Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Lars Borten Medlem Jostein Jarl Sunnset Medlem Ketil Reitan Medlem Gjøran Berg Onsøyen Medlem Ola Solberg Medlem Mona Lilleberg FO Medlem Magne Anders Ranum Medlem Ove Eggen Medlem Mikal Kvaal Medlem Guro Angell Gimse Medlem Ragnar Vigdal FO Medlem John Lorvik Medlem Hågen Fremo Medlem Anders A. Bolland sen. Medlem Joralf Rindli Medlem Erling Gøran Mellingsæter Medlem Lisbeth Tiller Medlem Lillian Anette Thomassen FO Medlem Jan Arne Bremnes Medlem Anna Lina Mørreaunet Holm Medlem Aud Herbjørg Kvalvik Medlem Gunnar Krogstad Medlem Jens Otto Havdal Medlem Bente Estenstad Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Stein Restad Medlem Ingar Lomheim Medlem Stig Ler Medlem Einar Gimse Syrstad Medlem Grete Svegård Nikolaisen Medlem Martin Engen Medlem Ragnhild Winnberg Medlem Svein Hovin

2 Medlem Oddvar Horg Medlem Synnøve Sterten Varamedlem Per Agnar Myhr Lillian A. Thomassen Varamedlem Knut Eidsmo Mona Lilleberg Varamedlem Tove Irene Børseth Ragnar Vigdal Andre på møtet Rådmann Roy J. Jevard, ass. rådmann Morten Bostad, rådgiver Jan Morten Selbekk, møtesekretær Mari Grongstad-Viken Merknader Merknader til innkalling og saksliste: Enighet om at Interpellasjon om Saksbehandlingstid Arealforvaltning/ Byggesak ble utsendt for sent, og vil derfor behandles i neste kommunestyremøte. Ingar Lomheim innvilges permisjon fra kl før behandling av sak 13/2014. Ingen vara. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Lars Borten Aud H. Kvalvik

3 Saksliste 7/14 14/1362 Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den /14 14/1362 Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den /14 12/4883 Åpent KLAUSULERING AV NEDBØRSFELTET TIL BENNA OG GRØTVATNET 10/14 11/4701 Åpent PLAN EROSJONSSIKRING AV MØSTA VED MØSTA-EGGA bevilgning av distriktsandel m v 11/14 14/541 Åpent Startlån og boligtilskudd fra Husbanken /14 14/621 Åpent 208/2 Salg av kommunal eiendom 13/14 14/870 Åpent Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget 14/14 14/1108 Åpent GRUNNLOVSJUBILEUM OG SAGAUKE 15/14 14/1233 Åpent Salg av Søberg næringsbygg II, gnr 90 bnr /14 14/771 Åpent FLÅ SKOLE - REHABILITERING 17/14 14/1005 Åpent TILSTANDSANALYSER, RADONMÅLING OG ENERGIMERKING 1/14 14/1361 Åpent Spørsmål til ordfører Kommunestyremøte /14 14/1483 Åpent Interpellasjon - Saksbehandlingstid Byggesak/ Arealforvaltning Kommunestyret

4 Sak 7/14 Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

5 Sak 8/14 Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning. Referert i nødvendig utstrekning.

6 Sak 9/14 KLAUSULERING AV NEDBØRSFELTET TIL BENNA OG GRØTVATNET - Orientering om MeTroVann; Rapport NIVA - Evaluering av klausuler rundt Benna v/ Hilde Bellingsmo. Forslag til vedtak av H, SP, FrP og V v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak: Melhus kommunestyre mener at det fortsatt må være Melhus kommune som skal sitte med det hele og fulle forvaltningsansvaret når det gjelder oppbygging etter brann rundt Benna og Grøtvatnet. Melhus kommunestyre vedtar at følgende må taes inn i klausuleringsbestemmelsene: «Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann» Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. Melhus kommunestyre anmoder på det sterkeste om at merkostnaden på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann. Utsettelsesforslag fra SV v/ Aud H. Kvalvik. Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer, og falt. Saken behandles i møtet. Grete Nicolaisen, Jens Otto Havdal, Lars Borten, John Lorvik erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Ass. rådmann og styreleder i MeTroVann prosjektet Morten Bostad orienterte i møtet. Votering: Ved votering ble forslag av Sigmund Gråbak vedtatt med 32 mot 1 stemme. Melhus kommunestyre mener at det fortsatt må være Melhus kommune som skal sitte med det hele og fulle forvaltningsansvaret når det gjelder oppbygging etter brann rundt Benna og Grøtvatnet. Melhus kommunestyre vedtar at følgende må taes inn i klausuleringsbestemmelsene:

7 «Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og fritidsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann» Det er en forutsetning at miljøbelastningen ikke øker. Melhus kommunestyre anmoder på det sterkeste om at merkostnaden på investering og drift av avløpsanlegg som følge av klausuleringene skal dekkes av MeTroVann.

8 Sak 10/14 PLAN EROSJONSSIKRING AV MØSTA VED MØSTA-EGGA bevilgning av distriktsandel m v 1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr 10567, Sikringstiltak mot erosjon og skred i Møsta 2. Det bevilges kr ,- til tiltaket som utgjør 20 % av kostnadene. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfondet og eventuelle tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til tiltaket. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for sikringsanlegg i vassdrag nr 10567, Sikringstiltak mot erosjon og skred i Møsta 2. Det bevilges kr ,- til tiltaket som utgjør 20 % av kostnadene. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfondet og eventuelle tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til tiltaket.

9 Sak 11/14 Startlån og boligtilskudd fra Husbanken Kommunen vedtar å ta opp kr ,- i startlån fra Husbanken i Lånet tas opp som annuitetslån med 30 års løpetid. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunen vedtar å ta opp kr ,- i startlån fra Husbanken i Lånet tas opp som annuitetslån med 30 års løpetid.

10 Sak 12/14 208/2 salg av kommunal eiendom 1. Kommunestyret i Melhus godkjenner vedlagte kontrakt for salg av deler av eiendommen gnr. 208, bnr. 2 på Lundamo 2. Salgssummen avsettes på ubundet kapitalfond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret i Melhus godkjenner vedlagte kontrakt for salg av deler av eiendommen gnr. 208, bnr. 2 på Lundamo 2. Salgssummen avsettes på ubundet kapitalfond.

11 Sak 13/14 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Orientering fra Revisjon Midt-Norge v/anna Ølnes. Alternativt forslag fra Ap v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad 1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen prioriteres først i periode 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Alternativt forslag fra H, FrP, SP, V v/ forslagsstiller Ove Eggen Fokusområdene gjøres om til prioritering: 1. Byggesak 2. Utleieboliger 3. Internkontroll 4. Omdømme 5. Samhandlingsreformen Votering: Pkt 2 (Syrstads forslag) mot prioriteringsrekkefølge (Eggens forslag) Eggens forslag ble vedtatt med 20 mot 16 stemmer. 1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Fokusområdene gjøres om til prioritering: 1) Byggesak 2) Utleieboliger 3) Internkontroll 4) Omdømme 5) Samhandlingsreformen 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

12 Sak 14/14 GRUNNLOVSJUBILEUM OG SAGAUKE 1. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til grunnlovsjubileet. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 2. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til gjennomføring av Sagauka. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til grunnlovsjubileet. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 2. Melhus kommunestyre bevilger kr ,- til gjennomføring av Sagauka. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

13 Sak 15/14 Salg av Søberg næringsbygg II, gnr 90 bnr Melhus kommunestyre vedtar at kommunens eiendom med gårdsnummer 90, bruksnummer 101 på Søberg utlyses for salg i det åpne marked. 2. Det delegeres til rådmannen å engasjere megler for å bistå med salget. 3. Eiendommen selges ikke dersom salgssummen ikke innfrir kommunens forpliktelser på eiendommen. 4. Dersom eiendommen blir solgt, brukes salgssummen til å innfri kommunens forpliktelser. Eventuell salgsverdi utover dette avsettes til ubundet kapitalfond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunestyre vedtar at kommunens eiendom med gårdsnummer 90, bruksnummer 101 på Søberg utlyses for salg i det åpne marked. 2. Det delegeres til rådmannen å engasjere megler for å bistå med salget. 3. Eiendommen selges ikke dersom salgssummen ikke innfrir kommunens forpliktelser på eiendommen. 4. Dersom eiendommen blir solgt, brukes salgssummen til å innfri kommunens forpliktelser. Eventuell salgsverdi utover dette avsettes til ubundet kapitalfond.

14 Sak 16/14 FLÅ SKOLE - REHABILITERING Melhus kommunestyre vedtar rehabilitering og utvidelse av Flå skole etter alternativ A2 i denne sak. Melhus kommunestyre bevilger kr.. til forprosjekt av det valgte alternativ A2. (rådmannen kommer tilbake med estimert sum for forprosjekt før kommunestyremøtet 4.3.) Rådmannen informerer om at forprosjektet estimeres til en kostnad av kr inkl mva. Beløpet belastes disposisjonsfond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar rehabilitering og utvidelse av Flå skole etter alternativ A2 i denne sak. Melhus kommunestyre bevilger kr inkl mva til forprosjekt av det valgte alternativ A2. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

15 Sak 17/14 TILSTANDSANALYSER, RADONMÅLING OG ENERGIMERKING 1. Melhus kommune vedtar at dokumentasjonen i denne sak danner grunnlag for en tiltak- og vedlikeholdsplan. 2. Denne planen utarbeides slik at tiltakene kan prioriteres når økonomi- og handlingsplanen for skal behandles. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommune vedtar at dokumentasjonen i denne sak danner grunnlag for en tiltak- og vedlikeholdsplan. 2. Denne planen utarbeides slik at tiltakene kan prioriteres når økonomi- og handlingsplanen for skal behandles.

16 Sak 1/14 Spørsmål til ordfører Kommunestyremøte Spørsmålene ble besvart i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll. -

17 Sak 2/14 Interpellasjon - Saksbehandlingstid Byggesak/ Arealforvaltning Kommunestyret Saken utsettes. Saken utsettes.

18 VEDLEGG Spørsmål til ordfører, og svar i Kommunestyrets møte Skispor/ løypenett Jårakjølen/ Skaunakjølen I dag kjører idrettslaget Leik opp spor på Jårakjølen/Skaunakjølen med sin egen spormaskin, som er kjøpt med midler fra Melhus kommune. Maskinen kjører hver tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Kjørerne gjør dette på frivillig basis. De bruker minimum 3 timer på hver tur. Et løypenett på flere mil og med mange muligheter og trassevalg. IL Leik og Skaun IL har i år et prøveprosjekt om samkjøring av skispor på kjølen. Noe som fungerer godt. Orkdal (Svorkmo) og Skaun har og hatt samarbeid i mange år om kjøring av spor (Orkdal har løypemaskin som fraktes mellom arenaene sine (kjølene) Jårakjølensvenner har opparbeidet en stor parkeringsplass på Inner Jårn (Restad). De drifter parkeringsplassen og står for innkrevingen av parkeringsavgift. De har et samarbeid med idrettslaget Leik som går på fordelingen av inntektene og utgiftene. Jårakjølensvenner har også en scooter som de kjører spor med. De har også fått bygget to gapahuker på Kjølen som er populære turmål. Kjølen har i vinter fått mye positiv omtale i media, som har ført til at mange utabøgdes oppsøke de flotte fasilitetene og SNØ. Folk fra nær og fjern oppsøker snøen og området. Dette har gjort at Kjølen har fått sin renessanse. Kjølen er veldig snøsikker. Idrettslaget Leik og UL Framsteg har også åpen hytte på Morsjøen med salg av nystekte vafler og kaffe hver søndag om vinteren. Slik jeg ser det kan vi ikke basere sporkjøringen på Kjølen for fremtiden på dugnad. Jeg ønsker meg en dialog mellom de aktuelle kommunene om et samarbeid på sporkjøring og et felles løypenett. Dette er et folkehelsetiltak! Og kanskje skal det offentlige stå mer for tilretteleggingen og gjennomføringen? Jeg ser at dette blir et økonomisk spørsmål, men har stor tro på et godt samarbeid mellom tre kommuner. Spørsmål: Kan ordfører Jorid O. Jagtøyen ta kontakt med ordførerne i henholdsvis Orkdal - og Skaun kommune om et felles kommunalt samarbeid om oppkjøring av skispor og driften av løypenett på Jårakjølen/Skaunakjølen? (grenseområdene mellom Melhus, Skaun og Orkdal kommune) Gjøran B Onsøyen kommunestyrerepresentant senterpartiet

19 Svar fra ordfører: Ordfører har tatt opp dette med de representive ordførere i 2013, og dette ble også tema under ordførerturen som ble arrangert av Trondheimsregionens friluftsråd på Elgsåsen juni Kultursjef Landrø har vært i kontakt med sin kollega i Skaun Kommune i forrige uke, Steinar Haugen, og han viste til et møtereferat, vedlagt, som er holdt mellom de tre idrettslagene IL Leik, Svorkmo/Noi og Skaun IL. Dialogmøte om løypesamarbeid på Kjølen - referat Sted: klubbhuset til il Leik, Korsvegen stadion Dato: torsdag 23. mai 2013 Tilstedet: IL LEIK: SVORKMO/NOI: SKAUN IL: Ingvild Estenstad, leder Ole Ingebrigt Eid, leder skiavdelinga Jon Finnanger, kasserer Øystein Fagerli, sekretær skiavdelinga Åge Berg, kasserer Eidar Asbøll, løypekjører Sigrid Skauge Tiller, nestleder Jan Olav Husby, løypekjører Skaun il tok initiativ til et felles møte med Leik og Svorkmo/NOI for å se på et mulig samarbeid om løypekjøring på Kjølen. Kjølen er et åpent utmarksområde hvor kommunene Melhus, Skaun og Orkdal grenser sammen på områdets høyeste punkt, Elgshøgda. Flere og flere i nevnte kommuner og fra nabokommuner har oppdaget området som et attraktivt turområde. I dag kjører lagene løyper hver for seg og delvis i samme trase. Løypeutstyr og kjøring er både kostbart, tidkrevende og er basert på frivillig innsats. Behovet for et godt og allsidig løypenett er økende. Leik og Svorkmo/NOI har i dag nye løypemaskiner, mens Skaun har en utslitt skuter. Dette er og noe av bakgrunnen for at Skaun il kontaktet nabolagene for å utnytte eksisterende utstyr i et eventuelt samarbeid. Møtet tok runden rundt bordet for å lodde stemningen. Alle i møtet var positiv til initiativet. Det kom frem mange ideer og synspunkter som belyste både fordeler og utfordringer. Møtet samlet seg til slutt om å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av en person fra hvert av idrettslagene, disse ble valgt: IL Leik Ole Ingebrigt Eid Svorkmo/NOI Øystein Fagerli Skaun il Sigrid Skauge Tiller Arbeidsgruppas mandat ble og finne en møtedato for å arbeide frem en status over utstyr, løypenett og ressursforbruk i dag. Finne dato for en befaring på barmark, for å se på løypetraseenes tilstand og tiltak til forbedring. Arbeidsgruppa sammen med aktuelle løypekjørere er naturlig deltakere ved en slik befaring.

20 Videre fremmet møte ønske om å arbeide for et fellesmøte mellom idrettslagene og politikere/administrasjonene i de nevnte kommunen, for å belyse betydningen av det frivillige arbeidet og se på mulighetene for offentlig støtte. Arbeidsgruppa må presentere sitt arbeid og eventuelt forslag til samarbeidsavtale for møte. Endelig avgjørelse om samarbeid behandles og avgjøres i de berørte idrettslag. Sigrid Skauge Tiller Referent --- Utifra det ordfører kan lese av dette, er det tanker om et felles møte mellom idrettslagene og kommunene. Jeg vil herved oppfordre den nedsatte arbeidsgruppa om å ta kontakt slik at vi kan bidra inn med en løsning. Jorid Oliv Jagtøyen 4. mars 2014 Godsterminal i Trondheimsregionen Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sett på ulike alternativ for ny godsterminal i Trondheimsregionen. Arbeidet førte til en konseptvalgutredning (KVU) der Søberg i Melhus ble utpekt som en mulig plassering av godsterminal med en delt løsning med havn. I sak 49/11 sa flertallet i kommunestyret (Ap, KrF, V, H og FrP) sin mening om Jernbaneverkets konseptutredning. Da stemte 27 representanter for ytterligere utredning av konseptet "delt sør" med både Torgård og Søberg. I tillegg anbefalte flertallet at ett konsept med integrert løsning ble med i det videre utredningsarbeidet. I samme sak la SV og Sp frem et felles forslag som frarådet Søberg som alternativ for godsterminal. SV og Sp anbefalte i stedet en integrert løsning, for å lykkes med å overføre gods fra vei til bane og kjøl. Forslaget fra SV og Sp fikk 8 stemmer og falt. Den 14.februar var en statssekretær fra samferdselsdepartementet på besøk i Melhus. Da kom det frem at lokaliseringsspørsmålet vil bli avgjort før påske. Kan ordfører bekrefte eller avkrefte hvorvidt kommunestyrets vedtak fra 2011 er ivaretatt og om de nye utredningene i så fall er tilgjengelige for offentligheten? Vil ordfører legge til rette for at spørsmålet for eller mot etablering av godsterminal i Melhus blir debattert og behandlet av kommunestyret før samferdselsdepartementet tar stilling til en evt lokalisering i kommunen vår? Aud Herbjørg Kvalvik Melhus SV

21 Svar fra ordfører: 1. Vedtaket står fast, det er ikke foretatt nye utredninger. Men det er i ferd med å startes opp utredninger i regi av STFK på godsstrømmer parallelt med lokalisering. 2. Det er STFK som styrer prosessen nå. STFK skal bistå staten i dette arbeidet. Så langt kjenner ikke ordfører til annet enn at det ligger på prosess stadiet. Målet er å komme inn i neste NTP om 2 år, og da må det gjøres et vedtak om lokalisering i 2015/16. Det vil legges opp til en planprosess som kan ha to utganger: - En statlig reguleringsplan der kommunen er høringsinstans - En vanlig reguleringsplan etter PBL. Da er vi planmyndighet med normal saksgang. Det er dette som er målsettinga ifølge fylkesrådmannen. Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen Melhus 4. mars 2014

22 Tom side

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer