Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING"

Transkript

1 Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN MÅL MÅL METODE ORGANISERING ORGANISASJONSPLAN FAGGRUPPER FINANSIERING

3 1 INNLEDNING Det er behov for å forsterke og videreutvikle cruise- og hurtigrutedestinasjonen Trøndelag. Dette fordrer aktive og krevende aktører, som vil bidra til å utvikle egen næring og trøndelagsregionen som cruiseprodukt. Trondheim Cruise Network Mid-Norway (TCNM) er et nettverk av aktører som har felles interesser i å styrke Trøndelags posisjon som anløpssted for cruiseskip og hurtigruter. Etableringen representerer en samordning av aktuelle ressurser ved destinasjonen, i et marked som er i stadig endring og ekspansjon. TCNM er en medlemsorganisasjon som opprettes som et samvirkeforetak (tidl. andelslag) for dem som har direkte eller indirekte nytte av cruise- og hurtigrutetrafikk som et aktivt bidrag til fortsatt utvikling og økning innen denne formen for turisme i regionen 2

4 1.1 Aktører i cruise- og hurtigrutetrafikken Ulike aktører har både ulike fordeler av og ulike arbeidsoppgaver med cruiseog hurtigrutetrafikken i regionen. Det er fordelaktig å se sin rolle i et helhetlig perspektiv. Følgende er en modell som viser de ulike aktørene: Driftsoperatør (Trondheim Havn) Markedsføring lokalt (Trondheim kommune, Visit Trondheim) Markedsføring (Cruise Norway, Cruise Europe) Rederier og passasjerer, nasjonale cruiseoperatører Attraksjoner Handelsnæringen Transportnæringen 3

5 2 MÅL 2.1 Mål TCNMs overordnede mål er å øke cruise- og hurtigrutetrafikken til Trondheim havn. Med basis i dette er det etablert følgende delmål for nettverket: Styrke Trondheim som besøkshavn o TCNM skal være pådriver for produktutvikling, og forbedre eksisterende produkt gjennom å styrke destinasjonens praktiske avvikling av cruise- og hurtigruteanløp o TCNM skal øke markedsinnsatsen overfor cruiserederier og operatører innen cruisetrafikk, for å sørge for økt kjennskap til Trøndelag som cruisedestinasjon Etablere Trondheim som snuhavn o TCNM skal jobbe for at Trondheim på sikt kan bli etablert som snuhavn TCNM skal jobbe for tettere samarbeid og styrket samhold hos sine medlemmer 2.2 Metode TCNMs målsetninger skal nås gjennom en aktiv produktutvikling, markedsføring og salg av trøndelagsregionen. TCNMs aktivitet skal skje i samhandling med naturlige samarbeidspartnere i Midt-Norge og bidra til en effektiv markedsføring av landsdelen. Nettverkets arbeid vil kreve samarbeid med alle relevante aktører, både medlemmer og ikke-medlemmer. Arbeidet skal innrettes mot samspill med de aktører som kan bidra til videreutvikling av cruiseproduktet. TCNM skal også arbeide opp mot alle markedsaktører som kan bidra til økt cruise- og hurtigrutetrafikk til Trøndelag. Dette vil spesielt skje gjennom deltakelse i Cruise Norway og Cruise Europe. For å sikre best mulig måling av arbeidet, foreslås følgende måleparametre: Antall skip Antall passasjerer Antall besøkende på sightseeing/landbaserte opplevelsesaktiviteter Brukertilfredshet o rederier o passasjerer 4

6 3 ORGANISERING 3.1 Organisasjonsplan TCNM skal jobbe etter følgende organisasjonsplan: Styre Koordinator Produktutvikling Markedsføring Styring av skipstrafikk (TIH) Mottaksapparat 3.2 Faggrupper Hver faggruppe ledes av en faggruppeleder som sitter i styret i TCNM. Gruppeleder har som oppgave å innkalle til gruppemøter, utarbeide målsetning og planer for hver gruppe. Koordinator deltar på alle møter i arbeidsgruppene. Koordinator er også bindeledd mellom arbeidsgruppene og pådriver for den totale fremdriften i nettverket. - Produktutvikling o Overordnet nivå: nye produkter, videreutvikle eksisterende o Videreutvikle Trøndelag som destinasjon for dagsturer og opplevelser o Forhold på cruisekaia som blomster, bymusikanter, aktiviteter mm. o Helårs cruisesesong o Workshops, arbeidsmøter o Utarbeide planer og budsjett - Markedsføring o Kart, brosjyrer o Internett (lokal markedsføring, kontaktpersoner) o Opprette og vedlikeholde kontaktdatabaser for nettverket o Delta på arrangementer, messer 5

7 o Informasjon direkte til skipene (innsalg av opplevelser til de som allerede er på vei) o Kommunikasjon eksternt og lokalt - Styring av skipstrafikk (TIHs ansvar) o Trafikkopplegget for selve skipene o Ta imot skip o Styre trafikken på kaia o Ivareta ISPS-reglement - Mottaksapparat o Koordinering av passasjerer ved cruiseanløp Skilt, parkering turbusser og shuttle o Sørge for effektiv trafikkflyt av passasjerer fra havn til attraksjoner og by o Avklare roller og oppgavefordeling for å finne overlapping og mangler o Erfaringsutveksling gjennom felles evaluering av sesong 3.3 Finansiering Medlemmene skyter årlig inn et egenbestemt beløp i hele ti tusen kroner (pluss mva.). Antall ti tusen kroner tilsvarer antall stemmer ved årsmøtet. Det er fastsatt et tak på fem stemmer. Nettverket kan også søke andre kilder om ekstern finansiering. Det er en klar målsetning om offentlig medfinansiering både i drift og i nettverkets enkelte prosjekter. 6