Infobrev Hjelpekorps september 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infobrev Hjelpekorps september 2008"

Transkript

1 Infobrev Hjelpekorps september september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status Røde Kors Portalen 2 Norges beste Hjelpekorps i førstehjelp Fra fjord til fjell Arendal RKH Veileder-/ metodesamling Skred Fra fjord til fjell Eid RKH Samling for instruktører Idrettsskadekurs for instruktører Invitasjon til fagkurs Skred Norrønauniformen 8 ID kort bestilling 8 Stemningsrapport fra NM på Elverum Mobilt bredbånd fra ICE Søk og Redningsoppdrag pr distrikt Stjørdal RKH fra Nord-Trøndelag vant NM på Elverum Vi gratulerer og ønsker god tur til EM i Oldenburg Tyskland i juni 29 Infobrev Hjelpekorps NM 28 Resultatliste 12 Infobrevet utgis hver måned rundt den 16. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt relevant informasjon som kommer inn til sekretariat. Vi tar også i mot informasjon fra korps og distrikter, som dere mener har interesse for andre korps. Infobrevet sendes ut pr epost via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/ korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe]etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, D-rådene og ansatte på distriktskontorene som har med Hjelpekorps. I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 Infobrev Hjelpekorps september 28 Status for Røde Kors Portalen Portalen har slitt med feil på flere av de tekniske løsningene som er valgt. For å komme videre i arbeidet knyttet til Portalen har vi bestemt å tydeligere stykke opp Portalen i enkeltprodukter. Sakset fra: https://portalen.redcross.no/ Av: Yngve Seierstad Stokke Portalen er ikke ett produkt, men det er mange produkter som er sydd sammen, og det er flere andre IKTprodukter som vil distribueres til ansatte og frivillige gjennom løsningen. Nedenfor vil du finne en beskrivelse av status og de prioriteringer som er gjort. 1. Portalen som plattform for distribusjon av IKT-produkter Computas, Ergo og Røde Kors arbeider nå med å få til en stabil drift. Computas har to feil igjen å rette før driftsmiljøet vil være stabilt. Computas arbeider med å finne løsninger på disse feilene. For at Portalen skal bli enkelt tilgjengelig for frivillige utarbeides det en løsning hvor en frivillig kan registrere seg på våre internettsider og få tilgang til Portalen basert på den informasjonen Røde Kors har registrert om personen. Denne løsningen vil være tilgjengelig for tidligere brukere av Korsveien i slutten av september. For andre brukere vil det gjøres markedsføringstiltak knyttet til ferdigstillelse av innhold på Portalen. 2. Internett Løsningen fungerer godt er i drift. 3. Intranett I august ble Korsveien utsatt for et alvorlig virusangrep og det ble veldig kostbart å sette den tilbake i operativ stand. Ledergruppen har derfor besluttet at den ikke skal gjenåpnes, men at alle ressurser nå skal konsentrere seg for å få opp Røde Kors Portalen. Inntil alle får tilang til Portalen, jobber vi med å få lagt ut alle filer og artikler fra Korsveien på et midlertidig område. Korsveien ble utsatt for hacking og ble stengt 2/8. Vi ser derfor ut til å måtte forsere overgangen fra gammelt til nytt intranett. Kommunikasjonsavdelingen vil følge opp ledelsen og superbrukerne i de andre avdelingene slik at relevant informasjon blir gjort tilgjengelig i Portalen. Mange har gjort mye arbeid i å overføre informasjon tidligere i vår, men det er fremdeles en del som gjenstår både med hensyn til innhold og funksjonalitet. Programmer som har vært gjort tilgjengelige via Korsveien må nå gjøres tilgjengelige via Portalen. IKT-seksjonen vil ha en dialog med hver eier av disse programmene slik at vi får en riktig prioritering og ressursbruk. Punktene 1-3 har første prioritet. 4. Arkiv og søk Det var tidligere planlagt full overgang til elektronisk arkiv den 15/1. Denne overgangen utsettes til etter nyttår på grunn av feilretting i søkefunksjonen, behov for mer tid til videreutvikling av filplanen i samarbeid med avdelingene og behov for en mer grundig gjennomgang av overgangen fra gammel til ny arkivstruktur. Innen midten av oktober skal det være lagt en plan for innføring av nytt arkivsystem. Da vil det komme mer informasjon om overgangen til nytt akrivsystem. Fram til innføring av nytt arkivsystem gjelder følgende: * Det offisielle arkivet til Norges Røde Kors er papirbasert * Elektronisk lagring av dokumenter kan gjøres enten i gammel filstruktur i Utforsker eller i ny filstruktur i Meridio. Vi anbefaler å bruke Meridio til elektronisk lagring for de dokumentene hvor lagringsplassen er avklart For at gjenfinning av dokumenter skal fungere må noen viktige feil rettes i søkefunksjonen mot arkivløsningen. Feilrettingen har tatt uforholdsmessig lang tid på grunn av at produsenten av søkemotoren holdt på å gå konkurs i sommer. Computas har lovet å rette feilene i neste vedlikeholdsversjon av Portalen som leveres i slutten av september. Forutsatt at dette retter opp de meldte feilene mener vi at søkemotoren er tilstrekkelig til at et nytt arkivsystem kan implementeres. Det gjenstår imidlertid mye organisatorisk arbeid knyttet til regler for dokumenthåndtering, dokumentstruktur og tilganger. 5. Samarbeidsrom Løsningen fungerer godt og er i drift. Punktene 4 og 5 har andre prioritet. 6. Arbeidsprosesser Arbeidet knyttet til arbeidsprosesser har tredje prioritet og utsettes til 29. I midten av oktober vil ledermøtet behandle en justert milepælsplan for Portalen, Vi vil da komme tilbake til nærmere informasjon om den videre framdriften.. Side 2

3 Infobrev Hjelpekorps september 28 Stor penge gave til Arendal Røde Kors Byggevare bedriften Optimera leverte i slutten av august en penge gave på 45. kroner til Arendal Røde Kors Hjelpekorps. Det var overskuddet fra årets Roadshow, der diverse artikler ble auksjonert bort, som ble gitt til hjelpekorpset. Dette er et kjempeløft for økonomien vår. Hjelpekorpset i Arendal er en aktiv gruppe, de driver med ettersøkning sommer som vinter, de har sanitetsvakter ved forskjellige ar- rangementer, og egen ambulanse med utdannet personell og egen redingsbåt. Vi hadde døgnåpent sanitetsstasjon i juli. og om vinteren er vi stasjonert på Bortelid. Så det er klart at pengene kommer godt med. Hjelpekorpset hadde for eksempel sanitetsvakt under den store skogbrannen i Froland. Det er allerede klart hva penge skal brukes til. Av mange områdene vi kunne brukt gaven på har vi valg å prioritere redningsutstyr, sambandsut- styr og søkeutstyr. og det trengs. Dette passet utrolig bra, så vi retter en stor takk til Optemera. På overrekkelsen hadde jeg med meg d-rådsleder Siw Kvam. Torill Andersen Korpsleder Arendal RKH D-rådsleder Siw Kvam (tv) og Korpsleder i Arendal RKH Torill Andersen omkranset av representanter fra Optimera. Fra fjord til fjell: Veileder-/metodesamling skred arrangeres februar 29 i Hemsedal. Invitasjon kommer i neste infobrev. Hold av helgen! Påmeldingsfrist: 15. november Side 3 Aust-Agder

4 Infobrev Hjelpekorps september 28 Redningsbåten Nemo i farta Hjelpekorpset demonstrerte vassredning i praksis frå den nye båten, Eit stormaska nett vert brukt til å rulle den hjelpetrengane inn i redningsbåten. Fra fjord til fjell: Sogn og Fjordane No er den nye redningsbåten til Eid Røde Kors Hjelpekorps på plass. Båten har fått namnet Nemo. - Dette betyr mykje for beredskapen i Eid. Tidlegare har vi vore avhengige av hjelp frå nabokommunane når det gjeld sjøredning, og det har teke ein time før vi har fått båt på plassen. No har vi vår eigen. Dette betyr veldig mykje både for beredskapen og aktiviteten til hjelpekorpset, seier vassredningsleiar Peder Jacobsen. Hjelpekorpset i Eid har etter kvart godt med utstyr når det gjeld vinter og fjellredning, med redningsbåten på plass blir sommarberedskapen også vesentleg heva. Det betyr mykje i samband med badeaktivitetar og båtliv at ein kan kome seg raskt ut for å redde personar i naud. Det var ein god del folk samla i småbåthamna torsdag ettermiddag då båten vart teken i bruk. Mange firma, lag, organisasjonar og andre har bidrege til at redningsbåten har kome på plass, og det vanka både gratulasjonar og kake. Hjelpekorpset takka for alle gåvene som har gjort investeringa mogeleg. Redningsbåten har i utgangspunktet ein prislapp på kring 3. kroner, er utstyrt med ein 115 hk motor og kan gå med 4 knops fart. Hjelpekorpset har ein god del unge medlemmer, og Thomas Lefdal, Kim Inge Myhre og Svein Erik Dahle var sporty og hoppa i vatnet så dei frammøtte fekk sjå korleis redningsarbeidet fungerer i praksis. Det var også høve til å få seg ein tur på sjøen. Båten viste seg å ligge imponerande stødig i vatnet, sjølv med godt trykk på gassen. Medlemmer som vi snakka med, framheva kjekke aktivitetar og triveleg sosialt miljø som grunnar til å vere med i hjelpekorpset. Du gjer ein nyttig innsats samstundes som du er i eit godt miljø som er lærerikt og gjev nyttig kunnskap. Med båten på plass vert det endå meir spennande å drive øvingsaktivitetar knytt til søk og redning i vatn. Anna Wuttudal, Fjordabladet Norsk Førstehjelpsråds samling for medlemsorganisasjonenes instruktører, blir arrangert november 28 i Stavern. Se for mer informasjon og påmelding. Side 4

5 Infobrev Hjelpekorps september 28 INVITASJON TIL IDRETTSSKADEKURS FOR INSTRUKTØRER Herved inviteres det til idrettsskadekurs for instruktører, slik det er annonsert på førstehjelpsplakaten 28, som er tilsendt alle hjelpekorps. Målgruppen er instruktører som har gjennomført idrettsskadekurs (se opplæringsplanen på redcross.no/hjelpekorps, distriktsplan) eller innehar tilsvarende kunnskaper, samt instruktører som har interesse for emnet og ønsker en faglig oppdatering for å profesjonalisere seg i emnet. Det er en forutsetning at deltakerne innehar førstehjelpskompetanse minst tilsvarende videregående nivå (jfr Norsk Førstehjelpsråds nivåinndeling av førstehjelp). Kurset vil gi deltakerne en teknisk innføring i kurset. Vi vil holde noen av de teoretiske leksjonene slik de ligger i kurskonseptet, men gruppearbeidet vil byttes ut med oppdatering/ forståelse for anatomi og temaene som er i kurset. I utgangspunkt trenger du ikke å ha stor kunnskap innen anatomi, ledd, båndstrukturer, sener, m.m. Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med fagansvarlig Janne Bråthen, på eller tlf Kurset avholdes helgen oktober 28, på Scandic Hotel Asker. Nærmeste flyplass er Gardermoen, og flytoget går helt til Asker stasjon (eventuelt bussforbindelse fra Sandvika). Hotellet ligger 5 minutters gange fra stasjonen. Ønsker man å reise med tog, stopper alle regionlinjene i Asker. For reise med fly kontakt reisekontoret i Norges Røde Kors, på Bestilling av billett skal ikke skje før søkeren har mottatt bekreftelse på deltakelse. Kurset starter kl. 2. på fredag (med middag), og avsluttes ca. kl. 15. på søndag. Det er satt en egenandel pr. deltaker på kr. 75,-. Reise og opphold utover dette bekostes av Norges Røde Kors etter billigste reisemåte. Påmeldingsskjema følger vedlagt. Send påmeldingsskjemaet via distriktet, som sender søknadene samlet og prioritert til Norges Røde Kors innen 1. oktober 28, til Avmelding av kurset etter 17. oktober, eller manglende frammøte fører til full fakturering (flybilletter og reell kostnad for arrangør). Velkommen på kurs!!! Med vennlig hilsen for Norges Røde Kors Olav Aasland Fagkonsulent førstehjelp Side 5

6 Infobrev Hjelpekorps september 28 FAGKURS SKRED SUNNMØRSALPENE I ØRSTA MARS 29 HVOR OG NÅR Årets fagkurs skred er også i år lagt til Sunnmøre, nærmere bestemt Standals-hytta i Ørsta kommune. Den ligger mitt i hjertet av alpelandskapet vest for Hjørundfjorden, ikke langt unna Ålesund. Kurset vil ha Standalshytta i Ørsta som base, og bruke det spektakulære terrenget rundt. Kurset arrangeres fra mars 29. Side 6

7 Infobrev Hjelpekorps september 28 HVA De tre første dagene av kurset blir det lagt vekt på: forebyggende arbeid terreng, snøkjennskap og snøskredlære skredfarevurdering Siste del av kurset tar for seg: søk i skred kameratredning og organisert redningstjeneste ledelse av innsats i skred organisering av redningstjenesten i Norge samøving med politi, luftambulanse, redningshunder m.fl. Kurset avsluttes med en storskala skredøvelse. DELTAKERNES FORUTSETNING Søkere bør ha gode ferdigheter hva angår å ferdes i vinterfjellet. Mål gruppe for dette kurset er personer som er medlem i en av Hjelpekorpsets skredgrupper og har gjennomført Etter søkings ledelse, vinter (B-vinter), eller har tilsvarende kvalifikasjoner. Søkere må ha noe kunnskap til snøskred og skredteori. Tillitsvalgte i NRKH med ledende posisjoner i hjelpekorps og distrikt vil bli prioritert. Søkere må ha fylt 2 år. Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått kurs. Kurset foregår i alpint høyfjell og deltakerne forutsettes å mestre de forhold som dette kan by på. Dette innebærer at deltakerne må være i god fysisk form og ha gode ski ferdigheter, spesielt i bratt terreng og utenfor oppkjørte løyper. På grunn av terrenget er det påkrevd med breie telemarksski eller randone utstyr. ARRANGØR Kurset er i regi av Norges Røde Kors Hjelpekorps, med hjelpekorpsene i Volda og Ørsta som teknisk arrangør. Veilederne kommer fra skredgrupper i Hjelpekorps over hele landet. KURSKONTINGENT Kr 3.5,- pr. deltaker. Kurskontingenten dekker noe av reise- oppholdsutgiftene. PÅMELDINGSFRISTER Søknaden må være d-rådet i hende innen D-rådet må påtegne søknadene og videresende dem til: innen Alle søknadene skal ha påtegning fra både korps og d-råd. Søknaden skal være godt begrunnet. Ved dårlig påtegning kan søknaden bli avslått. SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema er vedlagt. MER INFORMASJON Ta gjerne kontakt med Norges Røde Kors Hjelpekorps ved Heidi Vigerust på tlf eller VELKOMMEN TIL FAGKURS SKRED OG SUNNMØRSALPENE! Side 7

8 Infobrev Hjelpekorps september 28 Høsten en fin tid for Norrøna uniformen Bestilles på Pris kr Dette er halv pris av veil. Utsalgspris i butikk. Selges kun til godkjente medlemmer. ID kort for godkjente hjelpekorpsmedlemmer Kortene bestilles og godkjennes via en webside. De vil bli sendt ut direkte til medlemmet minimum en gang pr måned. Registrering skjer i det lokale hjelpekorps første gang. Det henvises til vedlagte bruksanvisning for registrering og godkjenning. Det er opp til D-råd/Distriktet å bestemme om det enkelte medlem eller en i korpset skal stå for denne registreringen. Det er D-rådets representant/distriktskontoret som godkjenner det som er registrert inn. Gyldighetsdatoen sjekkes spesielt: Måned pluss tre år fra prøven er avholdt. Det er en egen ident for godkjenner, som gir tilgang til en side som gir oversikt over alle medlemmer i distriktet som har registrert seg. På denne siden kan man godkjenne og evt endre opplysningene og bilde. Ved senere avlagte hjelpekorpsprøver, kan ikke medlemmet registrere seg på nytt. Godkjenner endrer bare godkjent dato og evt bilde/opplysningene. Uklarheter Har du spørsmål om rutinen eller utførelse kontakt Side 8

9 Infobrev Hjelpekorps september 28 Stemningsrapport fra NM 28 på Elverum Side 9

10 Infobrev Hjelpekorps september 28 Trådløst bredbånd til alle Hjelpekorps Side 1

11 september 28 Slik bestiller du trådløst bredbånd fra På finner du modemene Det er et valg for det gratis modemet og abonnement for Hjelpekorps. Det er 1 modem / abonnement pr korps, dette sjekkes ut mot korpsene i medlemsbasen. Dette er altså helt gratis, både modem og bruken av dette. Du får da tilgang til internett og mail nesten hvor som helst. Det er fritt til å bestille de andre produktene, men da kommer abonnentpris og kjøpspris for modem i tillegg fra Ice.net. Pr 16. september er det 97 korps som har bestilt dette. Søk og Redningsoppdrag pr distrikt pr 16. september 28 Tallene er utfra pr innmeldingsdato Oppdrag pr distrikt 28 akkumulert Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Agder Oppland Hedmark Telemark Vestfold Buskerud Oslo Akershus Østfold jan 31.mar 3. juni 17. aug 16. sept Hindrer og lindrer nød Side 11

12 Infobrev Hjelpekorps 28 Røde Kors Hjelpekorps Postboks 1, Grønland 13 Oslo Telefon: E-post: hjelpekorps(a)redcross.no Epost listen [Hjelpekorps]: Resultatliste NM Hjelpekorps 28 1 Nord-Trøndelag RKH 15, 417,5 567,5 2 Vest-Agder RKH 135, 422,5 557,5 3 Oslo RKH 9, 414, 54, 4 Møre og Romsdal RKH 12, 378,5 498,5 5 Troms RKH 7, 416,5 486,5 6 Østfold RKH 8, 374,5 454,5 7 Hordaland RKH 6, 377, 437, 8 Telemark RKH 3, 44, 434, 9 Hedmark RKH 15, 322,5 427,5 1 Oppland RKH 4, 371,5 411,5 11 Sør-Trøndelag RKH 1, 396,5 46,5 12 Vestfold RKH 2, 38, 4, 13 Sogn og Fjordane RKH 5, 355,5 36,5 14 Akershus RKH 5, 297,5 347,

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer