Årsberetning Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

2 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte Årsberetning fra styret 2 Medlemmer: 3 Utstyr/depot: 3 Hus og Hytte 3 Økonomi: 3 Diverse: 3 Besøksgruppa: 4 Årsberetning fra Operativ leder 5 Kurs: 5 Beredskap: 6 Transport: 6 Tjenestetimer: 6 i

3 Dagsorden årsmøte 2013 Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av dirigent og referent Sak 3 Valg av tellekorps Sak 4 Avstemming vedrørende benkeforslag ved valget Sak 5 Valg av to personer =l å underskrive protokollen Sak 6 Årsberetninger for 2012 Sak 7 Regnskap for 2012 Sak 8 Handlingsplan for 2013 Sak 9 BudsjeI for 2013 Sak 10 Valg Sak 11 Innkomne forslag Sak 12 Utmerkelser og overrekkelse Sak 13 Avslutning Årsberetning drangedalrodekors.no 1

4 Årsberetning fra styret Styret i Drangedal Røde Kors Hjelpekorps har i 2012 bestå= av følgende personer: Leder: Kåre Oddnes Nestleder: Ellen Lauvtangen OperaFv leder: Knut Sandbakken Styremedlem: Tor Furunes Styremedlem: Inger Aneth Roalstad Varamedlem: Elin Moen Igjen har det vært et akfv år for Drangedal Røde Kors. Styret har i 2012 ha= 9. styremøter og på sakskartet har det vært 71. saker. Det er kun avholdt 2 medlemsmøter. Det siste var på hy=a like før jul, med julegrøt. Det har vært mye fokus på å få godkjente medlemmer, alle må ha ID- kort. Alle nyutdanna e=er 30 Fmers kurs må ha sambandskurs og et info kurs om Røde kors. Da er de klare for sanitetsvakt. For å sflle opp på redning i terreng på barmark må en igjennom sommer- c kurs. På snø må vi ha vinter- c kurs. I beretningsåret har det bli= jobbet mye med oppdateringer av medlemmer HovedakFviteten i 2012 har som vanlig vært vakt og beredskapstjeneste på Gautefall vintersfd. Vakt på mosjonscuppen på Sandvann. Følgebil på Olaf Skoglunds minneløp. Vi hadde vakt over to dager på Markedsdagene i Drangedal. Her blir det lagt ned mange tjenestefmer. For å avlaste egne medlemmer med parkeringsopplegget ble det også denne vinteren leid inn nødvendig hjelp. Drangedal Jeger og Fiske Forening og Drangedal Orienteringslag. Styret har få= forhandlet frem en ny avtale med Gautefall skisenter 2013 og 2014 Varighet 2 år. I år igjen har vi få= gavemidler fra Drangedal og Tørdal sparebank. Det ble søkt på strømaggregat, vak=elt, skriver. Vi søkte om akfvitetsmidler fra kommunen Fl scootertransport for funksjonshemma på Gautefall. På grunn av alt for lite snø når vi skulle se=e i gang ble arrangementet avlyst. Samarbeidet med Nissedal Røde Kors på Gautefall fungerte som vanlig meget bra. Drangedal har delta= på to områdemøter i område vest, et i Fyresdal og et på Røde Kors huset i Nissedal. To medlemmer deltok i høst på en liten øvelse som Fyresdal arrangerte og var beregnet på deltagere fra område vest. Tre representanter var også i Bø som distriktskontoret hadde i forbindelse med beredskap, med rep fra Norges Røde kors. Vi søkte i år igjen GjensidigsF[elsen om midler Fl en båt vi kunne ha i beredskap ved ulykker på og ved vann. Ved julefder fikk vi beskjed at søknaden ble avslå=. Årsberetning drangedalrodekors.no 2

5 Medlemmer: Pr. 31. desember 2012 er det registrert 350 medlemmer i Drangedal RKH. Den akfve medlemsmassen er forholdsvis stabilt med ca. 30 i hjelpekorpset og ca. 15 i besøksgruppa. Fokuset fremover må være å øke medlemstallet. Stabile medlemstall er igjen med på stabile inntekter. De=e blir en vikfg sak som styret må arbeide akfvt med i Utstyr/depot: Her har det vært komple=ering av utstyr og kjøp av strømaggregat, ny= vakt telt, kompass og kart mapper. Da vi har sagt opp den store kopimaskinen så er det kjøpt inn en ny fargeskriver. Hus og Hytte Hus og hy=ekomiteen har som vanlig ta= seg av vanlig e=ersyn som gressklipping, rydding, I 2012 har huset bli= vasket utvendig av tre medlemmer. I romjulen fikk vi bonet gulvene på huset. I desember fikk vi en avtale med NAV om utleie av huset utover i 2013 Fl arbeids treningskurs. Det er Grep som har kursa. På hy=a ble det sa= i gang og beise det som var blå= ble hvi=, vinduer, vindski og porter. Vi har leid ut en del av garasjen Fl Heilt vilt for 5000 kr i året. Økonomi: Jon O=o fører regnskapet for Drangedal Røde Kors som han gjør med største nøyakfghet, korpset har forholdsvis god økonomi. Inntektene kommer som Fdligere fra medlemskonfngenten, Gautefall, flaske/bokspant, vaktgodtgjørelser, ulike stø=eordninger, gaver, m.m. Grasrotandelen bidrar også Fl le=jente inntekter. Diverse: Innføring av id- kort for medlemmer i akfv tjeneste fortsa=e i Forutsetningen er at alle som har gjennomført og bestå= førstehjelpsprøva skal inneha nødvendig id. Det prakfske rundt besflling, registrering og utsendelse har heller ikke i 2012 fungert opfmalt. De=e håper vi skal bli bedre i Årsberetning drangedalrodekors.no 3

6 Besøksgruppa: De dri[ige damene i besøksgruppa som er 15 personer, har også i 2012 ha= faste treff på sjukeheimen og bokollekfvet ved kirka en gang pr. mnd. St. hans feiring på sjukeheimen for beboere og deres familier er gruppas høydepunkt der det blir lagt ned mye arbeid. Underholdning og servering av rømmegrøt med Flbehør gjør at de=e er et populært Fltak. Carol Naas er leder på andre året. Vi takker for innsatsen som blir nedlagt Drangedal 15/ Kåre Oddnes Ellen Lauvtangen Knut Sandbakken Tor Furunes Inger Aneth Roalstad Elin Moen Årsberetning drangedalrodekors.no 4

7 Årsberetning fra Operativ leder I 2012 har akfvitetene våre blant annet bestå= av sanitetsvakt på Gautefall, sommer c kurs, leiteaksjoner og daglig dri[ av foreningen. Hovedsaken i året som gikk har vært et mye større fokus på kursing og kompetansebevis. De=e er krav som kommer fra sentralt hold og ikke allfd er like enkelt og gjennomføre eller forstå meningen med. Vi har få= derimot få= kurset og godkjent de fleste av de akfve medlemmene våre e=er de nye kravene. Sammen med Nissedal og Fyresdal arrangerte vi et felles førstehjelps kurs i Vrådal. Tanken var å få gjennomført kurset på en enklere måte i samarbeid med andre korps, men vi ser at for deltakerne kan de=e iblant bli li= tungvint. Vi har i 2012 ha= sanitetsvakt på Gautefall, Markedsdagene, Mosjonscupen på sandvann m.m. Vi blir stadig e=erspurt i forbindelse med arrangement og Flstelninger i bygda og stort se= klarer vi å sflle på alle. De gangene vi må si nei er det som regel på grunn av svært korte Fdsfrister eller kollisjon mellom to arrangement. Kurs: Høsten 2012 ble det gjennomført et sommer c kurs. Vi fikk låne lokaler grafs av skisenteret. Kurset gikk over to dager og ble avslu=et med en øvelse. På kurset var det også deltakere i fra Fyresdal. Vi har et ønske om et lokalt vannredningskurs i Drangedal. Det er avholdt et møte med Tjøme ressurssenter og bli= enig om et vann redning c kurs i Drangedal 7-8- og 9 juni Styret jobber også videre med å få gjennomført hjertestarter kurs for alle medlemmene i 2013, vi har kontakt med flere aktuelle kursholdere og håper på å få kurset flest mulig i løpet av første halvåret. Årsberetning drangedalrodekors.no 5

8 Beredskap: Beredskapsplanene er oppdatert og revidert. Egne beredskapspermer er laget og plassert ut på huset, hy=a og i beredskapsflhenger. Undertegnede var på et møte i kommunen i forbindelse med beredskap. Der ble det ta= opp en del aktuelle temaer som burde gjennomføres, blant annet felles øvelser. Røde Kors er nå igjen med i beredskapsplanene Fl kommunen. Arbeidet med å få digitalisert det meste av skjemaer, medlemsoversikt, oversikt på hy=efelt håper vi å få gjort i Fden som kommer. Transport: 2012 hadde vi en reparasjon på korpsbilen =l vel kr Det var en vannlekkasje som vi måie på merkeverksted for å reparere. Scootere har vi ellers kun måie koste på nødvendig vedlikehold. Tjenestetimer: Til slutt legger jeg ved oversikt over tjenestetimer og skadestatistikk for Gautefall. Sanitetsvakt (Gautefall ikke medregnet) Vedlikehold byggin- Vedlikehold transport Administrasjon Møtevirksomhet ger utstyr Flaskesamling Leiteaksjoner Kurs Sanitetsvakt Gaute- Vakt telefon fall )mer 8760 =mer Årsberetning drangedalrodekors.no 6

9 Årsberetning drangedalrodekors.no 7

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

ÅRSMELDING 2005 Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps ÅRSMELDING 2005 1 Innhold: 2 Innledning: 3 Styret: 3 Halvstilling: 3 Økonomi: 4 Medlemstall: 4 Medlemsmøter: 4 Bregruppe: 4 Skredgruppe: 5 Bilgruppe: 6 Arrangementkomité: 7 Markørgruppe: 8 Hyttegruppe:

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013 Stiftet 19.03.2001 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 21. mars 2013 DAGSORDEN: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Valg Innhold 1.0 Styrets årsberetning... 3 1.1 Styrets medlemmer... 3 1.2 Engasjement...

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer