Prospekt. ETN ("Exchange Traded Notes")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. ETN ("Exchange Traded Notes")"

Transkript

1 Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") utstedt av DNB Bank ASA per 10. mai 2016 utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. mai 2015 og Tillegg nr 1 til Grunnprospektet datert 25. juni 2015, Tillegg nr 2 til Grunnprospektet datert 12. oktober 2015, Tillegg nr 3 til Grunnprospektet datert 2. november 2015, Tillegg nr 4 til Grunnprospekt datert 6. april 2016 og Tillegg nr 5 til Grunnprospekt datert 9. mai 2016 et Prospekt på alle eksisterende ETN utstedt av DNB Bank ASA. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet med tillegg er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Dronning Eufemias gt 30, 0191 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Disse erstatter alle eksisterende for ETN utstedt av DNB Bank ASA. Tilrettelegger Oslo, 9. mai 2016 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 65

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, kapittel 1 og 2 i Tillegg nr 1 samt i disse. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 65

3 1 Sammendrag Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter. Del A Generelle bestemmelser Element Innholdskrav Innhold A.1 Introduksjon og advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller ETN. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Del C Opplysninger om verdipapiret Element Innholdskrav Innhold C.1 Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. En ETN (Exchange Traded Note) er et børsnotert verdipapir som følger utviklingen til et underliggende aktiva i form av eksempelvis aksjer, valuta eller råvarer, eller indekser eller derivatkontrakter på slike. Se Element C.15 for Gearingfaktor, Rentebasis, Rentemargin, Administrasjonsgebyr, Lånekostnadskomponent og eksponering mot valuta. ETN følger utviklingen til Aktiva i, som er beskrevet i Element C.19. ETN har automatisk innløsning i følgende tilfeller: Gearingfaktor Automatisk innløsning hvis Aktiva i i løpet av en Beregningsdag har 1 Falt med minst 100 % 2 Falt med minst 50 % 3 Falt med minst 33 % 4 Falt med minst 25 % 5 Falt med minst 20 % -1 Steget med minst 100 % -2 Steget med minst 50 % -3 Steget med minst 33 % -4 Steget med minst 25 % -5 Steget med minst 20 % ETN er registrert i Verdipapirsentralen med følgende ISIN: ETN Ticker ISIN ETN Oil Service OBOSX DNM NO ETN Oil Service BULL OBOSX DNM NO ETN Oil Service BEAR OBOSX DNM NO ETN Brent BRENT DNM NO ETN Brent BULL BRENT DNM NO ETN Brent BEAR BRENT DNM NO ETN Gull GULL DNM NO ETN Gull BULL GULL DNM NO ETN Gull BEAR GULL DNM NO ETN Elkraft EL DNM NO ETN Elkraft BULL EL DNM NO ETN Elkraft BEAR EL DNM NO ETN OBX X3 BULL OBX X3 DNM NO ETN OBX X3 BEAR OBX X3 DNM NO ETN Statoil BULL STL DNM NO ETN Statoil BEAR STL DNM NO ETN Yara BULL YAR DNM NO ETN Yara BEAR YAR DNM NO ETN REC BULL REC DNM NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 65

4 ETN Telenor BULL TEL DNM NO ETN Telenor BEAR TEL DNM NO ETN Norsk Hydro BULL NHY DNM NO ETN Norsk Hydro BEAR NHY DNM NO ETN Marine Harvest BULL MHG DNM NO ETN Marine Harvest BEAR MHG DNM NO ETN Seadrill BULL SDRL DNM NO ETN Statoil X3 BULL STL X3 DNM NO ETN Statoil X3 BEAR STL X3 DNM NO ETN Yara X3 BULL YAR X3 DNM NO ETN Yara X3 BEAR YAR X3 DNM NO ETN PGS BULL PGS DNM NO ETN PGS BEAR PGS DNM NO ETN Subsea 7 BULL SUBC DNM NO ETN Subsea 7 BEAR SUBC DNM NO ETN Aker Solutions BULL AKSO DNM NO ETN Aker Solutions BEAR AKSO DNM NO ETN Storebrand BULL STB DNM NO ETN Storebrand BEAR STB DNM NO ETN Gjensidige X3 BULL GJF X3 DNM NO ETN Gjensidige X3 BEAR GJF X3 DNM NO ETN Orkla X3 BULL ORK X3 DNM NO ETN Orkla X3 BEAR ORK X3 DNM NO ETN Telenor X3 BULL TEL X3 DNM NO ETN Telenor X3 BEAR TEL X3 DNM NO ETN Norwegian BULL NAS DNM NO ETN Norwegian BEAR NAS DNM NO ETN TGS BULL TGS DNM NO ETN TGS BEAR TGS DNM NO ETN Opera BULL OPERA DNM NO ETN Opera BEAR OPERA DNM NO ETN REC Solar BULL RECSOL DNM NO ETN REC Solar BEAR RECSOL DNM NO ETN Golden Ocean BULL GOGL DNM NO ETN Schibsted BULL SCH DNM NO ETN Schibsted BEAR SCH DNM NO ETN Fred Olsen Energy BULL FOE DNM NO ETN Fred Olsen Energy BEAR FOE DNM NO ETN DNO BULL DNO DNM NO ETN DNO BEAR DNO DNM NO ETN BW LPG BULL BWLPG DNM NO ETN Norsk Hydro X3 BULL NHY X3 DNM NO ETN Norsk Hydro X3 BEAR NHY X3 DNM NO ETN OBX X4 BULL OBX X4 DNM NO ETN OBX X4 BEAR OBX X4 DNM NO ETN Sølv SOLV DNM NO ETN Sølv BULL SOLV DNM NO ETN Sølv BEAR SOLV DNM NO ETN Aluminium ALU DNM NO ETN Aluminium BULL ALU DNM NO ETN Aluminium BEAR ALU DNM NO ETN Kobber KOBBER DNM NO ETN Kobber BULL KOBBER DNM NO ETN Kobber BEAR KOBBER DNM NO ETN Sink SINK DNM NO ETN Sink BULL SINK DNM NO ETN Sink BEAR SINK DNM NO ETN Naturgass NATGAS DNM NO ETN Naturgass BULL NATGAS DNM NO ETN Naturgass BEAR NATGAS DNM NO ETN CO2 Utslippsretter CO2 DNM NO ETN CO2 Utslippsretter BULL CO2 DNM NO ETN CO2 Utslippsretter BEAR CO2 DNM NO ETN REC BEAR REC DNM NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 65

5 ETN OBX Short SHORT OBX DNM NO ETN WTI WTI DNM NO ETN WTI BULL WTI DNM NO ETN WTI BEAR WTI DNM NO ETN OBX X5 BULL OBX X5 DNM NO ETN OBX X5 BEAR OBX X5 DNM NO ETN Marine Harvest X3 BULL MHG X3 DNM NO ETN Marine Harvest X3 BEAR MHG X3 DNM NO ETN Brent X3 BULL BRNT X3 DNM NO ETN Brent X3 BEAR BRNT X3 DNM NO ETN Gull X3 BULL GULL X3 DNM NO ETN Gull X3 BEAR GULL X3 DNM NO ETN Seafood SEAFOOD DNM NO ETN Seafood X3 BULL SEAF X3 DNM NO ETN Seafood X3 BEAR SEAF X3 DNM NO ETN Frontline BULL FRO DNM NO ETN Frontline BEAR FRO DNM NO ETN NOD BULL NOD DNM NO ETN NOD BEAR NOD DNM NO ETN NAS X3 BULL NAS X3 DNM NO ETN NAS X3 BEAR NAS X3 DNM NO ETN Seafood Short SHORT SEAF DNM NO ETN OBOSX Short SHORT OBOSX DNM NO ETN Statoil Short SHORT STL DNM NO ETN Telenor Short SHORT TEL DNM NO ETN Norsk Hydro Short SHORT NHY DNM NO ETN Yara Short SHORT YAR DNM NO ETN Marine Harvest Short SHORT MHG DNM NO ETN Gjensidige Short SHORT GJF DNM NO ETN Storebrand Short SHORT STB DNM NO ETN Brent Short SHORT BRENT DNM NO ETN Gull Short SHORT GULL DNM NO ETN Emisjons- og åpningsdato Endelig Forfallsdato Ramme, NOK Beløp 1. transje 2), NOK ETN Oil Service ETN Oil Service ETN Oil Service ETN Brent ETN Brent ETN Brent ETN Gull ETN Gull ETN Gull ETN Elkraft ETN Elkraft ETN Elkraft ETN OBX X ETN OBX X ETN Statoil ETN Statoil ETN Yara ETN Yara ETN REC ETN Telenor Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 65

6 ETN Telenor ETN Norsk Hydro ETN Norsk Hydro ETN Marine Harvest ETN Marine Harvest ETN Seadrill ETN Statoil X ETN Statoil X ETN Yara X ETN Yara X ETN PGS ETN PGS ETN Subsea ETN Subsea ETN Aker Solutions ETN Aker Solutions ETN Storebrand ETN Storebrand ETN Gjensidige X3 ETN Gjensidige X3 ETN Orkla X ETN Orkla X ETN Telenor X ETN Telenor X ETN Norwegian ETN Norwegian ETN TGS ETN TGS ETN Opera ETN Opera ETN REC Solar ETN REC Solar ETN Golden Ocean ETN Schibsted ETN Schibsted Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 65

7 ETN Fred Olsen Energy ETN Fred Olsen Energy ETN DNO ETN DNO ETN BW LPG ETN Norsk Hydro X3 ETN Norsk Hydro X3 ETN OBX X ETN OBX X ETN Sølv ETN Sølv ETN Sølv ETN Aluminium ETN Aluminium ETN Aluminium ETN Kobber ETN Kobber ETN Kobber ETN Sink ETN Sink ETN Sink ETN Naturgass ETN Naturgass ETN Naturgass ETN CO Utslippsretter ETN CO Utslippsretter ETN CO Utslippsretter ETN REC ETN OBX Short ETN WTI ETN WTI ETN WTI ETN OBX X ETN OBX X ETN Marine Harvest X3 ETN Marine Harvest X3 ETN Brent X ETN Brent X Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 65

8 ETN Gull X ETN Gull X ETN Seafood ETN Seafood X3 ETN Seafood X3 ETN Frontline ETN Frontline ETN NOD ETN NOD ETN NAS X ETN NAS X ETN Seafood Short ETN OBOSX Short ETN Statoil Short ETN Telenor Short ETN Norsk Hydro Short ETN Yara Short ETN Marine Harvest Short ETN Gjensidige Short ETN Storebrand Short ETN Brent Short ETN Gull Short ) ETN lukkes senest 5 Bankdager før Forfallsdato 2) Minimums- og maksimumsbeløp for første transje er identisk med Beløp 1. transje C.2 Valuta for verdipapirets pålydende. C.5 Beskrivelse av eventuelle begrensinger i omsetning av verdipapiret. NOK Omsetning er betinget av at Markedsplassen er åpen. DNB Markets skal som market maker stille forpliktende kjøps- og salgskurs for andelene i ETN. Avtale om market making mellom DNB Markets og Utstederen angir nærmere betingelser for dette, herunder unntaksbestemmelser for plikten til å stille kurser. DNB Markets skal stille forpliktende kjøps- og salgskurser for minst NOK i hver DNB ETN. Prisene skal stilles i det elektroniske handelssystemet til Oslo. Priser skal stilles alle børsdager i størst mulig del av børsens åpningstid. Kursfastsettelsen skal til enhver tid gjenspeile markedets vurdering. Differansen mellom DNB Markets kurser for kjøp og salg skal være på nivå med sammenliknbare produkter, såfremt dette etter DNB Markets' vurdering i tilstrekkelig grad gjenspeiler likviditet og spread i underliggende aktiva. For ETN med teoretisk pris mindre enn NOK 10 øre vil det normalt ikke stilles noen kjøpskurs. Se for øvrig definisjon av Markedspleie i pkt og beskrivelse i pkt i Grunnprospekt datert 27. mai 2015 samt Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 25. juni C.8 Beskrivelse For ETN er det ikke etablert særskilt sikkerhet. ETN utgjør en ordinær Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 65

9 av rettigheter tilknyttet verdipapiret, begrensning er i disse rettighetene og verdipapirets status C.11 Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markedsplass. C.15 Beskrivelse av hvordan verdien av verdipapiret avhenger av verdien av underliggende gjeldsforpliktelse for Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. Utestående ETN er notert på Oslo. Ticker følger av matrisen i Element C.1. ETN 3) Aktiva i Gearingfaktor ETN Oil Service 1 1 ETN Oil Service 1 2 ETN Oil Service 1-2 ETN Brent 2 1 ETN Brent 2 2 ETN Brent 2-2 ETN Gull 3 1 ETN Gull 3 2 ETN Gull 3-2 ETN Elkraft 4 1 ETN Elkraft 4 2 ETN Elkraft 4-2 ETN OBX X3 5 3 ETN OBX X3 5-3 ETN Statoil 6 2 ETN Statoil 6-2 ETN Yara 7 2 ETN Yara 7-2 ETN REC 8 2 ETN Telenor 9 2 ETN Telenor 9-2 ETN Norsk Hydro 10 2 ETN Norsk Hydro 10-2 ETN Marine Harvest 11 2 ETN Marine Harvest 11-2 ETN Seadrill 12 2 ETN Statoil X3 6 3 ETN Statoil X3 6-3 ETN Yara X3 7 3 ETN Yara X3 7-3 ETN PGS 14 2 ETN PGS 14-2 ETN Subsea ETN Subsea ETN Aker Solutions 16 2 ETN Aker Solutions 16-2 ETN Storebrand 17 2 ETN Storebrand 17-2 ETN Gjensidige X ETN Gjensidige X ETN Orkla X ETN Orkla X ETN Telenor X3 9 3 ETN Telenor X3 9-3 ETN Norwegian 20 2 ETN Norwegian 20-2 ETN TGS 21 2 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 65

10 ETN TGS 21-2 ETN Opera 22 2 ETN Opera 22-2 ETN REC Solar 23 2 ETN REC Solar 23-2 ETN Golden Ocean 24 2 ETN Schibsted 25 2 ETN Schibsted 25-2 ETN Fred Olsen Energy 26 2 ETN Fred Olsen Energy 26-2 ETN DNO 27 2 ETN DNO 27-2 ETN BW LPG 28 2 ETN Norsk Hydro X ETN Norsk Hydro X ETN OBX X4 5 4 ETN OBX X4 5-4 ETN Sølv 29 1 ETN Sølv 29 2 ETN Sølv 29-2 ETN Aluminium 30 1 ETN Aluminium 30 2 ETN Aluminium 30-2 ETN Kobber 31 1 ETN Kobber 31 2 ETN Kobber 31-2 ETN Sink 32 1 ETN Sink 32 2 ETN Sink 32-2 ETN Naturgass 33 1 ETN Naturgass 33 2 ETN Naturgass 33-2 ETN CO2 Utslippsretter 34 1 ETN CO2 Utslippsretter 34 2 ETN CO2 Utslippsretter 34-2 ETN REC 8-2 ETN OBX Short 5-1 ETN WTI 35 1 ETN WTI 35 2 ETN WTI 35-2 ETN OBX X5 5 5 ETN OBX X5 5-5 ETN Marine Harvest X ETN Marine Harvest X ETN Brent X3 2 3 ETN Brent X3 2-3 ETN Gull X3 3 3 ETN Gull X3 3-3 ETN Seafood 36 1 ETN Seafood X ETN Seafood X ETN Frontline 37 2 ETN Frontline 37-2 ETN NOD 38 2 ETN NOD 38-2 ETN NAS X ETN NAS X ETN Seafood Short 36-1 ETN OBOSX Short 1-1 ETN Statoil Short 6-1 ETN Telenor Short 9-1 ETN Norsk Hydro Short 10-1 ETN Yara Short 7-1 ETN Marine Harvest Short 11-1 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 65

11 ETN Gjensidige Short 18-1 ETN Storebrand Short 17-1 ETN Brent Short 2-1 ETN Gull Short 3-1 3) se beskrivelse av Aktivai i Element C.19. ETN Administrasjonsgebyr Lånekostnadskomponent Valutakurs t ETN Oil 0,60 % p.a. - - Service ETN Oil 0,60 % p.a. - - Service ETN Oil 0,60 % p.a. 3,50 % p.a. - Service ETN Brent 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Brent 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Brent 0,75 % p.a. Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Gull 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Gull 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Gull 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Elkraft 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. ETN Elkraft 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 65

12 ETN Elkraft 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. 0,60 % p.a. - - ETN OBX X3 ETN OBX X3 0,60 % p.a. 0,50 % p.a. - ETN Statoil 0,75 % p.a. - - ETN Statoil 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN Yara 0,75 % p.a. - - ETN Yara 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN REC 0,75 % p.a. - - ETN Telenor 0,75 % p.a. - - ETN Telenor 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN Norsk 0,75 % p.a. - - Hydro ETN Norsk 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Hydro ETN Marine 0,75 % p.a. - - Harvest ETN Marine 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Harvest ETN Seadrill 0,75 % p.a. - - ETN Statoil X3 0,75 % p.a. - - ETN Statoil X3 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN Yara X3 0,75 % p.a. - - ETN Yara X3 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN PGS 0,75 % p.a. - - ETN PGS 0,75 % p.a. 2,00 % p.a. - ETN Subsea 7 0,75 % p.a. - - ETN Subsea 7 0,75 % p.a. 0,75 % p.a. - ETN Aker 0,75 % p.a. - - Solutions ETN Aker 0,75 % p.a. 0,50 % p.a. - Solutions ETN 0,75 % p.a. - - Storebrand ETN Storebrand ETN Gjensidige X3 ETN Gjensidige X3 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - 0,75 % p.a ,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN Orkla X3 0,75 % p.a. - - ETN Orkla X3 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 65

13 ETN Telenor 0,75 % p.a. - - X3 ETN Telenor 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - X3 ETN 0,75 % p.a. - - Norwegian ETN 0,75 % p.a. 3,00 % p.a. - Norwegian ETN TGS 0,75 % p.a. - - ETN TGS 0,75 % p.a. 2,75 % p.a. - ETN Opera 0,75 % p.a. - - ETN Opera 0,75 % p.a. 4,50 % p.a. - ETN REC 0,75 % p.a. - - Solar ETN REC 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Solar ETN Golden 0,75 % p.a. - - Ocean ETN Schibsted 0,75 % p.a. - - ETN Schibsted 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - ETN Fred 0,75 % p.a. - - Olsen Energy ETN Fred 0,75 % p.a. 4,50 % p.a. - Olsen Energy ETN DNO 0,75 % p.a. - - ETN DNO 0,75 % p.a. 2,50 % p.a. - ETN BW LPG 0,75 % p.a. - - ETN Norsk 0,75 % p.a. - - Hydro X3 ETN Norsk 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Hydro X3 ETN OBX X4 0,60 % p.a. - - ETN OBX X4 0,60 % p.a. 0,50 % p.a. - ETN Sølv 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Sølv 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Sølv 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN 0,75 % p.a. - Vekselkursen Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 65

14 Aluminium ETN Aluminium ETN Aluminium målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Kobber 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Kobber ETN Kobber 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Sink 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Sink 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Sink 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Naturgass 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per GBP) i fiksing. ETN Naturgass 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per GBP) i fiksing. ETN 0,75 % p.a. - Vekselkursen Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 65

15 Naturgass ETN CO2 Utslippsretter ETN CO2 Utslippsretter ETN CO2 Utslippsretter målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per GBP) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per EUR) i fiksing. 0,75 % p.a. 1,00 % p.a. - ETN REC ETN OBX 0,60 % p.a. 0,50 % p.a. - Short ETN WTI 0,75 % p.a. - Vekselkursen mellom Noteringsvaluta og målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per USD) i henhold til Evalueringstidspunkt for Valutakurs t. ETN WTI 0,75 % p.a. - Vekselkursen mellom Noteringsvaluta og målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per USD) i henhold til Evalueringstids-punkt for Valutakurs t. ETN WTI 0,75 % p.a. - Vekselkursen mellom Noteringsvaluta og målt i antall enheter Noteringsvaluta per enhet (NOK per USD) i henhold til Evalueringstidspunkt for Valutakurs t. ETN OBX X5 ETN OBX X5 ETN Marine Harvest X3 ETN Marine Harvest X3 0,60 % p.a ,60 % p.a. 0,50 % p.a. - 0,75 % p.a ,75 % p.a. 0,25 % p.a. - 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) ETN Brent X3 i fiksing. ETN Brent X3 0,75 % p.a. - Vekselkursen Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 65

16 ETN Gull X3 målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,75 % p.a. Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,75 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. ETN Gull X3 ETN Seafood 0,60 % p.a. - - ETN Seafood 0,60 % p.a. - - X3 ETN Seafood 0,60 % p.a. 1,00 % p.a. - X3 ETN Frontline 0,75 % p.a. - - ETN Frontline 0,75 % p.a. 3,00 % p.a. - ETN NOD 0,75 % p.a. - - ETN NOD 0,75 % p.a. 2,50 % p.a. - ETN NAS X3 0,75 % p.a. - - ETN NAS X3 0,75 % p.a. 3,00 % p.a. - ETN Seafood 0,60 % p.a. 1,00 % p.a. - Short ETN OBOSX 0,60 % p.a. 3,50 % p.a. - Short ETN Statoil 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Short ETN Telenor 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Short ETN Norsk 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Hydro Short ETN Yara 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Short ETN Marine 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Harvest Short ETN 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - Gjensidige Short ETN Storebrand Short ETN Brent Short ETN Gull Short 0,75 % p.a. 0,25 % p.a. - 0,59 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. 0,59 % p.a. - Vekselkursen målt i antall enheter Valuta per enhet (NOK per USD) i fiksing. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 65

17 ETN ETN Oil Service ETN Oil Service ETN Oil Service ETN Brent ETN Brent ETN Brent ETN Gull ETN Gull ETN Gull ETN Elkraft ETN Elkraft t Aktiva i av av av av av av av av av av av Evalueringstidspunkt Valutakurs t Rentebasis t ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK ticker "NKEU ticker "NKEU Kl. 11:45 am Kl. 11:45 am ETN Elkraft av Kl. 11:45 am Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 17 av 65

18 ETN OBX X3 ETN OBX X3 ETN Statoil ETN Statoil ETN Yara ETN Yara ETN REC ETN Telenor ETN Telenor ETN Norsk Hydro ETN Norsk Hydro ETN Marine Harvest ETN Marine Harvest ETN Seadrill ETN Statoil X3 ETN Statoil X3 ETN Yara X3 ETN Yara X3 ETN PGS ETN PGS ETN Subsea 7 ETN Subsea 7 ETN Aker Solutions ETN Aker Solutions ETN Storebrand ETN Storebrand ETN Gjensidige X3 ETN Gjensidige X3 ETN Orkla X3 ETN Orkla X3 av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av ticker "NKEU Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 18 av 65

19 ETN Telenor X3 ETN Telenor X3 ETN Norwegian ETN Norwegian ETN TGS ETN TGS ETN Opera ETN Opera ETN REC Solar ETN REC Solar ETN Golden Ocean ETN Schibsted ETN Schibsted ETN Fred Olsen Energy ETN Fred Olsen Energy ETN DNO ETN DNO ETN BW LPG ETN Norsk Hydro X3 ETN Norsk Hydro X3 ETN OBX X4 ETN OBX X4 ETN Sølv ETN Sølv ETN Sølv av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av ticker NOK ticker NOK ticker NOK ETN Aluminium av Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 19 av 65

20 ETN Aluminium ETN Aluminium ETN Kobber ETN Kobber ETN Kobber ETN Sink ETN Sink ETN Sink ETN Naturgass av av av av av av av av av ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NOK ticker NKBP Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 20 av 65

21 ETN Naturgass ETN Naturgass ETN CO2 Utslippsretter ETN CO2 Utslippsretter ETN CO2 Utslippsretter ETN REC ETN OBX Short ETN WTI ETN WTI ETN WTI ETN OBX X5 ETN OBX X5 av av av av av av av av av av av av ticker NKBP ticker NKBP Kl. 11:45 am ticker "NKEU Kl. 11:45 am ticker "NKEU Kl. 11:45 am ticker "NKEU ticker NOK 16:30 ((BB ticker NOK ticker NOK Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 21 av 65

22 ETN Marine Harvest X3 ETN Marine Harvest X3 ETN Brent X3 ETN Brent X3 ETN Gull X3 ETN Gull X3 ETN Seafood ETN Seafood X3 ETN Seafood X3 ETN Frontline ETN Frontline ETN NOD ETN NOD ETN NAS X3 ETN NAS X3 ETN Seafood Short ETN OBOSX Short ETN Statoil Short ETN Telenor Short ETN Norsk Hydro Short ETN Yara Short ETN Marine Harvest Short ETN Gjensidige Short av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av av ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK ticker "NOK Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 22 av 65

23 ETN Storebrand Short ETN Brent Short ETN Gull Short av av av ticker "NOK ticker "NOK Akkumulert Verdi t beregnes i henhold til avkastningsmekanisme slik dette fremkommer nedenfor på hver Beregningsdag i perioden fra og med Emisjonsdato til og med senest Endelig Forfallsdato, der t = 1, 2, 3,,n og t = 1 er Emisjonsdato og t = n er senest Endelig Forfallsdato. Akkumulert Verdi 0 (AV 0 ) er NOK 25,00. ETN Avkastningsmekanisme Rentebasis t Rentemargin ETN Oil Service a NIBOR 1 ETN Oil Service a NIBOR 1 ETN Oil Service a NIBOR 1 ETN Brent c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Brent c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Brent c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Gull c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Gull c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Gull c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Elkraft c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN Elkraft c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN Elkraft c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN OBX X a NIBOR 1 ETN OBX X a NIBOR 1 ETN Statoil a NIBOR 1 ETN Statoil a NIBOR 1 ETN Yara a NIBOR 1 ETN Yara a NIBOR 1 ETN REC a NIBOR 1 ETN Telenor a NIBOR 1 ETN Telenor a NIBOR 1 ETN Norsk Hydro a NIBOR 1 ETN Norsk Hydro a NIBOR 1 ETN Marine Harvest a NIBOR 1 ETN Marine Harvest a NIBOR 1 ETN Seadrill a NIBOR 1 ETN Statoil X a NIBOR 1 ETN Statoil X a NIBOR 1 ETN Yara X a NIBOR 1 ETN Yara X a NIBOR 1 ETN PGS a NIBOR 1 ETN PGS a NIBOR 1 ETN Subsea a NIBOR 1 ETN Subsea a NIBOR 1 ETN Aker Solutions a NIBOR 1 ETN Aker Solutions a NIBOR 1 ETN Storebrand a NIBOR 1 ETN Storebrand a NIBOR 1 ETN Gjensidige X a NIBOR 1 ETN Gjensidige X a NIBOR 1 ETN Orkla X a NIBOR 1 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 23 av 65

24 ETN Orkla X a NIBOR 1 ETN Telenor X a NIBOR 1 ETN Telenor X a NIBOR 1 ETN Norwegian a NIBOR 1 ETN Norwegian a NIBOR 1 ETN TGS a NIBOR 1 ETN TGS a NIBOR 1 ETN Opera a NIBOR 1 ETN Opera a NIBOR 1 ETN REC Solar a NIBOR 1 ETN REC Solar a NIBOR 1 ETN Golden Ocean a NIBOR 1 ETN Schibsted a NIBOR 1 ETN Schibsted a NIBOR 1 ETN Fred Olsen Energy a NIBOR 1 ETN Fred Olsen Energy a NIBOR 1 ETN DNO a NIBOR 1 ETN DNO a NIBOR 1 ETN BW LPG a NIBOR 1 ETN Norsk Hydro X a NIBOR 1 ETN Norsk Hydro X a NIBOR 1 ETN OBX X a NIBOR 1 ETN OBX X a NIBOR 1 ETN Sølv c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Sølv c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Sølv c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Aluminium c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Aluminium c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Aluminium c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Kobber c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Kobber c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Kobber c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Sink c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Sink c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Sink c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Naturgass c ICE GBP 1,00 % p.a. ETN Naturgass c ICE GBP 1,00 % p.a. ETN Naturgass c ICE GBP 1,00 % p.a. ETN CO2 Utslippsretter c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN CO2 Utslippsretter c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN CO2 Utslippsretter c ICE EUR 1,00 % p.a. ETN REC a NIBOR 1 ETN OBX Short a NIBOR 1 ETN WTI c ICE USD 1,00 % p.a. ETN WTI c ICE USD 1,00 % p.a. ETN WTI c ICE USD 1,00 % p.a. ETN OBX X a NIBOR 1 ETN OBX X a NIBOR 1 ETN Marine Harvest X a NIBOR 1 ETN Marine Harvest X a NIBOR 1 ETN Brent X c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Brent X c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Gull X c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Gull X c ICE USD 1,00 % p.a. ETN Seafood a NIBOR 1 ETN Seafood X a NIBOR 1 ETN Seafood X a NIBOR 1 ETN Frontline a NIBOR 1 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 24 av 65

25 ETN Frontline a NIBOR 1 ETN NOD a NIBOR 1 ETN NOD a NIBOR 1 ETN NAS X a NIBOR 1 ETN NAS X a NIBOR 1 ETN Seafood Short a NIBOR 1 ETN OBOSX Short a NIBOR 1 ETN Statoil Short a NIBOR 1 ETN Telenor Short a NIBOR 1 ETN Norsk Hydro Short a NIBOR 1 ETN Yara Short a NIBOR 1 ETN Marine Harvest Short a NIBOR 1 ETN Gjensidige Short a NIBOR 1 ETN Storebrand Short a NIBOR 1 ETN Brent Short c ICE USD 0,90 % p.a. ETN Gull Short c ICE USD 0,90 % p.a. Avkastningsmekanisme a: Akkumulert Verdi t (AV t ) fremkommer ved at 1) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag, som tillegges 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med 1 fratrukket Gearingfaktor (GF) multiplisert med Rentebasis t (RB t ) multiplisert med Renteperiode (RP), som fratrekkes 4) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Administrasjonsgebyr (AG) som fratrekkes 5) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med absoluttverdien av 1 minus Gearingfaktor multiplisert med Rentemargin (RM) som fratrekkes 6) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med minus 1 og videre multiplisert med den minste verdien av 0 og Gearingfaktoren multiplisert med Lånekost (LK) (dette leddet vil kun slå inn når gearingfaktor er mindre enn null). Akkumulert Verdi t målt i Valuta er gitt ved følgende formel per andel i ETN: AV t AV t 1 t t Aktiva i Aktiva i 1 GF t 1 Aktiva i t RP 1 GF RB RP AG RP Abs (1 GF ) RM RP Min (0, GF ) LK 1 Avkastningsmekanisme b: Akkumulert Verdi t (AV t ) fremkommer ved at 1) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag, som tillegges 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med 1 fratrukket Gearingfaktor (GF) multiplisert med Rentebasis t (RB t ) multiplisert med Renteperiode (RP), som fratrekkes 4) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Administrasjonsgebyr (AG) som fratrekkes 5) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med absoluttverdien av 1 minus Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 25 av 65

26 Gearingfaktor multiplisert med Rentemargin (RM) som fratrekkes 6) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med minus 1 og videre multiplisert med den minste verdien av 0 og Gearingfaktoren multiplisert med Lånekost (LK) (dette leddet vil kun slå inn når gearingfaktor er mindre enn null). 7) summen av 1), 2), 3), 4), 5) og 6) multipliseres med forholdet mellom Valutakurs for gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag. Akkumulert Verdi t målt i Valuta er gitt ved følgende formel per andel i ETN: AV t AV t 1 t Aktiva i Aktiva 1 GF t 1 Aktiva i t RP 1 GF RB RP AG RP Abs (1 GF ) RM RP Min (0, GF ) LK t 1 i Valutakurs Valutakurs t t 1 Avkastningsmekanisme c: Akkumulert Verdi t (AV t ) fremkommer ved at 1) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) tillegges 2) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Gearingfaktor (GF) multiplisert med den relative endringen i Aktiva i mellom gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag og 3) akkumulert verdi for foregående Beregningsdag (AV t-1 ) multiplisert med Renteperiode (RP) multiplisert med Rentebasis t (RB t ) fratrukket Rentemargin (RM) og Administrasjonsgebyr (AG) 4) summen av 1), 2) og 3) multipliseres med forholdet mellom Valutakurs for gjeldende Beregningsdag og foregående Beregningsdag Akkumulert Verdi t målt i Valuta er gitt ved følgende formel per andel i ETN: AV t AV t Aktivai Aktiva GF t1 Aktivai t RP RB RM AG 1 t1 t1 i Valutakurs Valutakurs t t1 Renteperiode beregnes på basis av faktisk antall dager/365 for ETN Naturgass, ETN Naturgass og ETN Naturgass, og på basis av faktisk antall dager/360 for øvrige ETN. Gearingfaktor følger av matrisen over. Rentebasis følger av matrisen over. Rentemargin følger av matrisen over. Rentemargin kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 1,00 % p.a. Justert Rentemargin vil meldes av Utsteder via markedsplass. Ved beregning av Akkumulert Verdi t for ETN med aksjer og aksjeindekser som Aktiva i belastes Rentemargin i forhold til Utsteders kapitalinnsats som følger: / Gearingfaktor Rentemargin 1 0 gang 2 1 gang 3 2 ganger 4 3 ganger 5 4 ganger - (minus) 1 2 ganger - (minus) 2 3 ganger - (minus) 3 4 ganger Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 26 av 65

27 - (minus) 4 5 ganger - (minus) 5 6 ganger Administrasjonsgebyr følger av matrisen over. Administrasjonsgebyret kan endres på månedlig basis, oppad begrenset til 0,75 % p.a. Justert Administrasjonsgebyr vil meldes av Utsteder via markedsplass. Lånekostnadskomponent følger av matrisen over. Lånekostnadskomponenten vil kunne endres på månedlig basis, og vil være oppad begrenset til markedsmessige lånekostnader i utlånsmarkedet. Justert Lånekostnadskomponent vil meldes av Utsteder via markedsplass. Lånekostnaden vil beregnes i forhold til kapitalen som lånes inn, og vil være som følger: Gearingfaktor Lånekostnadskomponent - (minus) 1 1 gang - (minus) 2 2 ganger - (minus) 3 3 ganger - (minus) 4 4 ganger - (minus) 5 5 ganger C.16 Angivelse av forfallsdato for verdipapiret. Forfallsdato ved Gearingfaktor 1 Enten Den dato ETN forfaller, som er det tidligste av: i) Endelig Forfallsdato ii) den dato Utsteder fastsetter som Forfallsdato, jfr Call iii) den Beregningsdag forut for Endelig Forfallsdato hvor Aktiva t i etter Kalkulasjonsagentens oppfatning har falt med minst Grenseverdi i løpet av en Beregningsdag eller Innløsningsdato, jfr Put Endelig Forfallsdato følger av matrisen i Element C.1. Forfallsdato ved Gearingfaktor - (minus) 1 Enten Den dato ETN forfaller, som er det tidligste av: i) Endelig Forfallsdato ii) den dato Utsteder fastsetter som Forfallsdato, jfr Call iii) den Beregningsdag forut for Endelig Forfallsdato hvor Aktiva t i etter Kalkulasjonsagentens oppfatning har steget med minst Grenseverdi i løpet av en Beregningsdag eller Innløsningsdato, jfr Put Endelig Forfallsdato følger av matrisen i Element C.1. C.17 Beskrivelse av oppgjørsmetode for verdipapiret. Grenseverdi avhenger av Gearingfaktoren som følger: Gearingfaktor Grenseverdi 1 eller (minus) % 2 eller (minus) 2 50 % 3 eller (minus) 3 33 % 4 eller (minus) 4 25 % 5 eller (minus) 5 20 % Levering av ETN skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom kjøper og selger på tidspunkt for inngåelse av handel. Kjøperen vil motta melding fra Verdipapirregisteret når ETN er kreditert kjøperens VP-konto. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 27 av 65

28 C.18 Beskrivelse av avkastningsmetode Sluttverdibeløp ved Gearingfaktor 1 når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t, eller når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva t i noen gang under løpetiden for ETN i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning faller med minst Grenseverdi i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at ETN-eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Sluttverdibeløp ved Gearingfaktor - (minus) 1 når Forfallsdato fastsettes i henhold til Call eller Endelig Forfallsdato: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato, eller når Forfallsdato fastsettes i henhold til Put: Akkumulert Verdi t beregnet på Forfallsdato fratrukket et innløsningsgebyr på 2,00 % av Akkumulert Verdi t, eller når Forfallsdato fastsettes som følge av at Aktiva t i noen gang under løpetiden for ETN i henhold til Kalkulasjonsagentens bedømning stiger med minst Grenseverdi i løpet av en Beregningsdag: 0 (null), det vil si at ETN-eiers investerte beløp er tapt i sin helhet. Se beskrivelse av Grenseverdi i Element C.16. C.19 Pris på underliggende Se følgende tickere på : i Aktiva i -kode 1 Oslo OBX Oil Service Indeks OBOSX Index Oslo 2 Den terminkontrakt på 1000 fat råolje av Brent blend crude kvalitet på som har korteste løpetid. Den femte Beregningsdagen i hver måned (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at Aktiva t i fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. COxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) The Intercontinental Exchange Inc (ICE) Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan Kalkulasjonsagenten bestemme å flytte denne dagen til nærmeste Beregningsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 3 Den terminkontrakt på 100 troy ounces gull med minst 99,5 % renhet med levering i månedene februar, april, juni, august, oktober GCxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) COMEX Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 28 av 65

29 og desember som har korteste løpetid. Den femte Beregningsdagen i måneden før aktuelle terminkontrakt kommer til levering (eller om denne dagen ikke er en dag, neste Beregningsdag som er en dag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at Aktiva i t fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt med levering i månedene februar, april, juni, august, oktober eller desember. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan Kalkulasjonsagenten bestemme å flytte denne dagen til nærmeste Beregningsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 4 Den forward kvartalskontrakt på 1 MW nordisk kraft på som har korteste løpetid. Den tredje siste Beregningsdagen i måneden forutgående for leveringsstart (eller om denne dagen ikke er en dag, neste Beregningsdag som er en dag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at Aktiva i t fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. NELxxQ Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) Nasdaq OMX Commodities Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan Kalkulasjonsagenten bestemme å flytte denne dagen til nærmeste Beregningsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 5 Oslo OBX Total Return OBX Index Oslo Indeks 6 Statoil ASA STL NO Equity Oslo 7 Yara International ASA YAR NO Equity Oslo 8 Renewable Energy Corp ASA REC NO Equity Oslo 9 Telenor ASA TEL NO Equity Oslo 10 Norsk Hydro ASA NHY NO Equity Oslo 11 Marine Harvest ASA MHG NO Equity Oslo 12 Seadrill Limited SDRL NO Equity Oslo 13 Royal Carribean Cruises Ltd RCL NO Equity Oslo 14 Petroleum Geo-Services ASA PGS NO Equity Oslo 15 Subsea 7 SA SUBC NO Equity Oslo 16 Aker Solutions ASA AKSO NO Equity Oslo 17 Storebrand ASA STB NO Equity Oslo 18 Gjensidige Forsikring ASA GJF NO Equity Oslo 19 Orkla ASA ORK NO Equity Oslo 20 Norwegian Air Shuttle AS NAS NO Equity Oslo Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 29 av 65

30 21 TGS Nopec Geophysical Co ASA TGS NO Equity Oslo 22 Opera Software ASA OPERA NO Equity Oslo 23 REC Solar ASA RECSOL NO Equity Oslo 24 Golden Ocean Group Ltd GOGL NO Equity Oslo 25 Kurv av 1 A og 1 B-aksje i SCHA NO Equity Oslo Schibsted ASA SCHB NO Equity 26 Fred Olsen Energy ASA FOE NO Equity Oslo 27 DNO International ASA DNO NO Equity Oslo 28 BW LPG Ltd BWLPG NO Equity Oslo 29 Den terminkontrakt på troy ounces sølv med minst 99.9 % renhet med levering i månedene mars, mai, juli, september eller desember som har kortest løpetid. SIxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) COMEX, en del av Chicago Mercantile Exchange ( CME ) Den femte planlagte beregningsdagen i måneden før kontrakten kommer til levering (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt med levering i månedene mars, mai, juli, september eller desember. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 30 Den terminkontrakt på 25 metriske tonn aluminium av "primary" kvalitet med forfall den tredje onsdagen i mars, juni, september og desember. Den femte planlagte beregningsdagen i samme måned som forfallsdagen ("prompt-dag") for aktuelle terminkontrakt (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling til påfølgende kontrakt av mars, juni, september og desember. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, LAxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) London Metal Exchange ( LME ) Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 30 av 65

31 forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 31 Den terminkontrakt på 25 metriske tonn "grade A" kobber med forfall den tredje onsdagen i mars, juni, september og desember. Den femte planlagte beregningsdagen i samme måned som forfallsdagen ("prompt-dag") for aktuelle terminkontrakt (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling til påfølgende kontrakt av mars, juni, september og desember. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 32 Den terminkontrakt på 25 metriske tonn sink med minst % renhet med forfall den tredje onsdagen i mars, juni, september og desember. Den femte planlagte beregningsdagen i samme måned som forfallsdagen ("prompt-dag") for aktuelle terminkontrakt (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling til påfølgende kontrakt av mars, juni, september og desember. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. LPxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) LXxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) London Metal Exchange ( LME ) London Metal Exchange ( LME ) Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 33 Den kvartalsvise terminkontrakt QRxx Comdty InterContinental Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 31 av 65

32 på therm naturgass (levert gjennom kontraktsperioden) levert ved National Balancing Point (NBP) med kortest løpetid. Den tiende siste beregningsdagen i måneden før kontrakten kommer til levering (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. 34 Den nærmeste desember måned terminkontrakt på utslippstillatelser som hver gir rett til å slippe ut 1 tonn CO2- ekvivalent gass med kortest løpetid. 5 Handelsdager før kontrakten kommer til levering (eller om denne dagen ikke er en Bankdag, neste Beregningsdag som er en Bankdag) utføres en terminrulling. Terminrullingen innebærer at referansekursen fra og med denne dagen bestemmes ut fra påfølgende terminkontrakt. Dersom Kalkulasjonsagenten bedømmer at å rulle på denne dagen kan være til ulempe for investorene (pga dårlig likviditet, forstyrrelser i handelen eller andre hendelser), kan det bestemmes å flytte denne dagen til nærmeste planlagte handelsdag som ikke er beheftet med slik ulempe. Underliggende kontrakter vil kun kunne rulleres frem til 2020 (da fase 3 i utslippsregimet vil være over). Kalkulasjonsagenten kan velge å rulle videre til CO2- utslippskontrakter i et evt påfølgende regime. 35 Den terminkontrakt på fat råolje av light sweet crude kvalitet på som har kortest løpetid. Oljen leveres i Cushing, Oklahoma, USA. Den sjuende planlagte beregningsdagen i («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) MOxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) CLxx Comdty («xx» endres fra kontrakt til kontrakt) Exchange ( ICE ) InterContinental Exchange ( ICE ) og kalles ICE EUA New York Mercantile Exchange (NYMEX), en del av Chicago Mercantile Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 32 av 65

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. ETN ("Exchange Traded Notes") med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. ETN (Exchange Traded Notes) med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") med sølv, aluminium, kobber, sink, UK naturgass og CO2-sertifikater som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for

Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt for ("Exchange Traded Notes") med Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Subsea 7 SA, Yara International ASA og Statoil ASA som underliggende utgjør sammen med Grunnprospekt

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt for ETN ("Exchange Traded Notes") med Opera Software ASA, REC Solar ASA, Golden Ocean Group Ltd, Schibsted ASA, Fred Olsen Energy ASA, DNO International ASA, BW LPG Ltd, Norsk Hydro ASA og OBX

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Brent Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Brent Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et Prospekt

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Oslo Børs OBX Oil Service Index, OBX Total Return Index, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Beregning av daglig NAV/AV Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler ETP fra DNB

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Exchange Traded Products fra DNB Markets

Exchange Traded Products fra DNB Markets Exchange Traded Products fra DNB Markets Hva er ETF, ETN og ETP? ETP fra DNB Denne presentasjonen må sees i sammenheng med den tilhørende web- TV-sendingen og de andre delpresentasjonene som omhandler

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Bear Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010

Detaljer

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012 Månedsrapport Oversikt oktober 2012 Utvalgte indekser Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 449,0 0,4-1,7 14,0 29,1 Dow Jones 13486,0 0,5-0,8 7,0 22,5 Nasdaq 2816,5 0,1-1,3 11,7 27,6 S&P 1447,2

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Månedsrapport 05/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 05/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 05/13 Markedskommentar Det har vært en spennende mai måned i markedene både her hjemme og ute i verden. Totalutviklingen på børsene har vært positive gjennom måneden til tross for til dels

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar Månedsrapport 2/14 Markedskommentar Nedtrappingen av USAs verdipapirkjøp er kanskje det som legger mest føring på markedene inn i årets andre måned. Det er lite som tyder på at nedtrappingen ikke vil avvike

Detaljer

Månedsrapport. Markedskommentar

Månedsrapport. Markedskommentar Månedsrapport Markedskommentar Markedene verden over er enda preget av stor usikkerhet og flat utvikling. Dette til tross for at arbeidsledigheten i USA for september kom inn bedre enn ventet. 7,8 % mot

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, BW LPG Ltd, Det norske Oljeselskap ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Marine Harvest ASA, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Månedsrapport 03/13. Markedskommentar

Månedsrapport 03/13. Markedskommentar Månedsrapport 03/13 Markedskommentar Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til finansmarkedene på verdensbasis. Den siste tids valg kaos i Italia virker heller ikke dempende på dette. Det er først når

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities OMSETNING AV OBX-AKSJER 37 % av omsetningen av norske OBX aksjer handles utenfor Oslo Børs. Oslo Børs sin andel av omsetningen av norske aksjer faller måned for måned.

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender Morgenrapport Kraftig oppgang Det var bred og kraftig oppgang i det amerikanske aksjemarkedet i går. Dow Jones Industrial Average steg 2.53% og endte over psykologisk viktige 11 000. S&P500 og Nasdaq Composite

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Oppgaver i aksjevurdering

Oppgaver i aksjevurdering Oppgaver i aksjevurdering R. Øystein Strøm 1 Evco s aksjekurs er i dag 50 og selskapet vil betale et utbytte på 2 om ett år. Egenkapitalkostnaden er 15%. Hvilken pris kan du regne med å selge for like

Detaljer

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger,

Sammendrag. FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Stavanger, Sammendrag FRN SpareBank 1 SR-Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2028 med innløsningsrett for utsteder Stavanger, 13.06.2017 Sammendraget er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - februar 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - august 216 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO Verdipapirdokument. for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på. StatoilHydro ASA (STL) STLW08F170DNM VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 00038790.5 Verdipapirdokument for warranter utstedt av DnB NOR Bank ASA på StatoilHydro ASA (STL) STLW08F70DNM Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer