strategiplan destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre"

Transkript

1 strategiplan destinasjon Ålesund & Sunnmøre

2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING ORGANISASJON OG RELASJONER FORRETNINGSMODELL VIRKEOMRÅDER Markedsføring, salg og merkevarebygging Turistinformasjon og booking Produkt- og destinasjonsutvikling KOMPETANSE SAMARBEIDSPARTNERE MARKEDET UTVIKLINGSTREKK OG TRENDER SENTRALE TRENDER SIKRE TRENDER STIGENDE NYE TRENDER STRATEGISK PLATTFORM VISJON FORRETNINGSIDE VERDIGRUNNLAG MERKEVARELØFTE VISUELL PROFIL MÅLSETTINGER KVANTITATIVE MÅL KVALITATIVE MÅL STRATEGIER STYRKE MERKEVAREN ÅLESUND & SUNNMØRE Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonskonsept Visuell profil FORSTERKE SALGS- OG MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER NASJONALT OG INTERNASJONALT Forbruker- og bransjerettede aktiviteter Brosjyrer Digitale medier Kommunikasjon, informasjon og vertskap PRIORITERE MARKEDER OG SEGMENTER MED HENSYN TIL LØNNSOMHET OG SESONGFORLENGELSE STYRKE SAMARBEIDET MED SENTRALE AKTØRER FORSTERKE FOKUSET PÅ MARKEDSTILPASSEDE PRODUKTER OG PAKKER STYRKE SELSKAPETS FRAMTIDIGE ØKONOMISKE FINANSIERINGSGRUNNLAG TYDELIGGJØRE SELSKAPETS ROLLE I DET LOKALE REISELIVET PÅDRIVER FOR Å FORBEDRE TILGJENGELIGHET OG INFRASTRUKTUR SYNLIGGJØRE REISELIVETS ANSEELSE SOM NÆRING KOMPETANSEHEVNING OG -UTVIKLING OPPFØLGING AV STRATEGIARBEIDET Side 1

3 1. SAMMENDRAG Modell for strategisk plattform for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre VISJON Inspirere til reiselyst FORRETNINGSIDÉ Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. VERDIER Forfriskende Ekte Vennlig Tydelig Nyskapende MERKEVARELØFTE Forfriskende kontraster VIRKEOMRÅDER Markedsføring, salg og merkevarebygging Nasjonal og internasjonal bearbeiding av ferie- og fritidsmarkedet Nasjonal og internasjonal bearbeiding av konferanse- og incentives markedet Ålesund som cruisedestinasjon gjennom Cruise Destinasjon Ålesund Turistinformasjon og booking Produkt- og destinasjonsutvikling MÅL Øke attraktiviteten til området som reisemål hele året Øke områdets markedsandeler Øke tilfredsheten blant medlemmer Øke tilfredsheten og kompetansen om området hos den profesjonelle reisebransjen Øke tilfredsheten blant gjestene Øke tilfredsheten blant ansatte STRATEGIER Styrke merkevaren Ålesund & Sunnmøre Forsterke salgs- og markedsføringsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt Prioritere aktiviteter, markeder og segmenter med størst potensial for å tilføre langsiktig, lønnsom trafikk. Styrke samarbeidet med sentrale aktører med fokus på de som markedsmessig gir størst verdi. Forsterke fokuset på utvikling av markedstilpassede produkter og pakker. Styrke selskapets framtidige økonomiske finansieringsgrunnlag Forbedre tilgjengelighet og infrastruktur Synliggjøre reiselivsnæringens betydning Tydeliggjøre rollefordeling mellom selskapet og øvrig lokalt reiseliv Side 2

4 2. INNLEDNING Strategisk plan presenterer en overordnet plan, filosofi og retning for Destinasjon Ålesund & Sunnmøres arbeid i den kommende femårs perioden. En egen aktivitets- og markedsplan utarbeides basert på vedtatt strategiplan, som vil bli gjenstand for en årlig revidering. Arbeidet med strategiplanen baserer seg på innspill fra Styret og interne strategisamlinger med de ansatte ledet av daglig leder Trine Kvalheim i designbyrået ELLEmELLE AS. I tillegg har en referanse- og arbeidsgruppe bestående av styreleder Arne Aambakk, styremedlem Sven-Erik Moe, reiselivssjef Geir Steinar Vik og markedssjef Marit Giske vært aktiv i arbeidsperioden. En spørreundersøkelse til medlemmer av selskapet har dessuten gitt tilbakemeldinger og innspill som har vært førende for de valg som er tatt. 3. ORGANISASJON OG RELASJONER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, etablert i 2003, er et markedsføringsorgan som arbeider med å fremme området som reisemål. Selskapet er etterfølgeren til Ålesund Reiselivslag, stiftet i Kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Sande, Sula, Ulstein, Skodje, Stordal, Sykkylven, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund danner fundamentet i selskapet. I tillegg er om lag 160 bedrifter fra det samme geografiske nedslagsfeltet tilsluttet. Geografisk spenner området fra dype fjorder og stupbratte fjell, levende kystsamfunn til jugendstilbyen Ålesund. Organisasjonen har en stabil offentlig/privat finansiering i tillegg til nettverkssamarbeid og egeninitiert kommersiell virksomhet FORRETNINGSMODELL Selskapet er en medlemsorganisasjon som finansieres ved hjelp av driftstilskudd fra tilsluttede kommuner, markedsstøtte fra næringsmedlemmer samt inntekter fra egeninitierte tiltak som annonsesalg og andre eksponeringsmuligheter, bookingprovisjoner og salg av suvenirer, valuta veksling etc. Selskapets budsjett i 2009 var på ca kr 7,6 million, og finansieringsgrunnlag kan grovt fordeles som følger (basert på budsjett 2009); Andel markedsføringsbidrag kommuner (kontingent) 54 % Andel markedsføringsbidrag næringsaktører (kontingent) 22 % Andel egne tiltak 24 % De siste årene har vi opplevd en markant endring i omfanget av markedsføringen av området gjennom tilskudd fra Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal ( ) og RUP-ordningen (Regionalt Utviklingsprogram ). I tillegg har regionen blitt tilført markedsføringsmidler gjennom kompensasjonsmidlene i Fjord Norgeprosjektet ( ). Resultatet av markedsføringen har gitt utslag i en markant positiv trafikkøkning til området, og Fjord Norge regionen samlet sett. Utfordringen fremover blir å sikre at markedsinnsatsen blir på et slikt nivå at vi klarer å øke våre markedsandeler og styrke vår posisjon som reisemål VIRKEOMRÅDER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre arbeider innenfor følgende forretningsområder; Markedsføring, salg og merkevarebygging Sentrale oppgaver inkluderer å markedsføre og selge Ålesund & Sunnmøre som et attraktivt reisemål til norsk og internasjonal bransje, agenter, individuelt reisende og presse/media. Portalen Visitalesund.com er selskapets virtuelle reiseguide, og har også online booking-funksjon integrert. Våre medarbeidere deltar på et utvalgt antall internasjonale årlige messer, workshops og salgsmøter, og produserer det offisielle trykte materiellet for området; Ålesund & Sunnmøre Reiseguide, Ålesund & Sunnmøre kart, profilbrosjyren for Ålesund & Sunnmøre, samt andre mindre publikasjoner. Vi koordinerer og arrangerer i tillegg et stort utvalg studie- og presseturer i samarbeid Side 3

5 med våre medlemmer, Fjord Norge, Innovasjon Norge og Norway Convention Bureau, og tilbyr tjenester relatert til PR og kommunikasjon. Cruise Destinasjon Ålesund (CDÅ) er en medlemsorganisasjon etablert for å styrke og samordne satsningen på Ålesund som cruisehavn. CDÅ skal jobbe for utvikling av Ålesund som en attraktiv cruisehavn, og markedsføre havna overfor det internasjonale cruisemarkedet. CDÅ er registrert i Brønnøysund-registeret som egen organisasjon, og med medarbeider hos Destinasjon Ålesund & Sunnmøre som forretningsfører. For markedsaktiviteter og økonomi henvises til Årsberetning for Cruise Destinasjon Ålesund Turistinformasjon og booking Turistinformasjonen i Ålesund ivaretar vertskapsfunksjonen for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Den fremste oppgaven er å sørge for korrekt, nyttig og inspirerende informasjon til alle som ferdes i området, med sikte på å spre trafikken ut i området og å påvirke de tilreisende til å forlenge oppholdstiden sin. Turistinformasjonen i Ålesund er helårs åpen, men med utvidede åpningstider i sommersesongen. I tillegg har vi en turistinformasjon på cruisekaia i Ålesund sentrum, som er betjent ved cruiseskipanløp, og gjennom portalen Visitalesund.com er turistinformasjon tilgjengelig 24 timer. Booking på har en sentral plass i portalen. Turistinformasjonen har betjent bookingskranke på sommerstid, som har generell fokus på salgsutløsende informasjonsvirksomhet Produkt- og destinasjonsutvikling En nyopprettet prosjektstilling ( ) i selskapet sikrer fokus på produktsiden av reiselivet. Kombinert med markedsorientert tankesett initierer og tilrettelegger vi for at produkter utvikles i tråd med hva markedet etterspør og for å være i forkant av trender. Den vil ha særlig fokus på tematisert reiseliv, og skape attraktive samhandlingsarenaer for næringen med sikte på å utvikle salgbare opplevelsespakker KOMPETANSE Organisasjonen består av kompetente, kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som arbeider innenfor de nevnte virkeområdene. Det praktiseres en flat organisering med 5 fast ansatte samt én prosjektstilling. I tillegg er det flere sesongbaserte ansatte i Turistinformasjonen. Dette gir en beslutningsdyktig og effektiv organisering. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal være kompetansesterk organisasjon og attraktiv arbeidsgiver for medarbeidere innen internasjonal markedsføring, merkevarebygging, kommunikasjon og reiseliv. Side 4

6 Organisasjonskart for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Ferie/Fritid Markedsføring Konferanse/ incentives Årsmøtet Styret Reiselivssjef Cruise Turistinfo/Bookin g Prod/dest utvikling (prosjekt) 3.4. SAMARBEIDSPARTNERE I tillegg til et tett samarbeid med medlemmer innenfor kommune og næring, har det har alltid vært av avgjørende betydning for selskapet å fokusere på en effektiv og rasjonell markedsføring gjennom å benytte seg av de samarbeidspartnerne som eksisterer. Våre viktigste samarbeids- og alliansepartnere er; Regionale destinasjonsselskap som Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn-Nordfjord, Destinasjon Molde & Romsdal og Destinasjon Kristiansand & Nordmøre er viktige samarbeidspartnere for å sterkere knytte eget område opp i mot andre attraksjoner med sterk reiselivsmessig attraksjonskraft; Geirangerfjorden, Briksdalsbreen, Trollstigen og Atlanterhavsveien. Møre og Romsdal Reiseliv fungerer som en ren samarbeidsorganisasjon mellom de fire destinasjonsselskapene i fylket, Møre og Romsdal Fylke, samt Fjord1 MRF. Sekretariatstjenester leveres av Møre og Romsdal Fylke, og organisasjonen har ingen egne ansatte. Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal er et 4-årig program ( ) har som overordna mål å bidra til å utnytte det reiselivsmessige potensialet i fylket med sikte på å oppnå økt lønnsomhet. Måloppnåelse skal skje gjennom de fem delprosjektene; Sesongforlengelse/tilgjengelighet, direkte ruter, forsterket markedsføring/profil, produktutvikling/pakking og kompetanseheving. Fjord Norge er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tett samspill med næringen selv, koordinerer selskapet det internasjonale markedsarbeidet. NCE (Norwegian Centre of Expertise) Tourism Fjord Norway, et nasjonalt program for videreutvikling av vekstkraftige næringsklynger. Klyngen av reiselivsbedrifter og utviklingsaktører i Fjord Norge skal gjøre regionen verdensledende innen tematurisme vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbaserte opplevelser. Målsetting er å gjøre Fjord Norge regionen til verdensledende innen tematurisme. Innovasjon Norge har som formål å bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen for Norge som reisemål. Selskapet har det overordna ansvaret for merkevarebygging av Norge som reisemål. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, er det etablert markedsstasjoner i flere land i Europa og verden for øvrig. Side 5

7 Norway Convention Bureau (NCB) består av ledende kongress- og møtebyer i Norge, sentrale hotellkjeder og transportselskaper, og arbeider med å samordne og koordinere aktiviteter innenfor salg og markedsføring på internasjonale markeder. Aktivitetene rettes mot det internasjonale markedet for kongresser, møter og incentives. Cruise Norway er et markedsføringsselskap som arbeider med å fremme Norge og Svalbard som cruiseområde. Gjennom planlegging, koordinering og iverksetting av felles aktiviteter er målet å øke cruisetrafikken uten samtidig å være i konkurranse med aksjonærene. Cruise Europe er en medlemsorganisasjon bestående av europeiske land og havner som er etablert for å fremme Europa som cruisedestinasjon. 4. MARKEDET Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) har over mange år jobbet seg frem en sterk posisjon på internasjonal turisme, og Ålesund er i dag en av de fremste turistbyene i Fjord Norge regionen. Sammenlignet med andre destinasjoner har DÅS en svært høy hotellandel blant sine overnattingsbedrifter. Hytte segmentet har de siste årene hatt en svært god utvikling i registrerte gjestedøgn. For at hele destinasjonsområdet skal være attraktiv i markedet er det viktig med en god miks mellom hotell og hytte. Høyere kvalitet på hytte og hyttegrender blir i stadig større grad etterspurt fra markedet. Nordmenn er naturligvis den største grupperingen i DÅS området. Blant utenlandske gjester er Tyskland størst. Etter sterk satsning på det britiske markedet i forbindelse med direkte flyrute til London i 2006 og 2007 har området fått et godt fotfeste i dette markedet, og britene er pr i dag nest største utenlandske marked. Deretter følger Sverige og Nederland. Ålesund er en sterk konferanse by, og både Ålesund og på Sunnmøre for øvrig har vi flere konferansehotell av høy kvalitet og kapasitet. Hotellene er flinke til å benytte aktiviteter og eksterne arrangementsteder i forbindelse med konferanse. På den måten styrker man verdiskapningen og bidrar til sesongforlengelse for mange bedrifter. Hovedsesongen for kurs og konferanser er mellom august og juni. Nedenfor følger oppstilling over dagens markedssituasjon for destinasjonsområdet; Struktur overnattingsform Samlet marked etter type Markedsandeler Antall overnattinger Endring Region fra 2005 Marked til 2009 % DÅS.I alt ,1.Nordmenn Utlendinger ,2 Overnattingsform Hotell ,8 Hytte ,7 Sesongcamp ,7 Telt/Vogn Bobil ,2 Side 6

8 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har over tid bygget seg opp til å bli en sentral aktør på det norske reiselivskartet. En destinasjon som mange av våre konkurrenter ser mot når de skal utvikle sin destinasjon og sine attraksjoner. Hotellmarkedet er svært sterk som overnattingsform i Ålesund og på Sunnmøre med 42 % av alle overnattinger. Dette skiller seg klart ut fra andre destinasjoner rundt oss. Hytte er det segmentet som kanskje har størst utviklingspotensial, spesielt om man får utviklet flere hyttegrender/campingplasser og rorbuanlegg av høy standard. Nasjonalitet sammensetning samlet Samlet marked etter nasjonalitet Markedsandeler Antall overnattinger Endring Region fra 2005 Marked til 2009 % DÅS.I alt ,1.Nordmenn Utlendinger ,2 Nasjonalitet Tyskland ,1 Storbritannia ,6 Sverige ,1 Danmark ,6 Nederland ,7 Frankrike ,8 Spania ,4 Italia ,2 Finland ,9 USA ,5 Sveits ,9 Japan ,4 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har over lang tid hatt en svært positiv utvikling av utenlandske gjester. Nordmenn er selvklart den største grupperingen, med Tyskland, Storbritannia og Nederland som viktige marked for ferie/fritidsgjester. De siste årene har vi også sett at det Skandinaviske markedet har blitt viktigere. NB: Russland ligger ikke registrert som eget marked i SSB statistikk, men kommer i kategori andre. Side 7

9 Segment sammensetning hotellmarked Hotellmarked etter formål Markedsandeler Antall overnattinger Endring Region fra 2005 Marked til 2009 DÅS.I alt ,8 Kurs/konf ,9 Yrke ellers ,4 Ferie/fritid ,1 Ålesund.I alt ,5 Kurs/konf ,9 Yrke ellers ,3 Ferie/fritid ,8 Møre/Romsdal.I alt Kurs/konf ,7 Yrke ellers ,1 Ferie/fritid ,8 Ferie/fritidssegmentet for hotellene har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, men kurs/konferanse har gått noe opp og ned. Yrkestrafikken kan ikke påvirkes av markedsføring av regionen, men er avhengig av det lokale næringslivet og konjunkturer i markedet for øvrig. Økonomi - hotellmarked % Hotelløkonomi Region Nøkkeltall DÅS Gj.snitt pris Rev par Hotell Belegg % 53, ,8 62,2 58,1 Ålesund Gj.snitt pris Rev par Hotell Belegg % 56,9 60,7 64,6 65,6 60,9 Møre/Romsdal Gj.snitt pris Rev par Hotell Belegg % 50,1 55,3 56,8 57,7 53 Gjennomsnittlig rompris på hotellene har de siste årene jevnt over hatt en positiv utvikling, noe som har vært svært viktig for inntjeningen til hotellene i et konkurranseutsatt marked. Kilde: Side 8

10 5. UTVIKLINGSTREKK OG TRENDER Reiseliv omtales som verdens største og hurtigst voksende næring. Viktige utviklingstrekk i det internasjonale reiselivsmarkedet er at folk blir mer reisevante, og stiller større krav både til effektiv tidsbruk og kvalitet. De siste årene har det vært en markant økning i antall ferier per år, men der feriene fordeler seg på flere i året. Størst økning er det i kortferier, som citybreaks og korte aktivitetsferier. Den sterke økningen i kortferier har vært drevet av en ekstrem økning i tilgjengelighet for mange destinasjoner og meget lave flypriser. Lavpris rutenettet er i stor grad blitt en driver for folks reisevaner. Flyselskapene, i hovedsak lavprisselskapene, betyr mye mht å generere ny trafikk fra nye markeder. Trenden ser ut som blir ytterligere forsterket i årene fremover, der globaliseringen er med å endre folks reisevaner. Dette stiller større krav til omstillingsevne, både ved valg av markeds- og produktfokus - og kommunikasjon til målgruppe. Reiseliv var ett av fem prioriterte områder i Soria Moria erklæringen, og 18. desember 2007 ble regjeringens strategi for reiselivsnæringen presentert. Erklæringen fokuserer på verdifulle opplevelser og at reiselivsnæringen må ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsespakker som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Gjennom å tilby verdifulle opplevelser skapes verdier både for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapet forøvrig. I tillegg til fokus på helhetlige opplevelsespakker ser vi at framtidens reisende i større grad vil foreta valg av ferie basert på tema heller enn geografi. Den nylige tildelingen av NCE Tourism til Fjord Norge understøtter viktigheten av å styrke koblingen mellom produkt og marked, slik at produktmessig utvikling og innovasjon er tilpasset markedets ønsker og behov. Nedenfor presenteres andre relevante livsstil trender som vil påvirke reiselivet og som har betydning for våre strategiske valg (kilde: Fjord Norges Markedsplan 2010, og basert på rapport fra selskapet Kairos Future); 5.1. SENTRALE TRENDER Trender man forventer går over 10 år eller mer, er sentrale Generasjonsskifte; man blir eldre senere. Man får barn senere og derfor får man mer tid til reise før man får barn. Dermed får man en ny målgruppe mellom 25 og 35 som har penger og tid til å reise. De som er 50 er yngre til sinns, og dermed mer aktive og ønsker å reise mer. Det blir også en større andel eldre i befolkningen, som er spreke til kropps og sinns, som prioriterer reiser og opplevelser, og som har tid og råd til det. Fra et homogent til et regnbuesamfunn; Et mer individualisert samfunn, hvor nye segment dukker opp, med egne individuelle behov. Utfordringen vil bli å ha oversikt over de nye segmentene, nå de målrettet på en kostnadseffektiv måte og sette sammen et tilbud for de ulike segmentene slik at de ikke utelukker hverandre SIKRE TRENDER Trender med et perspektiv på 5-10 år Fra informasjonsoverflod til interaktivitet; Man bruker minst to informasjonskilder for å planlegge ferien, og vi er flinkere til å sjonglere all informasjon vi står overfor. Likevel skrur man av når det blir for mye. Turisten er godt informert og har større forventninger til ferien. Virtuelle verdener blir en ny kilde til informasjon. Kundebehovet er mindre klart; Kundenes behov er mer komplisert. Kunder med mye tid og tilstrekkelig med penger kan gi rom for sesongutvidelser. Kunder med mye penger og lite tid gir rom for luksusprodukter. Mix av behov øker billigfly til destinasjon og luksushotell når man kommer frem. Kostnadsfokus får bedrifter til å reise med billigselskaper. Innovasjonstakten økes; Innovasjoner skjer raskere. Innovasjon kan bedre omdømmet til destinasjonen. Søk etter autentiske opplevelser; Ønsker å oppleve det autentiske, i natur, kultur, matopplevelser og møte med innfødte. Historiefortelling og dramatisering blir viktig. Fra fokus på kropp til et holistisk helseperspektiv; Spa har fortsatt i god utvikling. Yoga, livsstilsprogrammer og fokus på kropp og sjel blir viktigere. Ønske om nærhet til natur, naturopplevelser, naturlig mat og naturlige opplevelser øker. Side 9

11 Fra vær til klima; Turisten er mer opptatt av grønne alternativer. Dette vil helt klart påvirke reisemønstrene, men hvordan er fortsatt usikkert STIGENDE NYE TRENDER Attraksjoner kommer nærmere gjestene, eksempler er skibakker i ørkenen utenfor Dubai, Euro Disney, Epcotsenteret etc. Borte føles som hjemme, fordi ny teknologi gjør at distanser føles kortere, som sms, mms, web-mail, webkamera osv. Større andel feriehus. Flere har et annet hjem. Reiser som statussymbol, som erstatning for eller i tillegg til merkeklær og andre ytre statussymbol. En destinasjon må være verdt å fortelle om når man kommer hjem. I fotsporene til., Filmer og tvserier skaper sterke trender i reisemønster og gir tilleggsverdier til destinasjonene som er ramme rundt historien. Ringenes Herre, DaVinci Koden, Australia og Heartbeat er gode eksempler. 6. STRATEGISK PLATTFORM 6.1. VISJON Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal til enhver tid være det organet som ivaretar fellesoppgaver for området og medlemskommuner - og bedrifter etter gjeldene mål og strategier. I sitt arbeid og i sine virkeområder skal selskapet: Inspirere til reiselyst Visjonen skal gjennomsyre all markedskommunikasjon og i dialog med medlemmene, med sikte på at de skal ha denne som ledestjerne i eget arbeid. Dette skal tydeliggjøres i kommunikasjon internt, i møte med gjesten og i markedskommunikasjon FORRETNINGSIDE Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt for å bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. Gjennom kompetansebygging og samarbeid, skal selskapet være en rådgiver, pådriver, koordinator, kvalitetssikrer og markedsfører når det gjelder unike reiselivsprodukter på vegne av eksisterende og potensielle medlemmer. Innsatsen til selskapet skal bidra til en langsiktig, lønnsom og bærekraftig utvikling av næringen VERDIGRUNNLAG Verdiene er en rettesnor for vårt arbeid og for hvordan vi forholder oss til hverandre og omverdenen, og skal således være vår ledestjerne i alt vi foretar oss. Vi ser også etter de samme verdiene ved rekruttering, valg av samarbeidspartnere og kunder. Å ha sammenfallende verdier, styrker samhold og samarbeid. Vårt verdigrunnlag er basert på sentrale elementer som: Forfriskende - Alle sansene skal utfordres i gjestens møte med området. Den friske, rene luften, været, lyset, lukten av nyslått gress, vannets nærvær, de friske råvarene, regndråper, ren snø og aktive mennesker. Forfriskende skal prege markedsbudskapet, og øvrig kommunikasjon mot medlemmer og internt i selskapet. Ekte - Det geografiske området skal framstå som ekte, genuint med sine naturgitte forutsetninger Tydelig - Vi ønsker å være åpne og presis i kommunikasjonen med våre medlemmer og besøkende. Dette skal også prege væremåten til de ansatte i selskapet i kommunikasjon med hverandre. Side 10

12 Vennlig - Vi skal framstå som hyggelig, gjestfri og imøtekommende i møter med hverandre, medlemmer og gjestene. Nytenkende - Vi skal søke å tenke nytt og være villig til å satse på nye konsepter og teknologi for å tilfredsstille kundenes behov MERKEVARELØFTE Kommunikasjon & visuell profil Innovasjon Norge har definert en kommunikasjonsstrategi for merkevaren Norge og peker ut fire opplevelsesområder som skal være spydspisser i profileringen av Norge. Fjord- og fjell-landskapet er valgt som Norges fyrtårn. I tillegg er det pekt ut tre viktige fyrlykter : Kysten og kystkultur, fjell og villmark og det arktiske Norge. Powered by nature er den grunnleggende salgsideen i kommunikasjonen. Tilsvarende har Fjord Norge gjort ved å definere Geirangerfjorden som sitt fyrtårn, med Lysefjorden, Hardangerfjorden og Sognefjorden som støtteprodukter. Det er viktig å identifisere de differensierende egenskapene som driver målgruppen til å velge området som reisemål. Ålesunds kompakte samling av jugendstilarkitektur er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og dens beliggenhet i havgapet tilfører ytterligere et element av egenart. I umiddelbar nærhet ligger Hjørundfjorden omkranset av Sunnmørsalpene, samt kystbaserte attraksjoner som fugleøya Runde og fiskeværet Alnes med Alnes fyr. Nærheten og tilknytningen til verdensarv området med Geirangerfjorden er en betydelig styrke for området. Temamessig er området velegnet innefor både kunst og kultur, vandring, fiske, sykkel og vinterbaserte aktiviteter, et potensial som vil øke om aktivitetene blir bedre tilrettelagt og kommunisert. Dette er temakonseptet som NCE Tourism Fjord Norway har identifisert og som vil løftet frem i kommunikasjon Vi skal gjennom satsningen på tematisert turisme innenfor NCE Tourism - Fjord Norway spisse våre produktkonsepter og finne våre konkurransemessige fortrinn innen for de temakategoriene som prosjektet definerer som satsningsområder VISUELL PROFIL Ålesund & Sunnmøres visuelle uttrykksform er utviklet for å gi området en enhetlig og gjenkjennende profil og identitet. Flere profilelementer er harmonisert med Fjord Norges grafiske linje blant annet gjennom bruk av deres profilprogram der Møre og Romsdal har en egen fargepalett. Designmanualen til selskapet beskriver bruken av visuelle virkemidler i kommunikasjonssammenheng. 7. MÅLSETTINGER Ved formulering av målsettinger følges SMART- konseptet som sikrer at de ulike formuleringene er basert på følgende forutsetninger: S specific (målene skal være så konkrete som mulig) M measurable (spesifikke måleparametre skal angis) A achievable (oppnåelig- det skal være mulig å nå de fastsatte målene) R realistic (det skal være realisme knyttet opp i mot målene) T timebound (målene skal være tidsspesifikke) 7.1. KVANTITATIVE MÅL Områdets samlede konkurransekraft kan lettest måles hos de enkelte bedrifter, i tillegg til det totale samfunnsregnskapet. Vi vil likevel kvantifisere våre mål basert på vekst i markedsandeler der hovedmålet defineres slik. DÅS skal i perioden øke områdets markedsandeler i Møre og Romsdal, Fjord Norge regionen og landet for øvrig: Møre og Romsdal I alt 33,3 % 35,0 % Side 11

13 Nordmenn 33,8 % 35,0 % Utlendinger 32,5 % 35,5 % Fjord Norge I alt 6,6 % 7,3 % Nordmenn 6,7 % 7,2 % Utlendinger 6,4 % 7,5 % Norge I alt 1,71 % 2,0 % Nordmenn 1,55 % 1,7 % Utlendinger 2,11 % 2,5 % 7.2. KVALITATIVE MÅL Besøkende Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal være enkelt tilgjengelig og overbevisende i de kanaler hvor der de reisende søker informasjon om området, og gjennom vår markedsføring og merkevarebygging skal vi inspirere til reiselyst og derigjennom øke interessen for området som et attraktivt reisemål. Våre gjester skal bli godt ivaretatt når de kommer hit og vi skal framstå som et profesjonelt, vennlig vertskap, som er tilgjengelige og informative på en måte som er avpasset de besøkendes behov og ønsker. Vi skal styrke områdets omdømme gjennom konsist, langsiktig merkevarebygging. Måling skal skje gjennom omfang/innhold på redaksjonell omtale, katalogpresentasjoner, presse/visningsturer etc. Medlemmer Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal framstå som et profesjonelt og kompetent destinasjonsselskap slik at våre medlemmer skal være trygge på at deres ressurser blir forvaltet på en profesjonell og målrettet måte. Vi skal øke tilfredsheten til medlemmene. Måling skal skje gjennom medlemsundersøkelse. Ansatte Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal være førstevalget som arbeidsgiver for mennesker med kompetanse og erfaring fra reiseliv, markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Vi skal tilstrebe kvalitet og miljøbevissthet i vårt engasjement, og å etterleve verdiene ( living the brand ) i intern og ekstern kommunikasjon. Måling skal skje gjennom medlemsundersøkelser. Samarbeidspartnere Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal framstå som tydelige i sin kommunikasjon og ha tillit blant samarbeidspartnere. Kompetanse og erfaring skal gjøre oss troverdige i vårt virke. Måling skal skje gjennom markedsundersøkelser. 8. STRATEGIER Strategiene viser de valg som selskapet må gjøre for å nå sine definerte mål. Hvert enkelt hovedpunkt gir indikasjon på hvilke tiltak som bør prioriteres og inngå i handlingsplanen. I perioden skal selskapet har fokus på følgende strategiske områder der av noen av retningene vil berøre flere målsettinger STYRKE MERKEVAREN ÅLESUND & SUNNMØRE Med sikte på å tiltrekke seg flere tilreisende til Ålesund & Sunnmøre innenfor vår definerte målgruppe må merkevarebygging og omdømmevurdering stå sentralt i selskapets videre arbeide. Markedets ønsker og behov skal i tillegg være viktige rettesnorer for innovasjon og produktutvikling. Vi skal dessuten ha fokus på å holde det vi lover våre gjester. Side 12

14 Kommunikasjonsstrategi Vi skal være tydeligere i vår kommunikasjon gjennom å definere våre aller viktigste fordeler. Prinsippet for valg av fyrtårn og fyrlykter er ikke en demokratisk tenkning om at de skal favne hele Sunnmøre slik at alle kjenner seg igjen, men heller en spissing for at området blir mer kjent gjennom å fokusere på dets unike, differensierende egenskaper. Produktmessig fyrtårn: Produktmessige fyrlykter: Jugendstilbyen Ålesund Hjørundfjorden/Sunnmørsalpane, fugleøya Runde og fiskeværet Alnes med Alnes Fyr Temamessig er området velegnet innefor både kunst/kultur, vandring, fiske, sykkel og vinterbaserte aktiviteter, et potensial som vil øke om aktivitetene blir bedre tilrettelagt og kommunisert. Vi skal gjennom satsningen på tematisert turisme innenfor NCE Tourism - Fjord Norway spisse våre produktkonsepter og finne våre konkurransemessige fortrinn innen for de temakategoriene som prosjektet definerer som satsningsområder. Temamessig fyrtårn: Produktmessige fyrlykter: Kunst og kultur Vandring, Ski/vinter og Utendørs aktiviteter (Outdoor Adventures) Kommunikasjonskonsept Kommunikasjonsskonseptet er en overliggende idé og skal fungere som en overliggende ramme for alle markedsføringstiltak. Det betyr at det gir eksempler og råd for hvordan vi kan levere og kommunisere merkevare Ålesund & Sunnmøre. Den valgte kommunikasjonsstrategien gir grunnlag for å formulere et framtidig, attraktivt kommunikasjonskonsept- og løsninger. Kommunikasjonskons Merkevareløftet forfriskende skal styrkes ved å inkludere et ytterligere element i form av kontraster, og det viktigste Ålesund & Sunnmøre tilbyr av opplevelser er forfriskende kontraster. # 1 posisjonen vi skal innta er: Forfriskende kontraster i naturen. Dette på bakgrunn av at posisjonen både er ledig, attraktiv, lønnsom og langsiktig, og gjenspeiler selskapets visjon, forretningsidé og verdigrunnlag. Dette er et slagkraftlig kommunikasjonskonsept som både spiller på fysiske og emosjonelle verdier. Det favner dessuten om hele destinasjonsomrpdet, er attraktivt, og vil således kunne gi mulighet til å formidle både bredde, dybde og mangfold Visuell profil Vi skal revitalisere vår visuelle identitet slik at vi står bedre rustet til å møte fremtidens konkurranse. Gjeldende grafiske profil ble lansert i 2003, og endringer i produkt, marked og kommunikasjon gjør at vi nå må foreta noen visuelle endringer. Vi skal dessuten ytterligere styrke vårt bildearkiv, særlig innen temabaserte aktiviteter, samt profesjonalisere tekstutforming. Film/video er dessuten også et område som blir stadig viktigere, og som må prioriteres i den kommende 5 års perioden FORSTERKE SALGS- OG MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER NASJONALT OG INTERNASJONALT Forbruker- og bransjerettede aktiviteter Selskapet har gjennom en årrekke hatt fokus på å utvikle gode relasjoner til den profesjonelle reisebransjen. Gjennom deltakelse på workshops har vi opparbeidet oss et godt nettverk av turoperatører, reisearrangører etc. verden rundt. Vi skal fortsatt styrke disse relasjonene, og øke bransjens kompetanse om området, slik at våre produkter framstår som attraktive både enkeltvis og samlet. Synligheten i annonsekampanjer og andre markedsrettede aktiviteter har vært økende de siste årene. Forbrukerrettede aktiviteter må styrkes for å nå ut direkte til forbrukeren, som nå stadig blir mer reisevant og individualisert. Side 13

15 Brosjyrer Selskapet utvikler og produserer et utvalg av publikasjoner til distribusjon i inn- og utland - som har til hensikt både å informere og profilere Ålesund & Sunnmøre som reisemål. Dette skal også være et verktøy som skal lette markedsføringsarbeidet og hverdagen til våre medlemmer. Materiellet skal framstå som attraktivt ovenfor målgruppene, og være tilpasset dagens krav til teknologi og effektivitet. Bilde- og tekstarkiv må utvides og videreutvikles med sikte på både fyrtårnsprinsipper og temabasert fokus. Vi skal foreta en nøye vurdering av det framtidige behovet for trykt materiell og foreta noen prioriteringer og valg av tiltak innenfor den totale verktøykassen for informasjon og profilering Digitale medier Internett skal bli det mest sentrale elementet i den totale verktøykassen for informasjon og profilering Internett blir stadig viktigere både som informasjons- og markedskanal, og vi må styrke satsningen, herunder mulighetene for booking og interaksjon med kundene. Vi skal heve kompetansen på nettmedier hos alle ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere med sikte på bedre kompetanseutnyttelse. Vi skal være offensive og utnytte de mulighetene som ulike sosiale medier gir for kommunikasjon og markedsføring. Bilde- og tekstarkiv må utvides og videreutvikles i henhold til både valg av fyrtårn/fyrlykter og temabasert fokus, og vi må i større grad prioritere film/video i kommunikasjonen Kommunikasjon, informasjon og vertskap En kontinuerlig og målrettet innsats for å tiltrekke oss nasjonal og internasjonal media skal prioriteres, og fokus på tilrettelegging av attraktive program må systematiseres. Vi skal være proaktiv i kommunikasjon med media gjennom å tilrettelegge for spennende historier og aktuelle hendelser. Vi skal dessuten sette et sterkere fokus på Turistinformasjonens rolle som et sentralt element i markedsføringen, og tilrettelegge for at gjestene forlenger sin oppholdstid i området også utenom sommersesongen PRIORITERE MARKEDER OG SEGMENTER MED HENSYN TIL LØNNSOMHET OG SESONGFORLENGELSE Selskapet skal i stor grad velge sine aktiviteter, markeder og segmenter ut fra kriterier som lønnsomhet, sesongforlengelse, langsiktighet og kvalitet. Aktivitetene skal bygge opp om merkevarestrategien til selskapet, samt ha salgsutløsende hensikter. Vi skal søke å få mest mulig ut av investerte midler gjennom matching-prinsippet der investerte markedskroner blir til lang flere gjennom markedsframstøt i samarbeid med andre reiselivsaktører (se pkt. under). Vi skal arbeide målrettet på de segmentene og markedene som gir best markedsmessig uttelling. Da medlemsmassen er i stor grad er spredt både geografisk og kategorisk har den enkelte medlem naturligvis ulike behov og ønsker. Mange er avhengig av flere markedsland og segmenter, for å få trafikk hele året. Vi anser det som viktig å satse bredt og således ha flere bein å stå på. På den måten er vi også bedre rustet til å stå imot nedgangstider og konjunktursvingninger. Våre prioriteringer nedenfor gjenspeiler dette; 1. Ferie og fritid 2. Konferanse- og incentives 3. Cruise (satsning gjennom Cruise Destinasjon Ålesund) En styrket satsning mot konferanse- og incentivesmarkedet betinger tilførsel av økte økonomiske- og personalmessige ressurser. Ved evt satsning på dette segmentet bør egen markedsplan og aktivitets- og handlingsplan utarbeides. Cruise blir en stadig viktigere del av reiselivet. Fra opprettelsen av Cruise Destinasjon Ålesund i 2001/2002 har Destinasjon Ålesund & Sunnmøre stilt med personal og administrative kostnader til prosjektet, uten at det har vært satt et tak på prosentvis stilling. Cruise markedet har blitt stadig mer ressurskrevende både i salgs- og markedsføringsfasen, og på vertskapstjenesten ved anløp i takt med økning og suksess i markedet. Ålesund som cruisehavn har økt fra 2002 med 35 anløp og passasjerer til 74 anløp og passasjerer i ser ut som at Ålesund for første gang bryter grensen på cruisegjester. Side 14

16 For å møte fremtidens krav og forventninger til cruisemarkedet må det etableres en bedre og fremtidsrettet løsning for personal og administrativ håndtering av dette segmentet. Styrene i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Cruise Destinasjon Ålesund må involveres for å finne frem til en god og konstruktiv løsning. Videre definering av demografiske og interesserelaterte målgrupper skal gjenspeile dette, og beskrives nærmere i en markeds- og handlingsplan STYRKE SAMARBEIDET MED SENTRALE AKTØRER Selskapet vil utvikle og styrke samarbeidet med sentrale aktører, for å ta del i omfattende markedsmessig synergi. Egen markedsinnsats skal koordineres med Møre og Romsdal Reiseliv, Fjord Norge, NCE Tourism Fjord Norway, Innovasjon Norge, Norway Convention Bureau, Cruise Norway, Cruise Europe og andre samarbeidspartnere der dette er hensiktsmessig. De nevnte aktører dekker satsning rettet både mot ferie/fritid, MICE og cruise. Et aktivt samarbeid vil dessuten øke mulighetene for å være en sentral premissgiver i viktige reiselivs- og markedsmessige spørsmål FORSTERKE FOKUSET PÅ MARKEDSTILPASSEDE PRODUKTER OG PAKKER Selskapet skal styrke utviklingen av reiselivet i Ålesund & Sunnmøre i pakt med miljøet, øke verdien på det vi tilbyr og ta betalt for opplevelsene. De skal være fokus på å initiere og tilrettelegge for produkt- og destinasjonsutvikling med sikte på at reiselivsprodukter utvikles i tråd med hva markedet etterspør, og pakkes som salgbare pakker. Dette arbeidet skal resultere i at området blir mer attraktivt som feriereisemål også utenom sommersesongen. Vi har en ambisjon om å utvikle en reiselivsnæring som i større grad skal ha et markedsgrunnlag hele året. Med utgangspunkt i trendene i kortferiemarkedet og behovet for sesongutvidelse og helårs satsing, er det viktig å arbeide med tematisert produktutvikling. Valg av tema skal gjenspeile områdets særtrekk og markedsmessige fortrinn. Samtidig er det viktig å ivareta behov for pakking som får tematiserte produkter til å framstå som helhetlige produkter i markedet både tilgjengelige og bookbare. For at de besøkende skal få innfridd sine forventninger, og at leveransen skal stå i forhold til pris, må Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, samt medlemmene ha et kontinuerlig fokus på kvalitet. Forståelsen av det helhetlige reiselivsproduktet, og at enkeltbedrifters produkter er elementer i en helhetlig opplevelse, må ligge i bunnen. Selskapet skal arbeide for at området skal fremstå skal fremstå som et bærekraftig reisemål. Det handler om å trekke til seg de ansvarlige reisende som er bevisste på å ta vare på miljø og kulturell egenart og som verdsetter kvalitetsopplevelser og har betalingsevne for produkter knyttet til lokal mat, natur og kultur. Reisen i seg selv bør også i størst mulig grad være miljøvennlig STYRKE SELSKAPETS FRAMTIDIGE ØKONOMISKE FINANSIERINGSGRUNNLAG Selskapet skal styrke sitt framtidige økonomiske grunnlag, og finne nye eller forsterke etablerte partnere som er villig til å satse langsiktig. Det er viktig at trafikkvekst gjenspeiles i økte inntekter slik at vi kan forsterke arbeidet med å fremme Ålesund & Sunnmøre som reisemål. Selskapet skal øke antall medlemmer samt sikre at medlemsmassen har en god geografisk og næringsmessig fordeling TYDELIGGJØRE SELSKAPETS ROLLE I DET LOKALE REISELIVET Vi skal tydeliggjøre rollefordelingen mellom Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og markedsforum, næringsforum eller reiselivslag i de ulike kommunene, og kommunisere våre anbefalinger ovenfor de involverte parter. Gjennom klar rollefordeling skal vi gjøre medlemmene bedre i stand til å forvalte og videreutvikle markedsarbeidet til DÅS. Side 15

17 Selskapet skal styrke bevisstgjøring av verdien av medlemskap, og kommunisere dette på en tillitsvekkende og tydelig måte. Selskapet skal skape en bred forståelse for at destinasjonsmarkedsføring krever langsiktig satsning og gagner fellesskapet ( everybody s business ) PÅDRIVER FOR Å FORBEDRE TILGJENGELIGHET OG INFRASTRUKTUR Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal bidra til å utvikle og opprettholde at området er lett tilgjengelig gjennom effektive kommunikasjonsnett lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal videreføre og forsterke det arbeidet som er igangsatt i samarbeid mellom Avinor, flyselskaper og Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn Vigra. Samt å styrke områdets posisjon i etablerte norske og skandinaviske rundturkonsepter (buss, tog og Hurtigruten) SYNLIGGJØRE REISELIVETS ANSEELSE SOM NÆRING Nyheter, aktuelle hendelser etc. skal formidles gjennom pressemeldinger, kronikker etc. og internt skal vi bedre organiseringen av kommunikasjonsarbeidet ved å etablere praksis for mediehåndtering og ansvarsfordeling. DÅS skal bli anerkjent av medlemskommunene som den organisasjonen som ivaretar området omdømme utenfor Sunnmøre. Markedsføring av områdets attraktivitet er betydningsfullt for bosetting og rekruttering av arbeidskraft og studenter. Selskapet skal i større grad ta i bruk SSBs samfunnsregnskap for å synliggjøre reiselivets betydning i området. Nyheter, aktuelle hendelser etc. skal formidles gjennom pressemeldinger, kronikker etc. og internt skal vi bedre organiseringen av kommunikasjonsarbeidet ved å etablere praksis for mediehåndtering og ansvarsfordeling KOMPETANSEHEVNING OG -UTVIKLING Staben skal til enhver tid anses som kvalifisert til å utføre sine oppgaver på vegne av sine medlemmer, og derigjennom oppnå høy respekt for sitt arbeid. Selskapet skal ha høy faglig autoritet og rådspørres og konfereres i reiselivsmessige spørsmål. Arbeidsmiljø, faglige utfordringer, og generelt konkurransedyktige betingelser skal være motivasjonsdrivende og sikre selskapet de beste medarbeiderne og kontinuitet i staben. 9. OPPFØLGING AV STRATEGIARBEIDET Strategiplanen er gjenstand for årlig revidering om det viser seg at de valgene vi har tatt må justeres. I tillegg til selve strategidokumentet, skal det utvikles en årlig markedsplan/handlingsplan som beskriver de tiltakene som skal gjennomføres. Evaluering, både kvalitativt og kvantitativt, skal gjennomføres i henhold til mål og strategier. Side 16

18 ELLE melle Foto: Nils-Erik Bjørholt, Roger Engvik/Atlanterhavsparken, Oddbjørn Monsen, Marius Rua, Terje Rakke/Nordic Life, Giskespelet/Rune Werner Molnes Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge

Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge Verdens vakreste reisemål i 2009! Verdensledende innen tematurisme i 2019? Er det mulig. Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge 1 2 FJORDENE Norges vik1gste og mest kjente reiselivsprodukt Hovedopplevelsen

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre Hva skjer i løpet av et år da egentlig? da var ett år gått på gjensyn! STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet?

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Et OL i Tromsø vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet i byen, Nord-Norge og hele Norges kyst. Mulighetene som beskrives nærmere i dette notatet

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer