INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål"

Transkript

1 INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober

2 1. Innledning Visjon og målsetting for gavevirksomheten Disponering av gavemidlene Organisering og informasjon til forstanderskapet Kommunikasjon...5 2

3 1. Innledning Sparebanken Sør har i de senere år satt sterk fokus på gaver, fordi det gir en unik sjanse til å arbeide for et rikere liv i landsdelen. Det gir muligheten til å være en viktig del av det samfunnet banken eksisterer i, og gir evne til å påvirke vekst og utvikling i samfunns- og næringsliv. Et bærekraftig samfunns- og næringsliv danner grunnlaget for bankens fremtidige økonomiske resultater. Det er her gavene kommer inn som et konkurransefortrinn, og et ledd i byggingen av bankens omdømme. Gaveavsetningen på 20 millioner kroner fra 2010 regnskapet er historisk høy. Det samme er ambisjonsnivået i bankens strategiplan om å bruke gavetildelingen aktivt for å styrke bankens omdømme, og til å utøve samfunnsengasjementet slik at det bidrar til å utvikle og styrke Sparebanken Sør. Det overordnede målet for gavevirksomheten er å øke verdien av Sparebanken Sør. Vi ønsker at det etterlatte inntrykket i hodet og hjertet til alle vi kommuniserer med, er at Sparebanken Sør er den beste banken for Agder og Telemark. Vår posisjon og vårt omdømme skapes gjennom et totalinntrykk av all kontakt og kommunikasjon med vår omverden. Praktiseringen av gavevirksomheten skal bygge opp under et sterkt og troverdig omdømme som landsdelens mest kundeorienterte og kompetente finansielle rådgiver. Det kreves målrettet arbeid for å innta posisjonen som den beste banken for landsdelen, og i gavesammenheng være den sentrale, positive bidragsyteren til langsiktig bærekraftig utvikling. Derfor skal banken i tillegg til gavevirksomhetens økonomiske ressurser, aktivt bidra med kompetanse gjennom deltagelse i utvalg etc med betydning for landsdelens utvikling. Vi skal pleie kontakt med viktige aktører for landsdelens utvikling, og bidra med økonomiske ressurser og kompetanse til utviklingsprosjekt, som er strategisk viktige for utviklingen i Agder og Telemark. Vi skal utvikle en egen kommunikasjon for gavevirksomheten som skaper forståelse for hva gavemidler er, og hva som gjør dette mulig. 3

4 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten For å skape forutsigbarhet for bankens gavevirksomhet og samfunnsengasjement skal vi tydeliggjøre hvilke formål banken prioriterer lokalt og sentralt. Som rettesnor i dette arbeidet har vi definert en egen visjon og målsetting for bankens samfunnsengasjement gjennom gavevirksomheten. Den nye visjonen bygger på bankens overordnede visjon om å gjøre livet i landsdelen rikere. Gavevisjonen beskriver bankens rolle i samfunnet, bankens ordinære drift og mulighetene som ligger i gavevirksomheten. Summen av dette skal gi langsiktig lønnsomhet for banken. Visjon og målsetting for gavevirksomheten Sparebanken Sør skal sammen med andre samfunnsaktører, bidra til å gjøre det mulig for mennesker og virksomheter å virke og utvikle seg for å skape et rikt liv i Agder og Telemark. Gjennom gavevirksomheten skal Sparebanken Sørs omdømme som en samfunnsengasjert og kundeorientert kompetansebedrift styrkes. Dette som en konsekvens av bidrag til befolkning, lag, foreninger og til formål som har særlig betydning for landsdelens utvikling. 3. Disponering av gavemidlene Gaver er en form for veldedighet, i form av tjenester eller annen økonomisk støtte som ikke stiller krav til gjenytelser. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å utvikle Agder og Telemark til et bedre sted å bo og virke i. Vi legger særlig vekt på å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt skape kreativitet og utvikling. Vi er opptatt av å favne mangfoldet og samfunnsutviklingen i hele landsdelen, tilgodese ulike formål og gi rom for ulike kulturytringer - fra de klassiske og tradisjonelle til det nyskapende og eksperimentelle. 30 % disponeres av avdelingskontorene ved banksjefene til mindre formål. Midlene fordeles mellom bankens ulike avdelinger i henhold til geografisk utbredelse og markedsmessig størrelse. 70 % disponeres av styret, som igjen kan gi konsernledelsen fullmakt til å disponere deler av denne tildelingen til løpende saker. Midlene som styret disponerer skal øremerkes større og strategisk viktige prosjekter, samt til formål som kan gi banken særlig god omdømme effekt. Det skal tilstrebes en geografisk fordeling av gavemidlene innen bankens markedsområde. Fordelingen av midlene mellom lokale og sentrale bevilgninger er gjort for å sikre at gavemidlene blir et virkemiddel til å styrke vår lokale posisjon, samtidig som vårt overordnede samfunnsansvar og engasjement blir ivaretatt. Det er naturlig at fordelingsnøkkelen diskuteres av forstanderskapet ved nye tildelinger, med grunnlag i de erfaringer banken gjør seg gjennom praktisering av regelverket. 4

5 Maksimal tildeling til lokale formål for ett år via 30 % andelen settes til 10 millioner kroner. Avsatte gavemidler som ikke blir disponert i bevilgningsåret tilbakeføres gavefondet og disponeres året etter. Avsatte gavemidler kan brukes til å gjøre gavevirksomheten kjent. 4. Organisering og informasjon til forstanderskapet For å forsterke fokus på gavemidler, kommunikasjon internt og eksternt, samt ønske om å profesjonalisere og koordinere arbeidet ytterligere, plasseres ansvaret for iverksetting og utvikling av bankens gavevirksomhet i konsernledelsen ved konsernstab. Lokale ledere har ansvaret for den lokale utøvelsen av gavestrategien. Forstanderskapet skal årlig gis en orientering om bankens praktisering av gavevirksomheten, spesielt om gaver av større økonomisk og strategisk betydning. 5. Kommunikasjon Gjennom gavetildelingen skal Sparebanken Sør fremstå som en betydningsfull aktør, tett involvert i menneskers hverdag og lokalsamfunns utvikling. Vi skal være nær våre lokalsamfunn og utvikle vår profil gjennom å bidra til å realisere gode lokale initiativ. Vi skal holde kontakt med viktige aktører for landsdelens utvikling, og bidra med økonomiske ressurser og kompetanse til utviklingsprosjekter med særlig strategisk betydning for utviklingen i Agder og Telemark. Kommunikasjonsperspektivet ved gavevirksomheten gir oss gode muligheter til å rette vår kommunikasjon overfor samfunnet generelt og strategiske kundesegmenter spesielt. Gjennom utvikling av en egen kommunikasjonsstrategi for gavevirksomheten skal vi sørge for å skape forståelse for hva gavemidler er, og hva som gjør dette mulig. Det overordnede kommunikasjonsmålet for gavevirksomheten er å styrke Sparebanken Sørs omdømme som en samfunnsengasjert bank med landsdelens mest kundeorienterte og kompetente finansielle rådgivere. Målet er å skape det etterlatte inntrykket i hodet og hjertet til alle vi kommuniserer med, at Sparebanken Sør er den beste banken for Agder og Telemark. Målgrupper for kommunikasjon i forbindelse med gavevirksomheten: Egne- og potensielle kunder Myndigheter Ansatte 5

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Samfunnsansvar i Europrofil CSR-rapport 2011/2012

Samfunnsansvar i Europrofil CSR-rapport 2011/2012 Samfunnsansvar i Europrofil CSR-rapport 2011/2012 CSR-RAPPORT 2011 I - Om samfunnsansvar i Europrofil II - Om Europrofil, strategi og etiske normer III - Arbeidsmiljø IV - Leverandører - kunder V - Omverdenen

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank

Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank Å opptre samfunnsansvarlig betyr at Sandnes Sparebank skal ta hensyn til hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Banken skal skape verdier og være

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer