NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC"

Transkript

1 NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC INNHOLD / CONTENT Denne listen inneholder følgende informasjon om selskaper som er opptatt til handel på Oslo Børs og Oslo Axess: This list includes the following information about companies that are listed on Oslo Børs and Oslo Axess: Ticker: Handelssymbol / trading symbol Navn: Navn på selskapet / Name of company Marked: Angir om selskapet er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess / Market - states whether the company is listed on Oslo Børs or on Oslo Axess Hjemstat: Angir hjemstat for periodisk informasjonsplikt etter vphl. 5-4, flaggeplikt etter vphl. 4-3 og prospektplikt etter vphl. 7-7 (4), jf. 7-9 States the home-state for requirements for periodic information according to the Norwegian Securities Trading Act (NSTA) section 5-4, disclosure requirements of acquisitions of large shareholdings, rights to shares and voting rights section 4-3, obligations to prepare prospectus section 7-7 (4), cf section 7-9 Primær/Sekundærnotert: Angir om selskapet er primærnotert eller sekundærnotert på Oslo Børs /Oslo Axess States whether the company is primary listed or secondary listed on Oslo Børs/Oslo Axess Norske tilbudsregler: Angir om selskapet er underlagt norske tilbudspliktregler og regler om frivillige tilbud, jf. vphl. kapittel 6 "Norwegian take-over rules"; whether the company is subject to Norwegian take-over rules regarding mandatory and voluntary bid, cf NSTA chapter 6. Delt myndighet/lovvalg: For tilbudsregler: Kun aktuelt for selskap med forretningskontor i EØS: Dersom selskapet ikke er notert på regulert marked i forretningskontorstaten, er ansvaret for tilbudet/tilbudsdokumentet delt mellom Oslo Børs og selskapets hjemstat etter verdipapirforskriften kapittel 6 pkt. III. Delt myndighet/lovvalg innebærer at terskler og konsolidering reguleres/kontrolleres av ansvarlig myndighet i en stat, mens tilbudet og tilbudsdokumentet reguleres/kontrolleres av ansvarlig myndighet i en annen stat. Shared jurisdiction/choice of law: For take-over rules: Only relevant for companies with registered office in the EEA: If the company is not listed on regulated market in the state of the registered office, the responsibility for the offer/offer document is shared between Oslo Børs and the relevant authorities in the company's home state according to the NTSA Regulations chapter 6, point no III. Shared jurisdiction/choice of law implies that thresholds and consolidation is regulated/controlled by the relevant authorities in one state, while the offer and the offer document is regulated/controlled by the relevant authorities in another state. ANSVARSFORHOLD Oslo Børs stiller denne listen til rådighet som veiledning og hjelpemiddel for aktører i markedet. Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for at listen inneholder fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap. Innholdet i listen er kontrollert av Oslo Børs før publisering, men Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for tap som følge av feil i listen.oslo Børs tilstreber å holde den oppdatert, men har ikke ansvar for at listen til enhver tid er oppdatert med fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap. Listen skal ikke tolkes som Oslo Børs` vedtak om de aktuelle forholdene. Listen er ikke oppdatert med selskap som ennå ikke er notert, men som har søkt notering på Oslo Børs/Oslo Axess. Informasjonen i denne listen kan endres uten forutgående varsel. DISCLAIMER Oslo Børs is providing this list as an aid and guidance for the market participants. Oslo Børs is not undertaking any responsibility to whether the list contains full and correct information about every company. The content of this list has been checked by Oslo Børs prior to publication, but Oslo Børs will not be liable for any financial damages as a consequence of any errors or omissions in this list. Oslo Børs will aim to keep the list updated, but does not have any obligation at every point of time to keep the list updated with full and correct information for each company. The list should not be considered as Oslo Børs' decision about the relevant circumstances. The list has not been updated with companies that have applied for listing on Oslo Børs/Oslo Axess, but which have not yet been listed.the information on this list is subject to change without notice.

2 Ticker Navn Marked Hjemstat Primær/sekundær notering Norske tilbudsregler Delt tilbudsmyndighet/lovvalg Name Market Home state Primary/secondary listing Norwegian take-over rules Shared jurisdiction/choice of law ABT Aqua Bio Technology ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes AFG AF Gruppen ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes APCL African Petroleum Corporation Limited Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes AFK Arendals Fossekompani ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AGA Agasti Holding ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AKA Akastor ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AKER Aker ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AKPS Aker Philadelphia Shipyard ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes AKA Aker Solutions ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AKVA AKVA Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AMSC American Shipping Company ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes APP Apptix ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AQUA Aqualis ASA Oslo Børs Norway Primærnotert Ja/Yes ARCHER Archer Limited Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ASC ABG Sundal Collier Holding ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ASETEK Asetek A/S Oslo Børs Denmark Primærnotert JA/Yes JA (DK) /Yes ATLA NOK Atlantic Petroleum P/F Oslo Børs Island Sekundærnotert Nei/No ATEA Atea ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes AURLPG Aurora LPG Holding ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes AUSS Austevoll Seafood ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ALNG Awilco LNG ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes AWDR Awilco Drilling PLC Oslo Axess United Kingdom Primærnotert JA/Yes JA (GB) / Yes AVANCE Avance Gas Holding Ltd. Oslo Børs Norway Primærnotert Ja/Yes AVM Avocet Mining PLC Oslo Børs United Kingdom Sekundærnotert Nei/No BAKKA P/f Bakkafrost Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BEL Belships ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BERGEN Bergen Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BIONOR Bionor Pharma ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BIOTEC Biotec Pharmacon ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BIRD Birdstep Technology ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BMA Byggma ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BON Bonheur ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BOR Borgestad ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BOUVET Bouvet ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BRG Borregaard ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BWLPG BW LPG Limited Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BWO BW Offshore Limited Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes BXPL Badger Explorer ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes

3 CECON Cecon ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes COV ContextVision AB Oslo Børs Sweden Primærnotert JA/Yes JA (SE) /Yes CXENSE Cxense ASA Oslo Axess Norway Primærnotert Ja/Tes DAT Data Respons ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DESSC Deep Sea Supply Plc Oslo Børs Cyprus Primærnotert JA/Yes JA (KY) /Yes DETNOR Det norske oljeselskap ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DIAG DiaGenic ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DNB DnB ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DNO DNO ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DOF DOF ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes DOLP Dolphin Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EAM EAM Solar ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes EVRY EVRY ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EIOF Eidesvik Offshore ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EKO Ekornes ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EMGS Electromagnetic Geoservices ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EMS EMS Seven Seas ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EMAS EMAS Offshore Limited Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ENTRA Entra ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes EQO Eqology ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes EPR Europris ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes FAR Farstad Shipping ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes FLNG FLEX LNG LTD Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes FOE Fred. Olsen Energy ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes FRO Frontline Ltd. Oslo Børs Norway Sekundærnotert Nei/No FUNCOM Funcom N.V. Oslo Børs Netherlands Primærnotert JA/Yes JA (NL) /Yes GIG Gaming Innovation Group Inc. Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes GJF Gjensidige Forsikring ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes GOD Goodtech ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes GOGL Golden Ocean Group Ltd. Oslo Børs Norway Sekundærnotert Nei/No GRO Ganger Rolf ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes GSF Grieg Seafood ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes GYL Gyldendal ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HAVI Havila Shipping ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HFISK Havfisk ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HYARD Havyard Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HBC Hofseth BioCare ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes HEX Hexagon Composites ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HLNG Höegh LNG Holdings Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes HNA Hafslund ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes IDEX IDEX ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes IMSK I.M. Skaugen SE Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes IOX InterOil Exploration and Production ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ITE Itera ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ITX Intex Resources ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes JIN Jinhui Shipping and Transportation Limit Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes

4 KIT Kitron ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes KOA Kongsberg Automotive Holding ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes KOG Kongsberg Gruppen ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes KVAER Kværner ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes LSG Lerøy Seafood Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes LINK Link Mobility ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes MSEIS Magseis ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes MEDI Medi-Stim ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes MHG Marine Harvest ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes MCG MultiClient Geophysical ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NTS NTS ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NAS Norwegian Air Shuttle ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NAT NattoPharma ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NAPA Napatech A/S Oslo Børs Denmark Primærnotert JA/Yes JA (DK) /Yes NAVA Navamedic ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NEXT Next Biometrics Group ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NGT NextGenTel Holding ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NHY Norsk Hydro ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NMG Nickel Mountain Group AB Oslo Børs Sweden Primærnotert JA/Yes JA (SW)/Yes NOD Nordic Semiconductor ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NOF Northern Offshore Ltd. Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NOFIN Nordic Financials ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NANO Nordic Nanovector ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NOM Nordic Mining ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NOR Norwegian Energy Company ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NORTH North Energy ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes NPRO Norwegian Property ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NRS Norway Royal Salmon ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NSG Norske Skogindustrier ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes NRC NRC Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes OCY Ocean Yield ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ODF Odfjell SE Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ODL Odfjell Drilling Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes OLT Olav Thon Eiendomsselskap ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes OPERA Opera Software ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes OTS Oceanteam Shipping ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ORK Orkla ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes PCIB PCI Biotech Holding ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes PDR Petrolia SE Oslo Børs Cyprus Primærnotert JA/Yes JA (KY) / Yes PEN Panoro Energy ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes PGS Petroleum Geo - Services ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes PHO Photocure ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes PPG PREF Pioneer Property Group ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes PLCS Polarcus Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes POL Polaris Media ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA /Yes PROTCT Protector Forsikring ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes

5 PRS Prosafe SE Oslo Børs Cyprus Primærnotert JA/Yes JA (KY) / Yes PSI PSI Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes QEC Questerre Energy Corporation Oslo Børs Norway Sekundærnotert Nei/No QFR Q-Free ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes RAKP RAK Petroleum plc Oslo Børs United Kingdom Primærnotert JA/Yes JA (GB) / Yes RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Oslo Børs Norway Sekundærnotert Nei/No REACH Reach Subsea ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes REC REC Silicon ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes RECSOL REC Solar ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes REM Rem Offshore ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes RENO RenoNorden ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes RISH GC Rieber Shipping ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ROM RomReal Ltd. Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes SAGA Saga Tankers ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes SALM SalMar ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SAS SAS Group AB Oslo Børs Sweden Sekundærnotert NEI/No SBO Selvaag Bolig ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SBX SeaBird Exploration PLC Oslo Børs Cyprus Primærnotert JA/Yes Ja (KY) / Yes SER Serodus ASA Oslo Axess Norway Primærnotert Ja/ Yes SCH Schibsted ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SCI Scana Industrier ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SSHIP Scanship Holding Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes SDRL Seadrill Limited Oslo Børs Norway Sekundærnotert JA/Yes SDSD S.D. Standard Drilling PLC Oslo Axess Cyprus Primærnotert JA/Yes JA (KY) / Yes SENDEX Serendex A/S Oslo Axess Denmark Primærnotert JA/Yes JA (DK) /Yes SEVAN Sevan Marine ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SEVDR Sevan Drilling Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SIOFF Siem Offshore Inc. Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SSI Siem Shipping Inc. Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SKI Skiens Aktiemølle ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SNI Stolt-Nielsen Limited Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SOFF Solstad Offshore ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SOLV Solvang ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SONG Songa Offshore SE Oslo Børs Cyprus Primærnotert JA/Yes JA (KY) /Yes SPU Spectrum ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SRBANK SpareBank 1 SR-Bank ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SSC The Scottish Salmon Company Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes STB Storebrand ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes STL Statoil ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes STORM Storm Real Estate ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes SUBC Subsea 7 SA Oslo Børs Luxembourg Primærnotert JA/Yes JA (LU) /Yes TIL Tanker Investments Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes TEAM Team Tankers International Ltd. Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes TEL Telenor ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes TGS TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes THIN Thin Film Electronics ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes

6 TIDE Tide ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes TOM Tomra Systems ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes TTS TTS Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes VARDIA Vardia Insurance Group ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes VEI Veidekke ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes VVL Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes WBULK Western Bulk ASA Oslo Børs Norway Primærnotert Ja/Yes WEIFA Weifa ASA Oslo Børs Norway Primærnotert Ja/Yes WILS Wilson ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes WRL Wentworth Resources Ltd Oslo Børs Norway Primærnotert JA /Yes WWASA Wilh. Wilhelmsen ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes WWI Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes XXL XXL ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes YAR Yara International ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ZAL Zalaris ASA Oslo Børs Norway Primærnotert JA/Yes ZONC Zoncolan ASA Oslo Axess Norway Primærnotert JA/Yes Last updated: June 30, 2015 No of companies: 192

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

Skagerak Across 2014

Skagerak Across 2014 Norsafe Skagerak Across 2014 Advance program Tvedestrand Norway Friday 11th July Side1 Organized by Tvedestrand Racing Klubb Tvedestrand, Norway Tvedestrand invites to a Powerboat week that will allow

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer