Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!"

Transkript

1 14. mars 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse barmark Tilskudd til innkjøp av transportmidler og kompetanseheving Introduksjon til ITsystemer i Røde Kors Distinksjoner og funksjoner under aksjon Regler ang. utfylling av faktura til LRS 7 RØFF vintercamp 8 Nytt om Nødnett 9 Prosjektsamarbeidet med Geodata Kommende nyheter i Ressurssystemet Valgkomité landsråd RKH orienterer Nytt fra ressursgruppene 15 Landsrådets arbeid - dagsorden fra landsrådsmøte Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekors Kontaktinfo og hvem jobber med hva i sekretariatet Uunnværlige lenker for aktive hjelpekorpsere Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ! Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne inneholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse VITKIG! REGLER VEDRØRENDE UTFYLLING AV FAKTURA TIL LRS GJØR DITT KORPS DET RIKTIG? distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET OG RK-BUTIKKEN Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Skredkortene har gjennomgått noen mindre oppdateringer. Det dreier seg om pasientbehandlingskortene Oppdaterte skredkort er lagt ut på Hjelpekorpsportalen på Korsveien, og på nettsidene. Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/ skred/sider/default.aspx Nettsidene: De er også oppdatert på app en. Det krever at man åpner app en mens man har dekning eller tilgang til nett. Det skal ikke være nødvendig å laste ned app en på nytt. Ved spørsmål ta kontakt med Påminnelse: Hjelpekorpskonferansen vil i 2014 bli avholdt helgen mai. Hold av datoen allerede nå. Protokollen fra forrige landsrådsmøte ligger på Korsveien sammen med protokoller fra tidligere landsrådsmøter: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/sider/protokoller for-landsr%c3% A5det-i-R%C3%B8de-Kors-Hjelpekorps.aspx Siste del av Infobrevet vil fremover ha informasjon om et utvalg av saker som fast element. Der det ikke er noe nytt å informere om vil den tidligere utsendte informasjon stå og dermed bety at dette er status quo. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx På vegne av sekretariatet Martin Alex Nielsen Side 2

3 INVITASJON SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE BARMARK Årets kurs i operativ ledelse barmark vil bestå av to sammenhengende pilot-kurs. Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske hurtigsøk (sykkelhjulmodellen), formell søksplanlegging eller ivareta funksjonen «fagleder søk» er dette kursene for deg! I år er OLB-kursene lagt til uke 37! Den norske redningstjenesten står foran avgjørende endringer i beste praksis for hvordan søk skal planlegges og gjennomføres. Dette tar årets kurs høyde for ved at tidligere års kursprogram for «Operativ ledelse barmark» (OLB), erstattes med to selvstendige pilotkurs. Det første kurset heter «Aksjonsledelse søk og redning» (ASOR). Kurset er grunnlag for opptak til det andre, «Fagkurs søk og redning» (FSOR). Det er mulighet til å søke opptak til kun ett av kursene, eller begge. Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) Alt personell som i fremtiden skal ha ansvar for og lede søks- og redningsaksjoner som ikke krever spesialiserte redningsteknikker bør ta kurset «Aksjonsledelse søk og redning». ASOR barmark bygger videre på opplæringsprogrammet «Lagledelse søk og redning», og har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning. Kurset har hovedvekt på fasen «hurtigsøk» (fase 1) i den nært forestående nasjonale retningslinjen for søk etter savnet på land. ASOR skal erstatte OLB, og ressursgruppe ettersøkning har som mål å få ASOR godkjent som del av opplæringsplanen innen utgangen av Kurs i «Aksjonsledelse søk og redning» vil bli arrangert september 2014 på Merket ferie- og kurs-senter i Valdres i Oppland. Fagkurs søk og redning (FSOR) Alt personell som i fremtiden ønsker å ivareta funksjonen «fagleder søk» ved søk etter savnet på land, bør delta på kurset «Fagkurs søk og redning». «Fagkurs søk og redning» har som mål å utdanne ledere som på sikt skal kunne ivareta «fagleder søk», en ny funksjon som foreslås innført av retningslinjen. Kurset har hovedvekt på formell søksplanlegging (fase 2 og 3 i retningslinjen), som til nå ikke har vært dekket av opplæringsplanene til Røde Kors Hjelpekorps. Formell søksplanlegging er noe ressursgruppe ettersøkning har jobbet med i mange år, også kjent som «Managing Land Search Operations», eller bare MSLO. RGE fikk godkjent tre medlemmer på MSLO høsten 2013, ved redningsskolen på Island. Disse vil bli sentrale i gjennomføringen av FSOR, sammen med andre fagpersoner fra nasjonale og internasjonale fagmiljø. Kurs i «Fagkurs søk og redning» vil bli arrangert september 2014 på Merket ferie- og kurssenter i Valdres i Oppland. Les invitasjonene til kursene i vedlegget til infobrevet: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 3

4 TILSKUDD TIL INNKJØP AV TRANSPORTUTSTYR OG KOMPETANSEHEVING Landsrådet for Røde Hjelpekorps har avsatt midler til anskaffelse av transportutstyr samt kompetanseheving med fokus på transporttjenesten i Røde Kors Iht. retningslinjene for tildeling av transportstøtte gis det tilskudd til Røde Kors lokalforeninger og lokale råd der hvor anskaffelsen blir brukt i Røde Kors tjeneste. I vedlagte retningslinjer for transportstøtte og kompetanseheving (pkt 2) angis hva slags kjøretøy og ekstramateriell samt ulike kurstyper det kan gis tilskudd til. I pkt 3 i retningslinjene for transportstøtte angis tidsrommet tildelingen gjelder. Det presiseres at det med søknaden (gjelder både transportstøtte og kompetanseheving) skal følge en dokumentasjon som bekrefter et reelt pristilbud evt. en inngått kjøpskontrakt. Søknader som mangler denne dokumentasjonen vil ikke bli tatt til følge. Vedlagt følger søknadsskjema for transportstøtte. Det bes om at alle rubrikkene blir tydelig utfylt og at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt. Det er ikke lagt ved eget søknadsskjema for kompetanseheving. Her oppfordres hver enkelt å sende inn en skriftlig søknad spesifisert hvilke kurs det søkes støtte til. Av hensyn til krav fra revisjonen må alle bilag knyttet til kjøpet legges ved søknaden. Der hvor det blir lovet støtte på grunnlag av et tilbud, blir støtten effektuert først når bilag blir ettersendt. Dette gjelder også ved søknad om kursstøtte. Søknadene med vedlegg skal sendes på papir til distriktskontoret innen 31. mars Dersom det er mulig, ber vi om at søknad med vedlegg blir scannet og sendt på mail til distriktenes hjelpekorpskontakter. Hjelpekorpskontaktene på distriktsnivå vil senere bli tilsendt en mail med link til egen registrering av søknadene, med frist 30 april til Norges Røde Kors. Ved spørsmål vedrørende tilskuddsordningene kontakt hjelpekorpssekretariatet v. Morten Grøtvedt: Vedlegg: - Retningslinjer for tildelingen - Søknadsskjema for transportutstyr - Skjema transporttilskudd Vedleggene finns sammen med infobrevet: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 4

5 INTRODUKSJON TIL IT-SYSTEMER I RØDE KORS Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Det er utarbeidet en fersk IKT-folder til alle distriktskontorene. Folderen er ment for tillitsvalgte å gi en enkel oversikt over våre viktigste IT-systemer. Folderen er tenkt som hjelp for frivillige til å manøvrere i organisasjonens IKT systemer. Folderen gir en kort introduksjon til systemene i Røde Kors og er bygd opp under overskriftene HVA HVOR HVORDAN: HVA? - sier kort noe om hva systemet er HVOR? - sier kort noe om hvor man finner systemet HVORDAN? - sier kort noe om hvordan man finner hjelp Følgende systemer gis det informasjon om: Ressurssystemet Korsveien DiBa Internettsidene EPI E-postadresse for lokalforeningene - lanseres våren 2014 E-conomic Reiseregning ID-kort Baksiden av folderen har informasjon om datahjelp og dennes åpningstider. Folderen kan gjerne deles ut på for eksempel distriktenes årsmøter eller andre store samlinger som arrangeres for frivillige og tillitsvalgte. Vi håper at folderen vil være nyttig og minner om at datahjelp har åpningstid for telefoner hver dag mellom kl og kl Folderen kan lastes ned fra Korsveien: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/ikt/fagomrde%20%20for%20alle/folder%20itsystemer.pdf Ønsker man tilsendt flere foldere, ta kontakt med Folderen er også vedlagt dette infobrevet som pdf: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 5

6 DISTINKSJONER OG FUNKSJONER UNDER AKSJON I forbindelse med søk- og redningsaksjoner er det ikke unaturlig av d- rådsleder dukker opp. Det har kommet spørsmål om hva som gjelder vedr. bruk av markeringsvester i forhold til uniforms-distinksjoner. Det som gjelder er: Hvis d-rådsleder ikke fungere som «aksjonsleder», og dermed ikke bruker ledervest, synliggjør distinksjonene vedkommendes funksjon og plassering i organisasjonen, ikke vedkommendes rolle i aksjonen. Dermed har aksjonsleder fortsatt ledelsen i forhold til den gjeldende aksjonen. Man kan finne mer informasjon om merking og distinksjoner i Regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Oppdatert regelverk er tilgjengelig på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/dokumenter% 20for%20alle/Informasjon%20generell/131004_Regelverk_revidert.pdf Distinksjonene til d-rådsleder REGLER ANG. UTFYLLING AV FAKTURA TIL LRS Viktig påminnelse om viktige regler angående utfylling av faktura til LRS i forbindelse med redningsaksjoner og refusjonskrav. Noen er flinke til å sette på nummer, men det er også viktig at man legger inn opplysninger på skjemaet slik at fakturanummer går i stigende rekkefølge. Veldig mange bruker samme nummer flere ganger, og dette tillater ikke regnskapssystemet vårt. Derfor: 1. Alltid fylle ut fullstendig navn og adresse på korpset 2. Alltid skrive bankkontonr. riktig 3. Alltid sjekke at dato for utfylling av faktura er påført (noen endrer ikke og har datoer fra år 2007) 4. Alle må fra nå av sette fakturanr. på, begynne på nr. 1 og fortsette i stigende rekkefølge. Dette er veldig viktig, da regnskapssystemet vår krever fakturanummer. Dette vil hindre at fakturaer sendes i retur for påføring av fakturanummer. Fakturanummer kan påføres under rubrikkene for dato og aksjonsnummer i det åpne feltet. Følger man disse reglene vil det spare alle parter for tid og ekstraarbeid. Side 6

7 er et nettsted som viser hvor man kan levere forskjellige typer avfall i et kart. I samarbeid med Norsk Resirk som har ansvaret for panteordningen i Norge, lagde vi i fjor også en mulighet for å vise innsamlingspunkter for pant i kartet. Dette innebærer at alle Røde Kors hjelpekors sine innsamlingspunkter for pant kan vises i sortere-kartet. Slik kan man for eksempel finne nærmeste punkt hvor man kan levere panteflasker og bokser på mobilen når man er ute på tur. Takk til alle dere som sendte inn sine innsamlingspunkter for pant til oss i fjor - disse ligger nå i kartet på I år håper vi å få inn enda flere innsamlingspunkter for pant i kartet klart til påske. For å vite hvor disse pantepunktene er lokalisert, trenger vi hjelp fra deg. Det er helt frivillig å være med. I dette skjemaet kan du fylle inn hvor deres innsamlingspunkter for pant er, med koordinater.: For at vi skal rekke å få pantepunktene inn i kartet før påske er fristen for å registrere informasjonen torsdag 1. april. Dersom du har spørsmål kan man kontakte v. prosjektleder Hildegunn Iversen: og tlf: Side 7

8 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 RØFF VINTERCAMP 2014 RØFF Oppland inviterer igjen til VINTERCAMP. Også i år vil campen bli i Nord-Aurdals området og vi ønsker hele RØFF Norge velkommen. Vintercampen skal være et lavterskel tilbud til alle ungdommer mellom 13 og 17 år. Dette skal være et tilbud til de som aldri tidligere har gjennomført dette, men også gi de som har erfaringer i vinterfjellet en utfordring. Vi vil ha veiledere med kompetanse i skred, akuttmedisin og friluftsliv. Veilederne skal bistå deltagerne, slik at de på en trygg måte skal få verdifull erfaring og læring. Leiren vil bestå av Lavvoer som blir fraktet opp og deltagerne vil ligge 4 til 8 i hver lavvo. Det vil også bli satt opp en stor felles lavvo, hvor en kan varme vann, lage noe mat og tørke (veldig) våte klær. Nord Aurdal Røde Kors Hjelpekorps vil i tillegg ha beredskap under hele leiroppholdet. Program for helgen og pakkeforslag blir tilsendt alle påmeldte. Skulle det være noe dere lurer på ta kontakt med Tor Øyvind Bertheussen på telefon eller mail Eller Esben Eyde på e-post eller telefon Hele invitasjonen er vedlagt dette infobrev Nettsider: Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx RØFF er i god vekst for tiden. Vi oppfordrer alle korps som har ungdom eller ledere som ønsker å være med på dette til å ta kontakt med sitt distriktskontor. Interesserte kan også følge fremdriften på Oppland RKHs Facebook side: https://www.facebook.comgroups/ /?fref=ts Side 8

9 NYTT OM NØDNETT PR. MEDIO MARS 2014 Fordeling av utstyr Prosjektgruppe Nødnett har brukt mye tid på å lage en rettferdig fordeling av terminaler. Fordelingen av håndterminalene for alle distrikt og korps er ferdig, og for fase 0 og 1 er dette sendt til programmering. Fordelingsnøkkelen er basert på antall medlemmer som per har betalt kontingent, har godkjent grunnopplæring og godkjent førstehjelpsprøve. Veldig enkelt forklart blir det i gjennomsnitt ca 0,38 håndholdte terminaler per godkjent medlem som definert over. Korpsene får ikke mer enn innmeldt behov, og små korps får i snitt flere terminaler per medlem enn store korps - ytterpunktene er et korps med 4 godkjente medlemmer som får 3 håndholdte, mot det aller største korpset med 232 godkjente medlemmer som får 40 håndholdte. Distriktsrådene og distriktssambandslederene har fått tilgang til å justere på antall terminaler innad i distriktene. Dette for å justere eventuelle skeivheter ved f.eks. korps med mange medlemmer men liten aktivitet etc. Distriktene har i svært liten grad benyttet denne muligheten, men omfordelingene vi har fått inn er tatt hensyn til - unntaket er to distrikter som har bedt om flere terminaler enn vår fordelingsmodell gir. Det har det ikke blitt tatt hensyn til. Korpsene vil få vite sine tildelinger i løpet av mars Nødnett i tall: Prosessen bak I 2006 kartla Røde Kors Hjelpekorps og de andre FORF-enhetene antall sambandsterminaler i organisasjonen. Røde Kors kartla håndholdte terminaler i 2006, og det er dette antallet vi fordeler vha. fordelingsmodellen som er vedlagt i dette infobrevet (se side 11). Det ble i 2006 også telt 843 mobilterminaler av forskjellig slag, men fordelingen av disse er ennå ikke utarbeidet. Prosjektgruppa har etter kartleggingen i sett at korpsene har bedt om noen flere terminaler enn det som ble telt i 2006, så vi har meldt inn behov for flere terminaler. Det er ikke sikkert at RKH får dette, men om vi får flere, så vil tilsvarende fordelingsmodell som dagens gjelde. Det er derfor viktig at korpsene fortsetter å holde medlemmene godkjente på førstehjelpsprøve, kontingent og grunnutdanning, og jobber for å få flere godkjente! Status på utrulling - når får vi nødnett? Utrullingen av selve nettet styres av Direktoratet for Nødkommunikasjon, og informasjon vi har fått derfra er som følger: Nødnettet skrues på ved dato for "Ready for go live tetra", og de første nødetatene antas å ta det i bruk innen 8 uker. Et sted etter dette regner man med at RKH kan ta nødnettet i bruk. Side 9 Fortsettes på neste side

10 NYTT OM NØDNETT forts. Foreløpig informasjon om tidspunkter: Fase 1: Nettet ferdigstilt, etatene har tatt i bruk nødnett. Fase 2: Nettet ferdigstilles Q2 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q2 og Q Fase 3: Nettet ferdigstilles 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q Fase 4: Nettet ferdigstilles 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q Fase 5: Nettet ferdigstilles 2015, etatene tar i bruk nødnett ila Faser - utstyr For RKH er anbudsrundene delt opp i to, for fase 0-2, og fase 3-5. Som kjent ble det terminaler av merket Motorola som vant for fasene 0-2. Vi ønsker å presisere at det kan bli helt andre terminaler for fase 3-5, ingenting er sikkert. Siste informasjon er at anbudsrunden/minikonkurransen sannsynligvis starter Q3 2014, med mulig levering før jul Det er egne anbudsrunder for FORF samlet, og disse har ingenting med anbudsrundene for de andre etatene å gjøre. For fasene 0-2 starter programmeringen av 500 håndholdte terminaler til FORF i uke 13, og 1000 til programmeres i ukene 16 og 17. Opplæring Kursstigen for nødnett er som følger: 1. Brukerkurs. Obligatorisk for brukere. Kursvarighet 4 timer. Kommer i tillegg til grunnopplæring samband (9 timer) 2. Superbrukerkurs. Kurs for de som skal holde brukerkurs. Kursvarighet 1 dag. 3. Instruktør radioterminal. Kurs for de som lærer opp superbrukere. Kursvarighet 3 dager. Spørsmål om kurs for ditt distrikt skal tas til distriktssambandsleder, som igjen koordinerer dette med prosjektgruppa. Prosjektgruppe Nødnett har ikke kapasitet til å kommunisere med hvert enkelt korps. På neste side finner man fordelingsalgoritme. Fortsettes på neste side Side 10

11 NYTT OM NØDNETT forts.: fordelingsalgoritme Side 11

12 PROSJEKTSAMARBEIDET MED GEODATA AS I løpet av høsten 2012 gjennomførte Geodata en behovskartlegging gjennomført i hjelpekorps og ressursgrupper rundt om i landet. Dette ble sammenstilt i en rapport. I rapporten ble det skissert fire ulike løsninger, med forskjellig kompleksitet. Konklusjonen ble at veien videre blir en kombinasjon av de fire løsningene. Kort oppsummert ser løsningene slik ut: 1. Løsning for selv å produsere papirkart til bruk under søk- og redningsaksjoner, via en kartportal/arcgis. 2. Produksjon av egne kart i KO. Minnepinneløsning for å produsere papirkart til bruk under søk- og redningsaksjoner i KO. Tilbyr online kart og samhandlingsløsning for aksjoner i urbane strøk / ved internettforbindelse. Aksjonsspesifikk informasjon i kartet, muligheten til å legge på spesialtema m.m. 3. Kartløsning på nettbrett/mobil til bruk av søkemannskap under søk- og redningsaksjoner. Alle bruker samme kart. Aksjonsspesifikk informasjon i kartet, muligheten til å legge på spesialtema m.m. Kart lages gjennom kartportal med utskriftsfunksjon. 4. Dokumentasjon av aksjoner sporing. Samle sporlogger for dokumentasjon av gjennomførte søk- og redningsaksjoner. Enkel sporingsløsning basert på smarttelefoner i tillegg til eksisterende løsninger. Prosjektet pågår i 5 år. Målet er kartløsninger som gjør det raskt og enkelt å lage kart og applikasjoner, som skal løse små og store problemstillinger for mange ulike brukergrupper. Disse brukerne vil konsumere kart og applikasjoner i sine verktøy, i regneark, presentasjoner, på nettbrett, smarttelefoner og nettlesere. Det første målet er en selvbetjeningsløsning hvor alle, uavhengig av GIS-kompetanse, skal kunne lage akkurat de kartene som de selv trenger til en hver tid. Målet på sikt er at få utviklet de fleste løsningene, men rekkefølgen avgjøres underveis. Status Utvikling begynte i april/mai Man er nå i mål med en selvbetjeningsløsning for produksjon av kart. I denne kan man lage sine egne kart med utskriftsmuligheter for A4 og A3 i skalaene 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000 og 1: Det er også gjort en løsning for kart som krysser ulike UTM-soner. ArcGis, som løsningen bygger på, inneholder mange standardfunksjoner som kan brukes ved produksjonen av kart. For eksempel vil man i tillegg til å velge bare et valgfritt område i Norge kunne legge på vinterkart, sommerkart, vær, skredforhold og lignende. I selvbetjeningsløsningen vil man kunne lagre sine kart slik at man finner dem og kan redigere dem senere, dele med andre samt andre praktiske ting. Man kan også merke områder med farge eller legge inn kommentarer og bilder på eksempelvis funnplats. At man har kommet så langt på kort tid er fordi veldig mye av dette var standard i ArcGis. Planer fremover I løpet av januar og februar skal systemet, så langt det er kommet, bli testet ut i utvalgte fylker. Dette vil pågå i rundt to måneder. I etterkant skal det gjøres justeringer basert på testingen. Etter dette vil det åpnes for at flere kan ta i bruk systemet. Parallelt med dette skal Geodata i samarbeid med Røde Kors (her er Ressursgruppe Ettersøkning sterkt involvert) vurdere hva som er neste prioritering og starte videre utvikling. Det vil også bli arrangert opplæring for superbrukere. Side 12

13 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 KOMMENDE NYHETER I RESSURSSYSTEMET I løpet av 2013 har det ikke blitt implementert så mange nyheter i Ressurssystemet. Mye ressurser har gått til å justere allerede eksisterende funksjoner og mye arbeid har gått til å få til en fungerende integrasjon med medlemssystemet DiBa (Dialogbasen). Parallelt med dette er det gjort mange grundige og store forarbeid for nye funksjoner som kommer i Les mer om dette lenger ned. Integrasjon mellom Ressurssystemet og DiBa Å integrere med nye systemer er alltid en krevende handling, og vi har møtt mange utfordringer. Årsakene til at det er komplekst er for eksempel at en person har flere medlemskap, fakturaer har blitt sendt feil, fakturaer ikke er betalt, det har vart forsinkelser i overføring av betalingsinformasjon fra Røde Kors sin bank til Røde Kors sine økonomisystemer. Siden betaling er et krav for å få bestilt ID-kort i Ressurssystemet så har dette medført frustrasjon hos mange brukere som har gjort sitt beste for å få bestilt kort. Vi nærmer oss en trygg løsning trinn for trinn, men det er mange forskjellige scenarier å kartlegge og lage rutiner for. Nye funksjoner som kommer i 2014 Kursholder/instruktørregister Akkurat nå drar vi de siste penselstrøkene på et register der man skal kunne registrere og søke opp instruktører og kursholdere innenfor forskjellige fagområder i Røde Kors. Alt fra instruktører i Videregående førstehjelp til kursholdere i Seksuell helse. De nye funksjonene er ferdigtestet og forhåpentligvis vil dere se dette i Ressurssystemet allerede før jul. Husk da at det ikke vil ligge noen instruktører der før disse har blitt registrert. Vi har per i dag ingen slik oversikt i Røde Kors og det er derfor dette er laget. En rapport er laget for å vise frem det som blir registrert. Denne vil man finne under «Søk/rapporter» i Ressurssystemets venstremeny, hvis man har tilgang. Registrering og register over omsorgsfrivillige Her kan alle medlemmer gå inn og registrere seg som omsorgsfrivillige. Man vil kunne oppgi hvilken type aktivitet man kan tenke seg å bidra med ved en hendelse eller krise. For eksempel barnepass, transport eller annet det er behov for. Ledere (eller personer med utvidet tilgang i systemet) kan også registrere dette for andre. En rapport er laget for å vise frem det som blir registrert. Denne vil man finne under «Søk/ rapporter» i Ressurssystemets venstremeny, hvis man har tilgang. Nødnetterminaler Nødnetterminalene vil bli registrert i Ressurssystemets materiellregistrering. For disse vil det finnes flere felter enn for andre utstyr. Målet er at denne skal være oppe og gå senest midten av januar. Kursadministrering forandres og utvides Siden våren 2013 har man arbeidet med å få spesifisert store forandringer og forbedringer av dagens kursadministrering. Denne vil bli mer «prosessbasert» og skal være mer intuitiv for brukeren. Målet er også at det skal bli enklere å gjøre endringer i kurser som er lagt inn. I tillegg vil det tilrettelegges for regionkurser, gjennom at man setter sammen flere kurs som en pakke kallet regionkurs. De som melder seg på disse kursene vil kunne oppgi hvordan de prioriterer kursene og mye mer. Andre funksjoner som kommer er muligheter for å spørre etter og oppgi informasjon om kost og losji samt mulighet for å stille et antall egendefinerte spørsmål i påmeldingsskjemaet til et kurs. Utvikling vil starte rundt jul 2013 og pågå under våren. Vi håper dere gleder dere til alle disse spennende mulighetene og vi ser selv frem til et spennende 2014! Side 13

14 VALGKOMITÉ LANDSRÅD RKH ORIENTERER 2014 er landsmøteår. Her skal blant annet velges nytt landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. I dokumentsamlingen på Korsveien finns valgbrev med vedlegg for valg av landsråd Røde Kors hjelpekorps for perioden samt valg av valgkomité for neste landsrådsperiode. Ved ytterligere spørsmål kan valgkomitéen Røde Kors Hjelpekorps kontaktes (se dokumenter i samlingen eller vedlegg til dette infobrevet). Vedleggene er som følger: Retningslinjer for valg Forslagsskjema landsråd RKH Forslagsskjema valgkomité Oversikt landsråd Valgbrev Valgkomité https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/ Katalog/docsethomepage.aspx? ID=314&FolderCTID=0x0120D520006EB188B694D B79AB3B F37304C1A1 5AF240AA2DF7A5C16AE910&List=5315de85-61a6-4a40-89e2-4f689a462480&RootFolder=% 2Fomoss%2Fstyrradutvalg%2Flandrrkh%2FFagomrde%20%20for%20alle%2FValgm%C3%B8te% 20R%C3%B8de%20Kors%20Hjelpekorps% (kopier hele lenken og sett inn i adressefelt) Leder for valgkomité 2014: Jørn Bjørnstad Medlem: Kai Roger Vatne Medlem: Aimee Larsen Varamedlem: trukket seg. Varamedlem: Knut Petter Dimmen Valgkomitéens sekretær er Seksjonsleder hjelpekorps Peter Meyer Mobil. Han kan kontaktes på (m) , kontor eller e-post: Side 14

15 NYTT FRA RESSURSGRUPPENE RGE Nytt opplæringsprogram i "Lagledelse søk og redning" (LSOR) er nå tilgjengelig for nedlastning på Korsveien. https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/opplaring/kurs/hjelpekorps/sider/lagledelse-s%c3%b8k-ogredning.aspx (hovedside) LSOR ble godkjent rett før jul, og erstatter kursene "Ettersøkningsledelse barmark" og "Ettersøkningsledelse vinter" med umiddelbar virkning. De som har planlagt gjennomføring av av laglederkurs etter gammel plan kan gjennomføre disse som planlagt. Alle nye kurs som planlegges, skal følge den nye opplæringsplanen. Kravene i LSOR er ikke tilbakevirkende, så kurset må ikke tas på nytt av de som allerede har gjennomført laglederkursene på barmark og vinter. RGE håper at opplæringsprogrammet i LSOR vil gjøre hverdagen litt enklere for alle som driver opplæring innen søk og redning. Tilbakemeldinger ønskes sendt skriftlig til Mvh Kenneth Gulbrandsøy - faglig leder, RGE Norges Røde Kors Hjelpekorps. LANDSRÅDETS ARBEID Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har i helgen februar hatt landsrådsmøte. Under kan man lese sakslisten for møtet. Protokollen er ferdigstilt, og lagt ut sammen med tidligere protokoller på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/allitems.aspx? View={78af6321-bca0-4c5f-91df-43712c177546&SortField=DocIcon&SortDir=Asc Godkjenning av protokoller Faste saker a) Orientering fra Landsstyret, arbeidsgruppe HOP, KSB, og FORF b) Rapporter/orienteringer fra Landsrådsmedlemmene/ regionene/ressursgruppene f) Gjennomgang av vedtaksprotokollen Revidering/gjennomgang av statuttene for NM og DM for hjelpekorps Vannredning handlingsplan og budsjett for 2014 Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til transportutstyr Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til regionale kurs Merking av kjøretøy i Røde Kors Hjelpekorps Medlemmer med begrensinger Hjelpekorpskonferansen 2014 endelig godkjenning av program Påsken 2014 bemanning og medieplan Program for Fellessamlingen Landsråd og Ressursgrupper mars 2014 Merking av uniformer Begrensing i tilgang til registreringer av hjelpekorpskurs i Ressurssystemet Avvikssystem i Røde Kors Hjelpekorps IKT i Røde Kors Hjelpekorps Status for utrulling av nødnett i Røde Kors Hjelpekorps Møte med Presidenten Tanker og refleksjoner etter mine første 50 dager som avdelingsleder i NBH (Per Sverre Opedal) Side 15

16 Infobrev KONTAKTINFORMASJON Røde Kors Hjelpekorps april 2011 LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Walter Svendsen, Prestmarkveien 40 B, 8800 Sandnessjøen Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Sven Bruun, Kristiansands Gate 12 C, 0463 Oslo Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: A: M: P: A: M: P: Side 16

17 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Navn, arbeidsområder E-post Telefon (dir.) Peter Meyer (seksjonsleder) Esben Eyde Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Samarbeider med ressursgruppe RØFF Emilia Kongbäck Ressurssystemet, ID-kort, internasjonale hjelpekorpsprosjekter (Cuba, Libanon) Martin Alex Nielsen har sluttet i Hjelpekorpsseksjonen. Det vil bli informert om når ny infomedarbeider er ansatt. Hjelpekorps, infobrev for hjelpekorps, Korsveien, nettsider (Hjelpekorps), trykksaker, teknisk koordinator infosentralen påske, samarbeider med frivillig infomedarbeider Sven Bruun. Heidi Vigerust Koordinering av sentrale kurs, seminarer og samlinger. Kontaktperson mot ress.gr. krevende lende og skred. Kontaktperson IKAR Arne Kalstadstuen Rådgiver Vannrespons Transport Morten Grøtvedt Støtteordninger, sambandskonsesjon Kontaktperson overfor ressursgruppe samband og transport/ambulanse. Koordinering e- posthenvendelser til hjelpekorpssekretariatet Hans Alvin Wahl Utvikling av opplæringsmateriale Side 17

18 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 UUNNVÆRLIGE LENKER FOR AKTIVE HJELPEKORPSERE Her på siden finns lenker som kan være svært nyttige for aktive hjelpekorpsere. Er det lenker du mener burde stått her, tips oss gjerne: Ressurssystemet er stedet hvor alle korps kan registrere mannskap og utstyr. Nå bestilles også IDkort her: Korsveien, intranettet hvor du finner dokumenter og informasjon for frivillige og ansatte: Kontaktinfo d-råd og hjelpekorpskontakter i distriktene. Siden oppdateres ved endringer. Den ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Distriktsrådsledere.aspx Røde Kors Hjelpekorps på Facebook (krever egen Facebook-profil): https://www.facebook.com/hjelpekorps Det finns mange andre hjelpekorpsrelaterte Facebook-sider. Full oversikt her: Tidligere protokoller fra landsrådsmøtene ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/ landrrkh/sider/protokoller for- Landsr%C3%A5det-i-R%C3%B8de-Kors- Hjelpekorps.aspx Infobrev for Røde Kors Hjelpekorps. Ønsker du å motta dette direkte i mailboksen, kan du abonnere på det her: På nettsidene til Røde Kors ligger det generell informasjon om hjelpekorpset samt siste utgave samt tidligere utgave av fagbladet Hjelpekorps og nyhetsbrev: Diba: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/ lokalforening/dibahjelpeside/sider/default.aspx I Røde Kors-butikken er det uniformer og annet hjelpekorps-relevant utstyr. Man må være pålogget. På Korsveien finner du arkiv med tidligere utsendte mail med presseklipp. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/sider/e-postliste.aspx På RØFF-bloggen finner du nødvendig informasjon om RØFF, RØFF-arrangementer m.m.: Sjekk forresten Administrativt for hjelpekorps på Hjelpekorpsportalen: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Administrativt-i-Hjelpekorps.aspx Side 18

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014 17. januar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 17 Nummer 3 Desember 2013 Operativ ledelse BARMARK LES OM BEREDSKAP ER EN MENTAL TILSTAND COLUMBIA, ZIMBABWE, NEPAL - som hjelpekorpser har du muligheten

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 11. februar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 2 En

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer