REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012"

Transkript

1 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Geodata ny partner 3 Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps Regler for Hjelpekorpsprøven Revidert praktisk/ teoretisk førstehjelpsprøve Kursmateriale på internett Invitasjon fagkurs skred 6 Info om kurs i Søk og redning i krevende lende IKAR ettermøte hold av dato 7 7 Ny rammeavtale for SEAO Invitasjon instruktørsamling førstehjelp Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Kontaktinformasjon og arbeidsområder sekretariatet Aksjonsrapport for august GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? BRUK KORSVEIEN Infobrev Hjelpekorps REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 T.O. - FRA SEKRETARIATET Landsrådet har vedtatt nytt regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Du finner hele det reviderte regelverket på Korsveien på Hjelpekorpsportalen. Men Regelverket er et levende dokument, og kan løpende være behov for å revidere dette. I dette infobrevet kan du også lese om revidering av den praktiske førstehjelpsprøven samt midlertidig revidering av reglene rundt bruk av eksterne sensorer i forbindelse med Hjelpekorpsprøve. Det er flere invitasjoner til relevante faglige arrangementer i dette infobrevet: invitasjon til fagkurs skred vinteren 2013, IKAR ettermøte avholdes 15. og 16. november samt invitasjon til Nors Førstehjelpsråd sin instruktørsamling. Det har blitt observert flere tilfeller av at kursmateriale blir lagt ut på åpne nettsider. Det henstilles til at man legger Røde Kors-kursmateriale på Korsveien. Og så har Geodata og Røde Kors underskrevet en avtale for 5 år med per år. Hjelpekorpset vil motta brorparten av midlene med NOK pr. år og i pro bono. I tillegg vil Geodata bidra med NOK til Nettverk etter soning. Les hele saken på side 3. Kontaktinformasjon til både landsråd og sekretariat har blitt et fast element i infobrevet. Oppdatert kontaktinformasjon vil være å finne her. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Husk også at Hjelpekorps utkommer i løpet av senhøsten. Det er deres blad send inn bidrag i form av tekst, bilder, leserinnlegg m.m. Med ønske om en fin høst Martin Alex Nielsen Side 2

3 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 GEODATA BLIR NY PARTNER Geodata og Røde Kors har skrevet en avtale for 5 år med per år. Hjelpekorpset vil motta brorparten av midlene med NOK og i pro bono. I tillegg vil de bidra med NOK til Nettverk etter soning. Geodata blir ny partner i Røde Kors. (F.v.) Markeds og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors Øistein Mjærum, prosjektleder innen næringsliv og partnere i Røde Kors Jeanette Steig Lid, seksjonsleder Hjelpekors Morten Hagen, administrerende direktør for Geodata Geir Hansen. Geodata er et norsk IT selskap som hjelper bedrifter i å se nye sammenhenger ved hjelp av geografiske informasjons-systemer (GIS). De leverer løsninger og tjenester til mange ulike virksomheter innen privat og offentlig sektor. Felles for alle løsninger er at de effektiviserer arbeidsprosesser og gjør det mulig for virksomheter å ta bedre beslutninger ved hjelp av geografiske analyser. Geodata syr bredden av kompetanse og teknologi sammen i en integrert løsning basert på verdensledende teknologi fra Esri, som er den internasjonale markedslederen innen GIS. Geodata AS har ca 90 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Steinkjer, Stavanger og på Hønefoss. Geodata har nå besluttet at de ønsker å inngå et 5 års samarbeid med Røde Kors fom Beløpet per år er satt til NOK I tillegg vil de bidra pro bono med NOK per år. Midlene disponeres fritt av Røde Kors Hjelpekorps. Prosjekter de har valgt å støtte er: Hjelpekorps NOK Nettverk etter soning NOK Sum NOK Side 3

4 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 REVIDERT REGELVERK RØDE KORS HJELPEKORPS Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har vedtatt nytt revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Det nye regelverket er tilgjengelig på Hjelpekorpsportalen på Korsveien: Regelverket bygger på Lover for Røde Kors, Kommentarer til lover for Røde Kors, Lovnormer for hhv. distrikt og lokalforening, Retningslinjer for valg i Røde Kors, Instruks for Røde Kors Hjelpekorps samt Instrukser for hhv. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps og Lokalråd Røde Kors Hjelpekorps. Instruks for Røde Kors Hjelpekorps er vedtatt av landsstyret. Landsstyret har også vedtatt instruksene for hhv. landsråd, distriktsråd og lokalråd. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtar detaljbestemmelser for driften av Hjelpekorps i eget regelverk i henhold til Instruks for Røde Kors Hjelpekorps. Regelverket er omfattende og det ville kreve mye å gjennomgå alle endringene. Derfor oppfordres man til å bla igjennom regelverket for å gjøre seg kjent med det og ellers bruke det som oppslagsverk. Det reviderte regelverket ligger på Hjelpekorpsportalen i høyresiden med direkte lenke til regelverket: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/dokumenter%20for%20alle/informasjon% 20generell/Regelverk%20RKH%20LR%20per% pdf EKSTERNE SENSORER FOR HJELPEKORPSPRØVEN På bakgrunn av presiseringen av bruk av distriktssensorer (pkt 9.8) i Regelverket for Røde Kors Hjelpekorps vedtatt juni 2012, har Landsrådet fått noen tilbakemeldinger hvor det uttrykkes utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall eksterne sensorer (ikke fra eget korps) for gjennomføring av Hjelpekorpsprøven. Landsrådet forstår at det kan være en utfordring, men tilbakemeldingen er fra så få distrikt/korps at en er usikker på hvor stort problemet reelt er. Derfor vil regionlederne bli bedt om å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for en evt. endring i Regelverket. Landsrådet vil samtidig tydeliggjøre tilliten til korpsledelsen som har ansvar for at Hjelpekorpsprøvene gjennomføres i tråd med regelverket. Inntil grunnlaget for en vurdering av endring av dette aktuelle punktet i Regelverket foreligger, ønsker Landsrådet å gi D-rådene fullmakt til å dispensere fra Regelverket. Vedtak Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtar som et enkeltvedtak at D-rådene gis fullmakt til å dispensere fra regelverketes krav om eksterne sensorer (pkt 9.8 a og b) med unntak av det skal være en ekstern hovedsensor. Ordningen gjelder fra offentliggjøring av protokollen inntil Landsrådet enten opphever dispensasjonen eller evt. gjør endring i Regelverket. Regionlederne gis i oppdrag å fremskaffe en oversikt over hvor reelle utfordringene er, som beslutningsgrunnlag for en evt. slik endring. Siste og tidligere protokoller finns på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/sider/protokoller for-landsr%c3%a5det-i -R%c3%b8de-Kors-Hjelpekorps.aspx Side 4

5 REVIDERT PRAKTISK/TEORETISK FØRSTEHJELPSPRØVE Kurset «Kvalifisert førstehjelp» med tilhørende teoretisk og praktisk prøve er revidert pr. 1. september 2012 og er nå klart til bruk. DHLR er en del av grunnopplæring for førstehjelp på kvalifisert nivå. Praktisk oppgave i HLR og DHLR blir gjennomført tidlig i kurset i forbindelse med undervisning i emnet, mens de resterende oppgaver blir gjennomført etter avlagt og bestått teoretisk prøve. I innledningen vil du som sensor finne alt du behøver av informasjon for å arrangere praktisk prøve. Kandidaten gjennomfører tre praktiske oppgaver der alle må bestås. Du finner all informasjon om kurset Kvalifiser førstehjelp med DHLR på Korsveien: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/opplaring/utdanningsplan/hjelpekorps/sider/default.aspx KURSMATERIALE PÅ INTERNETT Det finns mye bra kursmateriale i Røde Kors. Med dagens trådløse og nettfulle samfunn er det fristende og enkelt å legge ut slikt materiale på nettet. Stadig flere lokalforeninger legger Røde Kors-kursmateriale ut på åpne nettsider. Det henstilles dog til at Røde Kors-relatert kursmateriale skal ligge på interne sider og fortrinnsvis på Hjelpekorpsportalen på Korsveien. Der er det tilgjengelig for alle medlemmer og ansatte Hvis du ikke helt husker hvordan du får logget deg på Korsveien, følge her en liten huskeliste: Hvordan logger du deg på Korsveien første gang? Merk; For å få tilgang til Korsveien må du få tildelt et passord. For å få tilsendt passord må du være registrert med et mobilnummer eller e-postadresse i medlemsregistret vårt. Er ikke det registrert, send en mail til med opplysningene. Prøv deretter å logge deg på igjen dagen etter. Passordet blir sendt på e-post og/eller SMS 1. Få passord: a) Gå til b) Her velger du å få tilsendt nytt passord c) Passordet blir nå sendt til ditt mobilnummer og/eller din e-post 2. Logge inn med nytt passord: Merk; Ønsker du å endre passordet til et personlig passord? Gå til Hvordan endrer jeg passordet mitt? (neste side) a) Gå til https://www.korsveien.no b) Du får nå opp innloggingsvindu for Korsveien c) Skriv inn ditt brukernavn. Ditt brukernavn er det samme som ditt medlemsnummer i Røde Kors d) Skriv inn ditt passord, det du fikk tilsendt på mail eller SMS Side 5 Det er viktig at du skriver passordet helt korrekt. Tips: Får du det på e-post, kopier passordet og lim dette inn i feltet for Passord. Skriver du passordet feil 3 ganger blir kontoen låst, ta da kontakt med og kontoen blir åpnet igjen.

6 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 INVITASJON FAGKURS SKRED Årets fagkurs skred er lagt til Jotunheimen. Kurset vil ha Sognefjellshytta som base, og bruke det flotte terrenget rundt. Kurset arrangeres fra mars HVA De tre første dagene av kurset blir det lagt vekt på: forebyggende arbeid, terreng, snøkjennskap og snøskredlære samt skredfarevurdering Siste del av kurset tar for seg: søk i skred kameratredning og organisert redningstjeneste, ledelse av innsats i skred, organisering av redningstjenesten i Norge, samøving med politi, luftambulanse, redningshunder m.fl. Kurset avsluttes med en storskala skredøvelse. MÅL Personer som har gjennomført fagkurs skred skal etter endt kurs: kunne lede et Røde Kors Hjelpekorps ved redningsaksjoner i skred, kunne drive forebyggende virksomhet innen dette feltet i lokalmiljøet og kunne virke som rådgiver for det organiserte redningsapparatet ved skredulykker og i daglig virke MÅLGRUPPE Primær målgruppe for dette kurset er aktive medlemmer i hjelpekorpskorps hvor snøskred er en aktuell del av vinterberedskap og tjeneste. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres også. DELTAKERNES FORUTSETNING Kurset foregår i variert og bratt vinterfjell der deltakerne forutsettes å mestre de forhold som fjellet kan by på. Konkret innebærer dette at vi setter krav til fysisk form, skiferdigheter og erfaring i fjellet. Søkere må ha gjennomført Ettersøkingsledelse, vinter (B-vinter), eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Søkere som har gjennomført Operativ ledelse vinter (A-kurs) vil bli prioritert. Søker som ikke har Operativ ledelse vinter oppfordres til å ta dette kurset først. Om søker har kompetanse tilsvarende Operativ ledelse, må dette dokumenteres i søknaden. Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått. ARRANGØR Kurset er i regi av Norges Røde Kors Hjelpekorps, med hjelpekorpsene i Lom og Luster som teknisk arrangør. Veilederne kommer fra Røde Kors skredgrupper og hjelpekorps fra hele landet. PÅMELDING og SØKNADSSKJEMA Påmelding gjør du i det nye ressurssystemet. Gå inn på for å bli bruker, og meld deg på Fagkurs skred. Se instruks for hvordan - i eget vedlagt dokument. I tillegg må vedlagt søknadsskjema fylles ut og sendes korpsleder og d-råd. PÅMELDINGSFRISTER Søknadsskjemaet må være d-rådet i hende innen Dersom korpset eller søkere ønsker ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med Norges Røde Kors Hjelpekorps ved Heidi Vigerust på tlf eller Les hele invitasjonen samt hent vedlegg på nettsidene eller Korsveien: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 6

7 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 INFO OM KURS I SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE Har korpset ditt behov for kurs i søk og redning i krevende lende? Du finner informasjon om hvordan man går fram for å bestille instruktør, utstyrspakke etc. på Hjelpekorpsportalen under fagområdet krevende lende. Informasjon rundt kursgjennomføring og utstyr finnes på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/alpin/sider/metodesett-redning-krevendelende.aspx IKAR ETTERMØTE HOLD AV DATO Som vanlig avholdes det også i år et IKAR ettermøte, hvor IKAR-delegatene presenterer resultatene etter den årlige IKAR-konferansen. IKAR ettermøte avholdes november 2012 hos Norges Røde Kors i Oslo. Informasjon og påmelding vil være å finne på: Frist for registrering av innlegg er 15. oktober. Påmeldingsfrist er 25. oktober NY RAMMEAVTALE FOR SEAO Det er utarbeidet ny rammeavtale for aksjoner med søk etter antatt omkommet (SEAO). Rammeavtalen er inngått med organisasjoner tilsluttet frivillige organisasjoner redningsfaglige forum og politiet ved Rogaland politidistrikt og Salten politidistrikt. Rammeavtalen er ment å gjøre det lettere for begge parter å vite hvilket grunnlag bistand til politiet skal basere seg på. Hele rammeavtalen kan du lese i et eget dokument her på Korsveien og på nettsidene. og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx INVITASJON INSTRUKTØRSAMLING FØRSTEHJELP NFR har gleden av å invitere til den årlige instruktørsamling som i år blir arrangert på Soria Moria i Oslo. Årets samling blir arrangert november og er preget av temaeneulykker, sykdommer og barn. Som tidligere vil deler av programmet bli arrangert som workshops. I tillegg til instruktørsamlingen inviteres det til Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Livredning (NGL). Hele invitasjonen og påmelding er lagt ut på nettsidene til Norsk Førstehjelpsråd: eller direkte lenke: Side 7

8 KONTAKTINFORMASJON LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: PÅ VALG: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) M: A: Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien PÅ VALG: Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) - M: M: Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: P: A: M: P: Side 8

9 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Side 9

10 Aksjoner pr. 31. august Antall personer assistert og mannskap involvert pr. 31. august År Antall savnet/ assistert Antall aksjoner Funnet i live Funnet omkommet Fortsatt savnet ved aksjonsslutt Antall Mannskap Timer brukt *) *) Side 10

11 Oppdrag pr. distrikt pr. 31. august Neste Infobrev Røde Kors Hjelpekorps blir sendt ut 14. oktober Innlegg, datoer, info om kurs m.m. mottas gjerne! Materiale sendes på mail innen 10. oktober 2012 til: Side 11

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014 17. januar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 11. februar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 2 En

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps 17. august 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps august 2008 I dette nummeret: Mobiltelefonene fordelt Kurs i samvirke på

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010 16. april 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 Våren

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer