Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy."

Transkript

1 Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen og skolen. Målet med avtalen er at partene i fellesskap skal arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. KS vil gjennom de virkemidler KS har, som interesse og arbeidsgiverorganisasjon, arbeide for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Staten vil sørge for tilstrekkelig kapasitet ved lærerutdanningsinstitusjonene til å gi en god og relevant utdanning og oppdatering av lokale mentorer i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, og ved bruk av kompetansen i barnehage- og skolesektoren. 1

2 Forord Program for nyutdannede og nytilsatte pedagoger i Inderøy kommune skal bidra til trygghet og solid kompetanse for de utfordrende oppgaver pedagogene står overfor i sitt arbeide med å sikre at barn og unge lykkes i Inderøy kommune. Veilederen beskriver programmet og sier noe om ansvar- og rollefordeling, og forventningene til de enheter som tilsetter nyutdannede/nytilsatte pedagoger. Innledning Forskning viser at det er tydelig behov for systematisk veiledning og oppfølging de første årene pedagogene er i arbeidslivet. God veiledning er viktig for at nye pedagoger skal utvikle god kompetanse, mestre, og forbli i yrket. (Jmf. St.m nr: 11) Satsing på veiledning av nyutdannede anbefales av KS i deres utdanningspolitiske plattform, av Utdanningsforbundet, og av departementet gjennom Fylkesmannen. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger er etablert for å ivareta kommunenes ansvar. Programmet har til hensikt: Å ivareta medarbeidere, som har et vikariat over 6 måneder. Inderøy kommune har, som mål å rekruttere og beholde pedagoger. Her skal det være rom for å ivareta veiledning og oppfølging på et tidligere tidspunkt, dersom dette er hensiktsmessig i forhold til å rekruttere og beholde. Å skape en bevisstgjøring hos nye pedagoger i Inderøy kommune om den frihet de har til å utforme arbeidsmåter og tilnærminger til fag de er utdannet i, samtidig som de, som medarbeidere innenfor oppvekstområdet, er forpliktet til å forholde seg til overordnede føringer gitt av kommunen som skoleeier. Kommunestyret, Formannskap, Komite Folk og skolen. Å gi pedagoger i Inderøy et felles fundament å bygge sin praksis på. Å hjelpe våre nye pedagoger til å være den viktige faktoren de faktisk er, i å hjelpe barn til å lykkes i sin utvikling og læring og til å oppleve mestring hver eneste dag. Å gi våre nye pedagoger i Inderøy en opplevelse av nødvendig støtte til å utvikle sin profesjonelle identitet. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger består av Oppstartdag, på lik linje med alle nytilsatte i kommunen Oppfølging på den enkelte arbeidsplass 2

3 - Fortløpende oppfølging fra lokal veileder/mentor - Oppfølging av veileder/mentor i tilrettelagte fora Oppfølging av mentorer Tilbud om kurs/samlinger Klasseledelse/Voksenrollen. Jmf. Elevenes/barnets læringsmiljø, - pedagogens muligheter Danning i barnehage og skole Oppfølging på den enkelte arbeidsplass Inderøy kommunes ambisjoner, veivalg og prioriteringer for pedagoger i arbeidet for å hjelpe barn til å lykkes i sin utvikling og til å oppleve mestring hver eneste dag Viktige temaer; Oppvekst, plan for kvalitet i skolen, viktige samarbeidspartnere. Oppfølging av nyutdannede og nytilsatte Både nyutdannede og nytilsatte har behov for oppfølging. Hver enhet følger opp den nyutdannede med en lokal mentor. Det skal være mentorer med veiledningskompetanse. Enheter som ikke har dette må utdanne/rekruttere mentorer. Når det gjelder nytilsatte oppfordres den enkelte enhet å ha oppfølging i form av en «fadder» Funksjonsbeskrivelse for mentor Arbeide og veilede i tråd med Plan for kvalitet i skolene og barnehagene i Inderøy. Lage en plan for oppfølging og veiledning av den nyutdannede. Gjennomføre veiledninger. Høgskolen i Nord Trøndelag sin rolle Hint har høst 2011 gående kurs på mentorutdanning. Kurset gir 15 studiepoeng. Vår 2012 kjøres påbygging i mentorutdanningen med nye 15 studiepoeng. Det er i dette semestret en lærer i Inderøy som deltar på kurset. Hint kan brukes som støttespiller og hentes inn av den enkelte enhet ved behov. Dette med tanke på veiledning, støtte og opplæring. 3

4 VEILEDNING AV NYTILSATTE, NYUTDANNEDE PEDAGOGER Det er et mål at nytilsatte, nyutdannede pedagoger i løpet av første arbeidsåret vedkommende er i jobb får drøftet / blir veiledet i følgende temaer: FORSTÅ EGEN ENHET, VIRKSOMHET Organisering Kultur Ledelse Samarbeid Yrkesetikk Personalforhold Ordensregler og trivselsregler PEDAGOGISKE OG FAGLIGE UTFORDRINGER Elevvurdering/ Oppfølging enkeltbarn Klasseledelse/ Oppfølging barnegruppen Organisering av undervisningen/tilrettelegging av læringsmiljø Planer for virksomheten 4

5 KONTAKTLÆREROPPGAVER Kontakt med foresatte Foreldremøter Utviklingssamtaler Konflikthåndtering Pedagogisk leder oppgaver Kontakt med foresatte Foreldremøter Utviklingssamtaler Konflikthåndtering KOMMUNEN SOM SYSTEM Kommunen som folkevalgt organ Kommunen som tjenesteprodusent Faglige samarbeidspartnere ANNET: 5

6 Å FORSTÅ EGEN ENHET, VIRKSOMHET Lokale tilpasninger Tema Innhold Organisering - Enheten skole og barnehage o Organisering og ledelse Barnehage - styrer SFO styrer i barnehage Skole - rektor Assisterende enhetsleder Enhetsleder o Økonomistyring o Personalet og personalansvar o Verneombud o Felles samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg o Merkantilt personale o Renhold o Vaktmester - Barnehagen o Administrativ organisering Pedagogisk ledelse Team / teammøter Fagforening Brannvernleder Styrer o Rådsorganer SU - SFO o Administrativ leder - Skolen o Administrativ organisering Klasseledelse Team Fagforening Brannvernleder Stedfortredende rektor Rektor o Rådsorganer Elevråd FAU o Fellestid Kultur - Kommunevisjonen Gjøre det gode bedre - Enhetsvisjonen, virksomhetsvisjon - Barnet og eleven som medvirkende aktør som skal bli sett - Holdninger, verdier og forventninger - Vi-perspektivet - Meningsbrytinger innad, felles holdninger utad - Sosiale tiltak - Humor 6

7 Ledelse - Ledelse som funksjon: Den som i samarbeid med kolleger o formulerer mål o velger tiltak / strategier o utvikler felles forståelse / språk / avklarer forventninger er med på å utøve ledelse i praksis. - Klasseledelse, pedagogisk ledelse - Enhetsleders styringsrett Samarbeid - Felles planleggingsdager - Forestillinger og andre arrangementer - Ansatte - Utstyr - Bygninger / rom / uteareal - Pedagogikk o Rammeplan og Læreplan o Antall, rom, form, praktisk matematikk o Utomhus o Lesing i alle fag o Veiledning for læring Yrkesetikk - Profesjonalitet i alle ledd o Faglige forventninger o Kollegialt samarbeid o Samarbeid foresatte ansatte o Taushetsplikt Personalforhold - IA-bedrift - Kompetanse - Humor som strategi - Åpenhet; se og bli sett - Ulike virkelighetsoppfatninger - Løsningsorientering Ordensregler og trivselsregler - Kommunalt ordensreglement - Lokale trivselsregler Annet: Kildehenvisninger St.melding nr: 11 St.melding nr: 41 KS`Utdanningspolitiske plattform februar 2012 Heidi Henriksen Rådgiver Oppvekst 7

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer