Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park"

Transkript

1 Oslo Elveforum - referat fra vårmøte/årsmøte mandag 2. juni 2014 ved Bjerkedalen park Deltakerlisten omfattet 20 representanter fra Oslo Elveforum, to fra Klosterengas Venner, en fra Bymiljøetaten og to representanter fra Bydel Bjerke. Fremmøte kl. 17 øverst i Bjerkedalen park ved Refstadveien. Vårmøtet og etterfølgende årsmøtet fant sted i paviljongen midt i parken. Stedlig vertskap: Hovinbekk-gruppen Befaring i og orientering om Bjerkedalen park Arkitekt Sidsel Andersen tok deltakerne med på en tur langs den 300 lange nyåpnete Hovinbekken, rundt dammen og opp til paviljongen. Enkel bevertning kl i paviljongen. Møtestart i undervisningsrommet kl BU-leder Steinar Andersen ønsket velkommen til Bydel Bjerke BU-leder Steinar Andersen ønsket velkommen. Bydel Bjerke tok Byrådserklæringen fra 2000 på alvor, kjøpte dammen (tidligere isdam), og tok ansvar for en totalrenovering av området. Arbeidet ble sluttført i De fikk med seg mange av de fremtidige brukere av området. Det var et betydelig lokalt engasjement, og man arbeider nå for å få borettslagene på hver side av bekken til å ta seg av vedlikeholdet av parken. Det er viktig med lokalt eiendomsforhold. Oslo Elveforum og Hovinbekk-gruppen har hatt stor påvirkningskraft for at Bjerkedalen park nå fremstår som et blågrønt drag i bydelen.

2 Karsten Sølve Nilsen fikk æresmedlemskap i Klosterengas Venner Jacki Holmbo fra Klosterengas Venner fortalte om hvordan de bruker Hovinbekkgruppen som inspirasjonskilde for sitt arbeid med å få åpnet Hovinbekken i sitt område. Gerd Bånerud fra Klosterengas Venner ga Karsten Sølve Nilsen æresmedlemskap i Klosterengas Venner, og overrakte ham æresdiplom og plakett med en fugl som symboliserer det rike fugle- og plantelivet i vassdraget. Karsten har vært en pådriver av de sjeldne, og har lagt ned et utrettelig og uvurderlig arbeid for å få åpnet vassdraget helt ut til fjorden, og for å få folk i området til å blir klar over hvilken levende skatt de har i sitt nærmiljø. Hilsen fra Taran Fergus Ida Fossum Tønnessen leste opp en hilsen fra Taran Fergus, der hun orienterte om det gode tverrfaglige samarbeidet, og arbeidet med å lage en handlingsplan for gjenåpning av bekker og elver. Handlingsplanen skal være ferdig neste år, og blir det felles tverretatlige plattformen som man da kan jobbe ut i fra. En god nyhet er at de er i ferd med å ansette to nye kollegaer til Vann-i-by arbeidet i VAV. En skal være oppdragsleder for gjennomføringen av prosjektene, og en skal jobbe spesielt med overvannsproblematikken. Dermed blir det større trøkk i gjennomføringen, og Taran får mer tid til å følge opp planarbeidet og konseptvalgutredningsarbeidet. Karsten Sølve Nilsen om Hovinbekkens gjenåpningsprosjekter Karsten fortalte om de mange gjenåpningsprosjektene langs Hovinbekken nedstrøms Bjerkedalen Park. Han understreket at Hovinbekken har det største gjenåpningspotensialet blant Oslos vassdrag, og mange realiserbare åpningsprosjekter. Hovinbekken skal åpnes helt ned til Middelalderparken! Hovinbekken er en identitetsmarkør for Oslo by, siden det var langs Hovinbekken at bygrensen gikk i middelalderen. Heftet Hovinbekken En før og nå-vandring langs det gamle bekkefaret, utarbeidet av Karsten Sølve Nilsen, ble delt ut Bo Wingård om strategien Strategiplanen og arbeidsprogrammet for 2014 ble gjennomgått. Våre mål er ambisiøse, men vi må mange ganger tilpasse handlingsplanene til dagens virkelighet med begrensete ressurser og arbeidskapasitet. Vi er medlemmer av frivillige organisasjoner, og får til det som vi rekker (og vel så det). Aktuelt fra Oslo Elveforum og kortrapporter fra elvegrupper og foreninger Akerselva: Intet spesielt nytt, men alle elvegruppene må følge med på kommuneplanen om åpningsprosjekter. Som eksempel ble nevnt at det ikke er tatt med åpning av noen av sidebekkene til Akerselva. Alnaelva: Intet spesielt nytt. Ellingsrudelva: Man sliter med minstevannføringen i de flate partiene. Beverbestanden er stor, og fører til at trær forsvinner over lange strekninger. Der ser det lite pent ut. Dette er en sak for SaFoVa, og Fredrik Funder skriver et kort notat til Ida Fossum Tønnessen om dette.

3 Frognerelva: Trine Johnsen sender ut invitasjon til et orienteringsmøte om den fremtidige utviklingen av Frognervassdraget ved Majorstuen (når T-banen legges i tunnel og Frognerelva kan føres over i en akvedukt) og Skøyen (når T-banen fra Fornebu vil føre til store omlegginger av veisystem kan Frognerelva føres i en akvedukt helt ut til utløpet i Frognerkilen). Trine oppfordret deltakerne til å se på filmen som Uranienborg skole laget til fjorårets Levende Vassdrag-konkurranse på Det er gode utsikter til at Frognerelvas Venner kan bli gjenetablert! Hovinbekken: Refstadbekken fra Bjerkebanen til Løren/Økern Hovinbekkens største sidebekk foreslås delvis åpnet! Refstad Vel har planer for åpning av dammen. Merradalsbekken: Også her må man føre en kamp mot forsøpling. Det er planer om å få åpnet bekken i Ljanselva: Det rapporteres om færre amfibier i vassdraget, noe som kan skyldes forurensningsutslipp. Her igjen har man en sak for SaFoVa. Miljøprosjekt Ljanselva arbeider for å få etablert en fisketrapp. Lysakerelva: Bærum kommune holdt primo mai et seminar om arbeidet med Vannforskriften for kommuner og etater som sogner til vannområdet Indre Oslofjord Vest. Kun tre deltakere deltok i dugnaden for dreneringsarbeidet langs Lysejordet medio mai. Nadderud videregående skole har hatt undervisning langs Lysakerelva fra Fossum til Jar, og Lysakervassdragets Venner sto for undervisningsopplegget. Den foreslåtte Fossumutbyggingen vil by på betydelige areal- og samferdselsmessige problemer. Det er et stort lokalt engasjement i både Bærum og Oslo for å stoppe planene. Christiania Roklubb har bedt om å få mudret Bogstadvannet ved Sørkedalselvas utløp. Det er viktig å få forhindret at man mudrer i leirlaget under grusdekket som elva fører med seg. Østensjøvannet: Oslo kommune og Østensjøvannets Venner har underskrevet avtalen om driften av Vårmarksenteret. Det er i vår stor algeoppblomstring, grunnet den midle vinteren med dårlige isforhold. Andre saker Parkslirekne er et større problem for Oslo enn kjempebjørnekjeksen har vært. Det kreves en strategi for bekjempelse av arten, noe som også er en sak for SaFoVa. Miljøprosjektet Ljanselva har laget værbestandige kart og informasjonsskilt koster kun kr. 20 og anbefalte andre elvegrupper om å ta slike i bruk i sine vassdrag. Stoff til Oslo Elveforums hjemmesider etterlyses! Årsmøte 2014 se Protokoll Takk til stedlig vertskap Ida Fossum Tønnessen takket Hovinbekk-gruppen som stedlig vertskap for befaring, bevertning og møtelokaler. Det har vært en ære for Oslo Elveforum å være den organisasjonen som innvier disse fine møtelokalene! Møtet ble avsluttet kl Referent Bo Wingård

4 P R O T O K O L L fra årsmøte i Oslo Elveforum 2. juni 2014 i Bjerkedalen park. 1. Konstituering Ordstyrer Ida Fossum Tønnessen og referent Bo Wingård. Etter årsmøtet ble det foreslått at protokollen signeres av Ingrid Nissen og John Tibballs. 2. Årsmelding 2013 Forslag til årsmelding 2013 ble delt ut, i tillegg til at den var sendt ut som saksdokument. Styringsgruppens leder Ida Fossum Tønnessen la fram årsmeldingen. Elvegruppene hadde forut før årsmøtet kommet med supplerende, muntlige kortrapporter, aktuelle tillegg til det som ikke var dekket av årsmelding 2013 (se referatet fra vårmøtet). Årsmeldingen ble godkjent. 3. Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 var ikke sendt ut på forhånd. Styreleder Ida Fossum Tønnessen gjennomgikk regnskapet for 2013 med kommentarer, og leste revisors beretning. Årets resultat viser et underskudd på kr.????. Regnskapet for 2013 ble deretter godkjent. 4. Budsjett Valg Kasserer Leif Bertnes var fraværende. Forslag til budsjett for 2014 blir sendt ut sammen med protokollen. Frithjof Funder presenterte valgkomitéens forslag til sammensetning av styringsgruppen. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon: Medlemmer Leder: Ida Fossum Tønnessen (Mærradalsbekken) Varamedlemmer Ida Elisabeth Hvoslef (generell) 1. nestleder: Leif-Dan Birkemoe (Østensjøvannet) Harald Lundstedt (Gjersjøelva) 2. nestleder: Bo Wingård (Lysakerelva) Ulf Fredriksen (generell) Kasserer: Leif Bertnes (Ljanselva) John Tibballs (Lysakerelva) Vidar Berget (Alnaelva) Julie Løddesøl (Hoffselven) Hans Fredrik Horn (Hoffselva) Åke Dalin (Frognerelva) Gard Espeland (Akerselva)

5 Styreoppnevnte tillitsverv Rådgivergruppe med møterett: Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Are Eriksen, Trine Johnsen. Årsmøtet ble informert om at styret vil oppnevne Unni Eriksen som medlem av rådgivergruppen på sitt neste styremøte. Kontakter for fiskeinteressene: Hjalmar Eide og Knut Vadholm. Velkontakt: Eivind Bødtker Valgkomité Revisor Trine Johnsen, Ingrid Nissen og Frithjof Funder (leder) BDO Noraudit Oslo DA Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo Org.nr Ida Fossum Tønnessen Ingrid Nissen John Tibballs

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv!

Årsmelding 2014. Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket med kake fra Norsk Friluftsliv! Årsmelding 2014 Oslo Elveforums leder, Ida Fossum AHA til Bjørvika Alna, Hovinbekken, Akerselva skal opp i dagen i grønne omgivelser med turveier elvelangs! Oslo Elveforum 15 år: Styringsgruppen ble overrasket

Detaljer

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg

Første del: Presentasjon og omvisning på Oset vannbehandlingsanlegg Referat fra møte i styringsgruppen 10. mars 2011 Sted: Oset vannbehandlingsanlegg, Midtoddveien 40 kl. 11. Til stede: Ida Fossum Tønnessen, Unni Eriksen, Leif Bertnes, Ulf Fredriksen, Øyvind Traagstad,

Detaljer

Årsmelding 2013. Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida Fossum Tønnessen og Tor Holtan-Hartwig (som døde 5. juli 2013).

Årsmelding 2013. Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ida Fossum Tønnessen og Tor Holtan-Hartwig (som døde 5. juli 2013). Årsmelding 2013 Oslo Elveforums leder, Ida Fossum AHA til Bjørvika Alna, Hovinbekken, Akerselva skal opp i dagen i grønne omgivelser med turveier elvelangs! Sigurd Tønsberg, Karsten Sølve Nilsen, Trine

Detaljer

HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom

HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Referat HØSTMØTE 21. september 2011 hos KLP Eiendom Oslo Elveforums høstmøte 21. september 2011 startet med en befaring fra Vaterland vannpark under ledelse av Are Eriksen. Han delte ut et rikholdig og

Detaljer

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1.

Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Referat fra styringsgruppemøte onsdag 13. februar 2008 kl. 17.00 i Friluftsetaten, Sommerrogt. 1. Til stede: Tor Holtan-Hartwig, Ida Fossum Tønnessen, Karsten Sølve Nilsen, Trine Johnsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011. Årsmeldinger fra elveforeninger og elvegrupper 14

ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011. Årsmeldinger fra elveforeninger og elvegrupper 14 ÅRSBERETNING FOR OSLO ELVEFORUM - 2011 Oslo Elveforums arbeid 2 Formål 2 Oslo Elveforums organisasjonsarbeid 2 Virksomheten i 2011 4 Blågrønn hovedstadsaksjon og elveadopsjon 5 Lysakervassdragsprisen 7

Detaljer

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007

Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Referat fra OE Styringsgruppemøte 27. februar 2007 Deltakere: Møteleder Tor Holtan-Hartwig, Leif Bertnes, Leif-Dan Birkemoe, Unni Eriksen, Ida Hvoslef, Trine Johnsen, Karsten Sølve Nilsen, Ellen Svinndal,

Detaljer

Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008

Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008 FORMÅL Oslo Elveforums arbeid Årsrapport 2008 Oslo Elveforum ser det som sin hovedoppgave å støtte opp om Oslo kommunes, nabo-kommunenes og andre offentlige og private institusjoners arbeid med å gjenskape

Detaljer

OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN

OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN Side 1 av 10 OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN ÅRSMELDING - MARS/APRIL 1999-31. DESEMBER 2000 1. INNLEDNING OSLO ELVEFORUM har som formål å verne om byens blågrønne nett av

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Elveforum

Strategisk plan for Oslo Elveforum Strategisk plan for Oslo Elveforum Gjeldende fra 23. juli 2013 Side 1 Utskrift 30.08.13 Innhold 1. Oslo Elveforum... 3 2. Visjon... 3 3. Formål... 3 4. Hovedoppgaver... 3 4.1 Forvaltningsplaner for Oslos

Detaljer

Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede :

Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede : Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226 e: tor.holtan-hartwig@getmail.no Referat fra møte i Sagstua onsdag 9. februar 2011 kl. 17.00 Tilstede : Samuelsen Sverre, Johnsen Trine, Leif Bertnes,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2013 Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Tirsdag 12. mars 2013 kl. 18.00 i Røde Kors Huset (Festsalen, 2. etasje), Elias Smiths vei 1, Sandvika, (Gamle Løkke)

Detaljer

OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN. Årsmelding 2001. Uten bilag

OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN. Årsmelding 2001. Uten bilag file://c:\documents and Settings\Eier\Mine dokumenter\elveforum\oe-ny web\oe-årsmeldinger\aarsmel... Side 1 av 6 OSLO ER BYEN MED DE SYV ELVER ELVER OG BEKKER TILBAKE TIL BYEN Årsmelding 2001 Uten bilag

Detaljer

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent.

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent. Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr. 997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget blå-grønn arm for bydelene

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 25. mars 2009 Tid: kl. 18:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Dagsorden: Åpning. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Protokoll: Valg av møteleder,

Detaljer

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2007 Rehabiliteringen av Oslovassdragene er et felles ansvar for mange etater og institusjoner. Samarbeidet mellom de berørte etater har i den senere tid vokst seg sterkere

Detaljer

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2006

OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2006 OSLO ELVEFORUM ÅRSMELDING FOR 2006 Rehabiliteringen av Oslovassdragene er et felles ansvar for mange etater og institusjoner. Samarbeidet mellom de berørte etater har i den senere tid vokst seg sterkere

Detaljer

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 SYNNADALEN HYTTEEIERLAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 7 personer var til stede under årsmøtet utenom styret. Tilstede fra styret var Anne Alvik, Unni Langeland,

Detaljer

Medlemsinfo fra. 2/ 2009, mars. Innhold

Medlemsinfo fra. 2/ 2009, mars. Innhold Medlemsinfo fra 2/ 2009, mars Innhold Morgenhimmel over Tønsberg Lederen Sommerturen 27.mai! Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Takkehilsen Kommende begivenheter Pårørende Papaya Holmenkollstafetten Det

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Bilag til Nøttekråka nr. 1 / 2015 Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Bærum Tirsdag 17. mars 2015 kl. 18.00 i Røde Kors huset (Løkke) Sandvika Program Kl. 18.00 Årsmøte 1. Konstituering 2. Valg

Detaljer

Miljøprosjekt Ljanselva Referater 2007 Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 918 62 226

Miljøprosjekt Ljanselva Referater 2007 Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 918 62 226 Miljøprosjekt Ljanselva Referater 2007 Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 918 62 226 Referat fra møte i Sagstua tirsdag 6. februar kl. 17.00. Til stede: Leif Bertnes, Asle Andresen, Arne

Detaljer

ÅRSMØTE i NIFYEA på Vikingskipet motell og vandrehjem, Hamar, 12.mars 2005

ÅRSMØTE i NIFYEA på Vikingskipet motell og vandrehjem, Hamar, 12.mars 2005 Protokoll NIFYEA Årsmøte, Hamar 11.-13. mars 2005 1 ÅRSMØTE i NIFYEA på Vikingskipet motell og vandrehjem, Hamar, 12.mars 2005 Oppmøtte med stemmerett: Jon Kåre Solås, Kristine Nyborg, Eirin Kristiansen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

Lysakervassdragets Venner FÒÐNYTT 10

Lysakervassdragets Venner FÒÐNYTT 10 Med vår 10. utgave fiffer vi opp nyhetsbladet FÒÐNYTTs nye formatet vil lesere snart kjenne igjen på våre internettsider. Det har tatt en stund, fordi det er mye å lære for en som er mer glad i innhold

Detaljer

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet. BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2007 til april 2008 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Detaljer

ØVRE VAKÅS TOMTEFESTELAG

ØVRE VAKÅS TOMTEFESTELAG ØVRE VAKÅS TOMTEFESTELAG Styret innkaller til ordinært Årsmøte med innledning Onsdag 18 mars 2015 kl. 18.00 på Kafe Gunhild, Asker Museum Vi serverer kaffe og kringle Dagens innledningstema er: Hvordan

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Bærum Elveforum. Innledning. Bærum Elveforum i dag. Bærums vassdrag og elvegrupper

Bærum Elveforum. Innledning. Bærum Elveforum i dag. Bærums vassdrag og elvegrupper Bærum Elveforum Innledning Dette notatet fra Bærum Natur- og friluftsråd, Skui Vel og Naturvernforbundet i Bærum (initiativtakerne) er et innspill til en revitalisering av Bærum Elveforum. Bærum Elveforum

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006

ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006 Årvoll gård kultur og aktivitetssenter BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006 Årsmøtet 2005 ble avholdt på Bjerke bibliotek 31. mars 2005, og 7 stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer