Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Lars Borten FO Medlem Jostein Jarl Sunnset Medlem Ketil Reitan Medlem Gjøran Berg Onsøyen Medlem Ola Solberg FO Medlem Mona Lilleberg Medlem Magne Anders Ranum Medlem Ove Eggen FO Medlem Mikal Kvaal FO Medlem Guro Angell Gimse Medlem Ragnar Vigdal Medlem John Lorvik FO Medlem Anders A. Bolland sen. Medlem Joralf Rindli Medlem Erling Gøran Mellingsæter Medlem Lisbeth Tiller Medlem Lillian Anette Thomassen Medlem Jan Arne Bremnes Medlem Anna Lina Mørreaunet Holm FO Medlem Aud Herbjørg Kvalvik Medlem Gunnar Krogstad Medlem Jens Otto Havdal FO Medlem Bente Estenstad FO Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Stein Restad Medlem Ingar Lomheim Medlem Stig Ler Medlem Einar Gimse Syrstad Medlem Grete Svegård Nikolaisen Medlem Martin Engen Medlem Ragnhild Winnberg Medlem Svein Hovin Medlem Oddvar Horg Medlem Synnøve Sterten

2 Varamedlem Christian Ingebrigtsen Mikal Kvaal Varamedlem Jon Roar Bruholt Anna Lina M. Holm Varamedlem Terje Garli Ove Eggen Varamedlem Rita Blokkum Ola Solberg Varamedlem Arve Ottar Schevik Jens Otto Havdal Varamedlem Torbjørn Tranmæl Lars Borten Varamedlem Eva Jensen Bente Estenstad Varamedlem Frode Stenmo John Lorvik Andre på møtet Rådmann Gunn Inger Løvset, møtesekretær Mari Grongstad-Viken Merknader Jernbaneverket v/ Raymond Sira informerte om status i arbeidet med ny godsterminal. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Ordfører informerte om at rådmann Roy J. Jevard har sagt opp sin stilling, med virkning fra 1. mars Ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og personalsjef tar saken videre, mens det er Kommunestyret som fatter vedtak om ansettelse i saken. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Eva Jensen Torbjørn Tranmæl

3 Saksliste 53/14 14/4859 Åpent Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den /14 12/6290 Åpent 260/3 Detaljregulering Valdum steinbrudd 55/14 13/3592 Åpent 72/1 og 73/4 og 73/1 Detaljplan Stokkan grustak 56/14 14/4064 Åpent Organisering av Sør- Trøndelag 110- sentral 57/14 13/489 Åpent SPILLMIDLER - SØRØYA STADION - KLUBBHUS 58/14 14/4696 Åpent Hølonda helsehus, ombygging 10/14 14/4739 Åpent Spørsmål til ordfører Dårlig mobildekning og brednett tilgang

4 Sak 53/14 Delegerte vedtak tom Møte i Kommunestyret den Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 54/14 260/3 Detaljregulering Valdum steinbrudd Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Valdum steinbrudd, gnr/bnr 260/3 og 260/4. Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og ivaretar hensynet til nærliggende områder, samtidig som man får en formålstjenlig utnyttelse av forekomsten og en tilbakeføring av bruddet etter drift. Detaljplan for Valdum steinbrudd består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert , sist revidert (vedlegg 3). Behandling i Kommunestyret: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Valdum steinbrudd, gnr/bnr 260/3 og 260/4. Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og ivaretar hensynet til nærliggende områder, samtidig som man får en formålstjenlig utnyttelse av forekomsten og en tilbakeføring av bruddet etter drift. Detaljplan for Valdum steinbrudd består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert , sist revidert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert , sist revidert (vedlegg 3).

6 Sak 55/14 72/1 og 73/4 og 73/1 Detaljplan Stokkan grustak Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Stokkan grustak, gnr/bnr 72/1, 73/4 og 73/1, planid Reguleringsplanen sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område. Detaljplan for Stokkan grustak består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert (vedlegg 3). Behandling i Kommunestyret: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, detaljplan for Stokkan grustak, gnr/bnr 72/1, 73/4 og 73/1, planid Reguleringsplanen sikrer en helhetlig utnyttelse av hele forekomsten, samt en helhetlig tilbakeføring av område. Detaljplan for Stokkan grustak består plankart av (vedlegg 1) og tilhørende reguleringsbestemmelser datert (vedlegg 2), samt planbeskrivelse datert (vedlegg 3).

7 Sak 56/14 Organisering av Sør- Trøndelag 110- sentral Innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110- sentral slik den fremgår av saken. 2. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110- sentral slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en eventuell etablering av IKS. 3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Kommunestyret vedtar at arbeidet med å utrede IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes umiddelbart. Behandling i Kommunestyret: Alternativt forslag fra Ap, KrF, SV v/ forslagsstiller Gunnar Krogstad: Endring pkt 2 siste setning: Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en permanent selskapsform foreligger. Endring pkt 4: Kommunestyret vedtar at arbeidet med å utrede en permanent selskapsform for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes umiddelbart. Votering: Pkt 1: innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt 2: endringsforslaget ble enstemmig vedtatt Pkt 3: innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt 4: endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale for Sør-Trøndelag 110- sentral slik den fremgår av saken. 2. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale med vedtekter for Sør-Trøndelag 110- sentral slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1 og 2. Ny samarbeidsavtale skal gjelde inntil en permanent selskapsform foreligger. 3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Kommunestyret vedtar at arbeidet med å utrede en permanent selskapsform for Sør-Trøndelag 110-sentral igangsettes umiddelbart.

8 Sak 57/14 SPILLEMIDLER - SØRØYA STADION - KLUBBHUS Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyre innvilger en kommunal garanti for låneopptak på maksimalt kr ,- til I.L. Trønder-Lyn. Lånet skal brukes til finansiering av klubbhus, garderobehus og flomlys. 2. Melhus kommunestyre har følgende forutsetninger: a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens 51.1 b. Garantibeløpets størrelse nedtrappes i forhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen. c. Anleggene skal være fullverdig forsikret. d. Garantien for låneopptaket har en varighet på inntil 15 år. Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre innvilger en kommunal garanti for låneopptak på maksimalt kr ,- til I.L. Trønder-Lyn. Lånet skal brukes til finansiering av klubbhus, garderobehus og flomlys. 2. Melhus kommunestyre har følgende forutsetninger: a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag godkjenner garantistillelsen, jfr. Kommunelovens 51.1 b. Garantibeløpets størrelse nedtrappes i forhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen. c. Anleggene skal være fullverdig forsikret. d. Garantien for låneopptaket har en varighet på inntil 15 år.

9 Sak 58/14 Hølonda helsehus, ombygging Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til ombygging av Hølonda helsehus fra 20 mill. kroner til 32,3 mill. kroner. Bevilgningen finansieres med: Lånet nedbetales over 40 år. Merutgiftene som følge av økt låneopptak innarbeides i økonomiplanen for perioden Behandling i Kommunestyret: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til ombygging av Hølonda helsehus fra 20 mill. kroner til 32,3 mill. kroner. Bevilgningen finansieres med: Lånet nedbetales over 40 år. Merutgiftene som følge av økt låneopptak innarbeides i økonomiplanen for perioden

10 Sak 10/14 Spørsmål til ordfører Dårlig mobildekning og brednett tilgang Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Spørsmålet ble besvart i møtet. Svar fra ordfører legges ved møteprotokoll. Utvalgets vedtak: Spørsmålet ble besvart i møtet.

11 Spørsmål til ordfører Dårlig mobildekning og brednett tilgang på Kvennabakkan og i Tømmesdalen på Hovin Det er særdeles dårlig mobildekning i området Kvennabakkan - Tømmesdalen på Hovin og god mobildekning er viktig i forhold til folks sikkerhet. I nevnte område ferdes mye folk både i skiløypene, langs fylkesveg 475 mellom Hovin- Hølonda og det er mange fastboende i Tømmesdalen. Har hatt kritiske situasjoner i området hvor folk har måttet kjørt langt for å ringe nødetater, å varslet om ulykker og skader. Dette er mange lite tilfreds med, da beskjeder må gis fort i kritiske situasjoner. Ellers er det dårlig bredbåndtilgang i området, dette skaper problemer for befolkningen i Tømmesdalen. Trasig både for skoleelever og folk som jobber hjemmefra, da bredbåndtilgangen er dårlig. I den sammenheng har jeg spørsmål til ordføreren : området Kvennabakkan-Tømmesdalen? Med vennlig hilsen Svein Hovin Kommunerepresentant i Svar fra ordfører Det er fortsatt flere plasser i kommunen som mangler god dekning både på mobil og på nett i Melhus. Og dette er en problemstilling som administrasjonen arbeider med. I IKT- strategiplan for har vi vedtatt målsettinger på dette. Mitt svar til spørsmålsstiller berører derfor hele kommunen. «3.7 Bredbånd For å realisere målsettingene om økt elektronisk samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og kommunegrenser er kommunesektoren avhengig av bredbånd med tilstrekkelig båndbredde. Bredbånd er også viktig for å utvikle nye elektroniske tjenester. Bredbånd blir vurdert som et viktig virkemiddel for verdiskapende virksomhet. Det er et nasjonalt mål at alle innbyggere i landet skal ha tilgang til bredbånd. I Melhus kommune har det vært stort fokus på å tilstrebe 100% dekningen blant befolkningen. Gjennom prosjekt i ble bl.a. trådløst bredbånd bygd ut i utsatte områder. I tillegg er det stort behov for å sikre fremtidsrettet kapasitet mellom de kommunale lokasjoner og tjenesteområder. Bredbånd til skoler, barnehager og andre virksomheter er i dag dekket med en blanding av fiber og radiobasert forbindelse. Ved etablering av nye kommunale bygg vil bredbåndstilknytning være en del av byggets investeringskostnader. Bredbånd er i denne sammenhengen fortrinnsvis fiber, men alternative løsninger kan være aktuelt ut fra en kost/nyttevurdering. For å møte framtidige behov for kapasitet må Melhus kommune: - stabilisere og øke bredbåndsforbindelsen til de mest utsatte kommunale lokasjoner. - utarbeide retningslinjer/strategi som grunnlag for å sikre fremføringsveier i forbindelse med vei, vann eller kloakk, samt der private aktører forestår graving.»

12 Rutiner og samarbeid Melhus kommune har i dag allerede eksempler på samarbeid med kommersielle aktører for å bidra til et kostnadseffektiv fremføring av fiber. Det er lagt til rette for bl.a. strekningen Melhus-Kvål hvor en aktør benytter Melhus kommunes fiber og rørtrase for å levere bredbåndskapasitet. Videre gjøres kartlegging for hvordan på en mest effektiv måte kan komme seg fra Kvål til Hovin i sør. Vi snakker da om en stamvei for fiberføring, slik at det kan avtappes/grenes ut til aktuelle områder. Nye E6 vil her være klart alternativ hvor det er viktig å få lagt ned tilstrekkelig med rør for fibertrekking og fremtidig kapasitet. Dette ble også tema i dagens arbeidsmøte i formannskapet, der SVV informerte om reguleringsarbeidet Røskaft Skjærdingstad. Dårlig dekning Gjennom tidligere prosjekter har det vært lagt ned arbeid og investering i utbygging av mobildekning og bredbånd gjennom privat utbygging. Dette videreføres, og det ble søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler til dette høsten Prioriterte områder er i beredskapssammenheng rundt Benna og Tømmesdalen. I tillegg er følgende områder meldt inn som behov for forsterking: Kvennabakken (Hovin), Skjetnemarka, Jåradalen, Lutfallet, Restad Klestad, Kaldvelldalen (Sørlige del av Fremo). Retningslinjer/strategi For å oppfylle punktet om en strategi på området, ble det startet et arbeid på dette mellom IKT, Teknisk og Bygg og eiendom høsten Det legges en helhetlig strategi som skal være forutsigbar og sier noe om hvordan eksterne aktører kan forvente at Melhus kommune responderer og samarbeider ved slike henvendelser. Eks. sikre fremføringsveier for bredbånd, legge trekkrør på viktige strekninger, tilgang og oversikt over eksisterende føringsveier, legge til rette for utbygging av føringsveier mv. Status pr 9 sept 2014: Vi er i gang med utredningsarbeid, men har ikke fått svar på midler og prioritering. I tett samarbeid med koordineringsansvarlig i STFK, er det tidligere levert inn en rapport/analyse for å se på muligheten for å få prioritert økt mobildekning og bredbånd i områder med dårlig dekning, deriblant Tømmesdalen. Etterlysning på status ble oversendt STFK , og i juni ble det avtalt at STFK skal koordinere møte med potensielle utbyggingsaktører, STFK og Melhus kommune etter ferien. Det er nå etter sommeren sendt en påminnelse til STFK på dette. Et resultat av dette, kan være at også kommunen setter av midler sammen med utbyggere for å finansiere enkelte strekninger Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører Melhus Kommune

13 Denne saken har ingen dokumenter

14 Denne saken har ingen dokumenter

15 Denne saken har ingen dokumenter

16 Denne saken har ingen dokumenter

17 Denne saken har ingen dokumenter

18 Denne saken har ingen dokumenter

19 Tom side

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.

Møteprotokoll. Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13. Melhus kommune. Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20. Møteprotokoll Kommunestyret 12.11.2013 Behandlede saker: PS 64-76/13 FO 7/13 Trøndertun folkehøgskole kl. 18.30-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 08.09.2015 Behandlede saker: PS 61-72/15, FO 13-15/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.20 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45

Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Møteprotokoll Formannskapet 24.06.2014 Behandlede saker: PS 68-78/14 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen FO Nestleder Sigmund

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.11.2013 Behandlede saker: PS 135-146/13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30.

Møteprotokoll. Formannskapet 05.11.2013 Behandlede saker: PS 135-146/13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30. Møteprotokoll Formannskapet 05.11.2013 Behandlede saker: PS 135-146/13 FO 2/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15

Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Møteprotokoll Formannskapet 28.04.2015 Behandlede saker: PS 62-76/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Melhus rådhus Møtedato: 16.4.2013 Tid: 16.00 Møtet starter med Kommunestyrets gjennomgang av miljømål og miljøregnskap som

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 14.10.2014.

59/14 14/5448 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 14.10.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 14.10.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: kl 10.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 24.02.2011 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer