2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN"

Transkript

1 2015/16 AKTIVITETSKATALOG FOR KOMPETANSE OG UTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE I DRAMMEN

2 LEDER Du som holder denne aktivitetskatalogen er Drammen kommunes viktigste ressurs, og av den grunn ønsker Drammen kommune at ansatte i barnehager og skoler får systematisk kompetanseving gjennom attraktive etter- og videreutdanningstilbud. Dyktige ansatte som trekker i lag er den mest virkningsfulle innsatsfaktoren for å fremme barn og unges læring og utvikling. Å lykkes i hele læringsløpet betyr i realiteten at barn og unge får positiv drahjelp til her og nå og på sikt å mestre egne liv gjennom deltakelse i sosiale felleskap, utdanning og arbeidsliv. Resultatene fra evaluering av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole viser en tydelig og positiv resultatutvikling, og denne resultatutviklingen skal forsterkes gjennom nye retningsmål, langsiktige satsingsområder og handlingsplaner. Visjonen «Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske» og ambisjonen «Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi» skal fortsatt være retningsgivende for Drammen kommunes kvalitetsarbeid innenfor barnehageog skolesektoren. Som utdanningsdirektør mener jeg at resultatene fra den eksterne evalueringen dokumenterer at Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole langt på vei har innfridd de opprinnelige resultatambisjonene fra bystyret. I tillegg er en av de viktigste lærdommene fra evalueringen at kvalitetsløft i barnehage og skole krever tålmodighet, systematikk, ikke for mange satsinger på en gang og et stort lag som anerkjenner at den viktigste innsatsen må rettes mot ansattes og lederes kompetanse. TIL ANSATTE I BARNEHAGER OG SKOLER Formell kompetanse er viktig, men utøvelsen av et godt profesjonelt håndverk på arbeidsplassen er viktigst. Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole skal ivareta behovet for kontinuitet og nødvendig fornyelse, og endringene skal realiseres i et nært samspill mellom barnehagene, skolene, det nye kompetansesenteret for barnehage og skole, foreldreorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, rådmannen og bystyret. De nye handlingsplanene skal være bredt forankret i barnehageskole-, og oppvekstsektoren, og på kort og lang sikt være en sentral veiviser for kvaitets- og profesjonsutvikling for ansatte og ledere i barnehage og skole. Årets aktivitetskatalog er et første steg på å tilnærme seg versjon 2.0, men samtidig er det også riktig å si at årets aktivitetskatalog representerer en «mellomfase» mellom gammel og ny tid. Med nye handlingsplaner på plass våren 2016, vil neste års aktivitetsportefølje i større grad være eksplisitt koblet opp mot innholdet i handlingsplanene. Frem til de nye handlingsplanene er ferdig utarbeidet er det like fullt mye drift-, utviklings- og innovasjonsarbeid som skal realiseres, og som alltid skal dette kvalitetsarbeidet hvile på forskning, kunnskap og anerkjent profesjonspraksis. Jeg håper summen av aktiviteter presentert i denne aktivitetskatalogen vil gi dere alle et kompetanserikt og spennende arbeidsår. Vennlig hilsen Jan Sivert Jøsendal Utdanningsdirektør INNHOLD 04 KICK-OFF 06 BARNEHAGEN 08 Felles forum for styrere 09 Pedagogisk lederskole 10 Pedagogisk medarbeiderskole 12 PULS barnehage 14 Være Sammen 15 Språk 16 Menn i barnehage MIB 17 Overgang barnehage-skole 18 BARNE- OG UNGDOMSTRINNET 20 Lesson Study 22 Datoer for skoleledermøter 23 Workshop for avdelingsledere 24 Skoleledermøter 26 Nettverk for lærerspesialister 27 Merkantilt forum 28 Nettverk for nyutdannede 30 Mentorer 31 Marte Meo 32 Nettverk for fysisk aktivitet 34 Lokal læreplan kroppsøving 36 SFO ledelse 38 SFO/pedagogiske medarbeidere 40 Overgang barnehage/skole klasse-lærere Digital pedagogisk læring 43 Nasjonale prøver 44 PALS 45 Trivselsprogrammet 46 Åpne kurs med påmelding 50 KUN FOR UNGDOMSTRINNET 52 Trinn-nettverk 54 Eksamensgjennomføring 10. trinn 55 Digital pedagogisk læring 57 First Lego League Fotos: Pia Sønstrød - Foto side 16: Shutterstock

3 4 5 Å LYKKES I HELE LÆRINGSLØPET KICK-OFF FOR ANSATTE I SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST Drammenshallen torsdag 13. august Åpning ved ordfører Tore Opdal Hansen og utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Jazzcode. Musikalsk foredrag i verdensklasse «Å lykkes i hele læringsløpet» Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark Lunsj «Like barn leker best, men ulike barn finner på de morsomste lekene». Milad Mohammadi, jurist og statsviter bosatt i Sverige Oppstilling utenfor hallen til gruppebilde Avslutning for dagen

4 6 7 BARNEHAGEN Felles forum for styrere Pedagogisk lederskole Pedagogisk medarbeiderskole PULS barnehage Være Sammen Språk Menn i barnehage MIB Overgang barnehage-skole

5 FELLES FORUM FOR STYRERE PEDAGOGISK LEDERSKOLE 8 9 FELLES FORUM FOR STYRERE er en møteplass for styrere i både private og kommunale barnehager. På samlingene legges det opp til faglig påfyll, erfaringsdeling og drøfting av relevante temaer knyttet til lederrollen i barnehagen. OVERNATTINGSSAMLING PÅ KONGSBERG Onsdag 16. september kl torsdag 17. september kl Quality Hotel Grand Kongsberg Tema for samlingen er ledelse av implementeringsprosesser. Det legges opp til gruppearbeid hvor hovedvekten vil være på barnehagens egne implementeringsplaner knyttet til Være Sammen. Pål vil veilede i gruppene. Fullstendig program blir utsendt. Foredragsholder: Pål Roland og NBB DESEMBERSAMLING Styrere i private og kommunale barnehager Påmelding utgått PEDAGOGISK LEDERSKOLE er en samlingsbasert opplæring med seks samlinger over seks måneder. Det er et krav om tilstedeværelse for å få kursbevis. Alle deltagere på skolen får et kompendie med faglitteratur. Det stilles krav til lesing, til skriftliggjøring av egen utvikling sett i et organisasjonsperspektiv og til arbeid i grupper på tvers av private og kommunale barnehager. På siste samling holder gruppene fremlegg og deler erfaringer. Plan for skolens mål og innhold sendes til barnehagene per mail. Ansvarlig: STYD kommunikasjon Tirsdager kl september 06. oktober 10. november 08. desember 12. januar 16. februar Pedagogiske ledere og førskolelærere/ped.ledere 2 Påmelding i kursportalen innen Fredag 4. desember kl

6 PEDAGOGISK MEDARBEIDER- SKOLE PEDAGOGISK MEDARBEIDERSKOLE er en samlingsbasert opplæring med seks samlinger over seks måneder. Det er et krav om tilstedeværelse for å få kursbevis (ikke mer enn 20% fravær). Deltagerne på skolen får et kompendie med faglitteratur. Det er satt av tid til refleksjon og gruppearbeid på samlingene. På siste samling holder gruppene fremlegg og deler erfaringer. Plan for skolens mål og innhold sendes til barnehagene per mail. Ansvarlig: STYD kommunikasjon Tirsdager Wergelandsgate oktober kl november kl januar kl februar kl mars kl april kl Pedagogiske medarbeidere i barnehage Påmelding i kursportalen innen Se også! «Lek og læring hånd i hånd» «Positiv trygg og tydelig» Se side 38 40

7 PULS FOR 12 BARNEHAGE 13 OPPLÆRINGSDAG FOR NYANSATTE/DE SOM ER UKJENT MED PULS-SYSTEMET 23. oktober kl Styrere og pedagogiske ledere DAGER MED PULS-STØTTE Vi har valgt å sette opp flere dager med PULS-støtte. Dette er et tilbud der barnehagene kan få støtte tilpasset de utfordringer de støter på i implementeringen av PULS. Disse dagene ble tidligere kalt Drop in-dager. Opplæringen vil ta for seg de ulike prosessene barnehagene jobber med i PULS-systemet, fra kvalitetsvurdering til tiltaksbeskrivelser og tiltaksvurderinger. Deltakere får relevante beskrivelser, refleksjonsoppgaver og brukermanualer for arbeidet med PULS. De som skal delta på kurset må ha fått brukertilgang i PULS før kursstart. Pedagogiske ledere får dette av sin styrer. Nye styrere får dette fra kompetansesenteret. Kursholdere: Reidun Kleven og Marit Qvam Påmelding i kursportalen innen Fredag 28. august Tirsdag 22. september Torsdag 8. oktober Tirsdag 27. oktober Fredag 20. november Tirsdag 1. desember Du kan bestille tid ved å sende en mail til: I mailen ønsker vi at det står hva dere trenger støtte til, hvor mange dere er og forslag til klokkeslett.

8 SOSIAL KOMPETANSE I BARNEHAGEN: SPRÅK I BARNEHAGEN 14 «VÆRE SAMMEN» 15 VÆRE SAMMEN omhandler implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen. Fokuset er på den autoritative voksenrollen, kommunikasjon og perspektivtaking, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd og organisasjonsutvikling og implementering. Det videre tilbudet er for de barnehagene som har utdannede veiledere, og som jobber med å implementere Være Sammen. KURS I «VÆRE SAMMEN» Alt. 1: 3. november kl Alt. 2: 3. november kl Alt. 3: 4. november kl Alt. 4: 4. november kl Pedagogiske medarbeidere, førskolelærere / ped. leder 2 og nyansatte ped. ledere i «Være Sammen»- barnehager Det vil gis en innføring i verdigrunnlaget og kjernekomponentene i Være Sammen. Kursholder: Lene Bryne, ressursveileder i Være Sammen. TRAS 1-OPPLÆRING 21. september Ansatte som ønsker å bruke eller bruker TRAS Dette er et opplæringskurs i TRAS som tar for seg språkutvikling, tegn på språkvansker og gjennomgang av hvordan bruke verktøyet. Kursholder: Unni Espenakk TRAS 2-OPPLÆRING 26. november Ansatte som ønsker å bruke eller bruker TRAS Dette er et oppfølgingskurs som tar utgangspunkt i erfaringer og case fra de deltagende barnehagene. Kursholder: Unni Espenakk Påmelding i kursportalen innen Påmelding i kursportalen innen TEMADAG SPRÅK 14. oktober kl Wergelandsgate 9 Tema: Systematisk språkstimulering Pedagoger og styrere Påmelding i kursportalen innen

9 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE FAGLIG/PEDAGOGISK MØTE MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Tirsdag 20. oktober kl Wergelandsgate. 9 Styrere i barnehagene og ledere i barneskolene Foredrag om matematikk og språk rettet mot barnehage og småskoletrinnet Fordragsholder: Else Devold MENN I BARNEHAGEN (MIB) Ole Magnus Hetland er MIB kontakt for private og kommunale barnehager og er tilgjengelig for å starte en bevisstgjøringsprosess i personalgruppa/ ped. leder gruppa. Innholdet er å dele erfaringer om hvordan man kan komme i gang med likestillingsarbeidet, skape refleksjoner rundt ansattes holdning og bevissthet knyttet til likestillingsperspektivet i egen barnehage. Som MIB kontakt kan han besøke 6 barnehager i året. Ta kontakt med: Se også! 18. april: Systematisk motorisk trening Barnehage og trinn Kunne planlegge og gjennomføre motorisk trening for alle barn og for de som trenger det mer enn andre. Se side 33.

10 18 19 BARNE- OG UNGDOMSTRINN Lesson Study Skoleledermøter Workshop for avdelingsledere Nettverk for lærerspesialister Merkantilt forum Nettverk for nyutdannede Marte Meo Nettverk for fysisk aktivitet SFO ledelse SFO/pedagogiske medarbeidere PALS Nasjonale prøver Trivselsprogrammet Åpne kurs med påmelding

11 20 LESSON STUDY 21 PLAN OG FRAMDRIFT FOR ARBEIDET MED LESSON STUDY Skolene vil være i ulike faser fra skolestart Arbeidet vil legges opp av skolene selv, med støtte og veiledning fra Kompetansesenteret og de skolene som allerede har høstet erfaringer i arbeidet med LS. Kursholder: Elaine Munthe 11. august kl Kino City Alle lærere i grunnskolen Bragernes, Brandengen, Danvik, Hallermoen, Konnerud, Rødskog, Skoger, Vestbygda, Øren, Åskollen, Fydenhaug, Galterud, Marienlyst og Introduksjonssenteret 2. september kl Kino City Alle lærere i grunnskolen Aronsløkka, Fjell, Gulskogen, Åssiden, Nøsted, Børresen og Svensedammen

12 DATOER FOR SKOLELEDER- MØTENE WORK-SHOPS FOR AVD.- LEDERE Torsdager kl Rektorer kl Avdelingsledere 3. september 8. oktober kl : PULS for alle skoleledere (se s ) 5. november 3. desember Torsdag 7. og fredag 8. januar 2016: Vinterseminar Torsdag 7. januar: PULS og prosessdesigneren (se s ) Torsdager kl september: Sikker arbeidsflyt og PAS /oppmelding til nasjonale prøver 5. november 3. desember: Resultatoppfølging av nasjonale prøver 4. februar 7. april 28. april 2. juni 4. februar 10. mars kl : PULS for alle skoleledere (se s ) 7. april 28. april 2. juni

13 24 SKOLELEDERE 25 ARBEID MED PULS SOM VERKTØY Drammensskolen starter et implementeringsprogram som består av fem samlinger og som gjennomføres i løpet av en toårsperiode. Samlingene ledes av Conexus og stiftelsen IMTEC, ved Tore Skandsen og Tone Guldahl. Det gis oppgaver mellom samlingene. Programmet har til hensikt å kombinere praktisk bruk av PULS og data med evidensbaserte metoder for skoleutvikling, slik at data benyttes på balanserte måter som er systematisk, målrettet og skolebasert. Tre skoleledermøter vil bli brukt til denne opplæringen i skoleåret INNHOLD: Læring i profesjonelle fellesskap og bruk av PULS Datafangst og analyse med bruk av PULS-designeren Hvordan kombinere data med spørsmål som egner seg til å gå i dybden Hvordan lede lærende møter Første samling torsdag 8. oktober fra Fokus på analyse av nåsituasjonen ved hjelp av PULS, og en grunnleggende innføring i funksjonalitet og indikatorer. Andre samling 7. januar på vinterseminarets første dag Fokus på hvordan bruke PULS og prosessdesigneren til å skape profesjonelle læringsfellesskap. Her trekkes forskningen til Louise Stoll inn, samt at vi designer prosesser etter Knut Roalds forskning om hva som skal til for å lede lærende møter. Tiltaksmodulen i PULS trekkes også inn her. Tredje samling torsdag 10. mars fra Tredje samling vil gi en innføring i Viviane Robinsons forskning om elevsentrert ledelse, og hvordan vi kan legge til rette for et felles språk og felles forståelse av kvalitet på våre satsningsområder med kvalitetsbeskrivelser. Høsten 2016 Fjerde samling vil gi input om hvordan skape en kultur som fremmer inquiry ved hjelp av data, hva er gode prosesser, og hvordan forholder vi oss til data som «spriker»? Femte samling fokuserer på hvordan PULS kan brukes på systematiske måter, og hvordan data kan brukes i forbindelse med DELTA-modellen for å identifisere hva vi trenger å forbedre, fornye og ikke minst foredle.

14 NETTVERK FOR LÆRER- SPESIALISTER MERKANTILT FORUM lærerspesialister fra trinn i matematikk/norsk Torsdag 6. august: Deltakelse på Energy Camp på Hvam videregående Torsdag 10. september kl Tirsdag 27. oktober kl Tirsdag 2. februar kl Tirsdag 19. april kl «Lærerspesialistene skal utvikle skolen som kollektivt lærende organisasjon med vekt på elevenes læring og det som skjer i klasserommet.» Torsdag 15. oktober kl Økonomi/innkjøp E-handelsplattformen ved Morten Deol og Anette Hartz Rapporter i agresso ved Aleksander Skaane Moava1310 Presentasjon av forsvarlig system for skoleeier Mandag 9. og tirsdag 10. november (2 dagers seminar) Skolesekretærkonferanse i Sandefjord i regi av fagakademiet med følgende tema: Konflikthåndtering - hvordan forebygge og forholde seg til konfliktfylte og truende situasjoner Kommunikasjon og samhandling i et flerkulturelt miljø Stressmestring, mindfulness og tilrettelegging av eget arbeid for å gi deg kontroll med negativt stress Onsdag 16. desember kl Lønn og personal Nytt lønnssystem ved Thor Ole Stenberg Reiseregninger Beregning av ansiennitet Skademeldinger ved Magne Pedersen Onsdag 10. februar kl Innskriving og skolestart Onsdag 16 mars kl Arkiv og dokumenthåndtering Onsdag 4. mai kl Åpen agenda

15 NETTVERK FOR 28 NYUTDANNEDE 29 Fredager: august NY SOM LÆRER Mål: Kunne forklare sammenhengen mellom læreres relasjonskompetanse og læringsmiljø Kunne gjengi hva sosial kompetanse er og hvordan du kan jobbe med sosial kompetanse i klassen Lærerens mandat og rolle Lærerens relasjonskompetanse og elevenes sosiale kompetanse Hjem skolesamarbeid: Det første foreldremøtet; gjennomføring og presentasjonsteknikk Ansvarlig: Eva Høiby, Hilde Schjerven og Vibeke Holtskog 16. oktober LESING OG DIGITAL LÆRING Mål: Kunne bruke digitale læringsverktøy i opplæringen Kunne planlegge og gjennomføre «soling» av egne elever Kunne registrere, lese og bruke elevresultater i VOKAL Ansvarlig: Kari Kleven og Mari Pharo Nyutdannede lærere fra trinn (+ evt. nytilsatte) Lærerens didaktiske kompetanse Bli kjent med Drammensskolens Ikt-plan Hvordan brukes SOL og andre kartleggingsverktøy 11. desember KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE; «DEN GODE TIME» Mål: Kunne forklare hva som kjenne- Lærerens didaktiske kompetanse tegner den gode undervisnings- Sette standard i timene timen Bygge gode timer Ansvarlig: Lene Heckman 5. februar DEN GODE VURDERINGSPRAKSIS Mål og innhold: «Baklengs planlegging» og lokale fagplaner Ansvarlig: Hilde Schjerven Vurdering av, for og som læring læringsmål og kriterier og tilbakemeldingskultur 11. mars HVA GJØR VI NÅR NOE IKKE GÅR HELT SOM PLANLAGT? Mål: Dra hjem fra nettverk med økt Vi jobber med case og bygger handlekraft når noe ikke går som handlekraft knyttet til atferdsplanlagt! utfordringer (økosystemiske metoder) Metoder for aktiv læring Ansvarlig: Eva Høiby og Hilde Schjerven Nettverkene vil inneholde refleksjonsspørsmål i forkant, faglig påfyll, deling av erfaringer og oppgaver som skal prøves ut i egen undervisning. I tillegg vil du få veiledning/støtte direkte ut i eget klasserom.

16 MENTORER MARTE MEO Fredager kl Mentorer for nyutdannede fra trinn Onsdager Skoleledere i Marte Meoopplæring 16. oktober 5. februar Samlingene for mentorene ligger parallelt med nyutdannetnettverket og det vil bli felles lunsj klokken Resten av dagen vil mentorene ha et eget innhold der man har fokus på rollen som veileder og mentor. 26. august 16. september 07. oktober 28. oktober 18. november 09. desember Sertifisering SAMLING FOR SERTIFISERTE MARTE MEO-VEILEDERE Tirsdager kl november 9. februar

17 NETTVERK FOR FYSISK AKTIVITET Onsdager kl Lærere og pedagogiske medarbeidere fra trinn 16. september: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN - DEL 1 Mål: Kunne legge til rette for fysisk Vi jobber med opplegg i ulike fag aktiv læring ute som kan hjelpe deg å koble fagets Kunne lage opplegg som kobler kompetansemål til metoden fysisk fag og fysisk aktivitet aktivitet Ansvarlige: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne fra «Den fysiske skolesekken» 11. november: FYSISK AKTIV LÆRING Mål: Kunne bruke fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel Kunne dele og formidle aktiviteter vi selv har prøvd ut for å realisere læringsmål. Ansvarlige: Elisabeth Liverud og Inger-Lise Torgersen Linda Solli Werner og Anne Ødegård Hansen Vi deler læringsopplegg og prøver ut aktiviteter 17. februar: DEN FYSISKE SKOLESEKKEN DEL 2 Mål: Kunne bruke fysisk aktivitet som Vi jobber med koblingen mellom pedagogisk virkemiddel fag og fysisk aktivitet Ansvarlige: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne fra «Den fysiske skolesekken» Onsdag 18. april kl SYSTEMATISK MOTORISK TRENING Mål: Kunne planlegge og gjennomføre målrettet motorisk trening for alle barn og for de som trenger det mer enn andre Foredragsholdere: Nikolaj Trautner Lærere fra Brandengen bidrar Barnehage og 1. 4.trinn Hva er motorisk trening Hvordan følger vi og sikrer barns motoriske utvikling Leker, øvelser og metoder Voksenrollen

18 LOKAL LÆREPLAN KROPPSØVING 34 IMPLEMENTERING 35 Tirsdag 22. september kl KICK OFF: «LIVSLANG BEVEGELSESGLEDE OG MESTRING UT FRA EGNE FORUTSETNINGER» Lansering av lokal læreplan i kroppsøving for Drammensskolen. Periodeplan 1 Grunnleggende bevegelser v/jostein Mjønerud, Fysakhøvding fra Sørum, Akershus Basketball for alle v/per Tøyen, Norges Idrettsforund Hvordan tilrettelegge for alle Tirsdag 20. oktober kl på Skoger skole Kin-ball - aktivitetskurs Skoger skole Kursholder: Pierre Julien Hamel, leder i det internasjonale Kin-ball forbundet Tirsdag 17. november kl KROPPSØVINGSPLANENS OPPBYGGING Periodeplan 2 Vi planlegger for læring - ikke aktivitet Formålet for faget og elevens læringsutbytte Lærere fra trinn Tirsdag 8. desember kl i UNDERVEISVURDERING I KROPPSØVING Periodeplan 3 Aktivitetsvalg for å nå mål Vurderingspraksis Torsdag 25. februar kl i INNSATS OG TRENING UT FRA EGNE FORUTSETNINGER Periodeplan 4 Vurderingsverktøy Ansvarlig: Lene Flagestad fra Landslaget Fysisk Fostring i Skolen og Læreplangruppa Torsdag 14. april kl i HVORDAN FØLGER VI ELEVENS UTVIKLING FRAM MOT EN HALVÅRSVURDERING? Bruk av tester Sluttvurdering Vurdering av læreplanen etter første års bruk Ansvarlig: Læreplangruppa og Hilde Schjerven

19 KVALITET OG LEDELSE I SFO LEDERSAMLINGER FOR Å HEVE KVALITETEN I SFO Det vil bli teori, utprøving i praksis og erfaringsdeling knyttet til alle samlingene. Tirsdager fra Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO Ledere og koordinatorer i SFO 6. oktober: TYDELIG LEDELSE MED VARME OG GLIMT I ØYET! Profesjonalitet og utvikling av egen lederrolle Selvledelse og mål for eget lederskap Lederteamet i SFO Lojalitet og gjensidig tillit Mellomlederrollen Delegering 10. november: KVALITET I SFO Hva er kjennetegn på god kvalitet i SFO Hvordan drifte basene på en hensiktsmessig måte, og utarbeide funksjonelle planer for daglig drift Hvordan utarbeide standarder for det daglige arbeidet i basen: «Sånn gjør vi det her hos oss» Hvordan planlegge og lede utviklingsarbeid i SFO Gode metoder for å involvere personalet i utviklingsarbeidet 12. januar: SAMMEN ER VI DYNAMITT! Hva kjennetegner et godt team i SFO Spilleregler for teamet Samhold og «vi følelsen» Hvordan skape gode relasjoner til medarbeiderne (relasjonsledelse) Hvordan skape arbeidsglede og et inkluderende arbeidsmiljø 16. februar: KUNSTEN Å FÅ DET BESTE UT AV MEDARBEIDERNE DINE Hvordan skape motivasjon og entusiasme i personalgruppen Situasjonsbestemt ledelse Flytsonemodellen Kommunikasjon i lederperspektiv Veiledning av medarbeiderne ulike teknikker Den nødvendige samtalen Hvordan skape en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen

20 KURS FOR PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE I SFO/SKOLE Påmelding i Påmelding i 38 kursportalen kursportalen 39 innen innen KURS FOR PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE I SFO/SKOLE Torsdag 10. september kl AKTIV SFO Hvordan kan vi skape en mer AKTIV SFO? Forslag til aktiviteter og organisering Fokus på tilrettelegging for alle og «Ut er in» Hvordan gjøre det morsomt å være i aktivitet ute? Foredragsholdere: Ingrid Nelvik og Ann Helen Hynne. «Den fysiske skolesekken» Alle SFO-ansatte Onsdag 14. oktober kl Ledere, ped. medarbeidere i SFO og barnehagens eldste avdelinger «LEK OG LÆRING HÅND I HÅND» Er det mulig å ha læringsstøttende aktiviteter i SFO når hjertet banker for barnas fritid? JA og på dette kurset får dere vite hvordan! Hvordan kan vi vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst? Hvorfor er gode leseferdigheter så viktig for barn? Er det mulig å leke seg til bedre regneferdigheter? Kan vi ta i bruk de digitale mulighetene som finnes også i SFO-tiden? Hvordan kan vi styrke barnas lese- og regneferdigheter gjennom fysisk aktivitet? Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO Tirsdag 26. januar kl Ledere, ped. medarbeidere i SFO og barnehagens eldste avdelinger Se også! 13. oktober: «Tilknytning og speiling. Barns utvikling og emosjonelle intelligens» Påmelding i kursportalen innen 1. oktober! Se side januar: «Yrkesetikk og profesjonalitet: Hvordan kommuniserer jeg med andre?» «POSITIV, TRYGG OG TYDELIG» OM VOKSENROLLEN I SFO Barna gjør ikke som vi sier de gjør som vi gjør! Vi er viktige rollemodeller i barnas oppvekst, og det krever at vi har et høyt bevissthetsnivå rundt egen atferd når vi er sammen med barna. Hvilke krav og forventninger stilles til en medarbeider i SFO? Hvordan kan du bygge gode relasjoner med barn og voksne? Hvordan lede barnegrupper på en god måte? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og foresatte? Ansvarlig: Line Aunaas, kursholder og veileder for ansatte i SFO

21 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE 1. KLASSE LÆRERE FAGLIG/PEDAGOGISK MØTE MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE SAMLING FOR 1. KLASSE-TEAM SKOLEÅRET Tirsdag 20. oktober kl Wergelandsgate. 9 Styrere i barnehagen og ledere i barneskolen Onsdag 8. juni kl Torsdag 9. juni kl Foredrag om matematikk og språk rettet mot barnehage og småskoletrinnet Fordragsholder: Else Devold

22 DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING NASJONALE PRØVER NETTVERK FOR BARNETRINN: IPAD I UNDERVISNINGEN Onsdager kl oktober Lærere fra Konnerud og Åskollen deler sine erfaringer i mindre grupper 27. januar Deling av undervisningsopplegg/planer 23. mars Vurdering for læring og bruk av innleveringsverktøy Målgrupper: Lærere på trinn med 1-1 IPAD (elevene som produsenter) Lærere på med gruppesett (spesielt fokus på lese/skriveopplæring) Tirsdag 25. august kl Kurs i nasjonale prøver for 8. og 9. trinn Fredag 13. november kl Kurs i nasjonale prøver for 4. trinn Lærere på 4,, 8. og 9. trinn «De læringsfremmende digitaliseringsmulighetene skal utøves innenfor en pedagogisk ramme der pedagoger og ledere sikrer at plattformer, programmer og verktøy fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter» (hentet fra politisk sak om Drammensskolen 2.0)

23 NETTVERK FOR PALS TRIVSELSLEDER -PROGRAMMET Onsdager kl desember «Om å snu vanskelige klasser» Foredragsholder: Bente Bakken, Universitetet i Stavanger 25. mai Arbeid med PALS Barne- og ungdomsskole (Pals-team) Åpent for andre deltagere Mål og innhold: Ansatte skal kunne inkludere elever som er i selektert og indikert nivå, slik at de opplever tilhørighet og gode relasjoner med medelever og lærere / pedagogiske medarbeidere PALS-team skal lære av hverandres praksis gjennom å drøfte case fra egen skolehverdag knyttet til elever i selektert og indikert nivå. PALS-team skal analysere egne resultat fra sjekkliste A og elevundersøkelsen, og med bakgrunn i dette bli enige om skolens videre arbeid med PALS og det psykososiale skolemiljøet. SAMLINGER FOR TL-KOORDINATORER Onsdag 4. november kl Mandag 4. april kl TL-ledere på barneskolene LEKEKURSDAGER FOR TRIVSELSLEDERE Skogerhallen alle dager Skoler som står i kursiv er vertsskoler og møter kl i Skogerhallen. 7. september: Åssiden, Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen 8. september: Fjell, Bragernes, Hallermoen, Konnerud 9. september: Brandengen, Danvik, Gulskogen, Rødskog, Øren 20. januar: Aronsløkka, Skoger, Vestbygda, Åskollen Åssiden, 21. januar: Bragernes, Hallermoen, Konnerud, Fjell 22. januar: Danvik, Gulskogen, Rødskog, Øren, Brandengen Ansvar: PPT ved Ragnhild Risholm og Kompetansesenteret PALS-KONFERANSE I OSLO 10. OG 11. SEPTEMBER Forelesninger med blant annet Terje Ogden, Knut Roald og Susan Barrett. Basen betaler for en deltaker, men vi anbefaler at hele PALS-teamet deltar. Påmelding til PALS-konferansen gjør du her:

24 ÅPNE KURS FOR BARNETRINN OG UNGDOMSTRINN Påmelding i 46 kursportalen 47 MATEMATIKK: JEG GIDDER IKKE BRY MEG MER KAGAN/ COOPERATIVE LEARNING Onsdag 7. oktober kl Lærere på barnetrinn/ ungdomstrinn Torsdag 21. januar kl Ledere og lærere på barnetrinn/ungdomstrinn Hva er det som gjør at elever, som både var motiverte og gode i matematikk i de yngste klassene, får problemer med faget i de eldste klasser? Foredraget tar utgangspunkt i Monas masteravhandling, der hun fokuserte på hvordan elevene selv begrunner den negative utvikling i matematikkprestasjoner. Foredragsholder: Mona Røsseland er tidligere lærer, lærebokforfatter og nå PhD stipendiat ved Universitetet i Agder. Kurset vil legge vekt på grunnelementene i Cooperative Learning i en dynamisk workshop. Foredragsholder: Birgit Schøn, Cooperative Learning, Danmark Aronsløkka skole i Drammen arbeider blant annet etter prinsippene i KAGAN/Cooperative Learning, og tar imot besøk i forhold til dette den 22. januar. Da observerer vi og lager verktøy sammen med Birgit Schøn. DEN GODE VURDERINGSPRAKSIS DET PSYKOSOSIALE LÆRINGSMILJØET Torsdag 10. desember kl De 6 nøkkelstrategiene som er viktige i VFL Gode læringsmål og kriterier Foredragsholder: Lene Heckman Lærere og ledere på barnetrinn/ ungdomstrinn Onsdager kl oktober Lærerkultur og klasseledelse som forebygging av mobbing 27. april Når mobbing skjer; hva gjør vi da? Sosial = Digital Foredragsholder: Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud Ledere og lærere på barnetrinn/ungdomstrinn

25 ÅPNE KURS FOR BARNETRINN OG UNGDOMSTRINN DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING Onsdag 26. august kl Bruk av Intowords og CD-ord Kurs 1: Lærere på trinn Kurs 2: Lærere på trinn Opplæring av programmene som gir lese- og skrivestøtte, Kursholder: MV-Nordic Torsdag 17. september kl Kikora Kursholder: Kikora Lærere som har spes.ped elever eller elever med særskilt norsk Matematikklærere på mellomtrinn/ ungdomstrinn Tirsdag 6. oktober kl Google for education (GAFE) Ansvar: Lærere fra Marienlyst skole Tirsdag 20. oktober kl Lærere på ungdomstrinnet og lærere på 6. og 7. trinn Alle lærere på barnetrinn/ungdomstrinn Planleggingsverktøy i Fronter På kurset lærer du å opprette, dele og følge opp planer, oppgaver og lekser. Verktøyet fungerer både på PC, IPAD og mobil og er en enkel, rask og morsom måte å nå elevene på.

26 50 51 Kun for UNGDOMSTRINN Trinn-nettverk Eksamensgjennomføring 10. trinn Digital pedagogisk læring First Lego League

27 TRINN- NETTVERK Tirsdag 1. september kl Alle ledere og lærere på 8. og 9. trinn Tirsdag 16. februar 8.trinn Tirsdag 23.februar 9.trinn 8. 9.TRINN: INSPIRASJONSØKT: DRAMMENSSKOLEN 2.0 Læring i framtidens skole. Foredragsholder: Hans Petter Røkholt, Conexus Tirsdag 24. november 8. trinn Tirsdag 1. desember 9. trinn ST.MELD 22: ET PRAKTISK, VARIERT, RELEVANT OG UTFORDRENDE UNGDOMSTRINN Vi deler erfaringer og planlegger baklengs Mål: Kunne lage et flerfaglig opplegg med særlig fokus på digital, aktiv eller framtidsrettet læring 3 av våre ungdomsskoler presenterer hvordan de jobber for å realisere St.meld 22. Vi planlegger et flerfaglig opplegg HVA SKAL DE EGENTLIG LÆRE OG HVORDAN GJENNOMFØRER VI FAGSAMTALEN? Mål: Kunne gjengi kjernekompetansen i minst ett fag Kunne hjelpe elevene til selv å sette ord på hva de kan, hva de skal lære og hvordan de skal komme seg dit Tirsdag 29. mars 8. trinn Tirsdag 5. april 9. trinn UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Mål: Kunne lage et opplegg der det er fokus på en av de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving eller regning i alle fag Vi «knar» formål for fag Vi analyserer film av fagsamtaler Ansvarlige: Lærere fra Drammensskolen Ungdomstrinn i utvikling, kort om satsingen Hvordan jobbe med de grunnleggende ferdighetene i alle fag slik at det også virker praktisk, variert, relevant og/eller utfordrende Ansvarlige: Ungdomstrinn i utvikling, utviklingsteamet i Buskerud v/bente Granberg

28 EKSAMENS- GJENNOMFØRING 10.TRINN DIGITAL PEDAGOGISK LÆRING Alle dager kl Skoleledere og lærere på 10. trinn Tirsdager kl Alle lærere på ungdomstrinnet STORMØTE MED REKTORER I INTERKOMMUNALT SAMARBEID Fredag 20. november Gjennomgang av retningslinjer Eksamensoppgaver Fagrapport Fagsamtale Ansvarlig: Monica Søhus SENSORSKOLERING INTERKOMMUNALE Torsdag 14. januar Fagsamtalen Ansvarlig: Monica Søhus FAGSAMARBEID - EKSAMENSOPPGAVER Tirsdag 2. februar NETTVERK DIGITALE TJENESTER/TEKNOLOGI I UNDERVISNINGEN 13. oktober Film i undervisningen Omvendt klasserom, hvordan lage og hvordan bruke film i undervisningen Numerus.no Eleven som produsent; hvordan kan vi bruke digitale verktøy 26. januar Skapende læring i nettverk Samarbeidslæring Prosessorientert skriving Tankekart «De læringsfremmende digitaliseringsmulighetene skal utøves innenfor en pedagogisk ramme der pedagoger og ledere sikrer at plattformer, programmer og verktøy fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter» (hentet fra politisk sak om Drammensskolen 2.0)

29 FIRST LEGO LEAGUE LEGO PROGRAMMERING, FIRST LEGO LEAGUE Onsdag 26. august kl lærere på ungdomstrinnet FLL MØTER Onsdag 9. september kl Torsdag 29. oktober kl lærere på ungdomstrinnet FLL finale lørdag 7. november

30 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Tirsdag 13. kl Kick-off 4 Tirsdag 8. kl Pedagogisk lederskole 9 Tirsdag 3. kl. 9-12/13-16 Kurs i Være sammen Onsdag 4. kl. 9-12/13-16 Kurs i Være sammen BARNEHAGE KALENDER Fredag 28. PULS støtte 13 Onsdag 16. kl torsdag 17. kl Felles forum for styrere Kongsberg Mandag 21. kl TRAS 1-opplæring Tirsdag 22. PULS støtte Tirsdag 6. kl Pedagogisk lederskole Torsdag PULS støtte Tirsdag 13. kl Pedagogisk medarbeiderskole Onsdag 14. kl Temadag språk Tirsdag 20. kl Overgang barnehage-skole Fredag 23. kl Opplæring PULS for nyansatte Tirsdag PULS støtte 9 Tirsdag 10. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 17. kl Pedagogisk medarbeiderskole Fredag 20. PULS støtte Torsdag 26. kl TRAS 2-opplæring Tirsdag 1. PULS støtte Fredag 4. kl Felles forum for styrere Tirsdag 8. kl Pedagogisk lederskole JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI Tirsdag 12. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 5. kl Pedagogisk medarbeiderskole 9 10 Tirsdag 16. kl Pedagogisk lederskole Tirsdag 9. kl Pedagogisk medarbeiderskole 9 10 Tirsdag 8. kl Tirsdag 5. kl Pedagogisk medarbeiderskole Pedagogisk medarbeiderskole xx Se side

31 SKOLEKALENDER HØSTEN 2015 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Torsdag 6. Lærerspesialister: Energy Camp på Hvam vg Tirsdag 11. kl Lesson Study: Elaine Munthe Torsdag 13. kl Kick-off Tirsdag 25. kl Nasjonale prøver 8. og 9. tr. Onsdag 26. Marte Meo- opplæring Onsdag 26. kl Bruk av Intowords og CDord (spes.ped/sno) Onsdag 26. kl FLL: U-trinn Fredag 28. kl Nettverk for nyutdannede Tirsdag 1. kl Trinn-nettverk trinn Onsdag 2. kl Lesson Study: Elaine Munthe Torsdag 3. Skoleledermøte/ workshop 7., 8., 9. kl Lekekursdager: Se katalogen Onsdag 9. kl FLL: U-trinn Torsdag 10. kl Lærerspesialister Torsdag 10. kl Kurs for SFO-ansatte (påmelding) PALS-konferanse i Oslo Onsdag 16. Marte Meo-opplæring Onsdag 16. kl Nettverk for fysisk aktivitet Tirsdag 6. kl Google for Education (GAFE) Lærere 6., 7. og u-trinn Tirsdag 6. kl Kvalitet og ledelse i SFO Onsdag 7. Marte Meo-opplæring Onsdag 7. kl Åpent kurs i matematikk trinn; Mona Røsseland Torsdag 8. Skoleledermøte/ PULS for alle (10-16) Tirsdag 13. kl Digital ped. læring u-trinn Onsdag 14. kl Kurs for ped.med. SFO/skole Onsdag 14. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Torsdag 15. kl Merkantilt forum Fredag 16. kl Nettverk for nyutdannede + mentorer kl Tirsdag 20. kl Lokal læreplan kroppsøving Tirsdag 3. kl Sertifiserte Marte Meo-veil. Onsdag 4. kl Samling for TL-koordinatorer Torsdag 5. Skoleledermøte Lørdag 7. (hele dagen) Finale FLL: U-trinn Man 9. og tirs 10. Skolesekretærkonferanse Tirsdag 10. kl Kvalitet og ledese i SFO Onsdag 11. kl Nettverk for fysisk aktivitet Fredag 13. kl Nasjonale prøver for 4. trinn Tirsdag Lokal læreplan i kroppsøving Onsdag 18. Marte Meo-opplæring Tirsdag 1. kl Trinn-nettverk 9. trinn Onsdag 2. kl PALS-nettverk og påmelding: Om å snu vanskelige klasser Torsdag 3. Skoleledermøte Tirsdag 8. kl Lokal læreplan kroppsøving Onsdag 9. Marte Meo sertifisering Torsdag 10. kl Åpent kurs for trinn «Den gode vurderingspraksis»; Lene Heckman Fredag 11. kl Nettverk for nyutdannede Onsdag 16. kl Merkantilt forum Torsdag 17. kl Kikora for mat.lærere på mellomtrinn og u-trinn Tirsdag 22. kl Lokal læreplan kroppsøving Tirsdag 20. kl Overgang barnehage-skole Styrere og skoleledere Tirsdag 20. kl Planleggingsverktøy i Fronter Lærere b/u-trinn Tirsdag 27. kl Lærerspesialister Onsdag Marte Meo-opplæring Onsdag 28. kl Åpent kurs ledere/lærere: Det psykososiale læringsmiljøet, del 1 (Bodil Houg, mobbeombud) Torsdag 29. kl FLL: U-trinn Fredag 20. kl Eksamen 10. trinn: Stormøte med rektorer (interkomm.) Tirsdag 24. kl Trinn-nettverk 8. trinn

32 SKOLEKALENDER VÅREN 2016 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI Vinterseminar skoleledere Tirsdag 12. kl Kvalitet og ledelse i SFO Torsdag 14. kl Eksamen: Sensorskolering 20., 21., 22. kl Lekekursdager: Se katalogen Torsdag 21. kl Åpent kurs for trinn KEGAN; Cooperative Learning Birgit Schøn, Danmark Tirs. 26. kl Kurs for medarbeidere i SFOog barnehagens eldste avd. Tirsdag 26. kl Digital ped. læring u-trinn Onsdag 27. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Tirsdag 2. kl Lærerspesialister Tirsdag 2. kl Eksamen: Fagsamarbeid Torsdag 4. Skoleledermøte Fredag 5. kl Nettverk for nyutdannede + mentorer kl Tirsdag 9. kl Sertifiserte Marte Meo-veil. Onsdag 10. kl Merkantilt forum Tirsdag 16. kl Trinn-nettverk for 8. trinn Tirsdag 16. kl Kvalitet og ledelse i SFO Onsdag 17. kl Nettverk for fysisk aktivitet Tirsdag 23. kl Trinn-nettverk for 9. trinn Torsdag 25. kl Lokal læreplan kroppsøving Torsdag 10. Skoleledermøte/ PULS for alle kl Fredag 11. kl Nettverk for nyutdannede Onsdag 16. kl Merkantilt forum Onsdag 23. kl Nettverk for barnetrinn: IPAD i undervisningen Tirsdag 29. kl Trinn-nettverk for 8. trinn Onsdag 4. kl Samling for TL-koordinatorer Tirsdag 5. kl Trinn-nettverk for 9. trinn Torsdag 7. Skoleledermøte Tirsdag 14. kl Lokal læreplan kroppsøving Onsdag 18. kl Nettverk fysisk aktivitet Barnehage og trinn Onsdag 27. kl Åpent kurs ledere/lærere: Det psykososiale læringsmiljøet, del 2 Bodil Houg, mobbeombud Tirsdag 19. kl Lærerspesialister Torsdag 28. Skoleledermøte Onsdag 4. kl Merkantilt forum Onsdag 25. kl PALS-nettverk JUNI Torsdag 2. Skoleledermøte Ons 8. + Tors. 9. kl Neste års 1.klasse-team xx Se side

33 Utarbeidet av: Kompetansesenteret for skole og barnehage Wergelandsgate 13, 3019 Drammen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2010-11 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf. 91848278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 1 Handlingsplan for drammensskolen INNHOLD SAMMENDRAG 3 Begrensninger i handlingsplanen... 3 SFO... 3 Skolebyggene... 3 Grunnskole for innvandrere og flyktninger...

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst!

Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE. Liten og viktigst! Kursplan for 2015 FOR BARNEHAGENE I ASKER KOMMUNE Liten og viktigst! SOM BESKREVET I DEN OVERORDNEDE KOMPETANSEPLAN FOR 2012 2015 ER TEMAET FOR 2015: Dokumentasjon eller dekorasjon? Stjeler dokumentasjonskravet

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer