2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN"

Transkript

1 2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN

2 LEDER Du som holder denne aktivitetskatalogen er Drammen kommunes viktigste ressurs, og av den grunn ønsker Drammen kommune at ansatte i barnehager og skoler får systematisk kompetanseving gjennom attraktive etter- og videreutdanningstilbud. Dyktige ansatte som trekker i lag er den mest virkningsfulle innsatsfaktoren for å fremme barn og unges læring og utvikling. Å lykkes i hele læringsløpet betyr i realiteten at barn og unge får positiv drahjelp til her og nå og på sikt å mestre egne liv gjennom deltakelse i sosiale felleskap, utdanning og arbeidsliv. Resultatene fra evaluering av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole viser en tydelig og positiv resultatutvikling, og denne resultatutviklingen skal forsterkes gjennom nye retningsmål, langsiktige satsingsområder og handlingsplaner. Visjonen «Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske» og ambisjonen «Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi» skal fortsatt være retningsgivende for Drammen kommunes kvalitetsarbeid innenfor barnehageog skolesektoren. Som utdanningsdirektør mener jeg at resultatene fra den eksterne evalueringen dokumenterer at Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole langt på vei har innfridd de opprinnelige resultatambisjonene fra bystyret. I tillegg er en av de viktigste lærdommene fra evalueringen at kvalitetsløft i barnehage og skole krever tålmodighet, systematikk, ikke for mange satsinger på en gang og et stort lag som anerkjenner at den viktigste innsatsen må rettes mot ansattes og lederes kompetanse. TIL ANSATTE I BARNEHAGER OG SKOLER Formell kompetanse er viktig, men utøvelsen av et godt profesjonelt håndverk på arbeidsplassen er viktigst. Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole skal ivareta behovet for kontinuitet og nødvendig fornyelse, og endringene skal realiseres i et nært samspill mellom barnehagene, skolene, det nye kompetansesenteret for barnehage og skole, foreldreorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, rådmannen og bystyret. De nye handlingsplanene skal være bredt forankret i barnehageskole-, og oppvekstsektoren, og på kort og lang sikt være en sentral veiviser for kvaitets- og profesjonsutvikling for ansatte og ledere i barnehage og skole. Årets aktivitetskatalog er et første steg på å tilnærme seg versjon 2.0, men samtidig er det også riktig å si at årets aktivitetskatalog representerer en «mellomfase» mellom gammel og ny tid. Med nye handlingsplaner på plass våren 2016, vil neste års aktivitetsportefølje i større grad være eksplisitt koblet opp mot innholdet i handlingsplanene. Frem til de nye handlingsplanene er ferdig utarbeidet er det like fullt mye drift-, utviklings- og innovasjonsarbeid som skal realiseres, og som alltid skal dette kvalitetsarbeidet hvile på forskning, kunnskap og anerkjent profesjonspraksis. Jeg håper summen av aktiviteter presentert i denne aktivitetskatalogen vil gi dere alle et kompetanserikt og spennende arbeidsår. Vennlig hilsen Jan Sivert Jøsendal Utdanningsdirektør INNHOLD 04 KICK-OFF 06 BARNEHAGEN 08 Felles forum for styrere 09 Pedagogisk lederskole 10 Pedagogisk medarbeiderskole 12 PULS barnehage 14 Være Sammen 15 Språk 16 Menn i barnehage MIB 17 Overgang barnehage-skole 18 BARNE- OG UNGDOMSTRINNET 20 Lesson Study 22 Datoer for skoleledermøter 23 Workshop for avdelingsledere 24 Skoleledermøter 26 Nettverk for lærerspesialister 27 Merkantilt forum 28 Nettverk for nyutdannede 30 Mentorer 31 Marte Meo 32 Nettverk for fysisk aktivitet 34 Lokal læreplan kroppsøving 36 SFO ledelse 38 SFO/pedagogiske medarbeidere 40 Overgang barnehage/skole klasse-lærere Digital pedagogisk læring 43 Nasjonale prøver 44 PALS 45 Trivselsprogrammet 46 Åpne kurs med påmelding 50 KUN FOR UNGDOMSTRINNET 52 Trinn-nettverk 54 Eksamensgjennomføring 10. trinn 55 Digital pedagogisk læring 57 First Lego League Fotos: Pia Sønstrød - Foto side 16: Shutterstock

3 4 5 Å LYKKES I HELE LÆRINGSLØPET KICK-OFF FOR ANSATTE I SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST Drammenshallen torsdag 13. august Åpning ved ordfører Tore Opdal Hansen og utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Jazzcode. Musikalsk foredrag i verdensklasse «Å lykkes i hele læringsløpet» Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark Lunsj «Like barn leker best, men ulike barn finner på de morsomste lekene». Milad Mohammadi, jurist og statsviter bosatt i Sverige Oppstilling utenfor hallen til gruppebilde Avslutning for dagen

4 6 7 BARNEHAGEN Felles forum for styrere Pedagogisk lederskole Pedagogisk medarbeiderskole PULS barnehage Være Sammen Språk Menn i barnehage MIB Overgang barnehage-skole

5 FELLES FORUM FOR STYRERE PEDAGOGISK LEDERSKOLE 8 9 FELLES FORUM FOR STYRERE er en møteplass for styrere i både private og kommunale barnehager. På samlingene legges det opp til faglig påfyll, erfaringsdeling og drøfting av relevante temaer knyttet til lederrollen i barnehagen. OVERNATTINGSSAMLING PÅ KONGSBERG Onsdag 16. september kl torsdag 17. september kl Quality Hotel Grand Kongsberg Tema for samlingen er ledelse av implementeringsprosesser. Det legges opp til gruppearbeid hvor hovedvekten vil være på barnehagens egne implementeringsplaner knyttet til Være Sammen. Pål vil veilede i gruppene. Fullstendig program blir utsendt. Foredragsholder: Pål Roland og NBB DESEMBERSAMLING Styrere i private og kommunale barnehager Påmelding utgått PEDAGOGISK LEDERSKOLE er en samlingsbasert opplæring med seks samlinger over seks måneder. Det er et krav om tilstedeværelse for å få kursbevis. Alle deltagere på skolen får et kompendie med faglitteratur. Det stilles krav til lesing, til skriftliggjøring av egen utvikling sett i et organisasjonsperspektiv og til arbeid i grupper på tvers av private og kommunale barnehager. På siste samling holder gruppene fremlegg og deler erfaringer. Plan for skolens mål og innhold sendes til barnehagene per mail. Ansvarlig: STYD kommunikasjon Tirsdager kl september 06. oktober 10. november 08. desember 12. januar 16. februar Pedagogiske ledere og førskolelærere/ped.ledere 2 Påmelding i kursportalen innen Fredag 4. desember kl

6 PEDAGOGISK MEDARBEIDER- SKOLE PEDAGOGISK MEDARBEIDERSKOLE er en samlingsbasert opplæring med seks samlinger over seks måneder. Det er et krav om tilstedeværelse for å få kursbevis (ikke mer enn 20% fravær). Deltagerne på skolen får et kompendie med faglitteratur. Det er satt av tid til refleksjon og gruppearbeid på samlingene. På siste samling holder gruppene fremlegg og deler erfaringer. Plan for skolens mål og innhold sendes til barnehagene per mail. Ansvarlig: STYD kommunikasjon Tirsdager Wergelandsgate oktober kl november kl januar kl februar kl mars kl april kl Pedagogiske medarbeidere i barnehage Påmelding i kursportalen innen Se også! «Lek og læring hånd i hånd» «Positiv trygg og tydelig» Se side 38 40

7 PULS FOR 12 BARNEHAGE 13 OPPLÆRINGSDAG FOR NYANSATTE/DE SOM ER UKJENT MED PULS-SYSTEMET 23. oktober kl Styrere og pedagogiske ledere DAGER MED PULS-STØTTE Vi har valgt å sette opp flere dager med PULS-støtte. Dette er et tilbud der barnehagene kan få støtte tilpasset de utfordringer de støter på i implementeringen av PULS. Disse dagene ble tidligere kalt Drop in-dager. Opplæringen vil ta for seg de ulike prosessene barnehagene jobber med i PULS-systemet, fra kvalitetsvurdering til tiltaksbeskrivelser og tiltaksvurderinger. Deltakere får relevante beskrivelser, refleksjonsoppgaver og brukermanualer for arbeidet med PULS. De som skal delta på kurset må ha fått brukertilgang i PULS før kursstart. Pedagogiske ledere får dette av sin styrer. Nye styrere får dette fra kompetansesenteret. Kursholdere: Reidun Kleven og Marit Qvam Påmelding i kursportalen innen Fredag 28. august Tirsdag 22. september Torsdag 8. oktober Tirsdag 27. oktober Fredag 20. november Tirsdag 1. desember Du kan bestille tid ved å sende en mail til: I mailen ønsker vi at det står hva dere trenger støtte til, hvor mange dere er og forslag til klokkeslett.

8 SOSIAL KOMPETANSE I BARNEHAGEN: SPRÅK I BARNEHAGEN 14 «VÆRE SAMMEN» 15 VÆRE SAMMEN omhandler implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen. Fokuset er på den autoritative voksenrollen, kommunikasjon og perspektivtaking, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd og organisasjonsutvikling og implementering. Det videre tilbudet er for de barnehagene som har utdannede veiledere, og som jobber med å implementere Være Sammen. KURS I «VÆRE SAMMEN» Alt. 1: 3. november kl Alt. 2: 3. november kl Alt. 3: 4. november kl Alt. 4: 4. november kl Pedagogiske medarbeidere, førskolelærere / ped. leder 2 og nyansatte ped. ledere i «Være Sammen»- barnehager Det vil gis en innføring i verdigrunnlaget og kjernekomponentene i Være Sammen. Kursholder: Lene Bryne, ressursveileder i Være Sammen. TRAS 1-OPPLÆRING 21. september Ansatte som ønsker å bruke eller bruker TRAS Dette er et opplæringskurs i TRAS som tar for seg språkutvikling, tegn på språkvansker og gjennomgang av hvordan bruke verktøyet. Kursholder: Unni Espenakk TRAS 2-OPPLÆRING 26. november Ansatte som ønsker å bruke eller bruker TRAS Dette er et oppfølgingskurs som tar utgangspunkt i erfaringer og case fra de deltagende barnehagene. Kursholder: Unni Espenakk Påmelding i kursportalen innen Påmelding i kursportalen innen TEMADAG SPRÅK 14. oktober kl Wergelandsgate 9 Tema: Systematisk språkstimulering Pedagoger og styrere Påmelding i kursportalen innen

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE FAGLIG/PEDAGOGISK MØTE MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Tirsdag 20. oktober kl Wergelandsgate. 9 Styrere i barnehagene og ledere i barneskolene Foredrag om matematikk og språk rettet mot barnehage og småskoletrinnet Fordragsholder: Else Devold MENN I BARNEHAGEN (MIB) Ole Magnus Hetland er MIB kontakt for private og kommunale barnehager og er tilgjengelig for å starte en bevisstgjøringsprosess i personalgruppa/ ped. leder gruppa. Innholdet er å dele erfaringer om hvordan man kan komme i gang med likestillingsarbeidet, skape refleksjoner rundt ansattes holdning og bevissthet knyttet til likestillingsperspektivet i egen barnehage. Som MIB kontakt kan han besøke 6 barnehager i året. Ta kontakt med: Se også! 18. april: Systematisk motorisk trening Barnehage og trinn Kunne planlegge og gjennomføre motorisk trening for alle barn og for de som trenger det mer enn andre. Se side 33.

10 18 19 BARNE- OG UNGDOMSTRINN Lesson Study Skoleledermøter Workshop for avdelingsledere Nettverk for lærerspesialister Merkantilt forum Nettverk for nyutdannede Marte Meo Nettverk for fysisk aktivitet SFO ledelse SFO/pedagogiske medarbeidere PALS Nasjonale prøver Trivselsprogrammet Åpne kurs med påmelding

11 20 LESSON STUDY 21 PLAN OG FRAMDRIFT FOR ARBEIDET MED LESSON STUDY Skolene vil være i ulike faser fra skolestart Arbeidet vil legges opp av skolene selv, med støtte og veiledning fra Kompetansesenteret og de skolene som allerede har høstet erfaringer i arbeidet med LS. Kursholder: Elaine Munthe 11. august kl Kino City Alle lærere i grunnskolen Bragernes, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Rødskog, Skoger, Vestbygda, Øren, Åskollen, Fydenhaug, Galterud, Marienlyst og Introduksjonssenteret 2. september kl Kino City Alle lærere i grunnskolen Aronsløkka, Fjell, Gulskogen, Åssiden, Nøsted, Børresen og Svensedammen

12 DATOER FOR SKOLELEDER- MØTENE WORK-SHOPS FOR AVD.- LEDERE Torsdager kl Rektorer kl Avdelingsledere 3. september 8. oktober kl : PULS for alle skoleledere (se s ) 5. november 3. desember Torsdag 7. og fredag 8. januar 2016: Vinterseminar Torsdag 7. januar: PULS og prosessdesigneren (se s ) Torsdager kl september: Sikker arbeidsflyt og PAS /oppmelding til nasjonale prøver 5. november 3. desember: Resultatoppfølging av nasjonale prøver 4. februar 7. april 28. april 2. juni 4. februar 10. mars kl : PULS for alle skoleledere (se s ) 7. april 28. april 2. juni

13 24 SKOLELEDERE 25 ARBEID MED PULS SOM VERKTØY Drammensskolen starter et implementeringsprogram som består av fem samlinger og som gjennomføres i løpet av en toårsperiode. Samlingene ledes av Conexus og stiftelsen IMTEC, ved Tore Skandsen og Tone Guldahl. Det gis oppgaver mellom samlingene. Programmet har til hensikt å kombinere praktisk bruk av PULS og data med evidensbaserte metoder for skoleutvikling, slik at data benyttes på balanserte måter som er systematisk, målrettet og skolebasert. Tre skoleledermøter vil bli brukt til denne opplæringen i skoleåret INNHOLD: Læring i profesjonelle fellesskap og bruk av PULS Datafangst og analyse med bruk av PULS-designeren Hvordan kombinere data med spørsmål som egner seg til å gå i dybden Hvordan lede lærende møter Første samling torsdag 8. oktober fra Fokus på analyse av nåsituasjonen ved hjelp av PULS, og en grunnleggende innføring i funksjonalitet og indikatorer. Andre samling 7. januar på vinterseminarets første dag Fokus på hvordan bruke PULS og prosessdesigneren til å skape profesjonelle læringsfellesskap. Her trekkes forskningen til Louise Stoll inn, samt at vi designer prosesser etter Knut Roalds forskning om hva som skal til for å lede lærende møter. Tiltaksmodulen i PULS trekkes også inn her. Tredje samling torsdag 10. mars fra Tredje samling vil gi en innføring i Viviane Robinsons forskning om elevsentrert ledelse, og hvordan vi kan legge til rette for et felles språk og felles forståelse av kvalitet på våre satsningsområder med kvalitetsbeskrivelser. Høsten 2016 Fjerde samling vil gi input om hvordan skape en kultur som fremmer inquiry ved hjelp av data, hva er gode prosesser, og hvordan forholder vi oss til data som «spriker»? Femte samling fokuserer på hvordan PULS kan brukes på systematiske måter, og hvordan data kan brukes i forbindelse med DELTA-modellen for å identifisere hva vi trenger å forbedre, fornye og ikke minst foredle.

14 NETTVERK FOR LÆRER- SPESIALISTER MERKANTILT FORUM lærerspesialister fra trinn i matematikk/norsk Torsdag 6. august: Deltakelse på Energy Camp på Hvam videregående Torsdag 10. september kl Tirsdag 27. oktober kl Tirsdag 2. februar kl Tirsdag 19. april kl «Lærerspesialistene skal utvikle skolen som kollektivt lærende organisasjon med vekt på elevenes læring og det som skjer i klasserommet.» Torsdag 15. oktober kl Økonomi/innkjøp E-handelsplattformen ved Morten Deol og Anette Hartz Rapporter i agresso ved Aleksander Skaane Moava1310 Presentasjon av forsvarlig system for skoleeier Mandag 9. og tirsdag 10. november (2 dagers seminar) Skolesekretærkonferanse i Sandefjord i regi av fagakademiet med følgende tema: Konflikthåndtering - hvordan forebygge og forholde seg til konfliktfylte og truende situasjoner Kommunikasjon og samhandling i et flerkulturelt miljø Stressmestring, mindfulness og tilrettelegging av eget arbeid for å gi deg kontroll med negativt stress Onsdag 16. desember kl Lønn og personal Nytt lønnssystem ved Thor Ole Stenberg Reiseregninger Beregning av ansiennitet Skademeldinger ved Magne Pedersen Onsdag 10. februar kl Innskriving og skolestart Onsdag 16 mars kl Arkiv og dokumenthåndtering Onsdag 4. mai kl Åpen agenda

15 NETTVERK FOR 28 NYUTDANNEDE 29 Fredager: august NY SOM LÆRER Mål: Kunne forklare sammenhengen mellom læreres relasjonskompetanse og læringsmiljø Kunne gjengi hva sosial kompetanse er og hvordan du kan jobbe med sosial kompetanse i klassen Lærerens mandat og rolle Lærerens relasjonskompetanse og elevenes sosiale kompetanse Hjem skolesamarbeid: Det første foreldremøtet; gjennomføring og presentasjonsteknikk Ansvarlig: Eva Høiby, Hilde Schjerven og Vibeke Holtskog 16. oktober LESING OG DIGITAL LÆRING Mål: Kunne bruke digitale læringsverktøy i opplæringen Kunne planlegge og gjennomføre «soling» av egne elever Kunne registrere, lese og bruke elevresultater i VOKAL Ansvarlig: Kari Kleven og Mari Pharo Nyutdannede lærere fra trinn (+ evt. nytilsatte) Lærerens didaktiske kompetanse Bli kjent med Drammensskolens Ikt-plan Hvordan brukes SOL og andre kartleggingsverktøy 11. desember KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE; «DEN GODE TIME» Mål: Kunne forklare hva som kjenne- Lærerens didaktiske kompetanse tegner den gode undervisnings- Sette standard i timene timen Bygge gode timer Ansvarlig: Lene Heckman 5. februar DEN GODE VURDERINGSPRAKSIS Mål og innhold: «Baklengs planlegging» og lokale fagplaner Ansvarlig: Hilde Schjerven Vurdering av, for og som læring læringsmål og kriterier og tilbakemeldingskultur 11. mars HVA GJØR VI NÅR NOE IKKE GÅR HELT SOM PLANLAGT? Mål: Dra hjem fra nettverk med økt Vi jobber med case og bygger handlekraft når noe ikke går som handlekraft knyttet til atferdsplanlagt! utfordringer (økosystemiske metoder) Metoder for aktiv læring Ansvarlig: Eva Høiby og Hilde Schjerven Nettverkene vil inneholde refleksjonsspørsmål i forkant, faglig påfyll, deling av erfaringer og oppgaver som skal prøves ut i egen undervisning. I tillegg vil du få veiledning/støtte direkte ut i eget klasserom.

16 MENTORER MARTE MEO Fredager kl Mentorer for nyutdannede fra trinn Onsdager Skoleledere i Marte Meoopplæring 16. oktober 5. februar Samlingene for mentorene ligger parallelt med nyutdannetnettverket og det vil bli felles lunsj klokken Resten av dagen vil mentorene ha et eget innhold der man har fokus på rollen som veileder og mentor. 26. august 16. september 07. oktober 28. oktober 18. november 09. desember Sertifisering SAMLING FOR SERTIFISERTE MARTE MEO-VEILEDERE Tirsdager kl november 9. februar

17 NETTVERK FOR FYSISK AKTIVITET Onsdager kl Lærere og pedagogiske medarbeidere fra trinn 16. september: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN - DEL 1 Mål: Kunne legge til rette for fysisk Vi jobber med opplegg i ulike fag aktiv læring ute som kan hjelpe deg å koble fagets Kunne lage opplegg som kobler kompetansemål til metoden fysisk fag og fysisk aktivitet aktivitet Ansvarlige: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne fra «Den fysiske skolesekken» 11. november: FYSISK AKTIV LÆRING Mål: Kunne bruke fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel Kunne dele og formidle aktiviteter vi selv har prøvd ut for å realisere læringsmål. Ansvarlige: Elisabeth Liverud og Inger-Lise Torgersen Linda Solli Werner og Anne Ødegård Hansen Vi deler læringsopplegg og prøver ut aktiviteter 17. februar: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN DEL 2 Mål: Kunne bruke fysisk aktivitet som Vi jobber med koblingen mellom pedagogisk virkemiddel fag og fysisk aktivitet Ansvarlige: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne fra «Den fysiske skolesekken» Onsdag 18. april kl SYSTEMATISK MOTORISK TRENING Mål: Kunne planlegge og gjennomføre målrettet motorisk trening for alle barn og for de som trenger det mer enn andre Foredragsholdere: Nikolaj Trautner Lærere fra Brandengen bidrar Barnehage og 1. 4.trinn Hva er motorisk trening Hvordan følger vi og sikrer barns motoriske utvikling Leker, øvelser og metoder Voksenrollen

18 LOKAL LÆREPLAN KROPPSØVING 34 IMPLEMENTERING 35 Tirsdag 22. september kl KICK OFF: «LIVSLANG BEVEGELSESGLEDE OG MESTRING UT FRA EGNE FORUTSETNINGER» Lansering av lokal læreplan i kroppsøving for Drammensskolen. Periodeplan 1 Grunnleggende bevegelser v/jostein Mjønerud, Fysakhøvding fra Sørum, Akershus Basketball for alle v/per Tøyen, Norges Idrettsforund Hvordan tilrettelegge for alle Tirsdag 20. oktober kl på Skoger skole Kin-ball - aktivitetskurs Skoger skole Kursholder: Pierre Julien Hamel, leder i det internasjonale Kin-ball forbundet Tirsdag 17. november kl KROPPSØVINGSPLANENS OPPBYGGING Periodeplan 2 Vi planlegger for læring - ikke aktivitet Formålet for faget og elevens læringsutbytte Lærere fra trinn Tirsdag 8. desember kl i UNDERVEISVURDERING I KROPPSØVING Periodeplan 3 Aktivitetsvalg for å nå mål Vurderingspraksis Torsdag 25. februar kl i INNSATS OG TRENING UT FRA EGNE FORUTSETNINGER Periodeplan 4 Vurderingsverktøy Ansvarlig: Lene Flagestad fra Landslaget Fysisk Fostring i Skolen og Læreplangruppa Torsdag 14. april kl i HVORDAN FØLGER VI ELEVENS UTVIKLING FRAM MOT EN HALVÅRSVURDERING? Bruk av tester Sluttvurdering Vurdering av læreplanen etter første års bruk Ansvarlig: Læreplangruppa og Hilde Schjerven

19 KVALITET OG LEDELSE I SFO LEDERSAMLINGER FOR Å HEVE KVALITETEN I SFO Det vil bli teori, utprøving i praksis og erfaringsdeling knyttet til alle samlingene. Tirsdager fra Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO Ledere og koordinatorer i SFO 6. oktober: TYDELIG LEDELSE MED VARME OG GLIMT I ØYET! Profesjonalitet og utvikling av egen lederrolle Selvledelse og mål for eget lederskap Lederteamet i SFO Lojalitet og gjensidig tillit Mellomlederrollen Delegering 10. november: KVALITET I SFO Hva er kjennetegn på god kvalitet i SFO Hvordan drifte basene på en hensiktsmessig måte, og utarbeide funksjonelle planer for daglig drift Hvordan utarbeide standarder for det daglige arbeidet i basen: «Sånn gjør vi det her hos oss» Hvordan planlegge og lede utviklingsarbeid i SFO Gode metoder for å involvere personalet i utviklingsarbeidet 12. januar: SAMMEN ER VI DYNAMITT! Hva kjennetegner et godt team i SFO Spilleregler for teamet Samhold og «vi følelsen» Hvordan skape gode relasjoner til medarbeiderne (relasjonsledelse) Hvordan skape arbeidsglede og et inkluderende arbeidsmiljø 16. februar: KUNSTEN Å FÅ DET BESTE UT AV MEDARBEIDERNE DINE Hvordan skape motivasjon og entusiasme i personalgruppen Situasjonsbestemt ledelse Flytsonemodellen Kommunikasjon i lederperspektiv Veiledning av medarbeiderne ulike teknikker Den nødvendige samtalen Hvordan skape en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen

20 KURS FOR PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE I SFO/SKOLE Påmelding i Påmelding i 38 kursportalen kursportalen 39 innen innen KURS FOR PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE I SFO/SKOLE Torsdag 10. september kl AKTIV SFO Hvordan kan vi skape en mer AKTIV SFO? Forslag til aktiviteter og organisering Fokus på tilrettelegging for alle og «Ut er in» Hvordan gjøre det morsomt å være i aktivitet ute? Foredragsholdere: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne. «Den fysiske skolesekken» Alle SFO-ansatte Onsdag 14. oktober kl Ledere, ped. medarbeidere i SFO og barnehagens eldste avdelinger «LEK OG LÆRING HÅND I HÅND» Er det mulig å ha læringsstøttende aktiviteter i SFO når hjertet banker for barnas fritid? JA og på dette kurset får dere vite hvordan! Hvordan kan vi vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst? Hvorfor er gode leseferdigheter så viktig for barn? Er det mulig å leke seg til bedre regneferdigheter? Kan vi ta i bruk de digitale mulighetene som finnes også i SFO-tiden? Hvordan kan vi styrke barnas lese- og regneferdigheter gjennom fysisk aktivitet? Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO Tirsdag 26. januar kl Ledere, ped. medarbeidere i SFO og barnehagens eldste avdelinger Se også! 13. oktober: «Tilknytning og speiling. Barns utvikling og emosjonelle intelligens» Påmelding i kursportalen innen 1. oktober! Se side januar: «Yrkesetikk og profesjonalitet: Hvordan kommuniserer jeg med andre?» «POSITIV, TRYGG OG TYDELIG» OM VOKSENROLLEN I SFO Barna gjør ikke som vi sier de gjør som vi gjør! Vi er viktige rollemodeller i barnas oppvekst, og det krever at vi har et høyt bevissthetsnivå rundt egen atferd når vi er sammen med barna. Hvilke krav og forventninger stilles til en medarbeider i SFO? Hvordan kan du bygge gode relasjoner med barn og voksne? Hvordan lede barnegrupper på en god måte? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og foresatte? Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO

21 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE 1. KLASSE LÆRERE FAGLIG/PEDAGOGISK MØTE MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE SAMLING FOR 1. KLASSE-TEAM SKOLEÅRET Tirsdag 20. oktober kl Wergelandsgate. 9 Styrere i barnehagen og ledere i barneskolen Onsdag 8. juni kl Torsdag 9. juni kl Foredrag om matematikk og språk rettet mot barnehage og småskoletrinnet Fordragsholder: Else Devold

22 DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING NASJONALE PRØVER NETTVERK FOR BARNETRINN: IPAD I UNDERVISNINGEN Onsdager kl oktober Lærere fra Konnerud og Åskollen deler sine erfaringer i mindre grupper 27. januar Deling av undervisningsopplegg/planer 23. mars Vurdering for læring og bruk av innleveringsverktøy Målgrupper: Lærere på trinn med 1-1 IPAD (elevene som produsenter) Lærere på med gruppesett (spesielt fokus på lese/skriveopplæring) Tirsdag 25. august kl Kurs i nasjonale prøver for 8. og 9. trinn Fredag 13. november kl Kurs i nasjonale prøver for 4. trinn Lærere på 4,, 8. og 9. trinn «De læringsfremmende digitaliseringsmulighetene skal utøves innenfor en pedagogisk ramme der pedagoger og ledere sikrer at plattformer, programmer og verktøy fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter» (hentet fra politisk sak om Drammensskolen 2.0)

23 NETTVERK FOR PALS TRIVSELSLEDER -PROGRAMMET Onsdager kl desember «Om å snu vanskelige klasser» Foredragsholder: Bente Bakken, Universitetet i Stavanger 25. mai Arbeid med PALS Barne- og ungdomsskole (Pals-team) Åpent for andre deltagere Mål og innhold: Ansatte skal kunne inkludere elever som er i selektert og indikert nivå, slik at de opplever tilhørighet og gode relasjoner med medelever og lærere / pedagogiske medarbeidere PALS-team skal lære av hverandres praksis gjennom å drøfte case fra egen skolehverdag knyttet til elever i selektert og indikert nivå. PALS-team skal analysere egne resultat fra sjekkliste A og elevundersøkelsen, og med bakgrunn i dette bli enige om skolens videre arbeid med PALS og det psykososiale skolemiljøet. SAMLINGER FOR TL-KOORDINATORER Onsdag 4. november kl Mandag 4. april kl TL-ledere på barneskolene LEKEKURSDAGER FOR TRIVSELSLEDERE Skogerhallen alle dager Skoler som står i kursiv er vertsskoler og møter kl i Skogerhallen. 7. september: Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen 8. september: Fjell, Bragernes, Hallermoen, Konnerud 9. september: Brandengen, Danvik, Gulskogen, Rødskog, Øren 20. januar: Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen Åssiden, 21. januar: Bragernes, Hallermoen, Konnerud, Fjell 22. januar: Danvik, Gulskogen, Rødskog, Øren, Brandengen Ansvar: PPT ved Ragnhild Risholm og Kompetansesenteret PALS-KONFERANSE I OSLO 10. OG 11. SEPTEMBER Forelesninger med blant annet Terje Ogden, Knut Roald og Susan Barrett. Basen betaler for en deltaker, men vi anbefaler at hele PALS-teamet deltar. Påmelding til PALS-konferansen gjør du her:

24 ÅPNE KURS FOR BARNETRINN OG UNGDOMSTRINN Påmelding i 46 kursportalen 47 MATEMATIKK: JEG GIDDER IKKE BRY MEG MER KAGAN/ COOPERATIVE LEARNING Onsdag 7. oktober kl Lærere på barnetrinn/ ungdomstrinn Torsdag 21. januar kl Ledere og lærere på barnetrinn/ungdomstrinn Hva er det som gjør at elever, som både var motiverte og gode i matematikk i de yngste klassene, får problemer med faget i de eldste klasser? Foredraget tar utgangspunkt i Monas masteravhandling, der hun fokuserte på hvordan elevene selv begrunner den negative utvikling i matematikkprestasjoner. Foredragsholder: Mona Røsseland er tidligere lærer, lærebokforfatter og nå PhD stipendiat ved Universitetet i Agder. Kurset vil legge vekt på grunnelementene i Cooperative Learning i en dynamisk workshop. Foredragsholder: Birgit Schøn, Cooperative Learning, Danmark Aronsløkka skole i Drammen arbeider blant annet etter prinsippene i KAGAN/Cooperative Learning, og tar imot besøk i forhold til dette den 22. januar. Da observerer vi og lager verktøy sammen med Birgit Schøn. DEN GODE VURDERINGSPRAKSIS DET PSYKOSOSIALE LÆRINGSMILJØET Torsdag 10. desember kl De 6 nøkkelstrategiene som er viktige i VFL Gode læringsmål og kriterier Foredragsholder: Lene Heckman Lærere og ledere på barnetrinn/ ungdomstrinn Onsdager kl oktober Lærerkultur og klasseledelse som forebygging av mobbing 27. april Når mobbing skjer; hva gjør vi da? Sosial = Digital Foredragsholder: Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud Ledere og lærere på barnetrinn/ungdomstrinn

25 ÅPNE KURS FOR BARNETRINN OG UNGDOMSTRINN DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING Onsdag 26. august kl Bruk av Intowords og CD-ord Kurs 1: Lærere på trinn Kurs 2: Lærere på trinn Opplæring av programmene som gir lese- og skrivestøtte, Kursholder: MV-Nordic Torsdag 17. september kl Kikora Kursholder: Kikora Lærere som har spes.ped elever eller elever med særskilt norsk Matematikklærere på mellomtrinn/ ungdomstrinn Tirsdag 6. oktober kl Google for education (GAFE) Ansvar: Lærere fra Marienlyst skole Tirsdag 20. oktober kl Lærere på ungdomstrinnet og lærere på 6. og 7. trinn Alle lærere på barnetrinn/ungdomstrinn Planleggingsverktøy i Fronter På kurset lærer du å opprette, dele og følge opp planer, oppgaver og lekser. Verktøyet fungerer både på PC, IPAD og mobil og er en enkel, rask og morsom måte å nå elevene på.

26 50 51 Kun for UNGDOMSTRINN Trinn-nettverk Eksamensgjennomføring 10. trinn Digital pedagogisk læring First Lego League

27 TRINN- NETTVERK Tirsdag 1. september kl Alle ledere og lærere på 8. og 9. trinn Tirsdag 16. februar 8.trinn Tirsdag 23.februar 9.trinn 8. 9.TRINN: INSPIRASJONSØKT: DRAMMENSSKOLEN 2.0 Læring i framtidens skole. Foredragsholder: Hans Petter Røkholt, Conexus Tirsdag 24. november 8. trinn Tirsdag 1. desember 9. trinn ST.MELD 22: ET PRAKTISK, VARIERT, RELEVANT OG UTFORDRENDE UNGDOMSTRINN Vi deler erfaringer og planlegger baklengs Mål: Kunne lage et flerfaglig opplegg med særlig fokus på digital, aktiv eller framtidsrettet læring 3 av våre ungdomsskoler presenterer hvordan de jobber for å realisere St.meld 22. Vi planlegger et flerfaglig opplegg HVA SKAL DE EGENTLIG LÆRE OG HVORDAN GJENNOMFØRER VI FAGSAMTALEN? Mål: Kunne gjengi kjernekompetansen i minst ett fag Kunne hjelpe elevene til selv å sette ord på hva de kan, hva de skal lære og hvordan de skal komme seg dit Tirsdag 29. mars 8. trinn Tirsdag 5. april 9. trinn UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Mål: Kunne lage et opplegg der det er fokus på en av de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving eller regning i alle fag Vi «knar» formål for fag Vi analyserer film av fagsamtaler Ansvarlige: Lærere fra Drammensskolen Ungdomstrinn i utvikling, kort om satsingen Hvordan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i alle fag slik at det også virker praktisk, variert, relevant og/eller utfordrende Ansvarlige: Ungdomstrinn i utvikling, utviklingsteamet i Buskerud v/bente Granberg

28 EKSAMENS- GJENNOMFØRING 10.TRINN DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING Alle dager kl Skoleledere og lærere på 10. trinn Tirsdager kl Alle lærere på ungdomstrinnet STORMØTE MED REKTORER I INTERKOMMUNALT SAMARBEID Fredag 20. november Gjennomgang av retningslinjer Eksamensoppgaver Fagrapport Fagsamtale Ansvarlig: Monica Søhus SENSORSKOLERING INTERKOMMUNALE Torsdag 14. januar Fagsamtalen Ansvarlig: Monica Søhus FAGSAMARBEID - EKSAMENSOPPGAVER Tirsdag 2. februar NETTVERK DIGITALE TJENESTER/TEKNOLOGI I UNDERVISNINGEN 13. oktober Film i undervisningen Omvendt klasserom, hvordan lage og hvordan bruke film i undervisningen Numerus.no Eleven som produsent; hvordan kan vi bruke digitale verktøy 26. januar Skapende læring i nettverk Samarbeidslæring Prosessorientert skriving Tankekart «De læringsfremmende digitaliseringsmulighetene skal utøves innenfor en pedagogisk ramme der pedagoger og ledere sikrer at plattformer, programmer og verktøy fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter» (hentet fra politisk sak om Drammensskolen 2.0)

29 FIRST LEGO LEAGUE LEGO PROGRAMMERING, FIRST LEGO LEAGUE Onsdag 26. august kl lærere på ungdomstrinnet FLL MØTER Onsdag 9. september kl Torsdag 29. oktober kl lærere på ungdomstrinnet FLL finale lørdag 7. november

30 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Tirsdag 13. kl Kick-off 4 Tirsdag 8. kl Pedagogisk lederskole 9 Tirsdag 3. kl. 9-12/13-16 Kurs i Være sammen Onsdag 4. kl. 9-12/13-16 Kurs i Være sammen BARNEHAGE KALENDER Fredag 28. PULS støtte 13 Onsdag 16. kl torsdag 17. kl Felles forum for styrere Kongsberg Mandag 21. kl TRAS 1-opplæring Tirsdag 22. PULS støtte Tirsdag 6. kl Pedagogisk lederskole Torsdag PULS støtte Tirsdag 13. kl Pedagogisk medarbeiderskole Onsdag 14. kl Temadag språk Tirsdag 20. kl Overgang barnehage-skole Fredag 23. kl Opplæring PULS for nyansatte Tirsdag PULS støtte 9 Tirsdag 10. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 17. kl Pedagogisk medarbeiderskole Fredag 20. PULS støtte Torsdag 26. kl TRAS 2-opplæring Tirsdag 1. PULS støtte Fredag 4. kl Felles forum for styrere Tirsdag 8. kl Pedagogisk lederskole JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI Tirsdag 12. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 5. kl Pedagogisk medarbeiderskole 9 10 Tirsdag 16. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 9. kl Pedagogisk medarbeiderskole 9 10 Tirsdag 8. kl Tirsdag 5. kl Pedagogisk medarbeiderskole Pedagogisk medarbeiderskole xx Se side

31 SKOLEKALENDER HØSTEN 2015 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Torsdag 6. Lærerspesialister: Energy Camp på Hvam vg Tirsdag 11. kl Lesson Study: Elaine Munthe Torsdag 13. kl Kick-off Tirsdag 25. kl Nasjonale prøver 8. og 9. tr. Onsdag 26. Marte Meo- opplæring Onsdag 26. kl Bruk av Intowords og CDord (spes.ped/sno) Onsdag 26. kl FLL: U-trinn Fredag 28. kl Nettverk for nyutdannede Tirsdag 1. kl Trinn-nettverk trinn Onsdag 2. kl Lesson Study: Elaine Munthe Torsdag 3. Skoleledermøte/ workshop 7., 8., 9. kl Lekekursdager: Se katalogen Onsdag 9. kl FLL: U-trinn Torsdag 10. kl Lærerspesialister Torsdag 10. kl Kurs for SFO-ansatte (påmelding) PALS-konferanse i Oslo Onsdag 16. Marte Meo-opplæring Onsdag 16. kl Nettverk for fysisk aktivitet Tirsdag 6. kl Google for Education (GAFE) Lærere 6., 7. og u-trinn Tirsdag 6. kl Kvalitet og ledelse i SFO Onsdag 7. Marte Meo-opplæring Onsdag 7. kl Åpent kurs i matematikk trinn; Mona Røsseland Torsdag 8. Skoleledermøte/ PULS for alle (10-16) Tirsdag 13. kl Digital ped. læring u-trinn Onsdag 14. kl Kurs for ped.med. SFO/skole Onsdag 14. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Torsdag 15. kl Merkantilt forum Fredag 16. kl Nettverk for nyutdannede + mentorer kl Tirsdag 20. kl Lokal læreplan kroppsøving Tirsdag 3. kl Sertifiserte Marte Meo-veil. Onsdag 4. kl Samling for TL-koordinatorer Torsdag 5. Skoleledermøte Lørdag 7. (hele dagen) Finale FLL: U-trinn Man 9. og tirs 10. Skolesekretærkonferanse Tirsdag 10. kl Kvalitet og ledese i SFO Onsdag 11. kl Nettverk for fysisk aktivitet Fredag 13. kl Nasjonale prøver for 4. trinn Tirsdag Lokal læreplan i kroppsøving Onsdag 18. Marte Meo-opplæring Tirsdag 1. kl Trinn-nettverk 9. trinn Onsdag 2. kl PALS-nettverk og påmelding: Om å snu vanskelige klasser Torsdag 3. Skoleledermøte Tirsdag 8. kl Lokal læreplan kroppsøving Onsdag 9. Marte Meo sertifisering Torsdag 10. kl Åpent kurs for trinn «Den gode vurderingspraksis»; Lene Heckman Fredag 11. kl Nettverk for nyutdannede Onsdag 16. kl Merkantilt forum Torsdag 17. kl Kikora for mat.lærere på mellomtrinn og u-trinn Tirsdag 22. kl Lokal læreplan kroppsøving Tirsdag 20. kl Overgang barnehage-skole Styrere og skoleledere Tirsdag 20. kl Planleggingsverktøy i Fronter Lærere b/u-trinn Tirsdag 27. kl Lærerspesialister Onsdag Marte Meo-opplæring Onsdag 28. kl Åpent kurs ledere/lærere: Det psykososiale læringsmiljøet, del 1 (Bodil Houg, mobbeombud) Torsdag 29. kl FLL: U-trinn Fredag 20. kl Eksamen 10. trinn: Stormøte med rektorer (interkomm.) Tirsdag 24. kl Trinn-nettverk 8. trinn

32 SKOLEKALENDER VÅREN 2016 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI Vinterseminar skoleledere Tirsdag 12. kl Kvalitet og ledelse i SFO Torsdag 14. kl Eksamen: Sensorskolering 20., 21., 22. kl Lekekursdager: Se katalogen Torsdag 21. kl Åpent kurs for trinn KEGAN; Cooperative Learning Birgit Schøn, Danmark Tirs. 26. kl Kurs for medarbeidere i SFOog barnehagens eldste avd. Tirsdag 26. kl Digital ped. læring u-trinn Onsdag 27. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Tirsdag 2. kl Lærerspesialister Tirsdag 2. kl Eksamen: Fagsamarbeid Torsdag 4. Skoleledermøte Fredag 5. kl Nettverk for nyutdannede + mentorer kl Tirsdag 9. kl Sertifiserte Marte Meo-veil. Onsdag 10. kl Merkantilt forum Tirsdag 16. kl Trinn-nettverk for 8. trinn Tirsdag 16. kl Kvalitet og ledelse i SFO Onsdag 17. kl Nettverk for fysisk aktivitet Tirsdag 23. kl Trinn-nettverk for 9. trinn Torsdag 25. kl Lokal læreplan kroppsøving Torsdag 10. Skoleledermøte/ PULS for alle kl Fredag 11. kl Nettverk for nyutdannede Onsdag 16. kl Merkantilt forum Onsdag 23. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Tirsdag 29. kl Trinn-nettverk for 8. trinn Onsdag 4. kl Samling for TL-koordinatorer Tirsdag 5. kl Trinn-nettverk for 9. trinn Torsdag 7. Skoleledermøte Tirsdag 14. kl Lokal læreplan kroppsøving Onsdag 18. kl Nettverk fysisk aktivitet Barnehage og trinn Onsdag 27. kl Åpent kurs ledere/lærere: Det psykososiale læringsmiljøet, del 2 Bodil Houg, mobbeombud Tirsdag 19. kl Lærerspesialister Torsdag 28. Skoleledermøte Onsdag 4. kl Merkantilt forum Onsdag 25. kl PALS-nettverk JUNI Torsdag 2. Skoleledermøte Ons 8. + Tors. 9. kl Neste års 1.klasse-team xx Se side

33 Utarbeidet av: Kompetansesenteret for skole og barnehage Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1424-3 Dato: * VIDERE SATSING I NORGES BESTE SKOLE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Erfaringssamling, 14.juni Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune

Erfaringssamling, 14.juni Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune Erfaringssamling, 14.juni 2017 Hilde Schjerven og Frode Myhre Ellingsen Læringsløp Drammen, Drammen kommune Rådmannen foreslo og vi fikk et politisk vedtak, september 2014: Alle elever får tilbud om

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Hilde og Jan Sivert 03.12.2015 1 Oppvekst- og utdanningskomiteen 1. desember 2015 Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Enkel filosofi bak versjon 2.0 Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Apalløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Apalløkka skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Apalløkka skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Temaverksted, 12. april 2016

Temaverksted, 12. april 2016 Temaverksted, 12. april 2016 Oppvekst- og utdanningskomiteen Norges Beste Læringsløp å lykkes i hele læringsløpet Milepæler vi nærmer oss M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-17.med varig endringsarbeid som mål Analysearbeid, rapporter, læreplaner Udir s definisjon: Hva er skolebasert kompetanseutvikling (SKU)? Skolebasert kompetanseutvikling innebærer

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole HANDLINGSPLAN 2015 Supplement til MRS Aronsløkka skole Programområde: 12 Ansvarlig direktør: Jan Sivert Jøsendal Virksomhet: Aronsløkka skole Ansvarlig virksomhetsleder: Lena Kilen INNHOLD Kort status

Detaljer

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning 09.02.2016 Læringsmiljøet er på mange områder bedre i Drammen enn i landet for øvrig og holdt opp mot et knippe

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Strategiplan språkkommune Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune

Strategiplan språkkommune Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Strategiplan språkkommune 2016-2017 Språklig kompetanse for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune Språk er mer enn ord... Uttrykke

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Oppdrag: Hva har vi fått til? Hva ville vi gjort annerledes? Veien videre Skolene i Nedre Eiker 3.200 elever 6 barneskoler 3-550 elever 3-200 elever 3 ungdomsskoler

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Idrettsseminar, Drammen 3.februar Hilde Schjerven, Utviklingsleder for barnehage, skole og oppvekst Drammen kommune

Idrettsseminar, Drammen 3.februar Hilde Schjerven, Utviklingsleder for barnehage, skole og oppvekst Drammen kommune Idrettsseminar, Drammen 3.februar 2017 Hilde Schjerven, Utviklingsleder for barnehage, skole og oppvekst Drammen kommune Twitter: @HildeSchjerven 2 Jannicke Schjøtt Christensen KOLLEKTIVT LOJALITET KULTUR

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Erik Westrum veileder digitale ferdigheter erik.westrum@drmk.no Mob: 934 22 298 Mari L. Pharo veileder lesing mari.pharo@drmk.no

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Gamlebyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Gamlebyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Vadsø videregående skole

Vadsø videregående skole Vadsø videregående skole Implementering av pedagogisk plattform v/rektor Gunhild Snevoll og ass. rektor Ann Tove Jacobsen Milepæler Oktober 2016: Plenumsmøte med alle ansatte etterfulgt av møte med tillitsvalgte.

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Manglerud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE GJENNOMFØRING Styringsgruppa: Lena Kilen (rektor), Monica Søhus (rektor), Bjørg Fladeby (planrådgiver), Anne Hofstad

Detaljer

Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til Veilederkurs i Være Sammen Hotell Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand. Kursdager 7. og 8.september, 26. og 27.oktober 2015 KURSPRIS 6000 kroner pr deltaker DAGPAKKE 280kroner

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen

Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen Resultater fra SSB-rapporten «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?» 07.02.2017 Agenda Sammendrag av hovedfunn

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Utviklingsplan for Ener ungdomsskole

Utviklingsplan for Ener ungdomsskole Utviklingsplan for Ener ungdomsskole 2017-2018 Eners visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære- for alle Skolens satsingsområder: Kultur for læring i en digital skolehverdag Sosial kompetanse og

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Rødtvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer