Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Kommunestyret Behandlede saker:"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Behandlede saker: PS 73 90/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Annar Gravråk Medlem Jens Otto Havdal Medlem Svein Hovin Medlem Gunnar Krogstad Medlem Ingar Lomheim Medlem Bjørn Lyngen Medlem Stein Restad FO Medlem Eirik Grøseth Sund Medlem Grete Svegård Medlem Einar Gimse Syrstad Medlem Anne Grethe Tevik Medlem Pernille Wahlberg Medlem Erling Gøran Mellingsæter Medlem Lisbeth Tiller Medlem Svein Evjen Medlem Stine Estenstad Medlem Guro Angell Gimse Medlem Stein Eidsmo Hova Medlem Mikal Kvaal Medlem Sigmund Gråbak Medlem Tore Johansen Medlem Merethe Moum Medlem Kaare Qvenild Medlem Anna Lina Mørreaunet Holm Medlem Jan Arne Bremnes Medlem Eirik Engan Medlem Fritz Arne Haugen Medlem Gjøran Berg Onsøyen Medlem Jorid Oliv Jagtøyen Medlem Ketil Reitan Medlem Maria L. Nyutstumo Medlem Ola Solberg Medlem Trine Onsøyen Medlem Anne Sørtømme Medlem Jan Frode Hatlen Varamedlem Anja Sterten Stein Restad Varamedlem Kristian Lorvik (sak 89/15)

2 Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass rådmann Morten Bostad, ass rådmann Gunn Inger Løvseth, møtereferent Mari Grongstad Orienteringer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gunnar Krogstad Einar Gimse Syrstad Jorid O. Jagtøyen

3 Saksliste 73/15 15/4410 Åpent Kommunestyre og Fylkestingsvalget 2015 Godkjenning av valgoppgjør 74/15 15/4575 Åpent VALG AV FORMANNSKAP FOR VALGPERIODEN /15 15/4576 Åpent VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN /15 15/4577 Åpent VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN /15 15/4578 Åpent VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN /15 15/4579 Åpent VALG AV KOMITE FOR LIV OG LÆRE FOR VALGPERIODEN /15 15/4580 Åpent VALG AV KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ FOR VALGPERIODEN /15 15/4581 Åpent VALG AV VALGNEMND FOR VALGPERIODEN /15 15/4585 Åpent VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR VALGPERIODEN /15 15/4582 Åpent KOMMUNENS REPRESENTANT KS FYLKESMØTE KOMMUNENES SENTRALFORBUND 83/15 15/4583 Åpent KOMMUNENS REPRESENTANT UNGDOMMENS FYLKESTING /15 15/4584 Åpent KOMMUNENS REPRESENTANT ENVINA REPRESENTANTSKAPET /15 15/4624 Åpent Tertialrapport 2/ /15 12/6886 Åpent Plan 9481 Lundesokna ved Lundamo Erosjonssikring nedstrøms E6 87/15 14/3974 Åpent 1006/44 m.fl 2. gangs behandling, detaljplan E6 Jaktøyen Storler 88/15 15/3582 Åpent Retningslinjer for startlån /15 15/4773 Åpent ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER 90/15 15/4787 Åpent Interpellasjon Deling av komite for liv og lære Kommunestyret

4 Sak 73/15 Kommunestyre og Fylkestingsvalget 2015 Godkjenning av valgoppgjør Melhus kommunestyre godkjenner valgoppgjøret ved Kommunestyrevalget 14. september 2015 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre godkjenner valgoppgjøret ved Kommunestyrevalget 14. september 2015

5 Sak 74/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for valgperioden : Listeforslag fra Ap, H og KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Gunnar Krogstad, Stine Estenstad Jens Otto Havdal, Bente Estenstad, Guro Angell Gimse, Jan Arne Bremnes, Berit Wold Fjelle, Mikal Kvaal, Einar Gimse Syrstad, Grete Svegård, Stein Restad, Anna Lina Mørreaunet Holm, Svein Evjen, Anne Grete Tevik. Listeforslag fra Sp ML Frp SV MDG V v/ forslagsstiller Fritz Arne Haugen Jorid Jagtøyen, Fritz Arne Haugen, Sigmund Gråbak, Lisbeth Tiller, Jan frode Hatlen, Merete Moum, Ola Solberg, Ketil Reitan, Erling Mellingsæter, Anne Sørtømme, Maria Langland Nyutstumo, Tore Johansen Listeforslag fra Ap H KrF: 21 stemmer Listeforslag av Sp ML FRP SV V MDG: 16 stemmer Rådmannen setter sammen liste etter forholdstallsvalg. Posisjon AP H KrF: 6 representanter. Opposisjon SP ML FrP SV MDG V: 5 representanter. Gunnar Krogstad, Stine Estenstad Jens Otto Havdal, Bente Estenstad, Guro Angell Gimse, Jan Arne Bremnes. Vara: Berit Wold Fjelle, Mikal Kvaal, Einar Gimse Syrstad, Grete Svegård, Stein Restad, Anna Lina Mørreaunet Holm, Svein Evjen, Anne Grete Tevik. Jorid Jagtøyen, Fritz Arne Haugen, Sigmund Gråbak, Lisbeth Tiller, Jan Frode Hatlen. Vara: Merete Moum, Ola Solberg, Ketil Reitan, Erling Mellingsæter, Anne Sørtømme, Maria Langland Nyutstumo, Tore Johansen. Melhus kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for valgperioden : Faste representanter: Gunnar Krogstad (AP), Stine Estenstad (H), Jens Otto Havdal (AP), Bente Estenstad (AP), Guro Angell Gimse (H), Jan Arne Bremnes (KRF), Jorid Jagtøyen (SP), Fritz Arne Haugen (SP), Sigmund Gråbak (melhuslista), Lisbeth Tiller (FrP), Jan Frode Hatlen (V). Varamedlemmer fellesliste posisjonen: Berit Wold Fjelle (AP), Mikal Kvaal(H), Einar Gimse Syrstad(AP), Grete Svegård(AP), Stein Restad(AP), Anna Lina Mørreaunet Holm(KRF), Svein Evjen(H), Anne Grete Tevik(AP).

6 Varamedlemmer fellesliste opposisjonen: Merete Moum (ML), Ola Solberg (SP), Ketil Reitan (SP), Erling Mellingsæter (FRP), Anne Sørtømme (SV), Maria Langland Nyutstumo (SP), Tore Johansen (ML)

7 Sak 75/15 VALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyre velger som ordfører for valgperioden : Forslag fra Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Gunnar Krogstad (Ap) forslås som ordfører for Melhus kommune Forslag v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Jorid Jagtøyen (Sp) foreslås som ordfører for Melhus kommune Ketil Reitan (Sp) ber om skriftlig votering. Tellekorps: Einar Gimse Syrstad, Ketil Reitan, rådmann Katrine Lereggen Votering: Gunnar Krogstad (Ap) fikk 21 stemmer Jorid Jagtøyen (Ap) fikk 14 stemmer 2 blanke stemmer. Gunnar Krogstad (Ap) er valgt til ordfører for valgperioden Melhus kommunestyre velger som ordfører for valgperioden : Gunnar Krogstad (Ap)

8 Sak 76/15 VALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyre velger som varaordfører for valgperioden : Forslag fra Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Stine Estenstad (H) forslås som varaordfører for Melhus kommune Forslag fra ML SP v/ forslagsstiller Ketil Reitan Sigmund Gråbak (ML) foreslås som varaordfører for Melhus kommune Ketil Reitan (Sp) ber om skriftlig votering. Tellekorps: Einar Gimse Syrstad, Ketil Reitan, rådmann Katrine Lereggen Votering: Stine Estenstad (H) fikk 21 stemmer Sigmund Gråbak (ML) fikk 10 stemmer 6 blanke stemmer. Stine Estenstad (H) er valgt til ordfører for valgperioden Melhus kommunestyre velger som varaordfører for valgperioden : Stine Estenstad (H)

9 Sak 77/15 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN Omforent forslag v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Avtalevalg: Medlemmer Aud H. Kvalvik (SV), leder Eirik Grøsset Sund (AP), nestleder Morten Wehn (H) Sidsel Bodsberg (SP) Anne Marte Høksnes (ML) Personlig vara Ola Huke (SV) Merethe Draget (AP) Ingrid Opedal (KRF) Ola Edvin Vie (SP) Noralf Pallin Brekken (ML) Ingen innvendinger om avtalevalg. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Leder og nestleder enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget for valgperioden består av: Medlemmer Aud H. Kvalvik (SV), leder Eirik Grøsset Sund (AP), nestleder Morten Wehn (H) Sidsel Bodsberg (SP) Anne Marte Høksnes (ML) Personlig vara Ola Huke (SV) Merethe Draget (AP) Ingrid Opedal (KRF) Ola Edvin Vie (SP) Noralf Pallin Brekken (ML)

10 Sak 78/15 VALG AV KOMITE FOR LIV OG LÆRE FOR VALGPERIODEN Forslag på fellesliste for Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Berit Wold Fjelle (AP), Einar Gimse Syrstad (AP), Grete Svegård (AP), Stein Eidsmo Hova, Rakel Skaanes Hulsund (H), Jan Petter Opedal (KRF), Annar Gravråk (AP), Marius Krogstad Aune (H), Ingunn Nervik Isaksen (H), Heidi Fossan (KRF), Arild Berg (AP), Tove Børseth (H), Ingrid Resell Krogstad (AP), Terje Foss (H) Forslag på fellesliste for SP v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen Gjøran Onsøyen (SP), Trine Onsøyen (SP), Tore Johansen (ML), Andreas Noteng (SV), Ruth Laila Berge (FRP). Vara: Rita Blokkum (SP), Inger Lise Prytz (MDG), Knut Ole Bleke (SP), Monica Grøtte Estenstad (V), Tor Arne Granmo (ML), Sara Øyan (SP), Trine Iversen (ML) Liste fra AP: 21 stemmer Liste fra SP: 16 stemmer Rådmannen setter sammen liste etter forholdstallsvalg. Posisjon AP H KrF: 6 representanter. Opposisjon SP ML FrP SV MDG V: 5 representanter. Berit Wold Fjelle (AP), Einar Gimse Syrstad (AP), Grete Svegård (AP), Stein Eidsmo Hova, Rakel Skaanes Hulsund (H), Jan Petter Opedal (KRF), Gjøran Onsøyen (SP), Trine Onsøyen (SP), Tore Johansen (ML), Andreas Noteng (SV), Ruth Laila Berge (FRP) Varamedlemmer fellesliste posisjonen: Annar Gravråk (AP), Marius Krogstad Aune (H), Ingunn Nervik Isaksen (H), Heidi Fossan (KRF), Arild Berg (AP), Tove Børseth (H), Ingrid Resell Krogstad (AP), Terje Foss (H) Varamedlemmer fellesliste opposisjonen: Rita Blokkum (SP), Inger Lise Prytz (MDG), Knut Ole Bleke (SP), Monica Grøtte Estenstad (V), Tor Arne Granmo (ML), Sara Øyan (SP), Trine Iversen (ML) Leder: Berit Wold Fjelle (AP) Nestleder: Gjøran Berg Onsøien (SP) Votering: Enstemmig vedtatt. Leder og nestleder enstemmig vedtatt. Komite for liv og lære for valgperioden består av:

11 Berit Wold Fjelle (AP), Einar Gimse Syrstad (AP), Grete Svegård (AP), Stein Eidsmo Hova, Rakel Skaanes Hulsund (H), Jan Petter Opedal (KRF), Gjøran Onsøyen (SP), Trine Onsøyen (SP), Tore Johansen (ML), Andreas Noteng (SV), Ruth Laila Berge (FRP) Varamedlemmer fellesliste posisjonen: Annar Gravråk (AP), Marius Krogstad Aune (H), Ingunn Nervik Isaksen (H), Heidi Fossan (KRF), Arild Berg (AP), Tove Børseth (H), Ingrid Resell Krogstad (AP), Terje Foss (H) Varamedlemmer fellesliste opposisjonen: Rita Blokkum (SP), Inger Lise Prytz (MDG), Knut Ole Bleke (SP), Monica Grøtte Estenstad (V), Tor Arne Granmo (ML), Sara Øyan (SP), Trine Iversen (ML) Leder: Berit Wold Fjelle (AP) Nestleder: Gjøran Berg Onsøien (SP)

12 Sak 79/15 VALG AV KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer til Komité for Teknikk og Miljø for valgperioden : Forslag på fellesliste for SP ML MDG FRP V SV v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen Maria Langland Nyutstumo (SP), Ketil Reitan (SP), Kaare Qvenild (ML), Merete Moum (ML), Eirik Engan (MDG), Ole Ingebrigt Eid (SP), Brit Eva Eidsmo (SV), Rune Sunnseth (SP), Rolf Tiller FRP), Kristian Lorvik (ML), Eva Rathe (SP), Ann Synnøve Eidsmo (ML). Forslag på fellesliste for Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Mikal Kvaal (H), Stein Restad (AP), Svein Hovin (AP), Anne Grete Tevik (AP), Marte Olden Jakobsen (H), Vibecke Paulsen Grønning (KRF), Torodd Grytdal (AP), Geir Midtlyng (H), Eva Jenssen (AP), Jon Roar Bruholt (KRF), Synnøve Sterten (AP), Ragnhild Helen Hjelset Engan (H), Hege Hovde Husby (AP), John Lorvik (H). Mikal Kvaal leder. Stein Restad nestleder. Liste: 21 stemmer Liste: 16 stemmer Rådmannen setter sammen liste etter forholdstallsvalg. Posisjon AP H KrF: 6 representanter. Opposisjon SP ML FrP SV MDG V: 5 representanter. Mikal Kvaal (H), Stein Restad (AP), Svein Hovin (AP), Anne Grete Tevik (AP), Marte Olden Jakobsen (H), Vibecke Paulsen Grønning (KRF), Maria Langland Nyutstumo (SP), Ketil Reitan (SP), Kaare Qvenild (ML), Merete Moum (ML), Eirik Engan (MDG). Varamedlemmer fellesliste posisjonen: Torodd Grytdal (AP), Geir Midtlyng (H), Eva Jenssen (AP), Jon Roar Bruholt (KRF), Synnøve Sterten (AP), Ragnhild Helen Hjelset Engan (H), Hege Hovde Husby (AP), John Lorvik (H) Varamedlemmer fellesliste opposisjonen: Ole Ingebrigt Eid (SP), Brit Eva Eidsmo (SV), Rune Sunnseth (SP), Rolf Tiller FRP), Kristian Lorvik (ML), Eva Rathe (SP), Ann Synnøve Eidsmo (ML) Leder: Mikal Kvaal Nestleder: Stein Restad Enstemmig vedtatt. Leder og nestleder ble enstemmig vedtatt.

13 Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer til Komité for Teknikk og Miljø for valgperioden : Komité for Teknikk og Miljø for valgperioden består av: Mikal Kvaal (H), Stein Restad (AP), Svein Hovin (AP), Anne Grete Tevik (AP), Marte Olden Jakobsen (H), Vibecke Paulsen Grønning (KRF), Maria Langland Nyutstumo (SP), Ketil Reitan (SP), Kaare Qvenild (ML), Merete Moum (ML), Eirik Engan (MDG). Varamedlemmer fellesliste posisjonen: Torodd Grytdal (AP), Geir Midtlyng (H), Eva Jenssen (AP), Jon Roar Bruholt (KRF), Synnøve Sterten (AP), Ragnhild Helen Hjelset Engan (H), Hege Hovde Husby (AP), John Lorvik (H) Varamedlemmer fellesliste opposisjonen: Ole Ingebrigt Eid (SP), Brit Eva Eidsmo (SV), Rune Sunnseth (SP), Rolf Tiller FRP), Kristian Lorvik (ML), Eva Rathe (SP), Ann Synnøve Eidsmo (ML) Leder: Mikal Kvaal Nestleder: Stein Restad

14 Sak 80/15 VALG AV VALGNEMND FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyre velger følgende representanter til Valgnemnda: Forslag på fellesliste for Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Medlem personlig vara Einar Gimse Syrstad Jens Otto Havdal Bente Estenstad Svein Evjen Berit Wold Fjelle Grete Svegård Guro Angell Gimse Stein Restad Mikal Kvaal Anna Lina Mørreaunet Holm Jan Arne Bremnes Anne Grete Tevik Forslag på fellesliste for Sp ML FrP SV MDG V v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen Medlem personlig vara Jorid O Jagtøyen Ola Solberg Fritz Arne Haugen Ketil Reitan Sigmund Gråbak Merete Moum Lisbeth Tiller Erling G Mellingsæter Jan Frode Hatlen Arnfinn Amundal Leder: Einar Gimse Syrstad Nestleder: Jorid O. Jagtøyen Liste Ap H Krf: 21 stemmer Liste SP ML FrP MDG SV V: 16 stemmer Rådmannen setter sammen liste etter forholdstallsvalg. Posisjon AP H KrF: 6 representanter. Opposisjon SP ML FrP SV MDG V: 5 representanter. Leder og nestleder ble deretter enstemmig vedtatt. Valgnemnda for valgperioden består av: Medlem Einar Gimse Syrstad Bente Estenstad Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Mikal Kvaal Jan Arne Bremnes personlig vara Jens Otto Havdal Svein Evjen Grete Svegård Stein Restad Anna Lina Mørreaunet Holm Anne Grete Tevik

15 Jorid O Jagtøyen Fritz Arne Haugen Sigmund Gråbak Lisbeth Tiller Jan Frode Hatlen Ola Solberg Ketil Reitan Merete Moum Erling G Mellingsæter Arnfinn Amundal Leder: Einar Gimse Syrstad Nestleder: Jorid O. Jagtøyen

16 Sak 81/15 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG FOR VALGPERIODEN Melhus kommunestyret vedtar følgende representanter fra kommunen: 1.(leder) 2.(nestleder) Utsettelsesforslag fra forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Saken utsettes, og oversendes Valgnemnda for videre behandling. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes, og oversendes Valgnemnda for videre behandling.

17 Sak 82/15 KOMMUNENS REPRESENTANT KS FYLKESMØTE KOMMUNENES SENTRALFORBUND Melhus kommunestyre velger følgende representanter til Kommunenes representanter til KS sitt fylkesmøte : Forslag fra Ap H KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Gunnar Krogstad Stine Estenstad Vara: 1. Jan Arne Bremnes 2. Bente Estenstad 3. Guro Angell Gimse 4. Einar Gimse Syrstad Forslag fra SP ML MDG FRP SV V v/ forslagsstiller Ketil Reitan Jorid Jagtøyen Vara: 1. Sigmund Gråbak 2. Fritz Arne Haugen Begge forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre velger følgende representanter til Kommunenes representanter til KS sitt fylkesmøte : Representanter Gunnar Krogstad Stine Estenstad Jorid O. Jagtøyen Vararepresentanter, nummerert rekkefølge 1. Jan Arne Bremnes 2. Bente Estenstad 3. Guro Angell Gimse 4. Einar Gimse Syrstad 1. Sigmund Gråbak 2. Fritz Arne Haugen

18 Sak 83/15 KOMMUNENS REPRESENTANT UNGDOMMENS FYLKESTING Saken legges frem uten innstilling Utsettelsesforslag v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Saken utsettes, og oversendes Valgnemnda for behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes, og oversendes Valgnemnda for behandling.

19 Sak 84/15 KOMMUNENS REPRESENTANT ENVINA REPRESENTANTSKAPET Melhus kommunestyre vedtar følgende representant og vararepresentant til representantskapet for det interkommunale avfallsselskapet ENVINA IKS: Som medlem til klageorganet: Forslag v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad: Representant Gunnar Krogstad Vararepresentant Stine Estenstad Medlem til klageorganet: Mikal Kvaal Votering: Forslag på representant og vararepresentant ble enstemmig vedtatt. Forslag på medlem til klageorganet ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre vedtar følgende representant og vararepresentant til representantskapet for det interkommunale avfallsselskapet ENVINA IKS: Representant Gunnar Krogstad Vararepresentant Stine Estenstad Medlem til klageorganet Mikal Kvaal

20 Sak 85/15 Tertialrapport 2/ Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: Nettorammen på rammeområde 1 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 2 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 4 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med kr , 4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekt og nye prosjekt med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 5. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Skrivarbakken 24E på kr , resterende av salgssummen kr ,16, avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 6. Kommunestyret vedtar å avslutte finvesteringsprosjekter i tråd med saksutredning. 7. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. 8. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til egenkapitalinnskudd i KLP fra kr , til kr ,. Økningen finansieres ved økt overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 9. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

21 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2015 til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2015 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2015: Nettorammen på rammeområde 1 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 2 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 4 økes med kr , Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med kr , 4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av igangsatte prosjekt og nye prosjekt med tilhørende finansiering i investeringsbudsjettet for 2015: 5. Melhus kommunestyret vedtar ekstra ordinær nedbetaling på lån i forbindelse med salg av Skrivarbakken 24E på kr , resterende av salgssummen kr ,16, avsettes på ubundet kapitalfond, erverv av bolig til sosiale formål. 6. Kommunestyret vedtar å avslutte finvesteringsprosjekter i tråd med saksutredning. 7. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2015 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. 8. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til egenkapitalinnskudd i KLP fra kr , til kr ,. Økningen finansieres ved økt overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 9. Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat.

22 Sak 86/15 Plan 9481 Lundesokna ved Lundamo Erosjonssikring nedstrøms E6 1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for erosjonssikringsanlegg i vassdrag, plan nr Lundesokna ved Lundamo revidert plan. 2. Det bevilges kr , eks. mva. til tiltaket som utgjør 20 % av kostnadene. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Dersom det oppnås skjønnsmidler fra Fylkesmannen tilt tiltaket brukes dette til å redusere bruken av disposisjonsfondet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for erosjonssikringsanlegg i vassdrag, plan nr Lundesokna ved Lundamo revidert plan. 2. Det bevilges kr , eks. mva. til tiltaket som utgjør 20 % av kostnadene. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Dersom det oppnås skjønnsmidler fra Fylkesmannen tilt tiltaket brukes dette til å redusere bruken av disposisjonsfondet.

23 Sak 87/ /44 m.fl 2. gangs behandling, detaljplan E6 Jaktøyen Storler Melhus kommune vedtar detaljplan for E6 Jaktøyen til Storler innenfor Melhus kommune med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens Jorid O. Jagtøyen er grunneier, og melder seg inhabil i saken. Kommunestyret vedtar at Jagtøyen er inhabil. Jagtøyen fratrer møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar detaljplan for E6 Jaktøyen til Storler innenfor Melhus kommune med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS analyse. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningslovens

24 Sak 88/15 Retningslinjer for startlån 2015 Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for startlån i Melhus kommune. Tilleggsforslag fra AP H KRF v/ forslagsstiller Berit Wold Fjelle Tilføyelse pkt 9 etter første setning: Denne veilederen skal behandles politisk i Komite for liv og lære. Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for startlån i Melhus kommune, med følgende tilføyelse under pkt 9: Denne veilederen skal behandles politisk i Komite for liv og lære.

25 Sak 89/15 ETTERGODTGJØRING FOR ORDFØRER OG VARAORDFØRER Saken fremmes uten innstilling. Jorid O. Jagtøyen og Sigmund Gråbak erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Vara: Kristian Lorvik Forslag v/ forslagsstiller Fritz Arne Haugen Ordfører og varaordfører innvilges ettergodtgjøring for 3 måneder. Ettergodtgjøring utover 1 mnd bortfaller ved inntreden i lønnet heltid / deltidsstilling. Kommunale politiske verv med godtgjørelse iverksettes ved ettergodtgjøringens slutt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ordfører og varaordfører innvilges ettergodtgjøring for 3 måneder. Ettergodtgjøring utover 1 mnd bortfaller ved inntreden i lønnet heltid / deltidsstilling. Kommunale politiske verv med godtgjørelse iverksettes ved ettergodtgjøringens slutt.

26 Sak 90/15 Interpellasjon Deling av komite for liv og lære Kommunestyret Forslag til vedtak jfr. interpellasjon Kommunestyret vedtar at komite for liv og lære legges ned fra 10. november og dets ansvarsområder deles mellom to nye komiteer komite for oppvekst og kultur og komite for helse og omsorg. Komiteene vil hver bestå av 11 medlemmer med vara Kommunestyret ber Rådmannen om å legge fram en sak til kommunestyremøtet 10. november om opprettelse av de to nye komiteene med tilhørende reglement, samt valg til de to ny komiteene. Tilleggsforslag fra forslagsstiller Sigmund Gråbak Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram den totale årlige kostnaden med en ekstra komite. Dette skal innbefatte både den politiske og administrative kostnaden. Tilleggsforslag fra forslagsstiller Stine Estenstad Kommunestyret ber rådmannen legge frem en helhetlig oversikt over kostnadene med de politiske komiteene. Sigmund Gråbak trekker sitt forslag. Votering: Tilleggsforslag fra Stine Estenstad ble enstemmig vedtatt. Interpellasjonens forslag ble deretter enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at komite for liv og lære legges ned fra 10. november og dets ansvarsområder deles mellom to nye komiteer komite for oppvekst og kultur og komite for helse og omsorg. Komiteene vil hver bestå av 11 medlemmer med vara Kommunestyret ber Rådmannen om å legge fram en sak til kommunestyremøtet 10. november om opprettelse av de to nye komiteene med tilhørende reglement, samt valg til de to ny komiteene. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en helhetlig oversikt over kostnadene med de politiske komiteene.

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015

Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Møteprotokoll Kommunestyret 20.01.2015 Behandlede saker: PS 1-3/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-18.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl

Møteprotokoll. Kommunestyret Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl Møteprotokoll Kommunestyret 10.11.2015 Behandlede saker: PS 91 98/15 FO 16 18/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00 20.40 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad Medlem Gunnar

Detaljer

Kandidatoppgjør. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus. Valglistens navn: Senterpartiet

Kandidatoppgjør. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus. Valglistens navn: Senterpartiet Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % Jorid Oliv Jagtøyen ** Jorid Oliv Jagtøyen ** Jorid Oliv Jagtøyen ** Jorid Oliv Jagtøyen

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: Fra: kl Til: 21.00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 69-73/12 og 75-81/12 Møtedato: 11.09.2012 Fra: kl. 16.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: PS 1/12-10/12 Møtedato: 10.01.2012 Fra: kl. 10.00 Til: 13:45 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen

Formannskapet Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16. Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Møteprotokoll Formannskapet 02.02.2016 Behandlede saker: PS 9-11 og 13-16/16 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Kandidatoppgjør. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus. Valglistens navn: Senterpartiet

Kandidatoppgjør. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus. Valglistens navn: Senterpartiet Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Melhus Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % Jorid Oliv Jagtøyen ** Fritz Arne Haugen ** Ketil Reitan ** Gjøran Berg Onsøyen **

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15

Møteprotokoll. Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Møteprotokoll Formannskapet 17.11.2015 Behandlede saker: PS 162 172/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 16.15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15

Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Møteprotokoll Formannskapet 14.04.2015 Behandlede saker: PS 56-61/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 30.11.2016 Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Melhus rådhus, møterom Einar Tamberskjelve 2. etg. kl. 09:00 13:45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 08.02.2017 Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Melhus rådhus, kommunestyresalen, Inngang B kl. 09:00 13:30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina Mørreaunet

Detaljer

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15

Sigmund Gråbak Jan Frode Hatlen Varamedlem Merethe Moum Fritz Arne Haugen Varamedlem Ola Solberg på sak 179/15 Møteprotokoll Formannskapet 01.12.2015 Behandlede saker: PS 73-79/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Gunnar Krogstad Medlem Stine Estenstad

Detaljer

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler

Varamedlem John Lorvik Guro Løfaldli Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter - - Stig Ler Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 12.03.2015 Behandlede saker: PS 14-19/15, FO 1/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten

Medlem Synnøve Sterten FO Medlem Marit Skaanes FO Varamedlem Rolf Tiller Guro Løfaldli Varamedlem Odd Mikael Skavern Synnøve Sterten Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 25.06.2015 Behandlede saker: PS 43-51/15 Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. 09.00-10.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro

Detaljer

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.

Møteprotokoll. Komite for teknikk og miljø. 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11. Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.05.2015 Behandlede saker: PS 32-42/15. Melhus rådhus, Formannskapssalen 2. etg kl. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45

Møteprotokoll. Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15. Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Møteprotokoll Formannskapet 12.01.2016 Behandlede saker: 1-8/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-11.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere.

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere. Møteprotokoll Komite for liv og lære 27.05.2015 Behandlede saker: PS 21-32/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30

Møteprotokoll. Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Møteprotokoll Kommunestyret 09.09.2014 Behandlede saker: PS 53-58/14 FO 10/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-17.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Medlem Anne Sørtømme FO Ruth Laila Berge Varamedlem Monica Grøtte Estenstad Anne Sørtømme

Medlem Anne Sørtømme FO Ruth Laila Berge Varamedlem Monica Grøtte Estenstad Anne Sørtømme Møteprotokoll Komite for oppvekst og kultur 25.11.2015 Behandlede saker: PS 1-12/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Berit Wold Fjelle Medlem Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg Oppdatert: 06.10.2016 Styrer, råd og utvalg 2015 2019 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSUTVALGET... 3 ARBEIDSMILJØUTVALGET...

Detaljer

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad

Varamedlem Mikal Kvaal Guro Angell Gimse Varamedlem Ola Solberg Mona Lilleberg Varamedlem - - Bente Estenstad Møteprotokoll Formannskapet 22.09.2015 Behandlede saker: PS 134-147/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

28.11.2013 Behandlede saker:

28.11.2013 Behandlede saker: Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 28.11.2013 Behandlede saker: PS 42-50/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 09.00-13.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern

Synnøve Sterten Medlem Marit Skaanes FO Odd Mikael Skavern Varamedlem Rolf Tiller Erling Gøran Mellingsæter Varamedlem Odd Mikael Skavern Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 03.09.2015 Behandlede saker: PS 52-56/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Guro Løfaldli Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 08.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 09.11.2015 kl 14:00 16:20 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik Grøset Sund, nestleder Sidsel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr.

Andre på møtet Aktuelle saksbehandlere: Monica Bjørnbeth, Line Solbakken, Jan Erik Landrø, Aud Gjersvold, Eivind Bjerksetmyr. Møteprotokoll Komite for liv og lære 02.09.2015 Behandlede saker: PS 33-41/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-12.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth

Komite for liv og lære Behandlede saker: 1-6/15. Arnfinn Amundal Anna Lina Mørreaunet Holm Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Tove Irene Børseth Møteprotokoll Komite for liv og lære 04.02.2015 Behandlede saker: 1-6/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar Gimse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:30 11:15 Følgende faste medlemmer møtte til behandling av sak 47-49 Navn Funksjon Representerer Per Helge

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte Til stede på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15

Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15 Møteprotokoll Kommunestyret 26.01.2016 Behandlede saker: PS 1-7/15 og FO 1-3/15 og 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16:00-22:15 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Bente Estenstad Gunnar Krogstad

Detaljer

Kommunestyret Behandlede saker: /15

Kommunestyret Behandlede saker: /15 Møteprotokoll Kommunestyret 15.12.2015 Behandlede saker: 99 109/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 12:00 19.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad FO Medlem Gunnar Krogstad Medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 20.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen

Sauherad kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 17:00-18:00. Møteleder: Hans Sundsvalen Sauherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00-18:00 Møteleder: Hans Sundsvalen Medlemmer : AP Sundsvalen Hans (Medlem) AP Jensseter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: 29.09.2011 Tid: 12:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00

Møteprotokoll. Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Møteprotokoll Kommunestyret 24.03.2015 Behandlede saker: PS 15-22/15, FO 5-7/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15

Formannskapet Behandlede saker: PS 13-26/15 Møteprotokoll Formannskapet 27.01.2015 Behandlede saker: PS 13-26/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 18:50 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.10.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Bjørn Rogstad, Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Siri Kvam-Andersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 11.10.11

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Boje

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 05.12.2016 kl 14:00 16:20 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik Grøset Sund, nestleder Anne

Detaljer

Behandlede saker: 20-31/15

Behandlede saker: 20-31/15 Møteprotokoll Komite for teknikk og miljø 23.04.2015 Behandlede saker: 20-31/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus kl. kl. 09.00-13.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Mikal Kvaal Medlem Guro Løfaldli

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.01.2017 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.04.2017 Tid: 09:30 11:30. Møtet startet etter administrasjonsutvalgets møte. Til stede: 9 representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 03.09.2013 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer