Avfall satt i system. Deklarasjon.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall satt i system. Deklarasjon.no"

Transkript

1 Avfall satt i system Deklarasjon.no

2 ADRESSE POSTNUMMER KONTAKTPERSON *EAL-KODE *REG NR. POSTSTED *ORGANISASJONSNUMMER *AVFALLSTOFFNR AKTØRENS Mengde *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT EAL-KODE TELEFONNUMMER (fylles ut hvis forskjellig fra A) ADRESSE POSTNUMMER POSTSTED ORGANISASJONSNUMMER *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE FLAMMEPUNKT Kommune hvor avfallet oppstod. For skip og avfall fra offshore føres det opp kommune der avfallet blir ilandført. o C AVFALLETS FARGE *KOMMUNENR. AVFALLSTOFFNR *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE Mengde ANMERKNINGER / EVENTUELLE AVVIK MELLOM AVFALLET OG BESKRIVELSEN FRA PRODUSENTEN REG NR. AKTØRENS *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REF.TANK NR. *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. IMO-KLASSE MFAG NUMMER EMS NUMMER *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AVFALLSPRODUSENT UNDERSKRIFT UN NUMMER *DAG MND ÅR Reknes Selskapet markedsføres under navnet REKNES, som er et registrert varemerke. I løpet av over år med utvikling av bransjetilpassede programvareløsninger har REKNES opparbeidet seg til å bli en sentral leverandør / samarbeidspartner for mange private og offentlige aktører innen avfallsbransjen. REKNES tilbyr programvareløsninger til virksomheter som besitter, mottar, transporterer, behandler eller eksporterer avfall. REKNES leverer egne løsninger til kommuner og offentlige myndigheter som kontrollerer, overvåker eller gir råd vedrørende avfallshåndtering, samt returselskaper. REKNES tilbyr også: Utviklingskompetanse med kunnskap om farlig avfall Bransjeløsninger Internettløsninger (utvikling og drift) Rådgivning / bistand Kurs / opplæring Skreddersøm REKNES er lokalisert i Langevåg like sør for Ålesund i Møre og Romsdal. Deklarasjon av farlig avfall Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør A. Avfallsprodusent Geilneset Fysiske egenskaper ved oc Langevåg Vær nøyaktig når du fyller ut blanketten. Alle felter merket * skal fylles ut. Veiledning finnes på Husk signatur på orginal og alle kopier. B. Faktureringsadresse kilo liter 4 Inneholder Inneholder Tåler Ja halogener Ja tungmetaller Ja frost Nei Nærmere beskrivelse (IMDG - proper shipping name) *Transportklassifisering DEKLARASJONSNUMMER Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Flytende Gass ADR RID IMGD ** Bulk Ikke klassifiseringspliktig. Fylles ut av aktør. ledd Kommentarer fra aktør kilo liter Bulk.ledd Øvrige aktører Behandlingsanlegg.ledd 4.ledd Fra husholdninger Refusjonsolje Fylt på Geilneset, Langevåg Telefon: Faks: Internett:

3 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Deklarering av farlig avfall. august lanserte REKNES løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall. Løsningen er tilgjengelig for alle og finnes på Rasjonell informasjonsflyt Deklarasjon.no legger grunnlag for rasjonell og effektiv informasjonsflyt mellom avfallsprodusent, transportør, mottaker, behandlingsanlegg og andre farlig avfall aktører som er i befatning med avfallet. Avfallsprodusent Aktør. ledd Behandlingsanlegg Aktør n. ledd Deklarasjon.no gjør det også mulig for myndighetene å effektivisere arbeidet med registrering av innsendte deklarasjonsskjema i Norbas - database over farlig avfall i Norge.

4 Bakgrunn. januar 4 gikk daværende miljøvernminister, Børge Brende, ut i Dagens Næringsliv med melding om at farlig avfall systemet skulle rasjonaliseres og elektronisk rapportering til myndighetene skulle innføres. Bransjen har siden da ventet på en løsning som kunne effektivisere det omfattende og kostnadskrevende arbeidet med manuell håndtering av deklarasjonsskjemaet på papir. REKNES som har jobbet med IT-løsninger til farlig avfall bransjen siden, hadde lenge sett på muligheter for en mer effektiv håndtering av deklarasjonsskjemaet for farlig avfall. Da utspillet fra Børge Brende kom så vi et håp om at nå skulle en elektronisk løsning komme på plass. Mye vann har rent i havet siden den gang, uten at det fremkom noen løsning. REKNES besluttet derfor i å sette i gang det omfattende arbeidet med utvikling av en løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall i egen regi og for egen regning / risiko. Løsningen har vært i drift siden. august. Godkjenning NFFA Utvikling av Deklarasjon.no har sin basis i at REKNES fikk godkjenning til utskrift av deklarasjonsskjema for farlig avfall på hvitt papir. Denne godkjenning ble gitt av Statens forurensningstilsyn, SFT,. September. Under utviklingsperioden av Deklarasjon.no har REKNES hatt nær dialog med NFFA (Norsk forening for farlig avfall), og vi har fått nyttige innspill derfra som er benyttet i utviklingsarbeidet. I videreutvikling av Deklarasjon.no legger vi opp til enda tettere samarbeid med NFFA. Dette for at bransjens ønsker og behov best mulig skal bli ivaretatt. Offentlige myndigheter REKNES har under utviklingen av Deklarasjon.no holdt offentlige myndigheter ved Statens forurensingstilsyn informert om utviklingen.

5 Deklarasjon.no Deklarasjon.no er en internett løsning som er tilgjengelig for alle på nettstedet Intensjonen med Deklarasjon.no er å bistå med tekniske løsninger og faglig bistand for å muliggjøre en enklere og mer rasjonell deklarering av farlig avfall og en mer rasjonell informasjonsutveksling mellom avfallsprodusent, aktør og offentlige myndigheter. Målgruppen for Deklarasjon.no er Avfallsprodusenter, Farlig avfall aktører og Offentlige myndigheter. For Avfallsprodusenter Avfallsprodusenter er virksomheter der farlig avfall oppstår og som er pliktig til å levere sitt farlige avfall til godkjent mottak etter avfallsforskriftens -. Leveringsplikt. Deklarasjon.no gir avfallsprodusenter følgende muligheter: Effektiv deklarering og hjelp til å oppfylle avfallsprodusentens deklarasjonsplikt for farlig avfall iht. Avfallsforskriftens - Oversikt over egne deklarasjoner (sporing) Enklere å finne avfallsmottakere Effektiv deklarering Deklarering av farlig avfall på Deklarasjon.no gjennomføres ved hjelp av veivisere. Informasjon om deklarasjonens avfallsprodusent og faktureringsadresse (organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer, poststed, kontaktperson og telefon) hentes fra brukerprofil. Avfallstoffnummer og EAL-kode velges fra lister som også inneholder beskrivelse av koder. Etter noen tastetrykk er deklarasjonen ferdig. Du velger da om du vil skrive den ut, eller lagre den for senere bruk. Deklarasjonsnummer tildeles når deklarasjonen skrives ut, og deklarasjonen skrives ut på vanlig hvitt papir.

6 Oversikt over egne deklarasjoner Deklarasjon.no gir oversikt over egne deklarasjoner. Arkfanen under registrering viser deklarasjoner som er arkivert, men enda ikke er skrevet ut. En deklarasjon som er under registrering kan endres, skrives ut eller slettes. Under arkfanen Deklarert listes det opp deklarasjoner som er skrevet ut og derved har fått tildelt deklarasjonsnummer, og under arkfanen Mottatt er det liste over de deklarasjoner som er registrert mottatt av aktør. ledd. Sporing av egne deklarasjoner I listen over Mottatte deklarasjoner vil det bli lagt inn mulighet til sporing av deklarasjonen. Ved å klikke på aktuell deklarasjon vil en få frem informasjon om hvilke aktører som har håndtert deklarasjonen, hvilke endringer som er gjort på deklarasjonen (kommentar fra aktør) og om deklarasjonen er sluttbehandlet. Enklere å finne aktuelle mottakere av avfallet Deklarasjon.no vil inneholde informasjon om alle aktører som er godkjent for å håndtere farlig avfall. Dette gjør at det blir enklere for nye avfallsprodusenter å finne aktuelle mottakere av sitt farlige avfall.

7 For Farlig avfall aktør Farlig avfall aktør er en virksomhet som er godkjent til å motta, transportere, lagre eller behandle farlig avfall. Deklarasjon.no gir farlig avfall aktør følgende fordeler: Redusert registreringsarbeid Entydig deklarasjon Rasjonell kommunikasjon med Avfallsprodusent Tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent *EAL-KODE Redusert registreringsarbeid Informasjon om farlig avfall som blir deklarert på Deklarasjon.no blir arkivert i en egen database. Denne informasjon er tilgjengelig for autoriserte brukere ved hjelp av systemuavhengig kommunikasjonsstandard WEB Services. I tillegg er deklarasjonsskjemaet utstyrt med strekkode. Vær nøyaktig når Dette du fyller gjør ut blanketten. at Alle felter merket * skal fylles ut. mottaker Veiledning av farlig finnes avfall på kan Deklarasjon av farlig avfall Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør Fylles ut av aktør. ledd Kommentarer fra aktør.ledd.ledd 4.ledd Fra husholdninger Refusjonsolje ADRESSE Fysiske egenskaper ved o C redusere registreringsarbeidet *ORGANISASJONSNUMMER til et minimum. A. Avfallsprodusent Geilneset POSTNUMMER KONTAKTPERSON *REG NR. Husk signatur på orginal og alle kopier. I stedet for å registrere all relevant ADRESSE informasjon fra deklarasjonsskjemaet kan en ved hjelp av strekkodeleser POSTSTED POSTNUMMER POSTSTED (håndterminal Langevåg eller lesepenn) lese av strekkoden på TELEFONNUMMER skjemaet og la systemet hente relevant informasjon *AVFALLSTOFFNR om deklarasjonen fra kilo Mengde Deklarasjon.no. Dette gjør Bulk liter at registreringsarbeidet blir redusert til å lese av strekkoden og å taste inn egne tilleggsopplysninger. FLAMMEPUNKT Inneholder Inneholder Tåler Ja halogener Ja tungmetaller Ja frost Nei I og med at kommunikasjonen med Deklarasjon.no o C *Transportklassifisering er systemuavhengig kan alle IT-løsninger som kan ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. kommunisere via WEB Services ADR utnytte denne mulighet. Nærmere beskrivelse (IMDG - proper shipping name) IMO-KLASSE MFAG NUMMER Hvor mange årsverk kan IMGD din virksomhet spare på dette? Entydig deklarasjon B. Faktureringsadresse (fylles ut hvis forskjellig fra A) DEKLARASJONSNUMMER ** ORGANISASJONSNUMMER *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE 4 Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Flytende Gass AVFALLETS FARGE *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AVFALLSPRODUSENT Deklarasjoner som blir deklarert på Deklarasjon av farlig avfall AKTØRENS *KOMMUNENR. Kommune hvor avfallet oppstod. Deklarasjon.no blir For skip og avfall fra offshore føres Vær det nøyaktig opp når du fyller ut blanketten. kommune der avfallet blir ilandført. Alle felter merket * skal fylles ut. maskinelt skrevet ut Veiledning finnes på Husk signatur på orginal og alle kopier. *ORGANISASJONSNUMMER på vanlig hvitt papir. A. Avfallsprodusent AVFALLSTOFFNR *ANTALL KILO / LITER ANTALL KOLLI EMBALLASJETYPE kilo Mengde Dette innebærer at Bulk liter ADRESSE ADRESSE deklarasjonen er lesbar Geilneset AKTØRENS *DAG MND ÅR POSTNUMMER UNDERSKRIFT POSTSTED og missforståelser som Langevåg KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER kan oppstå på grunn Øvrige aktører *EAL-KODE Behandlingsanlegg *AVFALLSTOFFNR av uleselig håndskrift kilo Mengde *DAG MND liter ÅR er eliminert. I tillegg Fysiske egenskaper ved o C blir deklarasjonen Fra husholdninger halogener tungmetaller Inneholder Inneholder UNDERSKRIFT elektronisk kontrollert. Dette innebærer Nærmere beskrivelse blant (IMDG annet - proper shipping name) at ugyldige avfallstoffnummer eller EAL-koder ikke kan ADR RID angis. Informasjon om avfallsprodusent blir kontrollert i IMGD forhold til Brønnøysundregistrene. EMS NUMMER *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT EAL-KODE ANMERKNINGER / EVENTUELLE AVVIK MELLOM AVFALLET OG BESKRIVELSEN FRA PRODUSENTEN REG NR. NR. 4 REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS REG NR. *DAG MND ÅR AKTØRENS Fylt på REF.TANK NR. *DAG MND ÅR UNDERSKRIFT RID EMS NUMMER Ikke klassifiseringspliktig Fylles ut av avfallsprodusent / avfallsleverandør UN NUMMER DEKL B. Faktureringsadresse (fylles ut hvis forskjellig fra A) POSTNUMMER *ANTALL KILO / LITER * POSTSTED ANTA Pulver / støv Fast Tyktflytende/Pasta Slam Tåler Ja Ja Ja frost N *Transportklassifiserin ADR-KLASSE EMBALLASJEGR. IMO-KLASSE MFAG NUMMER Ikke klassifiseringspliktig *DAG MND ÅR *UNDERSKRIFT FRA AV lles ut av ør. ledd *REG NR. AKTØRENS *DAG MND ÅR *AKTØRENS UNDERSKRIFT Kommune hvor avf For skip og avfall fr kommune der avfa

8 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Rasjonell kommunikasjon med Avfallsprodusent Grensesnittet mellom Deklarasjon.no og eksterne systemer (f.eks. aktørens IT-løsning) inneholder funksjoner for merking av deklarasjon med hvem som har mottatt den og når. Endringer av deklarasjonen (kommentar fra aktør), kan overføres elektronisk til Deklarasjon.no. Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for deklarasjonens avfallsprodusent. Dette er opplysninger som mange avfallsprodusenter ønsker. Deklarasjon.no gir effektiv og rasjonell informasjonsutveksling mellom aktør og avfallsprodusent. Avfallsprodusent Deklarasjon.no Aktør Tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent Ved å tilby enkle og effektive løsninger til avfallsprodusentene, så kan dette medføre tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent og større lojalitet kan oppnås. Kundene velger oftest den løsningen som er enklest og mest rasjonell og som gir ønsket funksjonalitet. Deklarasjon.no legger til rette for tettere bånd mellom aktør og avfallsprodusent, som kan gi fordeler for begge parter. Hvordan oppnå rasjonell gevinst Hvordan kan en farlig avfall aktør oppnå rasjonell gevinst ved innføring av Deklarasjon.no: Oppfordre sine kunder til å deklarere sitt farlige avfall på Deklarasjon.no Ta i bruk den systemuavhengige integrasjonen med Deklarasjon.no og spar arbeid på registrering av mottatt avfall

9 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder ** Side av 4 Geilneset 4 : SPRAYBOKSER 4: gass i trykkbeholdere (herunder Side av 4 ** Offentlige myndigheter Offentlige myndigheter vil i første omgang være den myndighet som informasjon om mottatt farlig avfall skal rapporteres til. Siden har aktør. ledd sendt inn gjennpart av deklarasjonsskjemaet til Norsas AS. Norsas AS registrerer relevant informasjon fra deklarasjonsskjemaet i Norbas - databasen over farlig avfall i Norge. Deklarasjon.no kan gi følgende fordeler for offentlige myndigheter: Redusert registreringsarbeid Entydig kvalitetssikret deklarasjon Forbedret sporing Redusert registreringsarbeid Informasjon om farlig avfall som blir deklarert på Deklarasjon.no blir arkivert i en egen database. Denne informasjon er tilgjengelig for autoriserte brukere ved hjelp av systemuavhengig kommunikasjonsstandard WEB Services. I tillegg er deklarasjonsskjemaet utstyrt med strekkode. Dette gjør at informasjon om deklarasjonen er lett tilgjengelig for autoriserte brukere. I henhold til Avfallsforskriftens plikter aktør. ledd å sende inn gjenpart av deklarasjonsskjemaet til Norsas AS. Her blir deklarasjonsskjemaet manuelt registrert i Norbas. I dreide det seg om ca deklarasjoner. Dette er et tidkrevende og resurskrevende arbeid. Deklarasjon.no muliggjør betydelig besparelse i dette registrengsarbeidet. Ved å utruste den som står for registreringen med en lesepenn (utstyr som leser strekkode) og utføre en enkel tilpasning i Norbas, kan relevant informasjon fra deklarasjoner som er deklarert på Deklarasjon.no hentes kun ved å dra lesepennen Norsas AS Deklarasjon.no Norbas

10 over strekkoden på deklarasjonsskjemaet. Arbeidet med manuell registrering blir da redusert betraktelig, og mer av resursene kan benyttes til kontroll av deklarasjonsopplysningen. I tillegg er opplysningen om avfallsprodusent kontrollert i forhold til Brønnøysund registrene. Dette gjør at det blir enklere å knytte deklarasjonen til riktig avfallsprodusent. Forbedret sporing Deklarasjon.no innehar effektiv kommunikasjon mellom farlig avfall aktørens IT-løsning og Deklarasjon.no. Relevant informasjon om deklarasjonen overføres fra Deklarasjon.no til aktørens IT-løsning, og informasjon om mottatt avfall, endringer av avfallet (kommentar fra aktør) overføres tilbake til Deklarasjon.no. Dette gir en unik mulighet til sporing av farlig avfall som tidligere ikke har vært mulig. Myndigheten vil her enklere enn tidligere kunne overvåke håndteringen av farlig avfall. Elektronisk rapportering Deklarasjon.no legger til rette for elektronisk rapportering av deklarasjonsopplysninger til offentlige myndigheter uten å låse seg til en bestemt måte / metode. Det er mange måter dette kan gjøres på. Fra den enkleste form der Deklarasjon.no effektiviserer dagens registreringsarbeid i Norbas ved utnyttelse av deklarasjonsskjemaets strekkode, til On-line datautveksling i sann tid mellom Deklarasjon.no og Norbas. Norbas Deklarasjon.no

11 Sluttkommentar: Deklarasjon.no Rasjonalisering Kvalitetssikring Lett tilgjengelig Deklarasjon på hvitt papir Ikke behov for spesialutstyr / programvare Unik sporing av deklarasjoner Systemuavhengig kommunikasjonsstandard - WEB Services For alle Oppfyll deklarasjonsplikten: Avfallsforskriftens - sier at virksomheter (avfallsprodusent) plikter å deklarere sitt farlig avfall. Deklarasjon.no er med på å hjelpe avfallsprodusent til å oppfylle dette kravet ved at Deklarasjon.no alltid er tilgjengelig - det er ikke behov for å fremskaffe deklarasjonsskjema for utfylling. Hvordan komme i gang: Gå inn på Klikk på Kom i gang i menyen til høyre Følg beskrivelsen Dette er alt du trenger: PC med tilgang til internett Vanlig skriver Gi oss din mening: Har du kommentarer, meninger eller forslag vedrørende Deklarasjon.no, gi din tilbakemelding: Telefon: E-post:

12 Geilneset, Langevåg Telefon: Faks: Internett:

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:25.01.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Politianmeldelser via Internett

Politianmeldelser via Internett Politianmeldelser via Internett DRI 3001 bachelor oppgave vår 2007 Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo Anders Egenes - Thien NGO - Simen Pettersen Thomas Rigvår 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kort Veiledning for superbrukere

Kort Veiledning for superbrukere Kort Veiledning for superbrukere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere nytt medlem Verifiser identitet Godkjent søknad Endre passord Glemt passord Lage nye brukere i TakeCargo

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Skjemaet som lærte å lytte

Skjemaet som lærte å lytte E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Skjemaet som lærte å lytte Eksempel på elektronisk dialog Rapport fra ELMER-prosjektet 20. juli

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer