Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2014"

Transkript

1 19. mai 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Sara Myhren Kornberg Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken Nytt metodesett for hjelpekorps i hele landet Ny avtale med ICE.net signert Røde Kors i Danmark inviterer til førstehjelpskonkurranse Nytt om nødnett 6 Prosjektsamarbeidet med Geodata Nyheter om ressurssytemet Valgkomité landsråd RKH orienterer Nytt fra ressursgruppene 13 Landsrådets arbeid - dagsorden fra landsrådsmøte Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekors Kontaktinfo og hvem som jobber med hva i sekretariatet Uunnværlige lenker for aktive hjelpekorpsere Endelig er ny avtale med ice.net på plass! Den nye avtalen gjelder ut 2015, og vi gleder oss til et godt samarbeid. RØDE KORS I DANMARK INVITERER TIL INTERNASJONAL FØRSTEHJELPSKONKURRANSE VÆR OBS PÅ BEGRENSNING- EN I BRUK AV METODESETT I KREVENDE LENDE! Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne inneholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET OG RK-BUTIKKEN Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Hei, alle sammen! Protokollen fra forrige landsrådsmøte ligger på Korsveien sammen med protokoller fra tidligere landsrådsmøter: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/sider/protokoller for- Landsr%C3%A5det-i-R%C3%B8de-Kors-Hjelpekorps.aspx Siste del av Infobrevet vil fremover ha informasjon om et utvalg av saker som fast element. Der det ikke er noe nytt å informere om vil den tidligere utsendte informasjon stå og dermed bety at dette er status quo. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/ default.aspx Ny fagkonsulent informasjon Undertegnede begynte i Hjelpekorpsseksjonen 12. mai, og en av mine oppgaver blir å sende ut dette infobrevet. Ta gjerne kontakt med dersom du har informasjon som er relevant for andre korps på Håper å se mange av dere på Hjelpekorpskonferansen førstkommende helg. På vegne av sekretariatet Sara Myhren Kornberg Side 2

3 BEGRENSNING I BRUK AV METODESETT I KREVENDE LENDE Vi i ressursgruppe krevende lende har i mange år jobbet med å utarbeide et metodesett som skal være sikkert og hensiktsmessig å bruke for hjelpekorpsene rundt i landet. Da ressursgruppen startet arbeidet med dette var det en forutsetning at metodesettet skulle være så enkelt som mulig. Det skal ikke være nødvendig med noen form for klatreerfaring for å kunne delta i en slik tjeneste. Kurset innbefatter opplæring i enkel sikring for mannskaper samt uthenting av personer som er uskadet evt. lettere skadet med eller uten båre. For å kunne gjennomføre kurs med overnevnte kriterier, må det ligge til grunn klare og forståelige begrensninger: Metoden ikke skal brukes i loddrett terreng der vegghøyden overstiger 2-3 meter. Alle som har vært på kurs ser at i søksarbeid og med en lettere skadet person i redningssele fungerer det rimelig bra, men med båre fungerer det dårlig. Metoden skal ikke brukes på snø og is. Dette fordi utstyrspakken, slik den er i dag, ikke tar høyde for det. Metoden inneholder heller ikke bruk av fjellsikringsmidler, men man må bruke slynger rundt kjente festepunkt som trær, stolper og store steiner. Det er mulig at det kan være vanskelig å forstå disse begrensningene, men her er det viktig å se på forutsetningen for å kunne delta i en slik gruppe det vil si at det ikke er nødvendig med noen form for klatreerfaring for å kunne delta i en slik tjeneste. Vi i ressursgruppen ønsker å tilby dette til de hjelpekorps som ser behov for en slik tjeneste i sitt distrikt - uten at det krever lang erfaring som klatrer. For at vi skal få dette til, må derfor alle respektere disse begrensningene. Vi vet at det er mange som ser på Røde Kors sin ferdsel i bratt lende med argus øyne. Vi må derfor til enhver tid ha fokus på å unngå skader og uhell. Metoden er etterhvert beskrevet så godt, i detalj, at hvis det skjer et uhell og forsikringsselskapet får en «ekspert» til å gjennomgå hendelsen, er det lett å se hvis noen har gått over utover retningslinjene for bruk av metodesettet. Hvis vi drar dette lasset sammen, vil vi kunne videreutvikle denne metoden fremover. Med hilsen Lasse Fossedal Ressursgruppe krevende lende Side 3

4 NY AVTALE MED ICE.NET SIGNERT Endelig er ny avtale med ice.net på plass! Den nye avtalen gjelder ut 2015, og vi gleder oss til et godt samarbeid. Ice.net har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2008, og støtter i dag hjelpekorpset med 324 aktive abonnement. Ice er leverandør av mobilt bredbånd og dekker 91 prosent av norske husstander, 80 prosent av alle hytter og hele 75 prosent av landarealet med 3,5G i hele nettet. I tillegg har de en kystdekning som strekker seg opp mot 120 km til havs. Ice.net har altså god dekning over hele landet og sørger blant annet for at hjelpekorpset kan kommunisere og få support når de trenger det. Den nye avtalen vil gi de hjelpekorpsene som allerede har mottatt et ice-modem, mulighet å oppdatere fra gammel (D20) til ny (D35) variant. Den nye varianten gir en høyere hastighet på tjenesten. De korpsene som ikke har mottatt modem fra før, vil få modem D35 med tilhørende abonnement. Enn så lenge har vi ikke mottatt de nye modemene. Se neste infobrev for mer informasjon om hvordan en skifter ut et gammelt modem eller - for de som ikke har modem fra før - hvordan en får et modem. Per i dag er det veldig fint hvis dere som har fått et modem (over 300 korps) finner frem det gamle modemet, da dette er nødvendig for å få et nytt. Side 4

5 INVITASJON TIL FØRSTEHJELPSKONKURRANSE I DANMARK Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Her følger invitasjon til nasjonal og internasjonal førstehjelpskonkurranse i Danmark i oktober. Påmeldingsfristen er 1. juli Les mer på National and International First Aid Competition This year marks 150 years since the first Red Cross observers were sent out and thus the first use of the Red Cross emblem. Red Cross in Denmark wishes to mark this with a combined National and International First Aid Competition. The competition will take place on Saturday 11 October 2014 in Sønderborg, just where the first Red Cross observers were sent at the Battle of Dybbøl. Get further information on where also entry is made. A maximum of 48 teams can participate, and entry follows the principle of first come, first served. Arrival from Friday 10 October 2014 and departure on Sunday morning. The theme of the festive evening, where prizes for the day s competition will be presented, will be a real Oktoberfest, among other things with entertainment by Broager Tyrolean Band. We look forward to meeting you. With best regards, Red Cross, Denmark Side 5

6 NYTT OM NØDNETT PER MEDIO MAI 2014 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Prosjektgruppe Nødnett har brukt mye tid på å lage en rettferdig fordeling av terminaler. Fordelingen av håndterminalene for alle distrikt og korps er ferdig, og for fase 0 og 1 er dette sendt til programmering. Fordelingsnøkkelen er basert på antall medlemmer som per har betalt kontingent, har godkjent grunnopplæring og godkjent førstehjelpsprøve. Veldig enkelt forklart blir det i gjennomsnitt cirka 0,38 håndholdte terminaler per godkjent medlem (som definert over). Korpsene får ikke mer enn innmeldt behov, og små korps får i snitt flere terminaler per medlem enn store korps - ytterpunktene er et korps med 4 godkjente medlemmer som får 3 håndholdte, mot det aller største korpset med 232 godkjente medlemmer som får 40 håndholdte. Distriktsrådene og distriktssambandslederne har fått tilgang til å justere på antall terminaler innad i distriktene. Dette for å justere eventuelle skeivheter i for eksempel korps med mange medlemmer men liten aktivitet og lignende. Distriktene har i svært liten grad benyttet denne muligheten, men omfordelingene vi har fått inn er tatt hensyn til - unntaket er to distrikter som har bedt om flere terminaler enn vår fordelingsmodell gir. Dette har det ikke blitt tatt hensyn til. Korpsene vil få vite sine tildelinger i løpet av mars Nødnett i tall: Prosessen bak I 2006 kartla Røde Kors Hjelpekorps og de andre FORF-enhetene antall sambandsterminaler i organisasjonen. Røde Kors kartla håndholdte terminaler i 2006, og det er dette antallet vi fordeler ved hjelp av fordelingsmodellen som er vedlagt i dette infobrevet (se side 8). Det ble i 2006 også telt 843 mobilterminaler av forskjellig slag, men fordelingen av disse er ennå ikke utarbeidet. Prosjektgruppa har etter kartleggingen i 2013/2014 sett at korpsene har bedt om noen flere terminaler enn det som ble telt i 2006, så vi har meldt inn behovet for flere terminaler. Det er ikke sikkert at RKH får dette, men om vi får flere, så vil tilsvarende fordelingsmodell som dagens gjelde. Det er derfor viktig at korpsene fortsetter å holde medlemmene godkjente på førstehjelpsprøve, kontingent og grunnutdanning, og jobber for å få flere godkjente. Status på utrulling - når får vi nødnett? Utrullingen av selve nettet styres av Direktoratet for Nødkommunikasjon, og informasjon vi har fått derfra er som følger: Nødnettet skrues på ved dato for "Ready for go live tetra", og de første nødetatene antas å ta det i bruk innen 8 uker. Et sted etter dette regner man med at RKH kan ta nødnettet i bruk. Side 6

7 NYTT OM NØDNETT forts. Foreløpig informasjon om tidspunkter: Fase 1: Nettet ferdigstilt, etatene har tatt i bruk nødnett. Fase 2: Nettet ferdigstilles Q2 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q2 og Q Fase 3: Nettet ferdigstilles 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q Fase 4: Nettet ferdigstilles 2014, etatene tar i bruk nødnett ila. Q Fase 5: Nettet ferdigstilles 2015, etatene tar i bruk nødnett ila Faser - utstyr For RKH er anbudsrundene delt opp i to; fase 0-2, og fase 3-5. Som kjent var det terminaler av merket Motorola som vant for fasene 0-2. Vi ønsker å presisere at det kan bli helt andre terminaler for fase 3-5, ingenting er sikkert. Siste informasjon er at anbudsrunden/ minikonkurransen sannsynligvis starter Q3 2014, med mulig levering før jul Det er egne anbudsrunder for FORF samlet, og disse har ingenting med anbudsrundene for de andre etatene å gjøre. For fasene 0-2 startet programmeringen av 500 håndholdte terminaler til FORF i uke 13, og 1000 til ble programmert i ukene 16 og 17. Opplæring Kursstigen for nødnett er som følger: 1. Brukerkurs. Obligatorisk for alle brukere. Kursvarighet: 4 timer. Kommer i tillegg til grunnopplæring samband (9 timer) 2. Superbrukerkurs. Kurs for de som skal holde brukerkurs. Kursvarighet: 1 dag. 3. Instruktør radioterminal. Kurs for de som lærer opp superbrukere. Kursvarighet: 3 dager. Spørsmål om kurs for ditt distrikt skal tas med distriktssambandsleder, som igjen koordinerer dette med prosjektgruppa. Prosjektgruppe Nødnett har ikke kapasitet til å kommunisere med hvert enkelt korps. På neste side finner du fordelingsalgoritmen. Side 7 Fortsettes på neste side

8 NYTT OM NØDNETT forts.: fordelingsalgoritme Side 8

9 PROSJEKTSAMARBEIDET MED GEODATA AS I løpet av høsten 2012 gjennomførte Geodata en behovskartlegging i hjelpekorps og ressursgrupper rundt om i landet. Dette ble sammenstilt i en rapport. I rapporten ble det skissert flere veier å gå, med forskjellig kompleksitet. Prosjektet som heter «Sømløse digitale kart» pågår i 5 år. Målet er kartløsninger som gjør det raskt og enkelt å lage kart, samt applikasjoner som skal løse små og store problemstillinger for mange ulike brukergrupper. Disse brukerne vil konsumere kart og applikasjoner i sine verktøy, i regneark, presentasjoner, på nettbrett, smarttelefoner og nettlesere. Det første målet er en selvbetjeningsløsning hvor alle, uavhengig av GIS-kompetanse, skal kunne lage akkurat de kartene som de selv trenger til en hver tid. Status I februar ble første versjon av kartapplikasjonen testet av testgrupper i Telemark og Buskerud. Basert på tilbakemeldingene har det blitt gjort mange justeringer, som skal gjøres tilgjengelige innen de kommende ukene. Det blir blant annet lagt ut en funksjon for «hurtigutskrift». Denne brukes dersom man ikke har behov for et detaljert kart, men heller en kjapp oversikt over et spesifikt område. Når disse endringene har blitt installert, ønsker vi at så mange korps som mulig tar løsningen i bruk. Følgende tilbys i utskrifts-/kartløsningens versjon 1 som nå rulles ut: 1. Løsning for selv å produsere papirkart til bruk under søk- og redningsaksjoner, via en kartportal tilgjengelig via 2. Mulighet for å skrive ut kart i A4 og A3-format. Utskrift av kart på vannfast papir er også testet, og dette har fungert meget bra i felt. 3. Kart kan skrives ut i skalaene 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000 og 1: Kartene har også en løsning som håndterer kart som havner i grensesnittet mellom ulike UTM-soner. 5. Mulighet for å skrive ut kart der man lagt på spesialtemaer, eksempelvis vær, skred- og rasfare og trafikksituasjon. Neste steg Videre utvikling baserer seg på rapporten som ble laget, og innspill fra brukere. Prioriteringer blir gjort i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. De kommende månedene vil det bli jobbet med funksjoner for å legge inn aksjonsspesifikk informasjon i kartet. Eksempler på dett er siste kjente posisjon for den savnede, fordeling av søketeiger, oppmøteplass, funnplass og annet som er nyttig ved planlegging og ledelse av en aksjon. Hvem kan få tilgang til utskriftsløsningen? Versjon 1 blir nå rullet ut i organisasjonen. Et mål er at alle korps skal ha en bruker. I tillegg er det ønskelig at D-råd og relevante ressursgrupper får tilgang. Da løsningen bygger på ArcGIS, som er lisensbasert, kan vi dessverre ikke dele ut ubegrenset med brukere. Brukerne er personlige det er altså ikke en felles bruker for hvert korps. Korpset bør derfor være enig om hvem som skal få tilgangen. Hvis det er behov for endre på hvem som har tilgang, må dette meldes til sekretariatet,slik at vi kan inaktivere tidligere bruker og aktivere den nye brukeren. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2014 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Side 9 Fortsettes på neste side

10 PROSJEKTSAMARBEIDET MED GEODATA forts. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Slik får du tilgang Send en e-post til E-posten MÅ inneholde følgende informasjon: Navn E-post Medlemsnummer Distrikt Korps Verv eller rolle i korps/d-råd/ressursgruppe Telefonnummer Her finner du kartløsningen: For å finne denne siden manuelt, gjør følgende: 1. Gå til 2. Scroll ned til bunn av siden og klikk på «Ressurser og kurs» 3. Den grønne boksen «Sømløse digitale kart» på neste side tar deg til innloggingssiden. For å kunne logge inn må du ha mottatt invitasjon på mail fra sekretariatet (etter å ha meldt inn din interesse). Veiledning for kartutskrift 1) Velg hvilket kart du ønsker å skrive ut Fortsettes på neste side Side 10

11 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april Søk til riktig område, enten ved å søke på adresse eller stedsnavn, eller ved å navigere i kartet. Slik navigerer du enkelt i kartet: Flytt kartutsnittet (panorer): Hold inne høyre museknapp mens du drar kartet til ønsket posisjon. Zoom inn: Hold Shift-knappen på tastaturet inne. Hold inne høyre museknapp og dra en firkant i kartet, og kartet zoomer til valgt område. Slipp, og kartet zoomer til ønsket område. Zoom ut: Hold knappene Ctrl og Shift på tastaturet inne samtidig. Hold inne høyre museknapp og dra en firkant i kartet. Slipp, og kartet zoomer ut. 3.Velg ønsket utskriftsformat og målestokk. 4. Den røde firkanten representerer kartutsnittet på utskriften. Finjuster utsnittet ved å panorere kartet. 5. Trykk «Skriv ut». OBS! Utskriften kan ta lang tid! Side 11

12 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 NYHETER OM RESSURSSYSTEMET Nye funksjoner og kommende funksjoner: Kursholder/instruktørregister Det er nå tilgjengeliggjort funksjoner der man kan registrere og søke opp instruktører og kursholdere innenfor forskjellige fagområder i Røde Kors. Det gjelder alt fra instruktører i Videregående førstehjelp til kursholdere i Seksuell helse. Kursholderne/instruktørene kan legges inn av ansatte ved distriktskontorene, samt medlemmer som har tilgang OPER i systemet. For å søke etter de registrerte kursholderne/instruktørene går man til «Søk/Rapporter» i Ressurssystemets venstremeny og velger rapporten «Kursholdere/Instruktører». Denne rapporten har alle tilgang til. Husk at det ikke vil ligge noen instruktører der før disse har blitt registrert. Vi har per i dag ingen slik oversikt i Røde Kors og det er derfor systemet er laget. Nødnetterminaler Nødnetterminalene vil bli registrert i Ressurssystemets materiellregistrering. For disse finnes flere felter enn for annet utstyr. En rapport som skal vise nødnetterminalene er under utvikling og denne vil legges ut under «Søk/Rapporter» i venstremenyen når den er ferdig. Kursadministrering forandres og utvides Siden våren 2013 har man arbeidet med å få spesifisert store forandringer og forbedringer av dagens kursadministrering. Denne vil bli mer «prosessbasert» og skal være mer intuitiv for brukeren. Målet er også at det skal bli enklere å gjøre endringer i kurser som er lagt inn. I tillegg vil det tilrettelegges for regionkurs ved at man setter sammen flere kurs som en pakke kalt regionkurs. De som melder seg på disse kursene, vil kunne oppgi hvordan de prioriterer kurs og mye mer. Andre funksjoner som kommer, er muligheten for å spørre etter og oppgi informasjon om kost og losji samt mulighet for å stille et antall egendefinerte spørsmål i påmeldingsskjemaet til et kurs. Utvikling pågår og alt det nye vil bli lagt ut i løpet av året. Endring i hvem som kan bestille ID-kort Veldig mange har etterspurt muligheten for å kunne bestille ID-kort for andre. Dette er relevant for eksempelvis korpsledere og distriktskontoransatte. Denne muligheten vil være på plass i løpet av året. De samme kriteriene (godkjent prøve, betalt kontingent og godkjent grunnopplæring) må fortsatt være oppfylt før det går an å bestille kort for andre. Integrasjon mellom Ressurssystemet og DiBa Å integrere med nye systemer er alltid en krevende handling, og vi har møtt mange utfordringer. Årsakene til at det er så komplekst, er for eksempel når en person har flere medlemskap, fakturaer har blitt sendt feil, fakturaer ikke har blitt betalt eller det har vært forsinkelser i overføring av betalingsinformasjon fra Røde Kors sin bank til Røde Kors sine økonomisystemer. Siden betaling er et krav for å få bestilt ID-kort i Ressurssystemet, så har dette medført frustrasjon hos mange brukere som har gjort sitt beste for å få bestilt kort. Forbedringer ved ID-kortbestilling Før sommeren vil det bli lagt ut noen endringer som gjør at bestilling av ID-kort går enda bedre. Blant annet endres kravet for størrelsen på bildet som kan brukes, slik at man ikke får feilmelding hvis man laster opp et for stort bilde. Det blir også mulig å rotere på bildet når en har lastet det opp. Når det gjelder administrasjonen av ID-kortbestillinger blir det også gjort et par forbedringer. Blant annet vil systemet hente adresser direkte fra DiBa også når man bestiller gamle kort på ny, gjennom knappen «Bestill på ny». Dette vil forhindre at mange kort blir borte i posten. Det blir også mulig å se bildene på ID -kortene utenfor Citrix. Endringer i rapporter Det blir gjort mange endringer i rapportene under «Søk/Rapporter». Det vil også komme nye rapporter som kursstatistikk og nødnett-terminaler. Forhåpentligvis er disse på plass i løpet av sommeren. Vi håper dere gleder dere til alle disse spennende mulighetene og vi ser selv frem til et fortsatt spennende 2014! Side 12

13 VALGKOMITÉ LANDSRÅD RKH ORIENTERER 2014 er landsmøteår. Da skal det blant annet velges nytt landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. I dokumentsamlingen på Korsveien finnes valgbrev med vedlegg for valg av landsråd Røde Kors hjelpekorps for perioden samt valg av valgkomité for neste landsrådsperiode. Ved ytterligere spørsmål kan valgkomitéen Røde Kors Hjelpekorps kontaktes (se dokumenter i samlingen eller vedlegg til dette infobrevet). Vedleggene er som følger: Retningslinjer for valg Forslagsskjema landsråd RKH Forslagsskjema valgkomité Oversikt landsråd Valgbrev Valgkomité https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/katalog/ docsethomepage.aspx? ID=314&FolderCTID=0x0120D520006EB188B694D B79AB3B F37304C1A15AF240A A2DF7A5C16AE910&List=5315de85-61a6-4a40-89e2-4f689a462480&RootFolder=%2Fomoss% 2Fstyrradutvalg%2Flandrrkh%2FFagomrde%20%20for%20alle%2FValgm%C3%B8te%20R%C3%B8de% 20Kors%20Hjelpekorps% (kopier hele lenken og sett inn i adressefelt) Leder for valgkomité 2014: Jørn Bjørnstad Medlem: Kai Roger Vatne Medlem: Aimee Larsen Varamedlem: trukket seg. Varamedlem: Knut Petter Dimmen Valgkomitéens sekretær er seksjonsleder hjelpekorps Peter Meyer. Han kan kontaktes på mobil , kontor eller e-post: Side 13

14 NYTT FRA RESSURSGRUPPENE RGE Nytt opplæringsprogram i «Lagledelse søk og redning» (LSOR) er nå tilgjengelig for nedlastning på Korsveien. https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/opplaring/kurs/hjelpekorps/sider/lagledelse-s%c3%b8k-ogredning.aspx (hovedside) LSOR ble godkjent rett før jul, og erstatter kursene "Ettersøkningsledelse barmark" og "Ettersøkningsledelse vinter" med umiddelbar virkning. De som har planlagt gjennomføring av av laglederkurs etter gammel plan kan gjennomføre disse som planlagt. Alle nye kurs som planlegges, skal følge den nye opplæringsplanen. Kravene i LSOR er ikke tilbakevirkende, så kurset må ikke tas på nytt av de som allerede har gjennomført laglederkursene på barmark og vinter. RGE håper at opplæringsprogrammet i LSOR vil gjøre hverdagen litt enklere for alle som driver opplæring innen søk og redning. Tilbakemeldinger ønskes sendt skriftlig til Mvh Kenneth Gulbrandsøy - faglig leder, RGE Norges Røde Kors Hjelpekorps. LANDSRÅDETS ARBEID Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har i helgen februar hatt landsrådsmøte. Under kan man lese sakslisten for møtet. Protokollen er ferdigstilt, og lagt ut sammen med tidligere protokoller på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/ AllItems.aspx?View={78af6321-bca0-4c5f-91df-43712c177546&SortField=DocIcon&SortDir=Asc Godkjenning av protokoller Faste saker a) Orientering fra Landsstyret, arbeidsgruppe HOP, KSB, og FORF b) Rapporter/orienteringer fra Landsrådsmedlemmene/ regionene/ressursgruppene f) Gjennomgang av vedtaksprotokollen Revidering/gjennomgang av statuttene for NM og DM for hjelpekorps Vannredning handlingsplan og budsjett for 2014 Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til transportutstyr Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til regionale kurs Merking av kjøretøy i Røde Kors Hjelpekorps Medlemmer med begrensinger Hjelpekorpskonferansen 2014 endelig godkjenning av program Påsken 2014 bemanning og medieplan Program for Fellessamlingen Landsråd og Ressursgrupper mars 2014 Merking av uniformer Begrensing i tilgang til registreringer av hjelpekorpskurs i Ressurssystemet Avvikssystem i Røde Kors Hjelpekorps IKT i Røde Kors Hjelpekorps Status for utrulling av nødnett i Røde Kors Hjelpekorps Møte med Presidenten Tanker og refleksjoner etter mine første 50 dager som avdelingsleder i NBH (Per Sverre Opedal) Side 14

15 Infobrev KONTAKTINFORMASJON Røde Kors Hjelpekorps april 2011 LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Walter Svendsen, Prestmarkveien 40 B, 8800 Sandnessjøen Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Sven Bruun, Kristiansands Gate 12 C, 0463 Oslo Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: A: M: P: A: M: P: Side 15

16 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Navn, arbeidsområder E-post Telefon (dir.) Peter Meyer (seksjonsleder) Esben Eyde Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Samarbeider med ressursgruppe RØFF Emilia Kongbäck Ressurssystemet, ID-kort, internasjonale hjelpekorpsprosjekter (Cuba, Libanon) Sara Myhren Kornberg Fagbladet Hjelpekorps, infobrev for hjelpekorps, Korsveien, nettsider (Hjelpekorps), trykksaker og teknisk koordinator for infosentralen hver påske. Samarbeider med frivillig infomedarbeider Sven Bruun Heidi Vigerust Koordinering av sentrale kurs, seminarer og samlinger. Kontaktperson mot ress.gr. krevende lende og skred. Kontaktperson IKAR Arne Kalstadstuen Rådgiver Vannrespons Transport Morten Grøtvedt Støtteordninger, sambandskonsesjon Kontaktperson overfor ressursgruppe samband og transport/ambulanse. Koordinering e- posthenvendelser til hjelpekorpssekretariatet Hans Alvin Wahl Utvikling av opplæringsmateriale Side 16

17 UUNNVÆRLIGE LENKER FOR AKTIVE HJELPEKORPSERE Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Her på siden finns lenker som kan være svært nyttige for aktive hjelpekorpsere. Er det lenker du mener burde stått her, tips oss gjerne: Ressurssystemet er stedet hvor alle korps kan registrere mannskap og utstyr. Nå bestilles også IDkort her: Korsveien, intranettet hvor du finner dokumenter og informasjon for frivillige og ansatte: Kontaktinfo d-råd og hjelpekorpskontakter i distriktene. Siden oppdateres ved endringer. Den ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Distriktsrådsledere.aspx Røde Kors Hjelpekorps på Facebook (krever egen Facebook-profil): https://www.facebook.com/hjelpekorps Det finns mange andre hjelpekorpsrelaterte Facebook-sider. Full oversikt her: Tidligere protokoller fra landsrådsmøtene ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/ landrrkh/sider/protokoller for- Landsr%C3%A5det-i-R%C3%B8de-Kors- Hjelpekorps.aspx Infobrev for Røde Kors Hjelpekorps. Ønsker du å motta dette direkte i mailboksen, kan du abonnere på det her: På nettsidene til Røde Kors ligger det generell informasjon om hjelpekorpset samt siste utgave samt tidligere utgave av fagbladet Hjelpekorps og nyhetsbrev: Diba: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/ lokalforening/dibahjelpeside/sider/default.aspx I Røde Kors-butikken er det uniformer og annet hjelpekorps-relevant utstyr. Man må være pålogget. På Korsveien finner du arkiv med tidligere utsendte mail med presseklipp. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/sider/e-postliste.aspx På RØFF-bloggen finner du nødvendig informasjon om RØFF, RØFF-arrangementer m.m.: Sjekk forresten Administrativt for hjelpekorps på Hjelpekorpsportalen: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Administrativt-i-Hjelpekorps.aspx Side 17

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ! 14. mars 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2014

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2014 15. august 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014

FACE 2014 AVLYST OLB 2014 TRADISJONEN UTRO. Minneord Arvid Ryen KONKURRANSE: Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 RØFF VINTER- CAMP 2014 17. januar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Januar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

Finsekurs. Invitasjon Veileder og metodesamling skred januar 2014. Ettersøkningsledelse/vinter B Operativ ledelse/vinter A

Finsekurs. Invitasjon Veileder og metodesamling skred januar 2014. Ettersøkningsledelse/vinter B Operativ ledelse/vinter A 16. oktober 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Oktober 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Ettersøkningsledelse

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps 20. juli 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ett år etter

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 13. april 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet 2 Påskesentralen

Detaljer

Hjelpekorpsportalen er på plass!!!

Hjelpekorpsportalen er på plass!!! 16. januar 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Ingrid.Stranger@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2009 I dette nummeret: Påske 2009 2 Hjelpekorpsportalen er åpnet! Seminar

Detaljer

Hjelpekorps FOR HJELPEKORPS LES OM. HENRY Førstehjelp for barnehagebarn LARS-OTTO LAUKVIK: En veteran takker av FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS

Hjelpekorps FOR HJELPEKORPS LES OM. HENRY Førstehjelp for barnehagebarn LARS-OTTO LAUKVIK: En veteran takker av FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 2 November 2014 NM FOR HJELPEKORPS LES OM LANDSMØTET 2014 HENRY Førstehjelp for barnehagebarn LARS-OTTO LAUKVIK: En veteran takker av HJELPEKORPS

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 11. februar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 2 En

Detaljer

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning

Økt bevilgning til redningstjenesten. 5 mill. kroner ekstra til redning 16. november 2011 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2011 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010 16. april 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 Våren

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer