Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps"

Transkript

1 20. juli 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ett år etter 3 Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps Lederkurs og veiledersamling RØFF Kurs i Søk og redning i krevende lende Kurs i samvirke på skadested Oppdatert kursoversikt vannredning Omorganisering av nyoppnevnte ressursgrupper Endring av eksisterende regelverk for vannred- Kampanjemateriell Klar for sjøen Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Kontaktinformasjon og arbeidsområder sekretariatet Aksjonsrapport 1. halvår 13 Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps Lederkurs og vei- ledersamling RØFF august MELD DEG PÅ NÅ! Kurs: -Samvirke på skadested -Søk og redning krevende lende -Kurs innen vannredning i løpet av høsten Aksjonsstatistikk 1. halvår 2012 Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 T.O. - FRA SEKRETARIATET Det er i disse dagene et-års dagen for terrorhendelsene 22. juli. Sven Mollekleiv sender sine hilsner til alle. Les den på side 3. Landsrådet har vedtatt nytt regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Du finner hele det reviderte regelverket på Korsveien på Hjelpekorpsportalen: Kurs innen vannredning holder på til langt ut på høsten. Du finner en oppdatert oversikt for kurs innen vannredning på s. 6. Det er fortsatt mulig å ta c-kurs. RØFF avholder lederkurs for unge RØFF ere som har lyst til å ta i et tak. Parallelt avholdes det også ledersamling for voksne som har lyst til å bidra innen RØFF. Begge samlingene vil bli avholdt på Haraldvollen i Troms. Les om begge samlingene på s. 3. Det er kommet invitasjon fra Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter til kurs i Samvirke på skadested. Du finner beskrivelse av kurset og lenke til invitasjon på s. 4. Med nytt landsråd nyoppnevnes alle ressursgrupper. Du finner en komplett oversikt over medlemmene av de nyoppnevnte ressursgruppene på s. 7. Av-og-Til har fortsatt gang i sin kampanje Klar for sjøen. Det er fortsatt mulig å ta kontakt med Av-ogTil for kampanjemateriell. Kontaktinformasjon og informasjon om kampanjen er på s. 9. Halvårsrapporten for aksjoner er ferdigstelt. Se aksjonsrapporten sist i infobrevet og i sin fulle lengde på Korsveien. Kontaktinformasjon til både landsråd og sekretariat har blitt et fast element i infobrevet. Oppdaterte kontaktinformasjon vil være å finne her. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Infobrev for hjelpekorps holder fri i august. Evt. nødvendig informasjon vil bli sendt ut i egne mail. Neste infobrev vil bli sendt ut 14. september. Ha en fortsatt fin sommer! Martin Alex Nielsen Side 2

3 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 ETT ÅR ETTER For ett år siden stod Norge ovenfor den største katastrofen i nyere tid. Her er Svens hilsen til oss alle. For ett år siden stod Norge ovenfor den største katastrofen i nyere tid. Våre tanker går først og fremst til alle som på ulike måter ble berørt av de forferdelige hendelsene 22. juli For mange av oss går livet videre, for noen ble livet totalt forandret denne dagen. Vi kan bare ane den smerte og sorg de som ble direkte berørt lever med hver eneste dag. I dagene, ukene og månedene etter 22 juli la dere alle ned en fantastisk innsats for å hjelpe ofre og pårørende som ble rammet. Både på hovedkontoret og ute i alle distrikter gjorde ansatte og frivillige det de kunne og mer til for å lindre sorg og smerte hos de som på ulike måter ble berørt. Innsatsen dere gjorde var formidabel og jeg takker hver og en av dere for den. I året som har gått har vi evaluert vår innsats og bidratt til evalueringen som politi og helsevesen har gjort av sin innsats. Felles for alle evalueringene er at de trekker fram den frivillige innsatsen som avgjørende. Det skal vi være stolte av. Evalueringene vil også bidra til læring og ytterligere forbedret beredskap. Nå går vi inn i en helg som vil være preget av markeringer av årsdagen for angrepene. For flere vil det kanskje være tungt å på nytt minnes de dramatiske timene og dagene fra i fjor sommer. Min oppfordring til dere er: Ta vare på deg selv, familie, venner og andre du møter gjennom helgen. Varme hilsner, Sven Side 3

4 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har vedtatt nytt revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Det nye regelverket er tilgjengelig på Hjelpekorpsportalen på Korsveien: Regelverket bygger på Lover for Røde Kors, Kommentarer til lover for Røde Kors, Lovnormer for hhv. distrikt og lokalforening, Retningslinjer for valg i Røde Kors, Instruks for Røde Kors Hjelpekorps samt Instrukser for hhv. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps og Lokalråd Røde Kors Hjelpekorps. Instruks for Røde Kors Hjelpekorps er vedtatt av landsstyret. Landsstyret har også vedtatt instruksene for hhv. landsråd, distriktsråd og lokalråd. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtar detaljbestemmelser for driften av Hjelpekorps i eget regelverk i henhold til Instruks for Røde Kors Hjelpekorps. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/dokumenter%20for%20alle/informasjon% 20generell/Regelverk%20RKH%20LR%20per% pdf Lederkurs og veiledersamling RØFF I løpet av høsten avholdes det både kurs for kommende RØFF-ledere og veiledersamling. Både lederkurs og veiledersamlingen holdes på Haraldvollen i Troms fra august Målgruppen for veiledersamlingen er: -Veiledere i Røde Kors RØFF. Friluftslivs- og førstehjelpsinteresserte voksne som er ute sammen med RØFFungdommene og veileder i den praktiske gjennomføringen av aktiviteter. -Voksne ressurspersoner som gjennom å være tillitsvalgt eller frivillig er med og administrerer og tilrettelegger for RØFF- aktiviteter på lokalt nivå eller distrikt. Målgruppen for lederkurset er RØFF- deltakere som er: -valgt inn i lokal ledergruppe. -erfarne deltakere som ønsker å støtte ledergruppa, og bidra med erfaringer. -erfarne deltakere som ønsker å utvikle seg som ledere og instruktører. For spørsmål vedrørende Røde Kors friluftsliv og førstehjelp ta kontakt med Esben Eyde: Tlf E-post: Les invitasjonene til begge samlingene på nettsidene og Korsveien: Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx KURS I SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE Har korpset ditt behov for kurs i søk og redning i krevende lende? Du finner informasjon om hvordan man går fram for å bestille instruktør, utstyrspakke etc. på Hjelpekorpsportalen under fagområdet krevende lende. Informasjon rundt kursgjennomføring og utstyr finnes på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/alpin/sider/metodesett-redning-krevendelende.aspx Side 4

5 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 KURS I SAMVIRKE PÅ SKADESSTED INVITASJON TIL KURS; SAMVIRKE PÅ SKADESTED Vi kan i perioden september 2012 tilby kurs i SAMVIRKE PÅ SKADESTED. Kurset avholdes ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland Sivilforsvarsdistrikt i Østre Toten kommune. Kursets hovedmål er at deltakeren skal inneha kompetanse til å utøve operative og taktiske innsatsvurderinger, og samhandle med andre etater/organisasjoner gjennom tverrfaglig ledelse. Kursets primære målgruppe er personer som innehar faglederansvar eller har annen operativ lederfunksjon i etater/ organisasjoner som normalt deltar ved større ulykker. Kursplanen er godkjent av Justis- og politidepartementet og revidert i Kursets 24 plasser som fordeles med 4 plasser til hver av følgende grupperinger: brann, helse, politi, Sivilforsvaret, Forsvaret og de frivillige organisasjonene. Søkere fra andre etater vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kursavgiften er kr: pr deltaker. Overnatting og bespisning for kurset har en tilleggskostnad på kr 2960,00. Enkeltmåltider kan kjøpes. Deltakere fra frivillige organisasjoner har ingen kursavgift og får dekket oppholdskostnader inkludert mat, men må selv dekke reisekostnader til kurstedet. Deltakere fra Sivilforsvaret får alt dekket og tjenestetillegg utbetales i henhold til gjeldende regler. Søknadsfrist: Fredag 10.august 2012 Vedlagt ligger søknadsskjema. For ytterligere kursinformasjon se: Vi ber om at denne innbydelse formidles videre til aktuelle deltakere fra Deres etat og at søknadene anbefales, rangeres og sendes samlet til oss. Tildeling av kursplass kunngjøres en uke etter søknadsfristens utløp. Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kursleder Stian Evenrud Kobberstad på Med vennlig hilsen Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt Torgrim Skiaker Sivilforsvarsinspektør Stian Evenrud Kobberstad Sivilforsvarsadjutant Invitasjon og søknadsskjema finns på nettsidene og Korsveien: Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 5

6 KURS I VANNREDNING - kurssesong ut på høsten Har du enda ikke fått tatt vannredningskurset ditt? I løpet av våren, sommeren og høsten avholdes det ulike kurs innen vannredning for både sjø og elv. For flere detaljer ta kontakt med de enkelte ressurssentrene på Sjoa, Tjøme og Karmøy: Sjoa: eller Tjøme: eller Karmøy: VANNREDNING SJØ C-kurs Dato Sted Merknad 7-9. sep. Mostranda, Vestfold, kurs id: (ressurssystem) NYTT KURS: august Mostranda, Vestfold Kurs-id: (ressurssystem) 28. september Nordheimsund 5. oktober Bømlo 18. oktober Alta 2. november Rongevær B-kurs Dato Sted Merknad september Mostranda, Vestfold Kurs-id: A-kurs Dato Sted Merknad 24.august 2.september Karmsundet, Rogaland AVLYST! Side 6

7 KURS I VANNREDNING - forts. VANNREDNING ELV C Kurs Dato Sted Merknad NB NY DATO august Nord-Norge Bodø området Påmelding: DK Nordland 31.august-2.september Sogndal Påmelding: Sogndal RKH september Mandal Påmelding: Mandal RKH Kun 18 kursplasser pr. kurs. Hvis nok interesse og tilgang på veiledere kan deltagerantall økes. B-kurs Dato Sted Merknad august Sjoa Påmelding: september Sjoa Påmelding: Kurset avholdes kun i Sjoa. Kurset har 10 plasser og deltagere må ha elv C før kursstart. Side 7

8 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 OMORGANISERING AV NYOPPNEVNTE RESSURSGRUPPER Med nytt landsråd følger også en nyoppnevnelse av ressursgruppene. Det har blant annet vært skrevet om dette i siste Hjelpekorps 1/2012. Hensikten med ressursgruppene er at landsrådet gjennom gruppene skal ha et verktøy for vedlikehold og videreutvikling av hjelpekorpsenes fagområder, samt at ressursgruppene skal levere faglige innspill og utarbeide faglige anbefalinger til bruk i kursinnhold, operative metoder og prosedyrer for bruk i Røde Kors Hjelpekorps. Ressursgruppenes arbeid med fagområdene skal ha som siktemål at resultatet av gruppenes arbeide skal være anvendbart i de lokale hjelpekorpsenes utøvelse av sine tjenester. Dessuten er ressursgruppene rådgivere for landsrådet innen sine respektive fagområder. Nytt i retningslinjene for ressursgruppene i Norges Røde Kors Hjelpekorps er, at Landsrådet oppnevner et medlem eller varamedlem av landsrådet som gruppens leder. Landsrådet kan etter en innstilling fra gruppen oppnevne en faglig leder, hvis det er naturlig for fagområdet og i forhold til gruppens kompetanse totalt sett. Den faglige leders nærmeste overordnede er leder av ressursgruppen. Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom ressursgruppelederen og den faglige leder defineres i gruppen. Oppgavene til lederen av gruppen er å: innkalle og lede gruppens møter ta initiativ til fag- og metodesamlinger innen eget fagområde, samt innstille til Landsrådets AU kursledere og faglig leder på de sentrale kurs og samlinger. sørge for at gruppen følger opp vedtatte handlingsplaner initiere arbeidet med utarbeidelse av forslag til årlige handlingsplaner og budsjetter utarbeide årlige rapporter og status for arbeidet i gruppen Se denne og neste side for en oversikt over medlemmene av ressursgruppene. For en alltid oppdatert oversikt over medlemmene av ressursgruppene, se fagsidene på Hjelpekorpsportalen på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/default.aspx Ettersøkning Martin Hauge Kenneth Gulbrandsøy Arve Austad Svein Ove Seim Pål Husum Kenneth Pettersen Yngvi Eggertsson Gisle Havstein Ekstern ressursperson Per Olaf Torkildsen Vann Kjetil Pettersen Bjørn Midtskog Kjell Olav Bjørnerud Jan Thomas Låhne Håkon Soland Gunnar Todal Per Olav Stange Jonas Johnsgård Krevende lende Svein Arne Corneliussen Endre Grønlund Lasse Fossedal Dan Halvorsen Bjørn Kirkhaug Jostein Aasen Helen Dahlstrup Robert Kamben Friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Odd Arne Rikardsen Ellen Raknes Bengt Magnussen Reynir Grimson Synnøve Aksnes Charlott Nordstrøm (repr. fra RK Ung) Samband Lars Molstad Roar Elde Helge Dommarsnes Ole Martin Pedersen Kai G. Brandt Espen Leiksett Transport og ambulanse Oddvar Betten Audun Darrud Lars Ove Flaten Olav Haugo John A. Eeg Førstehjelp Trond Henningsen Elin Seim CecilienE. Blakkestad Trond Walter Svendsen Lars Jacob Hagen Jane Vammen Nordstrand Kristian Bøe Tommy Nybakk Tone Høivik Sven Christjar Skaiaa Skred Ole Gladsø Albert Lunde Tor Andre Skjelbakken Kristian Bryn Mats Hjelle Jan Peder Hoggen Jarle Steinar Bjørdal Helen Dahlstrup Jørgen Haagensli Kim Sviland Ekstern ressurspers. Krister Kristensen Side 8

9 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 ENDRING AV EKSISTERENDE REGELVERK FOR VANNREDNING MIDLERTIDIGE RETNINGSLINJER OM SIKKERHET VED INNSATS VED, PÅ OG I SJØ/VANN/ELV Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 22. april 2012 Det tilligger lokal ansvarlig leder å forsikre seg om at mannskaper som brukes i innsats ved, i og på sjø/elv innehar relevant kompetanse og ferdigheter til å utføre oppgavene på en sikker måte. Det stilles spesielt krav til nødvendig kompetanse til utøvende ledere. Grenseoppgangen mellom søk på land og søk ved sjø/elv defineres som omforent mellom Ressursgruppe Vann og Ressursgruppe Ettersøkning slik: Enkelt strandsøk er søk som foregår langs eller ved vann og skal gjennomføres på en slik måte at ingen kan falle i vannet, selv ved et uhell. Sikkerhetsregler ved/på sjø og vann -Alle mannskaper skal bruke godkjent flyteplagg. -Minst 5 personer på et lag, 4 i båt. -Lagleder bestemmer lagets begrensninger. -Lagleder og samband skal plassere seg så høyt som mulig i terrenget. -Alt sikkerhetsutstyr skal kontrolleres før søket starter. -I båt skal alt løst utstyr være festet. -Lagleder kan kreve ekstra sikrings/verneutstyr. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerheten til mannskapene komme FØRST. Referanse: Kursplan - Vannredning C vedlegg 1 (side 28). Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for%20alle/c-kurs% 20vann%20(sjø)%20Kursplan.pdf Sikkerhetsregler ved og i elv -Ved arbeid på, i eller ved elv, skal alle mannskaper ha hjelm, drakt (tørr/våt), godkjent flyteplagg for elv, fløyte, kniv, våtsko og kasteline. -Ingen mannskaper skal gå alene ved elvebredden. -Ved risiko for å falle i elva skal sikringsutstyr benyttes. -Mannskaper i båt på elv skal aldri bindes fast i båten. -Stå aldri på bunnen i strømmende vann som er dypere enn 30 cm. -Sørg alltid for nedstrøms sikring, samt oppstrøms sikring der dette er relevant. -Trå aldri i bunnen dersom du faller i elva. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerhet til mannskapene komme først. Referanse: Kursplan - Kurs vannredning C-kurs elv vedlegg 1 (side 26). Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for% 20alle/Kursplan%20Vannreding%20C-kurs%20elv.pdf For ytterligere informasjon/kommentarer om sikkerhet ved/på/sjø/vann/elv så henvises til Vannredningsheftet side 6. Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for% 20alle/Hefte%20-%20Vannredning%20(2000).pdf. Side 9

10 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 KAMPANJEMATERIELL FOR KLAR FOR SJØEN Til Røde Kors Hjelpekorps Her finner du informasjon om kampanjen Klar for sjøen, som blant annet Norges Røde Kors er med på. Hvert år kunne mange dødsfall på sjøen trolig vært unngått hvis den forulykkede eller den som påfører andre ulykke, ikke var påvirket av alkohol. Dette vil aktørene bak Klar for sjøen gjøre noe med. Kampanjeperioden er juni, juli og august. Hvordan kan hjelpekorpsene delta? Hovedoppgaven er å nå ut til befolkningen, særlig båtfolk, i sommer med informasjon om Klar for sjøen. Det betyr å benytte så mange muligheter som mulig for å dele ut materiell, snakke om dette i møte med pressen, benytte arrangementer for å skape aktivitet som inviterer folk til å høre om budskapet. I utgangspunktet er ikke tanken å sette i gang mye ekstra utover det man allerede har planlagt, men å benytte alle de sammenhengene dere og deres kontakter er i møte med publikum. Dette kan være på arrangement, festivaler, messer etc. Her kan en dele ut informasjonsbrosjyren, arrangere Klar for sjøen-quiz og få fine premier fra kampanjen, få godteposer til barn som kan deles ut samtidig som foreldre får informasjon og gode råd. Materiellet er gratis og vi sørger for utsendelse til dere. Til sammen har samarbeidspartene bak Klar for sjøen et formidabelt kontaktnett, og målet er at alle profilerer kampanjen i de sammenhenger og på arrangement de allerede deltar på. Det er svært sannsynlig at flere av aktørene er til stede ved samme arrangement, da håper vi dere kan kontakte hverandre og se på muligheten for samarbeid. Du finner en liste over noen kommuner vi har samarbeid med. Er det naturlig å samarbeide med disse så ta kontakt. Bestill materiell Vi har utarbeidet materiell som gjenspeiler sammenligningen mellom bil og båt. Du kan bestille materiellet fra AV-OG-TIL (se under) og alt er gratis. På fyller man inn kontaktinformasjon, bestiller ønsket materiell og oppgir arrangementer materiellet skal brukes på. Vi starter utsendelse av materiell i midten av mai. Vi sender ut materiell så lenge vi har, gjennom hele sommeren. Hvis dere går tom, eller det dukker opp flere arrangementer, er det bare å gå inn på nettet og bestille mer. Det er produsert brosjyrer, noen give-aways i forma av mulitverktøy, flytende kortholdere, godteposer og informasjonsmateriale for trykk og nett: quiz, webbanner, plakater, ressursdokumenter. Presse En viktig del av kampanjen er pressesaker på alle nivå; nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette foregår i et samarbeid og koordinering mellom alle samarbeidspartene. Det er svært ønskelig at dere selv kan kontakte pressen når kampanjen er i gang. Vi håper også vi kan kontakte dere for samarbeid om pressesaker gjennom kampanjeperioden. Dere får heller si nei om det ikke passer. Kontaktinformasjon: Spørsmål, mer info eller annet kontakt Trude i AV-OG-TIL; , blir omgjort til kampanjeside, følg med, siden oppdateres gjennom hele sommeren. Vi er også på og God sommer og takk for at du bidrar, det redder liv! Med vennlig hilsen Trude Gaare, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder, AV-OG-TIL Du finner et utvidet informasjonsskriv om Klar for sjøen-kampanjen på Korsveien og rodekors.no: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 10

11 Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Henningsen, Vikaveien 7, 9402 Harstad M: A: Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Helge Andersen, Ekebergveien 3 C, 0192 Oslo, Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetil Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: M: P: A: M: P: Side 11

12 Ansatte i sekretariatet - kontaktinformasjon og arbeidsområder Side 12

13 Aksjoner pr. 1. halvår Aksjonstyper pr. 1. halvår Antall personer assistert og mannskap involvert pr. 1. halvår År Antall aksjoner Antall savnet/ assistert Funnet i live Funnet omkommet Fortsatt savnet ved aksjonsslutt Antall Mannskap Timer brukt *) *) Side 13

14 Oktober 2011 Oppdrag pr. distrikt pr. 1. halvår 2012 Neste Infobrev Røde Kors Hjelpekorps blir sendt ut 14. september Innlegg, datoer, info om kurs m.m. mottas gjerne! Materiale sendes på mail innen 10. september 2012 til: Side 14

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ! 14. mars 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014 17. januar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps 17. august 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps august 2008 I dette nummeret: Mobiltelefonene fordelt Kurs i samvirke på

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: SIDE 4 SIDE 6 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 24 Foto: Sven Brunn 3 3 4 5 10 12 14 16 18 20

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 13. april 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet 2 Påskesentralen

Detaljer