InnsideBørsen Q Tema: Makt og kjønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InnsideBørsen Q2 2012. Tema: Makt og kjønn"

Transkript

1 InnsideBørsen Q Tema: Makt og kjønn 10. april

2 Abstract We are seeing a small increase in the share of women with regular access to insider information within listed companies on the Oslo Stock Exchange, but still three out of four are men. 27,6 percent of the 5,251 people who regularly possesses inside information in companies listed on the Oslo Stock Exchange are women. Among the most trusted roles chairmen, CEOs and CFOs the proportion of women is only 8,07 percent. We are seeing a small, positive change in the share of women in the primary insider lists. In Q1 the total share was 27,2 percent, and 7,94 among the most trusted roles. It is reasonable to assume that talent is evenly distributed among men and women. When men possess more than 90 percent of the most trusted roles in listed companies, this implies fail use of resources and lost values. Sammendrag Vi ser en liten økning i andelen kvinner med regelmessig tilgang på innsideinformasjon blant de noterte selskapene på Oslo Børs, men fremdeles er tre av fire personer med innsideinfo menn. I listen over primærinnsidere er det en stor overvekt av menn, viser «InnsideBørsen» Q utarbeidet av Burson-Marsteller. Kun 27,5 prosent av de 5251 personene som regelmessig besitter innsideinformasjon i selskaper notert på Oslo Børs er kvinner. Blant de aller mest betrodde rollene styreleder, konsernsjef og finansdirektør er andelen kvinner kun 8,07 prosent. Det er en liten, men positiv økning i andelen kvinner sammenlignet med første kvartal Da var 27,2 prosent av det totale antallet personer kvinner, men kvinneandelen blant de mest betrodde rollene var på 7,94 prosent. Da det er rimelig å anta at talent er jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Da er det påfallende at menn innehar over 90 prosent av de mektigste rollene i børsnoterte selskap. Det tilsier feil ressursutnyttelse og at verdier går tapt. Contact info: Marius Parmann, senior associate /advisor Burson-Marsteller Oslo, , 2

3 InnsideBørsen Q Tre av fire med innsideinfo er menn Én av ti blant de mest betrodde roller er kvinner En rekke selskap uten kvinnelige innsidere Om InnsideBørsen Samtlige selskaper notert på Oslo Børs plikter å føre oppdaterte innsidelister. Dette er personer som regelmessig besitter innsideinformasjon informasjon som ikke er offentlig kjent og er egnet til å påvirke aksjekursen. Normalt består innsidelistene av styremedlemmer, konsernledelse, mellomledere og andre betrodde roller. InnsideBørsen er en sammenstilling av primærinnsidere presentert kvartalsvis av Burson-Marsteller. I andre kvartal 2012 (per 6. april 2012) er det 5251 roller registrert i InnsideBørsen. Om primærinnsidere En primærinnsider er en person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som er underlagt krav knyttet til handel og rapportering av handel. Disse har ofte stor kunnskap om selskapets løpende virksomhet og er i mange tilfeller bedre egnet til å vurdere hvilken retning aksjekursen vil bevege seg. Primærinnsidernes transaksjoner er viktig informasjon for markedet, og innsiderne plikter å melde sine handler. Når en primærinnsider handler i finansielle instrumenter regnes dette som innsidehandel og meldes til børsen Resultater Q InnsideBørsen Q viser at menn er i overlegent flertall i alle ledende posisjoner: Innsidere fordelt på ulike roller Menn Kvinner 72,5 % 72,7 % 65,1 % 91,6 % 96,1 % 87,7 % 84,8 % 68,9 % 75,8 % 27,5 % 27,3 % 34,9 % 8,4 % 3,9 % 12,3 % 15,2 % 31,1 % 24,2 % Totalt (n=5251) Totalt ekskl. styrerepr./ass (n=2766) Styrerepr. (n=1816) Styreleder (n=225) Konsernsjef (n=232) Finansdirektør (n=212) Konsernledelsen (n=1280) Styrenestleder (n=61) Assistent (n=95 3

4 Kommentar: Totalt er 27,5 prosent av de 5251 primærinnsiderne i andre kvartal 2012 kvinner. Dette er noe høyere enn tilsvarende tall for Q (27,2 %) Blant styrerepresentanter er andelen 35 prosent. Dette forklares i stor grad av den lovpålagte 40- prosentandelen i norske allmennaksjeselskaper. Ettersom flere utenlandske selskaper som ikke er underlagt 40 prosentkravet er notert på Oslo Børs, er andelen som ventet noe under 40 prosent. Styreleder, finansdirektør og konsernsjef regnes som de mektigste rollene i børsnoterte selskap. 669 personer innehar disse rollene ved Oslo Børs, og blant disse er 8,07 prosent kvinner. Ettersom talent må antas å være likt fordelt mellom kvinner og menn, er det påfallende at menn innehar 92 prosent av de mektigste rollene ved Oslo Børs. Det tilsier feil ressursutnyttelse og at verdier går tapt. Endring i kvinneandelen: Endring i kvinneandelen Q Q ,2 % 27,5 % 35,0 % 34,9 % 29,5 % 31,1 % 8,3 % 8,4 % 3,4 % 3,9 % 12,6 % 12,3 % 14,8 % 15,2 % Totalt (n=1442) Styrerepr. (n=634) Styreleder (n=19) Konsernsjef (n=9) Finansdirektør (n=26) Konsernledelsen (n=194) Styrenestleder (n=19) Høyest andel kvinner i telekom lavest i energi: Kjønnsfordeling i ulike sektorer Kvinner (%) Industri Forsyning Totalt Helse Telekom 23 % 24 % 25 % 26 % 27 % 27 % 33 % 33 % 34 % 35 % 4

5 Høyst andel kvinnelige primærinnsidere i likvide selskaper: Kjønnsfordeling etter aksjelikviditet OBX OB Match OB Standard Oslo Axxess Totalt 28,1 % 25,4 % 27,1 % 22,8 % 27,5 % OBX OB Match OB Standard Oslo Axxess Totalt Totalt fordeler primærinnsiderne seg på følgende verv og stillinger: Fordeling av primærinnsidere i børsnoterte selskaper Q Investor 0 % Styret 35 % Konsernledelse 25 % Revisor 9 % Rådgiver 2 % Finans/Regnskap 6 % Andre 9 % Ledelse 14 % 5

6 Selskaper med høyest kvinneandel på innsidelisten Selskap Ant. kvinner Ant. menn Kvinneandel Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ,7 % Havila Ariel ASA ,1 % Photocure ASA ,8 % Helgeland Sparebank ,9 % FARA ASA ,0 % Jason Shipping ASA ,0 % Nordic Financials ASA ,0 % Havila Shipping ASA ,5 % Høland og Setskog Sparebank ,7 % Aqua Bio Technology ASA ,4 % Selskaper med lavest kvinneandel på innsidelisten Selskap Ant. kvinner Ant. menn Kvinneandel Questerre Energy Corporation ,7 % Subsea 7 S.A ,1 % Discovery Offshore S.A ,3 % EOC Limited ,0 % FLEX LNG LTD ,0 % RomReal Ltd ,0 % Royal Caribbean Cruises Ltd ,0 % SeaBird Exploration PLC ,0 % Star Reefers Inc ,0 % Stolt-Nielsen Limited ,0 % Navn Rolle Ant selskaper Selskap Kjell Inge Røkke Investor, styremedlem 8 AKBM, AKER, AKPS, AKS, AKSO, AMSC, DETNOR, KVAER Mimi Berdal Profesjonelt styremedlem 8 COP, CSOL, INFRA, ITE, ITX, QFR, REC, RGT Øyvind Eriksen Konsernsjef, styremedlem 7 AKBM, AKER, AKPS, AKS, AKSO, AMSC, KVAER Hege Sjo Eieransvarlig i pensjonsforvalteren Hermes Investment Management 6 DETNOR, MHG, PLCS, WWASA, WWI, WWIB 6

7 Cecilie Fredriksen Arving, styremedlem 6 AIK, ARCHER, FRO, GOGL, MHG, NOF Tor Olav Trøim John Fredriksens høyre hånd 6 ARCHER, FRO, GOGL, GOL, MHG, SDRL Per-Ola Baalerud Investeringsdir. i Converto Capital 5 AKFP, AKS, AMSC, IMAREX, SAGA Management (Aker ASAs invest.selskap) Olav Revhaug Sjef i TRG Holding (Kjell Inge Røkkes 5 AKBM, AKER, AKPS, AKS, AMSC Holdingselskap) Trond Brandsrud Finansdirektør i Aker ASA 5 AKBM, AKER, AKPS, AMSC, AKS Marianne Lie Næringslivsleder 5 AFK, CECON, WWASA, WWI, WWIB 7

8 8

InnsideBørsen Q1 2012. Tema: Makt og kjønn

InnsideBørsen Q1 2012. Tema: Makt og kjønn InnsideBørsen Q1 2012 Tema: Makt og kjønn 22. januar 2012 1 Abstract Three of four with regularly access to insider information on the Oslo Stock Exchange within listed companies are men. In the primary

Detaljer

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006

Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Facts & Figures Oslo Børs Stock Market 2006 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities.

Detaljer

NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC

NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC INNHOLD / CONTENT Denne listen inneholder følgende informasjon om selskaper som er opptatt til handel på Oslo Børs og Oslo Axess: This

Detaljer

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 Org.no: NO 994 832107 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra

Detaljer

Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs

Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet finansiering og finansiell økonomi Veileder: Tore Leite Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs av Karl Mamelund

Detaljer

Facts & Figures 2004

Facts & Figures 2004 Facts & Figures 2004 Christiania Børs was officially opened on 15 April 1819, and the Stock Exchange Act gave it a dual role as an exchange for both foreign currencies and commodities. Shares and bonds

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Turnover i det kommunale barnevernet

Turnover i det kommunale barnevernet Rapporter Reports 2014/18 Ingvild Johansen Rapporter 2014/18 Ingvild Johansen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske

Detaljer

Viktig informasjon. Prospektet kan ikke anses å være et tilbud om tegning av egenkapitalbevis og/ eller aksjer.

Viktig informasjon. Prospektet kan ikke anses å være et tilbud om tegning av egenkapitalbevis og/ eller aksjer. Viktig informasjon Vennligst se punkt 15.1 Definisjoner for en nærmere forklaring av definerte begreper i Prospektet, som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse

Detaljer

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 Peter Hermanrud, Swedbank First Securities Geir Bjørlo, Corporate Communications Kim Evjenth, ABG Sundal Collier Bengt Kirkøen, Swedbank First Securities

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 26. OG 27. JANUAR 2009. Vedtak og uttalelser 2008

BØRSRETTSDAGENE 26. OG 27. JANUAR 2009. Vedtak og uttalelser 2008 BØRSRETTSDAGENE 26. OG 27. JANUAR 2009 Vedtak og uttalelser 2008 Juridisk direktør Atle Degré Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 6 1.3 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

Aker ASA Ordinær generalforsamling

Aker ASA Ordinær generalforsamling Proud ownership Aker ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 19. April 2012 Agenda 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Detaljer

Oktober 2013. Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak

Oktober 2013. Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak Aksjerelaterte incentivprogrammer i børsnoterte foretak 3 4 1 Etablerte incentivprogrammer 6 2 Nye insentivprogrammer 14 3 Regnskapsmessige forhold 16 4 Skattemessige forhold 17 5 Beskrivelse av datautvalg

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009 BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010 Vedtak og uttalelser 2009 Juridisk direktør Atle Degré 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 5 1.3 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER

Detaljer

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning økonomi og administrasjon Av: Maren Kristine Kolbeinsen, Odd Kjetil Helgesen

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

VEDTAK OG UTTALELSER 1999

VEDTAK OG UTTALELSER 1999 VEDTAK OG UTTALELSER 1999 Børsrettsdagene 2000 24. og 25. januar 2000 Avdelingsleder Dag Erik Rasmussen Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER SIRKULÆRER 1999... 5 2.

Detaljer

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen.

FORORD. Fotnoter er ikke inntatt i materialsamlingen. Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2011 FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består av utdrag fra de vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16.

Nyhetsbrev. - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16. Nyhetsbrev - i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16. august 2009 Innledning Informasjonssystemet for handel med unoterte aksjer (OTC-systemet)

Detaljer

Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar

Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar Relativ feilprising mellom A- og B-aksjer - en studie av nordiske aksjepar BE305E - Finansiering og investering Våren 2014 Kristine Arntzen Renate Johansen I ABSTRACT In this study our research question

Detaljer

Rapport. Nordmenns fritidsreiser Dybdeanalyse av data fra reisevaneundersøkelsene 1992-2009

Rapport. Nordmenns fritidsreiser Dybdeanalyse av data fra reisevaneundersøkelsene 1992-2009 - Åpen Rapport Nordmenns fritidsreiser Dybdeanalyse av data fra reisevaneundersøkelsene 1992-2009 Forfatter(e) Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt

Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt MANDAG 14 NOVEMBER 2011 Gitt uroen som fortsatt preger finansmarkedet grunnet den pågående søreuropeiske gjeldsproblematikken,

Detaljer

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014

RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Enterprise no. NO886581432 VAT (Aker) har som mål å skape verdier for sine aksjeeiere. God eierstyring og selskapsledelse gir gode styringsprosesser. Det

Detaljer