ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011"

Transkript

1 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet var Ole SOLBERG. Det var ingen merknader til innkallingen. Det var 29 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Valg av: Møteleder: K. SELVIK foreslått og valgt To referenter: T. EKELUND og E. EINARSEN foreslått og valgt To stemmekontrollører: O. BERGGREN og H. AAG foreslått og valgt To til å under- Skrive protokoll: J. KARLSEN og E. BØHMER foreslått og valgt K. SELVIK overtok møteledelsen 2. Styrets beretning K. SELVIK leste opp styrets årsberetning. Styrets årsberetning ble godkjent 3. Dugnadsleders orientering Dugnadsleder B. BRASETVIK orienterte. Det var i 2010 ca 50 medlemmer som deltok på dugnad. Dette er noe dårlig. Dugnadssjefen vil sammen med resten av styret omorganisere dugnaden. Man vet ikke når man kaller inn til dugnad, hvor mange som møter og det kan derfor være vanskelig å planlegge hva man kan få gjort. Det vil bli utarbeidet lister med navn på medlemmer og når de skal utføre dugnader. Det er viktig at det enkelte medlem respekterer dette, og kan man ikke møte, må man bestrebe seg på å bytte med et annet medlem eller skaffe en stedfortreder. Styret planlegger en dugnad i forkant av båtutsett, en vanlig vårdugnad og en høstdugnad. Høstdugnaden vil bli utført før høstens båtopptak. Følgende arbeider er planlagt: - utvide/ bygge ut terrassen ved vaktbua - male vinsjebua - utbedre vei/grunn utenfor Odd Oppedals eiendom Det kom spørsmål fra årsmøtet om styret hadde planer om å reparere slippen. Det ble fra dugnadssjef/styret svart at det er pr. i dag ikke økonomi til å gjøre det, men den vil ikke bli fjernet.

2 4. Havnesjefens orientering Havnesjef F. BERGMAN orienterte. Han ønsket følgende fire nye medlemmer velkommen i båtforeningen: Arve EIDSVIK Tom WOLDEN Marianne SEBJØRNSRUD Even WØLLO Følgende datoer er berammet for båtutsett: Følgende datoer er berammet for båtopptak: 30. april og 7. mai 24. september og 1. oktober Havnesjefen orienterte at Nærsnes Båtforening er hengt ut i lokalpressen. Grunnen er at bunnforholdene i havneområdet er sterkt forurenset. Saken har også blitt nevnt i Østlandssendingen. Det kan bli restriksjoner, uten at man pr. i dag vet hva eller hvilke. Pr. i dag blir for eksempel avskrapet bunnstoff spylt direkte på sjøen. Styret oppfordrer medlemmer som står på asfalterte plasser å feie/samle opp bunnstoff. De som står på grusplasser oppfordres til å legge presenning eller likn. under båten for oppsamling av bunnstoff. Videre har man sett på andre muligheter for oppsamling av spillolje. Dagens ordning er ikke tilfredsstillende. Man har sett på muligheten for å grave ned en tank på 1000 liter. Da kan man få betalt for spilloljen. Det ble også nevnt fra årsmøtet at Ragnsells har ordning av for avhenting av spillolje. Styret vil se nærmere på dette også sett i sammenheng med ovennevnte forurensing. 5. Regnskap Kasserer K. SOGNEBRO redegjorde for regnskapet. Han nevnte spesifikt nyinnkjøpte ispropeller og betydelige dyrere strøm som store kostnader. Det var ingen merknader til regnskapet. Regnskapet ble godkjent. 6. Revisjonsmelding Revisjonsberetningen ble lest opp av K. Selvik. Revisorene har noen punkter som er bemerket i revisjonsberetningen, og hele revisjonsberetningen er derfor vedlagt referatet. Styret ble meddelt ansvarsfrihet. 7. Budsjett Kasserer K. SOGNEBRO beklaget at budsjettforslag for 2011 ikke var å dele ut til medlemmene. Han redegjorde for budsjettet. Det er ikke beregnet økning i de forskjellige takstene for Som nevnt i regnskapet under pkt. 5, er det svært høye strømutgifter for båtforeningen. Styret foreslo derfor at det innføres en strømavgift på kr. 300,- på de båtene som har strømtilkopling. Forslaget ble vedtatt. Det er stipulert med driftinntekter på kr ,- for 2011, og med driftsutgifter på kr ,- for Stipulert overskudd vil være kr ,- Budsjett for 2011 ble vedtatt.

3 8. Innkomne forslag Innkommet forslag fra Espen Bøhmer, Jon Fjell og Odd Oppedal vedr. største tillatte båtlengde, og forslag om at det oppgis i meter istedenfor fot. Møteleder K. SELVIK foreslo å behandle dette sammen med styrets forslag til modernisering av NBFs vedtekter. Årsmøtet vedtok det. Saker innmeldt fra styret til behandling: 1. Dugnadsplikt følger båtplassen 2. vedtekt gang Ble behandlet senere under samme punkt 3. Tilbakesetting av tidligere sti/strand ved Oppedal 4. Hva gjør vi med slippen/tralla. Som nevnt over er det pr. i dag ikke økonomi til å reparer/utbedre slipp/skinnegang. Slipp/skinnegang vil bli værende slik den er i dag inntil båtforeningen har økonomi til å reparere/istandsette slipp/tralle/skinnegang 5. Senhøst-dugnad til vurdering Ønske fra dugnadssjef å utføre høstdugnad i forkant av båtopptak 6. Oljetank plassering (1000 l?) uavklart Se pkt. 4. havnesjefs orientering Vedtektsmodernisering og vedtektsendringer Styret har gjennomgått vedtektene for NBF. De har foretatt en modernisering av en del paragrafer og kommer også med konkrete endringsforslag. Vedtektene ligger vedlagt og de endringer som krever avstemming er skrevet i kursiv og uthevet. Ingen endringer som krever avtemming i paragrafene 1 til og med 8. 9 var opp til behandling 1. gang i fjor og endringene foreslått da var at man slipper dugnad etter fylte 67 år. Dette forslaget ble nedstemt ved 2. gangs avstemming og man beholder ordlyd som opprinnelig i vedtektene. Endring av dato fra 1. april til 1. mars i 2. avsnitt. 1. gangs avstemming. 10. Innkommet forslag fra E. BØHMER, J. FJELL og O. OPPEDAL. E. BØHMER redegjorde for forslaget som går ut på at man oppgitr tillatte Totallengde i meter istedenfor fot. Forslaget er at største tillatte lengde er 11,30 meter og det betyr totallengde (LOA= Lengde Over All) Det innbefatter baugspryd og badeplattform/slepejolle eller lignende. Noe diskusjon rundt forlaget før avstemming. Mot: 2 For: gangs avstemming Endring av dato fra 1.april til 1. mars i avsnitt gangs avstemming 12. Hele paragrafen oppe til 2. gangs avtemming..

4 9. Valg Valgkomiteen ved Petter GUNNULFSEN redegjorde for sitt arbeid. Styrets sammensetning ble som følger: Leder: Knut WENNERSLUND ikke på valg Viseleder: Kjell RENEFLOT ikke på valg Kasserer. Knut SOGNEBRO på valg gjenvalgt Dugnadsleder: Bjørn BRASETVIK på valg gjenvalgt Havnesjef: Finn BERGMAN ikke på valg Sekretær: Harald SAND på valg valgt Revisorer: Kåre SELVIK på valg gjenvalgt Odd B. PETTERSON ikke på valg Valgkomité: Petter GUNNULFSEN ikke på valg Britt WITTRUP på valg gjenvalgt Espen BØHMER på valg valgt 10. Eventuelt Styret informerte om at der valgt et nytt interimsstyre for Grendehuset, og NBFs representant er Knutt WENNERSLUND. Et medlem forespurte om evt. mudring utenfor bryggen hvor båter settes ut/tas opp. Styret besvarte med at dette må sees i sammen heng med havnesjefens orientering vedr. oppslag i lokalpressen om forurensing. Et medlem fortalte at han gikk vakt i båthavna i fjor sammen med en gutt på 13 år. Styret svarte at dette må meldes inn til styret. Viser til at for å bli medlem må man være 16 år, og dette må også gjelde vakt. 11. Avslutning Årsmøtet takket avtroppende sekretær Trond WIEHE for flott innsats gjennom mange år, og NBFs leder Knut WENNERSLUND overrakte gave. Årsmøtet takket styret for vel utført arbeid gjennom året. Styrets leder takket videre for fremmøte på årsmøtet og ønsket alle medlemmene en Årsmøtet ble avsluttet kl EN RIKTIG GOD BÅTSOMMER. Einar Einarsen referent (sign) Tor Ekelund referent (sign) Jan Karlsen Espen Bøhmer

5

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus

Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus 1. Åpning, konstituering og godkjenning av dagsorden Velstyrets formann Stein Erik Grønland ønsket velkommen. Årsmøtet erklærte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 25. mars 2009 Tid: kl. 18:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Dagsorden: Åpning. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Protokoll: Valg av møteleder,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78

Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 12. MARS 2002 KL. 19.15 PÅ HELLVIKTANGEN Tilstede: Fra

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening

Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening Protokoll fra Ordinært årsmøte Tverrlia 2 Hytteforening Møtested: Møtetid: Tilstede: Golfkafren lo.september2}ll Registreringen ved ankomst til møtet viste 35 stemmeberettigede inklusiv fullmalcter. I

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12

Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne

Detaljer