Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse?"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Helsekonferansen Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse? v/ass. direktør Jo Kittelsen, Statens helsetilsyn 1

2 To spørsmål Virker tilsyn med helse- og omsorgstjenestene? Har tilsynet t innvirkning i i på tjenestetilbudet? t tilb t? Oppfattes tilsynet som et aktuelt og relevant bidrag? Hva gjør kommunene for å iverksette endringer etter tilsyn? Blir det skapt ringvirkninger i andre deler av tjenestene? Kan tilsyn bidra til godt folkehelsearbeid? Hva skal det føres tilsyn med på folkehelseområdet? Hvordan skiller tilsyn med kommunens folkehelsearbeid seg fra tilsyn med helse-, omsorgs- og sosialtjenester? Hva slags strategi tar Helsetilsynet sikte på for å bidra til godt folkehelsearbeid? 2

3 Undersøkelse av erfaringer fra tilsynet med kommunale tjenester til eldre Mer enn 500 tilsyn i 325 av landets kommuner, med ulike metoder, i ulike deler av tjenesten, med ulike temaer: Demens, legemidler, underernæring, rehabilitering, avlastning Avvik i 2 av 3 tilsyn Undersøkelse ved konsulentfirma høsten 2012: Spørreskjema til 325 kommuner, svar fra nær 70 % Telefonintervjuer og dokumentasjonsgjennomgåelse j i 10 kommuner Telefonintervjuer med 10 tilsynsledere hos fylkesmennene 3

4 Vurdering av tilsynet: Spørreskjemafunn Skalering for de fleste spørsmål: Fra 1 (oftest "I svært liten grad" = negativ vurdering) til 6 (oftest "I svært stor grad" =positiv vurdering) Tommelfingerregel: Gjennomsnittsskåre >4,0 er bra, >4,75 er meget bra 4

5 Resultater: Om tilsynet generelt Om tilsynet 6 = I svært stor grad Viktig tema for virksomheten Respektfull behandling av ansatte i kommunen Funnenebeskrevetpå en forståelig måte Rapporten godt grunnlag for forbedringer Konstruktiv dialog som grunnlag for forbedringer 5,2 5,0 48 4,8 4,8 4,

6 For hvilke deler av tjenesten er tiltakene nyttige? Prosentandeler Nytte Virksomheten du leder 84 % 94 % Andre virksomheter innen helse og omsorgssektoren. 46 % 51 % Andre deler av kommunale tjenesteapparat 5 % 7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uten avvik med avvik 6

7 Har tilsynet gitt positiv effekt som også varer? Varighet og effekter 6 = I svært stor grad Vurdering av positiv forbedring av eldreomsorg 4,4 4,3 Endringer som fungerer i praksis 4,9 4, Uten avvik med avvik 7

8 "Virker tilsyn?" 80% av kommunene mente tilsynstemaene var svært viktige for deres virksomhet I all hovedsak mente kommunene tilsynsfunnene var beskrevet på en forståelig måte Flertallet mente også at rapporten og dialogen med fylkesmannen om funnene ga godt grunnlag for etterarbeidet Fylkesmannens medarbeidere oppfattes som kompetente 69 kommuner (32 prosent) hadde ikke fått avdekket avvik alle unntatt 7 kommuner hadde likevel satt i gang forbedringstiltak! Kan vi oppnå noe lignende ved tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid? l 8

9 To spørsmål Virker tilsyn med helse- og omsorgstjenestene? Har tilsynet t innvirkning i i på tjenestetilbudet? t tilb t? Oppfattes tilsynet som et aktuelt og relevant bidrag? Hva gjør kommunene for å iverksette endringer etter tilsyn? Blir det skapt ringvirkninger i andre deler av tjenestene? Kan tilsyn bidra til godt folkehelsearbeid? Hva skal det føres tilsyn med på folkehelseområdet? Hvordan skiller tilsyn med kommunens folkehelsearbeid seg fra tilsyn med helse-, omsorgs- og sosialtjenester? Hva slags strategi tar Helsetilsynet sikte på for å bidra til godt folkehelsearbeid? 9

10 Kommunalt ansvar mulige tilsynstemaer Kommunen skal: Fremme folkehelse l innenfor de oppgaver og med de virkemidler idl de er tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting (kap 2, 4) ha en skriftlig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, og vurdere årsaker og konsekvenser ( 5) ut fra oversikten utforme mål og strategier i kommunens planarbeid ( 6, jf plan- og bygningsloven 10-1) iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer, herunder råd og veiledning om ivaretakelse av egen helse ( 7) føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid indirekte eller direkte kan ha innvirkning på helsen (kap 3) 10

11 Hvordan skiller tilsyn med folkehelsearbeidet seg fra tilsyn med helse-, omsorgs- og sosialtjenester? Folkehelsearbeidet består ikke i å levere tjenester til enkeltpersoner Folkehelsearbeidet er et fellesansvar for ledelsen for hele kommunen ikke et særansvar for helsesektoren Folkehelsearbeidet er koblet til en fireårssyklus knyttet til kommuneplanarbeidet Folkehelsearbeidet er utpreget langsiktig resultatene kan først konstateres etter mange år 11

12 Særtrekk ved folkehelsearbeidet konsekvenser k for tilsynsstrategien i Tilsynet må støtte opp under kommunens arbeid for å oppfylle lovkravene på kort og lang sikt Tilsynet må innrettes mot tverrsektorielt samarbeid i kommunen Tilsynet må knytte an til fireårssyklusen for kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven g Tilsynet må innrettes mot forhold der det er mulig å utlede og presisere konkrete krav til kommunens folkehelsearbeid 12

13 Tema for tilsynet i 2013/2014: Kommunens løpende oversikt Oversikten er grunnsteinen i kommunens folkehelsearbeid Skal bidra til treffsikkerhet i kommunens folkehelsearbeid Skal sikre ivaretakelse av folkehelsen l på tvers av sektorer Er beslutningsgrunnlag i arbeidet med å utvikle helsevennlige lokalmiljøer og regioner Er en forutsetning for å måle effekt av tiltak og utvikling over tid Er et naturlig og viktig tema for tilsyn nå! 13

14 : 14: Tilsyn med et styringsperspektiv Kommunen må gjennom tverrgående styring og ledelse sikre at den har tilstrekkelig løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer den vurderer om det er behov for justeringer av løpende tiltak det løpende oversiktsarbeidet tilrettelegger for arbeidet med det fireårige oversiktsdokumentet Dette er et ansvar for kommunens øverste ledelse! 14

15 Virker tilsyn? Noen utfordringer fra eldretilsynet Evalueringsrapporten viste at kommunene ønsker seg mer veiledning og dialog etter tilsyn Kommunene ønsker at FM i større grad skal være bindeledd mellom kommuner og bidra til erfaringsdeling God dialog om tilsynet og om funnene er av vesentlig betydning for kommunenes arbeid i etterkant. Dette gjelder nok også ved tilsynet med folkehelsearbeidet! Og dessuten: Samarbeid på tvers av fylkesmannens avdelinger er helt nødvendig for gjennomføringen av tilsynet! 15

16 Forsvarlighet - en dynamisk standard Forsvarlighet er en rettslig standard innholdet bestemmes av normer utenfor loven ligger utenfor loven Forsvarlighetskravet for helse- og omsorgstjenesten er forankret i - anerkjent fagkunnskap - faglige retningslinjer - allmenngyldige samfunnsetiske normer Innholdet endrer seg i takt med utvikling av fagkunnskap Statens helsetilsyn,avd II, februar

17 God praksis og forsvarlig virksomhet God praksis Forsvarlig praksis Uforsvarlig virksomhet

18 God praksis og forsvarlig virksomhet Statens helsetilsyn,avd II, februar

Fylkesmannen på folkehelseområdet

Fylkesmannen på folkehelseområdet Fylkesmannen på folkehelseområdet Oppgavene til Fylkesmannen på folkehelseområdet er sentrert omkring myndighetsoppgaver, herunder veiledning om krav i regelverk, ivaretakelse av nasjonale forventninger,

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer