HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012"

Transkript

1 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring for hjelpekorpset Endring av eksisterende regelverk for vannredning Kurs i vannredning 6 En takk til de som hjelper - blodgiverdagen 14. juni Kampanjemateriell for Klar for sjøen-kampanjen Fjerning av Røde Korslogo før salg av kjøretøy NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG Invitasjon til NM for HJK 2012 i Stavanger Kontaktinformasjon for Landsrådet Norrøna skallbekledning - siste sjanse! Ta vannredningskurs ved et ressurssen- ter nær deg - Oppdatert kursoversikt HUSK! påmeldingsfrist 31. mai Infobrev Hjelpekorps Infobrevet utgis hver måned rundt den 15. Her presenteres sentrale kurs og aktiviteter, samt informasjon fra Landsrådet og sekretariatet. Dette er arenaen for kommunikasjon alle korps imellom! Ta kontakt med sekretariatet på e-post med informasjon relevant for andre korps: Infobrevet sendes ut pr. e-post via en egen distribusjonsliste kalt [RKH]. Denne innholder flere andre lister, for distrikt/korps i distriktet, ressurs og prosjektgrupper. Hvilken distribusjonsliste du tilhører ser du i [gruppe] etter [RKH]. Vi ønsker å nå fram til alle i korpsledelsen, d-rådene og ansatte på distriktskontorene som jobber overfor hjelpekorps. Menige medlemmer som ønsker infobrevet tilsendt direkte kan tilmelde seg via registrer I tillegg sendes infobrevet til alle daglige ledere, distriktsledere, Landsrådet og Landsstyret.

2 T.O. - FRA SEKRETARIATET Den nye grunnopplæringen for hjelpekorps er nesten ferdigstilt. Det er flere som har stilt spørsmål om hvordan man stiller seg i forhold til å være aktiv i hjelpekorpset, hvis man ikke har gjennomført den nye grunnopplæringen. Hovedregelen er at grunnopplæringen ikke virker med tilbakevirkende kraft, men vil bli implementert over tid. Se en beskrivelse av den nye grunnopplæringen på side 3. Landsrådet har vedtatt et nytt regelverk for vannredning. Et av punktene går på kravet om at redningsmannskaper i Røde Kors Hjelpekorps MÅ bruke redningsvest i forbindelse med aksjoner som foregår ved og/eller på sjø og vann. Se alle retningslinjene på side juni er verdens blodgiverdag. Norge trenger blod, og det kan ikke lages det må gis. Derfor oppfordres alle til både å melde seg som donorer samt bidra til å verve flere blodgivere. Les mer om verdens blodgiverdag på side 7. Også i år gjennomfører Av-og-Til sin Klar-for-sjøen-kampanje. Av-og-Til bidrar gjerne med effekter,m informasjonsmateriale, give-aways m.m. På side 8 kan du lese mer om kampanjen og hvordan korpset ditt kan bidra samt kontaktinformasjon til Av-og-Til. HUSK også at påmeldingsfristen for NM for Hjelpekorps går ut 31. mai. Les mer om NM for Hjelpekorps på side 9 og på ww.nm-hjelpekorps.no Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på og på Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Ha en fortsatt fin vår! Martin Alex Nielsen HJELPEKORPS 2/2012 REPORTASJER, BILDER, INFO, LESERINNLEGG M.M. SEND INNSPILL TIL: MATERIALFRIST 21. MAI! Side 2

3 NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPSET Landsråd Røde Kors Hjelpekorps vedtok i september 2010 at grunnopplæringen i hjelpekorpset skal bestå av kursene Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp med DHLR, Grunnkurs samband og Grunnkurs søk og redning. Nå er kursene ferdig og klar til bruk! De gjøres gjeldende fra 1. september Hvert av kursene består av kursmanual med vedlegg og deltakerhefte. I kursmanualen finner du alle opplysninger du trenger for å kjøre kurset. Hvert tema i kurset har en målbeskrivelse og anbefalt tidsbruk samt oversikt over kursmateriellet som trengs til temaet og henvisninger til deltakerheftet. Det er også forslag til aktiviteter og anbefalt faglitteratur for de som måtte ønske å fordype seg mer i fagstoffet. I avsnittet om «Kursinnhold» beskrives faginnholdet. Til dette er det laget Powerpoint lysark som kan brukes. Dette er markert med nummererte ikon i venstre marg. I høyre marg er det små tips til instruktøren. Det er laget skjema for kursevaluering til alle kursene med tilhørende Excel-ark hvor resultatet fra evalueringen kan presenteres grafisk. Kursene avsluttes med prøver eller utsjekk for å dokumentere at deltakerne har nådd kursets mål. Det er laget egne prøver eller utsjekkskjema for dette. Deltakerheftene inneholder fagstoff og oppgaver som deltakerne kan arbeide med individuelt, to og to eller i grupper samt plass til egne notater. Side 3

4 For å sikre at kursets mål er nådd, avsluttes kursene med prøve eller individuell utsjekk. Til dette er det laget prøver eller skjema for utsjekk. Det er laget ferdige kursbevis som kan fylles ut manuelt eller skrives ut elektronisk. Alle dokumentene i kursmanualen vil bli tilgjengelige på Korsveien (det vil bli informert om dette i infobrevet for hjelpekorps). Det vil også være mulig å få all kursmaterialet på en USB-penn. Selve kursmanualene er på til sammen 304 sider. I tillegg kommer diverse vedlegg til hvert av kursene på 164 sider, totalt 468 sider. Deltakerheftene er på fra 36 til 67 sider. Grunnopplæringen gjeldende fra 1. september Frem til 1. september 2012 gjelder nåværende opplæringsplan. Den nye grunnopplæringen har ikke tilbakevirkende kraft, og hjelpekorpsere som i dag er godkjent, vil fortsatt være det også etter 1. september Den nye grunnopplæringen fra 1. september gjelder for nye mannskaper og implementeres over tid. Det nye i grunnutdanningen er at alle får opplæring i bruk av hjertestarter og psykososial førstehjelp. I tillegg får alle et minimum av basiskompetanse som felles grunnlag for videre opplæring innen søk og redning og gir kompetanse som mannskap på sanitetsvakter og tilsvarende aktiviteter. Kursmateriell for hele grunnopplæringen vil bli utdelt på Hjelpekorpskonferansen i juni sammen med en USBpenn hvor alle dokumenter ligger. I tillegg vil dokumentene være tilgjengelig på Korsveien fra samme dato og kan lastes ned derfra. Lykke til med grunnopplæringen! Side 4

5 ENDRING AV EKSISTERENDE REGELVERK FOR VANNREDNING MIDLERTIDIGE RETNINGSLINJER OM SIKKERHET VED INNSATS VED, PÅ OG I SJØ/VANN/ELV Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 22. april 2012 Det tilligger lokal ansvarlig leder å forsikre seg om at mannskaper som brukes i innsats ved, i og på sjø/elv innehar relevant kompetanse og ferdigheter til å utføre oppgavene på en sikker måte. Det stilles spesielt krav til nødvendig kompetanse til utøvende ledere. Grenseoppgangen mellom søk på land og søk ved sjø/elv defineres som omforent mellom Ressursgruppe Vann og Ressursgruppe Ettersøkning slik: Enkelt strandsøk er søk som foregår langs eller ved vann og skal gjennomføres på en slik måte at ingen kan falle i vannet, selv ved et uhell. Sikkerhetsregler ved/på sjø og vann -Alle mannskaper skal bruke godkjent flytevest. -Minst 5 personer på et lag, 4 i båt. -Lagleder bestemmer lagets begrensninger. -Lagleder og samband skal plassere seg så høyt som mulig i terrenget. -Alt sikkerhetsutstyr skal kontrolleres før søket starter. -I båt skal alt løst utstyr være festet. -Lagleder kan kreve ekstra sikrings/verneutstyr. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerheten til mannskapene komme FØRST. Referanse: Kursplan - Vannredning C vedlegg 1 (side 28). Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/ hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for%20alle/c-kurs% 20vann%20(sjø)%20Kursplan.pdf Sikkerhetsregler ved og i elv -Ved arbeid på, i eller ved elv, skal alle mannskaper ha hjelm, drakt (tørr/våt), godkjent redningsvest for elv, fløyte, kniv, våtsko og kasteline. -Ingen mannskaper skal gå alene ved elvebredden. -Ved risiko for å falle i elva skal sikringsutstyr benyttes. -Mannskaper i båt på elv skal aldri bindes fast i båten. -Stå aldri på bunnen i strømmende vann som er dypere enn 30 cm. -Sørg alltid for nedstrøms sikring, samt oppstrøms sikring der dette er relevant. -Trå aldri i bunnen dersom du faller i elva. -Ved alle redningsoperasjoner skal sikkerhet til mannskapene komme først. Referanse: Kursplan - Kurs vannredning C-kurs elv vedlegg 1 (side 26). Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for% 20alle/Kursplan%20Vannreding%20C-kurs%20elv.pdf For ytterligere informasjon/kommentarer om sikkerhet ved/på/sjø/vann/elv så henvises til Vannredningsheftet side 6. Link Korsveien: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/vannrespons/fagomrde%20%20for% 20alle/Hefte%20-%20Vannredning%20(2000).pdf. Side 5

6 KURS I VANNREDNING Har du enda ikke fått tatt vannredningskurset ditt? I løpet av våren, sommeren og høsten avholdes det ulike kurs innen vannredning for både sjø og elv. For flere detaljer ta kontakt med de enkelte ressurssentrene på Sjoa, Tjøme og Karmøy: Sjoa: eller Tjøme: eller Karmøy: VANNREDNING SJØ C-kurs Dato Sted Merknad mai Mostranda, Vestfol Kurs-id: juni Arendal, Vest-Agder OBS! KURS AVHOLDES TJØME/MOSTRANDA Kurs-id: september Mostranda, Vestfold Kurs-id: B-kurs Dato Sted Merknad mai Karmøy, Rogaland mai Stavern, Vestfold september Mostranda, Vestfold Kurs-id: A-kurs Dato Sted Merknad 24.august 2.september Karmsundet, Rogaland Side 6

7 KURS I VANNREDNING - forts. VANNREDNING ELV C Kurs Dato Sted Merknad mai Voss Flerkurshelg/regionkurs Egen påmelding juni Sjoa Påmelding: NB NY DATO august Nord-Norge Bodø området Påmelding: DK Nordland 31.august-2.september Sogndal Påmelding: Sogndal RKH september Mandal Påmelding: Mandal RKH Kun 18 kursplasser pr. kurs. Hvis nok interesse og tilgang på veiledere kan deltagerantall økes. B-kurs Dato Sted Merknad juni Sjoa Påmelding: august Sjoa Påmelding: september Sjoa Påmelding: Kurset avholdes kun i Sjoa. Kurset har 10 plasser og deltagere må ha elv C før kursstart. A-kurs Det planlegges gjennomført et A-kurs Elv i løpet av august Nærmere info rundt dette vil bli annonsert kommer på hjemmesiden til ressurssenter Sjoa Følg også med på Facebooksidene til ressurssenteret: Kurset vil også bli annonsert i Infobrev for Hjelpekorps og Hjelpekorps. Side 7

8 EN TAKK TIL DE SOM HJELPER - BLODGIVERDAGEN 14. JUNI Når det gjelder blod er vi fortsatt avhengig av mennesker som frivillig velger å bidra til fellesskapet, til å hjelpe andre. Verdens blodgiverdag, etablert bl.a. av IFRC og WHO, markeres 14. juni som en takk til de uselviske menneskene som donerer eget blod for å redde andres liv og gi folk, de aldri har møtt, bedre helse. Uten blodgiverne ville legene stått maktesløse ved for eksempel transplantasjoner og kompliserte fødsler. Mange pasienter trenger blod for å komme gjennom og for å komme seg etter operasjoner, ulykker m.m. Det er en liten oppgave å gi blod, men kan bety hele verden for den som mottar blodet. Selv om hver annen av oss engang i livet vil trenge blodoverføring, vi de fleste ikke trenge mye, mens noen få trenger mye i løpet av en skade/operasjon. Derfor er det viktig å ha nok givere i beredskap - som gjør at blodbankene har nok blod på lageret sitt. Blod må gis. Vi er avhengig av at folk stiller opp frivillig og gir blod for at andre skal få gjennomført en operasjon. De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 eller 65 år kan gi blod inntil 4 ganger i året. I gjennomsnitt vil alle trenge fire poser blod i løpet av livet. I Norge gir blodgiverne blod 2,25 ganger (2010) i året i gjennomsnitt - i de andre nordiske land gir de mellom 1,6 og 1,9 ganger og landene har derfor et mye høyere antall givere i forhold til befolkningen. Det betyr en bedre beredskap for å stå imot en epidemi eller katastrofe, og ikke minst for å komme gjennom ferietid/høytider uten mangel på blod. Norge er dårligst i Europa når det gjelder antall blodgivere i forhold til befolkningen! Den nasjonale vervekampanjen i 2010 hjalp godt, men nå er effekten av den borte, og igjen slet norske blodbanker veldig for å klare seg gjennom påsken. Verdens blodgiverdag er en takkedag for blodgivere og arrangeres hvert år 14. juni, på fødselsdagen til Karl Landsteiner som oppdaget blodtypene for over hundre år siden - og senere fikk nobelprisen for det. Hvordan dagen markeres varierer fra sted til sted. Alle norske blodbanker får tilbud om å dele ut en rose til de som gir blod denne dagen, og de oppfordres til å sende ut artikler og informasjon til sine lokalmedia. De oppfordres også til å ta kontakt med sitt lokale Røde Kors, med forespørsel om de kan delta i en verveaksjon denne dagen eller en annen dag. Det er viktig å få takket giverne, men kanskje kan de også få vervet noen flere. Mer om dagen kan en lese på Røde Kors Blodprogram driver en utstrakt informasjons- og rekrutteringstjeneste, både gjennom nettstedet og ute i våre lokale ledd. For Røde Kors er det å rekruttere blodgivere en viktig oppgave og gjøres internasjonalt i over 90 % av alle land der Røde Kors eksisterer. Røde Kors oppfordrer alle medmennesker til å gi blod dersom de har mulighet til det. Påvirk dine omgivelser og verv en venn - en dag kan det være deg eller en av dine som trenger blod - meld deg på På vegne av Røde Kors Blodprogram Tor Ole Bergan Side 8

9 KAMPANJEMATERIELL FOR KLAR FOR SJØEN Til Røde Kors Hjelpekorps Her finner du informasjon om kampanjen Klar for sjøen, som blant annet Norges Røde Kors er med på. Hvert år kunne mange dødsfall på sjøen trolig vært unngått hvis den forulykkede eller den som påfører andre ulykke, ikke var påvirket av alkohol. Dette vil aktørene bak Klar for sjøen gjøre noe med. Kampanjeperioden er juni, juli og august. Hvordan kan hjelpekorpsene delta? Hovedoppgaven er å nå ut til befolkningen, særlig båtfolk, i sommer med informasjon om Klar for sjøen. Det betyr å benytte så mange muligheter som mulig for å dele ut materiell, snakke om dette i møte med pressen, benytte arrangementer for å skape aktivitet som inviterer folk til å høre om budskapet. I utgangspunktet er ikke tanken å sette i gang mye ekstra utover det man allerede har planlagt, men å benytte alle de sammenhengene dere og deres kontakter er i møte med publikum. Dette kan være på arrangement, festivaler, messer etc. Her kan en dele ut informasjonsbrosjyren, arrangere Klar for sjøen-quiz og få fine premier fra kampanjen, få godteposer til barn som kan deles ut samtidig som foreldre får informasjon og gode råd. Materiellet er gratis og vi sørger for utsendelse til dere. Til sammen har samarbeidspartene bak Klar for sjøen et formidabelt kontaktnett, og målet er at alle profilerer kampanjen i de sammenhenger og på arrangement de allerede deltar på. Det er svært sannsynlig at flere av aktørene er til stede ved samme arrangement, da håper vi dere kan kontakte hverandre og se på muligheten for samarbeid. Du finner en liste over noen kommuner vi har samarbeid med. Er det naturlig å samarbeide med disse så ta kontakt. Bestill materiell Vi har utarbeidet materiell som gjenspeiler sammenligningen mellom bil og båt. Du kan bestille materiellet fra AV-OG-TIL (se under) og alt er gratis. På fyller man inn kontaktinformasjon, bestiller ønsket materiell og oppgir arrangementer materiellet skal brukes på. Vi starter utsendelse av materiell i midten av mai. Vi sender ut materiell så lenge vi har, gjennom hele sommeren. Hvis dere går tom, eller det dukker opp flere arrangementer, er det bare å gå inn på nettet og bestille mer. Det er produsert brosjyrer, noen give-aways i forma av mulitverktøy, flytende kortholdere, godteposer og informasjonsmateriale for trykk og nett: quiz, webbanner, plakater, ressursdokumenter. Presse En viktig del av kampanjen er pressesaker på alle nivå; nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette foregår i et samarbeid og koordinering mellom alle samarbeidspartene. Det er svært ønskelig at dere selv kan kontakte pressen når kampanjen er i gang. Vi håper også vi kan kontakte dere for samarbeid om pressesaker gjennom kampanjeperioden. Dere får heller si nei om det ikke passer. Kontaktinformasjon: Spørsmål, mer info eller annet kontakt Trude i AV-OG-TIL; , blir omgjort til kampanjeside, følg med, siden oppdateres gjennom hele sommeren. Vi er også på og God sommer og takk for at du bidrar, det redder liv! Med vennlig hilsen Trude Gaare, kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder, AV-OG-TIL Du finner et utvidet informasjonsskriv om Klar for sjøen-kampanjen på Korsveien og rodekors.no: https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/sider/default.aspx Side 9

10 FJERNING AV RØDE KORS-LOGO FØR SALG AV KJØRETØY Det har i det siste vært flere media-oppslag på grunn av hendelser hvor kjøretøy med Røde Kors sin logo på har blitt misbrukt av uærlige personer. Generelt viser det seg også at nye eiere av vårt gamle utstyr ikke alltid bryr seg med å fjerne tidligere merking. Det kan medføre at vårt navn kan bli koblet med uheldige situasjoner også selv om dette evt. ikke skulle være intensjonen som vi ikke kan påvirke eller er tjent med. Dette kan skape unødvendig og meget uheldig omtale av vårt ellers så gode omdømme. Den siste tids media-oppslag gjør det relevant å minne om viktigheten av fjerning av merking før salg av kjøretøy og annet utstyr, for å verne om Røde Kors sitt omdømme. Da det er en del hjelpekorps som avhender gamle biler og annet utstyr som er merket med Røde Kors sin logo og annen intern merking, er det viktig at dette blir fjernet før salg. Fjerning av merking er beskrevet i VOVV en og omtalt i kjøreforskriftene. Du finner VOVV en på Korsveien: https://www.korsveien.no/omoss/styrendedokumenter/vovv/vovv/vovv% /vovv%20januar% pdf Under er et av flere presseoppslag rundt saken som har versert: INVITASJON TIL NM FOR HJK 2012 Rogaland Røde Kors har gleden av å invitere til Norgesmesterskap for hjelpekorps. Konkurransen finner sted i Stavanger 7-9 september Hele invitasjonen er lagt ut på nettsidene for NM 2012: samt vedlagt dette infobrevet. All påmelding (lag, supportere, gjester, dommere og funksjonærer) skjer via nettsiden. Skulle ikke laget være helt klart, kan du skrive NN i plassen for navn, slik at laget blir registrert innen fristen som er: 31.mai 2012 Oppdaterte statutter for avvikling av et NM for hjelpekorps finner du på nettsidene eller på Korsveien. Invitasjonen er også vedlagt dette infobrevet. Side 10

11 Kontaktinformasjon Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Side 11

12 NORRØNA SKALLBEKLEDNING - SISTE SJANSE! Norrøna Falketind Gore-tex jakke og bukse i klassisk Røde Kors-rød. KUN UTVALGE STØRRELSER IGJEN!!!. 800,- PR KR. 800, PR. DEL KR ,- FOR HELE SETTET (ORD. PRIS: KR. 6998,-) KR. 6998, For alle som trenger gjennomtenkte, solide og vanntette/pustende klær. Egner seg utrolig bra for friluftsliv både sommer og vinter, i høyfjellet og lavlandet, til lands og til vanns eller bare som superstødige allværsklær til hverdagen. OBS! Med armbind, kun for medlemmer av hjelpekorpset Bestill hele settet i dag på Røde Kors-butikken; Husk at du må være logget inn med riktig tilgang for å benytte tilbudet. Kontakt butikken på eller ring (09-15) for bistand med riktig pålogging. Side 12

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer