstehjelp holder en av sine kurshelger på Bamsebo. Det er en fin mulighet for kursdeltagerne til å bli bedre kjent, både med hverandre og med de mer erfarne i hjelpe korpset. Og det er vel neppe noen overraskelse at vedlikehold av hytta gjøres på dugnad. Det sosiale er også viktig i ORKH. Medlemmene er en behørig blanding av folk fra Oslo, men også mange som kommer fra andre deler av landet. Da blir hjelpekorpset til et fint sted å møte nye mennesker hvor det også er mulig å delta i sosiale aktiviteter både ute i byen og rundt omkring i skog, mark og fjell. 16

17 Påsketjeneste på Kvitåvatn ved Rjukan. Foto: Sven Bruun Korpsmedlemmene reiser på turer, løper orientering, går på kino, har pub-kvelder, klatrer i klatrevegger og på bre. De fleste aktivitetene er det de vanlige medlemmene som tar initiativ til og står for. ORKH har også fast påsketjeneste i fjellet. Som trolig det eneste korpset i landet, dekker de vakten ved å ligge i telt! En stor teltleir etableres hver påske ved Gaustablikk i Telemark, hvor korpset har tjeneste i nært samarbeid med Rjukan Røde Kors Hjelpekorps, som er nærmeste lokale hjelpekorps. Vakt på konsert, Valle Hovind. Foto: Ingvild Stigum Skulle nå noen savne emnet ettersøkning, så står heller ikke korpset tilbake for det. Også i Oslo forekommer det at personer er savnet, kanskje spesielt i marka. Ettersøkning er derfor også en vesentlig del av korpsets virksomhet. Og når alarmen går i nabodistriktet Akershus, går den samtidig i Oslo. Helt naturlig, etter som det er vanlig å forflytte seg fra den ene utkanten av Akershus til den andre utkanten ved å kjøre gjennom Oslo. Da er det ikke slik i denne organisasjonen at man «kjører forbi viktige ressurser» da man tar de med. Sanitetsvakt på Ullevaal Stadion. Foto: Sven Bruun HJELPEKORPS

18 Musikktroppen en stor suksess Dette er muligens en verdensbegivenhet Norges Røde Kors har fått sitt eget musikkorps! Det er i hvert fall ingen som til nå har fortalt om noe lignende. Korpset har tatt navnet Røde Kors Hjelpekorps Musikktropp og er dannet for å lage «et stunt» under landsmøtet i Tønsberg i oktober i år. Det ble noe langt mer enn et stunt. Korpset tok «landsmøtet med storm» og marsjerte inn under kulturkvelden (Bu-Te-Ve-kvelden) til taktfast og stående applaus. Under utmarsjen var det ikke langt unna at «taket i Oseberg kulturhus lettet». Det er ikke mange som opptrer som opplever maken til applaus og begeistring. Musikktroppen ble satt sammen i juni i år, og første samling og øvelse ble holdt hos Ullensaker Røde Kors på Jessheim. 27 hjelpekorpsmedlemmer fra hele Sør- Norge meldte seg etter annonsering i hjelpekorpsbladet i begynnelsen av året og diverse utsendte e-poster til distriktene. Ikke alle kunne møte på første samling. Blant de som meldte seg var Tor Gunnar Myhre fra Tolga Røde Kors Hjelpekorps. Han påtok seg oppgaven som dirigent. Sammen med korpsleder Cicilie Myklebust fra Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps og undertegnede, dannet vi en prosjektgruppe for å legge det hele opp. Første samling ble svært vellykket og alle var sikre på at når de resterende som hadde meldt seg i tillegg møtte til planlagt øvelse i september, ville dette bli en suksess. Dessverre falt noen fra, men øvelse ble det nok en gang igjen hos Ullensaker RK to uker før landsmøtet. Da korpset var samlet noen timer før den store kvelden på landsmøtet var vi aldri i tvil om at dette ble en suksess. Svært få av de tilstedeværende på landsmøtet hadde den minste anelse om hva som var i vente. 18

19 Overraskelsen uteble ikke Ideen til korpset ble unnfanget for mange år siden, men først realisert nå. Bakgrunnen var enkel et ønske om å finne på noe sosialt blant hjelpekorpsmedlemmer fra hele landet og å gjøre Øystein Sundes verselinje fra visa «Kjemmer i romjula» til skamme. Der synger han «Du kan ikke spille tuba i et hjelpekorps». Jo visst er det mulig Til opptredenen som var både fredag og lørdag under landsmøtet, hadde korpset øvet inn tre konsertnummer og fire marsjer. Fremføringen var i følge publikum, helt upåklagelig. To nydelige stykker ble fremført med solister. Det var henholdsvis Anne Brit Funnemark fra Gjøvik RKH på saksofon og Cicilie Myklebust fra samme korps på euphonium. Lørdagen under landsmøtet marsjerte korpset i Tønsbergs gater og på brygga og skapte hygge. Også denne opptredenen fikk bare godord med på veien. Senere under landsmøtet falt det utelukkende lovord og oppfrodringer om å fortsette. Maken hadde ingen opplevd i organisasjonen og et slikt tiltak har vi behov for i hele organisasjonen, var gjennomgangstonen. Korpset som spilte på landsmøtet bestod av 23 medlemmer fra alle regioner bortsett fra region nord. Det var med delegater og observatører til landsmøtet, og her var det også medlemmer som bare ville gjøre det litt hyggelig for landsmøtet og som stilte opp kun for det. Nå skal korpset fortsette etter mange oppfrodringer Det er plass til flere. En prosjektgruppe blant korpsets medlemmer arbeider for tiden med å stake ut kursen videre. Her kommer også den formelle tilhørigheten i organisasjonen inn. Det er neppe noe problem. Korpset er ment å være et «representasjonskorps» fra hjelpekorpsene som hele Røde Kors kan ha glede og nytte av. Det finnes mange eksempler på at det kan være hyggelig og nyttig å ha med et korps på et arrangement. Og når første mål er i havn med stor suksess, så venter nye oppgaver. Røde Kors er en stor organisasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Vi stiller gjerne opp der vi er ønsket. Yngve Tørrestad Initiativtager og prosjektleder VIL DU BLI MED I MUSIKKTROPPEN? Ta kontakt snarest for nærmere informasjon. Send e-post til eller ring mobil HJELPEKORPS

20 Nasjonal Beredskap - Team Hjelpekorps Nasjonal Beredskap er en seksjon i Norges Røde Kors Beredskapsavdeling. Seksjonen består av en rekke fagfelt som Hjelpekorps, Beredskap, Ambulanse, Førstehjelp, Blodprogram og oppsporing. Hjelpkorpset er den største av disse aktivitetene, og vår oppgave er primært å tilrettelegge for utøvelse av aktivitet for våre frivillige og tillitsvalgte. De som jobber med Hjelpekorpset i sekretariatet er nå organisert i Team Hjelpekorps. Team Hjelpekorps skal bidra til tettere samarbeid samt kompetanseoverføring mellom medlemmene i teamet. Teamet skal i tilegg sørge for at sekretariatets Hjelpekorpsrelaterte oppgaver og oppdrag fordeles og løses effektivt og innen fastsatte frister. Team Hjelpekorps vil også være et forum for kompetanseutvikling, intern kursing, samt et viktig faglig møtepunkt. Teamet består av de medarbeiderne som i sitt daglige virke jobber dedikert med Hjelpekorps relaterte oppgaver. Teamet vil ved behov og når det er hensiktsmessig, samarbeide tett med andre kolleger og tillitsvalgte. Teamleder vil ha et koordinerende ansvar for de oppgaver og ansvarsområder som hører inn under Hjelpekorpset i Nasjonal Beredskap seksjonen. Team Hjelpekorps har i dag følgende sammensetning: Landssekretær Henrik Bøe (Team leder) Fagkonsulent Heidi Vigerust Fagkonsulent Morten Grøtvedt Prosjektleder RKH Strategi Vivian Svendsen Fagkonsulent Emilia Irene Kongbäck Fagkonsulent Ingrid Stranger Thorsen (fra ) Teamet rapporterer til team eier Øivind Granlund, seksjonsleder Nasjonal Beredskap og Nestleder Beredskapsavdelingen. Her følger en nærmere presentasjon av teamets medlemmer og den enkeltes ansvarsområder: Fagkonsulent Emilia Irene Kongbäck Fagkonsulenten er ansvarlig for produkter og administrative oppgaver for de deler av Røde Korsbutikken som er knyttet til RKH. Fagkonsulenten vil også ha et særskilt ansvar for implementering, utvikling og vedlikehold av det nye resurssystemet. I tilegg bidrar fagkonsulenten til tett oppfølging av tillitsvalgte og frivillige i RKH, og skal sammen med seksjonens medarbeidere bidra til at seksjonen når sine mål og oppfyller vedtatte strategier. Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver: Administrering av RKH produkter i Røde Korsbutikken. Administrering av butikkløsning i RKH del av Røde Korsbutikken. Ansvarlig for produktutvalg for Røde Korsbutikken i samarbeid med øvrige deltagere i team Hjelpekorps. Strategiutvikling for implementering av resurssystemet på distrikts og lokal nivå. Videreutvikling av resurssystemets funksjoner og vedlikehold av disse. Administrering av brukertilganger knyttet til resurssystemet. Besvaring av henvendelser vedrørende registrering av RKH ID-kort. Bidra til å tilrettelegge for RKH Landsråd sitt arbeide, i samarbeid med Landssekretær. Innkalling til møte, notering av beslutninger og oppfølging av actionlogg knyttet til ukentlig seksjonsmøte i Nasjonal Beredskap. Aksjonsrapportering for RKH. E-post: Tlf: Fagkonsulent Morten Grøtvedt Fagkonsulenten har et særskilt ansvar for administrasjon og utvikling av alle støtteordninger knyttet til RKH på distrikts og lokalt nivå. Fagkonsulenten bidrar i tilegg til tett oppfølging av tillitsvalgte og frivillige i RKH, og skal sammen med seksjonens medarbeidere bidra til at seksjonen når sine mål og oppfyller vedtatte strategier. Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver: Evaluere og revidere støtteordninger i tråd med behov. Videreutvikle Søknadsrutiner for eksisterende og nye støtteordninger. Gjøre tilskudds og støtteordninger kjent på distrikts og lokalt nivå. Behandle innkomne søknader og sørge for utbetaling av støtte. 20

21 Sørge for utvikling og innkjøp av startpakker og metodepakker i samarbeid med fagkonsulent tilrettelegger. Behandle lov og regelverks endringer, herunder kontaktpunkt for tolkningsspørsmål. Ansvarlig for oppfølging og informasjon knyttet til forsikringsordninger for RKH. bidra til å tilrettelegge for RKH Landsråd sitt arbeide, i samarbeid med Landssekretær. Planlegge og gjennomføre årlige ledersamlinger, i samarbeid med Landssekretær. Ansvarlig for oppfølging av NM arrangør og RKH sitt EM lag. Kontaktpunkt og oppfølging mot Ressursgruppe Samband E-post: Tlf: Landssekretær Henrik Bøe Landssekretæren har et koordinerende ansvar for sekretariatsfunksjonen overfor Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps, og er leder for Team Hjelpekorps. Landssekretæren skal sammen med seksjonens medarbeidere bidra til at seksjonen når sine mål og oppfyller vedtatte strategier. Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver: Leder Team Hjelpekorps Landsrådets sekretær Forberede Landsråds saker og møter Følge opp Landsråds saker/vedtak Koordinerende ansvar for landsrådets sekretariatsfunksjon Høringer og samfunnskontakt i samarbeid med LR Samarbeid med andre aktører innen redningstjenesten Søknader til det offentlige Økonomiansvar E-post: Tlf: Fagkonsulent Heidi Vigerust Kontaktperson mot Ressursgruppene Ettersøkning, Krevende lende, Skred samt Opplæring. Kontaktperson mot IKAR delegatene samt den årlige IKAR konferansen (Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen) Kontaktperson ift IKAR ettermøtet som arrangeres i etterkant av IKAR - konferansen. NRKH sin kontaktperson ifm Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv (Snøskredkonferansen) E-post: Tlf: Prosjektleder RKH Strategi Vivian Svendsen E post: Tlf: Prosjektleder Hjelpekorps har som hovedoppgave å implementere Hjelpekorpsstrategien i tett samarbeid med Landsrådet for Hjelpe korps. Videre skal prosjektleder sammen med seksjonens medarbeidere bidra til at seksjonen når sine mål og oppfyller vedtatte strategier. Prosjektleder Hjelpekorps inngår som en del av Team Hjelpekorps. Fagkonsulent Ingrid Stranger Thorsen (fra ) Fagkonsulenten vil ha ansvar for prosjektledelse av større utviklingsprosjekter samt å utvikle og koordinere arbeidet med Fagområde intern/ekstern informasjon. Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver vil bland annet være: Prosjektledelse av større prosjekter Redaktøransvar for Fagbladet Hjelpekorps Koordinering av informasjonsflyten i våre fagområder Ansvarlig for internett/intranett sidene til Nasjonal beredskap Utarbeide informasjonsmateriell i våre fagområder Utredningsoppgaver Økonomistyring Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver: Tilrettelegging og administrasjon av: Sentrale fagkurs som Fagkurs skred, Operative ledelse - barmark og vinter Sentralt arrangerte veileder - samlinger, seminarer samt metodekurs innen fagområdene skred, krevende lende og ettersøkning. HJELPEKORPS

22 Hvem svarer på hva? LANDSRÅD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL Landsrådsleder (AU rep) Jahn Petter Berentsen - Høgafjellsveien 45, 5345 Knarrevik (P): Nestleder (AU rep) Lars-Otto Laukvik - Rosev 2, 3408 Tranby (P): - (A): Medlem/regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) (AU Rep) Dag Thomas Sagen Johannesen - Solholmsveien 14, 4617 Kristiansand S (P): Vara/region Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge - Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand S (P): (A): Medlem/regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen (P): Vara/region Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole - Bratthole, 5713 Vossestrand (P): Oddbjørn Bratthole Medlem/regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Karin L. Christiansen - Hanekleiva 159, 3090 Hof (P): Vara/region Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Knut Einar Haug - Leveld Ål (P): Medlem/regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold - Skulhusvegen 48, 2836 Biri (P): - (A): Vara/region Mjøs (Oppland, Hedmark) Magnus Kvaal - Ringsakervegen 950, 2380 Brumunddal (P): Medlem/regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) Wenche Litschi Fausa - Lerheimveien 7, 6030 Langevåg (P): Vara/region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag) Ubesatt Medlem/regionleder Nord (Nordland, Troms, Finnmark) Arnstein Brochs - Blålyngveien 19, 8200 Fauske (P): - (A): Vara/region Nord (Nordland, Troms, Finnmark) Ann Ellen Karlsen - Skattøra 11, Tromsø (P): - (A): 22

23 D-RÅD HJELPEKORPS TELEFON (A) TELEFON (P) MOBIL Østfold RKH Vesterheimvn. 2, 1712 Grålum Morten Johansen Akershus RKH Skåreråsen 12, 1473 Skårer Geir Solvang Oslo RKH Solberglivn 95, 0683 Oslo Karina Spilde Hedmark RKH Tiurv. 26b, 2323 Ingeberg Trond Kristensen Oppland RKH Moarustua 13, 2647 Sør-Fron Håkon Gilberg Buskerud RKH Roald Amundsens vei 18, 1472 Fjellhamar Carl Søderstrøm Vestfold RKH Fossekallveien 5A, 3212 Sandefjord Tom Ivar Samland Telemark RKH Gravaasen 57, 3940 Porsgrunn Thor Øye Aust-Agder RKH Siw Kwam (Fungerende) Vest-Agder RKH Kolekniben 9B, 4647 Brennåsen Øyvind Andersen, Høversland, 4720 Hægeland - oyvind.andersenpolitiet.no Rogaland RKH Lyngholen 41, 4340 Bryne Svein Arne Corneliussen Hordaland RKH Hardangervegen 25, 5700 Voss Geir Helleve Sogn og Fjordane RKH Pb 320, 6901 Florø Stian Antonsen Møre og Romsdal RKH Pb 38, 6039 Langevåg Arne Brandzæg Fausa Sør-Trøndelag RKH Breiullveien 4, 7549 Tanem Tom Rambraut Nord-Trøndelag RKH Prestmovn. 7, 7500 Stjørdal Lars Sagmo Nordland RKH Prestmarvn 40b, 8800 Sandnessjøen Trond W. Svendsen Troms RKH Haraldvollen, 9325 Bardufoss Ove Holand Finnmark RKH 9840 Varangerbotn Oddvar Betten Ledere i ressursgruppene telefon (A) TELEFON (P) MOBIL Ettersøking Morten Halgunset Rinndalskogen Opplæring Gunn Schultz - Beringstredet 27, 9010 Tromsø Førstehjelp Nina Edvardsen - Navestadvn. 83, 1738 Borgenhaugen Krevende lende Endre Grønlund - Våkleivbrotet 23, 5155 Bønes Samband Roar Elde - Vikatoppen 16, 5337 Rong Skred Albert Lunde - Vetlehaugen, 2686 Lom Strømmende vann Per Olav Stange Sjø/Vann Kjell Olav Bjørnerud Informasjon Sven Bruun - Kristiansandsgate 12c, 0464 Oslo E-postlister for hjelpekorps E-postlisten [Hjelpekorps] distribuerer presseklipp og nyheter for alle medlemmer i hjelpekorpsene. Det er rundt 1000 medlemmer som får epost ca en gang i uken. En grei måte å holde seg litt orientert om hva skjer på hjelpekorps-fronten. Påmelding skjer på: Nylig er det også opprettet en liste kalt [RKH] som har distriktsvise underlister med alle landets hjelpekorps som medlemmer. Her er korpslederne og evt. andre i ledelsen av hvert enkelt korps deltager. Denne listen sender ut viktig informasjon fra Landsrådet, rundt driften av hjelpekorpsene. Påmelding skjer til: HJELPEKORPS

24 B Returadresse: Røde Kors Postboks 1 Grønland 0133 OSLO Vinteren står for døren, har dere sjekket utstyret? God jul og godt nytt år! Foto: Sven Bruun Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Utgiver Norges Røde Kors Hjelpekorps Postboks 1 Grønland, 0103 Oslo Telefon E-post: Ansvarlig redaktør Landsrådsleder Jahn Petter Berentsen Mobil Redaktør Nestleder Landsråd Lars-Otto Laukvik e-post: Mobil Ressursgruppe Informasjon består av Ann Helen Bakkelund, Arvid Ryen, Camilla Dalaker, Camilla Haugsten, Geir Larsen, Lars-Otto Laukvik, Sven Bruun og Yngve Tørrestad Grafisk formgivning Bring Dialogue, Oslo Opplag Signerte innlegg står for forfatterens oppfatning og ikke nødvendigvis det offisielle synet til Norges Røde Kors Hjelpekorps.

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 15. desember 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 I dette nummeret: Landsrådsleder hilser Invitasjon

Detaljer

I dette nummeret finner du mer om disse sakene:

I dette nummeret finner du mer om disse sakene: Infobrev mai 2008 Nr 05/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ I dette

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Informasjon i NRKH 1

Informasjon i NRKH 1 Informasjon i NRKH 1 Hva er viktig informasjon for hvem, hvordan og når Ulike typer informasjon Informasjon som verktøy Sendere og mottakere Mange muligheter Kvalitetssikring Erfaringsutveksling 2 Nå fram!

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2009 16. september 2009 I dette nummeret: NM i førstehjelp 1-2 Vannredning C 3 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Innføring av Nødnett i RKH

Innføring av Nødnett i RKH 20. november 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps November 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Nytt

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 16. juli 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 I dette nummeret: NM info 2 556 aksjoner første halvår

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 16. oktober 2008 I dette nummeret: Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 Sven Mollekleiv har tatt over

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto.

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto. Infobrev mars 2008 Nr 02/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ God

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten Side 2 Side 3 Innhold Hvilke oppdrag utfører Røde Kors Hjelpekorps? Hvordan benytter vi Nødnett? Statistikk Utfordringer Sambandsberedskap

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Infobrev 06/07. Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats?

Infobrev 06/07. Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats? 13. oktober Troms: Seks personer skadd i skred Seks personer er fraktet til sykehus etter et snøskred i Lyngen Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats? I denne utgaven kan finner du mer

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 Årets operativ ledelse barmark består av to sammenhengende pilot-kurs! Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer