Leseforståelse 1 Lærerens bok med fasit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leseforståelse 1 Lærerens bok med fasit"

Transkript

1 Leseforståelse 1 Lærerens bok med fasit Hanne Solem okmål GN schehoug LF_1_fasit_M.indd 1 6/1/11 2:21:21 PM

2 Innhold Leseforståelse 1 Lærerens bok 3 Ideer til arbeidsmåter 3 Om hvert oppslag GN schehoug, Oslo ISN okmål 1. utgave / 1. opplag 2011 Forlagsredaktør: Kristin Hide Illustrasjon: Esra Caroline Røise Grafisk design: llworthy Design Trykk: webergs printshop lle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GN schehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GN schehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. LF_1_fasit_M.indd 2 6/1/11 2:21:21 PM

3 Leseforståelse 1 Lærerens bok Leseforståelse 1 er en bok i serien Leseforståelse 1 7. Leseforståelse 1 er en bok med korte tekster og tilhørende arbeidsoppgaver av ulik vanskelighetsgrad for elever som er på ulike nivåer i den begynnende leseopplæringen. Tekstene er hentet fra barnas egen hverdag og skrevet i et enkelt språk. Illustrasjonene utfyller teksten og hjelper barna med å utnytte førforståelsen sin. De nivådelte oppgavene gjør at denne boka passer for sammensatte elevgrupper med varierende lese- og skriveferdigheter. Leseforståelse 1 inneholder 22 oppslag som alle består av en tekst med tilhørende oppgaver. Hvert oppslag innledes med spørsmål som er knyttet til teksten og illustrasjonen. Disse spørsmålene, i tillegg til tipsene som står i lærerveiledningen, egner seg godt som utgangspunkt for felles samtale og refleksjon før elevene arbeider med oppslaget. Oppgavene som hører til teksten, gir øvelse i ulike aspekter ved leseforståelsen. Elevene finner svarene direkte i teksten, ved å trekke enkle slutninger ut fra det de har lest, og ved å lete i illustrasjonene. Leseforståelse 1 gir også elevene inspirasjon til selv å skape tekster. Hvert oppslag har enkle skrive- og tegneoppgaver knyttet til det aktuelle temaet og teksten. Disse oppgavene gjør elevene i en egen skrivebok. Denne veiledningen utfyller sjangerbildet og gir forslag til arbeidsmåter. I tillegg inneholder den en fasit, slik at læreren raskt skal kunne bedømme om svaret på et spørsmål er rimelig. Noen ganger kan det være flere mulige svar på -oppgavene, og da viser fasiten forslag til svar. Gi mitt barn lesehunger, det ber jeg om med brennende hjerte, for jeg vil så gjerne at mitt barn skal få i sin hånd nøkkelen til eventyrlandet, der det kan finne de vakreste av alle gleder. strid Lindgren Ideer til arbeidsmåter Hvert oppslag innledes med at dere har en felles samtale og reflekterer rundt temaet for oppslaget, de innledende spørsmålene og illustrasjonene. Illustrasjonene er en viktig del av hvert oppslag og både utfyller og understreker det som står i teksten. Når elevene aktiviserer førforståelsen, vil de også ha et bedre utgangspunkt for å forstå teksten. I veiledningen til hvert oppslag er det foreslått utvalgte ord og begreper knyttet til tekst og illustrasjon som det kan være en fordel å ha snakket om før elevene leser teksten. Elevene kan lese teksten alene eller i gruppe som medlesing eller veiledet lesing, alt etter elevenes stadier i leseutviklingen og formålet med lesingen. 3 LF_1_fasit_M.indd 3 6/1/11 2:21:22 PM

4 Når barna skal begynne med de skriftlige oppgavene, velger hvert barn oppgaver i samarbeid med læreren. -oppgavene krever minimalt med skriving, og svarene fins direkte i teksten eller i illustrasjonen. arna setter strek til riktig svar eller skriver ja eller nei. -oppgavene er mer krevende. Her må barna formulere sine egne svar, i form av enkeltord eller eventuelt setninger, og det stilles krav til enkel refleksjon. Om hvert oppslag (Kommentar til fasiten: Noen ganger kan det være flere mulige svar på -oppgavene, og da viser fasiten gjerne forslag til svar.) Mange elever vil antagelig gjøre både - og -oppgavene. Noen kan gjøre -oppgavene i første omgang, for så å vende tilbake til teksten senere, lese den en gang til og deretter prøve seg på -oppgavene. C-oppgavene gjør elevene i en egen bok. Overskriften i C-oppgavene er formulert slik at elevene skal bli inspirert til å velge flere oppgaver, noen mer krevende enn andre. Oppgavene kan også gjøres som gruppearbeid. En del av C-oppgavene er knyttet direkte til sjangeren barna møter i oppslaget. Da vil den teksten de har lest, kunne fungere som eksempeltekst. Det er viktig at elevene får tilbakemelding på det de har gjort, og en felles gjennomgang etter avsluttet arbeid vil også være nyttig. Dette kan gjøres både i små grupper og i hele elevgruppa. 4 LF_1_fasit_M.indd 4 6/1/11 2:21:22 PM

5 God bok (s. 4 5) Dette er en liten humoristisk tekst om gleden ved å kunne lese en bok, og om den dobbelte betydningen av begrepet «god bok». åde gutten og hunden Tass gleder seg over boka, men på hver sin måte. Det er nokså opplagt hva som er guttens hovedinteresse, og han liker å lese om det som interesserer ham. Dette er noe barna vil kjenne seg igjen i. Hva er det på tegningen som viser hva gutten er interessert i? Er det noe som viser at han spiller fotball selv også? Er det vanskeligere å lese en stor bok enn en liten bok? Kan hunder lese? Hva mener Tass med «god bok»? Ord å snakke om: god bok, lese 1 Gutt. 2 Hund. 3 Lese. 4 ok. 5 lå. 1 Han heter Ola. 2 Han leser om fotball. 3 Ola er i senga. 4 Tass spiser på en bok. 5 Nei. God mat (s. 6 7) Dette er en sammensatt tekst om hva noen barn legger i begrepet «god mat», og om at smaken er forskjellig. Hva er det som får noe til å smake søtt? Hvilke ulike smaker vet du om? Er all mat som ikke er varm, kald? Hva pleier du å spise som knaser? Hva kan knase på en is? Smaker «stor mat» best? Hva fikk du lyst til å smake på av det du ser på tegningen? Ord å snakke om: smake, knase, søtt 1 NEI (eller J hvis man tenker på skallet). 2 NEI. 4 J. 5 NEI. 1 Melonen er stor. 2 Isen er kald. 3 Knekkebrødet knaser. 4 (Ulike svar mulig) 5 (Ulike svar mulig) 5 LF_1_fasit_M.indd 5 6/1/11 2:21:22 PM

6 Hvor er Mio? (s. 8 9) lle barn kjenner seg igjen i gjemmeog lete-situasjoner, gjennom lek, når de har mistet noe, og i andre hverdagslige situasjoner. Illustrasjonen innbyr til å snakke om detaljer og bruke plasseringsord som bak, foran, under, mellom og andre. Hva kan være grunnen til at noen gjemmer seg? Hva er forskjellen på å miste og å rote bort? Hvorfor kikker jenta under sofaen? Hva ser du på bordet / i sofaen / bak planten / på veggen / i skapet / oppå skapet / mellom de røde og de grønne bøkene? Hva handler TV-programmet om? Hvor mange bøker/klosser/puter/ lamper ser du på bildet? Ord å snakke om: gjemme, lete, under, bak (og andre plasseringsord) 1 J. 2 J. 4 NEI. 1 Katten heter Mio. 2 Hunden heter Fant. 3 Mio er i skapet. 4 Fant er bak gardinet. 5 Hun leter under sofaen. Telle (s ) Denne teksten handler om noe barna gjerne er opptatt av: store tall og å telle langt. Illustrasjonen viser noen av de hjelpemidlene og strategiene barn bruker når de teller. Tallene 50, 100 og 1000 vises både med sifre og som skrevne ord på siden. Hva bruker barna på tegningen som hjelpemiddel når de teller? Hva liker du å bruke? Hva er det høyeste tallet du vet om? Hva betyr 0? Hvordan kan et tall bli større ved at vi setter til en null? Hvordan skriver vi tusen? Kan du noen telleregler? Ord å snakke om: tall, telle Pia teller til femti. 2 Even teller til hundre. 3 nna teller til tusen. 4 nna tuller. 5 Even bruker kuleramme. 6 LF_1_fasit_M.indd 6 6/1/11 2:21:22 PM

7 asar på SFO (s ) Mange barn har erfaring med å lage plakater i forbindelse med en forestilling på skolen, en basar, en utstilling eller noe annet. Utformingen av tekst og bilde på en plakat skal fange oppmerksomheten og skape interesse for plakatens budskap, slik at det også fører til en handling, for eksempel at man vil besøke en basar. Samtidig må plakaten inneholde den informasjonen som er nødvendig om tid, sted, pris og annet. Hvorfor skal det være basar på SFO, tror du? Hvor tror du plakaten(e) henger? Hvem tror du kommer på basaren? Hvilket klokkeslett åpner basaren? Hva får du ellers vite om basaren bare ved å se på tegningene? Hvor har de fått premiene fra, tror du? Hva er det ved denne plakaten som gjør at du får lyst til å gå på basaren? Ord å snakke om: plakat, basar, skolefritidsordning (SFO), lodd, Røde Kors 1 J. 4 J. 5 NEI. 1 Det er basar på SFO. 2 Et lodd koster 2 kr. 3 (Ulike svar mulig) 4 Saft koster 3 kr. 5 (Ulike svar mulig) Noas tann (s ) En del barn leser tegneserier før de leser bøker, til tross for at språket kan være vanskeligere. I tegneseriene bidrar imidlertid illustrasjonene så mye til forståelsen at barna likevel får med seg innholdet, de «leser» ved å studere tegningene. Hvor gammel tror du Noa er? Når på døgnet er det? Hvorfor har Noa et glass på nattbordet? Hva tror du Noa finner i glasset når han våkner? Hvorfor mister vi tenner? Hva gjør du når du mister en tann? Mister de voksne tenner? Hva gjør en voksen som mister en tann? Hva er forskjellen på en side i et tegneserieblad og en side i en bok? Ord å snakke om: tann, sove, drømme, tannfeen 1 Gutt. 2 Senga. 3 Rød. 4 Glass. 5 Pysj. 1 Han heter Noa. 2 Han har mistet en tann. 3 amse er i senga. 4 En mynt (ulike svar mulig) 5 (Ulike svar mulig) 7 LF_1_fasit_M.indd 7 6/1/11 2:21:23 PM

8 Tim (s ) Denne teksten gir en kort beskrivelse av snømannen Tim. Mange barn vil kjenne seg igjen i situasjonen på bildet, og en samtale om lek og aktiviteter om vinteren vil være naturlig. eskriv Tim, hva er han laget av, og hva har han på seg? Hvorfor har Tim på seg klær? Hva tror du gutten tenker? Hvem har laget Tim, tror du? Kommer Tim til å forandre utseende og hvorfor det? Kan man ta med seg en snømann inn? Hvorfor ser vi ikke snømenn om høsten? Hvilke årstider har vi? Ord å snakke om: frakk, kaldt 1 NEI. 2 J. 3 J. 4 J. 1 Tim er ute. 2 Han har på seg jakke og lue. 3 Han er laget av snø. 4 Nesa er en gulrot. 5 Han må ha det kaldt / Inne vil han smelte. Hos frisøren (s ) Det er mange frisyrer og typer klipp å velge mellom når man er hos frisøren, hvis man tør å prøve noe nytt! Gutten på oppslaget vurderer ulike muligheter, og vi ser hvordan han forestiller seg at han kan se ut med ulike frisyrer, og hva han til slutt velger. Har du vært hos frisøren noen gang? Hvem bestemmer hva frisøren skal gjøre? Hva tror du gutten i stolen tenker på? Kan han få disse frisyrene bare ved å klippe seg? Hvorfor har han på seg en hvit kappe? Ord å snakke om: frisør, hanekam, kult 1 NEI. 2 J. 3 J. 4 NEI. 5 J. 1 jit er hos frisøren. 2 En frisør klipper (og friserer) hår. 3 jit har på seg en hvit kappe. 4 Han liker kort frisyre best. 5 (Ulike svar mulig) 8 LF_1_fasit_M.indd 8 6/1/11 2:21:23 PM

9 Isbjørn (s ) Dette er en kort fagtekst skrevet i en muntlig jeg-form for å gjøre den mer tilgjengelig for elevene. Til vanlig er en fagtekst en faglig informativ tekst med et saklig språk som inneholder faguttrykk. Sammen med fagtekster har vi ofte illustrasjoner, gjerne med forklarende tekst. Se på tegningene, hva forteller de deg om isbjørnen? Hvorfor kalles denne bjørnen for isbjørn? Hva er et rovdyr, og er isbjørnen et rovdyr? Hva er forskjellen på en brun og en hvit bjørn, tror du? Hvor lever det isbjørn? Ord å snakke om: pels, jakte 1 Hvit. 2 Sel. 3 Kaldt. 4 ldri. 1 Isbjørnen er hvit. 2 Den har varm pels. 3 Den jakter på sel. 4 Den vasker seg med tungen. 5 Katten (kattedyr) vasker seg med tungen. Sara (s ) Dette er en tekst som består av korte rim, som alle handler om Sara. Det å lage rim med utgangspunkt i tall er kjent for barna, for eksempel gjennom ulike «klokkerim»: Klokka ett er jeg trett, osv. Hvem bestemmer hva man skal hete? Hvorfor har alle Saraene tall på klærne sine, tror du? Når er det vanlig å ha tall på klærne sine? Se på hva de ulike Saraene gjør. Kan du gjøre noe av det samme? Hva betyr det at ord rimer? Hva rimer for eksempel på Sara? Ord å snakke om: opp ned, lort, dårlig tid 1 Lorten. 2 Sko. 3 Lue. 4 Katten. 1 Hun har liten tid. 2 Hun har ny lue. 3 Hun tråkker på lorten. 4 Hun står opp ned. 5 (Ulike svar mulig) 9 LF_1_fasit_M.indd 9 6/1/11 2:21:23 PM

10 Deilig heksegryte (s ) Her møter barna en enkel oppskrift. En oppskrift er en instruksjon med informasjon om ingredienser og en trinnvis framgangsmåte når man skal lage mat. De fleste barn er kjent med sjangeren, men det kan kreve trening å tolke og følge en oppskrift. Hvorfor trenger vi av og til en oppskrift? Hvordan tror du heksegryta smaker? Hvorfor hopper det en padde opp av gryta? Ord å snakke om: oppskrift, heks, gryte, fluesopp, manet, padde 1 NEI. 2 J. 4 J. 5 J. 1 Hun har en hatt. 2 Hun rører i gryta. 3 Hun tar 2 mygg. 4 Det skal koke en natt. 5 (Ulike svar mulig) Lillebror (s ) v og til kan det være irriterende å ha søsken, enten de er eldre eller yngre. De fleste barna som har søsken, har opplevd irritasjon og søskenkrangel. Hva betyr det å ha søsken? Hva tror du er bra og ikke bra ved å være størst eller minst? Hva gjør du når du blir irritert på noen i familien din? Ord å snakke om: mase, lillebror, søsken 1 J. 2 NEI. 3 J. 4 NEI. 1 Lillebror roter. 2 Nei, han liker ikke å legge seg. 3 Han tuller med maten. 4 Storesøster er lei av lillebror. 5 Nei, man kan ikke gi bort broren sin. 10 LF_1_fasit_M.indd 10 6/1/11 2:21:23 PM

11 ursdag (s ) De fleste barn har opplevd å invitere noen eller selv bli invitert, enten det er til en vennskapsgruppe, i en bursdag eller noe annet. I en invitasjon skriver man hvem den er til, hvem som inviterer, hvor og når det skal foregå, og om gjestene skal ha med seg eller på seg noe spesielt. Når er det man pleier å invitere noen? Har du invitert noen hjem til deg, hvordan gjorde du det? Hvordan føles det å bli invitert? Hvilken årstid er det på tegningen? Hvordan vet du det? Hvem på tegningen tror du har bursdag? Ord å snakke om: bursdag, invitasjon, hemmelig 1 Jonas. 2 ursdag. 3 Ute. 4 Gryta. 5 Pakke. 1 Mia har bursdag. 2 Hun blir 7 år. 3 Festen er på lørdag klokka 5. 4 De skal være ute. 5 Pappa rører i gryta. lfabetet (s ) Ordet alfabet er satt sammen av alpha og beta, som er de to første bokstavene i det greske alfabetet. Dette lille verset tar utgangspunkt i det å lære seg bokstavene og alfabetet. Hvorfor trenger vi et alfabet? Kan vi skrive alle norske ord som fins, med alfabetet vårt? Kan vi skrive alle utenlandske ord? Kan en katt lære alfabetet? Hva kan en katt lære? Hva tror du jenta på tegningen tenker? Hva tenker katten? Leker du skole noen gang? Ord å snakke om: bokstav, alfabet 1 NEI. 2 NEI. 4 J. 5 J. 1 Hun heter Ida. 2 Hun leker at hun er lærer. 3 Pus skal hete lfabetet. 4 Pus velter stolen. 5 Pus ser en mus. 11 LF_1_fasit_M.indd 11 6/1/11 2:21:23 PM

12 Pappa baker (s ) De fleste barn har opplevd baking hjemme, der det å smake er en viktig del av prosessen. v og til kan det kanskje være vanskelig å vente med å smake til det passer for de voksne! Hvorfor har pappa på seg forkle og noe på hodet? Hva er det på tegningen som viser at dette er et kjøkken? Hvorfor baker pappa, tror du? Hva tror du hun som sitter under bordet, tenker? Fortell hvordan kaken ser ut. Ord å snakke om: bake, smake, krem 1 J. 2 NEI. 3 J. 4 NEI. 1 Pappa baker. 2 Han har en bakerlue. 3 Kaken er høy med krem og bær. 4 Lisa vil smake. 5 Kaken velter. Pio rømmer (s ) Hva skal barn få være med på å bestemme hjemme, og hva er det riktig at de voksne bestemmer? Hva gjør vi når vi vil bestemme, men ikke får lov til det? Hvorfor snakker Pio i telefonen? Hvorfor har han satt en lapp på bordet? Hvorfor vil han rømme, tror du? Hva tror du han mener med å rømme? Hva synes du Pio skal få være med på å bestemme hjemme? Hva får du være med på å bestemme hjemme? Hva gjør du hvis du ikke får det som du vil? Ord å snakke om: rømme, angre 1 NEI. 2 J (ifølge Pio). 3 J. 4 J. 5 NEI. 1 Pio er på kjøkkenet / hjemme. 2 Han ringer til Kim. 3 Kim skal ha pizza. 4 Han vil rømme til Kim. 5 (Ulike svar mulig, f.eks. at han vil bestemme middagen). 12 LF_1_fasit_M.indd 12 6/1/11 2:21:24 PM

13 Mammas liste (s ) Huskeliste er en type liste vi skriver når det er noe spesielt vi vil huske på, for eksempel i forbindelse med innkjøp av mat, pakking til en ferie eller lignende. Det å skrive en huskeliste hjelper oss å sortere tankene, og det hjelper oss å huske. Hva tenker mamma på, tror du? Hva tenker jenta på, tror du? Hva er spesielt med lørdag? Hvordan ser en liste ut? Ord å snakke om: liste, handle, pasta 1 J. 2 NEI. 3 J. 4 NEI. 1 Mamma skal handle. 2 De skal ha pasta og laks. 3 Jeg kan drikke melk og jus. 4 Det er lørdag. 5 Hun har lyst på godteri. Hilsen fra Danmark (s Vi skriver personlige brev eller kort når vi skal fortelle noe, spørre om noe, svare på noe, glede noen og så videre. Hvis vi skriver postkort fra en reise, velger vi gjerne et motiv som viser noe fra reisen. Hvorfor er det frimerke på kortet? Hva tenker du på når du ser bildet på kortet? Hvilket språk snakker de i Danmark? Skriver man hemmeligheter på et postkort? Hvordan kommer kortet fram dit det skal? Ord å snakke om: kort, brev, hai, dyrehage, dansk, adresse, frimerke 1 Ferie. 2 Kort. 3 Venn. 4 Dansk. 1 Elise er i Danmark. 2 Hun skriver til morfar. 3 Hun vil klappe en løve. 4 Vennen heter Lars. 5 Det er bilde av stranda. 13 LF_1_fasit_M.indd 13 6/1/11 2:21:24 PM

14 Snusen (s ) Å avsløre eller oppdage noe, å snike seg rundt og å spionere er noe barn synes er spennende. v og til skaper de sine egne mysterier for å få noe å oppklare. Hva har gutten på seg? Hva ligner han på? Hvorfor står mannen utenfor døra, tror du? Hvorfor sitter gutten bak busken? Hvorfor blir mannen forskrekket, tror du? Ord å snakke om: snike, snuse, tyv 1 J. 2 J. 4 J. 1 Han oppdager en tyv (eller skumle saker). 2 Han har en veske. 3 (Ulike svar mulig, f.eks. fordi ingen er hjemme) 4 (Ulike svar mulig) 5 Nei, han bor der. (Eventuelt: Ja, han later som han bor der.) Dyrespråk (s ) Dette er en kort fagtekst skrevet i et enkelt språk for å gjøre den mer tilgjengelig for elevene. Til vanlig er en fagtekst en faglig informativ tekst med et saklig språk som inneholder faguttrykk. Sammen med fagtekster har vi ofte illustrasjoner, gjerne med forklarende tekst. Se på de fire hundene, hva forteller de med kroppen sin? Kan vi også vise med kroppen hva vi tenker, eller hvordan vi har det, uten at vi snakker? Hvorfor snakker vi til dyrene når de ikke kan svare? Forstår de hva vi sier? Ord å snakke om: bjeffe, knurre, ule, logre 1 J. 2 J. 4 J. 5 NEI. 1 Hunden logrer. 2 Hunden knurrer. (Flere svar mulig). 3 Den logrer. 4 Den mjauer. (Flere svar mulig). 5 (Flere svar mulig). 14 LF_1_fasit_M.indd 14 6/1/11 2:21:24 PM

15 Svanen (s ) Dette er en kort fagtekst skrevet i et enkelt språk for å gjøre den mer tilgjengelig for elevene. Til vanlig er en fagtekst en faglig informativ tekst med et saklig språk som inneholder faguttrykk. Sammen med fagtekster har vi ofte illustrasjoner, gjerne med forklarende tekst. I forbindelse med denne teksten kan det passe å lese eventyret «Den stygge andungen» av H.C. ndersen for barna. Hva er forskjellen på utseendet til svaneungene og den voksne svanen? Hvilken bokstav ligner halsen til svanen på? Hvordan tror du føttene til svanen ser ut? Ord å snakke om: reir, ruge 1 J. 2 J. 4 NEI. 1 Svanen spiser planter. 2 Den lager reir om våren. 3 Den ruger i fem uker. 4 Eggene er hvite. 5 Den vil være i fred når den ruger. Tellus (s ) Dette er en kort fagtekst skrevet i et enkelt språk for å gjøre den mer tilgjengelig for elevene. Til vanlig er en fagtekst en faglig informativ tekst med et saklig språk som inneholder faguttrykk. Sammen med fagtekster har vi ofte illustrasjoner, gjerne med forklarende tekst. Hvorfor har vi årstider? Hva er det på tegningen som viser årstider? Hvorfor har vi dag og natt? Før trodde man at jorda var flat, nå vet vi at den er rund. Hvorfor «detter» vi ikke av jorda? Hva er inni jorda, tror du? Tror du det fins levende vesener på andre planeter? Hva trenger vi sola til? Fins det flere soler? Ord å snakke om: planet, jorda, bane, årstid 1 NEI. 2 J. 4 J. 5 J. 1 Vår planet heter Tellus. 2 Jorda bruker ett år på å gå rundt sola. 3 Vi har fire årstider. 4 Årstidene heter vår, sommer, høst, vinter. 5 Det er jul om vinteren. 15 LF_1_fasit_M.indd 15 6/1/11 2:21:24 PM

16 LF_1_fasit_M.indd 16 6/1/11 2:21:25 PM

Leseforståelse START

Leseforståelse START En Hanne Solem Nivådelingen på oppgavene gjør at denne boka passer for sammensatte elevgrupper. Til Leseforståelse START hører også Leseforståelse START Lærerens bok, som finnes gratis fra forlagets hjemmeside.

Detaljer

Leseforståelse START Lærerens bok. Leseforståelse START er en bok i serien Leseforståelse som dekker 1. 7.trinn.

Leseforståelse START Lærerens bok. Leseforståelse START er en bok i serien Leseforståelse som dekker 1. 7.trinn. Leseforståelse START Lærerens bok Leseforståelse START er en bok i serien Leseforståelse som dekker 1. 7.trinn. Leseforståelse START er en bok med korte tekster og tilhørende arbeidsoppgaver av ulik vanskegrad

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Spørsmål Svar 1. Hvor mange hjørner har et kvadrat? 4 2. Hvor mange 50-ører får du for 10 kroner? 20 3. Hva er halvparten av 4? 2 4. Hva er det dobbelte

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015:

TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015: TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR 2015: Februar var en måned med en del sykdom på avdelingen. God håndhygiene og samtaler om at man må snu seg vekk og hoste inn i armkroken er blitt gjentatt mange ganger. Høydepunktet

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål An n e R as ch-h alv o rs e n O d d v ar Aa s e n Tusen millioner Fasit Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok B ok m ål CAPPELEN DAMM AS, 0 ISBN 98-8-0--. utgave,. opplag 0 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

Leseforståelse 3 Lærerens bok med fasit

Leseforståelse 3 Lærerens bok med fasit Leseforståelse 3 Lærerens bok med fasit Hanne Solem okmål GN schehoug Lesforstaing_3_M.indd 1 8/19/08 10:46:09 M Innhold Leseforståelse 3 Lærerens bok 3 Ideer til arbeidsmåter 3 Om hvert oppslag 5 2008

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2016. I februar har vi hatt mye fint vintervær. Det har ikke vært så mye snø, men det har vært fint å ake og å klatre på snøhaugene. Ved et par anledninger

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner 4 Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

RUNE JOHANSEN GLADE JUL

RUNE JOHANSEN GLADE JUL RUNE JOHANSEN GLADE JUL 2 3 4 Bodø 1968 Som barn var adventstida den lengste tida i året. Jeg husker ventetida til selve juleaften som en evighet. Jeg var enebarn mine første femten leveår. I «heimhusan»

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX ELEVHEFTE LEK OG LÆR MED LODIN LYNX NAVN: SKOLE: www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet LODIN LYNX PÅ VILLE VEIER Langt inne i skogen sitter Lodin Lynx. Han er en ensom gaupeunge. Han har mistet mamma

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015 Kari Saanum Gråt, baby Roman Omnipax, Oslo 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5041-4 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? organisasjonen Voksne for barn Justyna Nyka / John Roald Pettersen HVEM KAN HJELPE JESPER? Tekst: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Justyna Nyka HVEM KAN HJELPE JESPER? Voksne for Barn 2008 Utgiver:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Som avslutning på et vellykket karneval, fikk barna fastelavnsboller som de har vært med på å lage selv.

Som avslutning på et vellykket karneval, fikk barna fastelavnsboller som de har vært med på å lage selv. I februar har vi Februar har vært en opplevelsesrik måned. Måneden startet med samisk kulturuke, og da fikk vi høre mye spennende om samene. Barna syntes det var kjekt å se på bilder av samene, klærne

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål.

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål. Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen n nb u r 2B ok G Tusen millioner Bokmål Tusen millioner snøfnugg daler, lever tusen millioner virvler rundt og svever

Detaljer

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene.

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. r æ l g o Lek la o s om Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. Beskytt barna mot sola Solbeskyttelse har betydning hele livet, men sørg likevel for at barn er ekstra beskyttet. Ved

Detaljer

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser

Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser OPPGAVER BARNETRINNET 1 (3) Bokstav-virvar Elevene skal finne frukt og grønnsaker gjemt i et virvar av bokstaver, tegne dem og undersøke med tanke på smaksopplevelser S G E R K I W I G S I T R O N U U

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

En tegneserie. om barn for barn

En tegneserie. om barn for barn En tegneserie om barn for barn 1 Dette er verdensrommet...... der kryr det av planeter... Dere er opp-ned!... og på én av planetene kryr det av barn! 2 Det er ingen barn på meg! Ikke på meg heller! Her

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1.

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1. Middagen Ordbank Substantiv Verb Adjektiv Måltider et kjøkken å lage god en frokost en kjøkkenbenk å koke vond en lunsj en komfyr å steke stygg en middag ei/en gryte å skjære gretten kveldsmat(-en) ei/en

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 5: Forslag til arbeid med A a Forslag til arbeid med A a Tekstboka Arbeidsboka Ukens dikt Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i løpet) og f (senere i løpet) som eksempler når vi

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET April 2016

Månedsbrev REVEHIET April 2016 Månedsbrev REVEHIET April 2016 Viktige datoer i april: 4.april: HA MED DAG! 6.april: Foreldremøte 21.april: Storefot markerer Jørgen Moe's fødselsdag. Vi sykler til Åsstua 27.april: Natursti Andre viktige

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015

Kari Wæge OMNIPAX, OSLO 2015 Kari Wæge ADA SPLITTER NAKEN OMNIPAX, OSLO 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5042-1 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann.

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann. Rim og regler Her er noen av sangene og regle vi bruker på avdeling Tutti. Dette er sanger til stellebords situasjoner, når vi vasker hendene, spiser og har samling. Samtidig så er vi veldig glad i å synge

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

Snill mot dyrene. Lær hvordan dyr liker å ha det

Snill mot dyrene. Lær hvordan dyr liker å ha det Snill mot dyrene Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i samlingsstund, og som inspirasjon til mange aktiviteter. Du kan lese boka grundig først,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet. Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke og for å sove.

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 2. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 2. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Kartlegging 2 Bokmål Del 1 Advarsel Mamma skrur opp lyden. «Velkommen til løveparken. I parken bor det én hannløve og tretten hunnløver. Løver er farlige dyr» Stemmen fra høyttaleren

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN. Det snør, det snør. Se opp, snør det? Kom, vesle hvite snøfnugg:

SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN. Det snør, det snør. Se opp, snør det? Kom, vesle hvite snøfnugg: SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN Det snør, det snør Det snør, det snør, det er det det gjør, Nå snør det mye mer enn før, - og huttemeg tu. Så kaldt det er, Jeg kjenner det her,. Jeg kjenner

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 8 I butikken Dette kapittelet handler om å kjøpe mat i butikken. En del vanlig matvarer introduseres. Det å handle mat

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året.

Det er en egen del i boka som heter «Everyday Practice». Det er emner som går igjen, og som elevene må øve på gjennom hele året. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/16 Læreverk: Quest, Aschehougs engelskverk for barnetrinnet. Det er viktig at elevene øver seg litt hver dag på leseleksa i engelsk.

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen februar 2016

Månedsbrev for Sirkelen februar 2016 Månedsbrev for Sirkelen februar 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

Sanger på Månestråle

Sanger på Månestråle Sanger på Månestråle Navnesanger: Ada er her Og Ada er her Og Kaja er her Takk og pris for at Jesper er her Og i vår lille flokk har vi Emma også her Og Marius er her og det er bra Hipp Hurra! Napoleon

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Å utvikle observasjonskompetanse

Å utvikle observasjonskompetanse Å utvikle observasjonskompetanse Lise Helgevold 29.10.14 lesesenteret.no Beskriv hva du mener kjennetegner en svak leser en middels flink leser en sterk leser Hva vil du gjøre for å bedre elevens leseferdigheter?

Detaljer

Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover

Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover Navnesangen Og Ada er her Og Kaja er her Takk og pris for at Jesper er her Og i vår lille flokk har vi Emma også her Og Sander

Detaljer

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra!

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra! Himmeltidende Mars 2015 Bursdager i Mars: Samuel 5 år 31/3 Hurra! Nord-vest Februar var en flott måned! Vi hadde mange fine turer i området rundt Stavset. På skøytebanen laget barna fine snøengler. 6.februar

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 1. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 1. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Kartlegging 1 Bokmål Del 1 Gorilla gorilla Tora ser på de store, sorte dyrene. Gorillamammaen beveger seg smidig. Kroppen svinger fra side til side. Gorillababyen klamrer seg bakpå

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20152016 Læreverk: tairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke

Detaljer