RØFF VINTER- CAMP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØFF VINTER- CAMP 2014"

Transkript

1 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken BRP donerer skuter - fortatt mulig å vinne Regler ang. utfylling av faktura til LRS RØFF VINTER- CAMP 2014 Reviderte skredkort Kapring og terroraksjon på cruiseskip i Oslo 4 Invitasjon Nødnettdagene Kjenner du en ung frivillig som vil jobbe for Røde Kors i utlandet? 5 6 KONKURRANSE : 7 Fritidsbåtkonferansen 2014 Samfunnssikkerhetsprisen til FORF 8 8 RØFF vintercamp Prosjektsamarbeidet med Geodata Kommende nyheter i Ressurssystemet Valgkomité landsråd RKH orienterer Landsrådets arbeid - dagsorden fra landsrådsmøte Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekors Kontaktinfo og hvem jobber med hva i sekretariatet Uunnværlige lenker for aktive hjelpekorpsere BRP DONERER SNØSCOOTER DITT LOKALE HJELPEKORPS KAN BLI DEN HELDIGE VINNEREN! VITKIG! REGLER VEDRØRENDE UTFYLLING AV FAKTURA TIL LRS GJØR DITT KORPS DET RIKTIG? Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne inneholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET OG RK-BUTIKKEN Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Skredkortene har gjennomgått noen mindre oppdateringer. Det dreier seg om pasientbehandlingskortene Oppdaterte skredkort er lagt ut på Hjelpekorpsportalen på Korsveien, og på nettsidene. Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/ skred/sider/default.aspx Nettsidene: De er også oppdatert på app en. Det krever at man åpner app en mens man har dekning eller tilgang til nett. Det skal ikke være nødvendig å laste ned app en på nytt. Ved spørsmål ta kontakt med Påminnelse: Hjelpekorpskonferansen vil i 2014 bli avholdt helgen mai. Hold av datoen allerede nå. Snøskuterkurs klasse S er nå godkjent av myndighetene. Dette innebærer også undervisningsplanen som skal ligge til grunn for kurset. Landsråd Røde Kors Hjelpekorps hadde landsrådsmøte i helgen februar. Protokollen fra helgens møte er enda ikke ferdigstilt, men vil bli lagt ut på Korsveien så snart den er ferdig. Tidligere protokoller fra landsrådets møter ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/sider/protokoller for-landsr%c3% a5det-i-r%c3%b8de-kors-hjelpekorps.aspx Sistesiden i Infobrevet vokser hele tiden i antall lenker. Se om det er noe som har interesse. Det er blant annet lenke til protokollene fra landsrådsmøtene - da har du mulighet for å følge med på hva som blir behandlet og vedtatt. Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx På vegne av sekretariatet Martin Alex Nielsen Side 2

3 BRP DONERER SKUTER - FORTSATT MULIG Å VINNE BRP har bestemt seg for å donere en snøskuter til Røde Kors Hjelpekorps i anledning av produksjonen av snøskuter nummer på fabrikken i Rovaniemi i Nord-Finland. - Røde Kors har vært kunde hos oss i mange år. De gjør en viktig jobb innen sikkerhet og redning på fjellet, ikke minst for BRPs egne brukere, uttaler administrerende direktør i BRP Tor Isaksen. BRP er representert i hele verden og driver med produksjon av snøskutere, vannskutere, ATV er m.m. Da det ble klart at snøskuter nummer ville bli produsert rett før jul, bestemte BRP seg for at Røde Kors skulle få en snøskuter i julegave. - Vi ønsket å gi et kjøretøy til et veldedig formål samt at det skulle bli operativt. Mange kunne ha fått, men valget falt på Røde Kors, det føltes naturlig, uttaler Isaksen. I Røde Kors Hjelpekorps er man takknemlig for gaven. - Vi er veldig glad for dette. Det viser at det settes pris på den jobben vi utfører. Dette vil gjøre at det lokale leddet, som får gaven, vil få økt kapasitet, sier leder for Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Ole Gladsø. Skuteren som skal doneres kan man se på BRPs nettsider (vinneren vil få levert den i hvit): Fortsatt mulig å delta i konkurransen: Det lokale hjelpekorps sender inn en begrunnet søknad + en god historie med tekst og et illustrasjonsbilde (bildet trenger ikke nødvendigvis være fra den konkrete aksjonen som historien forteller om) som viser hjelpekorpset i aktivitet under en vinteraksjon. Her er ikke kreative skrivekunnskaper avgjørende, men innholdet i selve historien som fortelles. Den må illustrere hjelpekorpsets innsats og arbeid i løpet av vintertjeneste. Av begrunnelsen i søknaden vil et eller fler av følgende kriterier ligge til grunn for vurderingen av behovet: geografi og virkeområde til korpset, korpsets økonomi, kompetanseheving som mål i korpset. Både søknad OG historie med bilder sendes til landsråd Røde Kors Hjelpekorps ved (mrk. «Skuter »). Innsendingsfrist: 2. mars 2014 Søknader som ikke har vedlagt en historie vil ikke komme i betraktning i forhold til å vinne premien. Representanter fra Landsrådet sammen med BRP utgjør da en jury som velger ut 20 søknader/historier. Av disse vil det bli trukket lodd om vinneren. Utvelgelsen vil skje ut fra en samlet vurdering av søknad og historie, hvor søknaden vektes høyest. Landsrådet forbeholder seg retten til å bruke alle innsendte historier i forbindelse med Røde Kors Hjelpekorps sin forebyggende virksomhet, i mediesammenheng o.lign. frem mot påske og resten av vintersesongen, samt at BRP kan bruke vinnerhistorien i sin markedsføring. Lykke til! Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Side 3

4 REGLER ANG. UTFYLLING AV FAKTURA TIL LRS Viktig påminnelse om viktige regler angående utfylling av faktura til LRS i forbindelse med redningsaksjoner og refusjonskrav. Noen er flinke til å sette på nummer, men det er også viktig at man legger inn opplysninger på skjemaet slik at fakturanummer går i stigende rekkefølge. Veldig mange bruker samme nummer flere ganger, og dette tillater ikke regnskapssystemet vårt. Derfor: 1. Alltid fylle ut fullstendig navn og adresse på korpset 2. Alltid skrive bankkontonr. riktig 3. Alltid sjekke at dato for utfylling av faktura er påført (noen endrer ikke og har datoer fra år 2007) 4. Alle må fra nå av sette fakturanr. på, begynne på nr. 1 og fortsette i stigende rekkefølge. Dette er veldig viktig, da regnskapssystemet vår krever fakturanummer. Dette vil hindre at fakturaer sendes i retur for påføring av fakturanummer. Fakturanummer kan påføres under rubrikkene for dato og aksjonsnummer i det åpne feltet. Følger man disse reglene vil det spare alle parter for tid og ekstraarbeid. KAPRING OG TERRORAKSJONER PÅ CRUISESKIP I OSLO KFB inviterer den 25.februar til Linderudseminaret 2014 som i år finner sted på Den gamle Krigsskolen (T-10), Tollbugata 10, Oslo. Seminaret er beregnet på alle som ønsker å ha innsikt i krisehåndtering på forskjellige nivåer i samfunnet. Seminaret tar utgangspunkt i et krisespill (table top) med et scenario som til enhver tid er relevant for samtiden. Årets krisespill er "Kapring og terroraksjoner på cruiseskip i Oslo". Seminaret innledes frem til lunsj med faglige foredrag som skal danne bakteppe for deltakernes praktiske håndtering av krisen. Deretter blir det gjennomføring av spillet utover ettermiddagen. Målgruppene for konferansen er både sivil og forsvarsrelatert sektor, sikkerhets- og beredskapsansvarlige i fylker, kommuner og relevante bedrifter, politiet, Sivilforsvaret, departementer og direktorater, frivillige organisasjoner, politikere og ellers enkeltpersoner med særlig interesse for temaet. Målsettingen med spillet er å utfordre deltakerne i aktuelle problemstillinger rundt håndteringen av alvorlige hendelser som kapring og terroraksjoner på cruiseskip. Seminaret varer fra kl.09:00-16:00 og er gratis. Meld deg på som snarest til e-post: eller telefon: / Side 4

5 INVITASJON NØDNETTDAGENE Velkommen til Nødnettdagene! Direktoratet for nødkommunikasjon har den glede å invitere til Nødnettdagene 2. og 3. april 2014! Begge dagene avholdes i Nydalen i Oslo. Dette blir et av årets viktigste møtepunkter for utveksling av erfaringer, idéer og informasjon om nødkommunikasjon i Norge. Nødnett på dagsorden På Nødnettdagen 3. april vil vi fokusere på de store spørsmålene knyttet til Nødnett: dagens Nødnett og fremtidens behov, robusthet i telekommunikasjonssystemer. Hvilke erfaringer har andre land med sine Nødnett? Hvor går den videre teknologiske utviklingen? På Nødnett-brukerdagen 2. april setter vi fokus på brukeropplevelsen av Nødnett. Hvordan brukes Nødnett i dag? Utnytter vi potensialet? Hvordan former den nye teknologien arbeidsmetodene? Hvordan brukes Nødnett-teknologien i andre land? Vi ønsker å vise dataoverføring over Nødnett (TEDS), og inviterer leverandører av kontrollrom og radioterminaler til å vise noen av sine produkter. På kvelden 2. april arrangeres det felles middag for de av deltakerne som har anledning til å delta. Påmelding Dagene avholdes på Radisson Blu Hotel Nydalen I Oslo, og koster 500 kroner per pers. Arrangementet er åpent for alle, men har begrenset deltakerantall på grunn av plasshensyn. Vær derfor tidlig ute med påmeldingen for å sikre deg plass. Du kan selv velge om du vil delta på en eller begge dagene. Påmelding skjer via våre nettsider: Her vil vi i tiden fremover også publisere flere nyheter og program for konferansen. Vi håper å se deg på Nødnettdagene i april. Velkommen skal du være. Med vennlig hilsen Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Kontakt oss på for eventuelle spørsmål. Side 5

6 KJENNER DU EN UNG FRIVILLIG SOM VIL JOBBE FOR RØDE KORS I UTLANDET? Hvert år utveksler norske ungdommer med Røde Kors-nasjonalforeninger i andre land gjennom ungdomsdelegatprogrammet. Røde Kors Ungdom søker engasjerte frivillige mellom 21 og 28 år som vil oppleve et år utenom det vanlige. I løpet av ett år jobber de frivillige ni måneder i felt i en Røde Kors-forening i Latin-Amerika, Afrika eller Asia. Arbeidet som ungdomsdelegat er variert, og oppgavene spenner fra kampanjevirksomhet til kyllingoppdrett. Neste år utveksler vi med Lesotho, Nepal og Colombia. Kjenner du til en dyktig frivillig mellom 21 og 28 år? Røde Kors Ungdom leter etter potensielle ungdomsdelegater til neste års utvekslingsperiode. Kjenner du en frivillig som ville vært midt i blinken? Ta gjerne kontakt med Røde Kors Ungdom, så tar vi kontakt med den frivillige. Har du spørsmål er det bare å sende oss en mail: For å bli ungdomsdelegat må man ha minst ett år erfaring som frivillig, beherske engelsk skriftlig og muntlig, være ved god fysisk og psykisk helse og være personlig egnet. Perioden som ungdomsdelegat består av en måned med opplæring i Norge, ni måneder i felt og to måneder med etterarbeid ved hjemkomst. Hvordan blir man ungdomsdelegat? Alle som ønsker å reise på utveksling med Ungdomsdelegatprogrammet må ha deltatt på kurset Youth Basic Training Course. Dette kurset gir deg innsikt i Røde Kors internasjonale arbeid, informasjonsarbeid, deltakende metoder og mye annet. Neste kurs vil bli avholdt mars Søknadsskjema finner du her: Søknaden og CV, begge på engelsk, sendes til: Søknadsfrist: 1. mars 2014 Mer informasjon om ungdomsdelegatprogrammet og om årets ungdomsdelegater finner du på nettsidene: Du kan også lese mer om noen av ungdomsdelegatenes (som også er aktive hjelpekorpsere) opplevelser og erfaringer fra Columbia og Zimbabwe, i tidligere utsendte hjelpekorpsblad, 1/2013, 2/2013 og 3/2013. Du finner tidligere utgaver på nettsiden: Side 6

7 er et nettsted som viser hvor man kan levere forskjellige typer avfall i et kart. I samarbeid med Norsk Resirk som har ansvaret for panteordningen i Norge, lagde vi i fjor også en mulighet for å vise innsamlingspunkter for pant i kartet. Dette innebærer at alle Røde Kors hjelpekors sine innsamlingspunkter for pant kan vises i sortere-kartet. Slik kan man for eksempel finne nærmeste punkt hvor man kan levere panteflasker og bokser på mobilen når man er ute på tur. Takk til alle dere som sendte inn sine innsamlingspunkter for pant til oss i fjor - disse ligger nå i kartet på I år håper vi å få inn enda flere innsamlingspunkter for pant i kartet klart til påske. For å vite hvor disse pantepunktene er lokalisert, trenger vi hjelp fra deg. Det er helt frivillig å være med. I dette skjemaet kan du fylle inn hvor deres innsamlingspunkter for pant er, med koordinater.: For at vi skal rekke å få pantepunktene inn i kartet før påske er fristen for å registrere informasjonen torsdag 1. april. Dersom du har spørsmål kan man kontakte v. prosjektleder Hildegunn Iversen: og tlf: Side 7

8 FRITIDSBÅTKONFERANSEN 2014 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 Sjøfartsdirektoratet skal for første gang arrangere en nasjonal Fritidsbåtkonferanse i Haugesund mars. Om konferansen Vi håper dette vil være en møteplass for offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.gjennom Fritidsbåtkonferansen ønsker vi å bidra til en bedre sikkerhet med fritidsbåter, gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring. Program Programmet for konferansen er nå klart. Det kan bli endringer, så det kan bli endringer i det publiserte program. Ved endringer så vil også programmet på nett bli oppdatert. Du finner hele programmet her: Påmelding Du kan melde deg på konferansen her samt bestille hotell: https://form.arkon.no/?id=1656&key=d2c12daf80bcdc97a767987e5eea3caef Meld deg på før 20.februar og bli med i trekningen av en Ipad mini. SAMFUNNSSIKKERHETSPRISEN TIL FORF DSB har tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2013 til Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Prisen ble delt ut under konferansen Samfunnssikkerhet i Oslo. Styreleder i FORF, Odd Kulø tok i mot prisen. FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen opptrer på vegne av et bredt register av aktører som er engasjert i den norske redningstjenesten som bistår innenfor redning i sjø, på land og i luften. FORF tildeles samfunnssikkerhetsprisen 2013 for sitt bidrag til økt forståelse for verdien av en frivillig redningstjeneste. FORF synliggjør frivilligheten i Norge, som vi er avhengig av både innen redning og beredskap Hele saken kan lese på ne sidene l DSB: FORF/ Side 8

9 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 RØFF VINTERCAMP 2014 RØFF Oppland inviterer igjen til VINTERCAMP. Også i år vil campen bli i Nord-Aurdals området og vi ønsker hele RØFF Norge velkommen. Vintercampen skal være et lavterskel tilbud til alle ungdommer mellom 13 og 17 år. Dette skal være et tilbud til de som aldri tidligere har gjennomført dette, men også gi de som har erfaringer i vinterfjellet en utfordring. Vi vil ha veiledere med kompetanse i skred, akuttmedisin og friluftsliv. Veilederne skal bistå deltagerne, slik at de på en trygg måte skal få verdifull erfaring og læring. Leiren vil bestå av Lavvoer som blir fraktet opp og deltagerne vil ligge 4 til 8 i hver lavvo. Det vil også bli satt opp en stor felles lavvo, hvor en kan varme vann, lage noe mat og tørke (veldig) våte klær. Nord Aurdal Røde Kors Hjelpekorps vil i tillegg ha beredskap under hele leiroppholdet. Program for helgen og pakkeforslag blir tilsendt alle påmeldte. Skulle det være noe dere lurer på ta kontakt med Tor Øyvind Bertheussen på telefon eller mail Eller Esben Eyde på e-post eller telefon Hele invitasjonen er vedlagt dette infobrev Nettsider: Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx RØFF er i god vekst for tiden. Vi oppfordrer alle korps som har ungdom eller ledere som ønsker å være med på dette til å ta kontakt med sitt distriktskontor. Interesserte kan også følge fremdriften på Oppland RKHs Facebook side: https://www.facebook.comgroups/ /?fref=ts Side 9

10 PROSJEKTSAMARBEIDET MED GEODATA AS I løpet av høsten 2012 gjennomførte Geodata en behovskartlegging gjennomført i hjelpekorps og ressursgrupper rundt om i landet. Dette ble sammenstilt i en rapport. I rapporten ble det skissert fire ulike løsninger, med forskjellig kompleksitet. Konklusjonen ble at veien videre blir en kombinasjon av de fire løsningene. Kort oppsummert ser løsningene slik ut: 1. Løsning for selv å produsere papirkart til bruk under søk- og redningsaksjoner, via en kartportal/arcgis. 2. Produksjon av egne kart i KO. Minnepinneløsning for å produsere papirkart til bruk under søk- og redningsaksjoner i KO. Tilbyr online kart og samhandlingsløsning for aksjoner i urbane strøk / ved internettforbindelse. Aksjonsspesifikk informasjon i kartet, muligheten til å legge på spesialtema m.m. 3. Kartløsning på nettbrett/mobil til bruk av søkemannskap under søk- og redningsaksjoner. Alle bruker samme kart. Aksjonsspesifikk informasjon i kartet, muligheten til å legge på spesialtema m.m. Kart lages gjennom kartportal med utskriftsfunksjon. 4. Dokumentasjon av aksjoner sporing. Samle sporlogger for dokumentasjon av gjennomførte søk- og redningsaksjoner. Enkel sporingsløsning basert på smarttelefoner i tillegg til eksisterende løsninger. Prosjektet pågår i 5 år. Målet er kartløsninger som gjør det raskt og enkelt å lage kart og applikasjoner, som skal løse små og store problemstillinger for mange ulike brukergrupper. Disse brukerne vil konsumere kart og applikasjoner i sine verktøy, i regneark, presentasjoner, på nettbrett, smarttelefoner og nettlesere. Det første målet er en selvbetjeningsløsning hvor alle, uavhengig av GIS-kompetanse, skal kunne lage akkurat de kartene som de selv trenger til en hver tid. Målet på sikt er at få utviklet de fleste løsningene, men rekkefølgen avgjøres underveis. Status Utvikling begynte i april/mai Man er nå i mål med en selvbetjeningsløsning for produksjon av kart. I denne kan man lage sine egne kart med utskriftsmuligheter for A4 og A3 i skalaene 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000 og 1: Det er også gjort en løsning for kart som krysser ulike UTM-soner. ArcGis, som løsningen bygger på, inneholder mange standardfunksjoner som kan brukes ved produksjonen av kart. For eksempel vil man i tillegg til å velge bare et valgfritt område i Norge kunne legge på vinterkart, sommerkart, vær, skredforhold og lignende. I selvbetjeningsløsningen vil man kunne lagre sine kart slik at man finner dem og kan redigere dem senere, dele med andre samt andre praktiske ting. Man kan også merke områder med farge eller legge inn kommentarer og bilder på eksempelvis funnplats. At man har kommet så langt på kort tid er fordi veldig mye av dette var standard i ArcGis. Planer fremover I løpet av januar og februar skal systemet, så langt det er kommet, bli testet ut i utvalgte fylker. Dette vil pågå i rundt to måneder. I etterkant skal det gjøres justeringer basert på testingen. Etter dette vil det åpnes for at flere kan ta i bruk systemet. Parallelt med dette skal Geodata i samarbeid med Røde Kors (her er Ressursgruppe Ettersøkning sterkt involvert) vurdere hva som er neste prioritering og starte videre utvikling. Det vil også bli arrangert opplæring for superbrukere. Side 10

11 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 KOMMENDE NYHETER I RESSURSSYSTEMET I løpet av 2013 har det ikke blitt implementert så mange nyheter i Ressurssystemet. Mye ressurser har gått til å justere allerede eksisterende funksjoner og mye arbeid har gått til å få til en fungerende integrasjon med medlemssystemet DiBa (Dialogbasen). Parallelt med dette er det gjort mange grundige og store forarbeid for nye funksjoner som kommer i Les mer om dette lenger ned. Integrasjon mellom Ressurssystemet og DiBa Å integrere med nye systemer er alltid en krevende handling, og vi har møtt mange utfordringer. Årsakene til at det er komplekst er for eksempel at en person har flere medlemskap, fakturaer har blitt sendt feil, fakturaer ikke er betalt, det har vart forsinkelser i overføring av betalingsinformasjon fra Røde Kors sin bank til Røde Kors sine økonomisystemer. Siden betaling er et krav for å få bestilt ID-kort i Ressurssystemet så har dette medført frustrasjon hos mange brukere som har gjort sitt beste for å få bestilt kort. Vi nærmer oss en trygg løsning trinn for trinn, men det er mange forskjellige scenarier å kartlegge og lage rutiner for. Nye funksjoner som kommer i 2014 Kursholder/instruktørregister Akkurat nå drar vi de siste penselstrøkene på et register der man skal kunne registrere og søke opp instruktører og kursholdere innenfor forskjellige fagområder i Røde Kors. Alt fra instruktører i Videregående førstehjelp til kursholdere i Seksuell helse. De nye funksjonene er ferdigtestet og forhåpentligvis vil dere se dette i Ressurssystemet allerede før jul. Husk da at det ikke vil ligge noen instruktører der før disse har blitt registrert. Vi har per i dag ingen slik oversikt i Røde Kors og det er derfor dette er laget. En rapport er laget for å vise frem det som blir registrert. Denne vil man finne under «Søk/rapporter» i Ressurssystemets venstremeny, hvis man har tilgang. Registrering og register over omsorgsfrivillige Her kan alle medlemmer gå inn og registrere seg som omsorgsfrivillige. Man vil kunne oppgi hvilken type aktivitet man kan tenke seg å bidra med ved en hendelse eller krise. For eksempel barnepass, transport eller annet det er behov for. Ledere (eller personer med utvidet tilgang i systemet) kan også registrere dette for andre. En rapport er laget for å vise frem det som blir registrert. Denne vil man finne under «Søk/ rapporter» i Ressurssystemets venstremeny, hvis man har tilgang. Nødnetterminaler Nødnetterminalene vil bli registrert i Ressurssystemets materiellregistrering. For disse vil det finnes flere felter enn for andre utstyr. Målet er at denne skal være oppe og gå senest midten av januar. Kursadministrering forandres og utvides Siden våren 2013 har man arbeidet med å få spesifisert store forandringer og forbedringer av dagens kursadministrering. Denne vil bli mer «prosessbasert» og skal være mer intuitiv for brukeren. Målet er også at det skal bli enklere å gjøre endringer i kurser som er lagt inn. I tillegg vil det tilrettelegges for regionkurser, gjennom at man setter sammen flere kurs som en pakke kallet regionkurs. De som melder seg på disse kursene vil kunne oppgi hvordan de prioriterer kursene og mye mer. Andre funksjoner som kommer er muligheter for å spørre etter og oppgi informasjon om kost og losji samt mulighet for å stille et antall egendefinerte spørsmål i påmeldingsskjemaet til et kurs. Utvikling vil starte rundt jul 2013 og pågå under våren. Vi håper dere gleder dere til alle disse spennende mulighetene og vi ser selv frem til et spennende 2014! Side 11

12 VALGKOMITÉ LANDSRÅD RKH ORIENTERER 2014 er landsmøteår. Her skal blant annet velges nytt landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. I dokumentsamlingen på Korsveien finns valgbrev med vedlegg for valg av landsråd Røde Kors hjelpekorps for perioden samt valg av valgkomité for neste landsrådsperiode. Ved ytterligere spørsmål kan valgkomitéen Røde Kors Hjelpekorps kontaktes (se dokumenter i samlingen eller vedlegg til dette infobrevet). Vedleggene er som følger: Retningslinjer for valg Forslagsskjema landsråd RKH Forslagsskjema valgkomité Oversikt landsråd Valgbrev Valgkomité https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/ Katalog/docsethomepage.aspx? ID=314&FolderCTID=0x0120D520006EB188B694D B79AB3B F37304C1A1 5AF240AA2DF7A5C16AE910&List=5315de85-61a6-4a40-89e2-4f689a462480&RootFolder=% 2Fomoss%2Fstyrradutvalg%2Flandrrkh%2FFagomrde%20%20for%20alle%2FValgm%C3%B8te% 20R%C3%B8de%20Kors%20Hjelpekorps% (kopier hele lenken og sett inn i adressefelt) Leder for valgkomité 2014: Jørn Bjørnstad Medlem: Kai Roger Vatne Medlem: Aimee Larsen Varamedlem: trukket seg. Varamedlem: Knut Petter Dimmen Valgkomitéens sekretær er Seksjonsleder hjelpekorps Peter Meyer Mobil. Han kan kontaktes på (m) , kontor eller e-post: Side 12

13 LANDSRÅDETS ARBEID Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har i helgen februar hatt landsrådsmøte. Under kan man lese sakslisten for møtet. Protokollen er enda ikke ferdigstilt, men vil etter hvert bli lagt ut sammen med resten av protokollene på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/allitems.aspx? View={78af6321-bca0-4c5f-91df-43712c177546&SortField=DocIcon&SortDir=Asc Godkjenning av protokoller Faste saker a) Orientering fra Landsstyret, arbeidsgruppe HOP, KSB, og FORF b) Rapporter/orienteringer fra Landsrådsmedlemmene/ regionene/ressursgruppene f) Gjennomgang av vedtaksprotokollen Revidering/gjennomgang av statuttene for NM og DM for hjelpekorps Vannredning handlingsplan og budsjett for 2014 Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til transportutstyr Revidering av retningslinjer for økonomisk støtte til regionale kurs Merking av kjøretøy i Røde Kors Hjelpekorps Medlemmer med begrensinger Hjelpekorpskonferansen 2014 endelig godkjenning av program Påsken 2014 a) Bemanning av Informasjonssentralen b) Medieplan fram mot påsken Program for Fellessamlingen Landsråd og Ressursgrupper mars 2014 Merking av uniformer Begrensing i tilgang til registreringer av hjelpekorpskurs i Ressurssystemet Avvikssystem i Røde Kors Hjelpekorps IKT i Røde Kors Hjelpekorps Status for utrulling av nødnett i Røde Kors Hjelpekorps Møte med Presidenten Tanker og refleksjoner etter mine første 50 dager som avdelingsleder i NBH (Per Sverre Opedal) Eventuelt Side 13

14 Infobrev KONTAKTINFORMASJON Røde Kors Hjelpekorps april 2011 LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS Leder Ole Gladsø, 7232 Lundamo M: Nestleder, Lars-Otto Laukvik, Roseveien 2, 3408 Tranby M: P: A: Regionleder Nord (Nordland, Troms Finnmark) Oddvar Betten, Nyborg, 9840 Varangerbotn M: Vara Nord (Nordland, Troms Finnmark) Trond Walter Svendsen, Prestmarkveien 40 B, 8800 Sandnessjøen Regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord -Trøndelag) Odd Arne Rikardsen, Øvertun 1, 7860 Skage i Namdalen Vara Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag) Øystein Valde, Onsumgt. 6, 6310 Veblungsnes M: M: M: Regionleder Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Oddbjørn Bratthole, 5713 Vossestrand, M: P: Vara Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) Asbjørn Sande, Furuvegen 3, 6723 Svelgen, M: P: Regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Martin Hauge, Hellemyr terrasse 9, 4628 Kristiansand M: Vara Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) Svein Arne Corneliussen, Lyngholen 41, 4340 Bryne M: Regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Kjetill Pettersen, Tangkleiv 33, 3731 Skien Vara Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark) Sven Bruun, Kristiansands Gate 12 C, 0463 Oslo Regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark) Unni Sletvold, Skulhusvegen 48, 2836 Biri Vara Mjøs (Oppland, Hedmark) Lars Molstad, Sollerudvegen 27, 2380 Brumunddal M: M: A: M: P: A: M: P: Side 14

15 ANSATTE I SEKRETARIATET - KONTAKTINFORMASJON OG ARBEIDSOMRÅDER Navn, arbeidsområder E-post Telefon (dir.) Peter Meyer (seksjonsleder) Esben Eyde Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) Samarbeider med ressursgruppe RØFF Emilia Kongbäck Ressurssystemet, ID-kort, internasjonale hjelpekorpsprosjekter (Cuba, Libanon) Martin Alex Nielsen Hjelpekorps, infobrev for hjelpekorps, Korsveien, nettsider (Hjelpekorps), trykksaker, teknisk koordinator infosentralen påske, samarbeider med frivillig infomedarbeider Sven Bruun Heidi Vigerust Koordinering av sentrale kurs, seminarer og samlinger. Kontaktperson mot ress.gr. krevende lende og skred. Kontaktperson IKAR Arne Kalstadstuen Rådgiver Vannrespons Transport Morten Grøtvedt Støtteordninger, sambandskonsesjon Kontaktperson overfor ressursgruppe samband og transport/ambulanse. Koordinering e- posthenvendelser til hjelpekorpssekretariatet Hans Alvin Wahl Utvikling av opplæringsmateriale Side 15

16 Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011 UUNNVÆRLIGE LENKER FOR AKTIVE HJELPEKORPSERE Her på siden finns lenker som kan være svært nyttige for aktive hjelpekorpsere. Er det lenker du mener burde stått her, tips oss gjerne: Ressurssystemet er stedet hvor alle korps kan registrere mannskap og utstyr. Nå bestilles også IDkort her: Korsveien, intranettet hvor du finner dokumenter og informasjon for frivillige og ansatte: Kontaktinfo d-råd og hjelpekorpskontakter i distriktene. Siden oppdateres ved endringer. Den ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Distriktsrådsledere.aspx Røde Kors Hjelpekorps på Facebook (krever egen Facebook-profil): https://www.facebook.com/hjelpekorps Tidligere protokoller fra landsrådsmøtene ligger på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrradutvalg/ landrrkh/fagomrde%20%20for%20alle/forms/ AllItems.aspx?View={78af6321-bca0-4c5f-91df c177546&SortField=DocIcon&SortDir=Asc Infobrev for Røde Kors Hjelpekorps. Ønsker du å motta dette direkte i mailboksen, kan du abonnere på det her: På nettsidene til Røde Kors ligger det generell informasjon om hjelpekorpset samt siste utgave samt tidligere utgave av fagbladet Hjelpekorps og nyhetsbrev: Det finns mange andre hjelpekorpsrelaterte Facebook-sider. Full oversikt her: Diba: https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/ lokalforening/dibahjelpeside/sider/default.aspx I Røde Kors-butikken er det uniformer og annet hjelpekorps-relevant utstyr. Man må være pålogget. På Korsveien finner du arkiv med tidligere utsendte mail med presseklipp. https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/sider/e-postliste.aspx På RØFF-bloggen finner du nødvendig informasjon om RØFF, RØFF-arrangementer m.m.: Sjekk forresten Administrativt for hjelpekorps på Hjelpekorpsportalen: https://www.korsveien.no/ humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/sider/ Administrativt-i-Hjelpekorps.aspx Side 16

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER

KREVENDE LENDE -METODE OG INSTRUKTØRSAMLING -SØK OG REDNING I KREVENDE LENDE -RG KL SØKER INSTRUKTØRER 19. februar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Bli ungdomsdelegat

Detaljer

INVITASJON OG PROGRAM

INVITASJON OG PROGRAM 16. april 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps April 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 17 Nummer 3 Desember 2013 Operativ ledelse BARMARK LES OM BEREDSKAP ER EN MENTAL TILSTAND COLUMBIA, ZIMBABWE, NEPAL - som hjelpekorpser har du muligheten

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 16. november 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2010 Innhold Stå-på-vilje i vinterermørket... 2

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps september 2008

Infobrev Hjelpekorps september 2008 Infobrev Hjelpekorps september 28 16. september 28 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps september 28 I dette nummeret: Status

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 11. februar 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mars 2010 I dette nummeret: Forsiden 1 2 En

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: SIDE 4 SIDE 6 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 24 Foto: Sven Brunn 3 3 4 5 10 12 14 16 18 20

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer