Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møtet på Sagstua 13. jan. 2015"

Transkript

1 Referat fra møtet på Sagstua 13. jan Tilstede Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Sigmar Schulien, Pettersson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 01-1/2015 Referat fra møtet 2. des /2015 Sagstua bruk: mindre bruk - vi må informere om stedet inne: brannvarslere kjøpes og monteres (leiekrav) 03-1/2015 Arrangementer/elvevandringer 8. feb. Vinterdag kl Oppgaver: Arne plakater. barnehaver. : aviser, web. Salg av bøker, vafler. Bål. Bruke reflex-vester(?) 04-1/2015 Prosjekter /Arbeidsområder Nye Lusetjern bro og benker ønskes evt. skoledugnad søke midler? Lusetjernsbekken frem i dagen fra Herregårdskrysset til evollen. Gangsti. Voksenopplæring i 2015? OOF overtar gjerne prosjektoverskudd overføres. etrapp Hauketo: Miljøprosjekt Ljanselva (vi) har i lang tid hatt fisketrapp på ønskelisten. Men hvor mye skal vi involvere oss? Ønske/forslag: Kommunen har sagt at de tar prosjektering og utførelse (BYM) og står for vedlikehold og som eier (VAV). Har totalansvaret? Det må klargjøres med kommunen hva som evt. forventes av oss. Vi kan ikke være ansvarlig på noe plan ressurser, faglig, økonomisk - da vi ikke besidder adekvat ekspertise eller ressurser. Hvis kommunalt ønske om lokal prosjektdeltagelse taes dette opp med OFA. Vi skal ikke søke om midler (Gjensidigestiftelsen). Sjøørret-utsetting søknad sendt Fylkesmannen og Bymiljøetaten 05-1/2015 Byggesaker mv 06-1/2015 Brev/info/møter Møte med bydel Søndre Nordstrand kl. 14. Østensjø (nevne P-pl + Sagstua). Befaring med kommunens ansvarlige langs Ljanselva avtales 07-1/2015 Infoskilt, kart ol. 08-1/2015 Skoler/barnehaver informere om Sagstua 09-1/2015 Elverusken / dugnad 10-1/2015 Økonomi Regnskap for 2014 gjennomgått. Overskudd på prosjektmidler søkes forlenget. Innvandreroverskudd til OOF. 11-1/2015 Annet aktuelt fra Oppgaver/Ønsker (løpende) 12-1/2015 Eventuelt: Årsberetning se 2013 på nett - korte innlegg ønskes omgående saksansv. 13-1/2015 Til oppfølgning Åsland rigg- og anleggsområde for Follobanen. Amfibiedam etablert. Arne L Da dette var et ekstra hastemøte ble kun utvalgte saker behandlet (fisketrapp prioritert). Neste møte torsdag 12. mars kl 16:45 på Sagstua

2 postadresse: Kneika 5 A, 1167 Oslo e: org.nr org.nr Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget blå-grønn arm for bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand. PROTOKOLL fra årsmøtet på Sagstua 12. mars 2015 Forfall: Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Pettersson, Arne Andersen, Åse Julsvik Rune Bille Rørvik, Asle Andresen, Å Konstituering innklsen godkjent ordstyrer: Johnsen referent: Samuelsen underskrivere: Arne Lunde, Pettersson Å Årsmelding 2014 var utsendt i god tid godkjent. Lagt ut på osloelveforum.no Ljanselva referater. Sendes Brønnøysund, aktuelle kommunale etater og bydeler, Oslo Elveforum Å Regnskap 2014 fremlagt tidligere - godkjent Å Valg Gjenvalg av styret, se nederst. Leder og kasserer kan signere på vegne av Miljøprosjekt Ljanselva. Nordstrand, : STYRET i Miljøprosjekt Ljanselva: Leder: Johnsen, pnr: Kasserer: Bertnes.. Sekretær: Samuelsen..

3 Referat fra styremøtet på Sagstua 12. mars 2015 Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Sigmar Schulien, Pettersson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 01-2/2015 Referat fra møtene og godkjent 02-2/2015 Sagstua Leiekontrakten er underskrevet bruk: bra i februar. Fremstøt mot Østensjø (13.3.) og Søndre Nordstrand inne: brannvarslere kjøpes og monteres (leiekrav) ute: dugnad (før påske) 03-2/2015 Arrangementer/elvevandringer 14. og 15.apr. Vertskap for DNT-turer. Innkjøp. 30. mai Bydelsdag-vandring Nordstrand (Ljan-Liadalen) 30. mai Bydelsdag Søndre Nordstrand stand + Lusetjerninfo? 9. apr. Holmlia foredrag 04-2/2015 Prosjekter /Arbeidsområder - Langs Ljanselva - oversikt med kart laget sendt kommunen (efter befaring 6.2.) Nye Lusetjern rapport mottatt pris 2,3 MNOK for dyrt. Forslag om ikke å grave ut dam. Lage flomvern, åpne bekkeløp, heve gangvei. etrapp Hauketo: VAV kontaktes Sjøørret-utsetting søknad sendt Fylkesmannen og Bymiljøetaten Semper Major Fluefiskeklubb interessert i å bidra i kultivering og rydding 05-2/2015 Byggesaker mv følg med på kunngjøringer 06-2/2015 Brev/info/møter Møte med bydel Søndre Nordstrand Østensjø (barn og kultur, om bla Sagstua) (bydelsutvalget, bla P-pl.) 3. juni Årsmøte i OE lyst til å bli med? 07-2/2015 Infoskilt, kart ol. Infoskilt ønskes på Rustadsaga og Engersbråten 08-2/2015 Skoler/barnehaver Levendevassdrag.no - mye interessant stoff Alle adopsjonsskoler har fått brev følges opp på telefon 09-2/2015 Elverusken / dugnad Dugnadsbrev/epost/besøk til skoler, vel o.a Invitere lærere på elvevandring Dugnad Gjersrudbekken oppover fra Hauketo. Slora? 10-2/2015 Økonomi etrapp-tilskudd fra EGE satt på egen konto. Renter til fri bruk. 11-2/2015 Annet aktuelt fra Oppgaver/Ønsker (løpende) Kruttverket møte med Byantikvaren 25. mars (utsatt til 14. april) 12-2/2015 Eventuelt: NOA sør ny forening, felles interesser(?) Aktiv i 100 innom Sagstua Vannprøver - Sigmar hjelper skoler o.a. 13-2/2015 Til oppfølgning Stenbråten - info til innbyggerne etter innflytting forslag laget distribueres? Skilt ved elven i Leirskn der det forurenses / /Arne L Åse Sigmar S Arne L Neste møte mandag 20. april kl 16:45 på Sagstua

4 Referat fra styremøtet på Sagstua 29. april 2015 Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Sigmar Schulien, Pettersson, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen, Åse Julsvik 01-3/2015 Referat fra møtet godkjent 02-3/2015 Sagstua inne: omfattende dugnad inne og på loftet. Loftsinventarliste laget. Åse, ute: dugnad opprydding, stubbefjerning, skigarden, rydding i uthuset 03-3/2015 Arrangementer/elvevandringer 14. og 15.april Vertskap for DNT-turer; delt. 30. mai Bydelsdag-vandring Nordstrand (Ljan-Liadalen) kl fra Ljan st. 30. mai Bydelsdag Søndre Nordstrand stand + Lusetjerninfo utgår? 9. april Holmlia foredrag positive tilbakemeldinger okt. DNT-turer til Mortensrud kirke vaffelsteking? 04-3/2015 Prosjekter /Arbeidsområder Nye Lusetjern lærer på Holmlia(?) skole som pådriver? etrapp Hauketo: under arbeid Sjøørret-utsetting avh. av fisk Semper Major Fluefiskeklubb interessert i å bidra i kultivering og rydding 05-3/2015 Byggesaker mv følg med på kunngjøringer Skullerud aktivitetsområde (info utsendt). Vi fornøyde, brev sendt Skulleruddumpa parkeringsplassen lagt ut for salg, vi jobber mot komm. Skullerudbakken barnehave, reguleringsforslag. OK, brev sendt 06-3/2015 Brev/info/møter møte med Østensjø bydelsutvalg; bla P-pl. 3. juni Årsmøte i OE lyst til å bli med? Åse/ 07-3/2015 Infoskilt, kart ol. Infoskilt ønskes på Rustadsaga og Engersbråten 08-3/2015 Skoler/barnehaver Levendevassdrag.no - mye interessant stoff Alle adopsjonsskoler har fått brev følges opp på telefon 09-3/2015 Elverusken / dugnad Dugnadsbrev/epost/besøk til skoler sendt Invitert lærere på elvevandring følges opp medio aug. Dugnad utf. Gjersrudbekken oppover fra Hauketo. Slora. Frivillig Ole Jensen. 10-3/2015 Økonomi etrapp-tilskudd fra EGE satt på egen konto. Renter til fri bruk??? 11-3/2015 Annet aktuelt fra Oppgaver/Ønsker (løpende) Kruttverket møte med Byantikvaren 14. april positivt. Dugnad 7.mai 10: /2015 Eventuelt: Vannprøver - Sigmar hjelper skoler o.a. Ole-Bjørn-benk/bord/tavle av Euro-pr? Bydelen informeres 13-3/2015 Til oppfølgning Stenbråten - info til nye innbyggerne distribueres når innflyttet Skilt ved elven i Leirskn der det forurenses plassert! / /Arne L Sigmar S Arne L Neste møte mandag 8. juni kl 15:00 på Sagstua

5 Referat fra styremøtet på Sagstua 8. juni 2015 Gjest: Johnsen, Bertnes, Arne Lunde, Samuelsen, E.Hvoslef, Åse Julsvik, Pettersson, Helge Viken, Rune Bille Rørvik, Arne Andersen, Asle Andresen Liv Jorunn Eriksen Hauketo og Prinsdal vel 01-4/2015 Referat fra møtet (se osloelveforum -> Ljanselva -> referater) godkjent 02-4/2015 Sagstua ute: male, bålplass, søppelkasse vekk fra vegg pga. brannfare 03-4/2015 Arrangementer/elvevandringer 30. mai Bydelsdag-vandring Nordstrand (Ljan-Liadalen) kun 13 delt. 29. aug Lærere invitert til elvevandring og Sagstua 22. sept. 25-års-markering (?) okt. DNT-turer til Mortensrud kirke vaffelsteking? 04-4/2015 Prosjekter /Arbeidsområder Urskogen utbedring av stien (Bydel Nordstrand ønsker god men smal vei ) Taes opp med BYM Liadalen brev sendt til BYM ang. vedlikehold, befaring 5.6., utf. i juli(?) Nye Lusetjern lærer på Holmlia skole (Rune Stokken) er pådriver. For dyrt, kontakt med VAV for å få BYM til å heve gangveien (som demning) Ny elve-kontakt i kommunen: Terje Laskemoen etrapp Hauketo: avh. av fisketelling / opp Kruttfossen? Sjøørret-utsetting avh. av fisk fått tillatelse til fisk Semper Major Fluefiskeklubb befaring 12.5.: entusiasme. H Eide kontaktp. 05-4/2015 Byggesaker mv følg med på kunngjøringer og i nedslagsfeltet! Skulleruddumpa P-plassen; kommunalt bud godkjent. I boks (?) 06-4/2015 Brev/info/møter møte med Østensjø bydelsutvalg; vurderes om nødv. pga P-plass-løsning 3. juni Årsmøte i OE Fritjof Funder ny leder Åse/ / 07-4/2015 Infoskilt, kart ol. Infoskilt ønskes på Rustadsaga og Engersbråten Hauketo og Prinsdal vel ønsker skilt på tidl. Skytebanen. Prisoverslag lages. 08-4/2015 Skoler/barnehaver Levendevassdrag.no - mye interessant stoff (OE-sak) 09-4/2015 Elverusken / dugnad Dugnadsbrev/epost/besøk til skoler sendt status: skuffende lite aktivitet Dugnad utf. Gjersrudbekken. Slora. Frivillig Ole Jensen (gir oss NAV-kontakt) 10-4/2015 Økonomi Bevilgede midler fra 2014: Bydelsmidler kan benyttes fortsatt. 11-4/2015 Annet aktuelt fra Oppgaver/Ønsker (løpende) Kruttverket 7.mai: mye busker fjernet murer frem i dagen. Ny dugnad(?) Gapahuk på kollen? speiderutfordring? / /Arne L 12-4/2015 Eventuelt: Ole-Bjørn-benk/bord/tavle av Euro-pr? tema på BYM-befaring /2015 Til oppfølgning Stenbråten - info til nye innbyggerne distribueres når innflyttet /Arne Neste møte 27. aug kl 16:45 på Sagstua

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent.

Dagsorden: Sak LJ01-2013 Referat fra møtet 12.desember 2012, utsendt tidligere. Godkjent. Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslo, tor.holtan-hartwig@getmail.no t: 22 28 30 13 / 918 62 226. ktonr.0530.08.56898 org.nr. 997 867 815 Vi oppfatter vår virksomhet som en forlenget blå-grønn arm for bydelene

Detaljer

Referater 2009. Til innledning ble Oslo Elveforums film Elveadopsjon i skolen introdusert og vist.

Referater 2009. Til innledning ble Oslo Elveforums film Elveadopsjon i skolen introdusert og vist. Referater 2009 Tor Holtan-Hartwig, Rosendalsveien 8B, 1166 Oslo t. 22 28 30 13/ 918 62 226 e: tor.holtan-hartwig@getmail.no Oslo/Nordstrand, den 9. januar 2009 R e f e r a t fra møte i Sagstua onsdag 14.

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 2) 05.06.2014 kl. 18.30. (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Chr. Brynildsen Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 06. april

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Ea Augusta Lykke Syse

Ea Augusta Lykke Syse Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Ungdomsrådet Protokoll 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen

Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen Møtereferat FAU møte 02.12.09 kl. 19.00 på LUS www.lindesnes-ungdomsskole.no/ hjem-skole 8A Gunn Hilde Torstrup Anne Siri Hansen ghs@lindesnes.kommune.no an-siri@online.no 382 57 165 382 57 286 47 45 29

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer