Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!"

Transkript

1 Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013

2 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring Det er ikke så farlig hva vi kaller disse aktivitetene - bruk de begrepene dere vil og som betegner aktiviteten best og som folk flest er komfortable med. 2

3 Vi skiller mellom 3 typer kurs 1. ORGANISASJONSOPPLÆRING er interessepolitiske kurs, opplæring i frivillig arbeid og drift av lagene, mediekurs, prosjektkurs etc. 2. AKTIVISERINGSKURS er gjerne håndarbeids- og fritidskurs som f. eks bridge, søm, matkurs, teatergruppe etc. 3. LIKEMANNSKURS er både opplæring i det å være likemann, men også samtalegrupper for pårørende, erfaringsutveksling og mestringskurs etc. 3

4 Generelle krav til studiearbeid Voksenopplæringsloven krever: minst 8 timer (det legges inn 15 minutters pause per time) ingen øvre grense for antall timer kurset skal følge en godkjent studieplan ingen krav til nedre eller øvre deltakerantall nedre aldersgrense er 14 år kurstilbudet skal være åpent for alle kursene skal være bekjentgjort på en eller annen måte deltakerne må ha deltatt på minst 75% av timene deltakerne skal ha dokumentasjon (kursbevis) om de ønsker 4

5 Hvorfor skal vi ha studiearbeid? Fordi det er morsomt engasjerer medlemmene gir økt aktivitet er en vitamininnsprøytning for laget gir økt medlemsvekst er utgangspunkt for samarbeid med andre stimulerer til å møte nye målgrupper gir laget ekstra inntekter er en viktig arena for organisasjonsutvikling 5

6 Studieleders oppgaver Hva sier vedtektene? I følge vedtektene ( 6) er det styret som har ansvaret for å ivareta lagets studieaktiviteter. Det er ikke et krav at det skal velges en studieleder, men det er en stor fordel om laget velger en studieleder. Styret kan også oppnevne arbeidsgrupper, og vi anbefaler lagene å opprette et eget studieutvalg der studieleder sitter som leder av utvalget sammen med to frivillige. 6

7 Hvordan kan studiearbeidet organiseres? små studieringer rundt om i hjemmene store kurs i leid/eget lokale over flere kvelder store kurs med overnatting gjerne i forbindelse med en tur bruke deler av styremøtene bruke deler av lagsmøtene desentralisert, smågrupper i kommunen 7

8 Å planlegge kurs Planlegg gjerne for et halvår om gangen Hva slags aktiviteter ønsker medlemmene? Hvilke tema synes styret det er viktig å satse på? Hvilke målgrupper vil dere nå? Stikkord: mangfold og skreddersøm! Husk å melde kurset inn til Funkis Har dere tenkt på tidspunkt og kurslokale innleder markedsføring finansiering samarbeid 8

9 Å gjennomføre kurs Hvem skal lede kurset? Hvem skal sørge for at all praktisk tilrettelegging er på plass? Hvordan få faglig utbytte (metode)? Hvordan bygge nettverk? Hvordan sørge for at alle trives? Vet andre om hva dere gjør? Husk å føre frammøteprotokoll og ha all kontaktinformasjon oppdatert dette trenger du senere! 9

10 Å rapportere et kurs Sørg for at all nødvendig rapportering kommer inn til Funkis og eventuelt LHL (kurs med overnatting) Lag ferdig regnskapet Gi et referat til styret (og kanskje i et internblad eller på et lagsmøte?) fra kurset kanskje andre får lyst til å være med neste gang?! 10

11 Hvor stor er studieaktiviteten i LHL? Tall per Arrangør Antall lag med studietiltak Antall kurs Antall timer Antall deltakere Akershus Oslo Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

12 Bli med på studiekonferansen 2013 «Læring for livet» går av stabelen på Gardermoen oktober. Vi har 90 plasser til disposisjon, og håper å få engasjert mange tillitsvalgte i erfaringsutveksling, workshops og foredrag fra både eksterne og interne innledere. Målsettingen er at konferansen skal bidra til et enda større engasjement for studiearbeidet lokalt, og til at nye og spennende kursideer kan utvikles og deles. Målgruppa er både studieledere og andre tillitsvalgte som er opptatt av å utvikle studiearbeidet i LHL til å bli enda bedre. Konferanseavgiften er på kroner og betales av laget når du har fått klarsignal fra styret til å delta. LHL betaler reise og opphold. 12

13 KursAdmin KursAdmin er et kurs- og administrasjonsprogram som brukes av alle studieforbundene i Norge. Fordeler med å bruke KursAdmin: Alltid tilgjengelig og oppdatert programvare. Alltid oversikt og historikk for kursaktiviteten. Sparer tid, arbeid og kostnader: rask kursgodkjenning og ferdigmelding effektiv kopiering av kurs og deltakere kommunikasjon med kursdeltakere og lærere gjennom e-post, SMS eller brev sparer porto, tid og papir

14 Trestruktur LHL s organisasjonsavdeling kan se ALL aktivitet i alle lag. Fylkesstudieleder i hvert fylke kan følge med på ALL aktivitet i eget fylke. Han/hun kan også bistå lagene og opprette brukere på lagsnivå. Studieleder eller en kontaktperson i laget oppretter, administrerer og rapporterer kursvirksomheten.

15 Hvordan få tilgang til programmet? Kontakt LHL ved Ragnhild Rørvik på epost: eller på mobil Hvordan lære å bruke programmet? Last ned to veiledninger fra eller kontakt fylkesstudieleder eller LHL ved Ragnhild Rørvik. Hva med oss som ikke kan bruke data eller har så få kurs i året at vi glemmer mellom hver gang? Fortsett å bruke papirskjemaet! Du kan få det tilsendt av LHL eller fylkesstudieleder.

16 LHL tilhører Funkis FS er et offentlig godkjent studieforbund, og kan dermed få offentlige tilskudd til voksenopplæring og studiearbeid. Kontaktinfo: E-post Telefon Adresse Torggata 10, 0181 Oslo 48 medlemsorganisasjoner ca medlemmer. fylkesledd i de fleste fylker sekretariat i Oslo 3,6 årsverk

17 Hvorfor må vi tilhøre et studieforbund? Loven krever det! Funkis godkjenner våre studietiltak Funkis foretar utbetaling av studiemidlene, både fra det offentlige og fra LHL

18 Hva kan Funkis hjelpe lokale kursarrangører med? Spørsmål angående innmelding og rapportering av kurs Bruk av KursAdmin Utbetaling av studiemidler til et kurs Råd og veiledning ifm pedagogisk tilrettelegging av kurs... og andre spørsmål dere måtte ha om studiearbeidet!

19 Økonomisk tilskudd til kurs Statlige midler a) Kurs med dokumenterte utgifter: 100 kroner per studietime (samme hvor mange deltakere det er) b) Kurs uten utgifter: 400 kroner per kurs (samme hvor mange timer og deltakere det er) c) LHL mottar også et tilretteleggingstilskudd som brukes på følgende måte: til sentrale kurs til organisasjonskurs med overnatting i regi av lagene til kurs for diagnosegruppene Støtte fra LHL Tilskudd til organisasjonskurs med overnatting: 50 % av opptil kroner (altså maks kr). Krav om minimum15 deltakere.

20 Kursavgift Det er vanlig at deltakerne må betale en kursavgift for å kunne delta på kurs. Kursarrangøren fritt til bestemmer selv størrelsen på avgiften. La ikke deltakeravgiften bli så høy at den blir et hinder for at medlemmer kan delta. La det bli et medlemsgode med lavere kursavgift for medlemmer på den måten kan dere verve nye! 20

21 Lagets eller fylkeslagets midler Opplæring av egne medlemmer er en god investering for laget og fylkeslaget. Studietiltakene har ofte en positiv innflytelse på miljøet i laget. Lagene bør derfor sette av midler på budsjettet til studietiltak. Selv om dere får en del inntekter på kursvirksomheten, vil disse sjelden dekke alle lagets utgifter ifm kurs og opplæring. 21

22 Åpne og kunngjorte kurs Det er et krav at kurs skal være åpne og kunngjort. Det presiseres at kurs som retter seg mot spesielle målgrupper kan kalles et åpent kurs. Omtale på organisasjonenes hjemmesider er å regne som en fullgod kunngjøring. Det er et krav at det i kunngjøringen skal gå fram hvilket studieforbund kursarrangøren tilhører. Dette er en ny praksis vi må sørge for blir fulgt opp og etterlevd.

23 Gratis bruk av undervisningslokaler Loven sier at kurs som får støtte til studiearbeid kan bruke offentlige undervisningslokaler... GRATIS! Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen. Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger. Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell. Vi skal ikke betale for: lokaler lys varme renhold tilsyn og bruk av utstyr

24 Hva med datarom? Kunnskapsdepartementet (KD) har nå avklart all usikkerhet rundt tilgang på datanettverk i undervisningslokaler. Studieforbundenes rett til gratis bruk av offentlige undervisningslokaler omfatter også "nettverksutstyr, inklusive tilgang, som er tilgjengelig i undervisningslokalet og som er beregnet til undervisningsformål."

25 Kort oppsummert: Hva er det viktigste med studiearbeid? Det er en positiv, morsom, spennende og inkluderende lagsaktivitet som kommer den enkelte, laget og lokalbefolkningen til gode! 25

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter

KursAdmin. Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs. Søk i studieplaner. Opprette kurs. Oppgaver/rettigheter KursAdmin Veiledning 2 for Kursarrangører Studieplaner - opprette kurs Oppgaver/rettigheter Søk i studieplaner Opprette kurs 2 Illustrasjon av fanen «Studieplaner» i KursAdmin 1 Innhold Bruk av KursAdmin.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9.

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9. Til studiekontakter/forstandere Kjære venner! Det er snart jul, og da er det på tide å minne om å søke studietilskudd igjen. Denne gangen er det siste gang jeg sender slike påminnelser til alle dere som

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer