NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN"

Transkript

1 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp Røde Kors IKT datasystemer Oppdatert metodesett søk og redning Utstyrsavtale med Aak Safety AS Tilbakeringningsfunksjons i varslingssystemet Nasjonal veileder i masseskadetriage Tilbakemeldinger Hjelpekorps-app en Skredkonferansen NM og DM revidert regelverk Oppstartstøtte for nye RØFF-grupper Fond dugnadsbaserte formål Nødnett kommer snart til et hjelpekorps nær deg? Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Kontaktinformasjon ansatte i sekretariatet Uunnværlige lenker for aktive hjelpekorpsere NM - nytt regelverk Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Ressursgruppe Førstehjelp søker ressurspersoner Nordisk konferan- se om snø- skred og friluftsliv Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne inneholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET På grunn av sommerferieavvikling kommer det et forsinket eller for tidlig utsendt infobrev (avhengig av hvordan man velger å se på det). Neste utgave av infobrevet vil bli sendt ut som vanlig i midten av måneden. Funker Hjelpekorps-app en? Også i regnvær? Vi er interessert i å motta tilbakemeldinger på hvordan app en fungerer. Sammen med dette infobrevet er det vedlagt et skjema som kan brukes til til å sende tilbakemelding til sekretariatet. Tilbakemeldingene vil bli tatt med videre i et evalueringsmøte med utviklerne av app en. Bidra med å forbedre app en og send inn DIN tilbakemelding til Litt informasjon om uniformer: mange av produktene er på vei inn på lageret i løpet av denne uken, og mer vil komme til i løpet av de to neste ukene. Slik sett nærmer vi oss målet for sortimentet i RK-butikken. Produktene vil også bli vist frem i forbindelse med NM til helga august. Det vil bli sendt ut mer informasjon i neste uke i et eget infobrev. Ressursgruppe Førstehjelp søker flere fagkompetente medlemmer for å styrke ressursgruppen for tiden som kommer. Lokale led og distriktene kjenner sine medlemmer best og oppfordres til å melde inn kandidater. Det vil bli publisert en nasjonal veileder i masseskadetriage, utarbeidet blant annet på bakgrunn av 22.julikommisjonens rapport. Les mer informasjon om veilederen i Infobrevet. Utrullingen av Nødnett er nå påbegynt. Det er nedsatt en prosjektgruppe og en logistikkgruppe som skal ivareta det videre arbeidet. Les mer om utrullingen av Nødnett i dette infobrevet samt følg med i kommende infobrev for å holde seg oppdatert. Kontaktinformasjon til de ansatte i sekretariatet er en fast side sist i infobrevet. Ta kontakt hvis du har spørsmål, så skal vi gjøre hva vi kan for å besvare dem så godt som mulig. I tillegg er det en ny fast side med lenker som er relevante for aktive hjelpekorpsere. Hvis det er andre lenker som burde stå på denne listen, send en mail til undertegnede. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx På vegne av sekretariatet Martin Alex Nielsen Side 2

3 Infobrev Røde Kors Side 3

4 OPPDATERT METODESETT SØK OG REDNING Oppdatert info om metodesett søk og redning i krevende lende finnes på fagsiden «krevende lende» på Hjelpekorpsportalen. Her finnes bla. info om innføring av båre i metodesettet, oversikt over aktuelle bårer samt antall personer som bør gå kurs om man skal ha en beredskap i krevende lende i korpset. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/alpin/sider/ default.aspx UTSTYRSAVTALE MED AAK SAFETY AS Det er inngått en avtale med Aak Safety AS som sikrer gunstig pris på innkjøp av fallsikringsutstyr til bruk ved redning i krevende lende + annen aktivitet i Røde Kors regi. Les avtalen på Korsveiens fagside «Krevende lende» samt i vedlegget til dette infobrevet: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx TILBAKERINGNINGSFUNKSJON I VARSLINGSSYSTEMET Norges Røde Kors er blitt gjort oppmerksom på at det er mulig for eksterne som ikke er en del av våre alarmplaner/varslingslister å få tilgang til Røde Kors alarmmeldinger i varslingssystemet. Hverken UMS AS eller Norges Røde Kors ønsker at våre alarmer skal være kilde for publikum til pågående aksjoner. I samråd med UMS AS er det utført endringer for Norges Røde Kors slik at tilbakeringningsfunksjonen kun fungerer fra de telefonnummer som faktisk ble ringt opp fra systemet. Dette vil ha konsekvens for eventuelle vakttelefoner som er viderekoblet til annet telefonnummer (den som besvarer vakttelefonen). Den som er på vakt vil ikke kunne få tilgang til meldingen da systemet ikke vil gjenkjenne nummeret med mindre personen som bemanner vakttelefonen også ligger inne i alarmlisten med eget telefonnummer (og er blitt ringt opp av systemet). Personer på varslingslisten som ringer tilbake til systemet fra skjult nummer eller som ikke omfattes av den spesifikke varslingen vil heller ikke ha anledning til å ringe tilbake til systemet og høre meldingen. Vi håper på forståelse for den iverksatte endringen og at dette ikke vil medføre de største utfordringene for en vellykket aksjon. Med vennlig hilsen Trude Marie Nilsen Konst. avdelingsleder Nasjonal beredskap og hjelpekorps Side 4

5 NASJONAL VEILEDER I MASSESKADETRIAGE Helsetjenesten fikk «bestått» på den akutte håndteringen av hendelsene 22. juli Samtidig ble det identifisert flere forbedringstiltak. Det har derfor blitt satt i gang et stort og omfattende arbeid for å sikre best mulig beredskap og helseinnsats ved framtidige kriser. Nær 80 tiltak er beskrevet i 22.juli-kommisjonens rapport og Helsedirektoratets egen evaluering «Læring for bedre beredskap». Helsetjenesten arbeider nå bredt for å utrede og ferdigstille de ulike tiltakene. En nasjonal veileder i såkalt maseskadetriage er et av tiltakene som nå er ferdigstilt og skal tas i bruk i helsetjenesten. Denne veilederen beskriver en modell for å prioritere riktig i situasjoner med mange skadde og få ressurser. Helsedirektoratet ønsker å varsle om at eventuell medieomtale av denne modellen i forbindelse med publiseringen i uke 26 kan vekke ubehagelige minner hos de berørte av 22. juli og andre katastrofer og større ulykker. Helsedirektoratet sender derfor denne informasjonen til Nasjonal støttegruppe etter 22. juli hendelsene, Nasjonalt Støttegruppenettverk og Norges Røde Kors v/ansvarlig for støttegruppeberedskapen slik at dere kan vurdere hvorvidt forhåndsinformasjon om publiseringen bør gis videre til medlemmer av støttegruppene via støttegruppenes nettsider eller andre kanaler. Hva er triage? Etter flere tidligere terrorhendelser og masseskader er det bred faglig enighet om betydningen av god triage - altså prioritering av pasienter og behandlingstiltak før pasientene kommer til sykehus. God triage bidrar til at helsepersonellet og annet innsatspersonell prioriterer riktig ved store hendelser. Da må man ha et system som sikrer at de mest alvorlig skadde får hjelp først og at de som kan vente ikke tar opp kapasitet som andre har mer bruk for. En viktig begrunnelse for en felles, nasjonal modell er at det gir personellet et felles rammeverk når de skal samarbeide på tvers av ambulansedistrikt og kommunegrenser. Da vil personellet ha rutiner som er kjent for alle og man slipper å kaste bort verdifull tid på å diskutere hvordan man skal gripe ting an. 22. juli-kommisjonens vurdering er at dette fungerte godt under terrorhendelsene. En av årsakene er trolig at det tilfeldigvis var svært kvalifisert personell på stedet og et stort overskudd av ressurser. Politiets spesialenhet Delta er trent i triage og løste denne oppgaven godt etter forholdene. Helsedirektoratet mener en nasjonal modell vil øke sannsynligheten for at dette også vil fungere godt i framtidige hendelser der situasjonen kan være helt annerledes. Den nasjonale modellen publiseres nå som en nasjonal veileder i masseskadetriage. Helsedirektoratet forutsetter at ambulansetjenesten og legevaktstjenesten i hele landet integrerer modellen i sine egne rutiner, og at det gjennomføres jevnlige øvelser. Modellen er også et verktøy politiet, brannvesenet og frivillige redningsorganisasjoner bør sette seg inn i. Ved eventuelle spørsmål kontakt seniorrådgiver Birgitte Elise Bøen: mobilnr / e-post Vennlig hilsen Kristin Alfsen rådgiver avdeling psykisk helse og rus tlf , mobil Helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2 Side 5

6 TILBAKEMELDINGER OM HJELPEKORPS-APP EN Har du testet tiltakskortene i ettersøkning eller skredkortene på Hjelpekorps-app'en? Antares, firmaet som har bidratt med å utvikle hjelpekorpsapp en, ønsker i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps å få en tilbakemelding på hvordan app en fungerer for brukerne. Hvis du har testet app en og gjort deg noen erfaringer med bruken av den, setter vi stor pris på om du kan sende oss en tilbakemelding. Om du ikke har prøvd app en ennå, er det en glimrende anledning til å bli kjent med den og teste den ut. Både positive erfaringer og utbedringsinnspill sendes Heidi Vigerust Legg inn din(e) kommentarer i tilbakemeldingsskjemaet som er vedlagt infobrevet (Excel-ark). Skjemaet finner du også på fagside skred og fagside ettersøkning på Hjelpekorpsportalen på Korsveien. og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Under finner du en trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan du laster ned app'enn til ulike styresystemer for smarttelefoner. HJELPEKORPS-APP - SLIK INSTALLERER DU DEN Installere RK tiltakskort på iphone 1. Naviger til forsiden på tiltakskortene - - i Safari 2. Trykk på snarvei-knappen i midten på kantlinjen nederst på skjermen 3. I skjermbildet som kommer frem velger du ikonet midt i bildet som heter Legg til på Hjem-skjerm Installere RK Tiltakskort på Android-telefoner 1. Naviger til forsiden på tiltakskortene - - i nettleseren 2. Legg nettstedet til i bokmerkene (Menu Add bookmark Done) 3. Åpne Bookmark Manager (Menu Bookmarks) 4. Trykk og hold fingeren need på nettstedet du vil legge til på Hjemskjermen 5. I menyen som kommer frem velger du Add shortcut to Home Installere RK Tiltakskort på Microsoft-telefoner 1. Naviger til forsiden på tiltakskortene - - i nettleseren 2. Klikk på More, klikk så på Pin to Start. Side 6

7 SKREDKONFERANSEN 2013 Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv avholdes hvert annet år. I år vil konferansen bli avholdt i Sogndal november. Snøskred er et stadig mer aktuelt tema i friluftslivet. For hvert år ferdes flere mennesker i bratt terreng vinterstid. De tre siste vintrene har hatt et urovekkende høyt antall dødsofre på grunn av skred. Samtidig er det satt i gang landsomfattende skredvarsling i Norge. Den nordiske konferansen om snøskred og friluftsliv arrangeres annethvert år og er den fremste arenaen for utveksling av kompetanse og ideer om snøskred. Vi inviterer alle interesserte profesjonelle, frivillige, redningstjenesten, Forsvaret, myndigheter, toppturgåere, skiløpere og alle som bare er nysgjerrige på temaet til å delta på konferansen. Årets konferanse har tre hovedtemaer: Skredopplæring Hvordan formidler vi skredkunnskap slik at det faktisk hindrer skredulykker? De siste årene har vi fått ny skredlitteratur, skredvarsel for friluftsfolk og et stort tilbud av skredkurs. Her får vi en unik utveksling av erfaringer om hvordan skredopplæringen kan nå fram. Skred og teknologi Skredballongsekker er blitt standardutrustning for frikjørere, vi kan laste ned skredvarsel via en app på mobiltelefonen og den samme telefonen kan forstyrre søk etter savnede i skred. Her ser vi på hvordan ny teknologi kan hjelpe oss enten det handler om å ferdes trygt, overleve en skredulykke eller bidra i en redningsaksjon. Hva er mulighetene, hva er begrensningene og hva er den neste store snakkisen? Risikovurdering Vi vil ut i vinterfjellet, men når er det for farlig? I denne delen ønsker vi å lære av alle som er ute og vurderer risiko fra skikjørerne som kjører de bratteste fjellsidene til militæravdelinger på øvelse og redningsmannskaper som skal ta stilling til og det er trygt å gå inn i et ulykkesområde. Les mer om program, påmelding, workshops, innlegg m.m. på nettsidene til konferansen: Konferansen er et samarbeid og arrangeres av FriFlyt, DNT, NGI, Forsvarets vinterskole og Røde Kors. Forsvarets vinterskole Side 7

8 RESSURSGRUPPE FØRSTEHJELP SØKER RESSURSPERSONER Ressursgruppe Førstehjelp er landsrådets rådgivende organ i faglige spørsmål knyttet til fagfeltet førstehjelp/akuttmedisin. Ressursgruppen skal nå styrkes for å møte tiden som kommer på best mulig måte. Ressursgruppa trenger derfor hjelp fra lokal- og distriktsledd til å finne de ressurspersoner som etterspørres. Dere kjenner egen organisasjon og egne medlemmer best. Kontaktinformasjon ved spørsmål og innmelding av aktuelle kandidater: Elin Seim / Faglig leder Ressursgruppe Førstehjelp Mobil: E-post: Se hele utlysningen her: og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx NM - NYTT REGELVERK Nytt reglement for NM for Hjelpekorps Landsrådet har på grunnlag av erfaringer gjennom de siste årene og gjennomgang i en egen arbeidsgruppe, vedtatt nytt regelverk for NM. De mest vesentlige endringene er: Konkurranseopplegget skal for NM godkjennes av en representant fra Ressursgruppe Førstehjelp og Ressursgruppe Ettersøkning, senest 2 måneder før konkurransen. Autorisert helsepersonell kan delta i DM og NM. I henhold til regelverket for FACE (EM) kan ikke autorisert helsepersonell delta på FACE. Det skal oppnevnes et dommerpanel for NM som består av en hoveddommer, en representant fra Ressursgruppe Førstehjelp og Ressursgruppe Ettersøkning som bl.a. skal sikre at dommerne innehar tilstrekkelig kompetanse. Bedre balanse mellom hjelpekorpsfag og førstehjelp. Antall hjelpekorpsfaglige poster økes til 4, og det blir da 6 førstehjelpsposter. Begrepet «reserve» er fjernet. Lagene består av 5-6 medlemmer. O-løpet trenger ikke nødvendigvis lenger være et nattorienteringsløp. Hele laget skal på O-løpet samlet innom 10 poster eller så mange de rekker innen maksimal tid. Det skal gis poeng for flest mulig poster på kortest mulig tid. Det skal alltid lønne seg å ta flest poster innenfor maksimaltiden Frist for evt. protester er økt fra 15 til 30 minutter etter siste aktivitet pr. dag. Klager på poengberegning under NM rettes til Landsrådets arbeidsutvalgs innen 7 dager etter konkurransen. De nye retningslinjene er lagt ut her: Side 8

9 OPPSTARTSSTØTTE FOR NYE RØFF-GRUPPER Ønsker din lokalforening å starte opp en RØFF-gruppe? Her er en enkel sjekkliste. Først handler det om å finne noen friluftskompetente veiledere, som vil jobbe med friluftsliv og ungdom. Veilederne må lage en aktivitetesplan for den første perioden. La det være aktiviteter som er attraktive for ungdommer. Det vil være naturlig at aktivitetene varierer fra hvor i landet det er. Når gruppa har blitt litt mer trygg på hverandre velges det en ledergruppe blant ungdommene. Husk at hensikten med RØFF er at ungdommene selv må være aktive i utviklingen av RØFF. De voksne kan gjerne hjelpe med å utvikle videre planer. Men veilederne er, som ordet tilsier, veiledere. Friluftsliv er som skapt til teambuilding man blir rett og slett tvunget til å jobbe sammen. Dette er et minimumskrav til RØFF-veiledere, men det er et krav alle ansvarlige, friluftslivsinteresserte burde kunne leve opp til: De må ha førstehjelpskompetanse som et minimum NGF, eller tilsvarende. Slik alle i Røde Kors skal ha for å kunne ivareta sikkerheten i den daglige aktiviteten. De som skal drive opplæring i redning og førsthjelp bør ha kompetanse tilsvarende førsthjelpskurset i hjelpekorpsprøven. OBS! Alle nystartet grupper kan søke om kr i etableringsstøtte. Pengene må brukes på utstyr eller tiltak for aktiviteter. For å søke om støtten kan man henvende seg til rådgiver Esben Eyde i Hjelpekorpssekretariatet: FOND DUGNADSBASERTE FORMÅL Til FRIFO organisasjonene Livsforsikringsselskapet KLP har opprettet et fond for dugnadsbaserte formål. Fondet deler ut opptil ,- til utvalgte prosjekter. Prosjektene må handle om helse, miljø/klima eller humanitært arbeid. De må finne sted i Norge og gjennomføres på dugnad. Totalt deles det ut inntil ,- per år. Søknader behandles fortløpende. Så langt har det blitt delt ut midler til ulike tiltak som matkurs for unge kreftrammede, apparater til trimrom for hjerte- og lungesyke, skredredningsutstyr, oppgradering av turtraseer og polstring av lysstolper i skianlegg. Geografisk er tiltakene fordelt fra Kristiansand i sør og til Berlevåg i nord. Mer informasjon finnes her: https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/klps-dugnadsfond# Fondet har også en egen Facebook-side: https://www.facebook.com/dugnadsfondet?ref=hl Side 9

10 NØDNETT - KOMMER SNART TIL ET HJELPEKORPS NÆR DEG? Regjeringen bevilget før påske penger til at de frivillige kan bli en del av Nødnett. Bevilgningen gjør at de frivillige kan bli en del av Nødnett på lik linje med nødetatene, og vil styrke prinsippet om samordning og samvirke i den norske sivile beredskapen. Prinsippet baseres på god informasjonsdeling og samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Røde Kors er særlig glad for at utgiftene til anskaffelse og drift av Nødnett vil bli dekket. Dette vil spare de lokale korpsene for mye jobb i forhold til å samle inn midler til drift. Røde Kors har veldig høye forventninger til at implementeringen av Nødnett vil skje raskt. Tilgangen til nødnett gjør også den frivillige redningstjenesten til en bedre kapasitet for kjernebrukerne (politi/brann/ambulanse) av Nødnett, ettersom alle parter profesjonelle og frivillige redningsmannskaper vil få mulighet til å kommunisere med hverandre i forbindelse med redningsaksjoner. Utrulling i RKH I Røde Kors Hjelpekorps har man nå nedsatt en prosjektgruppe og en logistikkgruppe, som skal koordinere den videre utrullingen av Nødnett-terminaler innen Røde Kors Hjelpekorps. Landsråd Hjelpekorps har etablert en prosjektgruppe for å lede utrullingen i Røde Kors Hjelpekorps. Prosjektgruppen ledes av Lars Molstad. Logistikkgruppen består av Morten Grøtvedt og Arnulf Hansen fra sekretariatet. Disse skal sammen med distriktene arbeide med fordelingen av terminaler til distrikter og lokale hjelpekorps. Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) har satt noen krav til hvordan de frivillige skal lære opp sine brukere. Dette vil innebære at man må sende frivillige på superbrukerkurs med henblikk på at de skal lære opp sluttbrukerne i de lokale korpsene i bruk av Nødnett-terminalene. Det vil komme fortløpende informasjon om disse tingene. Utrullingen vil for hjelpekorpset sin del skje over flere faser. Prosjektgruppen vil i første omgang ta kontakt med distriktene, som vil formidle nødvendig informasjon videre til de lokale korps. Her vil distriktsambandslederne være sentrale i kontakten med logistikkgruppen for å få utdelingen på plass. Man er nå i gang med planleggingen av fordelingen av terminaler. Videre utrulling fordelt på distrikter og regioner vil påbegynnes i løpet av høsten. Alle terminaler skal registreres i Ressurssystemet. For ytterligere spørsmål om Nødnett henvises til sekretariatet ved Morten Grøtvedt: Side 10

11 Infobrev KONTAKTINFORMASJON Røde Kors Hjelpekorps april 2011 LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Walter Svendsen, Prestmarkveien 40 B, 8800 Sandnessjøen Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Sven Bruun, Kristiansands Gate 12 C, 0463 Oslo Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: A: M: P: A: M: P: Side 11

12 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Navn, arbeidsområder E-post Telefon (dir.) Peter Meyer (seksjonsleder) Esben Eyde Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Samarbeider med ressursgruppe RØFF Emilia Kongbäck Ressurssystemet, ID-kort, internasjonale hjelpekorpsprosjekter (Cuba, Libanon) Martin Alex Nielsen Hjelpekorps, infobrev for hjelpekorps, Korsveien, nettsider (Hjelpekorps), trykksaker, teknisk koordinator infosentralen påske, samarbeider med frivillig infomedarbeider Sven Bruun Heidi Vigerust Koordinering av sentrale kurs, seminarer og samlinger. Kontaktperson mot ress.gr. krevende lende og skred. Kontaktperson IKAR Arne Kalstadstuen Rådgiver Vannrespons Transport Morten Grøtvedt Støtteordninger, sambandskonsesjon Kontaktperson overfor ressursgruppe samband og transport/ambulanse. Koordinering e- posthenvendelser til hjelpekorpssekretariatet Hans Alvin Wahl Utvikling av opplæringsmateriale Side 12

13 UUNNVÆRLIGE LENKER FOR AKTIVE HJELPEKORPSERE Her på siden finnes lenker som kan være nyttige for aktive hjelpekorpsere. Er det lenker du mener burde stått her, tips oss gjerne: Ressurssystemet er stedet hvor alle korps kan registrere mannskap og utstyr. Nå bestilles også IDkort her: Korsveien, intranettet hvor du finner dokumenter og informasjon for frivillige og ansatte: Kontaktinfo d-råd d og hjelpekorpskontakter i distriktene. Siden oppdateres ved endringer. Den ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Distriktsrådsledere.aspx På nettsidene til Røde Kors ligger det generell informasjon om hjelpekorpset samt tidligere utgave av fagbladet Hjelpekorps og nyhetsbrev : Hjelpekorpset på Facebook (krever egen Facebookprofil): https://www.facebook.com/hjelpekorps På RØFF-bloggen finner du nødvendig informasjon om RØFF, RØFF-arrangementer m.m. : Diba: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/ lokalforening/dibahjelpeside/sider/default.aspx I Røde Kors-butikken er det uniformer og annet hjelpekorps-relevant utstyr. Man må være pålogget. På Korsveien finner du arkiv med tidligere utsendte mail med presseklipp. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/sider/e-postliste.aspx Side 13

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: SIDE 4 SIDE 6 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 24 Foto: Sven Brunn 3 3 4 5 10 12 14 16 18 20

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 11. februar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 2 En

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps 17. august 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps august 2008 I dette nummeret: Mobiltelefonene fordelt Kurs i samvirke på

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer